23 oktober 2019

Redaktionen

torsdag, 21 mars 2013 16:49

Crown hyr ut 2 600 kvm i Fatburen

alt
Sedan Apoteket och Skatteverket lämnade Fatburen har 8 000 kvm nyuthyrts.

 

Crown Nordic Management och Jones Lang LaSalle hyr ut 2 600 kvm kontor i Fatburen till Vårdguiden, Stockholms Läns Landsting. Utvecklingsarbetet av fastigheten Fatburssjön 9 (Fatburen), med adress Södermalmsallén i Stockholm, har påbörjats.


Under 2013 kommer en rad förändringar att ske för att nuvarande byggnad ska kunna tillmötesgå och attrahera dagens företag som efterfrågar smarta kontorslösningar med effektiva ytor. Vårdguiden, inom Landstingets Hälso- och

 

Sjukvårdsförvaltning, tecknar ett sexårigt hyresavtal om cirka 2 600 kvm från och med den första april. Sedan de stora uppsägningarna skedde från Apoteket och Skatteverket har nu drygt 8 000 kvm hyrts ut på nytt.

 

– Det är roligt att nya företag och verksamheter söker sig till Fatburen och det visar hur attraktiva lokaler vi kan erbjuda, säger Håkan Larsson, CEO på Crown Nordic Management.

alt
AstraZeneca finns i Snäckviken, Södertälje.

 

Acturum, bolaget som förvärvar AstraZenecas forskningslokaler i Snäckviken, Södertälje, inleder ett samarbete med Newoffice-CBD för att identifiera hyresgäster för toppmoderna laboratorier och kontor.


Acturum, som ägs av Peab och FAM (Foundation Asset Management, i sin tur kontrollerat av Wallenbergstiftelserna), offentliggjorde i slutet av januari att de köper AstraZenecas anläggning i Södertälje, som innehåller 130 000 kvm lokaler, bland annat toppmoderna laboratorier med tillhörande utrustning.


Satsningen, som går under namnet Biovation Park Telge, syftar till att skapa förutsättningar för fortsatt forskning och företagande i området. Flera hyresgäster har redan kontrakterats, bland andra AstraZeneca med cirka 1 500 anställda inom produktion och forskningsinstitutet SP Process Development samt Scania och Södertälje kommun (Campus Telge). Men ett antal byggnader finns fortfarande tillgängliga för nya hyresgäster. Tillträde till dessa kan ske redan i höst.

alt

 

Matti Kataja, bilden ovan, är ny chef för kommunikation på White arkitekter. Han kommer närmast från PR-byrån Prime där han har arbetat med publicitet och kring frågor om public affairs.

 

– White vann nyligen arkitekttävlingen om framtidens Kiruna i hård internationell konkurrens, det har fått stor uppmärksamhet i svenska medier. En av mina uppgifter nu är att skapa publicitet kring det och andra av Whites projekt internationellt, säger Matti Kataja, kommunikationschef på White.

 

På Prime arbetade Matti Kataja med mediekontakter, marknadsföring, opinionsbildning och kriskommunikation. Parallellt med konsultjobbet har han även undervisat i PR vid Berghs School of Communication i Stockholm och vid Umeå universitet. Han har även en bakgrund som pressekreterare för Vänsterpartiets tidigare partiledare Lars Ohly.

 

– Kommunikation är en framgångsfaktor för att vi ska bli det ledande Skandinaviska arkitektkontoret på den internationella marknaden. Med Mattis bakgrund och gedigna erfarenhet växlar vi upp ytterligare i vår dialog med omvärlden, säger Monica von Schmalensee, vd på White.

 

Under sina drygt fyra år på Prime har Matti Kataja arbetat mycket med miljö- och hållbarhetsfrågor. De erfarenheterna tar han med sig i sin nya roll på White, som är marknadsledare inom hållbar arkitektur.

 

– Jag sökte mig till White för att få jobba på ett värderingsstyrt företag som tar hållbarhetsfrågorna på allvar och som redan idag levererar lösningar för hur framtidens städer ska byggas och planeras för att kunna fungera, säger Matti Kataja.

 

White har över 700 medarbetare i Sverige, Danmark, Norge och England. Företaget är Skandinaviens största arkitektkontor och det tredje största i Europa.

alt
Micael Averborg, affärsområdeschef på Atrium Ljungberg.

 

I går fattade kommunstyrelsen i Stockholm ett formellt beslut om att överklaga den upphävda detaljplanen för ombyggnaden av Slussen. I morgon lämnas överklagandet in till Mark- och miljööverdomstolen. Samtidigt kommer Atrium Ljungberg att lämna in ett medgivande att stadens förslag till ny detaljplan fastställs.

 

Parterna har under den gångna veckan enats om att Atrium Ljungberg får en markanvisning för de planerade byggnaderna på Stadsgårdsleden, framför fastigheten Glashuset och att tomträttsavgälden för Glashuset justeras under åtta år. Markanvisningen ger Atrium Ljungberg ensamrätt att förhandla med staden under två år.

 

– Vi tycker att det är mycket positivt att Slussen kommer att rustas upp och moderniseras. Med lösningen kompenseras vi på ett skäligt sätt för den värdeminskning som de nya byggnaderna innebär för Glashuset. Vi kommer också att få möjlighet att påverka utformningen av de nya fastigheterna så att en del av kopplingen ut mot vattnet kan behållas, säger Micael Averborg, affärsområdeschef på Atrium Ljungberg.

alt
Locum bygger om 20 000 kvm samt nybygger 13 000 kvm för sjukhuset i Södertälje.

 

Efter beslut i Landstingsfullmäktige står det klart att Locum under de kommande fem åren ska genomföra en ombyggnation om 13 000 kvm och nybyggnation om 20 000 kvm för totalt cirka 1,2 Mdr kr på Södertälje sjukhus. Preliminär inflyttning sker med start i nybyggnaden under andra halvåret 2016, och sedan etappvis till och med 2018.

 

Enligt Mikael Runsiö, vd för Södertälje sjukhus, kommer det nya sjukhuset att sätta patienten i fokus. Sjukhuset kommer att få bättre möjligheter att samarbeta mellan avdelningar och genom bättre logistik. Detta kommer att resultera i förkortade vårdtider och förbättrad arbetsmiljö för sjukhuspersonalen.

 

Inom ramen för projektet kommer det att skapas 120 enkelrum fördelade på 5 avdelningar med 24 rum vardera med egna hygienrum.

 

Detaljplanen med förslaget för det nya sjukhuset är ute på samråd.

 

– När denna vunnit laga kraft kan byggprocessen starta, säger Claes Magnusson, projektdirektör på Locum.

alt
Leif Linde, vd Riksbyggen.

 

Med en nettoomsättning om 4 256 Mkr (4 236) minskade Riksbyggen resultatet för helåret 2012 till 216 Mkr (263) före återbäring och skatt. Som kooperativt företag kommer de förvaltningskunder som också är andelsägare att få återbäring på köpta tjänster med 11 Mkr (14). Styrelsen föreslår därutöver att samtliga andelsägare får utdelning på sitt andelsinnehav med 41 kr per andel (50), eller totalt 50 Mkr (61).

 

Tack vare en hög försäljningstakt ökade Riksbyggen antalet påbörjade lägenheter i nyproduktion ifjol till 917 (420).

 

– Trots osäker utveckling i omvärlden har Riksbyggen klarat sig bra under det gångna året. Vi har få osålda lägenheter och riskexponeringen är förhållandevis låg, säger vd Leif Linde.

 

Dessutom fortsatte förvaltningsverksamheten att utvecklas positivt, med växande uppdrag åt privata, kooperativa och offentliga fastighetsägare och stora kunder som tillkom inom detta segment.

alt
David Carlsson blir även regiondirektör för Uppsala.

 

David Carlsson har utsetts till ny regiondirektör för Akademiska Hus Region Uppsala. Den nya tjänsten innebär att han nu leder två regioner, då han sedan tidigare även är regiondirektör för Akademiska Hus Region Norr.

 

David Carlsson har arbetat inom Akademiska Hus sedan 2003 i en rad olika ledande befattningar. Han var under flera år en av nyckelpersonerna i den omfattande utvecklingen av Campus Ultuna i Uppsala, där ett nytt campusområde för SLU växer fram. Sedan våren 2011 ansvarar han för Akademiska Hus Region Norr och nu tar han alltså även över den ledande befattningen inom Region Uppsala.

 

Under de närmaste åren planerar Akademiska Hus att satsa över 5 Mdr kr i region Uppsala för att möta efterfrågan på forsknings- och utbildningslokaler. Ett av de större projekten är den fortsatta utvecklingen av Blåsenhusområdet, där en ny förvaltningsbyggnad för Uppsala universitet planeras. Ytterligare ett projekt är Skandionkliniken som blir Nordens första klinik för cancerbehandling med protoner.

alt
Örjan Lid anklagas för gravt maktmissbruk.

 

Vallentunas kommunalråd Örjan Lid (M) anklagas inte bara för att ha styrt ett beslut som gett hans fru möjlighet att göra ett fastighetsklipp på över 100 Mkr. Han ska dessutom ha verkat för att göra hans hustrus Ulla Lids fastighetsaffärer mer lönsamma genom att stoppa industriutbyggnader i kommunen.

 

Stadsbyggnadskontoret har haft en projektering om att bygga ut industriområdet Påtåker i Vallentuna, vilket skulle ha skapat över 100 nya jobb. Men planerna stoppades i sista stund av Örjan Lid, vilket ökade värdet på hans hustru Ulla Lids intilliggande villatomter, vilka nu är ute på marknaden för pågående försäljningar. Dessa tomter som nu säljs för cirka 1,4 Mkr/styck, har enligt Svensk Fastighetsförmedling, särskilt låga anslutningsavgifter. Sic! Exploatör av tomtområdet för cirka 70 villor är Påtåker Fastighets AB där Örjan Lids hustru, Ulla Lid, är vd.

 

För TV4 News berättar Vallentunas före detta plan- och exploateringschef Kristina Gewers, att kommunen hade ett uppdrag att i Påtåker utveckla ett arbetsområde.


Nya uppgifter har nu kommit fram att Örjan Lid hade blivit rasande över att planerna hade tagits fram och han skällde ut två chefstjänstemän från samhällsbyggnadsnämnden och genom ett jävsbeslut (?) stoppade Lid helt planerna på en utbyggnad av industriområdet.


Nu framträder före detta chefer i samhällsbyggnadsnämnden i Vallentuna, ej namngivna, och anklagar i TV4 kommunalrådet Örjan Lid för maktmissbruk för att tjäna egna pengar.


Kritiken mot Lid har pågått i flera år. Enligt fackförbundet Vision har 28 chefer lämnat kommunen de senaste tre åren. I mars 2012 hade kommunens arbetsutskott föreslagit Lid som ny kommundirektör!, förutom sysslan som kommunalråd. Men redan i juni 2012 drog arbetsutskottet tilllbaka förslaget efter intern kritik. Någon gång borde Vallentunas starke man ge med sig, som kommunalrådet i TV-serien Svinarps starke man, sades det i korridorerna.


I en kommentar kan sägas att efter de här affärena är det knappast troligt att Lid kan förlänga sitt mandat efter valet hösten 2014, om han inte avgår före dess för att istället påta i jorden med Påtåker Fastighets AB. SF

alt
Del av fastigheten Stormkransen 14 på Sveavägen 53 i Stockholm.

 

alt

Tomas Hermansson, vd Bonnier Fastigheter.

 

alt

Mats Carleson, vd Bonnier Tidskrifter.

 

Nu är det klart att Bonnier Tidskrifter samlar verksamheten och sitter kvar ytterligare fem år hos Bonnier Fastigheter på Sveavägen 53 i centrala Stockholm. Ytan är cirka 7 800 kvm och lösningen möjliggör en förtätning av personal i lokalerna.

 

– Vi har lyckats åstadkomma en modern kontorslösning i en fastighet med lång redaktionshistoria. Sveavägen är ett läge som för närvarande utvecklas starkt med ett rikt restaurang- och caféliv, utmärkta kommunikationer, bara ett stenkast från city, säger Tomas Hermansson, vd Bonnier Fastigheter.

 

Lokalen ligger i fastigheten Stormkransen 14 som redan på 1920-talet hade Åhlén och Åkerlund som hyresgäster med både tryckeri- och redaktionslokaler. I slutet av 20-talet köptes företaget av Bonnier men det var inte förrän på 80-talet som namnet byttes till Bonnier Tidskrifter.

 

– För oss innebär den här lösningen att vi kan samla alla våra verksamheter på ett ställe, vilket varit väldigt viktigt för oss. Självklart känns det även bra att kunna stanna kvar i lokalen på Sveavägen där vi har en lång historia, säger Mats Carleson, vd Bonnier Tidskrifter.

alt
Brostadens kontorscampus Johannelund i UpplandsVäsby.

 

alt

Anders Nilsson, vd Brostaden.

 

Brostaden har tecknat hyreskontrakt med Envirotainer AB, som levererar temperaturreglerade containerlösningar för flygtransport, främst inom läkemedels- och bioteknikindustrin. De flyttar därmed både sitt huvudkontor och sin produktions- samt forsknings- och utvecklingsverksamhet från nuvarande lokaler i Knivsta.

 

Huvudkontoret kommer att flytta in i en kontorslokal om 1 220 kvm på Johanneslundsvägen i Upplands Väsby i juni. På Tallbacksgatan i Rosersberg kommer produktion och forskning & utveckling att flytta in i en lokal om 5 640 kvm efter sommaren.

 

I Rosersberg utvecklas Stockholm Nord logistikcenter, ett område med ett optimalt logistikläge utmed E4:an.

 

– Vi är mycket glada att Envirotainer väljer att hyra av oss och att vi har kunnat möta deras nya lokalbehov, säger Anders Nilsson, vd Brostaden.