2 juni 2020

Redaktionen

fredag, 30 maj 2014 17:58

Accor Hotels i Mega-affär

alt

Sébastien Bazin, koncernchef Accor Hotels.

 

Franska noterade Accor, Europas största hotellgrupp, säger i ett pressmeddelande att bolaget har gått med på att köpa 97 hotellfastigheter i Europa med ett totalt årligt hyresvärde om 900 MEUR, cirka 8,2 Mdr kr. Affären, som omfattar inköp av två hotellportföljer, kommer att öka Accors resultatet 2014, före räntenetto och skatter (EBIT).

 

Den ena portföljen, som omfattar 86 hotell över hela Tyskland och Nederländerna, har opererats av Accor sedan år 2007 till varierande hyresvillkor. Den här fastighetsportföljen sålde Accor år 2007 till de brittiska fastighetsfonder Moor Park Fund I och II.

 

Accor även gått med på att köpa en andra portfölj som representerar 11 hotell i Schweiz från Axa Real Estate. Denna portfölj har opererats av Accor sedan 2008 under olika hyresavtal.

 

Den franska hotellgruppen, som äger ett stort utbud av varumärken, från budget Ibis till lyxiga Sofitel, försöker återuppliva tillväxten av hotellkedjan med hjälp av sitt bolag HotelServices som arbetar med 14 globala hotellkedjor i 93 länder med totalt 3 500 hotell med 450 000 rum. Koncernen har totalt 170 000 anställda.

 

Genom bolaget HotelInvest fokuserar Accor förvaltningen på 1 400 hotellfastigheter, varav Accor direktäger 300 hotellfastigheter.

 

Totalt omsatte Accor, enligt det senaste årsbokslutet år 2013, cirka 5,12 miljarder euro, 46,7 Mdr kr, till en rörelsemarginal om cirka 5 procent.

 

Efter att den tidigare vd Denis Hennequin för Accor avskedades i april förra året, tog det bolaget flera månader att finna efterträdaren i Sébastien Bazin, 52, som en representant för en av koncernens huvudägare, Colony Capital LLC.

alt
Den tidigare Kriminalvårdanstalten Roxtuna/Rystad ligger naturskönt.

 

Stångåstaden köper fastigheten Rystads-Tuna 1:42 av Specialfastigheter Sverige AB. Fastigheten, som tidigare verkat som kriminalvårdsanstalt, är belägen naturskönt utmed Roxens strand, vid Roxtuna i närheten av Ekängen i Linköping. Området omfattar cirka 28 hektar. Stångåstaden tillträder fastigheten den 27 maj 2014.

 

– Försäljningen är ett led i att ytterligare renodla Specialfastigheters fastighetsbestånd med fokus på hyresgäster med höga säkerhetskrav. Vi ser Stångåstaden som en mycket bra ägare för att utveckla detta område med nya bostäder, säger Specialfastigheters vd Åsa Hedenberg.

 

– Området har ett mycket attraktivt läge vid Roxen och det passar väl in i Stångåstadens ambition att förvärva attraktiv mark för nyproduktion och fastigheter för utveckling. Förvärvet är en del i vår satsning på nyproduktion och blir ett välkommet tillskott i vår portfölj för framtida projekt. Vi planerar att bygga 1500 nya bostäder i Linköping de närmaste fem åren samtidigt som vi planerar för nyproduktion även på längre sikt, säger Fredrik Törnqvist, vd Stångåstaden.

 

Statens Specialfastigheter har en lokalarea på drygt 1,1 miljoner kvm. Marknadsvärdet uppgår till drygt 19 miljarder kronor. Verksamheten bedrivs över hela Sverige med huvudkontor i Linköping.

 

AB Stångåstaden är det kommunägda bostadsföretaget i Linköping. Koncernen äger och förvaltar cirka 18 700 lägenheter, varav cirka 4 200 är studentbostäder som ägs och förvaltas av dotterbolaget Studentbostäder i Linköping AB. Därutöver finns cirka100 bostäder av speciell kulturhistorisk karaktär i dotterbolaget Bryggaregården AB. Stångåstaden planerar att bygga ytterligare 1500 bostäder fram till 2019.

 

 

alt
David Dahgren, vd Amasten.

 

Amasten förvärvar tre fastighetsportföljer för 845 Mkr, belägna i Finspång, Karlskoga samt på några orter i Skåne/Blekinge. I samband med förvärvet genomför bolaget en garanterad nyemission om cirka 370 MSEK samt en riktad nyemission om cirka 25 Mkr.

 

Det är Balder som har avtalat om att sälja hela sitt bestånd i Finspång till Amasten. Ett bestånd som omfattar cirka 68 000 kvm för ett underliggande fastighetsvärde om 460 Mkr. Balder kommer som dellikvid teckna aktier i Amasten om maximalt 30 Mkr, vilket motsvarar en ägarandel om cirka 10 procent. Försäljningspriset översteg Balders senaste värdering med drygt 10 procent, vilket kommer att redovisas under andra kvartalet.

 

I ett samtal med David Dahlgren, vd för Amasten, berättar han att förvärvet i Karlskoga säljs av en familj om fyra personer för cirka 180 Mkr, medan beståndet i Skåne/Blekinge säljs av bolagets huvudägare Thomas Melin för 205 Mkr. Melin, som idag äger 75 procent av aktierna i Amasten, kommer efter förvärvsemissionen äga cirka 15 procent i bolaget.

 

Amastens totala förvärv, som således baseras på ett underliggande fastighetsvärde om 845 Mkr, motsvarar ett förvärvspris om cirka 6 400 kr/kvm.

 

I ett pressmeddelande säger Amasten att förvärvet bedöms ge en genomsnittlig direktavkastning om 7,4 procent.

 

Köpet finansieras med en fullt garanterad nyemission av högst 800 000 preferensaktier och högst 56 666 700 stamaktier riktad till allmänheten, vilket medför en total emissionslikvid om maximalt cirka 370 Mkr.

 

Styrelsen har därtill förbehållit sig rätten att utöka Erbjudandet genom en nyemission av ytterligare högst 16 666 700 stamaktier för det fall överteckningsgraden i Erbjudandet enligt styrelsens bedömning motiverar detta.

 

Teckningskursen i emissionen uppgår till 250 kr per preferensaktie och 3 kr per stamaktie. Preferensaktierna har företrädesrätt till en årlig utdelning om 20 kr per preferensaktie, vilket medför en årlig direktavkastning om 8,0 procent baserat på teckningskursen om 250 kr.

 

Anmälningsperioden för teckning löper mellan 2 juni – 13 juni 2014

 

Utöver Erbjudandet och Övertilldelningsoptionen har styrelsen även fattat beslut om en kvittningsemission om högst 8 333 334 stamaktier som delersättning för en del av det villkorade fastighetsförvärvet.

 

Amasten har haft Remium som finansiell rådgivare och Delphi som legal rådgivare.

alt

NCC utvecklar en byggnad med unik profilerande arkitektur, utmärkt skyltläge och bra kommunikationer. Arkitekt: Rstudio for architecture, Illustration: Tenjin Visual

 

alt

NCC och SCA ska skapa ett Business Center i Mölndal.

 

alt

Katarina Wåhlin Alm, chef NCC Property Development Sverige.

 

 

SCA väljer NCC:s kontorslösning i Mölndal för sin verksamhet och tecknar hyresavtal omfattande cirka 25 000 kvadratmeter. Inflyttning sker i december 2016. Det betyder att SCA flyttar från 42 000 kvm i fastigheten Bastuban 1 i Mölndal, mera känd som Europahuset, som förvärvades av norska Nordea, via Northbridge, hösten 2007 för ett skattat värde om cirka 700 Mkr. År 2005 sålde Platzer Europahuset till Blackstone för cirka 540 Mkr.

 

Det är Jones Lang LaSalle som haft uppdragit att finna en ny etablering för SCA som kommer lämna Europahuset.

 

NCC:s avtal med SCA om en ny etablering omfattar cirka 25 000 kvm kontor och innovationscenter i nya Mölndals innerstad. Tillsammans ska de bägge bolagen skapa ett SCA Business Centre som stöttar företagets strategi för en långsiktig hållbar tillväxt. Byggstart ska ske i juni och beräknad inflyttning i december 2016.

 

– SCA är en stor och viktig arbetsgivare i Västsverige och vi är stolta över att ha fått förtroendet att utveckla ett nytt och modernt Business Center för innovation, marknadsföring och försäljning för företagets hygienverksamhet. Här får SCA en modern arbetsmiljö som banar vägen för innovation och tillväxt, säger Katarina Wåhlin Alm, chef NCC Property Development Sverige.

 

Etableringen av kontoret blir startskottet för NCCs och Mölndal Stads utveckling av nya Mölndals innerstad. Visionen är att skapa en attraktiv stadskärna med intensivt stadsliv genom en ökad känsla av stad, en blandning av kontor, handel och bostäder samt utveckla de offentliga stadsrummen.

 

Lokalerna ingår i konceptet Future Office by NCC, som är ett nordiskt koncept med målet att skapa attraktiva och hållbara arbetsplatser för kunden. Fastigheten blir en GreenBuilding-fastighet och kommer att certifieras enligt det internationella miljöcertifieringssystemet BREEAM.

alt
Visionsbild för nya Backlaplan. Bild: Coop Fastigheter.

 

Fastighets AB Balder och Coop Fastigheter AB har tecknat ett avtal om samägande av en mindre del av fastigheterna på Backaplan i Göteborg. Parterna skall tillsammans utveckla fastigheterna för handel, bostäder, kontor och övrig verksamhet. Coop Fastigheter och Balder samarbetar redan idag tillsammans med Platzer, JPA och Göteborgs Stad.

 

Backaplan som ligger i centrala Göteborg är idag en etablerad handelsplats. Nu ska Backaplan utvecklas till en helt ny stadsdel och området står inför en spännande omvandling och förnyelse. 800 000 kvm nybyggnation planeras för handel, kontor och bostäder. Nya hållplatser för kollektivtrafiken planeras i anslutning till platsen vilket kommer att göra det enkelt att snabbt ta sig dit även utan bil.

 

Coop Fastigheter menar att etableringsmotivet för Nya Backlaplan är i ett område i Hisingen, nära city i Göteborg, som i ett tioårsperspektiv kommer växa starkast både vad gäller köpkraft och befolkningsmängd. I närområdet planläggs flera nya bostadsprojekt, varav cirka 5 000 nya bostäder i direkt anslutning till handelsplatsen.

 

I framtiden beräknas upptagningsområdet omfatta 440 000 invånare.

alt

Anna Heide, CSR-chef, MKB.


Som en akut åtgärd satsar nu MKB Fastighets AB och Malmö stad tillsammans för att lösa problemet för 100 hemlösa barnfamiljer som idag bor i dyra, tillfälliga boenden. Under det närmaste året kommer 100 lägenheter från MKB att fördelas bland de hemlösa barnfamiljer som i maj 2014 bodde i dyra lösningar med låg kvalitet. Insatsen med de 100 lägenheterna är en engångssatsning.

 

– Det här är helt vanliga lägenheter, men väl anpassade till barnfamiljer eftersom det är den gruppen vi riktar oss till. Det innebär till exempel lägenheter med bra rumsfördelning och barnvänlig utemiljö. säger Anna Heide, CSR-chef, MKB.

 

Drygt hälften av de hemlösa i Malmö hade kunnat få ett eget hyresavtal och klarat sitt boende utan stöd från socialtjänsten om det vore balans på bostadsmarknaden. De flesta barnfamiljer utan egen bostad hör till den gruppen. Det socialtjänsten kan hjälpa familjerna med är till exempel hotell eller vandrarhem.

 

Särskilt för barnens skull är det av mycket stor vikt att de så snabbt som möjligt får ett tryggt och stabilt boende. Täta adressbyten och brutna kontaktnät leder ofta till försämrade skolresultat och försvårar kamratrelationer och fritidssysselsättningar. Familjer i tillfälliga boenden är i riskzonen för att utveckla en social problematik.

 

– Barn i tillfälliga boendelösningar har det inte bra och kostnaderna tar resurser från andra verksamheter. För en tvåbarnsfamilj kan vi, beroende på var de bor, i snitt göra en besparing mellan 20 000 och 30 000 kr per månad om familjen flyttar till en lägenhet. Då får också barnen ett boende som möjliggör ett vanligt vardagsliv med lek, läxläsning och fritidsaktiviteter, säger Birgitta Vilén Johansson, välfärdsdirektör på stadskontoret, Malmö stad. 

alt

Kontorshuset intill Malmö Live omfattar 10 000 kvm och är utformat av den danska arkitektfirman Dorte Mandrup Arkitekter.

 

Skanska har tecknat ett hyresavtal med MAQS Advokatbyrå om 1 250 kvm i kontorsbyggnaden vid Malmö Live på Universitetsholmen i centrala Malmö. Malmö Live ska stå klart under nästa år och det kommer utöver kontor om 10 000 kvm att innehåll stadens nya konserthus, kongress, bostäder och hotell. Totalt omfattar Malmö Live cirka 90 000 kvm.

 

– Tillsammans med Skanska utformar vi flexibla och moderna lokaler som ger utrymme för fortsatt expansion. Lokalerna uppfyller även våra medarbetares önskemål om en modern och inspirerande arbetsmiljö. Genom att vara en del av det nya Malmö stärker vi vårt varumärke som en modern och dynamisk advokatbyrå, säger Filip Bucin, Managing Partner på MAQS.

 

Kontorshuset på Malmö Live är ritat av den internationellt kända och prisbelönta arkitekten Dorte Mandrup. Hon har skapat en arkitektoniskt unik byggnad med en banbrytande fasad som får liv i spelet mellan sol, ljus och skuggor. Huset blir som högst nio våningar och bjuder på en fantastisk utsikt över Malmö. På några våningsplan får kontoren egen terrass.

 

Arkitekt för kongressanläggningen är danska schmidt/hammer/lassen och för bostäderna danska Vandkunsten och svenska Johan Celsing arkitektkontor.

 

– Intresset för Malmö Live är mycket stort. Det räcker inte med ett trevligt kontor, våra kunder är mycket medvetna både om design och hållbarhet och förväntar sig en hög servicenivå, ett tydligt sammanhang som stärker deras varumärke, säger Sofia Ekerlund, marknadsansvarig Skanska Öresund.

tisdag, 27 maj 2014 15:13

Ny ledning i Amasten

alt

                                                                                                      

David Dahlgren (bilden t h) blir ny verkställande direktör i Amasten Holding AB, noterat på First North. Samtidigt blir Rickard Backlund (bilden i mitten), ny styrelseordförande och Christian Hahne (bilden t h), ny ordinarie ledamot i Amasten Holding.

 

David Dahlgren har varit anställd som vice vd med ansvar för affärsutveckling och transaktioner sedan 1 januari i år.

 

– Vi har den senaste tiden intensifierat Amastens förberedelser att växa vidare och det känns naturligt för mig att  lämna över stafettpinnen till David som ett led i det arbetet, säger Thomas Melin, styrelseledamot och avgående vd för Amasten.

Han fortsätter:
– Från bolagets sida gläds vi också åt att förstärka styrelsen med Rickard Backlund som ny styrelseordförande och Christian Hahne som ny ordinarie ledamot. Därmed känner vi oss väl rustade att i första skedet nå den målsättning om en portfölj på minst två miljarder kr som sattes upp i samband med att det tidigare Morphic Technologies blev fastighetsbolaget Amasten Holding i januari 2013.

 

– Som nya ledamöter i Amastens styrelse ser vi fram emot att vara med och bygga Amasten vidare. I vårt tycke saknar börsen ett fastighetsbolag med huvudsaklig inriktning på fastigheter i mindre och medelstora orter, då flera av de noterade bolagen ökar sin fokus på storstadsregionerna.  Amastens fokus på bostadsfastigheter och en mindre mängd kommersiella fastigheter ger sammantaget goda möjligheter att skapa ett bra bolag med stabil intjäning och goda tillväxtförutsättningar, säger Rickard Backlund och Christian Hahne.

 

– Det skall bli både roligt och spännande att ta över rollen som vd i Amasten. Under de gångna månaderna har jag lärt känna bolaget och jag ser en stor potential i tonvikten på bostäder och på en mindre mängd kommersiella fastigheter i mindre och mellanstora orter. Det finns goda förutsättningar att skapa ytterligare aktieägarvärde genom huvudsakligt fokus på kassaflödesdrivna investeringar i städer som erbjuder högre direktavkastning än vad de större städerna erbjuder, säger David Dahlgren.

 

Rickard Backlund är vd i Cityhold, styrelseordförande i NP3 och vd för Grön Bostad. Han har tidigare även varit fastighetschef på Alecta och global chef för Aberdeen Asset Managements fastighetsinvesteringar, Aberdeen Property Investors.

 

Christian Hahne är vice vd för Erik Selin Fastigheter och han har tidigare varit vd för Newsec Corporate Finance. Han är arbetande styrelseordförande i Fastighets AB Centur, Alnova Balkongssystem, World Fuel Secure Systems, Fastighets AB Bryggeriet med flera bolag. Han är även styrelseledamot i NP3 Fastigheter.

 

David Dahlgren har över tio års erfarenhet av fastighetsinvesteringar och förvaltning. Före Amasten var han under sju år vd på Tavistock Group Norden (före detta Kenmore Property Group och Tamar Capital Partners), där han ansvarade för transaktioner och förvaltning. Fastighetsportföljen på Tavistock omfattade som mest 211 fastigheter i Sverige, Norge och Finland med ett fastighetsvärde om 6,5 Mdr kr. Före tiden på Kenmore verkade han som investeringsrådgivare åt institutionella och privata fastighetsägare på Aberdeen Property Investors under drygt tre år. David Dahlgren började sin karriär i finansbranschen 1998.

tisdag, 27 maj 2014 13:32

Besqab till börsen

alt

Anette Frumerie, vd i Besqab.

 

Styrelsen för Besqab AB och vissa säljande aktieägare i bolaget har beslutat om en ägarspridning av bolagets aktier genom en kombinerad nyemission och försäljning av befintliga aktier. Vidare har styrelsen för Besqab ansökt om notering av bolagets aktier på NASDAQ OMX Stockholm.

 

Erbjudandet omfattar högst 5 066 379 aktier, varav högst 4 255 319 avser nyemitterade aktier erbjudna av Besqab AB och högst 811 060 avser befintliga aktier erbjudna av de säljande aktieägarna. Priset i Erbjudandet förväntas att fastställas inom intervallet 67 – 74 kronor per aktie. Det totala värdet av Erbjudandet uppgår till cirka 339 – 375 Mkr. Baserat på prisintervallet i Erbjudandet och full teckning av de nyemitterade aktierna värderas Besqabs aktier till cirka 1 037 – 1 145 Mkr.

 

Anmälningsperioden i Erbjudandet till allmänheten i Sverige förväntas pågå 28 maj – 10 juni 2014.

 

Anbudsförfarandet för institutionella investerare förväntas pågå 28 maj – 11 juni 2014.Beräknad första handelsdag på NASDAQ OMX Stockholm är den 12 juni 2014, under kortnamnet "BESQ".

 

– Besqabs trygga historia med gott renommé, stort lönsamhetsfokus och god utdelningstillväxt har lagt en solid grund för vår starka tillväxtstrategi. Besqab verkar på marknader med stark efterfrågan och hög inflyttning vilket genererar goda framtidsutsikter, säger Anette Frumerie, vd i Besqab.

 

– Besqab har under 25 år vuxit till att bli en etablerad och aktad aktör inom projektutveckling bostad på Stockholm och Uppsalamarknaden. Genom kommande nyemission och notering på NASDAQ OMX Stockholm stärks Besqabs möjlighet till fortsatt tillväxt. En notering av Besqab skapar goda förutsättningar för framtida kompetensförsörjning och en stärkt kundrelation. Ett långsiktigt ägarengagemang bidrar därutöver till stabilitet, säger Johan Nordström, styrelseordförande i Besqab.

 

Swedbank agerar sole manager och bookrunner och Hannes Snellman Advokatbyrå är juridisk rådgivare i samband med Erbjudandet.

 

Bakgrund och motiv
Besqab bildades 1989 och verksamheten är i huvudsak fokuserad till nyproduktion av bostadsrätter och egna hem i attraktiva lägen med tyngdpunkt på Stockholms län och Uppsala, vilket bedrivs inom affärsområdet Projektutveckling Bostad. Sedan starten har Bolaget varit delaktigt i projekt som omfattar mer än 5 000 bostäder och drivit fram cirka 230 detaljplaner. Handeln i Besqabs aktie på NASDAQ OMX Stockholm beräknas påbörjas den 12 juni 2014 under kortnamnet "BESQ". Beräknad likviddag i Erbjudandet är den 16 juni 2014 för allmänheten och den 17 juni 2014 för institutionella investerare.

 

Indikativ tidplan

Offentliggörande av prospekt: 27 maj 2014

Anmälningsperiod för allmänheten i Sverige: 28 maj – 10 juni 2014

Anbudsförfarande för institutionella investerare: 28 maj – 11 juni 2014

Offentliggörande av det slutgiltiga försäljningspriset: 12 juni 2014

Första dag för handel på NASDAQ OMX Stockholm: 12 juni 2014

Likviddag för allmänheten: 16 juni 2014

Likviddag för institutionella investerare: 17 juni 2014

alt

                                                                                         

Jan Wejdmark, senior partner hos Newsec (bilden), har valts till ny styrelseordförande för Samhällsbyggarna.

 

Samhällsbyggarna är en branschövergripande ideell nätverksorganisation med cirka 5 000 medlemmar. Föreningen bildades den 1 januari 2013 genom en sammanslagning av ASPECT (Lantmätarnas- och Fastighetsekonomernas Riksföreningar) och SVR (Väg- och Vattenbyggarnas Riksförbund).

– Det finns en rad viktiga frågor som måste lösas framöver inte minst vad avser bostadsbristen eller bostadsbyggandet i storstäderna, renovering och ägarskap av miljonprogrammen samt landsbygdens överlevnad. Tillsammans har våra medlemmar över 100 000 års erfarenhet av samhällsbyggnation samtidigt som vi är oberoende och opolitiska. Det gör att Samhällsbyggarna, har en viktig roll, som en part, att bidra med helhetslösningar på dessa utmaningar, säger ordförande Jan Wejdmark.

Britta Blaxhult, affärsutvecklingschef region Mälardalen på Veidekke Bostad och Therese Friedman, produktionschef på NCC, valdes samtidigt som nya styrelseledamöter.
 
Samhällsbyggarnas styrelse består nu av ordförande Jan Wejdmark (Newsec), Karl Sundholm (Pembroke Real Estate), Torsten Josephson (Prioett AB), Ewa Svensson (Lantmäteriet), Louise Palm (Malmö stad), Lars Bowald (Faveo Projektledning), Fredrik Brunes (KTH), Therese Friedman (NCC) och Britta Blaxhult (Veidekke Bostad).
 

– Det är givetvis stimulerande att ha erhållit förtroendet som ordförande för ett nätverk med mycket kompetens. Jag ser fram emot att arbeta för att Samhällsbyggarna ska bli mer kända genom att bidra kompetens i samhällsfrågor samt ytterligare öka antalet medlemmar i nätverksorganisationen Samhällsbyggarna, säger Jan Wejdmark.