29 maj 2020

Redaktionen

söndag, 22 september 2013 16:59

Balder köper Bovista för 2 Mdr

alt
Erik Selin, vd Balder. Foto: Cato Lein

 

 

Av Stefan Fröjdendahl

 

Balder har träffat ett avtal om att förvärva 4 300 lägenheter som förvaltas av Bovista Investa AB, för totalt cirka 2 Mdr kr. Moderbolaget till Bovista var Glitnir Bank Luxembourg SA, ett bolag som upplöstes redan i april 2009 genom en frivillig likvidation. Likvidator var KPMG i Luxemburg och det var Reviva Capital i Luxemburg, en asset manager, som har specialiserat sig på att förvalta fastighetsportföljer med nödlidande panter, som fick uppdraget att tillgångsförvalta svenska Bovista.

 

Under de tre senaste åren, efter moderns frivilliga likvidation, har Bovistas soliditet stärkts från 0,88 procent till 14,54 procent. För år 2012 gjorde Bovista en förlust om 22,2 Mkr.

 

Balder finansierar förvärvet med en emission av preferensaktier om högst 1 152 Mkr samt med en bankfinansiering, troligtvis via Handelsbanken.

 

Eriks Selin, vd Balder, genomför nu ytterligare en emission av preferensaktier. Senast då bolaget gjorde en sådan emission var vid förvärvet av Spårvägshallarna för 1,1 Mdr kr i september 2012, då preferensaktier om totalt 290 Mkr emitterades.

 

I januari 2012, emitterade Balder även 1 miljon preferensaktier, till en teckningskurs om 265 kr, vilket innebar att bolaget tillfördes ytterligare 265 Mkr i eget kapital.

 

Vidare emitterade Balder i juni 2011 totalt 4 miljoner preferensaktier till teckningskursen 250 kr per aktie, således tillfördes bolaget då totalt 1 Mdr kr.

 

Ett annat sätt för Balder att öka det egna kapital var då bolaget ökade aktiekapitalet via en fondemission om 3:1 som genomfördes vid förvärvet av Din Bostad. Antalet aktier i Balder steg då till drygt 101 miljoner i samband med denna fondemission.

 

Balder har varit en raket på börsen. Under de senaste fem år har bolagets fastighetsvärde ökat från knappt 7 Mdr kr till drygt 23,6 Mdr kr, som var det uppskattade värdet vid halvårsskiftet.

 

Nu är det så att utdelningen i en preferensaktie inte är garanterad utan utdelningen ska ses som ett löfte till aktieägarna om att preferensaktiens utdelning gäller så länge det egna kapitalet tillåter en sådan utdelning.

 

Jag menar att Balder kommer att fullfölja sina utdelningar i bolagets preferensaktier. Orsaken är Balder under Erik Selin skickliga ledning har en hög transaktionshastighet i bolaget och att personalen i Balder verkligen förstår att förvalta bolagets fastigheter med hög och regelbunden avkastning.
 

Genom åren har Baldersfären vuxit med tillgångar som nu överstiger 30 Mdr kr, tack vare Selins förmåga som jag kallar ”finansiell armering”, således ett sätt att bygga upp ett stort nätverk med tillförlitliga finansiella partners.

 

Om förvärvet genomförs kommer Balders fördelning mellan kommersiella fastigheter och bostäder att ändras till 53 (57) procent kommersiellt och 47 (43) procent bostäder. Cirka 60 procent av beståndet finns i Göteborg och Västerås medan övriga delar av det tilltänkta förvärvet finns på 5 orter. Portföljens totala yta är cirka 0,37 miljoner kvm.

 

Teckningstiden i emissionen av preferensaktierna är från den 23 september till den 4 oktober för allmänheten, och från 23 september till den 7 oktober för institutioner. Ett prospekt offentliggörs den 20 september.

 

Nu har Bovista ett delvis eftersatt underhåll. Men till nyhetsbyrån Direkt säger Erik Selin att när den tidigare ägaren Centerplan gick i konkurs under år 2009, berodde det inte på dålig avkastning eller beståndets skick, utan på finanskrisen.

 

I en kommentar kan sägas att nu har Baldersfären ytterligare stärkt sitt bostadsbestånd, vilket i sin tur ger fler möjligheter till framtida lyckade affärer med styckefastigheter.

söndag, 22 september 2013 16:57

ALM Equity byggstartar i Uppsala

alt
Joakim Alm, vd Alm Equity.

 

ALM Equity har byggstartat bostadsprojektet Brf Boktryckeriet i centrala Uppsala. Projektet omfattas av cirka 900 kvm industri- och kontorsfastighet som omvandlas till exklusiva bostäder med bevarad industrikaraktär. Fastigheten från 1935 utmärker sig med högt i tak och stora fönsterpartier och samtliga lägenheter erbjuds balkong eller uteplats.

 

Kommunikationerna är mycket goda med några minuters gångavstånd till både centralstationen och centrum samt en kortare promenad till Uppsala Universitet. På bekvämt avstånd finns närservice, restauranger och caféer.

 

– Projektet har väckt stort intresse i Uppsala och efterfrågan har varit väldigt god på dessa unika lägenheter med bevarad charm, säger Joakim Alm, vd ALM Equity AB.

söndag, 22 september 2013 16:54

Skanska och Stockholmshem utvecklar i Årstadal

alt

Vid tvärbanans hållplats Årstadal planerar Stockholmshem totalt 410 nya lägenheter, varav 153 lägenheter i fastigheten Golvläggaren och cirka 240 lägenheter i fastigheten Syllen. Golvläggarens fasad ut mot gatan består till största delen av tegel och på innergården utav vit puts.

 

Skanska och Stockholmshem har slutit avtal om att gemensamt utveckla kvarteret Golvläggaren i Årstadal i Stockholm. Här ska ett nedgånget industriområde förvandlas till ett attraktivt bostadsområde med grön profil och en levande gatumiljö med tvärbanan alldeles inpå knuten.

 

Avtalet omfattar i första fasen rivning av befintliga kontors- och industrilokaler samt projektering av flerbostadshus med totalt 153 lägenheter med garage samt förskola och butikslokaler. Avsikten är att samarbetet ska leda fram till en andra fas som innebär ett avtal om genomförande med planerad byggstart under 2014. Avtalet innebär också en option avseende utveckling av intilliggande kvarteret Syllen där det planeras för nyproduktion av ytterligare 240 hyreslägenheter.

 

– Vi är glada över att få samarbeta med Stockholmshem för att utveckla hyresrätter i centrumnära läge. För oss som samhällsbyggare är det spännande att få arbeta med omvandlingen av ett industriområde till ett modernt bostadsområde som ska motsvara högt ställda miljökrav, säger Henrik Key, distriktschef, Skanska Sverige AB.

 

Flerbostadshusen kommer att få en total area om 11 000 kvm fördelat på mellan sju och åtta våningar. Under husen anläggs ett garage med drygt 300 parkeringsplatser i befintligt bergrum. Avsikten är att husen ska miljöcertifieras enligt Miljöbyggnad nivå silver och stå färdiga för inflyttning till sommaren 2015.

 

– För Stockholmshem innebär det här att vi i bygger lägenheter i ett spännande utvecklingsområde. Vi skapar attraktiva boendemiljöer och ett tillskott på närmare 400 lägenheter på bostadsmarknaden i Stockholm, säger Stockholmshems styrelseordförande Björn Ljung (FP).

torsdag, 19 september 2013 20:25

Äntligen! Studenthuset i Frescati är invigt

alt

Det nya Studenthuset i Frescati är efterlängtat. Bild: Erséus Arkitekter.

 

alt

Chris Heister, Stockholms landshövding.

 

alt

Sten Wetterblad, regiondirektör Akademiska Hus i Stockholm.

 

alt

Olle Zetterberg, vd Stockholm Business Region.

 

Nu står det klart. Akademiska Hus har uppfört Studenthuset i Frescati om totalt 6 300 kvm, ritat av Erséus Arkitekter.

 

Redan år 1995 inledde studentkåren i Stockholm (SUS) projektet med ett nytt kårhus på parkeringen nedanför höghusen i Frescati. Men år 2002 fick SUS lägga projektet i malpåse i samband IT-kraschen. Under åren 2008-2010 tog SUS fram projektet på nytt i samband med att kårobligatoriet avskaffades. Den första september år 2011 kunde Akademiska Hus ta det första spadtaget.

 

Under invigningen sa Chris Heister, landshövding:
     – Stockholm är den mest kunskapsintensiva regionen i världen efter USA. Smaka på det! I Stockholms län finns 19 universitet och högskolor. Bara i Frescati finns det 70 000 studenter och nu till höstterminen 2013 skrevs det in 30 000 nya studenter. Därför är det självklart att det nu finns ett Studenthus i Frescati.

 

Sten Wetterblad, regiondirektör Akademiska Hus i Stockholm, sa bland annat under invigningen:
    – Stockholm behöver sina universitet och högskolor för att utvecklas för framtiden. Stockholm är vår universitetshuvudstad.

 

Olle Zetterberg, vd Stockholm Business Region, sa efter invigningen:
    – Jag har varit med från början, redan för 45 års sedan vid kårhusockupationen år 1968. Vi försökte få igenom projektet med ett Studenthus vid Frescati då jag var stadsbyggnadsdirektör i Stockholm på 1990-talet. Men det var svårt då. Men idag är jag glad att Studentkåren i Stockholm har fått ett nytt hus på sin naturliga plats i Frescati.

 

Tidningen Fastighetsaktien producerar under hösten en långfilm om Stockholm med titeln: Stockholm – The Capital of Scandinavia – Is Growing, med premiär i Cannes den 13 mars 2014 på MIPIM. I den här filmen kommer ett avsnitt om det nya Studenthuset att finnas med, förutom alla andra stora hus- och infrastrukturprojekt i Stockholm.

torsdag, 19 september 2013 20:21

Byggstart för Biomedicum

alt

Biomedicum. Skiss: Berg Arkitektkontor/Arkitektfirmaet C.F. Møller

 

På tisdag tar Akademiska Hus och Karolinska Institutet den första spadtaget för den nya superanläggningen Biomedicum – en satsning om 3,5 Mdr i Hagastaden.

 

Biomedicum blir ett av Europas största forskningslaboratorier med en yta om cirka 80 000 kvm. Här ska forskning från olika vetenskapliga discipliner samlas under ett tak. Anläggningen kommer att ha plats för cirka 1 700 forskare och övrig personal.

 

Under invigningen medverkar Jan Björklund (FP), utbildningsminister, Chris Heister, Stockholms landshövding, Pehr Granfalk (M), kommunstyrelseordförande i Solna, Anders Hamsten, rektor Karolinska Institutet och Sten Wetterblad, regiondirektör Akademiska Hus Region Stockholm.

torsdag, 19 september 2013 20:18

Willhem ökade vinsten till 163 Mkr

alt

Mikael Granath, vd Willhem.

 

Med orealiserade värdeökningar om 160 Mkr (30), varav 116 Mkr (21) för finansiella instrument och 44 Mkr (9) för fastigheter ökade Willhem halvårsvinsten efter skatt till 163 Mkr (41).

 

Samtidigt bidrog ett större fastighetsbestånd till att hyresintäkterna steg med 46 procent till 594 Mkr (406), medan driftnettot förbättrades med 55 procent till 300 Mkr (193). Den ekonomiska uthyrningsgraden är för bostäder i huvudsak relaterad till naturlig omflyttning och uppgick till oförändrat 99 procent.

 

Trots att Willhem är inne i en mindre expansiv fas förvärvade bolaget 26 studentlägenheter i Halmstad, och fick därigenom en kritisk förvaltningsvolym för att kunna etablera en egen organisation på plats. Dessutom tillträdde Willhem fyra fastigheter med totalt 211 lägenheter Jönköping respekive Malmö.

 

– Efterfrågan på boende är fortsatt stark på alla delmarknader där vi verkar. På alla marknader utom Halmstad pågår uppgradering av lägenheter i varierande omfattning. Vårt uppgraderingskoncept, som går under namnet Willhemlyftet, innebär att vi renoverar lägenheter till nyskick när de sägs upp. Parallellt med detta pågår även andra utvecklingsprojekt i fastigheterna, säger vd Mikael Granath.

 

Totalt uppgick periodens förvärv till 343 Mkr och vid halvårsskiftet bedömdes fastigheternas marknadsvärde vara 13 033 Mkr (12 527 vid årsskiftet).

 

Koncernens räntebärande skulder till kreditinstitut uppgick till 7 439 Mkr (7 189), medan förlagslån uppgick till oförändrat 2 886 Mkr. Den viktade genomsnittliga räntesatsen var 4,2 procent (4,7).

 

Willhems egna kapital ökade under perioden till 2 147 Mkr (1 984) och den justerade soliditeten (inklusive förlagslån) var oförändrat 39 procent. LE

onsdag, 18 september 2013 19:08

Newsec startar kommunikationsbyrå

alt

Newsec Communication ska ledas av Niklas Alm.

 

Newsec breddar sitt erbjudande och startar en strategisk kommunikationsbyrå, Newsec Communication, med fokus på rådgivning till fastighetsrelaterade bolag och organisationer, verksamma främst på den svenska marknaden.

 

Newsec Communication kommer att ledas av Niklas Alm, som närmast kommer från en position som kommunikationsdirektör inom Stronghold. Alm har 20 års erfarenhet från kommunikationsbranschen, inte minst vad avser finansiell kommunikation i samband med transaktioner och han har bland annat verkat som senior rådgivare till en mängd företagsledningar samt som vd för Citigate Stockholm. 

 

– Det finns behov av kommunikationsrådgivning som fokuserar på resultat, inte minst i gränslandet mellan disciplinerna Investor Relations och Public Affairs. Vidare finns det en rad synergier med Newsecs övriga verksamhet, inte minst vad avser nätverk och kompetens. Bland annat har vi tillgång till branschens vassaste analysavdelning, vilket även gör oss till en lämplig partner vad avser årsredovisningar med mera, säger Niklas Alm.

 

Newsec Communication ska drivas som ett dotterbolag till Stronghold AB med ambitionen att vara fastighetsbranschens mest eftertraktade samarbetspartner inom kommunikationsområdet.

alt

                                                                                                              

UGL meddelar att Tod Lickerman (bilden) har utsetts som ny global koncernchef för DTZ med start den 14 oktober 2013.

 

I ett pressmeddelande säger UGL att utnämningen av Tod Lickerman är en viktig strategisk förändring som kommer att påskynda tillväxten och ytterligare befrämja DTZ:s expansion vars verksamhet nu har en omsättning på över 2 miljarder dollar. DTZ, som nu har 45 000 anställda i 52 länder, ska bli ett fristående ASX-noterat bolag.

 

Tod Lickerman har nästan trettio års av erfarenhet inom fastighetsbranschen och han har tillbringat större delen av sin karriär inom Jones Lang LaSalle Incorporated (NYSE: JLL).

 

Till helt nyligen var Lickerman verkställande direktör för Corporate Solutions (Americas) med ansvar för bland annat utvecklingen av plattformen för integrerade företagstjänster, som portföljstrategier, arbetsplatsanalyser, transaktionstjänster, projektutveckling och facility management. Dessutom har han haft ansvaret för Healthcare Solutions och integrerade fastighets- och anläggningstjänster för sjukvård, offentliga verksamhet och icke-vinstdrivande företag. Han har även ansvarat för FM-verksamheten i Europa.

 

Under sin mångåriga karriär inom fastighetsbranschen har Lickerman haft olika seniora roller med ledaransvar. Han har i många fall spelat en avgörande roll för att implementera innovativa idéer och koncept fram till att etablera framgångsrika företag. Han hade också en nyckelroll i den globala integrationen av LaSalle Partners och Jones Lang Wootton och i utvecklingen av en enhetlig företagskultur och operativ plattform för olika geografiska regioner inom JLL.

 

Tidigare i sin karriär arbetade han under fyra år som Senior Vice President för EQUIS Corporation (EQUIS förvärvades av UGL 2006).

 

UGL:s vd och koncernchef, Richard Leupen säger:

– Vi är mycket glada att tillkännage utnämningen av Tod Lickerman i denna centrala och viktiga roll inom DTZ. Vår förmåga att attrahera en kandidat av Tods kaliber är ett bevis på styrkan och potentialen i DTZ:s plattform. Tod är en veteran i branschen och en begåvad, ledande befattningshavare i toppskiktet. Han delar vår vision om att skapa en världsledare inom fastighetstjänster. Hans omfattande operativa erfarenhet, hans entreprenörsanda och enastående förståelse för behoven hos kunderna blir grunden i det strategiska ledarskap som behövs i nästa fas av DTZ:s utveckling.

 

Tod Lickerman har en Bachelor of Science-examen i arkitektur vid University of Wisconsin och är registrerad arkitekt i delstaten Wisconsin. Han är en aktiv medlem i CoreNet, IFMA, Tradeline och Sourcing Interest Group.

 

Vid tillkännagivandet av utnämningen uppmärksammade Richard Leupen insatsen från DTZ:s avgående koncernchef Robert Shibuya med:

– Bob har varit en viktig medlem i teamet, med ansvar för förvärvet och integrationen av DTZ Holdings plc i vårt bredare utbud av fastighetstjänster för att skapa DTZ:s globala närvaro. Jag vill tacka Bob för hans bidrag inom DTZ och önskar honom framgång i hans fortsatta karriär.

alt

Anders Ehrling, koncernchef för Scandic.

 

alt

Ronie Ekström, vd för Bantorgets Fastighets AB.

 

alt

I AXFasts fastighet i kv Bryggmästaren på Kungsgatan i

Stockholm öppnar Scandic HTL ett nytt hotell i maj 2014.

 

alt

Upplandsgatan 4, förvaltad av Bantorgets Fastighets AB,

har varit helt tomställd en viss tid inför ombyggnationen

till hotell.

 

Scandic lanserar ett nytt hotellkoncept, HTL, ett kortord för HOTELL. De nya HTL-hotellen ska ligga på centrala adresser, men genom att slopa restaurang och möteslokaler är tanken att de ska vara yteffektiva och därmed ska Scandic kunna hålla ner rumspriserna. Det nya hotellkonceptet bygger på bästa citylägen, till bästa pris med smarta digitala lösningar och hög designfaktor. HTL vänder sig till en ny generation resenärer. Inom fem år är planen att 20 HTL ska etableras i de nordiska storstäderna. Redan i maj 2014 öppnar Scandic sitt första HTL i Stockholm. Totalt sett handlar det om miljardinvesteringar tillsammans med fastighetsägarna och hundratals nya arbetstillfällen.

 

I maj 2014 öppnar HTL med 275 rum i kv Bryggmästaren på Kungsgatan i Stockholm. Fastighetsägare är AxFast, en fristående koncern inom Axel Johnson Gruppen.  Det är första gången bolaget aktivt satsar på hotellverksamhet i sina lokaler.

 

AxFasts långsiktiga målsättning är att successivt attrahera större flöden av människor till området Norra Klara. Bolaget hoppas därför att HTL kommer att bli en ny destination till kvarteret och därigenom öka attraktiviteten både längs Kungsgatan och Gamla Brogatan. En positiv effekt av hotellsatsningen är även att hotellets gäster kommer att befolka gatumiljön på tider då kontoren är stängda.

 

Axfast har valt att samarbeta i projektet med Arcona som har genomfört ett flertal hotellprojekt i området kring kvarteret Bryggmästaren.


Det andra hotellet som uppförs ligger på Upplandsgatan 4, nära slutet på Vasagatan och Norra Bantorget i Stockholm, ägs AB Folkets Hus i Stockholm, och ska öppna under våren 2015.

 

Hotellet på Upplandsgatan/Wallingatan kommer att ha cirka 120 rum. Vd för Bantorgets Fastighets AB är Ronie Ekström. Han säger i en kommentar:

– Vi har redan idag ett bra samarbete med Scandic Norra Bantorget, som omfattar cirka 240 rum. Därför är vi glada att utveckla samarbetet ytterligare.

 

Det nya hotellet ligger i samma kvarter som Scandic Norra Bantorget, men det kommer att ha egen entré och ett nytt varumärke.


Orsaken till att Scandic lanserar ett nytt varumärke är en ökad digitalisering, fortsatt urbanisering, nya mobila möteskulturer med ökade krav på transparens och snabbhet som har utvecklat en ny målgrupp med andra prioriteringar än den traditionella hotellgästen.

 

– Vi har sett liknande initiativ växa fram internationellt och nu säkerställer vi vår position på den nordiska marknaden genom att utveckla ett eget koncept. Få eller ingen annan skulle kunna göra detsamma eftersom utmaningen handlar om såväl rätt kontraktsmodell som resurser för att skapa ett starkt koncept och ett varumärke för att bygga en ny kedja, säger Anders Ehrling, koncernchef på Scandic.

 

Han fortsätter:

– Det går bra för oss, detta är ett projekt av fler som vi har i pipeline. Vi har de senaste åren investerat mångmiljardbelopp i att utveckla Scandics hotellportfölj och det kommer vi att fortsätta göra, samtidigt ser vi en möjlighet att växa i ett delvis nytt segment med nytt varumärke. Det finns en potential just nu då vi vet att många fastighetsägare står med tomma kontorslokaler som mycket väl skulle kunna omvandlas till HTL. Samtidigt är våra nordiska huvudstäder fortfarande i behov av fler hotellrum för att stå sig i konkurrensen om de internationella kongresserna, avslutar Anders Ehrling.

 

HTL har i dag fem anställda som arbetar med att utveckla HTL-konceptet. Bolaget drivs som ett systerbolag till Scandic med egen styrelse och vd. Joachim Högefjord som länge arbetat inom Scandic i en rad olika befattningar, däribland som hotelldirektör, distriktsdirektör och ansvarig för etableringar och öppningar av nya hotell, är vd i det nya bolaget.

 

HTL kommer främst att etableras genom ny- och ombyggnation. I första hand handlar det om att konvertera kontorsfastigheter. Nu förs diskussioner med flera utvalda fastighetsägare runtom i Norden för expansionen av HTL.


I en kommentar kan sägas att Scandics satsning på den nya hotellkedjan HTL, känns rätt. Vi lever i en tid med stark urbanisering och flera hotellmarknadsanalyser visar att våra storstäder och särskilt Stockholm behöver hotellrum i lågprissegmentet.

 

Det nya hotellet på Upplandsgatan 4, intill Norra Bantorget, som förvaltas av Bantorget Fastighets AB och ägs av moderbolaget Folkets Hus AB, med huvudägarna LO samt ett flertal LO-förbund, har ett strategiskt läge nära CCC, City Conference Centre (fd Norra latin).

 

CCC, City Conference Centre, som är ett av Skandinaviens största konferenscenter ingår numer i Stureplansgruppen. Därför är det en säker investering för Scandic som satsar på ytterligare ett hotell vid Norra Bantorget som under de senaste åren har växt som en mötesplats för konferenser. SF

tisdag, 17 september 2013 19:42

NREP utvecklar 40 000 kvm för Aditro i Borås

alt

Rickard S. Dahlberg, NREP.

 

Nordic Real Estate Partners (NREP) har tecknat ett långt hyreskontrakt med Aditro Logistics AB och ska därmed utveckla en logistikanläggning om 40 000 kvm i Viared, Borås.

 

– På NREP vi är glada att meddela att Aditro Logistics AB har valt att utöka sin verksamhet i Viared med oss. Vår erfarenhet av fastighetsutveckling inom segmentet logistik gör att vi kan bygga en högkvalitativ byggnad på ett kostnads​​- och tidseffektivt sätt. Därför lyckades vi träffa Aditro Logistics i ett avtal som båda parter är nöjda med, säger Rickard S. Dahlberg, NREP.