17 december 2018

Redaktionen

söndag, 16 december 2018 18:04

Christian Hermelin slutar som vd på Fabege


Christian Hermelin slutar på Fabege efter 25 år, varav 12 år som vd. Styrelsen räknar med att ny vd utses under år 2019.

 


Efter nära 25 år på Fabege, varav de senaste 12 åren som vd och koncernchef har Christian Hermelin informerat Fabeges styrelse om att han har beslutat att lämna bolaget. För att säkerställa en smidig succession har Christian accepterat att kvarstå som vd till dess en efterträdare har tillträtt. Styrelsen kommer nu att initiera en rekryteringsprocess.

 

– Christian Hermelin har genom sitt starka engagemang, sitt ledarskap och sin goda branschkännedom navigerat Fabege genom den globala finanskrisen samtidigt som han har utvecklat en tydlig och framgångsrik strategi som har stärkt Fabeges position. Christian lämnar ett starkt och stabilt fastighetsbolag med robust finansiell ställning. På styrelsens vägnar vill jag rikta ett varmt tack till Christian för hans värdefulla bidrag till Fabege under alla dessa år, säger Jan Litborn, styrelseordförande i Fabege.

 

– Det har varit en inspirerande resa med Fabege och alla dessa fantastiska medarbetare. Det har länge varit en målsättning för mig att få jobba ihop med min bror Gustaf och nu får jag både den möjligheten och att helt fokusera på stadsutveckling som jag verkligen brinner för. Till dess att en ny vd är på plats kommer jag att satsa helhjärtat på att Fabeges framgångsrika resa fortsätter, säger Christian Hermelin.


 

fredag, 14 december 2018 16:09

NPRO köper Vinmonopolet i Hasle, Oslo

alt
Vinmonopolet i Oslo ska förvandlas av Norwegian Property till ett handelsområde med 223 lägenheter.

 

Norwegian Property har ingått ett avtal om köp av Vinslottet (Vinmonopolets gamla fabrik vid Hasle). Säljare är Profier AS och Hasle Utvikling AS, ägd av Höegh Eiendom AS. Efter pågående uppgradering är fastigheten utrustad med ett handelsområde om 8.810 kvm BTA på första våningen och 47 p-platser i nedre våningen. På den andra våningen är över 223 lägenheter färdigställda, varav de flesta säljs nu.

 

NPRO övertar alla aktier i Hasle Line Bygg 01 AS, inklusive 100 procent av aktierna i Hasle Line Bygg 01 Næring AS. Transaktionen är uppbyggd som en forward-transaktion. Köpeskillingen för aktierna är MNOK 222 (232 Mkr). Köpeskillingen bygger på ett överenskommet värde för industriområden efter slutförandet om 308,5 MNOK (325 Mkr), och försäljningspriset för 223 lägenheter är cirka 1.230 MNOK (1.296 Mkr). Tillträde är planerat till den 21 december 2018.

 

Förväntad slutförande av affärslokalerna ska ske under fjärde kvartalet 2019, lägenheterna kommer att färdigställas under fjärde kvartalet 2019 och under andra kvartalet 2020. Fastigheten har ett centralt läge på Hasle med närhet till lägenheter, kontor och hotell, liksom med kort avstånd till tunnelbanan.

 

Bent Oustad, vd för NPRO säger i en kommentar:
– Förvärvet överensstämmer med NPROs ambition att återvinna kapitalet som frigjordes genom försäljningen i Stavanger för att växa inom våra kärnområden. Vi tror att vi har god kompetens för att bygga bostäder, tillsammans kontor och handel, efter flera år av erfarenhet med Aker Brygge. Denna kunskap vi ser ett bra tillfälle att utnyttja på Hasle. Vi anser också att hela området Hasle är intressant med många nya kontorsbyggnader, hotell och bostäder. Dessutom gillar vi den här byggnaden, dess infrastruktur och arkitektur särskilt bra.

 

Kristen Rikter-Svendsen i Profier AS, säger i en kommenterar:
Hasle Handelshus och Vinslottet i Hasle, behöver en långsiktig ägare som förstår att äga en historisk byggnad med bostäder och kommersiella verksamhet under samma tak. NPRO är sålunda en perfekt aktör som nu kan ägna sig åt byggnaden medan den är under utveckling.

alt
Stadsbyggnadsborgarrådet Joakim Larsson (M). Foto: Peter KnutsonUnder fredagens stadsbyggnadsnämnd den 14 december tog den grönblå majoriteten beslut om detaljplaner för drygt 7.000 bostäder. Av dessa var närmare 1.900 allmännyttiga lägenheter.

 

Bland annat kan nämnas startpromemorian för Saima 1 i Akalla och Husby som innebär 1.000 allmännyttiga lägenheter, 380 bostäder i kvarteret Diabilden i Bandhagen samt 1.100 bostäder i Mälaräng.

 

– Det känns bra att vi i den grönblå majoriteten håller tempot uppe och nu klubbar igenom så pass många bostäder på en och samma nämnd. Vi tar med oss den ambitionen in i 2019 då vi också vet att antalet påbörjade bostäder kommer att minska i takt med att konjunkturen mattas oss. Med den grönblå budget som klubbades av Stockholms kommunfullmäktige igår får vi nu fler verktyg för att snabba på planprocesserna och bidra till att upprätthålla byggtakten, säger stadsbyggnadsborgarrådet Joakim Larsson.

alt
Det är inte bara att det är svårare för SSM att sälja bostadsrätter i tider med strängare amorteringsregler, utan även det stoppade storprojektet Tellus Tower vid Telefonplan där bolaget har planerat 1.200 bostäder, som bidrar till att SSM nu starkt ökar produktionen av hyresrätter, samtidigt som priserna på bolagets bostadsrätter sänks.

 

Bostadsaffären för SSM har under de senaste åren haft en del bakslag. Framför allt gäller det projektet Tellus Towers, som sedan augusti 2017, drivs i ett joint venture mellan SSM och den globala finansiella aktören Partners Group. I juli i år beslutade länsstyrelsen i Stockholm, att avstyrka förslaget från SSM i dess nuvarande form eftersom det bland annat anses stå i konflikt med riksintresset för flygtrafiken till Arlanda och Bromma. Förslaget som länsstyrelsen är avstyrker är att Tellus Towers ska bestå av två huskroppar, 78 respektive 58 våningar höga för 1.200 bostäder, fördelat på bostadsrätter, hyresrätter samt ägarlägenheter.

 

Det är min mening att det är bakslaget med Tellus Tower, förutom de strängare amorteringsreglerna, som innebär att SSM nu lägger om kurs genom att öka produktionen av hyresrätter från 30 till 50 procent samtidigt som bostadsrättsaffären fokuseras till yteffektiva och flexibla bostadsrätter i prisintervallet 1,3 – 2,2 Mkr. Orsaken till förändringen, säger SSM, är att förstärka kunderbjudandet riktat till unga vuxna samt enpersonshushåll.

 

I närtid kommer, med lanseringen i början av år 2019, SSM öka antalet hyresrättsprojekt i projektportföljen samtidigt som totalt 400 ettor och tvåor ritas om i det angivna prisintervallet i projekten Bromma Boardwalk, Elverket i Nacka samt Täby Market. Bolagets finansiella mål kvarstår.

 

SSM har totalt färdigställt cirka 3.500 bostäder i Storstockholm, varav en större andel efter 2012.

 

– SSM har en ytterst konkurrenskraftig och flexibel projektportfölj, vilket ger oss goda möjligheter till fortsatt lönsam tillväxt genom att anpassa vår produktmix och bostadskoncept utifrån marknadens nya förutsättningar, säger Mattias Roos, vd och koncernchef för SSM.

 

SSM har idag cirka 6.500 byggrätter i sin produktportfölj, varav cirka 40 procent lämpar sig för hyresrättsprojekt. Bolagets finansiella mål kvarstår efter förändringen.

 

I en kommentar kan sägas att det är osäkert hur lågprisaktörer som M2 och Well fastigheter, som nu marknadsför ettor i Veddesta och Sollentuna för priser mellan 200.000 och 245.000 kr och till höga månadsavgifter, kommer att påverka JM, SSM, Alm Equity, Veidekke, Skanska och NCC och andra större aktörer på bostadsrättsmarknaden i Stockholm. En lågpriskampanj där troligen Rutger Arnhult lämnar säkerhet för bostadsrättsföreningarnas höga skuldsättningar. Men få tror på Christofer Carlsson, vd för Well fastigheter, då han säger att konceptet BRF 2.0 kommer att sälja 3.000 lågprislägenheter under de tre närmaste åren. SF

fredag, 14 december 2018 11:17

Niam rekryterar Gerdin som fondchef

alt

                                                                                                                                 
Niam har anställt Henrik Gerdin (bilden) som fondchef för Niam Nordic VI. Han kommer närmast från en roll som transaktionschef på Kungsleden och arbetade dessförinnan på Niam som Director, Acquisitions.
    

– Vi ser mycket fram emot att arbeta tillsammans med Henrik igen och är övertygade om att han kommer ha mycket att tillföra i rollen som fondchef för Niam Nordic VI, säger Rikard Henriksson, Head of Asset Management, Niam AB.
    

Genom sina fonder förvaltar Niam fastigheter och utvecklingsprojekt till ett värde av över 33 Mdr kr och bland innehaven finns alla typer av fastigheter i samtliga nordiska länder.

fredag, 14 december 2018 11:11

Willhem köper för 600 Mkr i Malmö

alt

Mikael Granath, vd för Willhem.


Willhem fortsätter att växa i södra Sverige. Avtal har ingåtts om förvärv av 14 fastigheter innehållande 265 hyreslägenheter, centralt belägna i Slottsstaden/Ribersborg, Gamla Väster och i Rörsjöstaden. Lägenhetsstorlekarna varierar mellan 1 till 6 rum och kök och den totala uthyrningsbara ytan är cirka 22.000 kvm. Fastigheterna förvärvas av PP Pension till ett överenskommet fastighetsvärde om 600 Mkr. Nordanö har varit Willhems rådgivare i affären. Tillträde beräknas ske den 1 februari 2019.
    

– Vi är glada över att kunna förvärva det här beståndet. Det har ett utmärkt läge i de delområden i Malmö där vi redan idag äger fastigheter, vilket skapar möjligheter till en effektiv förvaltning, säger Mikael Granath, vd för Willhem.
    

I Malmö äger Willhem sedan tidigare 1.600 lägenheter i Hermodsdal, Nydala, Almhög, Heleneholm, Södra och Norra Sofielund, Södervärn, Möllevången, Värnhem, Östervärn och Hyllie.

alt

 

Northvolts fabrik i Skellefteå ska omfatta cirka 2 miljoner kvm. Investeringsbehovet för Rocarma Consulting, Harald Mix, Stena och Vattenfall har skattats till 40 Mdr kr.


 

Northvolts har byggstartat markarbetena för stommen till fabriken för tillverkning av litiumjonbatteri i Skellefteå, främst för el-bilar. Den nya fabriken kommer totalt att omfatta 2 miljoner kvm. I juni i år meddelade Mark- och miljödomstolen ett miljötillstånd för både konstruktion och drift och gäller för den första delen av fabriken som kommer att slutföras år 2020 och svara för en fjärdedel av produktionen som planeras. Tillståndet omfattar rätt att tillverka högst 35.000 ton litiumjonbatterier per år, högst 15.000 ton metalloxider per år samt grafitelektroder till nämnda litiumjonbatterier.

 

Som investeringsbehov har nämnts ”över 40 Mdr kr”, med ett antal anställda om cirka 2.500 personer. Detta skulle göra investeringsprojektet Northvolt till ett av Sveriges hittills största industriella investeringsprojekten under 2000-talet. Det är ett av de två första diskuterade projekten för en större fabrik för litiumjonbatterier i Europa.

 

Investerare är de två huvudägarna i Northvolt Peter Carlsson via Rocarma Consulting och Harald Mix genom Vargas Invest, samt Stena och Vattenfall.


Se länk till flygbilder för markarbetena för Northvolt i Skellefteå:

Video över byggplatsen


torsdag, 13 december 2018 17:41

Invesco och Scius säljer Skanskas huvudkontor

alt
Skanska flyttade in i början av år 2014 tillsammans med Nordea i Entré Lindhagen. Ungerär hälften av det cirka 55.000 kvadratmeter stora huset hyrs av Nordea. Bruttoarean är 83.500 kvm. Projektet har genomförts i egen regi av Skanska.

 

Invesco Real Estate och Scius Partners säljer Skanska huvudkontor, Entré Lindhagen på Kungsholmen. Köpare är en tysk fastighetsfond som förvaltas av noterade DWS. Ingen köpeskilling är publicerad. Invesco Real Estate och Scius Partners köpte fastigheten i maj 2014 för cirka 1 Mdr kr.


Skanskas Entré Lindhagen ligger på Västra Kungsholmen, nära Stadshagens tunnelbanestation och omfattar en totalt cirka 20.500 kvm. Fastigheten är miljöklassificerad till LEED Platinum.

Nordanö och Linklaters var rådgivare till Invesco Real Estate.

torsdag, 13 december 2018 17:27

Stena och Attendo bygger i Tynnered

alt
Stena Fastigheter Göteborg och Attendo utvecklar Tynnered tillsammans med ett nytt äldreboende ritat av Fredblad arkitekter.

 

Sommaren 2021 ska ett nytt äldreboende med 96 lägenheter på Smaragdgatan i stadsdelen Tynnered, Göteborg, stå klart. Bakom satsningen står Stena Fastigheter Göteborg och Attendo.

 

– Det är väldigt roligt att Stena Fastigheter, som tar ett stort socialt ansvar i stadsdelen, nu även satsar på äldreboende. Det finns ett stort behov av äldreboendeplatser i staden de närmaste åren så detta blir ett viktigt tillskott, säger Maria Lejerstedt, stadsdelsdirektör för stadsdelsförvaltningen Västra Göteborg.

 

Stena och Attendo har valt att teckna ett socialt avtal, vilket bland annat innebär en extra satsning på sociala aktiviteter för att öka integreringen mellan de som bor på äldreboendet och hyresgästerna i bostadsområdet samt att skapa arbetstillfällen för personer boende i närområdet.

 

– Vi är glada över att Attendo vill utveckla Tynnered tillsammans med oss. Vi satsar på Tynnered och sedan lång tid tillbaka engagerar vi oss i områdets utveckling. Nu bidrar vi även till ökat antal arbetstillfällen, säger Agneta Kores, vd Stena Fastigheter Göteborg.

 

Förutom äldreboendet bygger Stena 270 nya bostäder och en förskola i Tynnered

torsdag, 13 december 2018 17:12

Skanska investerar 680 Mkr i Lillestrøm

alt
Aveny Vest ska stå klart 2021.

 

Skanska Norge investerar totalt cirka 680 Mkr i Aveny Vest, 176 bostadslägenheter fördelade på tre hus i centrala Lillestrøm, Norge. Investeringen bokfördes av Skanska Bostadsutveckling Norden i andra kvartalet 2016, samt i tredje kvartalet 2017.

 

Byggkontraktet är värt cirka 520 Mkr, varav 320 miljoner kronor inkluderas i Skanska Norges orderingång för det fjärde kvartalet 2018. Den resterande summan bokas löpande under 2019 och 2020.

 

Aveny Vest är Skanskas första BREEAM-certifierade bostadsprojekt i Norge. Byggstart sker under första kvartalet 2019 och samtliga byggnader ska stå klara 2021. En stor del av lägenheterna är redan sålda.

Sida 1 av 819