22 oktober 2019

Redaktionen

fredag, 18 oktober 2019 11:18

Pandox köper två hotell för 895 Mkr

 

Pandox köper Novotel Den Haag World Forum i Nederländerna, med 216 rum, (bilden t v) och Novotel Hannover i Tyskland, med 205 rum.


Pandox har ingått avtal om förvärv av två hotellfastigheter inklusive drift i Haag, Nederländerna och Hannover Tyskland med totalt 421 rum. Totalt transaktionsvärde uppgår till cirka 83 MEUR, cirka 895 Mkr, exklusive minoritet. Förvärvet finansieras av befintliga kreditfaciliteter. Hotellen kommer att drivas av Grape Hospitality genom managementavtal med Pandox under det nuvarande varumärket Novotel. Helår 2020 förväntas hotellen bidra med cirka 16 MEUR i omsättning och cirka 5,4 MEUR i driftnetto. Förvärvet förväntas slutföras i det fjärde kvartalet 2019 och hotellfastigheterna kommer att redovisas under affärssegmentet Operatörsverksamhet.

– Förvärvet bidrar till en ytterligare geografisk och varumärkesmässig diversifiering av Pandox portfölj. Novotel Den Haag World Forum, med 216 rum,  har ett starkt läge i en stad med en väldiversifierad efterfrågan från affärs-, mötes- och fritidssegmenten, tillsammans med en tydligt växande internationell efterfrågan. Novotel Hannover, med 205 rum, drivs i huvudsak av inhemsk tysk efterfrågan från affärs- och mötessegmenten. Både Haag och Hannover är starka kongress- och mässdestinationer. Vidare är hotellen är välinvesterade med goda gästomdömen och erbjuder god tillväxtpotential, säger Anders Nissen, CEO för Pandox.

– Vi är nöjda över att ha förbättrat prestationen för dessa två hotell de senaste tre åren och är mycket stolta över att kunna avyttra dem till Pandox som är en av de ledande hotellinvesterarna i Europa. Grape Hospitality kommer även fortsättningsvis att driva hotellen under managementavtal med Pandox. Med detta nya avtal stärker Grape Hospitality sin position som en värdeskapande aktör inom hotelldrift i Europa, säger Frédéric Josenhans, CEO för Grape Hospitality.

Transaktionen sker genom förvärv av aktier i bolag. Det underliggande fastighetsvärdet uppgår till 83 MEUR på skuldfri basis. Direktavkastningen för den förvärvade portföljen uppgår till cirka 6,5 procent före transaktionskostnader. Säljare är Grape Hospitality som är en pan-europeisk hotellägare och operatör. Som del av transaktionen kommer Pandox att ingå avtal med Eiendomsspar AS genom ES Hotellus AS om minoritetsägande om 5,1 procent för Novotel Hannover.

Förvärvet förväntas slutföras och tillträde ske i det fjärde kvartalet 2019 förutsatt att samtliga villkor i aktieöverlåtelseavtalet har uppfyllts.

fredag, 18 oktober 2019 10:55

Infranode finansierar stor solcellsspark

 

Carl-Emil Lindholm, Sverigechef på Infranode.


Nu är avtalet undertecknat och klart – inom kort tas spadtaget för Sveriges största solcellspark. Parken kommer att ligga utanför Linköping och producera lika mycket el som 2.300 villor gör av med på ett år. Infranode finansierar och äger parken tillsammans med Eneo Solutions som bygger, driver och underhåller den.

Det var i juni som Swedbank tillkännagav att de tecknat en avsiktsförklaring med Infranodes partner Eneo Solutions att bygga en solcellspark. Nu är energiköpsavtalet påskrivet och byggnationen av Sveriges hittills största solcellspark påbörjas inom kort.

– Det här projektet är en viktig milstolpe i vår gemensamma satsning med Eneo Solutions. Vi står inför en stor omställning inom energisektorn och samhället i stort och Infranode vill med samarbetet vara med och bidra till den, säger Carl-Emil Lindholm, Sverigechef på Infranode.

Infranode och Eneo har ett partnerskap sedan 2017 i syfte att finansiera, bygga och sköta driften av hållbara energilösningar. Sedan augusti i år har samarbetet utvidgats till en unik satsning att bygga hållbar infrastruktur för en halv miljard kronor de närmsta åren.

Solcellsparken blir ett viktigt steg, där flera krafter samverkar för att möjliggöra projektet.

– Med starka samarbeten från flera aktörer har vi nu avtalet på plats och är helt redo att börja bygga, säger Joar af Ekenstam, sälj- och marknadschef på Eneo samt projektledare för solcellsparken.

Markområdet för solcellsparken ligger norr om Linköping intill Gärstadverket och är ungefär 13 hektar stort. Installerad effekt kommer vara ungefär 12 MW. Det motsvarar en årsproduktion på cirka 11.500 MWh solel.

Från Swedbanks sida innebär solcellsparken att man adderar grön el till nätet samtidigt som man vill inspirera andra aktörer att satsa på förnybar energi och hållbarhet.

– Vi har sagt det tidigare men det tål att upprepas: hållbarhetsarbete är ingen tävling, alla måste bidra. Vi hoppas såklart fler aktörer gör liknande satsningar i framtiden. Att aktivt tillföra ny förnyelsebar kapacitet i elnätet är en viktig del i klimatomställningen, säger Fredrik Nilzén, hållbarhetschef på Swedbank.

Infranode

Infranode är en svensk infrastrukturfond som gör investeringar i Norden med en investeringshorisont på minst 25 år. Infranode investerar i och äger infrastruktur tillsammans med andra, vilket möjliggör en säker avkastning och en positiv utveckling för verksamhet och samhälle. Fokus ligger på att investera i tillgångar inom energi, transport, telekom och samhällsfastigheter. Investerare i Infranode är ledande institutionella aktörer och pensionsfonder som KPA Pension, Fjärde AP-fonden, Folksam och Europeiska Investeringsbanken. Infranode förvaltar cirka 4,5 miljarder kronor och har utöver sitt delägande i Eneo och Eneos projekt, genomfört åtta ytterligare investeringar i infrastruktur såsom elnät och fjärrvärme runt om i Norden. Infranode har kontor i Stockholm, Helsingfors och Oslo.

 

 Rekryteringen av Petter Green (bilden) innebär att han blir chef för Whites Digital Business Hub, som är en tvärgående affärsenhet med fyra grupper som kommer att vidareutveckla och växa Whites erbjudanden inom områden som BIM, computational design, visualisering, simulering och analys.

Petter Green kommer senast från den digitala byrån Valtech där han var affärsutvecklare och försäljningsansvarig. Han har en lång erfarenhet av strategisk samverkan, tjänstekoncept och digitala lösningar. Under åren har Petter även arbetat nära research- och konsumentpåverkansfrågor.

– Att komma till White i detta skede är en rolig utmaning. Jag vill bidra med stärkt digital affärsutveckling i linje med Whites vision och värden kring kvalitet och hållbarhet. Då skapar vi mervärde för kunderna och en starkare position på marknaden, säger Petter Green, ny chef för Digital Business Hub på White Arkitekter.

– Petter Green bidrar med ny kunskap som kommer att stärka oss. Genom enheten Digital Business Hub utökar vi satsningen på digitalisering. Vi skapar bättre förutsättningar för samverkan mellan våra kompetenser. De digitala modeller vi skapar i våra projekt nyttjas för analys, kommunikation och förvaltning, och är en produkt i sig. Digitaliseringen är ett viktigt verktyg för att vi skall kunna skapa hållbar arkitektur, och nya värden för våra uppdragsgivare, säger Alexandra Hagen, vd för White arkitekter.

– Jag tror på framgång genom effektivt samarbete med engagerade medarbetare. Resultat skapas i ett klimat där man utmanar varandra och med verktyg som engagerar och inkluderar, säger Petter Green.

Petter Green tillträdde som chef för Digital Business Hub den 7 oktober.

 

Magnus Colling, avdelningschef för upphandling på SISAB. Foto: Niklas PalmklintSISAB:s projektportfölj lockar internationella företag till Stockholm. Ett trettiotal europeiska företag inom byggsektorn samlades i Stockholm för att närma sig den svenska marknaden. Initiativtagare för marknadsdagen var SISAB och de kommunala bostadsbolagen tillsammans med Invest Stockholm.

Inom de närmaste åren ska SISAB investera 29 miljarder i utbildningsmiljöer för Stockholms barn och unga. Projektportföljen omfattar hundratals projekt med stor bredd. Omfattningen gör att fler entreprenörer behövs i området.

– Det är viktigt att vi som byggherrar och upphandlare arbetar för ökad konkurrens. Samtidigt är det avgörande att konkurrensen sker på rättvisa villkor, säger Magnus Colling, avdelningschef för upphandling på SISAB.

En del i marknadsdagen, den 16 oktober 2019, var en presentation av krav och förväntningar som Stockholms stad ställer på sina entreprenörer. Initiativet Rättvist byggande, som syftar till att motverka fusk och verka för sund konkurrens på lika villkor inom byggsektorn, presenterades också.

– Som entreprenör för Stockholms stad ska man veta att det lönar sig att göra rätt, säger Magnus Colling.

Dagen avslutades med ett mingel där SISAB tillsammans med Svenska bostäder, Familjebostäder och Stockholmshem presenterade sina projekt för de besökande företagen. Detta var andra gången som SISAB bjuder in marknaden till dialog och första gången det sker på engelska. En marknadsdag på svenska kommer att arrangeras i SISAB:s egen regi i april nästa år.

 

Flygbild öven centrala Pasila som har ett kollektivtrafiknav med snabba förbindelser till Helsingfors centrum och flygplatsen.

 

Catella har agerat som rådgivare för statliga Senatfastigheter vid försäljningen av en fastighet om 37.000 kvm i centrala Pasila, norr om Helsingfors. Köparen är Skanska


Skanska och Senatfastigheter har tecknat ett preliminärt avtal om en fastighet i centrala Pasila bredvid Pasilas järnvägsstation och Tripla shoppingcenter. Fastigheten omfattar totalt 37.000 kvm byggrätt för kontor-, bostads- och detaljhandel. Transaktionen kräver regeringens godkännande.

Enligt Skanskas preliminära byggplaner kommer tomten att omfatta kontors- och detaljhandelslokaler samt både subventionerade och icke-subventionerade lägenheter. Dessutom kommer en parkeringsplats att byggas. Byggprojektet beräknas starta under andra hälften av 2021.

Pasila är ett kollektivtrafiknav med snabba förbindelser till Helsingfors centrum och flygplatsen. Pasilas järnvägsstation förnyas just nu och när den är klar 2020 kommer den att vara den mest trafikerade stationen i Finland med cirka 47 miljoner passagerare årligen. År 2040 kommer Pasila att vara hem för cirka 30.000 invånare och ge jobb för mer än 50.000 människor.

 Cushman & Wakefield har utsett Lisa Bentley (bilden) till partner för bolagets Global Occupier Services (GOS), logistik- och industristeam. Hon arbetar idag med ledarskap inom GOS, både i Storbritannien och i Europe and the Middle East (EMEA), med transaktioner.

Bentley kommer till Cushman & Wakefield från GE där hon under de senaste tio åren har verkat inom Northern Europe Region som Portfolio Manager. Det betyder att hon fått omfattande erfarenhet av att optimera portföljer, avyttra företag, genomföra konsolideringar och hantera besparingar. Innan denna roll var Bentley fastighetschef på Ford Motor Company i flera år.

Rob Hall, International Partner, Logistics & Industrial – EMEA på Cushman & Wakefield, säger:

– Lisas globala erfarenhet av att integrera och optimera portföljer för stora amerikanska företag ger ett djup och en bredd till vårt kunderbjudande när vi fortsätter att utöka vårt team.

Under 2018 agerade Cushman & Wakefield i transaktioner för mer än 34 miljarder dollar över hela EMEA.

Cushman & Wakefield har stärkt sin kapacitet inom logistik och industri under de senaste månaderna och fastighetskonsulten har rådgett företag i att utforma sina fastighetsportföljer på en ständigt utvecklande marknad definierad av M&A, e-handel och en tillväxtmiljö.

Nya anställningar inom Cushman & Wakefield de senaste tiden inkluderar: Tim Crighton, inom specialistlogistik och detaljhandeln, Hendrick Jung, för hyresgästrepresentation i Tyskland; sektorsspecialisterna Kristoffer Sandberg och Nils Eriksson i Sverige; flera ledande utnämningar i Storbritannien, inklusive Richard Evans som chef för UK Logistics & Industrial, samt Chris Knight i London och Dave Robinson i Leeds.

torsdag, 17 oktober 2019 11:20

LiseLott Nilsson lämnar Telge Fastigheter

 

LiseLott Nilsson började som vd på Telge Fastigheter 2007. Bolaget har under hennes ledning vuxit från tolv medarbetare till i dag nästan hundra.Efter tolv år som vd lämnar LiseLott Nilsson Telge Fastigheter. Rekryteringen av en ny vd påbörjas inom kort.

LiseLott Nilsson började som vd på Telge Fastigheter 2007. Bolaget har under hennes ledning vuxit från tolv medarbetare till i dag nästan hundra. Via ett nära samarbete med Södertälje kommun har Telge Fastigheter bidragit till att Södertäljeborna har fått nya och ändamålsenliga lokaler, bland annat flera nya förskolor, skolor, äldre- och omsorgsboenden.

– LiseLott har gjort ett utmärkt arbete som vd för Telge Fastigheter och utvecklat bolaget till ett modernt fastighetsbolag. Vi önskar LiseLott all lycka framöver, säger Juan Copovi-Mena, vd för Telge AB, och Lars Greger, Telge Fastigheters styrelseordförande, i ett gemensamt uttalande.

– Det har varit jätteroligt att vara med och bidra till Södertäljebornas vardag, att se att det vi gör på Telge Fastigheter har en så stor påverkan. Vi har också gjort en egen spännande resa tillsammans i bolaget. Jag kommer naturligtvis att sakna alla fantastiska medarbetare i bolaget och i Södertälje kommun men nu har det blivit dags för mig att lämna stafettpinnen vidare. Jag känner mig stolt över det vi har gjort tillsammans och jag är laddad för att utforska nya utmaningar, säger LiseLott Nilsson.

LiseLott Nilsson slutar den 1 november. En tillförordnad vd kommer att utses och rekryteringen av en ny, ordinarie vd startar inom kort.torsdag, 17 oktober 2019 10:55

Anbudstävling om Östra Fyrislund, Uppsala

 

På bilden är 1 och 2 industrifastigheter och 3-5 är centrumfastigheter. Bild Uppsala kommunUppsala kommun bjuder nu in till markanvisningstävling för fem fastigheter, varav två har planbestämmelse centrum och tre har industri, kontor och handel. Området ligger vid Kumlamotet och är till stor del obebyggt idag.

 

Resten av marken i området är redan såld eller reserverad till bolag inom bland annat logistik, transport, handel, bygg, verkstad och produktion av allt från högteknologisk utrustning till bröd. Området beräknas tillhandahålla närmare 3.000 arbetstillfällen. Platsen har ansetts vara mycket lämplig för verksamheter tack vare sitt läge nära påfarterna på E4 mot norr och söder mot Arlanda, samtidigt som anknytningar till andra viktiga leder inom staden finns intill.

I området finns inslag av historiska bymiljöer, moderna verksamheter och villabebyggelse. Grönstråk kommer att anläggas och det kommer även finnas plats för restauranger och serviceverksamheter. För att hantera den ökade trafiken i området har kommunen redan breddat väg 282, Almungevägen. En ny större gata, Söderhällbygatan, har byggts i nord-sydlig riktning och ansluter det nya verksamhetsområdet till väg 282 och Rapsgatan.

– Det här är viktigt för hela stadens utveckling. Det skapar fler jobb för Uppsalaborna och är en viktig pusselbit för att vi ska nå vårt mål om 2000 nya jobb varje år, säger Erik Pelling (S), ordförande mark- och exploateringsutskottet.

Utvärdering av anbuden kommer att ske genom en sammanvägd bedömning av markpris och projektbeskrivning. Anbuden ska vara inskickade senast den 20 februari.

torsdag, 17 oktober 2019 10:04

NCC och Micasa bygger vårdboende i Rinkeby

 

NCC ska bygga ett vård- och omsorgsboende med 90 lägenheter åt Micasa Fastigheter i Rinkeby. Illustration: Winroth arkitekterNCC och Micasa Fastigheter ska tillsammans uppföra ett nytt och modernt vård- och omsorgsboende med 90 lägenheter i stadsdelen Rinkeby i Stockholm.

Behovet av nya vård- och omsorgsboenden i Stockholmsregionen är stort. Det aktuella projektet kommer drivas som ett utvecklingsprojekt då det är först ut av totalt sju vård- och omsorgsboenden som Stockholms stad beslutat att Micasa Fastigheter ska bygga fram till 2030.

–Vi ser mycket fram emot att nu få starta projekteringen av ett nytt och modernt vård- och omsorgsboende i Rinkeby. Erfarenheterna från detta projekt kommer ligga till grund för kommande nyproduktion av övriga boenden som planeras runt om i Stockholm, säger Karl Frisell, projektchef på Micasa Fastigheter AB.

Projektet är en totalentreprenad som genomförs i så kallad partnering, där parterna innan byggstart tillsammans planerar, budgeterar och projekterar uppdraget i syfte att komma överens om en riktkostnad för uppdraget.

– Det är glädjande att vi får vara med och genomföra detta nya vård- och omsorgsboende i Rinkeby. NCC har lång erfarenhet av entreprenader där vi i samverkan med kunden och hittar de mest moderna, effektiva och långsiktigt hållbara lösningarna. Inte minst med tanke på den framtida driften av vårdverksamheten, säger Kim Tornell, affärschef NCC Building.

Den totala kostnaden för projektet arbetas fram mellan parterna under projekteringsfasen. Affären orderregistreras i affärsområde NCC Building Sweden vid byggstart som är planerad till hösten 2020. Boendet beräknas stå klart för inflyttning under andra kvartalet 2022. 

Skanska köper mark nära den offentliga stadsparken Discovery Green i centrum av Houston, Texas. Parken ligger intill i Houstons centrala affärsdistrik och George R. Brown Convention Center. I Discovery Green finns bland annat en sjö och utomhusscener.Skanska har köpt fyra tomter, inkluderat ett helt kvarter, om totalt cirka 14.200 kvm i centrala Houston, Texas, USA.

 

Säljaren är en privatperson. Den totala investeringen uppgår till 55 miljoner dollar, cirka 539 Mkr. De fyra tomterna är belägna intill Discovery Green i Houstons centrala affärsdistrikt. Skanska planerar att utveckla en blandning av kontor, flerfamiljshus och ytor för detaljhandel på platsen.

Sedan 2009 har Skanska investerat mer än 2 miljarder dollar, cirka 19,6 Mdr kr, i kontors- och flerfamiljsprojekt i USA, bland annat för huvudkontor till Waste Management Inc, Bank of America, Brooks Sports, PricewaterhouseCoopers och Tommy Bahama.