29 maj 2020

Redaktionen

 

 

 


Galärens nyproduktionsprojekt i kv Hägern på Varvet i Luleå som finansierats med gröna lån hos SEB.

 

 

 

 

Fastighetsbolaget Galären har tecknat ett grönt lån hos SEB för nyproduktionsprojektet i kvarteret Hägern på Varvet i Luleå. Fastigheten är en miljöcertifierad byggnad med 127 hyresrätter samt 3.150 kvm lokaler i centrala Luleå. Detta är den första gröna finansieringen som genomförs hos SEB:s Luleåkontor.

Under de senaste fem åren har Galären löpande viktat om portföljen till mer bostäder, genom försäljning av fastigheter och nybyggnad av flerbostadshus och trygghetsbostäder. Galären är medlem i Sweden Green Building Council och hållbarhet står i fokus i verksamheten. Bolaget använder sig bland annat av certifieringssystemen GreenBuilding, Miljöbyggnad och Svanen för sina fastigheter.

– Vi har sedan länge jobbat med certifiering av våra gröna fastigheter och nu börjar det ge resultat på marknaden. För två år sedan fick vi en hyresgäst till en av våra större fastigheter som sökte sig till oss på grund av den gröna profilen. Det andra kvittot fick vi när SEB berättade att vi kunde få en lite bättre finansiering genom ett grönt lån, säger Gunnar Tåhlin, vd för Galären.

Bostadsprojektet i kvarteret Hägern är en 13-våningsbyggnad med 127 lägenheter, varav ett knappt 20-tal är anpassade för personer med funktionsnedsättning, samt en Coop butik och varmgarage med elbilsladdning i två plan under mark. Huset har 122 solceller på taket för egen elproduktion och är certifierat enligt det svenska certifieringssystemet Miljöbyggnad, nivå silver.

– År 2015 hade vi förmånen att ta in Galären som kund och i dag finansierar vi omkring hälften av bolagets fastighetsportfölj, säger Bo Egerheim, senior företagsrådgivare vid SEB i Luleå.

 

Han fortsätter:

– Den gröna finansieringen är ett sätt att stärka relationen och visa att vi hänger med i kundens utveckling mot energisnålt och hållbart byggande. Det gröna lånet innebär en kvalitetsstämpel på att byggnaden uppfyller kriterierna för SEB:s ramverk, men är också en stämpel på att byggnaden är finansierad med gröna pengar hela vägen från SEB:s upplåning. Till skillnad från gröna bolån för privatmarknaden finns ingen standardiserad rabatt utan marginalen är individuellt förhandlad.

– Det här är det största gröna lån som vi har gjort inom kontorsrörelsen. Vi har stor potential att göra fler affärer genom att identifiera hus som kan konverteras till gröna bolån, säger Bo Egerheim.

Galären
Galären är en familjeägd företagsgrupp inom fastighetsutveckling med kontor i Luleå och Stockholm. Galären i Luleå har drygt 30 anställda, förvaltar cirka 100.000 kvm lokaler och äger drygt 600 bostäder. Inriktningen är en ansvarsfull fastighetsutveckling utifrån affärsidén: Att med fokus på hållbarhet och tillväxt långsiktigt äga och förädla fastigheter. Förutom att bidra till stadens utveckling med nya attraktioner och stöd till kultur- och idrottsliv, satsar Galären på ett fastighetsbestånd med spännande arkitektur. I samarbete med andra lokala intressenter vill Galären göra Luleå till en bättre, roligare och mer hållbar stad. Galären förädlar, förvaltar och utvecklar bostäder och kommersiella lokaler – och alltid med sin vision för ögonen: Att ge staden liv.


 

 

 

  

 

 


Peab byggstartar nu 337 hyreslägenheter om ett till tre rum och kök i kvarteret Valsverket i Eskilstuna. Den totala ytan blir cirka 23.000 kvm.

 

 

 

 


Peab har fått i uppdrag att bygga 337 hyreslägenheter i centrala Eskilstuna. Beställare är Willhem AB och kontraktssumman uppgår till 336 Mkr..

Kvarteret Valsverket i Eskilstuna omfattar nyproduktion av 337 hyreslägenheter om ett till tre rum och kök. I fastigheten kommer det också att finnas lokaler på bottenplan samt gemensamma gårdsytor. Den totala ytan blir cirka 23.000 kvm. Byggnaden kommer att certifieras som Miljöbyggnad Silver, vilket ger ett hållbarhetstänk genom hela projektet och därmed bra byggnader för både hyresgästerna och vår miljö.

Projektet byggs i centrala Eskilstuna med promenadavstånd till högskolans nybyggda lokaler invid Eskilstunaån, centralstationen, fina parkområden och centrumkärnans gågata.

– Vi bygger sedan tidigare bostäder i närheten, och det känns väldigt bra att fortsätta bidra till samhällsbygget på ett hållbart sätt när vi nu ytterligare utökar antalet bostäder i centrala Eskilstuna, säger Nils Staffansson, regionchef på Peab.

Uppdraget är en totalentreprenad med planerad byggstart under våren 2020 och beräknas vara klart i sin helhet under 2023. Projektet orderanmäls i det andra kvartalet 2020.


 

 

  

 

 


Svea Artilleri, omfattande 12.800 kvm, på Lidingövägen i Stockholm, ska byggas om. Illustration: Strategisk Arkitektur/Genesta

 

 

 


Arcona har fått i uppdrag av Genesta att utföra en total ombyggnad och renovering av fastigheten Svea Artilleri på Lidingövägen i Stockholm. Projektet är en totalentreprenad i samverkan med Veidekke och kontraktet har ett värde på 219 Mkr. Arbetet startar i maj 2020 och pågår fram till maj 2022.

Omvandlingen av de befintliga lokalerna kommer att göra Svea Artilleri till en modern kontorsfastighet om 12.800 kvm LOA med bland annat nya tekniska system och flexibla rumslösningar.

 

Genesta förvärvade fastigheten under 2018 av AFA Fastigheter och Arcona har varit behjälplig med såväl förvärv och förstudie som utredningar och projektering.

– Svea Artilleri är en fantastisk kontorsbyggnad med ett utmärkt läge. Nu ser vi fram mot att göra den ännu bättre tillsammans med Arcona, säger Ted Söderlund, Genestas Head of Investment Manager.

– Det känns så kul att äntligen starta produktionen av detta fina projekt efter nästan två års arbete med förstudier, utredningar och projektering. Det är ett riktigt bra samverkansprojekt tillsammans med Genesta som vi samarbetat kring ända sedan förvärvet av fastigheten och nu ska det bli spännande att få se detta projekt växa fram, säger Ricard Heindow, projektchef på Arcona.


 

 

 

 


 

 

 


Backahills och Peabs projekt är vackert beläget i Ängelholms centrum i kvarteret Fågelsången 3, mellan Rönne å och Storgatan.

 

 

 

 

Peab har fått uppdraget att bygga 65 hyreslägenheter i Ängelholms centrum. Beställare är Backahill Bostäder AB och kontraktssumman uppgår till 144 Mkr.

Fastigheten är belägen i Ängelholms centrum i kvarteret Fågelsången 3, mellan Rönne å och Storgatan. Tre nya huskroppar i fem till sex plan kommer att uppföras längs kanterna på det befintliga parkeringsdäcket. Ovanpå parkeringsdäcket lägger Peab ett bjälklag och skapar en gemensam gårdsmiljö för de boende. Projektet uppförs enligt Miljöbyggnad Silver och förses med solpaneler som komplement.

– Vi har tidigare genomfört flera projekt tillsammans med Backahill som är en viktig kund till Peab. Vi ser fram emot att bygga hyresbostäder till kommuninvånarna i Ängelholm och på så sätt bidra till att utbudet av bostäder ökar. Det är också härligt att kunna nyttja en plats med ett gammalt parkeringshus för att förädla staden, det är ett bra närproducerat samhällsbygge med miljön i fokus, säger Olle Olsson, regionchef Peab.

Uppdraget är en totalentreprenad med byggstart i januari 2021. Inflyttning är beräknad till januari 2023.

Projektet orderanmäls i andra kvartalet 2020.

 

 

  

 

 


I fastigheten Terminalen 1, har Wihlborgs startat första etappen av ombyggnaden av Helsingborg C (f.d Knutpunkten) genom att skapa 7.700 kvm nya, miljöcertifierade kontorsytor ovanpå den befintliga byggnaden. Byggstart skedde under Q4, 2018 med ett färdigställande under Q4, 2020. Arkitekt: Tengbom och entreprenör: NCC.

 

 

 


Wihlborgs har tecknat avtal med Folktandvården Skåne om en utökning av lokalerna i Terminalen 1 (Helsingborgs central) med 700 kvm till totalt 2.100 kvm.

Folktandvården Skåne hyr idag 1.400 kvm i Terminalen 1 för både allmän- och specialist­tandvård. Verksamheten växer och nu utökar man alltså lokalerna med 700 kvm i direkt anslutning till de befintliga. Både tillkommande och befintliga lokaler byggs om för att passa verksamhetens förändrade behov och skapa en välfungerande helhet. Folktandvården Skåne har tecknat ett femtonårigt avtal för hela ytan om 2.100 kvm.

– Vi är mitt i en stor omvandling av Helsingborg C där vi skapar framtidens transportnav med en välkomnande och trygg atmosfär, ökad service, nya kontorsytor och ny gestaltning. Att samtidigt kunna bidra till fortsatt utveckling för Folktandvården Skåne i Helsingborgs mest centrala läge känns förstås mycket bra, säger Ulrika Hallengren, vd för Wihlborgs.

–  Utökningen låter oss nyttja lokalerna bättre och öppna upp mot omgivningen. Detta innebär att tillgängligheten för våra kunder blir mycket bättre. Verksamheten kommer ha utrymme för att utvecklas, bland annat med jobbrotation, meriteringstandläkare och ST-tandläkare, säger Åsa Wahlin, chef för Folktandvården Skånes klinik på Helsingborg C.

I fastigheten Terminalen 1, har Wihlborgs startat första etappen av ombyggnaden av Helsingborg C (f.d Knutpunkten) genom att skapa 7.700 kvm nya, miljöcertifierade kontorsytor ovanpå den befintliga byggnaden. Byggstart skedde under Q4, 2018 med ett färdigställande under Q4, 2020. Arkitekt: Tengbom
och entreprenör: NCC.

 

 

 

 


 

 

 


Castellum köper fastigheten Von Conow 57 i centrala Malmö för 216 Mkr. Största hyresgäst i fastigheten är Domstolsverket som kommer flytta från fastigheten i slutet av 2022 till Domstolsverkets nya fastighet i Nyhamnen som Castellum bygger.

 

 

 

 

Castellum har förvärvat en kontorsfastighet i centrala Malmö av Samhällsbyggnadsbolaget (SBB). Tillträde sker under kvartal 2, 2020.

Förvärvet omfattar kontorsfastigheten Von Conow 57 på Själbodgatan 6–8 med en sammanlagd uthyrningsbar area om cirka 6.800 kvm. Förvärvspriset uppgår till 216 Mkr, inklusive omkostnader. Tilläggsköpeskilling om 15 Mkr utfaller vid eventuellt ytterligare förvärv innan sista september 2020. Befintlig hyresgäst är statliga Domstolsverket som hyr 98 procent av den uthyrningsbara ytan.

– Vi är glada att få möjlighet att förvärva denna kontorsfastighet i centrala Malmö. Öresundsregionen är viktig för Castellum och våra största investeringar någonsin pågår just nu i Malmö genom två nybyggnationer med Domstolsverket och E.ON som hyresgäster. Förvärvet kompletterar dessa investeringar väldigt bra,  säger Henrik Saxborn, verkställande direktör Castellum AB.

Castellum uppför för närvarande Domstolsverkets nya fastighet i Nyhamnen och i samband med att verket flyttar dit, vilket är beräknat till slutet av 2022, kommer ett utvecklingsarbete av fastigheten Von Conow 57 att påbörjas. Förvärvet innebär även att Castellum kan säkerställa en smidig flytt för Domstolsverket till de nya lokalerna som är under byggnation.

Castellum avser att finansiera investeringen med egna intjänade medel och outnyttjade krediter.


Affären i sammandrag
Castellum förvärvar kontorsfastigheten Von Conow 57 på Själbodgatan 6–8 i Malmö. Säljare: Samhällsbyggnadsbolaget (SBB). Förvärvspris: 216 Mkr. Tillträdesdag: kvartal 2, 2020. Hyresvärde: cirka 13 Mkr år 2020
Större hyresgäster: Domstolsverket. Uthyrningsbar area respektive uthyrningsgrad: cirka 6.000 kvm med en ekonomisk uthyrningsgrad om 100 procent.

 

 

 


 

 

 


Ilija Batljan, vd för SBB.

 


 

 

 

 


Samhällsbyggnadsbolaget i Norden, SBB, säljer i fem transaktioner till fem olika köpare gtotalt fem kontorsfastigheter. En av de fem som fastigheterna säljs är kontorsfastigheten Von Conow 57 på Själbodgatan 6–8 , omfattande 6.800 kvm i Malmö, en fastighet som Castellum köper för till 216 Mkr, se artikel ovan.

Försäljningen är ett resultat av den nya försäljningsstrategin där den tidigare portföljen som skulle sålts till Nyfosa delas upp och säljs fastighet för fastighet, med effekten att SBB kan åstadkomma högre försäljningspriser. Det totala överenskomna fastighetsvärdet på 835 Mkr överstiger värderingen i Q1 2020 med 6 procent, samt överstiger Hemfosas värdering från Q3 2019 med 17 procent. Under vissa förutsättningar kan SBB erhålla ytterligare 15 Mkr i uppskjuten köpeskilling. Därmed har SBB hittills sålt för 4,22 Mdr kr sedan 23 december 2019.

– Vi upplever hög efterfrågan på våra kassaflödesfastigheter. SBBs transaktionsteam för många dialoger kring enskilda fastigheter från Hemfosaportföljen, och vi känner oss trygga att fortsätta leverera försäljningar med ambitionen att uppnå en BBB+ rating inom den kommande 12-månadersperioden, säger Ilija Batljan, vd för SBB.

 

 

 

 

 


 

 

 

 


Rekryteringen av Henrik Skak Bender (bilden) innebär att NREP Norden utser honom som ny COO och partner. Han kommer från WS Audiology. Starka värden, tydlig prioritering och smidiga strukturer är högsta prioriteringar i NREP, menar Bender.

Henrik Skak Bender säger att en stark tillväxtbana, höga ambitioner och solida värden har varit de viktigaste drivkrafterna bakom hans beslut att flytta från att vara CFO i ett globalt toppföretag för hörapparater till den nya rollen som COO för NREP.

– NREP finns i spetsen i sin bransch och  det är ett otroligt företag med starka värden och en enorm potential. Jag känner mig privilegierad att gå med i en organisation som bryr sig djupt om både kunder och anställda, drivet av en målmedveten ambition att göra fastigheter bättre och mer hållbara. Jag ser fram emot att bidra till denna spännande tillväxtresa med min erfarenhet av att bygga och driva effektiva, smidiga organisationer baserade på starka värden, säger Henrik Skak Bender.

NREP välkomnade nyligen Novo Holdings som ny minoritetsaktieägare och reser för närvarande sin fjortonde fastighetsfond sedan företagets start 2005. Claus Mathisen, partner och vd för NREP, välkomnar Henrik Skak Bender och hans globala ledarerfarenhet till det snabbväxande företaget. Han säger

– Vår tillväxt har varit 30 procent per år under de senaste tio åren, och med betydande tillväxt kommer ofta komplexitet. Genom att lägga till en COO-roll i vårt ledarskapsteam vill jag se till att ett starkt fokus på kultur, prestanda och människor förblir kärnan i hur NREP fungerar. Jag kan inte tänka på någon bättre för Henrik än att stödja detta, och genom åren har jag lärt känna honom som en ödmjuk, kompetent och mycket värdestyrd person. Henrik anpassar sig väl till NREP-kulturen och vi räknar med att vi är tur att få honom ombord.

Under de senaste femton åren har Henrik Skak Bender arbetat i globala företag som A.P. Moller - Maersk, McKinsey & Co och nyligen WS Audiology. Han har under denna period rådgivit och genomfört fusioner och förvärv till ett värde av mer än 30 miljarder euro totalt och genomfört refinansiering för nära 8 miljarder euro.

År 2013 anslöt Henrik Skak Bender sig till det danska hörapparatsföretaget Widex, först som ansvarig för omvandlingen av företaget och sedan senare som CFO i koncernen. Sedan 2019 var han CFO och chef för integration med WS Audiology efter fusionen mellan Widex och Sivantos, ett annat globalt hörapparatföretag som ägs av private equity-företaget EQT. WS Audiology har 11.000 anställda och levererar en intäkt på cirka 2 miljarder euro. Henrik Skak Bender ser dock inte någon stor skillnad mellan sin nya roll i NREP jämfört med att leda en stor organisation med tusentals anställda.

– NREP är en mycket framgångsrik investeringsorganisation med snabb tillväxt. Mitt jobb kommer att vara att stärka ledarskapet och bygga smidiga strukturer som stöder tillväxtplanerna. Jag kommer, tillsammans med resten av ledarna i NREP, att se till att organisationen är bäst beredd att möta utmaningarna, och påskynda och ta tag i möjligheterna på vår resa, säger Henrik Skak Bender. Han pekar också på familjeöverväganden som en drivkraft för att välja NREP framför konkurrerande jobberbjudanden. NREP erbjöd mig en spännande karriärmöjlighet, där jag bättre kan balansera mina höga ambitioner på jobbet med att ha mer kvalitetstid med min familj. Samtidigt får jag en unik möjlighet att vara en del av ett team med extremt höga ambitioner, i en strävan att bli en global  förlöpare inom fastighetsbranschen, säger Henrik Skak Bender.

Den 1 juni 2020 tillträder Henrik Skak Bender sin tjänst som COO och Partner. .

 

 

 


Anneli Jansson, vd för Humlegården Fastigheter. Foto: Jonas Malmström

 Humlegården Fastigheter har presenterat ett starkt resultat under det första kvartalet år 2020. Förvaltningsresultatet steg med 15 procent, nettouthyrningen uppgick till 29 Mkr och hyresnivåerna i omförhandlade avtal ökade med 4 procent i genomsnitt. Fokus på kassaflöde och en finansiell stabilitet har gett bolaget en stark position, trots den osäkerhet som präglar marknadsläget. Periodens förvaltningsresultat steg med 15 procent till 216 Mkr (188). Periodens resultat efter skatt minskade till 65 Mkr (77).


Under första kvartalet ökade hyresintäkterna till 389 Mkr (324), en ökning med 20 procent. I jämförbart bestånd minskade hyresintäkterna med 2 procent till följd av vakanta lokaler, varav flera är uthyrda men inte tillträdda.

Nettouthyrningen för perioden uppgick till 29 Mkr (36) och hyresnivåerna i omförhandlade avtal ökade med 4 procent i genomsnitt.

Den ekonomiska uthyrningsgraden minskade till 90 procent (93). Förändringen avser främst lokaler där avflyttning ägt rum och lokalerna har blivit uthyrda på nytt, men tillträde sker efter periodens utgång.

Driftöverskottet steg till 285 Mkr (235), en ökning med 21 procent. I jämförbart bestånd minskade driftöverskottet med 2 procent.

Överskottsgraden, driftnetto i procent av hyresintäkterna, stärktes till 73,4 procent (72,5).

Finansnettot steg till -57 Mkr (-36), vilket är en ökning med 57 procent jämfört med samma period föregående år. Ökningen berodde på att skulden ökade till följd av de förvärv som gjordes under 2019.Ett av skälen till Humlegårdens långsiktiga arbete med att begränsa refinansieringsrisken har varit att bolaget ska klara tider som dessa. Marknaden för företagsobligationer och företagscertifikat var under delar av mars månad i stort sett stängd. Bolaget har trots det refinansierat förfallen under mars och april och emitterat cirka 1.200 Mkr.

Humlegårdens finansieringsstrategi bygger på en stark finansiell profil, med fokus på en lång kapitalbindning (3,9 år), en låg andel förfall inom 12 månader (10 procent), jämnt spridda förfall och att refinansiera lång skuld långt före förfall. Ett resultat av denna strategi var att låneförfallen inom 18 månader vid senaste kvartalsskiftet täcktes med kassa och lånelöften till 104 procent. Bolaget innehar lånelöften om 4.300 Mkr, varav 1.600 Mkr via bolagets ägare. Det har inte funnits behov av att utnyttja dessa lånelöften.

Andelen obelånade fastigheter uppgick vid periodens utgång till höga 67 procent, vilket ytterligare förstärker Humlegårdens finansiella ställning. Andelen säkerställd finansiering uppgick till 14 procent. En central del i strategin är också Humlegårdens strävan mot grön finansiering, där målsättningen är att all finansiering ska vara grön senast 2021. Vid kvartalsskiftet uppgick andelen gröna obligationer och lån till 73 procent. Humlegården har även en lång räntebindning om 4 år och andelen ränteförfall inom 12 månader uppgick till 48 procent. Den genomsnittliga låneräntan var vid kvartalsskiftet 1,5 procent, vilket i sig innebär finansiell styrka.

Moody's har bekräftat Humlegårdens starka rating, Baa2. En bedömning av Humlegårdens ägarkoppling kommer att göras separat, vilket utgör en faktor som kan leda till en högre rating. I december 2019 ingicks ett teckningsåtagande med drygt två tredjedelar av Humlegårdens ägare. Det innebär att de förbinder sig att, vid behov, köpa Humlegårdens företagscertifikat för upp till 1,6 mMdr kr.  Bolaget har inte behövt utnyttja teckningsåtagandet.

Hela samhället påverkas av den pågående pandemin, dock har effekterna på verksamheten relativt begränsade under det första kvartalet. Humlegårdens kundportfölj består av en diversifierad och kreditvärdig kundbas, där en spridning bland branscher, kundstorlekar och olika typer av hyresgäster minskar risken för vakanser och hyresförluster. Effekterna av covid-19 har i första skedet har påverkat besöksnäring, restaurang och handel starkt, branscher som utgör en relativt begränsad andel i Humlegårdens totala portfölj.

Investeringar och projekt har fortlöpt i stort på enligt plan. Samtidigt har marknadsläget krävt en ständig kostnadskontroll och översyn av planerade investeringar, för att säkerställa en långsiktig lönsamhet. Många frågor har krävt en kortsiktig hantering och parallellt med detta arbetar bolaget även med löpande omvärldsanalyser och scenarier för att hantera effekterna på lång sikt.

– Vi ser tillbaka på ett starkt första kvartal, där förvaltningsresultatet ökade med 15 procent. Humlegården står finansiellt starka, detta tack vare de senaste årens stora fokus på kassaflöde och att vi under lång tid arbetat för att skapa en robust finansiell ställning. Det är viktigare än någonsin att ha goda relationer och förtroende i kreditmarknaden, att arbeta hållbart och erbjuda attraktiva, konkurrenskraftiga lokaler. Vi fortsätter arbeta aktivt med att utveckla de platser där vi är verksamma och möta framväxten av nya arbetssätt genom vårt kunderbjudande. Vi har en väl diversifierad kundportfölj och en nära dialog med våra kunder. Effekterna av covid-19 har varit begränsade under första kvartalet, men vi kommer såklart också att påverkas av pandemin. Vi bedömer oss ha goda förutsättningar att hantera dess inverkan och därmed bibehålla en god position och vara fortsatt starka när det vänder, säger Anneli Jansson, vd för Humlegården.


Humlegården är ett fastighetsbolag med långsiktiga ägare och en väl positionerad fastighets- och projektportfölj. Bolaget ingår i länsförsäkringsgruppen. Humlegården äger, förvaltar och utvecklar främst kontorsfastigheter i Stockholmsregionen. Humlegården Fastigheter hade 87 anställda och ägde 59 fastigheter till ett värde om 34,5 Mdr kr vid årsskiftet 2019/2020.

 

  

 

 


Pål Ahlsén lämnar Akelius Residential Property efter tio år som vd.

 

 


Pål Ahlsén har på egen begäran sagt upp sig som vd för Akelius Residential Property. Han blir kvar tills en ny vd är installerad. Rekrytering av en ny vd pågår.

Pål Ahlsén har under sexton år lett bolaget till ett värde om cirka 13 miljarder euro då personalstyrkan ökat från 100 till 1.500 och med cirka 44.000 lägenheter i Berlin, Hamburg, London, Paris, Köpenhamn, Toronto, Montreal, New York, Boston och Washington.

Akelius är numera ett bostadsbolag med 150 utvecklare för digitalisering, med Business School och med 17 arkitekter för kontinuerliga förbättringar

Pål Ahlsén medverkade till att Akelius Residential Property fick kreditbetyg BBB från Standard Poor’s.

Roger Akelius, bolagets indirekta huvudägare  genom välgörenhetsstiftelsen Akelius Foundation med 79 procent av aktierna och 84 procent av rösterna, säger:
– Utnämningen av Pål till vd för tio år sedan var en hit. Påls bidrag till bolaget är ovärderligt.

Pål Ahlsén
, säger:
– Jag har investerat hjärta, själ och all min energi och tid i Akelius. Det har varit ett privilegium att får jobba tillsammans med Roger och alla duktiga medarbetare. Nu, ser jag fram emot en paus innan jag tar mig an något nytt.

Pål Ahlsén blev ny vd för Akelius i april 2010 då han ersatte Jan-Erik Höjvall.

I en kommentar kan sägas att Akelius har varit mycket framgångsrikt med 9.000 D-aktieägare, där dock endast 6,9 procent ägs av personer utanför Akelius skilda stiftelser. Enligt den senaste rapporten sjönk belåningsgraden i bolaget från 44 till 37 procent under de senaste 15 månaderna. Huvudförklaring är fastighetsförsäljningar till rejäla premier. Se länk.

 

En stor motgång för Akelius var under 2020 då renovering av hyresbostäder inte längre blev möjlig i Berlin till följd av den nya hyresregleringen. I april 2020 sa Akelius upp 58 anställda i Berlin som arbetslett renoveringar av bland annat hissar, balkonger och lägenheter. Se länk. SF