29 maj 2020

Redaktionen

 

 

 


Johanneberg Science Park är grundat och samägt av Göteborgs Stad och Chalmers och har, utöver dessa Västra Götalandsregionen, och 16 privata företag som partners. Volvo Cars är från maj 2020 partner i Johanneberg Science Park.

 

 

 

 

Johanneberg Science Park har undertecknat ett partneravtal med Volvo Cars i syfte att stärka mobilitetens roll i framtida samhällsbyggnadsprocesser. Genom att utveckla och testa nya mobilitetslösningar i samverkan med till exempel bygg- och bostadsbolag, akademi och offentliga aktörer vill man hitta nya vägar framåt för såväl en hållbar stadsutveckling som för en västsvensk bilindustri i framkant.

– Idag är transport och mobilitet ett måste att ha med i planeringen av nya byggprojekt och frågor som gemensamma bilpooler och elektrifiering av fordonsflottan är högaktuella. Därför är det så värdefullt för oss att få med Volvo Cars som en aktiv samarbetspartner, som ytterligare kan stärka oss i vår ambition att bli Sveriges ledande samverkansarena för framtidens hållbara samhällsbyggnad, säger Mats Bergh, vd för Johanneberg Science Park.

Genom sitt engagemang i projekt som HSB Living Lab, Riksbyggens brf Viva och EU-projektet IRIS Smart Cities utforskar Johanneberg Science Park, tillsammans med sina partners, nya sätt att bo, leva och arbeta som minskar det totala klimatavtrycket.
Många av dessa projekt är samlade runt Chalmers Campus Johanneberg, där Johanneberg Science Park också driver sitt aktörskluster. Här har man också en historia av att testa innovativa mobilitetskoncept som självkörande minibussar, paketlevererande robotar och samarbetet ElectriCitys elbuss.

– Redan innan Coronapandemin gick bilindustrin mot stora förändringar i och med elektrifiering, autonomisering och en förtätande stadsutveckling där transporter innebär olika typer av belastningar. Därför är det nu viktigare än någonsin att vi ligger steget före och utvecklar produkter som ur flera aspekter höjer livskvaliteten för våra kunder. Tillsammans med nätverket i Johanneberg Science Park ser vi fram emot att mer noggrant undersöka bilens roll i framtidens samhälle, säger Paul Welander,Senior Vice President på Volvo Cars.

Johanneberg Science Park är grundat och samägt av Göteborgs Stad och Chalmers och har, utöver dessa Västra Götalandsregionen, och 16 privata företag som partners. Dessa är AB Volvo, Akademiska Hus, Bengt Dahlgren AB, Chalmersfastigheter, Förvaltnings AB Framtiden, Göteborg Energi, HSB, Husqvarna AB, MölnDala Fastighets AB, Peab AB, Riksbyggen, Tyréns AB, Skanska, Volvo Cars, Wallenstam och White arkitekte
r.

Johanneberg Science Park driver även Västsvenska Kemi- och Materialklustret med 45 medlemsorganisationer samt ett nätverk med över 150 små och medelstora företag. Volvo Cars är från maj 2020 partner i Johanneberg Science Park.

 

 

 


White Arkitekter och Ghilardi+Hellsten Arkitekter medverkar, i en utställning den 2 juni 2020 till 7 februari 2021, genom att visa visionen och planen, men också idéerna bakom det nya Kiruna, en av de största stadsomvandlingarna i modern tid.

 

 


Den 2 juni öppnar utställningen Kiruna Forever på ArkDes – Sveriges nationella centrum för arkitektur och design. Den sätter flytten av Kiruna i ett historiskt och geografiskt sammanhang och centrerar kring de frågor ett sådant komplext projekt väcker. White Arkitekter och Ghilardi+Hellsten Arkitekter medverkar genom att visa visionen och planen, men också idéerna bakom, en av de största stadsomvandlingarna i modern tid.

Under 2012 tog White Arkitekter fram ett tävlingsförslag tillsammans med Ghilardi+Hellsten Arkitekter och Spacescape om visionen och utformningen av den nya staden vid flytten av Kiruna. Förslaget som kallades Kiruna 4-ever vann och sedan dess har teamet jobbat vidare med att ta fram planen för nya Kiruna, hur det ska fungera och genomföras. I arkitektteamet ingick arkitekter, landskapsarkitekter, hållbarhetsspecialister och socialantropolog.

Under utställningen som har fått samma namn som tävlingsförslaget kommer den fysiska planen för den nya staden att visas upp – bland annat med en projektion på en landskapsmodell som visar hur staden avvecklas i väst och utvecklas i öst, men också med en fysisk modell av torget i stadskärnan.

– Vi visar staden som är i ständig förändring, men ändå hel under hela stadsflytten, vilket är målet. I modellen visas bland annat den första etappen av torget som är den främsta mötesplatsen och hur gatorna sträcker sig ut och fångar in de områden som idag redan finns som förorter till Kiruna. Förorter som kommer att bli en del av den nya stadskärnan, säger Krister Lindstedt, ansvarig arkitekt på White Arkitekter.

Under utställningen visas även en film som är ett samtal inom arkitektteamet kring uppdraget att utforma nya Kiruna. Stadsomvandlingen innebär en unik möjlighet att bygga en stad som stödjer Kirunaborna att ta sig an stadens utmaningar, att finna en hållbar utveckling. Viktiga element har varit medborgardialogen, torget och mötesplatsen med nya näringar vid sidan av gruvdriften, hur samspelet med naturen utvecklas samt vad det innebär konkret att förnya staden med återbruk.

Det är en resursfråga att i en region som ligger långt ifrån övriga regioner att ta vara på de fina resurser som finns, men också ett sätt att ge karaktär åt den nya staden. Att de byggnader som har ett kulturhistoriskt värde och en stor betydelse för kirunaborna kommer med i den nya staden för att skapa en kontinuitet i det som har givit och fortsatt kan ge Kiruna sin identitet.

– Det har varit väldigt intressant att lära känna Kiruna och diskutera hur man tar med sig dess identitet in i det nya. Vi, liksom kirunaborna, är väldigt glada och stolta över att Kiruna har satts på kartan och lyfts upp på nationalscenen för arkitektur, säger Krister Lindstedt.

Utställningen öppnar på ArkDes den 2 juni och pågår fram till den 7 februari 2021.

 

 

onsdag, 27 maj 2020 08:57

Ett nytt polishus byggs i Barkarby

 

 

 


Det nya polishuset kommer att ligga nära befintliga kvarter i Barkarbystaden och får ett för Polismyndigheten viktigt strategiskt läge i direkt anslutning till E18 och Veddestabron som kommer att binda ihop Barkarby, Barkarbystaden och Veddesta.  Det nya polishuset ska byggas på fastigheten Barkarby 2:70. Den totala byggrätten för fastigheten är 14.000 kvm. Lokalarean för det nya polishuset omfattar 6.000 kvm, inklusive garage.

 

 

 

 

Järfälla kommun och Polismyndigheten har tecknat ett intentionsavtal om att bygga ett nytt polishus i Barkarby för ett ökat antal polisanställda. Det nya polishuset planeras innehålla bland annat kontor, reception, passenhet, träningsytor och omklädningsrum.

Etableringen av ett helt nytt polishus i Barkarby gör det möjligt för polisen att ha kvar sin verksamhet i Järfälla och kunna öka den i takt med den politiska viljan.

– Ett nytt polishus för ett ökat antal polisanställda i Barkarbystaden är ett mycket positivt tillskott för utvecklingen av Järfälla kommun. Det kommer att bidra till ökad trygghet och polisnärvaro. Jag är väldigt glad över att Polismyndigheten nu har hittat en lämplig plats för sina nya lokaler i Järfälla som möter deras behov och jag ser fram emot ett fortsatt nära samarbete med polisen, säger Emma Feldman (M), kommunstyrelsens ordförande.

Det nya polishuset kommer att ligga nära befintliga kvarter i Barkarbystaden och får ett för Polismyndigheten viktigt strategiskt läge i direkt anslutning till E18 och Veddestabron som kommer att binda ihop Barkarby, Barkarbystaden och Veddesta.

– Polisen och lokalpolisområdet ser fram emot att få flytta in i ett nytt polishus som på bättre sätt motsvarar våra behov. I ett nytt polishus kommer vi kunna växa och ännu bättre bidra till en positiv utveckling i våra kommuner Järfälla och Upplands-Bro. Läget för det nya huset känns också spännande och nytt. Området är det mest expansiva området i lokalpolisområdet och vi kommer ligga centralt för allmänheten. Att polishuset finns i Barkarbystaden försämrar inte våra förmågor i övriga lokalpolisområdet säger Torgny Söderberg, lokalpolisområdeschef.

Det nya polishuset ska byggas på fastigheten Barkarby 2:70. Den totala byggrätten för fastigheten är 14.000 kvm. Lokalarean för det nya polishuset är 6.000 kvm, inklusive garage.

Intentionsavtalet innebär att Polismyndigheten, som själv inte får bygga eller äga fastigheter, snarast efter beslut går ut med en konkurrensutsättning för att finna en fastighetsägare som kan vara hyresvärd åt myndigheten i det kommande nya polishuset och att Järfälla kommun har för avsikt att teckna avtal om markanvisning med den part som Polismyndigheten väljer, förutsatt att denne uppfyller kommunens kriterier. Inför byggnation av polishuset tecknar Polismyndigheten avtal med den utvalda parten och Järfälla kommun tecknar ett avtal om exploatering och överlåtelse av marken.

Ärendet om intentionsavtal med Polismyndigheten om byggnation av nytt polishus i Barkarbystaden tas upp för beslut i kommunstyrelsen i Järfälla måndagen den 1 juni 2020. 

Barkaby
Enligt avtal om utbyggnad av tunnelbana till Barkarby ska Järfälla kommun uppföra 14.000 bostäder i tunnelbanans influensområde fram till år 2032. 

 


onsdag, 27 maj 2020 08:45

Första uthyrningen i Bas Barkarby

 

 

 


Bas Barkarby sett från E18.  Idag är stora delar av byggnadens stomme upprest och inflyttning i de första delarna sker runt årsskiftet 2021/22. Visionsbild: White arkitekter

 

 

 


Allians Revision & Redovisning blir första kommersiella företag att hyra kontor i Bas Barkarby, Atrium Ljungbergs kvarter som också kommer att inrymma Järfälla gymnasium, bibliotek, multihall, restaurang och gym. Allians hyr ett helt våningsplan i det 14 våningar höga huset och flyttar in i januari 2022.

– Vi är fantastiskt glada över att Allians väljer Bas Barkarby för sin fortsatta utveckling. Vi utvecklar kontor och mötesplatser på en ny nivå i Järfälla och har goda erfarenheter av att blanda utbildning, kultur och näringsliv. Den finns en inneboende kraft i att människor från olika typer av verksamheter möts och samverkar, säger Charlotta Gustafson, Head of Leasing på Atrium Ljungberg.

Revisionsbyrån Allians grundades i Järfälla 2001 och idag består företaget av cirka 30 medarbetare med huvudkontor i södra Järfälla. De nya lokalerna på 400 kvm innebär ett stort steg i företagets utveckling och de blir först ut i de nya kontorskvarteren som ligger i direkt anslutning till stationen för fjärrtåg, pendeltåg och tunnelbana.

– Vår ambition är att utveckla verksamheten och bli mer tillgängliga för hela norra Stockholm och Mälardalen, säger Marina Stubbing, verksamhetschef på Allians Revision & Redovisning. Vi ser stor potential i Bas Barkarby, både för att locka nya kunder men också attrahera nya medarbetare.

Fastighetsägaren Atrium Ljungbergs utvecklingsplaner för Bas Barkarby inleddes 2016 när området runt tågstationen mellan Barkarbystaden och Veddesta började utvecklas. Tidigt stod det klart att Järfälla gymnasium skulle finnas i byggnaden tillsammans med en multihall, bibliotek samt lokaler för kulturaktiviteter. Idag är stora delar av byggnadens stomme upprest och inflyttning i de första delarna sker runt årsskiftet 2021/22.

Hyresavtalet med Allians Revision & Redovisning är ett så kallat grönt hyresavtal – en överenskommelse mellan hyresvärd och hyresgäst om gemensamma åtgärder för att behålla eller förbättra lokalens miljömässiga prestanda.

 

 

 


 

 

 


Kista One, Färöarna 3 på Jan Stenbecks torg 17 , omfattande cirka 40.000 kvm, uppfördes 1988 och har uppgraderats mellan åren 2012 och 2019.

 

 

 

Kungsleden har under våren tecknat sex nya hyresavtal i fastigheterna Kista One och Keflavik 1 i Kista. Kungsleden förlänger relationen med en befintlig hyresgäst och välkomnar fem nya hyresgäster i samband med uthyrningarna.

– Kista är en attraktiv miljö för innovation, utbildning och affärsverksamhet. Det stora intresset för Kista är glädjande och vi välkomnar våra nya hyresgäster och tackar Incell för det utökade förtroendet, säger Sven Stork, regionchef Stockholm på Kungsleden.Den befintliga hyresgästen Incell, som utvecklar smarta batterilösningar för telekom-branschen, ökar sin kontorsyta i Kista One med 240 kvm till drygt 1.100 kvm.

De nya hyresgästerna är: 1. Molex Sweden AB som hyr 172 kvm i Kista One för sin distributionsverksamhet inom elektronikkomponenter. 2. Mjukvarubolaget Bitlog Software, som flyttar in på 320 kvm i Kista One. 3. CDK Global flyttar sin verksamhet inom digitala lösningar för bilåterförsäljare till 195 kvm i Kista One. 4. Redovisnings- och rådgivningsbolaget Aspia flyttar in på 554 kvm i Kista One. 6. Utbildningsbolaget Jensen Education som flyttar in på 689 kvm i Keflavik 1 för att göra plats åt vuxenutbildning.

Kista är Stockholms största kontorsmarknad och Europas främsta och mest väletablerade ICT-kluster – ett Europas Silicon Valley. Varje dag arbetar och studerar över 40.000 människor i området som erbjuder en unik miljö för innovation och entreprenörskap. Kungsleden har en ledande roll för att bidra till utvecklingen av Kista och innehar ordförandeposterna i både Kista Science City AB och fastighetsägarnas initiativ Kista Science City Fastighetsägare.

Avtalen, som löper mellan två och sex år, omfattar över 2.100 kvm och motsvarar ett samlat årligt hyresvärde om cirka 6,5 Mkr.


 

 

 

 


 

 

 


Johanna Ode, bostadspolitisk expert och verksamhetsutvecklare på ​Riksbyggen.

 

 
Preliminärt påbörjades nybyggnationen av cirka 11.900 nya bostäder under första kvartalet 2020, enligt färska siffror från SCB. Det är inte tillräckligt för att komma till rätta med bostadsbristen och coronapandemin riskerar att sänka nuvarande byggtakt. Riksbyggen efterlyser ett statligt Ungbolån som både kan hjälpa fler unga vuxna in på bostadsmarknaden och bidra till att motverka bostadsbristen.

En nybyggnationen av totalt cirka 11.900 nya bostäder under första kvartalet är ungefär lika många som under motsvarande period 2019.

– Det är en hög nivå, men motsvarar inte de 64 000 bostäder som Boverket bedömer behöver byggas årligen. Eftersom statistiken bara visar första kvartalet ser vi ännu inte effekterna av coronapandemin. För att motverka dess effekter behöver vi statliga åtgärder nu, säger Johanna Ode, bostadspolitisk expert och verksamhetsutvecklare på Riksbyggen.

Av de påbörjade bostadslägenheterna finns 9.600 i flerbostadshus. Det är 3 procent fler än under 2019.

– Under en lång tid har unga vuxna haft stora svårigheter att ta sig in på bostadsmarknaden på grund av bostadsbristen. Det är därför väldigt viktigt med ett fortsatt högt bostadsbyggande och införande av ett statligt Ungbolån som hjälper unga vuxna in på bostadsmarknaden, säger Johanna Ode.

Riksbyggens förslag om ett statligt Ungbolån
1. Lånet riktar sig till unga vuxna i åldern 18-35 år. 2. Lånet omfattar maximalt tio procent av bostadens marknadsvärde med ett tak på 300.000 kr. 3. Låntagaren står själv för de återstående 5 procenten av kontantinsatsen. 4. Banker kan precis som tidigare bevilja lån upp till 85 procent av marknadsvärdet. 5. Räntan på lånet består precis som studiestödet av statens upplåningskostnad plus avgiften för administration och är inte avdragsgill. 6. Lånet är amorteringsfritt under maximalt fem år. 7. Amorteringskrav två tillämpas inte.


 

 

 

 

 

 


I Solhagsparken, Masmo i Huddinge, har SHH Bostad 86 bostadsrätter i produktion.

 

 

 

 


För första kvartalet 2020 var utvecklingen för SHH Bostad stabil med ett positivt rörelseresultat och ett positivt kassaflöde från den löpande verksamheten samt en utökad projektportfölj. Under perioden minskade nettoomsättningen i egen regi till 45,4 Mkr (110,8) med ett rörelseresultat som steg till 3,2 Mkr (0,6) och till en rörelsemarginal om 7,0  procent (0,6). Periodens resultat efter skatt uppgick till -1,2 Mkr (-3,9) Mkr. Antalet produktionsstartade boenden under perioden minskade till 0 (77) liksom antalet färdigställda bostäder som minskade till 0 (36). Antalet sålda boenden under perioden ökade till 56 (17), varav sålda i produktion var 16 (14).


I balansen uppgick likvida medel till 155,1 Mkr (173,6) med en balansomslutningen som steg till 840,5 Mkr (828,8) och med ett eget kapital som ökade till 411,1 Mkr (404,8).

Soliditeten var oförändrat 49 procent liksom skuldsättningsgraden som var oförändrat 0,3. Antalet boenden i produktion ökade till 822 (463), varav 297 (0) var i egen regi

Antalet sålda boenden i produktion steg till 587 (303), varav 293 (0) i egen regi, vilket innebar att försäljningsgraden boende i produktion ökade till 71 procent (65), varav 99 procent (-) i egen regi.


Under februari månad förvärvade SHH Samhällsfastigheter en centralt belägen markfastighet intill Parkallén i Hjärup, Staffanstorp. Förvärvet omfattar utveckling och nybyggnation av ett äldreboende om 60 platser samt ett 20-tal lägenheter i hyresrättsform. Fastigheten har god tillgänglighet med mindre än 500 meter till stationen som trafikeras av Pågatågen mellan Malmö och Lund. SHH avser behålla fastigheten långsiktigt efter färdigställande.

Under mars månad tecknade SHH Samhällsfastigheter avtal om förvärv av en kontorsbyggnad i Huddinge, Stockholm, som ska byggas om till grundskola för Internationella Engelska Skolan. Fastigheten är belägen på Vårby Udde där kommunen planerar för utbyggnad av 2.000 nya bostäder. Den nya skolan planeras inrymma 600 barn från förskoleklass till årskurs 9 och den kommer bestå av två paralleller. Internationella Engelska Skolan ska förhyra skolan på ett tjugoårigt avtal. SHH avser behålla fastigheten långsiktigt efter färdigställande.

Med anledning av effekterna av spridningen av Covid-19 har SHH gjort analyser och genomgångar utifrån olika riskscenarion. Situationen med covid-19 motiverar i nuläget inga andra operationella åtgärder än vad som ligger inom ramen för den normala affärsverksamheten. Sedan en tid arbetar SHH systematiskt med att förbereda sig för att hantera påverkan på den löpande verksamheten, till exempel genom hemarbete för att minska risken för smittspridning både internt och mot omvärlden. Liksom för många andra bolag föreligger hos SHH bemanningsmässiga risker i entreprenad- och underleverantörskedjan, bolaget har dock inte har blivit utsatta för väsentliga störningar hittills.

Under en period, vars varaktighet ingen kan överblicka, förväntar SHH en minskning i efterfrågan av bostadsrätter samtidigt som boknings- och försäljningsandelen i den pågående produktionen i nuläget är på en god nivå. Strategin för att överbrygga den akuta covid-19-perioden är att värna om fortsatt god likviditet och produktionskapacitet till dess att marknadssituationen har förbättrats. Ingen vet dock i dagsläget hur länge den rådande situationen kvarstår och vilka följdeffekter den kan få.

Efter periodens utgång kallades aktieägarna i SHH kallades till årsstämma den 26 maj 2020 för att bland annat besluta om föreslagen utdelning om 20 kr per preferensaktie samt omval av styrelseledamöterna Johan Ericsson, Thomas Eriksson, Marcus Hansson, Johan Hessius och Misha Moeremans d’Emaus. Styrelseledamoten Ulrika Hallengren har avböjt omval. Nyval föreslås av Stina Lindh Hök som styrelseledamot. Stina Lindh Hök är född år 1973 och är för närvarande operativ chef på Nyfosa AB och hon har tidigare varit transaktionschef på Hemfosa Fasigheter AB, projektledare för transaktioner på Atrium Ljungberg AB och Leimdörfer Fastighetsmarknad samt fastighetschef på Fabege AB. Stina Lindh Hök är utbildad civilingenjör vid Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm och hon är oberoende i förhållande till bolaget och oberoende i förhållande till större ägare i bolaget. Till styrelsens ordförande föreslås omval av Johan Ericsson.

SHH förvärvade obligationer i SHH Bostad AB till ett nominellt belopp om 43 Mkr. Förvärvspriset för obligationerna motsvarade 91,3 procent av obligationernas utestående nominella belopp cirka 39,3 Mkr. Efter förvärvet uppgick SHH koncernens innehav av egna obligationer till ett nominellt belopp om 53 Mkr.

Den totala projektportföljen uppgick per den 31 mars 2020 till 3.372 boenden, varav 822 i produktion och 2.550 bedömda byggrätter.

I rapporten säger vd och koncernchef Misha Moeremans d’Emaus:
– SHH uppvisade en stabil utveckling under årets första kvartal och redovisade ett positivt rörelseresultat om 3 Mkr samt ett positivt kassaflöde från den löpande verksamheten om 75 Mkr. Projektportföljen har sedan årsskiftet ökat med nästan 200 bostäder och uppgår nu till cirka 3.400 fördelade på bostadsrätter, hyresrätter och samhällsfastigheter.

 

 

 

 

 

 

 


Rekryteringen av Mathias Asplund (bilden) innebär att han från den 11 maj är en ny marknadsområdeschef för Riksbyggens förvaltningsverksamhet i Värmland. Riksbyggen är en av Sveriges största fastighetsförvaltare och marknadsområde Värmland spänner över hela Värmlands län.

– Jag är glad över möjligheten att ansluta mig till ett värderingsstyrt företag som jobbar för en hållbar utveckling i samhället. Samtidigt ser jag fram emot att få vara en del av den organisation som ska fortsätta utveckla marknadsområde Värmland som en bra samarbetspartner för alla våra befintliga och nya kunder, säger Mathias Asplund.

Mathias Asplund har en bakgrund som distriktschef på Skanska samt olika ledarbefattningar inom Volvo Construction Equipment. Som marknadsområdeschef blir han ansvarig för en organisation på cirka 90 personer plus ett antal säsongsanställda under sommaren.

Marknadsområde Värmland innefattar Värmlands län med kontor i Karlstad, Karlskoga och Hammarö och med kunder över hela länet. Kunderna består av både bostadsrättsföreningar, kommuner och andra fastighetsägare.

Riksbyggen är en av Sveriges största fastighetsförvaltare. Totalt förvaltar Riksbyggen 4.384 bostadsrättsföreningar med över 200.000 bostadsrätter samt över 100.000 hyresrätter. Riksbyggen förvaltar även ett stort antal kommersiella och offentliga lokaler. Riksbyggen har förvaltningsverksamhet på cirka 430 orter runt om i landet.

 

 

 


Christoffer Bööj, affärsutvecklare på Catena.

 

 

 

Catena investerar 147 Mkr och tecknar hyresavtal med Seafrigo och uppför en ny, effektiv logistikanläggning till Seafrigo på strategiskt logistikläge vid E4 i Åstorp. Delar av fastigheterna Broby 57:1 och Broby 4:32 förvärvas av Catena från Åstorp kommun. På den 25.000 kvm stora markarean kommer Catena att uppföra ett nytt distributionscenter om 10.800 kvm med både kyl och frys samt en mindre del kontor. För fastigheten har Catena har tecknat ett hyresavtal med Seafrigo Nordic, avtalslängden är 12 år med ett beräknat driftsöverskott om drygt 9 Mkr.

Seafrigo är ett internationellt företag inom tredjepartslogistik med fokus på hantering och lagring av livsmedel. Den nya fastigheten kommer att ha en lagringskapacitet på 25.000 pallar, en större installation för infrysning av livsmedel samt reservkraft som garanterar kyla och drift även vid längre strömavbrott. Anläggningen certifieras enligt Miljöbyggnad Silver och på taket kommer en solcellsanläggning att installeras.

– Läget är utmärkt för logistiketableringar och vi är glada att Seafrigos framgångsresa kan fortsätta med ytterligare ökad kapacitet från den nya, effektiva och hållbara anläggningen i Åstorp, säger Christoffer Bööj, affärsutvecklare på Catena.

– Vi vill fortsätta att utveckla den nordiska marknaden för tempererade logistiktjänster och genom ett fördjupat samarbete med en aktör med hög kompetens som Catena så skapar vi ännu bättre förutsättningar att lyckas, säger Peter Jönsson, vd för Seafrigo Nordic.

Byggnationen startar under sommaren 2020 och Seafrigo planerar att flytta in under våren 2021.

tisdag, 26 maj 2020 08:59

Zengun bygger Fabeges nya huvudkontor

 

 

 


Fabeges nuvarande huvudkontor ligger på Pyrmaidvägen 7 i Arenastaden, Solna medan det nybyggda huvudkontoret kommer att ligga på Gårdsvägen i Arenastaden.

 

 

 

 


Efter en inledande projekteringsfas har Zengun och Fabege nu slutit avtal om ombyggnation av en kontorsfastighet på Gårdsvägen i det växande området Arenastaden i Solna. Kontraktet har ett ordervärde om drygt 140 Mkr.

Fastigheten kommer att inrymma flera hyresgäster, däribland Fabege själva samt ett WAW-kontor (Work Away from Work), som är en del av Fabeges nya koncept för att förenkla vardagen för sina hyresgäster.

Fastigheten är knappt 10.000 kvm stor och den första hyresgästen flyttar in i februari 2021. Projektet certifieras genom BREEAM-In Use till nivå Excellent och lägger stor vikt vid återbruk och energieffektivisering. Zengun och Fabege har arbetat tillsammans i en projekteringsfas och går nu även in i produktionsfasen i nära samverkan.

– Vi är mycket glada över förtroendet att få starta ytterligare ett projekt tillsammans med Fabege, där utformningen av deras nya huvudkontor kommer att bygga på ett mycket nära samarbete, säger Zengunkoncernens vd Sture Nilsson.

– Ambitionen med vårt nya huvudkontor är att skapa en förebild inom kontorslösningar på marknaden. Vi har utvecklat så många fantastiska kontor åt våra kunder och nu plockar vi hem vår kunskap till våra medarbetare, vilket känns otroligt spännande, säger Klas Holmgren, chef projekt och förädling på Fabege.

Zengunkoncernens fokus är kommersiella fastigheter, i portföljen finns även bostadsprojekt och projekt inom offentlig sektor. Antalet medarbetare är cirka 220 och nettoomsättningen uppgick 2019 till 2,6 Mdr kr.