22 oktober 2019

Redaktionen

fredag, 11 oktober 2019 08:48

Magnolia Bostad och Slättö bildar nytt JV

 

Fredrik Lidjan, vd för Magnolia Bostad.

 

Magnolia Bostad och Slättö bildar ett JV för utveckling av bostäder och samhällsfastigheter med ett startbelopp om 1,2 Mdr kr.  Det nybildade JV-bolaget kommer att utveckla bostäder och samhällsfastigheter för långsiktigt ägande och förvaltning. I ett första skede förvärvar JV-bolaget fem projekt varav fyra från Magnolia Bostad. Bolaget förväntas initialt att omfatta upp till 800 boenden.

 

De fyra fastigheterna från Magnolia Bostad är belägna i Örebro, Eskilstuna, Östersund och Luleå. Samtliga fastigheter kommer att miljöcertifieras enligt Miljöbyggnad Silver och flera av fastigheterna kommer att uppföras som trähus. Samtliga boenden kommer att upplåtas med hyresrätt, förutom ett vårdboende om cirka 80 lägenheter i Östersund som hyrs av kommunen på ett långt avtal.  För projektet i Luleå har investeringsstöd erhållits och ett projekt inväntar beslut om investeringsstöd. Investeringsstöd innebär att hyresnivåerna (normhyran) endast uppgår till 1.450 kr/kvm.

– Vi har sedan tidigare ett mycket bra samarbete med Slättö. Nu tar vi detta ett steg till genom ett gemensamt ägt bolag som skall utveckla attraktiva bostäder och samhällsfastigheter med en tydlig hållbarhetsprofil i svenska tillväxtorter, säger Fredrik Lidjan, vd för Magnolia Bostad.

 

– Vi har genomfört att antal projekt tillsammans med Magnolia inom ramen för andra fondstrategier och har kommit att hitta bra former för samarbete. Ett JV-bolag känns som en naturlig fortsättning på ett framgångsrikt samarbete, kommenterar Slättös investeringschef, Erik Dansbo.

 

– Bostadsaffären är av den typ som Slättö tidigare byggt ett starkt track record inom. Jag är särskilt positiv till att flera av projekten omfattas av investeringsstöd vilket skapar rimliga hyror och kvadratmeterpriser. Vad gäller logistikportföljen anser jag den vara en utmärkt diversifiering som samtidigt ger ett starkt och uthålligt kassaflöde. Nu jobbar vi vidare för att hitta flera affärer, kommenterar Fredrik Eliasson, fondchef Slättö Core+.

Joint venture-bolaget, som ägs 50/50, kommer successivt att tillträda projekten när bygglov och vissa andra villkor är uppfyllda. Merparten av bostäderna kommer att färdigställas under perioden 2021–2022. Magnolia Bostad kommer att ha huvudansvaret för att utveckla och driva projekten och kommer för detta att erhålla löpande ersättning.

Ambitionen med JV-bolaget är att detta ska genomföra ytterligare förvärv över tid.

Wigge & Partners har varit legal rådgivare till Magnolia Bostad. Wistrand och Roschier har agerat legala rådgivare till Slättö i transaktionerna.


 

Paul Hewins, President & CEO, Skanska USA Building

 

Skanska bygger grunden för ubåtstillverkningsanläggning i Connecticut, USA, för 89 miljoner dollar, cirka 874 Mkr.

 

Skanska har, inom ramen för ett joint venture med Trevcon II, tecknat avtal med AECOM om att utföra grundläggningsarbetet för Electric Bates nya South Yard Assembly Building i Groton, Connecticut, USA.
Skanskas andel av kontraktet är värd 89 miljoner dollar, cirka 874 Mkr, vilket kommer att inkluderas i orderingången för USA för det tredje kvartalet 2019.


Samriskbolaget gör grundläggningsarbetet till den 18.600 kvm stora South Yard Assembly Building, där 1.400 varvsarbetare kommer att anställas för att bygga ubåtar åt den amerikanska marinen. Samriskbolaget ansvarar också för inredning, såväl som marint arbete, inkluderande rivning, muddring och sprängning.


Konstruktionen pågår och kommer att fortsätta till sommaren 2020.

 Rekryteringen av Kristina Olsen (bilden) innebär att hon har utsetts till ny affärsenhetschef för Bonava Danmark-Norge. Hon tillträdde tjänsten den 1 oktober.

– Kristina Olsen har en bred erfarenhet och kunskap inom bostadsutveckling. Jag är övertygad om Kristina Olsen kommer att stärka Bonavas position på den danska och norska marknaden, säger Joachim Hallengren, vd för Bonava.

Kristina Olsen har lång ledarerfarenhet och har innehaft ledande positioner inom NCC/Bonava sedan år 2000, bland annat som försäljnings- och marknadschef i Danmark-Norge. Hon har varit tillförordnad affärsenhetschef för Danmark-Norge sedan oktober 2018. Olsen har en kandidatexamen i ekonomi från Köpenhamns handelshögskola. Hon är 51 år gammal.

 

Whites projekt ”Den moderna idrottshallen” för idrott och skola, i samarbete med fem av de största förbunden för inomhusidrott, ska bidra till ökad rörelseglädje och präglas av multifunktionalitet och yteffektivitet.


Sveriges fem största förbund för inomhusidrott inleder samarbete med White arkitekter för framtidens idrottshallar. Bristen på idrottshallar är stor i Sverige och det behövs hallar som är tillgängliga för flera aktiviteter och utövare. Därför inleder fem av de största förbunden för inomhusidrott: Basketboll-, Gymnastik-, Handboll, Innebandy- och Volleybollförbundet nu ett samarbete med White arkitekter för att ta fram ett koncept för den moderna idrottshallen.

Projektet Den moderna idrottshallen för idrott och skola ska bidra till ökad rörelseglädje och präglas av multifunktionalitet och yteffektivitet. Hållbarhetsperspektivet är bärande för hela konceptet. Socialt genom att lyfta idrottshallen som en mötesplats som uppmuntrar till att fler blir aktiva och kan utveckla sin rörelseförståelse, men även ekonomiskt och ekologiskt genom en hållbar livscykelkostnad på hallen.

– Det här samarbetet ger oss chansen att skapa mer attraktiva idrottshallar som såväl skolan som idrottsrörelsen kan få nytta av, helt i linje med det ökade intresse kring rörelse och folkhälsa vi ser i samhället. Vi bidrar med egen forskning och lösningar som skapar mervärde för såväl utövare som samhälle, säger Niklas Singstedt, ansvarig arkitekt på White.

Främsta målgruppen för den moderna idrottshallen är barn och ungdomar inom idrottsrörelsen och skolan. Med en inkluderande process och dialog som fångar in flera perspektiv av rörelse och idrottande kommer inspel att hämtas från de medverkande förbunden, barn och ungdomar, föräldrar och ledare, Sveriges Kommuner och Landsting och andra intressenter.

– Gymnastiken växer och finns det ett stort behov av att korta köer och få fler målgrupper att känna sig välkomna. Det är extra viktigt att framtida idrottshallar kan möta den verksamhet som bedrivs i föreningarna runt om i landet både idag och i morgon. Vi är väldigt glada för detta samarbete som ska utforma framtidens idrottshall så vår verksamhet kan bli än mer inspirerade och motivera fler att röra på sig, säger Gymnastikförbundets projektledare Daniel Glimvert.

Konceptet för framtidens idrottshall kommer att kunna användas av kommunala och privata aktörer som mall och inspiration i byggandet av moderna idrottshallar, för såväl träning som skolundervisning i idrott och hälsa. Idrottshallen ska också kunna nyttjas till tävling på lägre nivåer inom respektive idrott.torsdag, 10 oktober 2019 11:18

Varma säljer för 1,41 Mdr kr i Helsingfors

 

Varma, det finska ömsesidiga arbetspensionsförsäkringsbolaget säljer sitt kontor om 41.000 kvm på Fleminginkatu 34 i Vallgård, Helsingfors, till Fleming Properties, ett företag som är etablerat av Pareto Securities.


Varma, det finska ömsesidiga arbetspensionsförsäkringsbolaget, har sålt ett stort kontor i Vallila (Vallgård), i Helsingfors centrum till Fleming Properties, ett företag som är etablerat av Pareto Securities. Försäljningspriset är cirka 130 MEUR, cirka 1,41 Mdr kr.

Vallila (Vallgård) är ett populärt kontorsområde, bara 2,5 km från Helsingfors CBD, med huvudkontor för Unilever, General Electrics Finland och Amer Sports. Kvarteret består av två kontorsbyggnader som tillsammans ger en total uthyrningsbar yta om 41.000 kvm och cirka 500 parkeringsplatser. Kvarteret hör till SOK, den administrativa organisationen för S Group, omfattande nästan 90 procent av det totala kontorsområdet. De två kontorsbyggnaderna har genomgått en omfattande renovering som kommer att färdigställas 2020.

JLL agerade som Varmas enda kommersiella rådgivare i transaktionen. 

 

torsdag, 10 oktober 2019 10:53

NCC bygger Lisebergs nya upplevelsehotell

 

Liseberg Grand Curiosa Hotel blir drygt 30.000 kvm stort och får 457 rum. Bygget påbörjas under hösten och förväntas stå klart till Lisebergs 100-årsjubileum 2023.


 

 

 

 

 

 

 

 

 

Liseberg Grand Curiosa Hotel  får en fantasifull lobby.

 

 

 

 

Upplevelsehotellet får rutschkanor.

 

NCC och Liseberg, genom utvecklingsbolaget Liseberg Skår AB, har tecknat kontrakt för utbyggnaden av ett upplevelsehotell med 457 rum i Nordens största nöjespark. Ordervärdet uppgår till cirka 850 Mkr.


– Vår ambition är att skapa ett hotell olikt allt annat du tidigare upplevt. Hotellet som får namnet Liseberg Grand Curiosa Hotel kommer att ha barnens upptäckarlust i centrum kombinerat med alla de moderna bekvämligheter som hotell idag förväntas tillhandahålla, säger Thomas Sjöstrand, vd för utvecklingsbolaget Liseberg AB Skår.

Uppdraget är ett partneringsamarbete mellan NCC och Liseberg som inleddes 2018. Sedan dess har parterna tillsammans planerat, budgeterat och projekterat handlingar för utbyggnad av nöjesparken med ett upplevelsehotell, en vattenpark samt parkeringar. Parterna har nu enats om ett riktpris för upplevelsehotellet samt hunnit utföra vissa infrastrukturarbeten och markparkeringar.

– Det här är ett spännande uppdrag som vi nu tar till nästa fas. Ett partneringsamarbete med en gedigen planeringsperiod är ett optimalt arbetssätt i komplexa och stora byggen och möjliggör en bättre slutprodukt. Det är riktigt roligt att NCC får vara en del av utbyggnaden av Nordens mest populära resmål, säger Henrik Landelius, affärsområdeschef NCC Building Sweden.

NCC kommer att bygga det tematiserade upplevelsehotellet vid Södra entrén. Hotellet blir drygt 30.000 kvadratmeter stort och får 457 rum. Bygget påbörjas under hösten och förväntas stå klart till Lisebergs 100-årsjubileum 2023.

Parterna planerar även att bygga en vattenpark. Riktpris för denna del av projektet ska antas av Lisebergs styrelse under 2020.

Entreprenadkontraktet för upplevelsehotellet om cirka 850 Mkr orderregistreras i fjärde kvartalet 2019 i affärsområde NCC Building Sweden.

torsdag, 10 oktober 2019 10:13

In3prenör bygger Österåkers nya Multihall

 

Den nya Multihallen i Österåker ska inrymma aktiviteter som t ex basket, bordtennis, boule, cheerleading, friidrott, gruppträning, gymnastik, klättring, innebandy, skolidrott och trampolin.


När Armada Fastighets AB bygger nytt är In3prenör samverkansentreprenör. In3prenör har fått förtroendet att på totalentreprenad i samverkan utforma och bygga den nya Multihallen i Österåker. I uppdraget ingår nybyggnad av hallen som ska inrymma aktiviteter som t ex basket, bordtennis, boule, cheerleading, friidrott, gruppträning, gymnastik, klättring, innebandy, skolidrott och trampolin. Multihallen ska även vara en mötes- och samlingsplats för alla åldrar samt bidra till en social samvaro och ett aktivt liv. Totalt kommer 2.200 besökare kunna vistas i anläggningen samtidigt.

Projektet utförs på uppdrag av Österåkers kommun i samverkan mellan Armada Kommunfastigheter och In3prenör där båda parter tidigt är delaktiga i projektet och bidrar med sina erfarenheter och kompetenser för att gemensamt åstadkomma ett bra projekt.

– Vi är glada för över att vi fått förtroendet att bygga ännu ett stort idrottsprojekt i samverkan säger Anders Bysell, vice vd på In3prenör.

Den nya hallen har höga ambitioner vad gäller hållbarhet och begränsad miljöpåverkan. Gemensam projektering inleds omgående. Byggstart för projektet är första kvartalet 2020 och projektet beräknas färdigställas under 2022.

torsdag, 10 oktober 2019 09:50

M&P anställer Magnus Thimgren som ny CFO

 Rekryteringen av Magnus Thimgren (bilden) innebär att Möller & Partners utser honom till ny CFO för organisationen. Han kommer senast från rollen som ekonomichef på Profi Fastigheter. Magnus Thimgren har tidigare en bakgrund som auktoriserad revisor på PWC. Han tillträder sin nya roll den 15 oktober.

 

Henrik Jussi-Pekka, vd på Möller & Partners, kommenterar den nya rekryteringen:
– Vi är glada över att kunna rekrytera Magnus och därmed bygga vidare på den kunskap och erfarenhet som finns inom Möller & Partners. Göran Bygdén som är nuvarande CFO kommer att kvarstå i organisationen i rollen som senior advisor.

 

Humlegårdens markanvisning är en del av en satsning som ska binda samman Hammarbyhöjden och Hammarby sjöstad.

 

Stockholms stad föreslår en markanvisning för kontor till Humlegården Fastigheter i det nya stadsutvecklingsprojektet Sjöstadshöjden. Ett attraktivt läge där kontor och bostäder ska binda samman Hammarbyhöjden och Hammarby sjöstad.

Den aktuella byggrätten är en del av fastigheten Hammarbyhöjden 1:1, belägen på den södra sidan om Hammarbyvägen, och avser kontor om cirka 16.000 kvm BTA. Det är en del i ett större projekt där Stockholms stad vill binda samman Hammarbyhöjden-Björkhagen och Hammarby sjöstad. Ambitionen är att utveckla Hammarbyvägen till ett urbant stråk och i hela området planeras för cirka 400 lägenheter och 55.000 kvm kontor. Kommunikationerna i området kommer att stärkas ytterligare i samband med utbyggnaden av tunnelbanan.

– Hammarby sjöstad och i synnerhet Sjöstadshöjden är ett av de områden i Stockholm som vi identifierat som intressanta. Det är ett attraktivt läge som har goda framtidsutsikter, där närheten till spårbunden kollektivtrafik utgör en viktig del. Vi ser fram emot att få bidra i arbetet med dessa spännande kvarter, säger Maria Lidström, stadsutvecklingschef på Humlegården.

Förslaget till markanvisningen ska behandlas i exploateringsnämnden den 17 oktober 2019. Arbetet med detaljplanen beräknas pågå i två år och möjlig byggstart för projektet är 2023.

Markanvisningen är en del av en satsning som ska binda samman Hammarbyhöjden och Hammarby sjöstad.

onsdag, 09 oktober 2019 12:12

Thons Nordby Shoppingcenter omsatte mest

 

Nordby Shoppingcenter är ett köpcentrum i orten Nordby i Strömstads kommun. Shoppingcentret ligger nära gränsen till Norge och riktar sig främst till norska kunder. En omfattande gränshandel sker längs hela den svensk-norska gränsen, då prisnivån inom Sverige är betydligt lägre än i Norge.

 

Nordby Shoppingcenter omsatte mest av alla köpcentrum i Sverige under år 2018. Utvecklingen under 2019 visar en fortsatt stark utveckling på bred front i Thon Propertys portfölj. Enligt HUI’s köpcentrumbarometer så har Thon Property fem av de åtta översta köpcentrumen på listan med störst tillväxt under andra kvartalet 2019.

I HUIs köpcentrumkartläggning för 2018 konstateras att gränshandeln går riktigt bra – särskilt för Olav Thon Gruppens gränshandelsjätte Nordby shoppingcenter som placerade sig på plats fem i kategorin Årets största centrum. En kategori som inkluderar både köpcentrum och handelsområde. Nordby Shoppingcenter toppar listan som Årets största Köpcentrum som det köpcentrum som omsatte mest under 2018.


De köpcentrum i Sverige som omsatte mest är 2018
1. Nordby Shoppingcenter, Olav Thon Gruppen/Orvelin gruppen. 2. Westfield Mall of Scandinavia.  Unibail-Rodamco-Westfield 3. Nordstan Affärscentrum, Vasakronan/Hufvudstaden mfl. 4. Täby Centrum, Unibail-Rodamco-Westfield. 5. Sickla Köpkvarter, Atrium Ljungberg.


Enligt HUI’s köpcentrumbarometer så har Thon Property fem av de åtta översta köpcentrumen på listan med störst tillväxt under andra kvartalet 2019. På listan finns Töcksfors Shoppingcenter ( ökning 30,8 procent), Långflon Köpcentrum (25,4 procent), Charlottenbergs Shoppingcenter (22,1procent), Tanum Shoppingcenter (15,7 procent) och Nordby Shoppingcenter (13,3 procent)

– Gränshandeln är så klart en väldigt stark del i vår portfölj och vi är mycket glada över den positiva utvecklingen. De grepp vi tagit på köpcentrumen i gränshandeln visar sig fungera väl med vad den norska kunden efterfrågar. Bl.a. i Töcksfors så ger renovering och utbyggnad fina resultat och visar tecken på en fortsatt ljus framtid säger Hallgeir Åndal, vd för Thon Property.