22 oktober 2019

Redaktionen

torsdag, 10 oktober 2019 09:50

M&P anställer Magnus Thimgren som ny CFO

 Rekryteringen av Magnus Thimgren (bilden) innebär att Möller & Partners utser honom till ny CFO för organisationen. Han kommer senast från rollen som ekonomichef på Profi Fastigheter. Magnus Thimgren har tidigare en bakgrund som auktoriserad revisor på PWC. Han tillträder sin nya roll den 15 oktober.

 

Henrik Jussi-Pekka, vd på Möller & Partners, kommenterar den nya rekryteringen:
– Vi är glada över att kunna rekrytera Magnus och därmed bygga vidare på den kunskap och erfarenhet som finns inom Möller & Partners. Göran Bygdén som är nuvarande CFO kommer att kvarstå i organisationen i rollen som senior advisor.

 

Humlegårdens markanvisning är en del av en satsning som ska binda samman Hammarbyhöjden och Hammarby sjöstad.

 

Stockholms stad föreslår en markanvisning för kontor till Humlegården Fastigheter i det nya stadsutvecklingsprojektet Sjöstadshöjden. Ett attraktivt läge där kontor och bostäder ska binda samman Hammarbyhöjden och Hammarby sjöstad.

Den aktuella byggrätten är en del av fastigheten Hammarbyhöjden 1:1, belägen på den södra sidan om Hammarbyvägen, och avser kontor om cirka 16.000 kvm BTA. Det är en del i ett större projekt där Stockholms stad vill binda samman Hammarbyhöjden-Björkhagen och Hammarby sjöstad. Ambitionen är att utveckla Hammarbyvägen till ett urbant stråk och i hela området planeras för cirka 400 lägenheter och 55.000 kvm kontor. Kommunikationerna i området kommer att stärkas ytterligare i samband med utbyggnaden av tunnelbanan.

– Hammarby sjöstad och i synnerhet Sjöstadshöjden är ett av de områden i Stockholm som vi identifierat som intressanta. Det är ett attraktivt läge som har goda framtidsutsikter, där närheten till spårbunden kollektivtrafik utgör en viktig del. Vi ser fram emot att få bidra i arbetet med dessa spännande kvarter, säger Maria Lidström, stadsutvecklingschef på Humlegården.

Förslaget till markanvisningen ska behandlas i exploateringsnämnden den 17 oktober 2019. Arbetet med detaljplanen beräknas pågå i två år och möjlig byggstart för projektet är 2023.

Markanvisningen är en del av en satsning som ska binda samman Hammarbyhöjden och Hammarby sjöstad.

onsdag, 09 oktober 2019 12:12

Thons Nordby Shoppingcenter omsatte mest

 

Nordby Shoppingcenter är ett köpcentrum i orten Nordby i Strömstads kommun. Shoppingcentret ligger nära gränsen till Norge och riktar sig främst till norska kunder. En omfattande gränshandel sker längs hela den svensk-norska gränsen, då prisnivån inom Sverige är betydligt lägre än i Norge.

 

Nordby Shoppingcenter omsatte mest av alla köpcentrum i Sverige under år 2018. Utvecklingen under 2019 visar en fortsatt stark utveckling på bred front i Thon Propertys portfölj. Enligt HUI’s köpcentrumbarometer så har Thon Property fem av de åtta översta köpcentrumen på listan med störst tillväxt under andra kvartalet 2019.

I HUIs köpcentrumkartläggning för 2018 konstateras att gränshandeln går riktigt bra – särskilt för Olav Thon Gruppens gränshandelsjätte Nordby shoppingcenter som placerade sig på plats fem i kategorin Årets största centrum. En kategori som inkluderar både köpcentrum och handelsområde. Nordby Shoppingcenter toppar listan som Årets största Köpcentrum som det köpcentrum som omsatte mest under 2018.


De köpcentrum i Sverige som omsatte mest är 2018
1. Nordby Shoppingcenter, Olav Thon Gruppen/Orvelin gruppen. 2. Westfield Mall of Scandinavia.  Unibail-Rodamco-Westfield 3. Nordstan Affärscentrum, Vasakronan/Hufvudstaden mfl. 4. Täby Centrum, Unibail-Rodamco-Westfield. 5. Sickla Köpkvarter, Atrium Ljungberg.


Enligt HUI’s köpcentrumbarometer så har Thon Property fem av de åtta översta köpcentrumen på listan med störst tillväxt under andra kvartalet 2019. På listan finns Töcksfors Shoppingcenter ( ökning 30,8 procent), Långflon Köpcentrum (25,4 procent), Charlottenbergs Shoppingcenter (22,1procent), Tanum Shoppingcenter (15,7 procent) och Nordby Shoppingcenter (13,3 procent)

– Gränshandeln är så klart en väldigt stark del i vår portfölj och vi är mycket glada över den positiva utvecklingen. De grepp vi tagit på köpcentrumen i gränshandeln visar sig fungera väl med vad den norska kunden efterfrågar. Bl.a. i Töcksfors så ger renovering och utbyggnad fina resultat och visar tecken på en fortsatt ljus framtid säger Hallgeir Åndal, vd för Thon Property.


 

onsdag, 09 oktober 2019 11:36

750 bostäder till Karlviks strand

 

Flygvy över Karlviks strand, sett från norr. Landskapslaget


 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bostadsgård i kvarter B. Illustration: Arkitema

 

 

 

 

Vy från gång- och cykelbron mot kvarter D och Hökarängsbadet. Illustration Landskapslaget

 

 

Vy från Ågesta Broväg mot torget samt torg- och gatuhus i kvarter A. Illustration: Kjellander SjöbergVy mot skolans rundade hörn. Illustration Norconsult

 

 


Vy mot gathus i kvarter B. Illustration Arkitema


Stadsbyggnadskontoret i Stockholm har nu samråd för en ny detaljplan som innebär att Karlsviks strand, vid norra Drevviken, utvecklas med nya bostäder och utvecklade rekreationsområden. Totalt 750 bostäder, skola, förskola, lokaler, parker och torg ingår i planförslaget som utgår från programmet Tyngdpunkt Farsta. Planförslaget innebär att området utvecklas till en blandad stadsmiljö med  bostäder, skola, förskolor, parkeringshus, handel och service, parker med mera. Detaljplanen inkluderar Hökarängens kolonistugeområde samt Hökarängens gårds fastighet. Planen innefattar även nya gång- och cykelbroar över Nynäsvägen och att trafikplatsen Larsboda byggs om.

De bolag som har markanvisats byggrätter vid Karlviks strand är: Veidekke, Småa/ALM Equity, Wallenstam,  SISAB och Stockholm Parkering

 

Hökarängsbadet utvecklas till en stadsdelspark och badplatsen kompletteras med fler bryggor och i anslutning till stugberget föreslås tre mindre parker. Värdefulla träd finns i området och de skyddas, liksom Hökarängens gård.

Campingstugeområdets karaktär bevaras och ett antal nya stugor samt föreningshus möjliggörs, samtidigt som befintliga stugor och lotter rensas från större uteplatser och påbyggnader.

 

Nya byggnader föreslås i sju kvarter nära Perstorpsvägen och Farstastråket. I Ågesta Brovägs förlängning föreslås ett allmänt torg som markeras av en hög byggnad med publika lokaler i bottenvåningen. Vid korsningen mellan Farstastråket och Perstorpsvägen vid entrén till Hökarängsbadet planeras ett högt hus och en skola.


Planområdet för Karlsviks strand ingår i ett större stadsutvecklingsområde som ska vända Farsta mot Drevviken. Planområdet ligger i stadsdelarna Farsta och Larsboda och avgränsas i söder av Nynäsvägen och i norr av Drevviken. I öst gränsar området till Klockelund och i väst Perstorp. Tillsammans med detaljplaneförslaget för Telestaden bildar Karlsviks strand ett stadsbygnadsområde med en blandning av bostäder, arbetsplatser, skolor, handel, parker och torg.

onsdag, 09 oktober 2019 10:37

Vällingby Centrum ska säljas

 

Vällingby centrum omfattar cirka 45.000 kvm butiksyta med 90 butiker, 7.000 kvm serviceyta med 20 restauranger och caféer, 11.000 kvm kontor och 2.100 parkeringsplatser. Bild: Svenska Bostäder

 

I ett ägardirektiv 2020-2022 för Stockholms stads budget, 2020-2022, skriver den grönblå alliansen att Vällingby Centrum, som ägs av Svenska Bostäder, ska avyttras. Tidigare i budgeten för 2019 skrev den grönblå alliansen att staden nu ”utreda förutsättningar för och konsekvenser av en eventuell  avyttring av Vällingby Centrum.” Således nu inleds försäljningsprocessen för Vällingby Centrum.

 

Newsec vann en offentlig upphandling om att förvalta Svenska Bostäders Vällingby Centrum, onfattande i januari 2018 –  ett samarbete som pågått sedan år 2012. Vällingby centrum omfattar cirka 45.000 kvm butiksyta med 90 butiker, 7.000 kvm serviceyta med 20 restauranger och caféer, 11.000 kvm kontor och 2.100 parkeringsplatser. Under de fem år som Newsec arbetade med Vällingby centrum sjönk vakansgraden från 17 till 8 procent samtidigt som driftnettot förbättrats från cirka 20 Mkr till 100 Mkr.

Vällingby Centrum ingick inte i Centrumkompaniet då Stockholms stad sålde sina 10 köpcentrum i bolaget Centrumkompaniet till Boultbee, i maj 2007, för mycket dyra pengar, cirka 10,4 Mdr kr, motsvarande en direktavkastning om 2-3 procent. Boultbee tvingades redan efter ett par år sälja nio centrum, varav FastPartner köpte fem (Älvsjö centrum, Tensta centrum, Rinkeby centrum, Bredäng Centrum och Hässelby Gård centrum), Citycon ett (Högdalen centrum) och AMF Fastigheter tre (Västermalms gallerian, Fältöversten och Ringen.) Skärholmens centrum, det värdemässigt största centrumet, var mycket svårsålt i flera år, men det ägs numer av Grosvenor, sydkoreanska National Pension Service (NPS) och finska Varma). Se länk

Utöver en eventuell försäljning av Vällingby Centrum har Fastighetskontoret initierat och i vissa fall inlett försäljningsprocesser av Bromma sjukhus (se länk), en gård i Tyresö samt ett nytt Hotel Diplomat i Östermalms saluhall. Därutöver har cirka 12.600 hyresgäster i Stockholm  fått erbjudande om att ombilda sina lägenheter i ytterstaden, men det är endast cirka 1.400 hyresgäster som har anmält intresse. SF

onsdag, 09 oktober 2019 09:39

New Property rådgivare i Norrköping

 

Altfiolen 2 i Norrköping omfattar cirka 5.000 kvm.

 

New Property Transaktion har agerat rådgivare till Björn och Pettersson Holding AB vid försäljningen av Altfiolen 2 i Norrköping. Fastigheten, omfattande 5.000 kvm, har stått vakant en period efter att hyresgästen Kamux flyttat ut. Köparna, som bland annat driver Yakobs Ram och Reklam i Norrköping, har för avsikt att till viss del etablera egen verksamhet i lokalerna. Fastigheten tillträddes den 7 oktober.

– Vi är väldigt nöjda med hur processen har fungerat och det känns roligt att en ny driven ägare ger nytt liv till fastigheten, säger John Björn, ledamot i Björn och Pettersson Holding AB.


onsdag, 09 oktober 2019 09:27

SHH bygger äldreboende i Östhamra

 

Det nya äldreboendet i Östhamra, cirka 1,5 km söder om Norrtälje, som SHH Samhällsfastigheter nu bygger kommer att ägas av Altura och Humana som sedan tidigare tecknat ett långt hyresavtal.

 

Under onsdagen tar SHH det första spadtaget för det nya äldreboendet i Östhamra som SHH Samhällsfastigheter utvecklar tillsammans med Altura. Äldreboendet kommer att ägas av Altura och Humana som sedan tidigare tecknat ett långt hyresavtal.

Boendet omfattar 60 lägenheter som kommer vara klara för inflyttning under Q4 2020.

– För SHH Samhällsfastigheter är det viktigt att kunna erbjuda välutvecklade och bra boende för olika skeden i livet. Vi ser ett stort behov av nya äldreboenden och kommer nu att kunna erbjuda Humana ett välutvecklat äldreboende i Norrtälje som tillfredsställer både målgruppens och verksamhetens behov. Ambitionen framåt för SHH är att bygga en plattform för långsiktigt ägande och förvaltning av egenutvecklade samhällsfastigheter, säger Fredrik Alvarsson, vd för  SHH Samhällsfastigheter.

 

– Behoven av äldreboenden ökar kraftigt och det känns bra att kunna bidra med vår kompetens i utvecklingen för att även möta de äldres behov. Vi ser framemot ett gott samarbete med Norrtälje kommun och att kunna erbjuda de äldre i Norrtälje ett modernt och tryggt hem, säger Anders Broberg, affärsområdeschef för Humana Äldreomsorg.


tisdag, 08 oktober 2019 18:06

SBB blir stor ägare i Amasten

 

Amasten med Jan-Erik Höjvall och Ilija Batljan med SBB lär finna fler affärer framgent. De båda herrarna var goda lagkamrater under tiden då Rikshem växte stort och de båda förstår att räkna och vad som är en reell tillväxt.

 

Amasten Fastighets AB har informerats om att Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB, SBB,  ingått avtal under om att förvärva drygt 86,2 miljoner stamaktier av serie A i Amasten. Detta motsvarar ett innehav om 20,02 procent av aktierna och 20,05 procent av rösterna i Amasten. Den totala köpeskillingen uppgår till cirka 711,2 Mkr  och tillträde till aktierna skedde/sker mellan den 4 och 9 oktober.

SBB har även, genom ett dotterbolag, ingått ett optionsavtal med Nordika III Fastigheter AB som möjliggör köp av samtliga aktier i Nordika Publika Investeringar AB, ett aktiebolag vars enda tillgång består av nära 43,9 miljoner stamaktier av serie A i Amasten. Påkallandet av optionen kan ske intill den 30 april 2020 och köpeskillingen bestäms utifrån ett underliggande värde på stamaktierna av serie A i Amasten om 8,25 kronor per aktie. Den totala köpeskillingen vid påkallande av optionen skulle med dagens underliggande värde uppgå till 362,04 Mkr. Under förutsättning att köpoptionen utnyttjas kommer SBB att direkt och indirekt inneha cirka 130,1  miljoner stamaktier av serie A i Amasten, vilket motsvarar 30,21 procent av aktierna och 30,26 procent av rösterna i Amasten.

 

– För SBB är detta ytterligare en strategisk investering på vägen mot att bli Nordens största ägare av social infrastruktur, säger Ilija Batljan, vd för SBB.

Affären innebar att Amasten steg med nära 3 procent till 8,26 kr/aktie som senast betalt. Även SBB steg efter under dagen med drygt 1 procent till 20,05 kr/aktie som senast betalt.


I en kommentar kan sägas att Amasten med Jan-Erik Höjvall och Ilija Batljan med SBB lär finna fler affärer framgent. De båda herrarna var goda lagkamrater under tiden då Rikshem växte stort och de båda förstår att räkna och vad som är en reell tillväxt. SF

 

Sickla Front etapp II består av två hus och ett parkeringshus med 400 parkeringsplatser, varav 100 för elbilar, samt ett cykelgarage med plats för 500 cyklar. Huset har certifierats med betyget Excellent från Breeam och bidragande del i certifieringen är bland annat närheten till Tvärbanan, Saltsjöbanan, bussar och den kommande tunnelbanan.

 

 

Atrium Ljungberg har tecknat tre nya hyresavtal med Bikester, Addnature och ITW Construction Products som samtliga flyttar in i nya lokaler i Sickla Front. Totalt innefattar de nya uthyrningarna närmare 2.000 kvm. Sickla Front etapp II består av två hus om totalt 25.000 kvm och är en entré till Nacka från Södermalm. Största hyresgäster i fastigheten är Domstolsverkets tre verksamheter Nacka tingsrätt, Mark- och miljödomstolen samt Hyres- och arrendenämnden som tillsammans hyr totalt 11.000 kvm. Andra hyresgäster i fastigheten är bland andra Yamaha Motors, Vroom och SecMaker.

Bikester och Addnature är två systerbolag som tillsammans erbjuder allt inom cykling och friluftsliv. Bikester har drygt 20.000 produkter från över 500 varumärken i sitt sortiment och säljer allt från cyklar och cykeldelar till kläder och cykeltillbehör. Butiken lanserades i Sverige 2013 och företaget finns idag i totalt 13 länder. I mars 2020 slår Bikester upp sin nya flaggskeppsbutik i Sickla Front.

Addnature är ett svenskt bolag som grundades år 2000. Utöver en omfattande e-handel har bolaget även en fysisk butik på Östermalm i Stockholm. Både Addnature och Bikester expanderar nu kraftigt och kommer även att flytta det gemensamma kontoret till en ny lokal om närmare 700 kvm i Sickla Front etapp II.

– Det känns jättebra att öppna vår första svenska butik i Atrium Ljungbergs fastighet Sickla Front. Både lokalen och läget passar oss perfekt då det läggs mycket fokus på cykel som transportmedel i området. Närheten till naturen i Nackareservatet kombinerat med att vi har många befintliga kunder i området är också ett stort plus. Vi ser mycket fram emot att möta nya och gamla kunder i butiken där alla är välkomna, oavsett nivå på cykelkunskap. Att vi kan ha kontoret i samma byggnad ser vi som en ytterligare fördel, säger Niklas Lindholm, Retail Manager på Bikester och Addnature.


ITW Construction Products är en ledande leverantör i den svenska byggbranschen och står bakom varumärken som Paslode och SPIT som är infästningslösningar för trä, betong, stål och gips. ITW CP arbetar även mot industrisektorn och har varit en del av den svenska tillverkande industrin sedan 1960-talet. ITW CP är omkring 300 anställda i Norden varav 25 i Sverige. Det nya kontoret i Sickla blir bas för 10 personer som flyttar in den 1 december 2019.

– Vi är väldigt glada över att IWT Construction Products, Bikester och Addnature blir nya hyresgäster i Sickla Front. Sickla växer och utvecklas till en tät och blandad stad som lever under dygnets alla timmar. Här finns ett stort utbud av mat, kultur, handel och bostäder, något som visat sig mycket attraktivt för företag som letar nya platser för sina kontorsetableringar, säger Charlotta Gustafson, Head of leasing, Atrium Ljungberg.

 

Hyresavtalen med ITW Construction CP, Addnature och Bikester är så kallade gröna hyresavtal – en överenskommelse mellan hyresvärd och hyresgäst om gemensamma åtgärder för att behålla eller förbättra lokalens miljömässiga prestanda.
 

Nina de Besche, Head of A&T Investor Leasing, CBRE Sweden.

 

 

Nina de Besche meddelar att CBRE Research gör en årlig uppföljning av hyrorna på 122 marknader runt om i världen. Mellan Q1 2018 och Q1 2019 steg hyrorna globalt med 3,6 procent. Det är en högre ökning än året innan då ökningen var 2,4 procent. Ökningen sker trots en svagare global tillväxt och en oro över eventuellt handelskrig mellan USA och Kina. Men vad är det för faktorer som driver på hyresökningarna? CBRE har tittat närmare i rapporten Global Prime Occupancy Costs 2019.


CBRE Research visar att ökningarna regionalt är i samma storleksordning och spänner från 3,3 procent i APAC till 3,7 procent i Nord- och Sydamerika. De dyraste lokalerna återfinner vi i vissa kvarter i Hong Kong, London, Peking, New York, Tokyo och New Delhi.


Bland de 50 dyraste marknaderna hittar vi Stockholm på plats 25, Oslo på plats 39 och Helsingfors på plats 48. Totalt sett ökade hyrorna i 85 av de 122 undersökta marknaderna. Den enskilt största ökningen visar Porto i Portugal med sina drygt 24 procent. Anledningen till den kraftiga ökningen tros vara att banker och konsumentvaruföretag har flyttat dit.


Ser vi istället på de 15 marknaderna med sänkta hyror toppar Buenos Aires med en sänkning på nästan 9 procent. Dubai, Abu Dhabi, Durban, Jakarta och Istanbul finns också med bland topp 10. Vissa av sänkningarna kan förklaras med ekonomisk och politisk osäkerhet. I övrigt kan sänkningarna förklaras med sänkta kostnader och ett ökat utbud av kontorslokaler.


Näst dyrast av de undersökta marknaderna i Norden var Oslo med 5.400 kr/kvadratmeter och år. Som kuriosa kan nämnas att hyran i centrala Hong Kong ligger på cirka 31.000 kr/kvadratmeter och år.

Hyresnivåerna i Sverige
I undersökningen hittar vi två svenska städer, Stockholm och Göteborg. I Stockholm låg hyrorna på 7.800 kr/kvm och år (i Q1 2019). Det motsvarar en ökning år-till-år på 7 procent. I Göteborg var hyran 3.300 kr/kvm och år vilket motsvarar en ökning på 3,1 procent.


Det är givetvis utbud och efterfrågan som styr prisutvecklingen säger CBRE. Men varför är efterfrågan fortfarande hög på de dyraste lokalerna då hyresgästerna jagar kostnader och försöker optimera sin verksamhet? Svaret återfinns i vad som erbjuds i så kallade ”prime locations”. För att kunna attrahera kvalificerade och kompetenta medarbetare krävs bra kommunikationer, bra miljö och infrastruktur samt goda sociala bekvämligheter, exempelvis restauranger och affärer.


Trots högre kostnader är arbetsgivare beredda att använda lokaliseringen av kontor som argument i jakten på attraktiv arbetskraft. Priserna stiger eftersom utbudet av lokaler som motsvarar alla dessa krav är begränsat. Dessutom är nybyggnationen på de flesta marknader mycket begränsad och lokaler blir tecknade långt innan de är färdiga.


Slutsats av Nina de Besche

Det finns inget som idag tyder på att arbetsgivare kommer att sluta jaga attraktiv arbetskraft på alla sätt och vis. De kommer att använda lokaler och deras placering som argument i jakten på arbetskraft. En del av den högre hyran kan då ses som en kostnad för rekrytering och för att behålla topptalangerna. Det enda sättet att sänka hyrorna i stabila ekonomier är att öka utbudet av lokaler och det är en relativt långsam process eftersom utrymmet är begränsat. Därför kommer vi att se ökade hyreskostnader även under de närmaste åren trots en avmattning i konjunkturen. Men även om hyresnivån per kvadratmeter ökar innebär det inte en likvärdig ökning i den totala hyreskostnaden i och med att lokalerna blir mer effektiva och tekniken tillåter fler personer på färre kvadratmeter. Kostnaden per arbetsplats behöver därför inte nödvändigtvis öka lika mycket som hyresnivån per kvadratmeter. I takt med hyreshöjningen per kvadratmeter kan fastighetsägare med fördel därför använda begreppet kostnad per arbetsplats, som ger en mer rättvis bild av hyran.