23 oktober 2019

Redaktionen

tisdag, 05 mars 2013 15:26

Medvind och nya chefer på Equator

alt

 Nyligen har Equator utsett Leo Qvarsebo och Mia Åberg som två yngre medarbetare att vara gruppansvariga på kontoret. Både Mia, som tar över ansvaret för bostadsprojekt och Leo, som får ansvar för mixed use projekt, har varit anställda sedan år 2007. Rekryteringen innebär en nysatsning på Equators fyra kompetensområden: mixed use, bostäder, fastighetsstrategi och ombyggnad.

 

– Vi arbetar idag med en rad särdeles intressanta och kvalificerade uppdrag där rekryteringen av Mia och Leo ger oss möjlighet att satsa till 100 procent på att leverera riktigt bra projekt till våra kunder, säger Annica Carlsson, vd på Equator.

 

Equator har ett analytiskt förhållningssätt till arkitektur och till sina uppdrag. Det gör det möjligt för arkitektbyrån att arbeta i projekt med komplexa förutsättningar och processer, eftersom väl underbyggda argument och skarp design, alltid i nära samarbete med kunderna, leder till framgångsrika resultat.

 

Equator Stockholm, som grundades 1952, har i dag 38 medarbetare som arbetar med stora och ofta komplexa projekt med handel, kontor och bostäder.

 

alt
Whites vinnande förslag heter ”Kiruna 4-ever”.

 

Utmaningen att skapa det framtida Kiruna lockade arkitekter från hela världen. Totalt 56 olika team anmälde intresse, varav 10 valdes ut att gå vidare i tävlingen. Idag står det klart att en enhällig jury valt White som vinnare.

 

– Jag blev helt exalterad när beskedet kom, säger Monica von Schmalensee, vd på White. Att i princip designa en helt ny stad är ett historiskt uppdrag som inte många arkitekter får vara med om. Det är en stor bekräftelse för vårt unika sätt att jobba med hållbar stadsutveckling.

 

Whites vinnande förslag heter ”Kiruna 4-ever” vilket ger möjlighet att med en långsiktig och hållbar vision vidga staden österut och utveckla dess unika mix av människor, kulturer och livsval i en välkomnande, global stad, i nära relation till den unika arktiska naturen.

 

Förslaget vill skapa ett besöksmål av stor dignitet, attraktiva mötesplatser och fantastiska boendemiljöer.

 

– Våra idéer på hur och vart man ska flytta Kiruna är baserat på kunskap bakåt, på vad man har idag, tillsammans med en stark vision framåt. Kiruna ska vara en internationellt uppmärksammad mönsterstad, säger Mikael Stenqvist, ansvarig arkitekt bakom det vinnande förslaget som tagits fram i samarbete med norska Ghilardi+Hellsten Arkitekter.

 

Järnmalmen har skapat jobb och välstånd i Kiruna ända sedan år 1900 då Sveriges nordligaste stad grundades. Men det är också den underjordiska gruvdriften som gör att stora delar av staden måste flyttas till säkrare mark. Omflyttningen är en fysisk förändring av enorma dimensioner.

 

År 2007 togs det första beslutet om att flytta hela centrum, och många av ortens byggnader därmed. En arkitekttävling om en ny stadskärna utlystes, som alltså nu avgjorts då White besegrade nio andra team med deltagare från Sverige, Norge, Danmark, England, Spanien, Nederländerna, Tyskland och Schweiz. Bland de mest namnkunniga konkurrenterna kan nämnas danska Bjarke Ingels Group och MVRDV från Rotterdam.

 

I förslaget är hållbarhetsfrågorna helt centrala. I Kiruna finns både Sveriges största gruva, landets största energianvändare och Europas största järnproducent. Dessutom ska man i högt tempo utveckla en stad i ett extremt klimat. Detta ställer krav, men ger även unika förutsättningar för nytänkande inom hållbar stadsbyggnad.

måndag, 04 mars 2013 21:24

CLS Holdings ökade vinsten till 544 Mkr

alt
Sten Mörtstedt, ordförande i CLS Holdings.

 

CLS Holdings hade återigen ett helårsresultat som visar bolagets styrka. Vinsten före skatt steg 48,8 procent till 56,1 MGBP (543,6 Mkr), substansvärdet (EPRA) per aktie ökade med 17,4 procent till 1 154,4 pence (11,19 kr) medan vinsten per aktie blev 65,3 pence (6,33 kr). Portföljens värde ökade i lokala valutor med 1,7 procent till 934,5 MGBP (9 056 Mkr).

 

De kontrakterade hyresintäkter för helåret uppgick till 68,3 MGBP (år 2011 var dessa 66,2 MGBP), således en ökning med 2,4 procent. Avkastningen på företagsobligationerna var

32,5 MGBP samtidigt bolaget emitterade detaljhandelsobligationer om totalt 65 MGBP till 5,5 procents ränta och med en löptid till år 2019. Räntetäckningsgraden uppgick till

3,9 gånger (2011: 2,6 gånger)

 

Vid periodens slut hade bolaget likvida medel om totalt 224,9 MGPB tillgängligt för nya investeringar. Den föreslagna utdelningen steg med 7,6 procent till 8,5 MGPB (2011: 7,9 MGBP) genom ett särskilt anbud om återköp, motsvarande 19,6 pence per aktie.

 

Totalavkastningen för helåret blev 30 procent. Bolaget hade den högsta totalavkastningen på aktien för ett brittiskt börsnoterat fastighetsbolag under 5 år, med en avkastning om totalt 135 procent.

Under året hade bolaget framsteg med uthyrning, finansiering och projektutveckling. Ett bygglov om totalt 143 000 kvm för utveckling av Vauxhall Square, SW8, London, har godkänts. Bygglov har även blivit beviljade för Mews, SE11, London, och för projekt om

150 000 kvm i Solna, Stockholm, där Catenas andel var 29,99 procent.


Under året sjönk vakansgraden till 3,8 procent, (31 december 2011var den 3,9 procent), vilket är mindre än hälften av genomsnitt för denna typ av fastighetsportfölj som är över 9 procent. Den initiala nettoavkastning blev 7,0 procent, vilken var 330 punkter över finansierings-kostnaden för skulderna.

 

Kvaliteten på hyresintäkterna var fortsatt hög, med 40 procent av hyresintäkterna från brittiska staten och 29 procent från större företag medan 65 procent av hyrorna var indexerade.

 

Sten Mortstedt, styrelseordförande i CLS, säger i en kommentar till bokslutet:
– Det har varit ett mycket framgångsrikt år för koncernen och jag är glad att kunna rapportera sådana starka resultat. Vi fortsätter att fokusera vår energi på vår fastighetsportfölj för att nå högsta möjliga resultat på vår uthyrning. De bygglov som vi erhållit i år ger stora möjligheter att leverera ytterligare värde för aktieägarna under de kommande åren. Med en stark balansräkning, ett starkt kassagenererande driftsresultat samt ett konkret, på medellång sikt stark projektutveckling, medför att vi har en utmärkt position för att uppnå attraktiva investeringsmöjligheter på marknaden.

alt
Riksbyggen bygger borätter i Nyby och vid Kapellgärdsallén i Uppsala. 

 

Riksbyggen startar tre projekt i centrala Uppsala. Totalt ska 141 nya bostadsrätter uppföras i Nyby och vid Kapellgärdsallén.  Ett första spadtag togs igår av kommunstyrelsens ordförande Fredrik Ahlstedt och Riksbyggens vd Leif Linde. Riksbyggen har varit med och utvecklat stora delar av stadsdelen Nyby under många år. På 70-talet byggde Riksbyggen villor och flerbostadshus, under senare år ett vårdboende som stod klart för ett år sedan. Nu uppförs 23 lägenheter i bostadsrättsföreningen Fältskärns, vilket ger möjlighet för bland annat villaägarna att flytta till lägenhet men ändå bo kvar i området.


På en tidigare parkeringsplats vid en genomfartsled i Uppsala utvecklar Riksbyggen ett levande och grönskande kvarter vid Kapellgärdsallén, som när alla etapper är klara kommer att omfatta omkring 300 lägenheter i fem hus. Den första etappen är redan inflyttad och klar. Nu byggs ytterligare 65 lägenheter. Här byggs också ett hus med 53 lägenheter som ingår i Riksbyggens seniorboende Bonum.


– Uppsala, med över 200 000 invånare, fortsätter att växa. Som samhällsutvecklare sedan 1940 är vi på Riksbyggen glada och stolta över att få vara med att fortsätta utveckla staden, säger Roger Yrjas, marknadsområdes- chef Uppsala Norr.

måndag, 04 mars 2013 21:14

In3prenör bygger för 100 Mkr i Årsta

alt
In3renör bygger logistik om drygt 15000 kvm i Årsta.

 

Int3prenör ska bygga två nya logistikfastigheter för crossdocking på kombiterminalen i Årsta. Uppdraget är värt cirka 100 Mkr och entreprenaden kommer att genomföras i nära samarbete med Jernhusen. Projektet är påbörjat och planerad färdigställandetid är under första delen av 2014.


Terminalen dimensioneras för cirka 100 000 enheter per år. Den kylda byggnaden på 9 600 kvm är redan uthyrd till Kyl & Frysexpressen och ICA. En uppvärmd crossdock om 5 600 kvm kommer att uppföras inom området.


Via den planerade anläggningen ska varor kunna transporteras nästan hela vägen in till city via järnväg. Närheten till E4, Södra länken, Huddingevägen och Liljeholmsbron sparar både tid och pengar. Används el- eller biogasbilar för lokal distribution blir leveranskedjan i princip koldioxidfri. I samband med projektet uppgraderas även terminalen till en modern kranterminal som ökar effektiviteten och minskar utsläppen.

                     

måndag, 04 mars 2013 20:12

Nya nyckelpersoner på Stockholmshem

alt

 Stockholmshem har rekryterat nu två nyckelfunktioner till den nya organisation som började gälla den 1 januari i år. En organisation som syftar till ökad närhet till både kunder och fastigheter i förvaltnings-distrikten, samtidigt som det centrala affärsstödet till distrikten utvecklas.

­

 

­Eva Lenngren, till höger på bilden ovan, blir chef för verksamhetsområdet Boende & Lokaler som omfattar företagets kärnverksamhet uthyrning och förvaltning av bostäder och lokaler. Hon har närmast varit fastighetschef och strateg på Locum, och dessförinnan som affärsområdeschef på Ljungberggruppen.

 

Nina Wahlberg, till vänster på bilden ovan, blir chef för Stockholmshems teknikspecialister inom verksamhetsområdet Bygg& Teknik. Hon kommer närmast från Einar Mattsson som chef för förvaltning av företagets egna fastigheter och innan dess från Sisab som teknik och miljöchef.

 

– Vi är mycket nöjda över att ha rekryterat två så kompetenta och erfarna chefer för två av våra viktigaste nyckelpositioner. Med Lenngren och Wahlberg får vi två duktiga ledare som är vana att driva utveckling inom sina ansvarsområden, säger Ingela Lindh, vd för Stockholmshem.

 

måndag, 04 mars 2013 14:33

Alm Equity löser in preferensaktier

alt
Joakim Alm, vd Alm Equity.

 

På en extra bolagsstämma föreslår Alm Equity en inlösen av var fjärde preferensaktie utan ersättning. Utdelningen på kvarvarande preferensaktier ska öka med 5,00 kr för preferensaktierna med halvårsvis utbetalning om 2,50 kr till 8,40 kr eller med kvartalsvis utbetalning om 2,10 kr.

 

Vidare ska det genomföras en fondemission av preferensaktier till ägarna av stamaktier där 200 stamaktier berättigar till 1 preferensaktie. Orsaken till förändringarna är att bolagets preferensaktie handlas på aktiemarknaden till kurser som understiger inlösensvärdet med cirka 30 kr, motsvarande cirka 30 procent.

 

För att kunna använda preferensaktien mer aktivt i nya affärer bedömer styrelsen att det är önskvärt att förändra villkoren på preferensaktien så att skillnaden mellan inlösensvärdet och marknadsvärdet minskar.

lördag, 02 mars 2013 17:46

Skanska bygger högt i Östersund

alt
Skanska bygger ett högre bostadshus med 16 våningar i Östersund.

 

Skanska har fått i uppdrag av Östersundshem AB att bygga ett 16 våningar högt punkthus i Valhall, Östersund. Kontraktet är värt cirka 80 Mkr och byggstart är planerad till försommaren 2013.

 

Punkthuset kommer att bli ett nytt landmärke i Östersund. När det står färdigt hösten 2014 kommer det att innehålla 56 lägenheter i storlekarna 1-5 rum och kök, där de flesta lägenheter rymmer 2-3 rum och kök. Därtill blir det tre lokaler i bottenplanet.

 

Huset byggs med hållbarhet och låga driftskostnader i fokus. Energianvändningen ska uppgå till maximalt 66,3 kWh/år, vilket är långt under Boverkets norm enligt BBR.

alt
Vid Themsen finns dessa 208 bostäder i ett område som kallas Trade Wharf.

 

Avkastningen på bostadsinvesteringar i Storbritannien överträffade inflationen och avkastningen på kommersiella fastigheter, enligt IPD UK Annual Residential Property Index för 2012. Den positiva utveckling för bostadsfastigheter drevs till största delen av Londonmarknaden, där de olika delmarknaderna presterade totalavkastningar mellan 9,0 procent och 10,7 procent.

 

Sett över hela Storbritannien blev totalavkastningen för bostäder 8,9 procent, att jämföras med 2,7 procent för direktinvesteringar i kontor, butiker och industrifastigheter, medan avkastningen för fastighetsaktier och aktier (MSCI UK) var 30,5 procent respektive 10,2 procent. Obligationsmarknaden (JP Morgan GBI Global, Storbritannien 7-10 år) avkastade 4,7 procent. Inflationstakten var 3,1 procent.

lördag, 02 mars 2013 17:35

Struktur i konkurs

alt
Patrik Rignell, styrelseordförande i Struktur.

 

Struktur, ett av landets största företag inom kontorsplanering, har gått i konkurs.

 

Bolaget har haft 115 anställda, med kontor i Stockholm, Göteborg och Malmö. Omsättningen var förra året 237 Mkr. Enligt styrelseordföranden Patrik Rignell har Strukturs lönsamhet varit för dålig.


Största ägare i Struktur är investmentbolaget Karnell, där även Rignell är vd. Karnell är ett investmentbolag som förvaltar institutionellt kapital genom att investera i mindre och medelstora onoterade nordiska bolag.