23 oktober 2019

Redaktionen

fredag, 01 mars 2013 19:10

Prisrekord för Tutti-Frutti i Luleå

alt
Tutti-Frutti-Husen i Luleå var nära konkurs på 1990-talet, men nu blomstrar föreningen.

 

Galären säger i sitt nyhetsbrev att Mäklarstatistiks senaste rapport visar att bostadsrättspriserna i Luleå har gått upp med 25 procent under förra året. Dessutom ligger kommunen på andra plats, efter Danderyd, på Hemnets lista över mest besökta objekt (räknat på bostadsrätter och villor) under januari. De 133 objekt som fanns utbjudna på Hemnet visades 184 576 gånger under månaden, skriver NSD.

 

I veckan slog Luleå dessutom prisrekord för bostadsrätter, då en lägenhet om 3 rum och kök i Tutti-Frutti-Husen såldes för hela 3,25 Mkr. Dessa hus, som uppfördes i början på 1990-talet i bostadsområdet Oscarsvarv av Riksbyggen, var svårsålda och många lägenheter stod tomma länge.


Bostadsföreningen Södra Hamnen i Tutti-Frutti-Husen, köpte sedan loss fastigheten med 298 lägenheter om totalt 24 285 kvm från Riksbyggen någon gång under 1990-talet. Föreningens ekonomi förblev länge dålig men den är idag betydligt bättre. För år 2011 redovisade föreningen en soliditet om 31 procent med en låneskuld om 6 480 kr/kvm. Brf Södra Hamnen driver nu egen TV-kanal som kallas Kanal 21.

 

alt

 

Thomas Lindner, MRICS, bilden ovan, blir chef för Catella i Frankfurt från den 1 mars 2013. Lindner var närmast Senior Investment Consultant för Dr Lübke i Frankfurt. Catellas team i Frankfurt expanderar och det har vuxit med fem anställda sedan fjärde kvartalet 2012.

 

– Vi är mycket glada över att en erfaren fastighetskonsult som Thomas Lindner ska leda vårt motiverade team i Frankfurt. Vi är övertygade om att det innebär att vi kommer att stärka vår position på marknaden och att Thomas kommer öka Catellas högkvalitativa tjänsteutbud, säger Klaus Franken, vd för Catella Tyskland.

torsdag, 28 februari 2013 19:15

Harry Sjögren uppför landmärke i Borås

alt
Kommunägda AB Bostäder i Borås och Harry Sjögren bygger höghus vid Pinocchio.

 

Kommunägda AB Bostäder i Borås och Harry Sjögren, helägt dotterbolag till Castellum, har undertecknat ett samarbetsavtal för utveckling och byggnation av ett höghus vid Pinocchio i kvarteret Vitsippan. Parterna ska gemensamt utveckla projektet genom att bygga höghuset med bostäder tillsammans med kommersiella lokaler.

 

Pågående planprocess innebär att planerad nyproduktion kommer att innehålla tre kommersiella våningsplan kontorslokaler och centrumfunktioner i en låg byggnad som bas för det höga huset på 21 våningar med cirka 80 hyresrätter. Totalt blir byggnaden 24 våningar och kommer att tillföra stadskärnan vid infarten av centrum ett landmärke, därav arbetsnamnet ”Welcome to Borås”.
    – Vårt gemensamma mål är att kunna genomföra en attraktiv nybyggnation i ett unikt läge som stärker  utvecklingen av en livskraftig stadskärna och bidrar på resan mot att nå visionen Borås 2025 säger Dick Hedman, samhällsbyggnadschef på Harry Sjögren AB.

torsdag, 28 februari 2013 19:11

NCC och White ger Uppsala ny skyline

alt
NCC Boende bygger två höghus med borätter i centrala Uppsala.

 

Mitt i centrala Uppsala ska NCC Boende bygga Kvarntornen – två höghus på elva våningar innehållande 55 bostadsrätter. På tredje våningen ska tornen länkas ihop med en japansk takpark om 400 kvm. Sjätte våningen har fri utsikt över takåsarna och våning sju är i samma nivå som Uppsala Konsert & Kongress skybar. För formgivningen svarar White arkitekter.

 

– Uppsala är av tradition mycket restriktiv med att tillåta högre hus. Det har gett en sammanhållen stadssilhuett med enstaka märkesbyggnader som fått sticka upp över takåsarna. Men Kvarntornen gillades av politiker, experter och intressenter, säger Kim Hultén, projektchef, NCC Boende Uppsala.

alt
Citycons köpcentrum IsoKristiina, i centrala Villmanstrand, byggs ut för 100 MEUR.

 

Citycon rustar och bygger ut köpcentrumet IsoKristiina i centrala Villmanstrand (Lappeenranta) i sydöstra Finland, cirka 20 mil från ryska S:t Petersburg. Samtidigt köper pensions- och försäkringsjätten Ilmarinen in sig i fastigheten, som ska genom genomgå en investering om cirka 100 MEUR (cirka 850 Mkr).

 

Ilmarinen och Citycon kommer att äga 50 procent vardera av det uppgraderade köpcentrumet. För närvarande omfattar IsoKristiina 19 800 kvm, varav 14 100  kvm retail. Efter utbyggnaden blir den totala ytan 34 000 kvm.

alt

 

Jeroen van der Neut. bilden ovan, är idag ansvarig för strategiutveckling på Grontmij-koncernen, och han tillträder som vd för Grontmij Sverige. Han efterträder, i dag den första mars, Leif Bertilsson.

 

Jeroen van der Neut har arbetat på Grontmij i sammanlagt 13 år på olika positioner, och han har haft uppgifter inom både finans, juridik och administration. Han har också varit vd för Grontmij Asset Management.

 

På grund av att helårsresultatet för 2012 var en besvikelse, har Leif Bertilsson beslutat att kliva av efter diskussioner med Grontmijs koncernledning. Leif Bertilsson kommer vara kvar i ledningsgruppen och styrelsen för Grontmij Sverige.

 

Grontmij är tekniska konsulter inom energi, samhällsbyggnad, husbyggnad, projektledning, arkitektur och miljö. Med omkring 9 000 medarbetare är Grontmij Europas tredje största teknikkonsultbolag. Grontmij, är i Sverige, rikstäckande med cirka 800 konsulter på ett 25-tal orter.

torsdag, 28 februari 2013 18:15

Säljarens husmarknad i USA

alt
Efter sex års husprisfall börjar priserna på bostäder öka i USA.

 

Av Stefan Fröjdendahl

 

Efter flera år med en skakig bostadsmarknad USA, med stora bestånd av foreclosure, då hus såldes på auktion till låga och extremt låga priser, har det svängt. National Association of Realtors (den största organisationen för fastighetsmäklare i USA), meddelar nu vad många bostadsköpare i många delar av USA har känt till i flera månader: Det börjar bli säljarens husmarknad.

 

Antalet bostäder som var till salu i januari USA sjönk med 4,9 procent, vilket motsvarar totalt 1,74 miljoner bostäder. Detta låga antal är det lägsta sedan december 1999, då det fanns 1,71 miljoner bostäder på marknaden; för två år sedan fanns betydligt fler, eller 2,91 miljoner bostäder till salu.

 

Efter en justering för säsongsmässiga faktorer, ökade bostadsförsäljningen med endast 0,4 procent i januari i år, motsvarande en årstakt om 4,92 miljoner, men detta är en ökning per årsbasis, med hela 9,1 procent.

 

Således finns det ett växande antal köpare som jagar ett krympande utbud av bostäder i USA. Om trenden håller i sig, kommer bostadspriserna fortsätta att öka. Med nuvarande försäljningstakt, skulle det ta endast 4,2 månader att sälja det nuvarande utbudet av bostäder som är till salu, vilken är minskning jämfört med motsvarande siffra för ett år sedan, vilken var 6,2 procent.

 

Men vanligtvis ökar försäljningsstocken under våren, vilket medför en viss oro bland fastighetsmäklarna att utbudet är för litet för att balansera efterfrågan, vilket skapar färre valmöjligheter för köparna. Detta är goda nyheter för villaägare som har sett huspriserna sjunka katastrofalt under de senaste sex åren, men det är dåliga nyheter för köparna, och för alla har som sitt levebröd att sälja fastigheter.

 

Minskningen av försäljningsstocken har varit som mest dramatisk i Kalifornien, Arizona och liknande amerikanska stater som har haft de största prisfallen. Flera villaägare i dessa delstaters städer är så kallade ”underwater borrowers”, således låntagare som är skyldiga banken mer pengar än vad huset är värt. Samtidigt finns det på marknaden ett stort antal bostadsägare, som kan sälja, men inte är villiga att sälja eftersom priserna har sjunkit så mycket under de senaste sex år sedan finanskrisen hösten 2008. ( I en del fall har huspriserna sjunkit med flera hundra procent. Enligt Robert Shiller real house price index, 1929–2009, med index 100 år 2000, föll index år 2008/2009 från 160 till 110. Enbart under krisens år 2008 tvingades USA: s regering emittera 900 miljarder dollar i förmånliga bostadslån för att mildra den amerikanska fastighetsbubblan.)

Bostadsförsäljningen i USA kan öka 5,2 miljoner enheter i år 2013, vilket en ökning med nära 12 procent jämfört med förra året, enligt prognoser från ekonomer på Goldman Sachs. Nu är det således fait accomplit att den amerikanska ekonomin växer betydligt starkare än den europeiska.

onsdag, 27 februari 2013 20:41

Ulla Bergström, ny kontorschef för White

alt

 


Efter 18 år som profilerad arkitekt tar Ulla Bergström, bilden ovan, ett nytt steg och blir kontorschef för White i Stockholm, som är det största av företagets fjorton kontor.
    – Stockholm är vårt största kontor och vår viktigaste marknad. Det är både en ära och en utmaning att försöka utveckla den positionen, säger Ulla Bergström som på meritlistan har en serie framgångsrika uppdrag med inriktning på handel, hotell och kontor.
    – Ulla är en dokumenterat skicklig arkitekt med solid marknadskunskap och högt anseende i branschen. Dessutom står hon för sina idéer och tar ansvar hela vägen. Det är en bra chefsegenskap. Med Ulla som ny kontorschef känner jag mig trygg när vi positionerar oss som Skandinaviens ledande arkitektkontor inom hållbar arkitektur som berör, säger Whites vd Monica von Schmalensee.

onsdag, 27 februari 2013 20:37

Diös höjde vinsten till 432 Mkr

alt
Christer Sundin, vd Diös.

 

Förvärvet av Norrvidden bidrog till att Diös kraftigt höjde helårsvinsten  efter skatt till 432 Mkr (177), motsvarande 5,73 kr (4,58) per aktie. I resultatet ingick värdeförändringar för fastigheter med 189 Mkr (207), varav 9 Mkr var realiserade. Orealiserade värdeförändringar för räntederivat uppgick till -76 Mkr (-88), medan transaktions-, respektive omstruktureringskostnader påverkade resultatet med -38 Mkr (-14). Förvaltningsresultatet förbättrades till 340 Mkr (132). Inför årsstämman föreslår styrelsen för Diös en rejäl höjning av utdelningen till 2,30 kr (1,10) per aktie.

 

För Diös präglades året av integrationen av Norrvidden. Förvärvet, som genomfördes den 30 november  2011, bidrog till att hyresintäkterna steg till 1 300 Mkr (587), motsvarande en ekonomisk uthyrningsgrad om 88,8 procent (89,6). Driftöverskottet ökade till 766 Mkr (327), vilket motsvarande en överskottsgrad om 58,9 procent (55,8).

 

Under året genomfördes investeringar i befintligt bestånd för 152 Mkr samt ett mindre förvärv om 5 Mkr. Vid årets slut bestod portföljen av 378 fastigheter med en uthyrbar yta om drygt 1,5 miljoner kvm. Marknadsvärdet bedömdes till 11 878 Mkr (11 562).

 

Skulderna uppgick till 7 947 Mkr (3 601), vilka finansierades till en snittränta om 4,06 procent. Det egna kapitalet ökade till 3 086 Mkr (2 725), motsvarande en soliditet om 25,3 procent (22,9). LE

alt
Erik Barnekow, affärschef Industri & logistik på Colliers i Sverige.

 

Trots en stabilisering inom industriell produktion i Europa vid slutet av förra året är det troligt att villkoren inom denna marknad fortsätter att vara tuff tills en hållbar ekonomisk återhämtning sker. Det framgår av en Industri & logistikrapport från Colliers International, som spår att amerikanska investerare kommer att ge marknaden en skjuts när deras förfrågningar efter lagerytor för e-handel stiger.

 

– Trots att 2013 förväntas bli ännu ett svårt år för den europeiska ekonomin, förväntas industri- och logistikmarknaden förbli stabil. Med ytterst få spekulativa byggen kommer marknaden fortsätta att präglas av en obalans mellan tillgång och efterfrågan. Förkontrakterade nybyggnationer kommer att stå för den största marknadsandelen av nyproduktion, säger Erik Barnekow, affärschef Industri & logistik på Colliers i Sverige samt ansvarig för EMEA Industrial and Logistics team.