22 oktober 2019

Redaktionen

 

Styrelsen i Albright, från vänster: Rebecca Lucander, Peter Rothschild, Amanda Lundeteg, vd, Claes Hemberg, Michaëla Berglund, styrelseordförande och Sven Hagströmer.


 

Ett glastak har krossats. Fastighetsbranschen blir den första branschen att uppnå jämställda ledningsgrupper. I de största fastighetsbolagen utgör kvinnor 49 procent av ledningsgrupperna. Listan över jämställda bolag har vuxit med en tredjedel. Börsens fastighetsbolag har i snitt över 40 procent kvinnor i ledningsgrupperna.  År 2012 vara andelen endast 18 procent. Tvåa och trea i branschligan över jämställdhet kommer konsument- respektive och hälsobolag. Bolagen utan en enda kvinna i ledningen har omvänt aldrig varit färre. Det går dock inte att bortse från att majoriteten av börsens bolag står still. Totalt ökar andelen kvinnor i ledningsgrupper endast med en procentenhet, från 23 till 24 procent.

Allbrightrapporten 2019 visar att: Gröna listan växer stort. Cirka 19 procent av börsens bolag har jämställda ledningsgrupper. Hos majoriteten av bolagen står utvecklingen still. Åtta av tio bolag på gula listan är de samma som året före.

 

Under året har 55 börsbolag bytt vd. I åtta av tio fall är det en man som ersätter en man på vd-posten.
Utländska bolag är sämre än börsen i stort. Totalt når de endast upp till 19 procent kvinnor i ledningsgrupperna. Styrelserna står still. För andra året i rad består börsens styrelser av exakt 34 procent kvinnor.  

– Det är en rätt glädjande rapport, det finns många ljuspunkter, säger Amanda Lundeteg, vd för Allbright, som har  som syfte att jobba för jämställdhet i näringslivet.

 

De företag som har flest kvinnor i ledningsgrupperna är enligt Albright: Netent, Hennes & Mauritz                    Wihlborgs Fastigheter, Academedia, Investor, Oscar Properties, Ambea, Atrium Ljungberg, Bonava  och  Internationella Engelska Skolan.

 

 

måndag, 07 oktober 2019 13:09

Marina Fritsche, ny vice vd för Wallenstam

 Styrelsen i Wallenstam har beslutat att utse Marina Fritsche (bilden), regionchef Göteborg, till vice vd för Wallenstam. Mathias Aronsson, regionchef Stockholm och Uppsala, är vice vd sedan 2007
.

– Det är mycket glädjande att styrelsen har utsett Marina Fritsche till vice vd för bolaget. Hon är erfaren och väl förankrad i verksamheten, och hon har visat prov på stor drivkraft och engagemang i sin roll som regionchef. Marina har de egenskaper och förmågor som är viktiga för att ta sig an rollen som vice vd, säger Hans Wallenstam, vd.

Marina Fritsche har arbetat inom Wallenstam i mer än tio år i olika befattningar och är sedan 2017 regionchef för Göteborg och medlem i bolagets koncernledning. Hon innehar nu också den kompletterande titeln vice vd. Även Mathias Aronsson, regionchef Stockholm och Uppsala, är vice vd för bolaget sedan 2007.

 

Brf Körsbärslunden i Helsingborg blir det tredje projektet där Riksbyggen inför Hyrköp och det första i Skåne.


Brf Körsbärslunden på Regementsvägen i Helsingborg blir Riksbyggens första projekt i Skåne där Hyrköp av bostadsrätt kommer att erbjudas. Hyrköp vänder sig till unga vuxna upp till 35 år. Riksbyggen bygger totalt 149 bostäder i samma projekt och nu med tre olika upplåtelseformer: Bostadsrätt, hyrköp av bostadsrätt och hyresrätt.

– Unga vuxna har en väldigt svår situation på bostadsmarknaden. Det är mycket roligt att Riksbyggen som långsiktig samhällsbyggare utökar satsningen för att fler unga vuxna ska kunna efterfråga en bra bostad, säger Ulrika Nyström, regionchef på Riksbyggen Bostad Syd.

Riksbyggen har genomfört ett pilottest av Hyrköp i Brf Brandstationen i Järfälla som en möjlig dellösning på problematiken för unga vuxna på bostadsmarknaden. Intresset har varit stort och modellen har visat sig fungera i praktiken. I Brf Körsbärslunden kommer fyra av föreningens 38 lägenheter att kunna Hyrköpas.

– Riksbyggen vill hjälpa till att utveckla Drottninghög som idag domineras av hyresrätter genom att erbjuda fler boendeformer. Projektet ligger otroligt fint med närhet till kommunikationer och intill en park med gratis utomhusbad, utegym och grillplatser, Theodor Alexandris, marknadsområdeschef Riksbyggen Bostad Syd.

Här har Helsingborgs stad en stadsodling med tillhörande orangeri som drivs av boende i området. Säljstart i Brf Körsbärslunden och intresseanmälan för Hyrköp kommer att ske slutet av oktober. Hyresrätterna kommer börja hyras ut hösten 2020 och inflyttningen i projektet beräknas börja i februari 2021.

Brf Körsbärslunden blir det tredje projektet där Riksbyggen inför Hyrköp.

Riksbyggens hyrköpsmodell
1. Den boende får hyra lägenheten med option att köpa den som bostadsrätt inom fem år. Om hyrköparen inte köper sin bostadsrätt får personen bo kvar som hyresgäst. 2. Vänder sig till unga vuxna upp till 35 år. 3. Hyran ska motsvara nyproduktionshyra på aktuell ort. 4. Överlåtelsepriset från Riksbyggen till den boende motsvarar ursprunglig insats, med en årlig uppräkning motsvarande konsumentprisindex. 5. Hyrköp kommer i första hand att erbjudas medlemmar i Riksbyggen Förtur, därefter andra intressenter. 6. Max tio procent av lägenheterna i en bostadsrättsförening kommer att erbjudas med Hyrköp.


måndag, 07 oktober 2019 12:26

John Mattson bygger ungdomslägenheter

 

I Larsbergs centrum har John Mattsson byggt 74 ungdomslägenheter. I lägenheter, om 23-39 kvm, får ungdomarna bo i högst 4 år.


Nu har John Mattsons senaste förtätningsprojekt, U25, i Larsberg, Lidingö, slutförts och hyresgästerna har börjat flytta in i de 74 nybyggda lägenheterna.

Huset U25 i Larsberg innehåller 74 ungdomslägenheter och är byggt på mark som tidigare var 20 parkeringsplatser. Ett syfte med ungdomsbostäderna är att ge unga vuxna i åldern 18-25 år en möjlighet att komma in på bostadsmarknaden.

 

Förmedlingen av lägenheterna startade i våras och intresset har varit stort. Inflyttning sker under de två första veckorna i oktober. Längsta tid som ungdomarna får bo i lägenheterna är 4 år. Huset består av en- och tvårumslägenheter samt tre delningslägenheter, i storlekar om 1 rok-2 rok, mellan 23 kvm och 39 kvm,

 

För uthyrningen av delningslägenheterna samarbetar John Mattson med Colive som möblerar lägenheterna, erbjuder tjänster samt anordnar aktiviteter för de boende.

Det årliga hyresvärdet för U25 är 7,8 Mkr.

 

Skanska ska utföra en mark- och byggnadsentreprenad för en ny stamnätsstation i Mårtensdal, Södra Hammarbyhamnen i Stockholm.


Skanska har tecknat avtal med Linxon om att utföra en mark- och byggnadsentreprenad för en ny stamnätsstation i Mårtensdal, Södra Hammarbyhamnen i Stockholm. Kontraktet är värt cirka 270 Mkr. Entreprenaden är en del av Stockholms Ström, ett projekt där Svenska kraftnät, Vattenfall och Ellevio förstärker och förnyar Stockholmsregionens elnät.

– Vi ser fram emot att få vara del i arbetet med att säkra Stockholms framtida elförsörjning och vi kommer att dra fördel av projektets geografiska läge. Vi känner Hammarby sjöstad och Mårtensdal väl tack vare flera projekt här genom åren, inte minst det pågående bygget av Sthlm New som också blir vår närmsta granne, säger Fredrik Pihl, distriktschef, Skanska.

Projekteringen är påbörjad och i det här skedet görs även en klimatkalkyl. Klimatkalkylen är ett redskap för att beräkna hur mycket utsläpp ett projekt kommer att ge upphov till under byggnationen, och i vissa fall under hela byggnadens livscykel. Syftet är att reducera utsläppen så mycket som möjligt.

Byggstart sker under hösten och hela anläggningen ska vara färdigställd i slutet av 2022.

 

Paul Hewins, President & CEO, Skanska USA Building


Skanska har tecknat avtal med Children’s Hospital of Philadelphia om att bygga ett nytt sjukhus i King of Prussia, fyra mil väster om Philadelphia, i Pennsylvania, USA. Kontraktet är värt 186 miljoner dollar, cirka 1,83 Mdr kr, vilket kommer att inkluderas i orderingången för USA för det tredje kvartalet 2019.

Byggnaden kommer att omfatta cirka 23.400 kvm i sju våningar. I projektet ingår också renovering av en befintlig struktur om 5.000 kvm samt en utbyggnad av befintlig lastbrygga och parkeringsgarage.

Byggarbetet påbörjades i september och planeras vara klart i december 2021.

 

Fastigheten P Dahl, intill Pedagogen Park i Mölndal, är en kombinerad kontors- och lagerfastighet som uppfördes 2008 av P Dahl som nu säljer fastigheten till Aspelin Ram

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

– Aspelin Ramm fortsätter att expandera och gör gärna det i attraktiva områden där vi redan är etablerade och som vi tror har en stark tillväxt i framtiden, framhåller Lennart Karlsson, vd för Aspelin Ramm Fastigheter.

 

Aspelin Ramm Fastigheter har förvärvat fastigheten med elektroniktillverkaren P Dahl som hyresgäst intill Pedagogen Park i Mölndal. Fastigheten har en total lokalyta om 1.850 kvm. Samtidigt förvärvas en fastighet om 1.100 kvm vid Vallhamra torg där Vårdcentralen har sin verksamhet.

– Vi fortsätter att expandera och gör gärna det i attraktiva områden där vi redan är etablerade och som vi tror har en stark tillväxt i framtiden. Genom de här båda förvärven stärker vi vår närvaro på platserna och kan använda vår befintliga förvaltningsorganisation mer effektivt och rationellt, säger Lennart Karlsson, vd för Aspelin Ramm Fastigheter.

Fastigheten P Dahl är en kombinerad kontors- och lagerfastighet som uppfördes 2008 av P Dahl som nu säljer fastigheten men kvarstannar som hyresgäst i den specialbyggda fastigheten som fungerar som företagets huvudkontor.

– Vi trivs alldeles utmärkt i fastigheten som ligger i ett expansivt och lättillgängligt område här i Mölndal. Genom att vi nu överlåter ägandet och förvaltningen av fastigheten kan vi fullt ut fokusera på vår kärnverksamhet som innebär att tillverka och leverera elektronik till hissar och tillhörande system. Med Aspelin Ramm Fastigheter får vi en stabil ägare och professionell förvaltare som känner för området och som är en del av den spännande utvecklingen som just nu sker runt Pedagogen Park, säger Peter Dahl, vd för P Dahl.

Aspelin Ramm Fastigheter är ett fastighetsutvecklingsbolag som länge arbetat med att utveckla befintliga fastigheter och ge dessa ett helt nytt innehåll och en ny funktion. Ett av många exempel är Pedagogen Park där en nedlagd skola är navet i en pågående utveckling av en helt ny stadsdel med verksamheter, skolor, 550 bostäder, handel och lokal service.

– Stadsdelen Pedagogen Park är ett verkligt spännande utvecklingsprojekt där vår vision om att skapa en urban och levande miljö nu är på väg att förverkligas. Genom förvärvet av fastigheten P Dahl får vi större möjligheter att påverka hela områdets utformning och vi får också större möjligheter att garantera en levande och trivsam miljö för alla de som ska bo, arbeta, mötas, trivas och må bra i den nya stadsdelen, säger Lennart Karlsson.

På samma sätt innebär förvärvet av fastigheten vid Vallhamra Torg i Partille att Aspelin Ramm Fastigheter stärker sin närvaro på platsen för att garantera en hög service gentemot både lokalhyresgäster och boende.

– Vallhamra torg är ett annat bra exempel på hur vi arbetar med fastighetsutveckling, där ett omodernt och slitet förortstorg blivit en modern och levande stadsdel med bostäder, handel och lokal service. Genom att säkerställa en förvaltning av hög kvalitet skapar vi också förutsättningar för en fortsatt fastighetsutveckling både vid Vallhamra torg och vid Pedagogen Park, säger Lennart Karlsson.

måndag, 07 oktober 2019 10:43

Sex nya miljökonsulter till NIRAS

 

Nya miljökonsulter på NIRAS är från vänster: Anna-Stina Lind, Josefin Tiedemann, Linnéa Thunberg, Linda Karlsson, John Sternbeck och Patrik Andersson.


Eftersom NIRAS har vunnit flera ramavtal och projektavtal har det skapat en stor efterfrågan på flera kompetenta miljökonsulter för NIRAS som under det senaste halvåret välkomnat sex nya kollegor till företagets växande affärsområde

Anna-Stina Lind, är civilingenjör i miljö- och vattenteknik och förstärker miljöteamet i Stockholm. Hon kommer senast från Golder Associates där hon arbetat i fält med provtagningar av jord, ytvatten, grundvatten och sediment. Under sin utbildning inriktade hon sig mot förorenade områden.


Josefin Tiedemann har även hon anslutit till NIRAS team i Stockholm och hon kommer att arbeta med frågor som berör mark, sediment, yt- och grundvatten. Hon har tidigare arbetat med liknande frågor hos ÅF och Projektengagemang.

Till teamet i Stockholm har Linnéa Thunberg anslutit. Hon har tidigare arbetat med miljötillsyn och hon kommer närmast från Försvarsmaktens tillsynsavdelning.

Linda Karlsson, civilingenjör i Ekosystemteknik, har börjat på Niras kontor i Uppsala. Hon har de senaste 14 åren arbetat inom förorenad mark, främst mot industrin. Uppdragen har varierat, särskilt riskbedömning, datahantering och beräkningar.

I september har John Sternbeck och Patrik Andersson anslutit till Stockholmsteamet.

John Sternbeck har 20 års erfarenhet av att arbeta som miljökonsult och har de senaste åren arbetat på Sjöfartsverket och har bland annat varit miljöansvarig för byggande av ny sluss i Södertälje.

 

Patrik Andersson är nyexaminerad inom miljövetenskap. Han har tidigare erfarenhet av provfiske av olika slag, men framförallt allt inom elfiske.

– Tillsammans med våra nya kollegor kan vi nu ytterligare stärka vår position och fortsätta leverera högkvalificerade miljötjänster till befintliga och nya kunder. Jag vill hälsa våra nya kollegor välkomna till NIRAS, säger Tomas Hjorth, affärsområdeschef Miljö.

NIRAS är en skandinavisk konsultorganisation med 2 200 medarbetare och kontor i 27 länder. I Sverige har NIRAS cirka 200 medarbetare med kontor i Stockholm, Göteborg, Malmö, Uppsala, Linköping och Norrköping.

 

 


Rekryteringen av Erica Åberg (bilden) innebär att hon tillträder tjänsten som hotelldirektör för Downtown Camper By Scandic. Hon kommer närmast från Scandic Klara och hon har arbetat inom Scandic i tio år.

Erica Åberg har många års erfarenhet inom hotellbranschen och har en gedigen bakgrund med ledande befattningar för flera olika hotell inom Scandic. Hon kommer närmast från Scandic Klara där hon varit hotelldirektör och hon har tidigare haft samma roll på Scandic Upplandsgatan, Scandic Sjöfartshotellet och Scandic Ariadne. I februari i år firade Erica Åberg tioårsjubileum inom Scandic.

– Jag är stolt och glad över den här rekryteringen, Erica har en stor erfarenhet och en särskild drivkraft som vi vet passar för det här hotellet. Det ska även bli spännande att få se Downtown Camper by Scandic ta nästa steg i utvecklingen, säger Joakim Elveroth, distriktsdirektör, Scandic Stockholm City.

Erica Åberg har haft en drivande roll och bidragit med kompetens genom att arbeta med projekt inom Scandics distrikt så som nära arbete med skolor, Stadsmissionen och My Dream Now. Hon har varit mentor i Scandics Talangprogram Talent@Scandic och hon har även varit med och utbildat Scandics chefer i Ledarskapskompassen Leadership Lab. Erica Åberg har även deltagit i flera seminarier under Almedalsveckan med fokus på kompetensförsörjning och integration.

– Det känns fantastiskt roligt och ärofyllt att få uppdraget som hotelldirektör på Downtown Camper by Scandic. Jag tycker att det ska bli väldigt spännande att få fortsätta driva hotellet framåt tillsammans med hela teamet, säger Erica Åberg, nytillträdd hotelldirektör Downtown Camper by Scandic

För Scandic är det viktigt att bedriva ett aktivt HR-arbete i strävan att vara en attraktiv arbetsgivare inom besöksnäringen och under 2018 vann hotellkedjan pris för sitt HR-arbete av Universum Employer Branding.

Erica Åberg började som hotelldirektör för Downtown Camper by Scandic den 1 oktober.

 

Transaktionsvolymen per helår är nära toppåret 2018.


I Pangeas oktoberrapport sägs att den totala transaktionsvolymen för året första niomånader blev 28 miljarder euro för de nordiska länderna Sverige, Danmark, Norge och Finland.  Transaktionsvolymen för de senaste tolv månaderna blev totalt 43,3 miljarder euro, varav 17,4 miljarder var i Sverige, 9,2 i Norge, 9,1 i Finland och 6,6 miljarder euro i Danmark.

De tio största affärerna under de senaste tolv månaderna toppades av Vonovias köp av aktier i Hembla för 22,8 Mdr kr, som såldes av Blackstone. Den nästa största affären hade även den Vonovia som köpare i förvärvet av Victoria Park för 17,1 Mdr kr. På tredje plats var Kildare Partners som köpte Technopolis av bolagets aktieägare för 1,6 miljarder euro. På platserna 4 till 10 var transaktionsvolymerna från 0,6 miljarder euro till 0,38 miljarder euro.