24 oktober 2019

Redaktionen

måndag, 25 mars 2013 19:29

Steen & Ström ökar utbudet i Allum

alt
Nya Allums köpcentrum växer till drygt 14 500 kvm.

 

Utbudet ökas kraftigt i Steen & Ströms planerade tillbyggnad av Allum köpcentrum i Partille utanför Göteborg.

 

Bland de 30-40 nytillskotten hittar vi gymkedjan Elixia, marknadsledande i Norge och Finland som nu satsar på svenska marknaden. Dessutom kommer Espresso House, frisörkedjan Nikita Hair samt Synoptik att etablera sig i nya Allum.

 

Avtalsdiskussioner förs vidare med flera nya trend- och modebutiker för etablering. Hela tillbyggnaden av Allum innebär en ny yta om drygt 14 500 kvm och fler parkeringsmöjligheter.

måndag, 25 mars 2013 19:26

Akademiska Hus satsar 550 Mkr i Frescati

alt
Det blir ett nytt Arrheniuslaboratoriet i Frescati.

 

Akademiska Hus investerar just nu över 550 Mkr i Stockholms universitets campusområde Frescati. Det är Arrheniuslaboratoriet som expanderar med en helt ny byggnad samtidigt som en ny, smart energilösning installeras som ska försörja en stor del av campus med värme och kyla. Inflyttning i de nya lokalerna respektive driftsättning av marklagret är beräknat till våren 2015.

 

Stockholms universitet vill stärka sin attraktionskraft genom att samla all sin verksamhet inom den Biologiska sektionen till ett och samma ställe. Akademiska Hus bygger därför en helt ny byggnad i direkt anslutning till det befintliga Arrheniuslaboratoriet, som ingå i ett kluster av laboratorieintensiva anläggningar inom universitetets biologiska och kemiska forskning. Den nya byggnaden får en total yta på 16 500 kvm och kommer att innehålla kontors- och labbmiljöer men även flera avancerade växtklimatkammare.
 

I samband med nybyggnaden satsar Akademiska Hus även på en ny samlad energilösning för värme och kyla som ska försörja hela Arrheniuskvarteren. Energilösningen baseras på ett marklager med cirka 150 borrhål och bedöms kunna minska den köpta fjärrvärmen med 5 000 MWh per år.

 

alt
Järntorgets projekt innehåller många små bostäder.

 

Tillsammans med Grad arkitekter har Järntorget skapat ett bostadsrättsprojekt i Annedal, Stockholm. Projektet, Trollskogen, består av 105 bostäder i ett lågenergihus med bästa läge vid stadsdelens park. Intill bostäderna planeras både en ny grundskola och flera förskolor.

 

– I detta projekt har vi lyckats projektera en stor andel små bostäder om ett rum och kök.  Det känns speciellt bra med tanke på den enorma brist som finns i Stockholm på mindre lägenheter, säger Martin Arkad, vd för Järntorget Bostad.

måndag, 25 mars 2013 11:11

Jesper Göransson, ny tf vd för Peab

alt

 

Jesper Göransson, 42, bilden ovan, tillträder med omedelbar verkan som tillförordnad vd och koncernchef för Peab. Han efterträder Jan Johansson på posten. Sökprocessen efter en ny ordinarie vd inleds nu av styrelsen. Göransson utnämndes år 2003 till ekonomi- och finanschef i Peab.

 


– I en allt tuffare tid för byggbranschen känner Jan Johansson att han inte är rätt person att leda verksamheten in i framtiden. Vi har således fattat det här beslutet i samförstånd med Jan Johansson, som för övrigt gjort en storartad insats i många olika roller för Peab. Jan kommer även fortsatt att vara engagerad för koncernen, bland annat i styrelser för intressebolag, säger Peabs styrelseordförande Göran Grosskopf.

 

Göran Grosskopf påpekar också att Peabs vision, strategi och affärsplan ligger fast.

 

Den tillförordnade koncernchefen Jesper Göransson har arbetat i Peab sedan 1996 och har en gedigen erfarenhet av ledande positioner i Peab bland annat som vice vd och medlem i Peabs koncernledning sedan 2006.

 

Jan Johansson utnämndes i mars 2011 till ny verkställande direktör och koncernchef i Peab.

 

Johansson, 54, är civilingenjör och började i Peab 1986. Han hade befattningen som vice koncernchef med ansvar för Peabs operativa verksamhet sedan år 2009.

 

 alt
Buskerud Storcenter är ett av fyra centrum som Niam/Sektor köper.

 

Sektor Holding har förvärvat de fyra köpcentrumen Buskerud Storsenter, Krokstad Senter, Magasinet Drammen och Down Town i Porsgrunn av Storebrand Livsforsikring för sammanlagt 1,75 miljarder norska kronor (1,96 Mdr kr). Pangea var Storebrands rådgivare. Därmed har Sektor genomfört förvärv för totalt cirka 11 miljarder norska kronor (12,3 Mdr kr) under de senaste fem månaderna, vilket totalt är det största fastighetsförvärven i år som genomförts av ett bolag. Dessutom har Sektor Eiendomsutvikling säkrat ett förvaltningsuppdrag för tre av Storebrands köpcentrum, bland dem City Syd i Trondheim.

 

Det var i november i fjol som Joh. Johannson AS, Varner Invest AS, Home Invest AS och Niam bildade Sektor Holding AS, köpte 100 procent av Sektor Gruppen AS för 7 miljarder norska kronor. Säljare var Niam, som fortsatte som delägare i det nybildade bolaget med en ägarandel om 27,5 procent. Efter denna affär har ytterligare köpcentrum för närmare 4 miljarder NOK förvärvats.

 

– Med detta förvärv och förvaltningsavtal får vi runt 20 miljarder i årlig centeromsättning och flera attraktiva utvecklingsprojekt och spännande möjligheter för våra hyresgäster, säger Eirik Thrygg, vd i Sektor Eiendomsutvikling.

 

Sektor har efter affären en stark position på den norska marknaden med 32 av landets största köpcentrum i portföljen.

söndag, 24 mars 2013 19:35

NCC bygger exklusivt vid Lomma strand

alt
CA Fastigheters nya lägenheter i Lomma kostar mellan 3,2 och 11,5 Mkr.

 

NCC bygger 21 attraktiva lägenheter åt CA Fastigheter intill Lommas strand, strax utanför Malmö. Priserna ligger mellan 3,2 Mkr och 11,5 Mkr, men redan innan byggstart är 14 av bostäderna sålda. Många av köparna bor i Lomma och Bjärred. Ordern är värd 38 Mkr.

 

– Det är NCC:s första uppdrag i Lomma för CA Fastigheter, som gör en stor satsning här de närmaste åren och bygger 450 bostäder på det gamla hamnområdet. Hittills är ett femtiotal klara, säger Kristian Jansson, affärschef, NCC Construction, region Syd.

 

De två husen som NCC uppför blir de första av totalt sex likadana bostadshus närmast stranden.

 

– Köpare av denna typ av bostäder är inte så konjunkturkänsliga. Just här kommer flera från närområdena och har redan ett bra kapital i en villa. Men vi har även yngre köpare i 35-års åldern, säger Erik Herder, projektchef, CA Fastigheter.

alt
IsoKristiina byggs om till totalt 34 000 kvm.

 

Skanska har tecknat avtal om att bygga ut och renovera köpcentrumet IsoKristiina i Villmanstrand (Lappeenranta) i sydöstra Finland. Kontraktet är värt cirka 754 Mkr.

 

Nyligen köpte den finska pensionsjätten Ilmarinen in sig till 50 procent i IsoKristiina och tillsammans ska Citycon och Ilmarinen investera cirka 100 MEUR (850 Mkr) i förnyelsen av köpcentrumet.  I projektet ingår renoveringar av tre befintliga byggnader. Dessutom ska en ny del byggas ut där Villmanstrand stadsteater blir hyresgäst.

 

För närvarande omfattar IsoKristiina 19 800 kvm, varav 14 100  kvm retail. Efter utbyggnaden blir den totala ytan 34 000 kvm. Arbetet beräknas vara klart i oktober 2015.

fredag, 22 mars 2013 18:27

Gannedahl lämnar Kungsleden

alt

 

Kungsledens HR och kommunikationsdirektör Cecilia Gannedahl, bilden ovan, går vidare för att bli vd för kommunikationsbyrån Springtime. Hon tillträder sin nya

tjänst den 1 juni.                                                                                             


– Cecilia Gannedahl har sedan 2007 varit en viktig del av företagsledningen. Hon har stärkt Kungsledens varumärke och varit drivande i byggandet av en företagskultur som idag är väl förankrad där bolaget vid upprepade tillfällen fått utmärkelser för sitt höga medarbetareengagemang. Jag vill tacka Cecilia för hennes insatser och önska henne lycka till framöver, säger Thomas Erséus, vd Kungsleden.

alt
Magnus Lange, partner Cushman & Wakefield.

 

alt

Försäljningen av Rosengårdscentret, för cirka 3,5 Md kr, är den största fastighetsaffären i Danmark.

 

 

Danmarks näst största köpcentrum, Rosengårdscentret i Odense, har sålts till den tysk-danska köpcentrumfonden ECE European Prime Shopping Centre Fund för cirka 416 MEUR, cirka 3 500 Mkr. Säljaren (ett antal privata danska investerare) har haft Cushman & Wakefield som rådgivare. Storleken på affären innebär att det är den enskilt största kommersiella fastigheten som sålts i Danmark.

 

I en kommentar till försäljningen säger Magnus Lange, partner Cushman & Wakefield:

– Vi hade flera intressenter som ville förvärva Rosengårdscentret, trots det höga priset. Men generellt gäller på marknaden att rätt objekt går att sälja till rätt pris, trots att vi märker att en del aktörer inte har tillräckligt med eget kapital. Bland de investerare som anmälde sitt intresse för Rosengårdscentret, finns det några som jag menar kommer att förvärva på den svenska marknaden.


Rosengårdcentret, omfattande cirka 110 000 kvm och som invigdes 1971, har byggts ut och moderniserades ett flertal gånger. Totalt har centrumet cirka 160 butiker, inklusive en CinemaxX biograf och ett fitness-center.

Bland de större hyresgästerna märks Føtex, H & M, Bolia, Deichmann, New Yorker, Nike Store, Sony Store, Toys'R'Us och Tommy Hilfiger. Rosengårdcentret, med cirka 3 000 avgiftsfria p-platser, är ett av de mest etablerade köpcentrumen i Danmark med cirka 7,5 miljoner besökare årligen.

 

ECE, som tillträdde Rosengårdcentret den 15 mars, kommer att överta centrumets ledningsgrupp. Med huvudkontor i Hamburg, är ECC en av Europas ledande utvecklare av och investerare i köpcentrum. ECE förvaltar, med drygt

3 000 anställda, totalt 185 köpcentrum i 16 länder.

Alexander Otto, vd för ECE säger i en kommentar till affären:

– Jag är glad över att ECE har tagit sitt första steg in i Skandinavien genom förvärvet av Rosengårdcentret. Vi tror att kombinationen av centrumets starka ledningsgrupp jämte ECE: s internationella kunskaper kommer att skapa synergieffekter som långsiktigt stärker kundernas upplevelser av Rosengårdcentret.

alt

 

Regeringen har beslutat att chefsjuristen Björn Anderson, bilden ovan,  ska vikariera som generaldirektör och chef för Statens fastighetsverk (SFV) från och med den 1 mars 2013 och tills vidare, dock längst till dess att en ny generaldirektör anställs.

– Det känns roligt och utmanande att ta mig an en ny roll, i en känd miljö. Mina förväntningar på ledningsgrupp och medarbetare är att alla fortsätter att göra ett gott arbete och bidrar med idéer och kunskap för att föra SFV:s arbete framåt, säger Björn Anderson.

 

Thomas Norell (f.1944) utsågs av regeringen år 2010 till ny generaldirektör att leda Statens fastighetsverk. Han efterträdde Bo Jonsson (f. 1945) och Norell förordnades som generaldirektör under tiden 1 april 2010 till 31 december 2011, dock förlängdes hans förordnande ytterligare ett drygt år, fram den 1 mars i år.

 

Norell utsågs till vd och ordinarie koncernchef vid Akademiska Hus år 2007. Före dess var han tillförordnad koncernchef i bolaget sedan år 2006. Dessutom, år 1993 tillträdde han tjänsten som vice vd i Akademiska Hus. Före dess verkade han även som planeringsdirektör vid dåvarande Byggnadsstyrelsen samt som departementsråd vid Finansdepartementet.