20 oktober 2019

Redaktionen

måndag, 04 mars 2013 21:14

In3prenör bygger för 100 Mkr i Årsta

alt
In3renör bygger logistik om drygt 15000 kvm i Årsta.

 

Int3prenör ska bygga två nya logistikfastigheter för crossdocking på kombiterminalen i Årsta. Uppdraget är värt cirka 100 Mkr och entreprenaden kommer att genomföras i nära samarbete med Jernhusen. Projektet är påbörjat och planerad färdigställandetid är under första delen av 2014.


Terminalen dimensioneras för cirka 100 000 enheter per år. Den kylda byggnaden på 9 600 kvm är redan uthyrd till Kyl & Frysexpressen och ICA. En uppvärmd crossdock om 5 600 kvm kommer att uppföras inom området.


Via den planerade anläggningen ska varor kunna transporteras nästan hela vägen in till city via järnväg. Närheten till E4, Södra länken, Huddingevägen och Liljeholmsbron sparar både tid och pengar. Används el- eller biogasbilar för lokal distribution blir leveranskedjan i princip koldioxidfri. I samband med projektet uppgraderas även terminalen till en modern kranterminal som ökar effektiviteten och minskar utsläppen.

                     

måndag, 04 mars 2013 20:12

Nya nyckelpersoner på Stockholmshem

alt

 Stockholmshem har rekryterat nu två nyckelfunktioner till den nya organisation som började gälla den 1 januari i år. En organisation som syftar till ökad närhet till både kunder och fastigheter i förvaltnings-distrikten, samtidigt som det centrala affärsstödet till distrikten utvecklas.

­

 

­Eva Lenngren, till höger på bilden ovan, blir chef för verksamhetsområdet Boende & Lokaler som omfattar företagets kärnverksamhet uthyrning och förvaltning av bostäder och lokaler. Hon har närmast varit fastighetschef och strateg på Locum, och dessförinnan som affärsområdeschef på Ljungberggruppen.

 

Nina Wahlberg, till vänster på bilden ovan, blir chef för Stockholmshems teknikspecialister inom verksamhetsområdet Bygg& Teknik. Hon kommer närmast från Einar Mattsson som chef för förvaltning av företagets egna fastigheter och innan dess från Sisab som teknik och miljöchef.

 

– Vi är mycket nöjda över att ha rekryterat två så kompetenta och erfarna chefer för två av våra viktigaste nyckelpositioner. Med Lenngren och Wahlberg får vi två duktiga ledare som är vana att driva utveckling inom sina ansvarsområden, säger Ingela Lindh, vd för Stockholmshem.

 

måndag, 04 mars 2013 14:33

Alm Equity löser in preferensaktier

alt
Joakim Alm, vd Alm Equity.

 

På en extra bolagsstämma föreslår Alm Equity en inlösen av var fjärde preferensaktie utan ersättning. Utdelningen på kvarvarande preferensaktier ska öka med 5,00 kr för preferensaktierna med halvårsvis utbetalning om 2,50 kr till 8,40 kr eller med kvartalsvis utbetalning om 2,10 kr.

 

Vidare ska det genomföras en fondemission av preferensaktier till ägarna av stamaktier där 200 stamaktier berättigar till 1 preferensaktie. Orsaken till förändringarna är att bolagets preferensaktie handlas på aktiemarknaden till kurser som understiger inlösensvärdet med cirka 30 kr, motsvarande cirka 30 procent.

 

För att kunna använda preferensaktien mer aktivt i nya affärer bedömer styrelsen att det är önskvärt att förändra villkoren på preferensaktien så att skillnaden mellan inlösensvärdet och marknadsvärdet minskar.

lördag, 02 mars 2013 17:46

Skanska bygger högt i Östersund

alt
Skanska bygger ett högre bostadshus med 16 våningar i Östersund.

 

Skanska har fått i uppdrag av Östersundshem AB att bygga ett 16 våningar högt punkthus i Valhall, Östersund. Kontraktet är värt cirka 80 Mkr och byggstart är planerad till försommaren 2013.

 

Punkthuset kommer att bli ett nytt landmärke i Östersund. När det står färdigt hösten 2014 kommer det att innehålla 56 lägenheter i storlekarna 1-5 rum och kök, där de flesta lägenheter rymmer 2-3 rum och kök. Därtill blir det tre lokaler i bottenplanet.

 

Huset byggs med hållbarhet och låga driftskostnader i fokus. Energianvändningen ska uppgå till maximalt 66,3 kWh/år, vilket är långt under Boverkets norm enligt BBR.

alt
Vid Themsen finns dessa 208 bostäder i ett område som kallas Trade Wharf.

 

Avkastningen på bostadsinvesteringar i Storbritannien överträffade inflationen och avkastningen på kommersiella fastigheter, enligt IPD UK Annual Residential Property Index för 2012. Den positiva utveckling för bostadsfastigheter drevs till största delen av Londonmarknaden, där de olika delmarknaderna presterade totalavkastningar mellan 9,0 procent och 10,7 procent.

 

Sett över hela Storbritannien blev totalavkastningen för bostäder 8,9 procent, att jämföras med 2,7 procent för direktinvesteringar i kontor, butiker och industrifastigheter, medan avkastningen för fastighetsaktier och aktier (MSCI UK) var 30,5 procent respektive 10,2 procent. Obligationsmarknaden (JP Morgan GBI Global, Storbritannien 7-10 år) avkastade 4,7 procent. Inflationstakten var 3,1 procent.

lördag, 02 mars 2013 17:35

Struktur i konkurs

alt
Patrik Rignell, styrelseordförande i Struktur.

 

Struktur, ett av landets största företag inom kontorsplanering, har gått i konkurs.

 

Bolaget har haft 115 anställda, med kontor i Stockholm, Göteborg och Malmö. Omsättningen var förra året 237 Mkr. Enligt styrelseordföranden Patrik Rignell har Strukturs lönsamhet varit för dålig.


Största ägare i Struktur är investmentbolaget Karnell, där även Rignell är vd. Karnell är ett investmentbolag som förvaltar institutionellt kapital genom att investera i mindre och medelstora onoterade nordiska bolag.

fredag, 01 mars 2013 19:10

Prisrekord för Tutti-Frutti i Luleå

alt
Tutti-Frutti-Husen i Luleå var nära konkurs på 1990-talet, men nu blomstrar föreningen.

 

Galären säger i sitt nyhetsbrev att Mäklarstatistiks senaste rapport visar att bostadsrättspriserna i Luleå har gått upp med 25 procent under förra året. Dessutom ligger kommunen på andra plats, efter Danderyd, på Hemnets lista över mest besökta objekt (räknat på bostadsrätter och villor) under januari. De 133 objekt som fanns utbjudna på Hemnet visades 184 576 gånger under månaden, skriver NSD.

 

I veckan slog Luleå dessutom prisrekord för bostadsrätter, då en lägenhet om 3 rum och kök i Tutti-Frutti-Husen såldes för hela 3,25 Mkr. Dessa hus, som uppfördes i början på 1990-talet i bostadsområdet Oscarsvarv av Riksbyggen, var svårsålda och många lägenheter stod tomma länge.


Bostadsföreningen Södra Hamnen i Tutti-Frutti-Husen, köpte sedan loss fastigheten med 298 lägenheter om totalt 24 285 kvm från Riksbyggen någon gång under 1990-talet. Föreningens ekonomi förblev länge dålig men den är idag betydligt bättre. För år 2011 redovisade föreningen en soliditet om 31 procent med en låneskuld om 6 480 kr/kvm. Brf Södra Hamnen driver nu egen TV-kanal som kallas Kanal 21.

 

alt

 

Thomas Lindner, MRICS, bilden ovan, blir chef för Catella i Frankfurt från den 1 mars 2013. Lindner var närmast Senior Investment Consultant för Dr Lübke i Frankfurt. Catellas team i Frankfurt expanderar och det har vuxit med fem anställda sedan fjärde kvartalet 2012.

 

– Vi är mycket glada över att en erfaren fastighetskonsult som Thomas Lindner ska leda vårt motiverade team i Frankfurt. Vi är övertygade om att det innebär att vi kommer att stärka vår position på marknaden och att Thomas kommer öka Catellas högkvalitativa tjänsteutbud, säger Klaus Franken, vd för Catella Tyskland.

torsdag, 28 februari 2013 19:15

Harry Sjögren uppför landmärke i Borås

alt
Kommunägda AB Bostäder i Borås och Harry Sjögren bygger höghus vid Pinocchio.

 

Kommunägda AB Bostäder i Borås och Harry Sjögren, helägt dotterbolag till Castellum, har undertecknat ett samarbetsavtal för utveckling och byggnation av ett höghus vid Pinocchio i kvarteret Vitsippan. Parterna ska gemensamt utveckla projektet genom att bygga höghuset med bostäder tillsammans med kommersiella lokaler.

 

Pågående planprocess innebär att planerad nyproduktion kommer att innehålla tre kommersiella våningsplan kontorslokaler och centrumfunktioner i en låg byggnad som bas för det höga huset på 21 våningar med cirka 80 hyresrätter. Totalt blir byggnaden 24 våningar och kommer att tillföra stadskärnan vid infarten av centrum ett landmärke, därav arbetsnamnet ”Welcome to Borås”.
    – Vårt gemensamma mål är att kunna genomföra en attraktiv nybyggnation i ett unikt läge som stärker  utvecklingen av en livskraftig stadskärna och bidrar på resan mot att nå visionen Borås 2025 säger Dick Hedman, samhällsbyggnadschef på Harry Sjögren AB.

torsdag, 28 februari 2013 19:11

NCC och White ger Uppsala ny skyline

alt
NCC Boende bygger två höghus med borätter i centrala Uppsala.

 

Mitt i centrala Uppsala ska NCC Boende bygga Kvarntornen – två höghus på elva våningar innehållande 55 bostadsrätter. På tredje våningen ska tornen länkas ihop med en japansk takpark om 400 kvm. Sjätte våningen har fri utsikt över takåsarna och våning sju är i samma nivå som Uppsala Konsert & Kongress skybar. För formgivningen svarar White arkitekter.

 

– Uppsala är av tradition mycket restriktiv med att tillåta högre hus. Det har gett en sammanhållen stadssilhuett med enstaka märkesbyggnader som fått sticka upp över takåsarna. Men Kvarntornen gillades av politiker, experter och intressenter, säger Kim Hultén, projektchef, NCC Boende Uppsala.