22 oktober 2019

Redaktionen

 

Mårbackastråket i Telestaden. Bild: White arkitekter


 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mårbackaparken. Bild: White arkitekter

 

 

 

 

Vy från Teletorget mot Vitsandsstråket. Bild: White arkitekter

 

 

Flygbild över Telestaden. Bild: White arkitekter

 

 

Under tisdagen den 8 oktober blev planförslaget för Farstas nya stadsdel Telestaden tillgängligt för allmänheten. I samband med det bjuder Stockholm stad in till samråd som kommer att pågå fram till den 19 november. Telestaden kommer att erbjuda cirka 2.000 bostäder och även kontor, skolor och förskolor, idrottshall, äldreboende samt kulturverksamheter. Sedan tidigare är det klart att Polismyndigheten kommer att vara en av hyresgästerna i Telestaden med ett stort avtal om cirka 16.000 kvm.

Telia lämnade området 2016, året efter att Rikshem och Ikano Bostad förvärvat fastigheten för drygt 1 Mdr kr av RBS Nordisk Renting i juni 2015. Sedan dess har ett antal hyresgäster flyttat in eller undertecknat avtal om kommande inflyttning som Familjebostäder, konstnärskollektivet Konstverket, modern dansstudion ccap, Attendos äldreboende och som nämnts ovan, Polismyndigheten. Byggstart av bostäderna förväntas ske under andra halvan av år 2021.

Den nya stadsdelen Telestaden byggs på Televerkets och Telias tidigare kontorsområde i Farsta. Gestaltningsprogrammet som tagits fram ska komplettera och berika de prisvinnande kulturhistoriska miljöer som finns på området. De nya byggnaderna kommer att ha mellan två och 12 våningar och fasadernas färgskala kommer gå i trä, röd keramik, rödbrun tegel, betong med grön eller rödbrun klinkers, bland annat.

Mårbackastråket blir en gågata som kommer utvecklas med bland annat närservice och i området byggs också Mårbackaparken. Teletorget i östra delen av Vitsand kantas av publika verksamheter som livsmedelsbutik, handel och en förskola, såväl som bostadsentréer. Längs Vitsandsstråket ligger de bevarade skivhusen – ombyggda till bostäder. Vitsandsparken blir det största offentliga rummet i området. Ett samlande grönt rum som kontrasterar mot det intilliggande stråkets fart och fläkt.

Genom Telestadens planering kommer Farstaborna bland annat att få enklare tillgång till Drevviken.
I och med samrådet får medborgarna möjligheten att säga sitt om den planerade stadsdelen Telestaden. Samrådet pågår mellan den 8 oktober och den 19 november. Stadsbyggnadskontoret i Stockholm stad bjuder in allmänheten till två samrådsträffar, den 7 och den 12 november på Mårbackagatan 11, hus H i Telestaden. Här är allmänheten välkomna att ta del av förslaget och bidra med idéer och synpunkter som kan vidareutveckla förslaget.

– Samrådet är en viktig del av processen för Telestaden, Farsta och Stockholm. Vi gläds åt att vi har ett så fint planförslag där vi bland annat lyckats skapa ett område med såväl bostäder som kontor och samhällsservice och nu är vi nyfikna på allmänhetens tankar och idéer. Det ska bli spännande att gå in nästa fas i Telestadens utveckling, säger Per Högdin, projektchef för Telestaden.

Under november månad kommer det öppnas ett showroom på Mårbackagatan 11, hus H i Telestaden. Här kan besökare se detaljplanen, en modell och visualiseringar över hur området kommer att se ut, samt få tillgång till mer information. Showroomet ligger på entréplan och är öppet för allmänheten mellan den 7 november och den 19 november.

 

Skanska bygger Two Drydock i Boston som kommer att bli ett 13 våningar högt, 21.400 kvm stort, kontorshus som innefattar cirka 800 kvadratmeter detaljhandelsytor.

 

 

Skanska har tecknat ett 10-årigt hyresavtal med Shell TechWorks för cirka 4.000 kvm i kontorsutvecklingsprojektet Two Drydock i Boston, Massachusetts, USA. Forsknings- och utvecklingsgrenen inom det internationella energiföretaget Shell förväntas flytta in i Two Drydock under det andra kvartalet 2020. I och med denna transaktion är kontorsbyggnaden nu uthyrd till 23 procent.

Two Drydock kommer att bli ett 13 våningar högt, 21.400 kvm stort, kontorshus som innefattar cirka 800 kvadratmeter detaljhandelsytor. Byggnaden, som siktar på att erhålla certifieringarna LEED Gold och Fitwel, kommer att erbjuda hyresgästerna en takterrass och bekvämligheter som ett modernt fitnesscenter samt konferens- och loungeutrymme med panoramautsikt över Bostons hamn och stadens silhuett. Byggnaden kommer också att rymma cykelgarage och parkeringsplatser.

Skanska inledde konstruktionen av Two Drydock under det andra kvartalet 2018 och kontorsbyggnaden förväntas vara färdigställd under det första kvartalet 2020.

Sedan 2009 har Skanska investerat mer än 2 miljarder dollar, cirka 19,8 miljarder kronor, i kontors- och flerfamiljsprojekt i USA, bland annat huvudkontor till Waste Management Inc, Bank of America, Brooks Sports, PricewaterhouseCoopers och Tommy Bahama.

 

Colliers var rådgivare när Swedish Logistic Property köpte en större industriportfölj i Nässjö, omfattande drygt 70.000 kvm uthyrbar area. Säljare var norska Ness, Risan & Partners och Wilfast.

 


Colliers har företrätt Swedish Logistic Property, SLP, i deras förvärv av en större industriportfölj i Nässjö, omfattande drygt 70.000 kvm uthyrbar area. Bland de större hyresgästerna i fastigheterna finns Schenker, Pantos Logistics, Hultafors och Scherwin-Williams. Säljer gör norska Ness, Risan & Partners och Wilfast. Bakom köparen SLP finns Erik Selin, Greg Dingizian, Peter Strand och Mikael Hofmann.

 

SLP grundades i slutet av 2018 och är ett bolag som äger, bygger och utvecklar fastigheter med inriktning på lager, logistik och industri.

Colliers fortsätter att vara en dominerande rådgivare inom detta segment, såväl inom transaktion som inom uthyrning.

– Intresset för industri- och logistiksegmentet är fortsatt urstarkt under 2019. Colliers har under året genomfört flertalet transaktioner och uthyrningar i segmentet och har en stark pipe inför avslutningen av året, säger Joachim Svedberg, Regional and Capital Markets Director.

 

Diös ska bygga om Liljanhuset, ett före detta Domus-varuhus, till en ny fastighet för Högskolan Dalarna i centrala Borlänge.

 

 

Sedan 2018 har Högskolan Dalarna inventerat och analyserat framtidens lokal- och utvecklingsbehov för högskolan i Borlänge, omfattande cirka 10.000 kvm. Idag har Högskolan Dalarnas styrelse fattat beslut om att gå vidare med förslaget att flytta högskolan till centrala Borlänge, i fastigheten Mimer även kallad Liljanhuset, ett före detta Domus-varuhus, i staden som Arkitektupproret utnämnde till Sveriges fulaste stad. Det betyder att Borlänge kommun ratade förslaget från kommunägda Hushagen att Högskolans nuvarande lokalerna cirka 1,5 km utanför centrum inte kommer att uppgraderas för Högskolan.

Målet med att flytta Högskolan Dalarna i Borlänge till centrum är att skapa ett attraktivt och ändamålsenligt campus med fokus på helt nya lärmiljöer och möjligheter till utvecklad verksamhet. Den framtida centrala placeringen ger också ett brett utbud av kringliggande servicetjänster, närhet till ett utvecklat resecentrum och möjlighet till ett närmare samarbete med näringslivet.

– Beslutet om högskolans flytt till centrala Borlänge är något vi jobbat för under en lång tid och det känns fantastiskt att vi nu är där. Vi är övertygade om att detta kommer att bidra till en ökad attraktivitet för Högskolan Dalarna och en utveckling för Borlänge, helt i linje med vår strategi om stadsutveckling. Nu ser vi fram emot att få fortsätta processen tillsammans med högskolan, säger Mikael Hedh, affärschef, Diös Dalarna.

– Samarbetet med projektgruppen för Högskolan Dalarna har varit väldigt bra med en tydlig och rak dialog. Det är enormt glädjande att vi nu har fått beslutet om att bidra till fortsatt utveckling för högskolan genom det nya centrala läget.. Det kommer också att att skapa helt andra möjligheter för Borlänge som stad, säger Bengt Eveby, affärsutvecklare, Diös.

Utvecklingen av den befintliga fastigheten Mimer, vid Liljeqvistska parken, kommer att påbörjas så snart planprocessen är klar och bygglov har vunnit laga kraft. Högskolans verksamhet fortsätter ostört tills inflytting sker i helt nya lokaler.

– Vi har haft ett mycket bra samarbete under hela processen med båda de involverade potentiella hyresvärdarna. Såväl Hushagen som Diös har varit lyhörda för våra behov och vi har haft en mycket god och rak dialog längs hela vägen. Nu ser vi fram emot att fortsätta denna process och ta den vidare i samarbete med Diös som är hyresvärd för det alternativ som styrelsen beslutat om, säger förvaltningschef Ulf Rydén.

– Från kommunkoncernens sida är vi positiva till beslutet. Ett centrumcampus kommer att bidra mycket för utvecklingen av Borlänges stadskärna och ett mer levande campus med närhet till bland annat resecentrum och annan service. Vi ser framför oss en högskola som blir ännu närmre för hela Dalarna. Nu ska vi fortsätta det gemensamma arbetet så att högskolan får bra möjligheter att utveckla sin verksamhet, säger Åsa Granat, kommundirektör, Borlänge kommun.

 

Av fyra finalistbidrag vann Tham & Videgård om att gestalta Svenska Mässans fjärde torn, +One. Tornet  ska bli cirka 140 meter högt, motsvarande 40 våningar och det beräknas stå klart 2025.

 

 

Av fyra finalistbidrag är det Tham & Videgård som utses till vinnare i tävlingen om att få gestalta Svenska Mässans fjärde torn, +One, vid Korsvägen i Göteborg.

– Vinnaren har presenterat ett magnifikt torn, påtagligt högre än befintliga Gothia Towers, och ett nytt landmärke i staden, säger Carin Kindbom, vd och koncernchef på Svenska Mässan Gothia Towers. +One inkluderar också en helt ny välkomnande entré som suddar ut gränsen mellan ute och inne. Vi är oerhört stolta över att ytterligare kunna stärka vår attraktionskraft och samtidigt vara en katalysator som tillför staden och näringslivet i Göteborg nya värden, säger Carin Kindbom, vd och koncernchef, Svenska Mässan Gothia Towers.

Bedömningsgruppen har bestått av representanter från Svenska Mässan Stiftelse, Sveriges Arkitekter samt Göteborgs stad. Ytterligare sakkunniga representanter har också deltagit i utvärderingsprocessen som påbörjades i samband med tävlingens start för snart ett år sedan. Utgångspunkten var ett fjärde torn som rymmer omkring 400 hotellrum, mötesytor, restauranger, kontor och en terrass med plats för 1.200 minglande gäster.

– Det har varit en mycket omfattande och gedigen urvals- och bedömningsprocess med fyra verkligt högklassiga tävlingsbidrag i finalomgången, säger Roger Holtback, styrelseordförande på Svenska Mässan Stiftelse. Uppdraget utgick ifrån att vi ville skapa en sammanhängande och samtidigt förnyande byggnation med hög kvalitet gällande såväl den arkitektoniska gestaltningen som genomförbarheten, med tydlig förankring i vår historia och stadsmiljö. Till sist föll valet enhälligt på Tham & Videgård som vi tackar och gratulerar, säger Roger Holtback, styrelseordförande, Svenska Mässan Stiftelse.

Juryns motivering:

”Förslaget har fångat Svenska Mässans själ och kärlek till Göteborg som festlig mötesplats. Bedömningsgruppen delar Tham & Videgårds stadsbyggnadsanalys som beskriver mötet mellan staden och tornet i en skala som stämmer med Göteborg. Det blir som helhet ett nytt gränssnitt mellan staden och mötesplatsen, och ett tydligt landmärke i staden. Förslaget uppvisar bäst måluppfyllelse avseende arkitektonisk gestaltning, flödeshantering och utblick mot staden. Förslaget skapar förutsättningar för en öppen, spännande och stimulerande miljö som integreras i Svenska Mässans verksamhet, där matupplevelser, kultur och evenemang blandas med möten och mässor runt om i hela anläggningen.”


Det var i november 2018 inbjöds arkitektkontor att skicka in sitt intresse för att delta i tävlingen om att gestalta Svenska Mässan Gothia Towers fjärde torn med ny huvudentré. Utav 57 svenska och internationella byråer, valdes fem finalister ut och av dessa fullföljde fyra uppdraget: Schmidt Hammer Lassen Architects, Tham & Videgård Arkitekter, White arkitekter och Wingårdhs arkitektkontor.


Bedömningsgruppen bestod av: Roger Holtback, styrelseordförande, Svenska Mässan Stiftelse, Christel Armstrong Darvik, styrelseledamot Svenska Mässan Stiftelse, Carin Kindbom, vd och koncernchef, Svenska Mässan Gothia Towers, Joachim Hult, fastighetsdirektör, Svenska Mässan Gothia Towers, Olof Hallberg, sakkunnig arkitekt ABAKO Arkitekter, Björn Siesjö, stadsarkitekt Göteborgs stad, Simon Wallqvist, planarkitekt, Göteborgs stad, Karolina Keyzer, tidigare stadsarkitekt i Stockholm, arkitekt OKK+ och Stina Malm, arkitekt, Johannes Norlander Arkitektur.


 

Skanska bygger en kontorsfastighet om 4.300 kvm i Mölnlycke företagspark.


Skanska utvecklar och bygger en kontorsfastighet i Mölnlycke företagspark där Evidensia blir första hyresgäst.

 

Evidensia Djursjukhus Göteborg blir först ut med att teckna hyresavtal på hälften av ytan. Lokalerna är anpassade för klinisk djursjukvård med tillhörande kontor. Resterande ytor om upp till 2.000 kvm erbjuder moderna kontor.

Fastigheten omfattar totalt 4.300 kvm och ligger mitt i Mölnlyckes expansiva företagspark. Det fördelaktiga läget och tillgängligheten nära Riksväg 40, med närhet till Landvetter Flygplats, kombineras med en fin omgivning intill Delsjöområdet och utsikt över Rådasjön.

Projektet startar under det tredje kvartalet 2019 och tillträdet för Evidensia är planerat till våren 2021.

 Marknadsområdeschef för Riksbyggens förvaltningsverksamhet i Örebro med omnejd är från den 16 september Maria Dahlkvist (bilden). Hon kommer närmast från Sweco Architects där hon varit studiochef i Örebro.

– Förvaltningsaffären ligger mig varmt om hjärtat och det ska bli otroligt roligt att arbeta med förvaltningsfrågor igen. Jag brinner för att skapa goda kundrelationer och engagerade medarbetare och jag ser fram emot att arbeta på Riksbyggen som är en tydligt värderingsstyrd organisation, säger Maria Dahlkvist.

Maria Dahlkvist har tidigare bland annat arbetat på Egeryds Fastighetsförvaltning. Under nästan tio år hade hon olika ledande positioner med både fastighetsförvaltning av bostadsrättsföreningar samt kommersiella och egenägda fastigheter.

Marknadsområde Örebro innefattar kommunerna Örebro, Laxå, Askersund, Hallsberg, Kumla, Lekeberg, Nora, Lindesberg och Ljusnarsberg.

Kunderna består av både bostadsrättsföreningar och andra fastighetsägare. Sammanlagt förvaltar marknadsområdet cirka 3.900 bostads- och hyresrätter samt ett stort antal offentliga och kommersiella lokaler. Sammanlagt arbetar cirka 30 anställda inom marknadsområdet plus ett antal säsongsanställda varje sommar.

Maria Dahlkvist är utbildad ekonom på Högskolan i Borås.

– Jag bor med min familj i Örebro och på fritiden älskar jag att springa eller cykla i skogen, berättar Maria Dahlkvist.

 

I ett pressmeddelande från 2018 säger Karlstad kommun att cirka 1.000 nya bostäder, livsmedelsbutik, torg med uteserveringar, kajpromenad, vattenlekplats och bättre trafiklösning, ska byggas i Tullholmsviken. Det är kommunens förslag för området när Konsum Värmland lämnar Tullholmsviken. Visionsbild av nya Tullholmsviken. Foto: Karlstad kommun


Magnolia Bostad tecknar avtal om förvärv av del av fastigheten Tullholmssågen 4 i Karlstad kommun. På fastigheten planerar Magnolia Bostad att utveckla cirka 430 bostäder om 25.500 kvm BTA.

 

Förvärvet sker som en bolagsaffär och säljare är Coop Värmland. Affären är villkorad av att detaljplanen vinner laga kraft, vilket beräknas ske första kvartalet 2020.

Fastigheten har ett mycket attraktivt läge vid Tullholmsviken, endast en kort promenad från centrum med närhet till både Stadsträdgården och vattnet. Området genomgår nu en förändring från industriområde till en ny attraktiv levande stadsdel. Projektet planeras utgöras av två bostadskvarter med yteffektiva lägenheter av hög standard samt underliggande garage.

Wistrand har varit rådgivare till Magnolia Bostad.  

—Vi fortsätter nu vår satsning i Karlstad genom förvärvet i Tullholmsviken. Magnolia Bostad har tidigare utvecklat boenden i området Kanikenäsholmen som idag har blivit ett av Karlstads mest attraktiva bostadsområden, säger Fredrik Lidjan, vd för Magnolia Bostad.

måndag, 07 oktober 2019 16:56

Peter Skott, ny chef på Bonnier Bostad

 Rekryteringen av Peter Skott innebär att Bonnier Fastigheter tar ett större grepp som samhällsbyggare och utökar med hyresbostäder som nytt affärsområde. Nu anställs Peter Skott (bilden) som ansvarig för affärsområdet.

Bonnier Fastigheter har lång erfarenhet som fastighetsägare och förvaltare av kommersiella fastigheter. Då utveckling och förvaltning av bostäder är ett nytt verksamhetsområde beslutades att utveckla det i samarbete med en erfaren och långsiktig bostadsutvecklare.

I juli i år tecknade Bonnier Fastigheter och ByggVesta ett samarbetsavtal om att tillsammans bilda ett samägt bolag som skall äga och förvalta hyresrätter i Stockholmsområdet. Basen för samarbetet utgörs av nio projekt på tillsammans cirka 1.600 lägenheter som ingår i ByggVestas markportfölj i Stockholmsregionen. För att bygga upp det nya bolaget med fokus på ägande, utveckling och förvaltning av bostäder har Peter Skott rekryterats till rollen som marknadsområdeschef Bostad. Peter Skott har en lång karriär med olika ledande befattningar inom Skanska bakom sig, senast i rollen som affärsutvecklingschef Region Nya Hem.

– Vi på Bonnier Fastigheter ser oss som stadsutvecklare, och i ansvaret för stadens utveckling är bostäder en viktig del. Peters långa erfarenhet som bostadsutvecklare blir en tillgång då han tillträder rollen som marknadsområdeschef för Bonnier Bostad, säger Tomas Hermansson, vd för Bonnier Fastigheter.

– Bonnier Fastigheter är ett bolag med goda värderingar kring innebörden av att vara en samhällsutvecklare. Att få bygga upp ett nytt affärsområde, tillsammans med många intressanta projekt, lockade mig till den här utmaningen, säger Peter Skott.

Peter Skott tillträder den 1 december.

måndag, 07 oktober 2019 14:52

NIRAS i nytt ramavtal med Kriminalvården

 

Kriminalvårdens huvudkontor ligger Slottsgatan 78 i Norrköping.


NIRAS har tillsammans med sina partners AG Arkitekter AB, Phenox Group AB och Brandkonsulten Kjell Fallqvist AB vunnit Kriminalvårdens ramavtalsupphandling avseende konsultstöd till fastighetsenheten och blir därmed Kriminalvårdens huvudleverantör under de kommande 3 åren, med option på ytterligare 1 års förlängning.

 

Kriminalvården är en av landets största myndigheter och ansvarar för häkten, fängelser och frivård och arbetar för att göra samhället säkrare, tryggare och att minska återfall i brott. I uppdraget ingår också att transportera klienter mellan domstol, häkte och anstalt, men även för Polisens och Migrationsverkets räkning.

 

– Vi ser fram emot att fortsätta vårt långvariga samarbete med Kriminalvården och bidra till lokaler som stödjer deras samhällsviktiga uppdrag,  säger Emelie Holm, kundansvarig för Kriminalvården på NIRAS.