23 oktober 2019

Redaktionen

alt
Filmstaden, med sju salonger, färdigställdes av Peab år 2007.

 

M2 Gruppen har köpt fastigheten Harven 3 i Jönköping. Säljare var Peab. Fastighetens totala uthyrningsbara yta om 4 665 kvm utgörs i huvudsak av SF biograf, butiker, restauranger samt bostäder. Byggnaden är uppförd 2007.
 

– Det är glädjande att vi kunnat förvärva denna väldigt fina och mycket centralt belägna byggnad i Jönköping. Den kompletterar vårt befintliga bestånd väl och utgör ett positivt nytillskott för vår förvaltningsorganisation, säger Mia Arnhult vd, M2 Gruppen.

 

onsdag, 27 mars 2013 18:39

NCC utvecklar Vallgård i Helsingfors


alt

I en byggnad från 1896 i centrala Helsingfors har NCC hyrt ut 5 300 kvm till Amer Sports.

 

alt
Interiör av Amer Sports kontor.

 

NCC startar utvecklingen av Vallgård, ett äldre industriområde, i centrala Helsingfors.  Projektet kommer att omfatta renovering av befintliga byggnader samt nybyggnation av kontor, butiker och bostäder. Visionen är att de nya fastigheterna på ett tilltalande sätt ska smälta in och komplettera den äldre stadskaraktären. De tre befintliga industribyggnaderna i tegel ska renoveras och användas för kontor och service.

 

Den planerade nybyggnadsvolymen för kontor och handel uppgår totalt till cirka 40 000 kvm, vilket kompletteras av cirka 8 000 kvm renoverad yta i befintliga byggnader. Planen innefattar även bostäder om cirka 7 000 kvm.

 

I en första fas övertar NCC äganderätten till en befintlig industribyggnad från 1898 om totalt 5 300 kvm . Denna byggnad har redan hyrts ut i sin helhet till Amer Sports. Renoveringen planeras vara avslutad senast i slutet av april 2014.

 

Målsättningen är att uppnå Very Good i BREEAM-certifiering för samtliga byggnader i Vallgård, inklusive för de renoverade byggnaderna. Inget renoveringsprojekt i Finland har tidigare nått denna nivå.

 

– Vallgård är ett mycket intressant område i centrala Helsingfors med utmärkt infrastruktur och kollektivtrafik redan på plats. Utvecklingsprojektet ligger helt i linje med vår affärsstrategi att vara den ledande fastighetsutvecklaren även i Finland, säger Joachim Hallengren, affärsområdeschef för NCC Property Development.

onsdag, 27 mars 2013 18:32

Fabege säljer till JM med stor vinst

alt
Inom Masugnen 7 i Ulvsunda ska JM bygga 250 borätter.

 

Fabege har sålt fastigheten Masugnen 7 i Ulvsunda, Stockholm, till JM. Försäljningen sker i bolag till ett underliggande fastighetsvärde om 200 Mkr och Fabeges resultat efter skatt blir 93 Mkr. Masugnen 7 omfattar idag knappt 11 000 kvm verksamhetsyta. JM tillträder vid halvårsskiftet och avser att bygga bostäder på fastigheten.

 

–  Vår kärnverksamhet är kommersiella fastigheter i attraktiva områden. Avyttringen av fastigheten Masugnen 7 är ett bra exempel på en fastighet som geografiskt ligger utanför våra prioriterade områden och som kan konverteras till bostäder, kommenterar Klaus Hansen Vikström, affärsutvecklingschef på Fabege.

 

Detaljplanearbete pågår sedan 2011 och beräknas vara färdigt under första kvartalet 2015. Fastigheten inrymmer idag kontor och skolverksamhet. JM planerar att bygga cirka 250 bostadsrätter samt en förskola inom fastigheten.

 

– Förvärvet stärker våra förutsättningar att även fortsättningsvis delta i utvecklingen av Bromma och Stockholm där efterfrågan på bostäder är stor. Fastigheten har ett mycket attraktivt läge med närhet till Bällstaviken och goda kommunikationer, säger Mikael Åslund, regionchef inom JM.

alt

 

                                                                                                  Carina Jonsson, bilden ovan, har tillträtt som ny chef för fastighetsavdelningen på fastighetskontoret i Stockholms stad. Hon kommer närmast från Locum där hon arbetat som kundchef med ansvar för ett antal stora kunder, bland annat Stockholms läns sjukvårdsområde (SLSO) och Hälso- och sjukvårdsförvaltningen (HSF).

 

– Carina Jonsson har en bred kompetens och erfarenhet av strategisk fastighetsförvaltning och av att utveckla service och vårda goda kundrelationer. Detta tillsammans med hennes entusiasm och förmåga att engagera medarbetare, blir ett värdefullt tillskott för fastighetskontoret, säger Juan Copoví-Mena, fastighetsdirektör.

alt
                                                                                                             

Vid årsstämma i Jernhusen den 24 april kommer Anders Kupsu, till vänster i bilden ovan, och Joakim Grinbaum föreslås som nya ledamöter till styrelsen. Till ordförande föreslås Kjell Hasslert som idag ingår i Jernhusens styrelse. Omval föreslås av Kristina Ekengren, Kia Orback Pettersson, Ingegerd Simonsson och Christel Wiman. Rolf Lydahl och Bosse Wallin lämnar styrelsen i samband med årsstämman.

 

Jakob Grinbaum har en unik erfarenhet av finanssektorn. Under många år arbetade han inom Nordeakoncernen där han tidigare var vice vd.

 

Anders Kupsu kommer från bygg- och fastighetsbranschen och är idag vd för Dilligentia. Han har en lång erfarenhet från Skanska där han bland annat har arbetat med kommersiell utveckling och med bostadsutveckling. Han har även varit vice vd för Skanska Sverige.


Kjell Hasslert, som blev styrelseledamot i Jernhusen 2012, verkar idag som vd för Brainpeople. Han har erfarenhet från Södertälje kommun där han arbetat som stadsdirektör samt från det kommunala bolaget Telge där han tidigare var koncernchef.

alt
Rutger Arnhult, vd för Klövern.

 

Klövern emitterar ett obligationslån om 700 Mkr säkerställd av fastigheter med en löptid om fem år på den nordiska marknaden. Obligationslånet löper med en rörlig ränta om Stibor 3m + 300 räntepunkter och förfaller i april 2018.

 

Emissionslikviden kommer att användas till att finansiera en portfölj av förvaltningsfastigheter i Karlstad med ett totalt marknadsvärde om cirka 1,1 Mdr kr. Klövern kommer att ansöka om notering av obligationslånet på Nasdaq OMX Stockholm.

 

– Vi är stolta över att vara det första bolag på svenska marknaden som emitterat en obligation med säkerhet för att finansiera en portfölj av förvaltningsfastigheter. Intresset för obligationen har varit stort och arrangören stängde därför boken i förtid, säger Rutger Arnhult, vd för Klövern.

 

Klövern har anlitat Nordic Fixed Income AB som Lead Manager och Bookrunner och Catella Corporate Finance HB som rådgivare i samband med obligationsemissionen. Legal rådgivare är Mannheimer Swartling Advokatbyrå AB.

alt
Bolia.com flyttar till Vasakronans Arkaden i Göteborg.

 

alt

Kristina Pettersson Post, regionchef på Vasakronan.

 

I Vasakronans galleria Arkaden i Göteborg har det danska företaget Bolia.com öppnat ett möbelvaruhus i cityformat. Butiken i Arkaden ligger i en nyskapad lokal på andra våningen vid entrén mot Östra Hamngatan/Drottninggatan..

 

På 400 kvm har en inspirerande heminrednings- och designbutik skapats, där digitala medier är en integrerad del av det nya butikskonceptet ”City meets Nature”.

 

– Vi är glada att Bolia.com väljer just Arkaden för sin butik. Segmentet heminredning är någonting både vi och Arkadens kunder har saknat. Butiken är ett bra och spännande komplement till det övriga utbudet i gallerian, säger Kristina Pettersson Post, regionchef på Vasakronan.

alt
Bernt-Olof Gustavsson, vd KF Fastigheter.

 

alt

Coops Galleria Trädgården i Varberg om 7 000 kvm.

 

Coop Varberg ekonomisk förening förvärvar KF Fastigheters andel om 60 procent i fastighetsbolaget Galleria Trädgården. Bolaget äger Galleria Trädgården om 7 000 kvm i centrala Varberg. Affären baseras på ett underliggande fastighetsvärde för hela gallerian om 150 Mkr. I och med affären är Coop Varberg nu ägare till samtliga aktier i Galleria Trädgården AB.

 

– Vår avsikt är att fortsätta att utveckla Galleria Trädgården och på sikt göra den ännu mer attraktivt. När järnvägen genom centrum grävs ner uppstår ytterligare utvecklingsmöjligheter för fastigheten, säger Göran Borg, vd för Coop Varberg ekonomisk förening.

 

För KF Fastigheters del innebär affären att bolaget kan öka sitt fokus på sina övriga anläggningar i Västra Götaland.

 

– Coop Varberg har ett gediget kunnande gällande utveckling och förvaltning och bolaget är en långsiktig ägare,  varför det känns bra att lämna över till dem, säger Bernt-Olof Gustavsson, vd KF Fastigheter.

alt
SveaReals Pentagonen i Kungens kurva omfattar 11 000 kvm.
alt
Dominika Andræ, partner i Optimal.

 

SveaReal har tecknat avtal med Optimal gällande uthyrning av cirka 4 000 kvm butiksyta i fastigheten Pentagonen i Kungens Kurva, Huddinge.

 

– Kungens Kurva är en av Stockholms starkaste handelsplatser och att få arbeta med att hyra ut de intressanta butikslokalerna är stimulerande, säger Dominika Andræ, partner i Optimal.

 

Totalt omfattar fastigheten 11 000 kvm. Sedan tidigare är bland andra Hifi-klubben och KungSängen hyresgäster. I höstas tecknade SveaReal dessutom ett viktigt kontrakt om 4 000 kvm med Decathlon.

 

– Med Decathlon – ett av världens största sportvaruhus – som hyresgäst ser vi positivt på utvecklingen av fastigheten som ett betydande handelshus i ett av Sveriges mest expansiva handelsområden, säger Maléne Broman, förvaltningschef på SveaReal.

alt
Nobel Center, om 17 000 kvm för 1,2 Mdr kr, ska stå klart på Blasieholmen år 2018.

 

alt

Arkitekt Peter Ohrstedt är projektledare för Nobel Center.

 

 

Av Birgitta Fröjdendahl

 

Nyligen blev det klart vilka som får vara med i slutomgången i tävlingen att få rita Nobel Center på Blasieholmen i Stockholm. Bland de tolv märks två svenska kontor; Johan Celsing från Celsing och Gert Wingårdh från Wingårdh Arkitektkontor.


De övriga tio nominerade till slutomgången är:

  • Kim Herforth Nielsen – 3XN, Danmark
  • Bjarke Ingels och David Zahle – BIG, Danmark
  • David Chipperfield – David Chipperfield Architects, England/Tyskland
  • Jaque Herzog, Pierre de Meuron och Ascan Mergenthaler – Herzog & de Meuron, Schweiz
  • Anne Lacaton och Jean-Philippe Vassal – Lacaton & Vassal Architectes, Frankrike
  • Lene Tranberg – Lundgaard & Tranberg Arkitekter, Danmark
  • Marcel Meili och Markus Peter – Marcel Meili, Markus Peter Architekten, Switzerland
  • Rem Koolhaas och Ellen van Loon – OMA, Nederländerna
  • Kazuyo Sejima och Ryue Nishizawa – SANAA, Japan
  • Kjetil Thorsen – Snøhetta, Norge


Det har varit en stor tävling med hela 140 arkitektkontor som skickat in sina bidrag, varav cirka 40 från de nordiska länderna, cirka 70 från Europa och cirka 30 från övriga världen.

 

Finansiering av Nobel Center för 1,2 Mdr kr, omfattande cirka 17 000 kvm, är nu snart klar enligt Lars Heikensten, Nobelstiftelsens verkställande direktör:

– Tävlingen kommer att inledas först då merparten av finansieringen är säkerställd. Positiva diskussioner förs med flera donatorer och vi har goda förhoppningar om att under året kunna säkra den finansiering som krävs för att inleda arkitekttävlingen och genomföra projektet.

 

I februari i år vid en pressträff nämnde Lars Heikensten att stiftelsen hade säkrat 500 Mkr, varav 350 Mkr från Familjen Erling-Persson stiftelse.

 

Nobelstiftelsen räknar med att projektet ska invigas under år 2018. I byggnaden ska det finnas ett kontor Nobelstiftelsen tillsammans med publika rum för museiverksamhet, utställningar, vetenskapliga konferenser och möten samt ett bibliotek, en restaurang, ett kafé och en butik.

 

Projektledare för byggnationen är arkitekt Peter Ohrstedt, före detta projektchef på SFV. Vid pressträffen i februari sa han:

– Vi hoppas att det kan bli en märkesbyggnad, en symbol både för Nobel och för Stockholm, och ett signum i hela världen.


Nobel Center ska uppföras på östra sidan av Blasieholmen, nära Nationalmuseum. På platsen finns i dag två fula hamnskjul, drygt 100 år gamla, som används av Waxholmsbolaget som servicelokaler. Dessa skjul kommer att rivas, men däremot ska det intilliggande tullhuset, uppfört 1876, bevaras.