16 oktober 2019

Redaktionen

onsdag, 06 mars 2013 20:04

Akelius vinst ökade till 2 440 Mkr

alt
Pål Ahlsén, vd Akelius Fastigheter.

 

Akelius Fastigheter ökade vinsten efter skatt för helåret 2012 till 2 440 Mkr (388). I resultatet ingick värdeökning för fastigheter med 2 671 Mkr (1 025) och värdeförändringar i finansiella instrument med -184 Mkr (-764). Sammantaget sålde bolaget fastigheter för 2 383 Mkr.

 

Hyresintäkterna ökade med 185 Mkr till 2 780 Mkr. Vakans-graden var oförändrat 0,7 procent.

 

Under året investerade Akelius 1 493 Mkr (1 138), varav 942 Mkr avsåg uppraderingar av lägenheter till Akelius First Class i samband med att hyresgäster flyttar. Vidare var avsåg 368 Mkr avsåg konvertering av lokaler och förtätningar, medan

182 Mkr var ombyggnadsprojekt.

 

Vid årskiftet hade Akelius fastigheter ett bedömt marknadsvärde om 35,4 Mdr kr (32,4), varav två tredjedelar fanns i Sverige och en tredjedel i Tyskland. Skulderna ökade till 22,0 Mdr (20,4). Det egna kapitalet steg till 9 970 Mkr (8 567), motsvarande en soliditet om 26,9 procent (25,4). LE

alt
Robert Bolmgren, uthyrningschef Jones Lang LaSalle.

 

Jones Lang LaSalle har fått i uppdrag av Jernhusen att hyra ut

8 000 kvm kontorsyta i Stockholms Centralstation (Norrmalm 5:3). SJ har varit hyresgäst i fastigheten i 142 år och lämnar fastigheten under juni månad. Fastigheten kommer därefter att utvecklas för att erbjuda mycket moderna kontor med en möjlig inflyttning för nya hyresgäster kring årsskiftet 2014/2015.

 

– Kombinationen av fastighetens mycket goda läge med moderna kontor i en anrik och vacker byggnad gör att vi är oerhört optimistiska att hitta nya hyresgäster. Vi ser verkligen fram emot att bidra till en effektiv uthyrningsprocess för både Jernhusen och nya hyresgäster, säger Robert Bolmgren, chef uthyrning kontor på Jones Lang LaSalle.

alt
Kristina Alvendal, vd Airport City Stockholm.

 

alt

Vision 1, Arlanda City.

 

alt

Vision 2, Arlanda City.

 

alt

Vision 3, Arlanda City.

 

alt

Vision 4, Arlanda City.

 

Airport City Stockholm har tagit fram en ny plan tillsammans med några av Sveriges främsta stadsplanerare och fastighetskonsulter. Den nya strategin är startpunkten för att intensifiera arbetet med att skapa Sveriges första riktiga flygplatsstad. Airport Citys stadsbyggnadsstrategi ligger till grund för att bygga ”en levande stad, närmare världen”.

 

Airport City Stockholm ska växa som en modern flygplatsstad med en levande stadskärna och konkurrenskraftiga arbetsområden, med övriga världen på gångavstånd. Den unika stadsbyggnadsstrategin omvandlar området till en attraktiv destination där människan är i centrum, vars expandering även genererar nya arbetsplatstillfällen.


Airport City är regionens nästa kunskapskluster. Utvecklingsprojekten drivs gemensamt av Swedavia, Sigtuna kommun och Arlandastad Holding – ett partnerskap mellan stat, kommun och det privata.

 

– Stadens attraktion är oslagbar och ingen annan flygplatsstad i dag sätter människan så tydligt i fokus som vi. Det är i kreativa miljöer som dagens och framtidens företag vill verka. Med sitt exceptionella läge och urbana stadskvalitéer erbjuds företag, besökare och resenärer något världsunikt. Vi skapar förutsättningarna för 50 000 arbetsplatstillfällen i området fram till år 2030, säger Kristina Alvendal, vd Airport City Stockholm.

alt
Nya Folkets hus i Sundbyberg blir ett Allaktivitetshus.

 

Fastighets AB Brostaden har tecknat ett tioårigt hyreskontrakt med Sundbybergs stad, på Sturegatan 10 i centrala Sundbyberg. Sundbybergs stad kommer att hyra hela byggnaden om cirka 2 700 kvm för att skapa ett så kallat Allaktivitetshus.

 

Byggnaden är en fin funkisbyggnad uppförd som Sundbybergs Nya Folkets Hus i slutet av 1920-talet. Exteriören och den ursprungliga interiören är q-märkt. Byggnaden renoverades och moderniserades i början på 2000-talet. Inflyttning i de nya lokalerna kommer att ske den 1 april.

 

– Det är roligt att det blir just Sundbybergs stad som flyttar in i Nya Folkets hus. Vi har arbetat ett tag med den här vakanta ytan och att det nu blir en verksamhet, som klippt och skuren för huset med sin kulturhistoria som flyttar in och som dessutom kommer att hyra hela huset känns förstås extra glädjande, säger Anders Nilsson, vd på Brostaden.

 

– Ett hus för föreningar och medborgare var ett vallöfte som nu blir verklighet. Här ska finnas plats för såväl mötes- och kanslilokaler som konserter och andra kreativa verksamheter. Allaktivitetshuset är en av våra satsningar för att staden ska ha ett starkt och rikt föreningsliv, säger Jonas Nygren (S), kommunstyrelsens ordförande i Sundbyberg.

tisdag, 05 mars 2013 19:42

NP3 köper 20 000 kvm i Dalarna

alt
Andreas Nelvig, vd NP3 Fastigheter.

 

NP3 Fastigheter AB har köpt 20 000 kvm i Dalarna från Håkan Östlund genom bolag. Beståndet består av sju fastigheter, varav fem i Falun och två i Leksand. I samband med förvärvet blir Håkan Östlund, Göthes AB, femte största ägare i NP3. NP3 tillträder fastigheterna den 2 april. Större hyresgäster i förvärvet är Karl Hedin, Posten och Athena Nordic.

 

– Fastigheterna ger oss ökad närvaro i Dalarna vilket är något vi ser mycket positivt på, det är en bra hyresgästmix med en bra duration. Tillsammans med Håkan Östlund tror vi på en positiv utveckling av hela vårt bestånd i Dalarna som nu omfattar cirka 65 000 kvm säger, vd Andreas Nelvig.

 

NP3 Fastigheter äger fastigheter för cirka 1,3 Mdr kr, varav en tredjedel är butik, en tredjedel industri/logistik och en tredjedel kontor och övrigt. NP3 är idag representerade i Sundsvall/Timrå, Gävle, Östersund, Härnösand, Örnsköldsvik, Falun och i Borlänge. Målsättningen är att växa på den norrländska fastighetsmarknaden till och med år 2014 till ett värde om 4-5 Mdr kr.

tisdag, 05 mars 2013 19:37

NREP köper för 280 Mkr 

alt
Rickard S. Dahlberg, NREP.

 

Nordic Real Estate Partners (NREP) har genomfört två förvärv och kan därmed lägga ytterligare 34 000 kvm modern logistikyta i portföljen. Anläggningarna ligger i Rosersberg norr om Stockholm och i Eskilstuna och omfattar 22 500 kvm respektive 11 500 kvm.

 

Säljare i Rosersberg är Kilenkrysset och fastigheten är uthyrd till The Rosersberg och e-handelskedjan Dustin. Affären i Eskilstuna är en sale and leaseback med förpackningsföretaget Boxon.

 

– Transaktionen placerar oss i toppen bland nordiska ägare av moderna logistikytor med en total yta på över 500 000 kvm runt om i Norden, säger Rickard S. Dahlberg, NREP.

tisdag, 05 mars 2013 17:47

AXA storsäljer till Nordika

alt
Jonas Grandér, vd Nordika.

 

Nordika Fastigheter AB (”Nordika”) och Vacse AB (”Vacse) förvärvar en portfölj med offentliga och privata hyresgäster (”Portföljen”) av AXA Real Estate Investment Management (”AXA”).

 

Portföljen består av fyra fastigheter, belägna i Kalmar, Västervik och Växjö med en total uthyrbar area om cirka 27 000 kvm. Cirka 90 procent av hyresvärdet består av offentliga hyresgäster, inklusive Polisen, Åklagarmyndigheten och Växjö kommun. Samtliga hyresgäster hyr på långa avtal.

 

Nordika och Vacse delar i samband med förvärvet upp portföljen. Vacse kommer att äga fastigheterna i Västervik och Kalmar som innehåller Polisen och Åklagarmyndigheten. Nordika kommer att äga fastigheterna i Växjö med Växjö kommun och Elite Hotels som hyresgäster.

 

I en kommentar kan sägas att Nordika är en snabbväxande aktör eftersom bolaget nu deläger och förvaltar fastighetskapital om cirka 1 Mdr kr. I ett samtal med Nordikas vd Jonas Grandér, säger han att fler investeringar kommer att ske i en nära framtid. Med sina partners, som är fyra pensionsbolag, med säte i Sverige och Finland, återstår ytterligare cirka 40 procent av tillgängligt kapital att investera. Portföljen som Nordika nu förvärvar av AXA har hög kvalité; det är nyare fastigheter uppförda av Peab och den genomsnittliga kontraktstiden är lång, cirka 16-18 år i genomsnitt.

 

Vår uppskattning av priset är att det bör vara cirka 550 Mkr på grund av de långa kontrakten med starka hyresgäster i relativt nybyggda fastigheter. Det passar Nordika som egentligen är ett svenskt fastighetsbolag med fokus på hållbar långsiktig riskjusterad avkastning genom aktiv förvaltning. Bolaget är aktivt i Sverige men det kan även investera i Danmark och Finland.

 

Vasce, Nordikas partner i affären med AXA, är ett svenskt fastighetsbolag med fokus på hållbar långsiktig riskjusterad avkastning genom förvärv av företrädesvis nybyggda fastigheter med offentliga hyresgäster på långa avtal. Vacse är aktivt i Sverige och är kapitaliserat av svenskt pensionskapital.

tisdag, 05 mars 2013 15:26

Medvind och nya chefer på Equator

alt

 Nyligen har Equator utsett Leo Qvarsebo och Mia Åberg som två yngre medarbetare att vara gruppansvariga på kontoret. Både Mia, som tar över ansvaret för bostadsprojekt och Leo, som får ansvar för mixed use projekt, har varit anställda sedan år 2007. Rekryteringen innebär en nysatsning på Equators fyra kompetensområden: mixed use, bostäder, fastighetsstrategi och ombyggnad.

 

– Vi arbetar idag med en rad särdeles intressanta och kvalificerade uppdrag där rekryteringen av Mia och Leo ger oss möjlighet att satsa till 100 procent på att leverera riktigt bra projekt till våra kunder, säger Annica Carlsson, vd på Equator.

 

Equator har ett analytiskt förhållningssätt till arkitektur och till sina uppdrag. Det gör det möjligt för arkitektbyrån att arbeta i projekt med komplexa förutsättningar och processer, eftersom väl underbyggda argument och skarp design, alltid i nära samarbete med kunderna, leder till framgångsrika resultat.

 

Equator Stockholm, som grundades 1952, har i dag 38 medarbetare som arbetar med stora och ofta komplexa projekt med handel, kontor och bostäder.

 

alt
Whites vinnande förslag heter ”Kiruna 4-ever”.

 

Utmaningen att skapa det framtida Kiruna lockade arkitekter från hela världen. Totalt 56 olika team anmälde intresse, varav 10 valdes ut att gå vidare i tävlingen. Idag står det klart att en enhällig jury valt White som vinnare.

 

– Jag blev helt exalterad när beskedet kom, säger Monica von Schmalensee, vd på White. Att i princip designa en helt ny stad är ett historiskt uppdrag som inte många arkitekter får vara med om. Det är en stor bekräftelse för vårt unika sätt att jobba med hållbar stadsutveckling.

 

Whites vinnande förslag heter ”Kiruna 4-ever” vilket ger möjlighet att med en långsiktig och hållbar vision vidga staden österut och utveckla dess unika mix av människor, kulturer och livsval i en välkomnande, global stad, i nära relation till den unika arktiska naturen.

 

Förslaget vill skapa ett besöksmål av stor dignitet, attraktiva mötesplatser och fantastiska boendemiljöer.

 

– Våra idéer på hur och vart man ska flytta Kiruna är baserat på kunskap bakåt, på vad man har idag, tillsammans med en stark vision framåt. Kiruna ska vara en internationellt uppmärksammad mönsterstad, säger Mikael Stenqvist, ansvarig arkitekt bakom det vinnande förslaget som tagits fram i samarbete med norska Ghilardi+Hellsten Arkitekter.

 

Järnmalmen har skapat jobb och välstånd i Kiruna ända sedan år 1900 då Sveriges nordligaste stad grundades. Men det är också den underjordiska gruvdriften som gör att stora delar av staden måste flyttas till säkrare mark. Omflyttningen är en fysisk förändring av enorma dimensioner.

 

År 2007 togs det första beslutet om att flytta hela centrum, och många av ortens byggnader därmed. En arkitekttävling om en ny stadskärna utlystes, som alltså nu avgjorts då White besegrade nio andra team med deltagare från Sverige, Norge, Danmark, England, Spanien, Nederländerna, Tyskland och Schweiz. Bland de mest namnkunniga konkurrenterna kan nämnas danska Bjarke Ingels Group och MVRDV från Rotterdam.

 

I förslaget är hållbarhetsfrågorna helt centrala. I Kiruna finns både Sveriges största gruva, landets största energianvändare och Europas största järnproducent. Dessutom ska man i högt tempo utveckla en stad i ett extremt klimat. Detta ställer krav, men ger även unika förutsättningar för nytänkande inom hållbar stadsbyggnad.

måndag, 04 mars 2013 21:24

CLS Holdings ökade vinsten till 544 Mkr

alt
Sten Mörtstedt, ordförande i CLS Holdings.

 

CLS Holdings hade återigen ett helårsresultat som visar bolagets styrka. Vinsten före skatt steg 48,8 procent till 56,1 MGBP (543,6 Mkr), substansvärdet (EPRA) per aktie ökade med 17,4 procent till 1 154,4 pence (11,19 kr) medan vinsten per aktie blev 65,3 pence (6,33 kr). Portföljens värde ökade i lokala valutor med 1,7 procent till 934,5 MGBP (9 056 Mkr).

 

De kontrakterade hyresintäkter för helåret uppgick till 68,3 MGBP (år 2011 var dessa 66,2 MGBP), således en ökning med 2,4 procent. Avkastningen på företagsobligationerna var

32,5 MGBP samtidigt bolaget emitterade detaljhandelsobligationer om totalt 65 MGBP till 5,5 procents ränta och med en löptid till år 2019. Räntetäckningsgraden uppgick till

3,9 gånger (2011: 2,6 gånger)

 

Vid periodens slut hade bolaget likvida medel om totalt 224,9 MGPB tillgängligt för nya investeringar. Den föreslagna utdelningen steg med 7,6 procent till 8,5 MGPB (2011: 7,9 MGBP) genom ett särskilt anbud om återköp, motsvarande 19,6 pence per aktie.

 

Totalavkastningen för helåret blev 30 procent. Bolaget hade den högsta totalavkastningen på aktien för ett brittiskt börsnoterat fastighetsbolag under 5 år, med en avkastning om totalt 135 procent.

Under året hade bolaget framsteg med uthyrning, finansiering och projektutveckling. Ett bygglov om totalt 143 000 kvm för utveckling av Vauxhall Square, SW8, London, har godkänts. Bygglov har även blivit beviljade för Mews, SE11, London, och för projekt om

150 000 kvm i Solna, Stockholm, där Catenas andel var 29,99 procent.


Under året sjönk vakansgraden till 3,8 procent, (31 december 2011var den 3,9 procent), vilket är mindre än hälften av genomsnitt för denna typ av fastighetsportfölj som är över 9 procent. Den initiala nettoavkastning blev 7,0 procent, vilken var 330 punkter över finansierings-kostnaden för skulderna.

 

Kvaliteten på hyresintäkterna var fortsatt hög, med 40 procent av hyresintäkterna från brittiska staten och 29 procent från större företag medan 65 procent av hyrorna var indexerade.

 

Sten Mortstedt, styrelseordförande i CLS, säger i en kommentar till bokslutet:
– Det har varit ett mycket framgångsrikt år för koncernen och jag är glad att kunna rapportera sådana starka resultat. Vi fortsätter att fokusera vår energi på vår fastighetsportfölj för att nå högsta möjliga resultat på vår uthyrning. De bygglov som vi erhållit i år ger stora möjligheter att leverera ytterligare värde för aktieägarna under de kommande åren. Med en stark balansräkning, ett starkt kassagenererande driftsresultat samt ett konkret, på medellång sikt stark projektutveckling, medför att vi har en utmärkt position för att uppnå attraktiva investeringsmöjligheter på marknaden.