16 oktober 2019

Redaktionen

alt

 

Jeroen van der Neut. bilden ovan, är idag ansvarig för strategiutveckling på Grontmij-koncernen, och han tillträder som vd för Grontmij Sverige. Han efterträder, i dag den första mars, Leif Bertilsson.

 

Jeroen van der Neut har arbetat på Grontmij i sammanlagt 13 år på olika positioner, och han har haft uppgifter inom både finans, juridik och administration. Han har också varit vd för Grontmij Asset Management.

 

På grund av att helårsresultatet för 2012 var en besvikelse, har Leif Bertilsson beslutat att kliva av efter diskussioner med Grontmijs koncernledning. Leif Bertilsson kommer vara kvar i ledningsgruppen och styrelsen för Grontmij Sverige.

 

Grontmij är tekniska konsulter inom energi, samhällsbyggnad, husbyggnad, projektledning, arkitektur och miljö. Med omkring 9 000 medarbetare är Grontmij Europas tredje största teknikkonsultbolag. Grontmij, är i Sverige, rikstäckande med cirka 800 konsulter på ett 25-tal orter.

torsdag, 28 februari 2013 18:15

Säljarens husmarknad i USA

alt
Efter sex års husprisfall börjar priserna på bostäder öka i USA.

 

Av Stefan Fröjdendahl

 

Efter flera år med en skakig bostadsmarknad USA, med stora bestånd av foreclosure, då hus såldes på auktion till låga och extremt låga priser, har det svängt. National Association of Realtors (den största organisationen för fastighetsmäklare i USA), meddelar nu vad många bostadsköpare i många delar av USA har känt till i flera månader: Det börjar bli säljarens husmarknad.

 

Antalet bostäder som var till salu i januari USA sjönk med 4,9 procent, vilket motsvarar totalt 1,74 miljoner bostäder. Detta låga antal är det lägsta sedan december 1999, då det fanns 1,71 miljoner bostäder på marknaden; för två år sedan fanns betydligt fler, eller 2,91 miljoner bostäder till salu.

 

Efter en justering för säsongsmässiga faktorer, ökade bostadsförsäljningen med endast 0,4 procent i januari i år, motsvarande en årstakt om 4,92 miljoner, men detta är en ökning per årsbasis, med hela 9,1 procent.

 

Således finns det ett växande antal köpare som jagar ett krympande utbud av bostäder i USA. Om trenden håller i sig, kommer bostadspriserna fortsätta att öka. Med nuvarande försäljningstakt, skulle det ta endast 4,2 månader att sälja det nuvarande utbudet av bostäder som är till salu, vilken är minskning jämfört med motsvarande siffra för ett år sedan, vilken var 6,2 procent.

 

Men vanligtvis ökar försäljningsstocken under våren, vilket medför en viss oro bland fastighetsmäklarna att utbudet är för litet för att balansera efterfrågan, vilket skapar färre valmöjligheter för köparna. Detta är goda nyheter för villaägare som har sett huspriserna sjunka katastrofalt under de senaste sex åren, men det är dåliga nyheter för köparna, och för alla har som sitt levebröd att sälja fastigheter.

 

Minskningen av försäljningsstocken har varit som mest dramatisk i Kalifornien, Arizona och liknande amerikanska stater som har haft de största prisfallen. Flera villaägare i dessa delstaters städer är så kallade ”underwater borrowers”, således låntagare som är skyldiga banken mer pengar än vad huset är värt. Samtidigt finns det på marknaden ett stort antal bostadsägare, som kan sälja, men inte är villiga att sälja eftersom priserna har sjunkit så mycket under de senaste sex år sedan finanskrisen hösten 2008. ( I en del fall har huspriserna sjunkit med flera hundra procent. Enligt Robert Shiller real house price index, 1929–2009, med index 100 år 2000, föll index år 2008/2009 från 160 till 110. Enbart under krisens år 2008 tvingades USA: s regering emittera 900 miljarder dollar i förmånliga bostadslån för att mildra den amerikanska fastighetsbubblan.)

Bostadsförsäljningen i USA kan öka 5,2 miljoner enheter i år 2013, vilket en ökning med nära 12 procent jämfört med förra året, enligt prognoser från ekonomer på Goldman Sachs. Nu är det således fait accomplit att den amerikanska ekonomin växer betydligt starkare än den europeiska.

onsdag, 27 februari 2013 20:41

Ulla Bergström, ny kontorschef för White

alt

 


Efter 18 år som profilerad arkitekt tar Ulla Bergström, bilden ovan, ett nytt steg och blir kontorschef för White i Stockholm, som är det största av företagets fjorton kontor.
    – Stockholm är vårt största kontor och vår viktigaste marknad. Det är både en ära och en utmaning att försöka utveckla den positionen, säger Ulla Bergström som på meritlistan har en serie framgångsrika uppdrag med inriktning på handel, hotell och kontor.
    – Ulla är en dokumenterat skicklig arkitekt med solid marknadskunskap och högt anseende i branschen. Dessutom står hon för sina idéer och tar ansvar hela vägen. Det är en bra chefsegenskap. Med Ulla som ny kontorschef känner jag mig trygg när vi positionerar oss som Skandinaviens ledande arkitektkontor inom hållbar arkitektur som berör, säger Whites vd Monica von Schmalensee.

onsdag, 27 februari 2013 20:37

Diös höjde vinsten till 432 Mkr

alt
Christer Sundin, vd Diös.

 

Förvärvet av Norrvidden bidrog till att Diös kraftigt höjde helårsvinsten  efter skatt till 432 Mkr (177), motsvarande 5,73 kr (4,58) per aktie. I resultatet ingick värdeförändringar för fastigheter med 189 Mkr (207), varav 9 Mkr var realiserade. Orealiserade värdeförändringar för räntederivat uppgick till -76 Mkr (-88), medan transaktions-, respektive omstruktureringskostnader påverkade resultatet med -38 Mkr (-14). Förvaltningsresultatet förbättrades till 340 Mkr (132). Inför årsstämman föreslår styrelsen för Diös en rejäl höjning av utdelningen till 2,30 kr (1,10) per aktie.

 

För Diös präglades året av integrationen av Norrvidden. Förvärvet, som genomfördes den 30 november  2011, bidrog till att hyresintäkterna steg till 1 300 Mkr (587), motsvarande en ekonomisk uthyrningsgrad om 88,8 procent (89,6). Driftöverskottet ökade till 766 Mkr (327), vilket motsvarande en överskottsgrad om 58,9 procent (55,8).

 

Under året genomfördes investeringar i befintligt bestånd för 152 Mkr samt ett mindre förvärv om 5 Mkr. Vid årets slut bestod portföljen av 378 fastigheter med en uthyrbar yta om drygt 1,5 miljoner kvm. Marknadsvärdet bedömdes till 11 878 Mkr (11 562).

 

Skulderna uppgick till 7 947 Mkr (3 601), vilka finansierades till en snittränta om 4,06 procent. Det egna kapitalet ökade till 3 086 Mkr (2 725), motsvarande en soliditet om 25,3 procent (22,9). LE

alt
Erik Barnekow, affärschef Industri & logistik på Colliers i Sverige.

 

Trots en stabilisering inom industriell produktion i Europa vid slutet av förra året är det troligt att villkoren inom denna marknad fortsätter att vara tuff tills en hållbar ekonomisk återhämtning sker. Det framgår av en Industri & logistikrapport från Colliers International, som spår att amerikanska investerare kommer att ge marknaden en skjuts när deras förfrågningar efter lagerytor för e-handel stiger.

 

– Trots att 2013 förväntas bli ännu ett svårt år för den europeiska ekonomin, förväntas industri- och logistikmarknaden förbli stabil. Med ytterst få spekulativa byggen kommer marknaden fortsätta att präglas av en obalans mellan tillgång och efterfrågan. Förkontrakterade nybyggnationer kommer att stå för den största marknadsandelen av nyproduktion, säger Erik Barnekow, affärschef Industri & logistik på Colliers i Sverige samt ansvarig för EMEA Industrial and Logistics team.

onsdag, 27 februari 2013 20:31

5 000 bostäder i Stockholmsporten

alt
Stockholmsporten – korsningen mellan E18 och Förbifart Stockholm Bild: BIG, Grontmij och Spacescape

 

Stockholmsporten – korsningen mellan E18 och Förbifart Stockholm – ska förutom en ny kommunikationslänk också bli en framväxande stadsdel med 5 000 bostäder (varav 1 000 i Järfälla) och 6 000 arbetsplatser. Stadsdelen, som ska länka ihop Barkarby med södra Järva, är ett viktigt steg i arbetet med Promenadstaden Stockholm.

 

– Formen för Stockholmsporten utgår från det vinnande tävlingsbidraget för trafikplatsen. Nu startar vi arbetet med att göra korsningen till ett nytt stadsutvecklingsprojekt. Här finns fantastiska möjligheter att skapa en stadsdel med goda kommunikationer och som har Järvafältet precis runt hörnet, säger stadsbyggnadsborgarrådet Regina Kevius (M).

 

Stadsbyggnadsnämnden startar den 7 mars programarbete för området vid Hjulstamotet – Stockholmsporten. Exploateringsnämnden fattar den 14 mars beslut om att utreda förutsättningarna för genomförande av Stockholmsporten. Samma dag fattar trafik- och renhållningsnämnden beslut om att medverka i programarbetet för Stockholmsporten.

 

Utredningarna och programarbetet beräknas pågå under två år och kosta ungefär 20 Mkr.

 

– När Förbifart Stockholm står klar om några år kommer det att vara möjligt att ta sig raka vägen från västerort till söderort med buss och bil, vilket kommer att innebära fantastiska möjligheter för boende och företagande, säger exploateringsnämndens ordförande Joakim Larsson (M). 

tisdag, 26 februari 2013 20:15

Wiklander tvingas lämna Norrporten

alt
Hur länge är Jörgen Lundgren tf vd i Norrporten?

 

Av Stefan Fröjdendahl

 

Anders Wiklander lämnar vd-posten i Norrporten omedelbart och ersätts av Jörgen Lundgren, tidigare vice vd, som tf vd för Norrporten.

 

Anders Wiklander, som tidigare meddelat sin uppsägning, skulle enligt plan ha arbetat fram till 19 juli i år.

 

– Wiklander har efter en pressad vinter haft semester de senaste veckorna. Istället för att han återigen träder i tjänst har vi alla enats om ovanstående lösning, säger Jan Kvarnström, styrelseordförande.

 

I en kommentar kan sägas att snart är det dags att styrelseordförande Jan Kvarström avgår, endast efter ett år på posten. En ny styrelse kommer att utses för Norrporten. Karl Swartling, vd för Sjätte AP-fonden, en av de två huvudägarna, antydde i programmet Uppdrag granskning, att en ny styrelse bör utses i Norrporten. En sak till lovade Karl Swartling i programmet, nämligen att den nye vd:n inte kommer att vara löneledande.

 

Men än är resan lång för att Första och Tredje AP-fonderna blir huvudägare i Norrporten tillsammans med de nuvarande huvudägarna Andra och Sjätte AP-fonderna. Den 13 februari menade jag att:
    "Min lösning är att Vasakronan, med ägarna Första, Andra, Tredje och Fjärde AP-fonden, förvärvar Norrporten i en intern affär. Nu är det inte direkt Vasakronans affärsidé att äga Norrportens fastigheter, men det finns inget fastighetsbolag som är så välskött som Vasakronans under Fredrik Wirdenius ledning. Därför kan AP-fonderna vara övertygade om att det bästa sättet att förvalta AP-fondernas pensionspengar, allokerade till fastigheter, är Vasakronan. Då blir det inget fiffel. Det är ingen risk med att Vasakronan säljer Norrportens fastigheter på marknaden. Wirdenius ser till att få bra betalt."

tisdag, 26 februari 2013 20:13

Skanska utvecklar för 400 Mkr i Bukarest

alt
Skanska Commercial Development Europe bygger Green Court Bucharest.

 

Skanska investerar cirka 400 Mkr i den första byggnaden i kontorsprojektet Green Court Bucharest i den rumänska huvudstaden Bukarest. Investeringen omfattar den första projektfasen omfattande 19 500 kvm samt ett underjordiskt garage i den andra projektfasen. Konstruktionskontraktet är värt cirka 310 Mkr. Investeringen liksom byggprojektet genomförs av Skanska Commercial Development Europe, genom dess dotterbolag Skanska Property Romania och Skanska Construction Romania.

 

Kontorsområdet kommer att bestå av tre klass A-byggnader och den totala uthyrbara ytan blir cirka 52 000 kvm, med tolv våningar över marknivå och tre våningar under jord.

 

Green Court Bucharest kommer att innehålla en rad hållbarhetslösningar för att minimera byggnadens miljöpåverkan och minska driftskostnaderna markant. Projektet kommer att ansöka om LEED-certifiering på guldnivå. Projektet beräknas vara klart under fjärde kvartalet 2014.

tisdag, 26 februari 2013 20:10

NCC bygger kontor för 370 Mkr i Oslo

alt
Statoil Fuel & Retails nya huvudkontor i Oslo.

 

NCC har fått i uppdrag av Entra Eiendom att bygga ett kontor i Oslo med Statoil Fuel & Retail som hyresgäst. Projektet är värt cirka 370 Mkr och orderregistreras i det första kvartalet 2013. Kontoret byggs för att uppnå nivån ”Excellent” i miljöklassificeringssystemet Breeam samt energimärkning klass B.

 

I detaljplaneringen av projektet används VDC (Virtual Design and Construction), vilket är ett sätt att planera och bygga projekten virtuellt med 3D-objekt innan det görs i verkligheten. Kontoret, som blir totalt 15 300 kvm, inklusive 4 200 kvm parkering – blir åtta våningar högt och kommer ha två källarvåningar. Inflyttning är planerad till andra kvartalet 2015.

 

Kontoret blir även europeiskt huvudkontor för det kanadensiska bolaget Alimentation Couche-Trade, vari Statoil Fuel & Retail är ett helägt dotterbolag.

tisdag, 26 februari 2013 20:06

Catella vinner Champions League i mäkleri

alt
Modekedjan C&A:s huvudkontor vid Quartier, nära flygplatsen i Düsseldorf.

 

Catella har i partnerskap med Codic Immobilien und Projektentwicklung Beteiligungs GmbH genomfört en av de största och mest komplexa transaktionerna på fastighetsmarknaden i tyska Düsseldorf. Under de senaste 12 månaderna har förhandlingar förts gällande uppgradering och utbyggnad av modekedjan C&A:s huvudkontor vid Quartier, nära flygplatsen i Düsseldorf. C&A har tecknat ett nytt långsiktigt hyresavtal och Catella har, på uppdrag av fastighetsägaren Generali Deutschland Immobilien GmbH, förmedlat hela projektet till en sluten fond för nästan 100 MEUR (cirka 846 Mkr).

 

I en kommentar jämför Guido Knümann, managing partner i Codic, förhandlingarna med att vinna Champions League i fastighetsmäkleri.
    – Catella här mödosamt samlat alla trådar och skapat en sann win-win-situation. Projektet ska genomföras i tre faser fram till 2014, kommer alla restaureringsprojekt i portföljen och de två nya flyglar slutföras, säger han.

 

Den nya byggnaden kommer att innehålla cirka 5 500 kvm kontorsyta, omkring 360 nya parkeringsplatser och en ny konferensanläggning. Sammantaget omfattar komplexet efter avslutat projekt år 2014 cirka 37 000 kvm och 900 p-platser.