25 februari 2020

Redaktionen

tisdag, 25 februari 2020 17:17

Peab hyr ut fullt i Ulriksdal

 

 

Peab Fastighetsutveckling och Easy Telefoni har tecknat hyresavtal för yta i ny fastighet i Ulriksdal, Solna. Fastighetens arkitekt, som är Roger Spetz från Gatun Arkitekter,  är en av sex fastigheter som Peab utvecklar längs med E4:an.

 

 

 

Peab Fastighetsutveckling och Easy Telefoni har tecknat hyresavtal för yta i ny fastighet i Ulriksdal, Solna. I och med tecknandet av hyreskontraktet är fastigheten nu fullt uthyrd. Fastigheten är en av sex som Peab utvecklar längs med E4:an. Arbetet intensifieras nu med utvecklingen av nästa projekt The Gardens – ett nytt landmärke med magnifik utsikt över nationalstadsparken och en arkitektur som tar för sig.

– Vi är glada för att Easy Telefoni flyttar in och att vi nu har ett hus som är fullt uthyrt i god tid innan färdigställandet, säger Fredrik Pettersson, regionchef Peab Fastighetsutveckling.

Fastigheten inrymmer elva våningar och den innovativa arkitekturen och gestaltningen speglar dess funktioner. Sedan tidigare är de tre översta våningsplanen uthyrda till Actic med kontor och ett fantastiskt gym med utsikt över Nationalstadsparken och Brunnsviken. De tre översta våningsplanen med kontor och gym ger intrycket av att sväva ovanpå parkeringshusets åtta våningar med 475 parkeringsplatser. Arkitekt är Roger Spetz från Gatun Arkitekter.

Angränsande till Nationalstadsparken i norra Stockholm fortsätter Ulriksdal att växa och utvecklas till en urban stadsdel. I området beräknas cirka 15.000 arbetsplatser stå klara inom de närmaste åren. Här bygger Peab kontor för den som vill ha den ena foten i storstadens puls och den andra i grönska och natur. Ett nytt kontor för Peabs egna anställda i Stockholmsregionen på 12.500 kvm invigdes så sent som november förra året.

Nu intensifieras arbetet med utvecklingen av kontorsfastigheten The Gardens. Det blir en elva våningar hög fastighet om totalt 16.000 kvm flexibla kontor med gemensam takterrass och conciergeservice.

–  Utsikten från The Gardens takterrass, ut över Nationalstadsparken, kommer att bli magnifik. Ulriksdal är helt klart en unik plats. Här skapas kontor, bostäder och miljöer med nära till såväl grönska som till stadens puls. Vi vill ge alla som bor och verkar här bra  möjligheter till liv och rörelse något som medverkar till att det blir ett extra spännande område, säger Fredrik Pettersson.

I Ulriksdal har Peab även byggt 500 bostäder, totalt beräknas 2.500 bostäder stå klara i området när det är färdigbyggt. I området finns skola, förskola, idrottshall, en golfbana och det tar bara fem minuter att gå till den grönskande Nationalstadsparken. Utbudet av restauranger och service är redan nu bra, men fortsätter att växa i takt med att stadsdelen utvecklas. Stockholm citys enorma utbud ligger samtidigt bara sju minuter bort med pendeltåget.

 

 

Under oktober togs det första spadtaget för det nya äldreboendet i Östhamra som SHH utvecklar tillsammans med Altura. Äldreboendet kommer att ägas av Altura och Humana har sedan tidigare tecknat ett långt hyresavtal. Boendet omfattar 60 lägenheter och kommer vara klart för inflyttning under Q2 2021.

 

 

 

 

Under 2019 ökade SHH Bostad antalet bostäder till 472 (225), varav antalet sålda i produktion steg till 434 (208). Samtidigt satsar bolag stort på äldreboende.

Nettoomsättningen i egen regi under helåret uppgick till 407,4 (606,4) Mkr med ett rörelseresultat som steg till 29,1 Mkr (12,5) med en rörelsemarginal som ökade till 7,2 procent (2,1). Periodens resultat efter skatt steg till 12,2 (-5,0) mkr, varav nedskrivningar av icke produktionsstartade projekt  minskade till 1,1 Mkr (16,0). Resultat per stamaktie ökade till 0,79 (-3,51) kr. Ingen utdelning lämnas till stamaktieägare vilket är oförändrat jämfört med året dessförinnan. Utdelning till preferensaktieägare blir 20 kr kr per aktie (20) att utdelas vid fyra tillfällen om 5 kr (5) vid vardera utdelningstillfälle

Under 2019 ökade  produktionsstartade boenden till 588 (234) medan antalet färdigställda bostäder minskade  till 188 (367).

I balansen ökade det egna kapitalet till 412,3 Mkr (408,7) vilket medförde att soliditeten ökade till 48 procent (43). Skuldsättningsgraden var oförändrat 0,4. (0,4).

Vid periodens slut uppgick projektportföljen till 3.175 (3.185) varav boenden i produktion ökade till 822 (422).

Under oktober togs det första spadtaget för det nya äldreboendet i Östhamra som SHH utvecklar tillsammans med Altura. Äldreboendet kommer att ägas av Altura och Humana har sedan tidigare tecknat ett långt hyresavtal. Boendet omfattar 60 lägenheter och kommer vara klart för inflyttning under Q2 2021.

I början av november byggstartade SHH 117 hyresrätter i Norrköping efter att ha erhållit lagakraftvunnet bygglov. Hyresprojektet är beläget i korsningen Rambogatan och Havregatan i stadsdelen Rambodal cirka 2 kilometer söder om Norrköping och består av 5 huskroppar i 4 och 5 våningar. Husen byggs med modulsystem i trä med entreprenören Moelven Byggsystem AB. SHH avser att miljöcertifiera projektet och har även inlämnat en ansökan om investeringsstöd för hyresrätter i syfte att erbjuda rimliga hyror.

Det är stort intresse för SHH:s bostadsrätter i projekt Brf Läroverksvallen, Hagalund Borlänge. SHH vann tidigare en markanvisningstävling för området och försäljningen av de 36 bostadsrätterna startade i oktober och i november hade 65 procent av bostäderna sålts med bindande förhandsavtal. Projektet som är egenutvecklat av SHH består av parhus uppdelade på lägenheter med 2, 3 och 4 rum och kök på 54 till 82 kvm.

I december har fick SHH ett bygglov av kommunen i stadsdelen Haga i Sundsvall för ett hyresprojekt om 124 lägenheter och i med bygglovet tillträdde SHH marken och produktionsstartade projektet. NCC har upphandlats för mark- och grundarbetena och Derome för husbyggnationen som omfattar två huskroppar i fyra våningar. Projektet kommer även att miljöcertifieras.

I december sålde SHH  även hyresprojekt i Norrköping och Sundsvall om totalt 241 hyreslägenheter till Trenum, som ägs till lika delar av AP3 och Balder. Transaktionerna, som är ovillkorade, har skett genom bolagsöverlåtelser och har baserats på underliggande fastighetsvärde om totalt cirka 400 Mkr, exklusive investeringsbidrag. I avtalet ingår projektutveckling och entreprenaduppdrag att uppföra bostäderna på de aktuella fastigheterna. Försäljningen gav en positiv initial resultatpåverkan om cirka 25 Mkr i det fjärde kvartalet 2019 samt en positiv likviditetseffekt om cirka 40 Mkr första kvartalet 2020.

SHH Bostad
SHH Bostad utvecklar prisvärda boenden i Sveriges växande städer med målet att fler ska ha råd att bo. Vår verksamhet omfattar hela kedjan från köp av mark för hyresrätter, bostadsrätter och samhällsfastigheter till försäljning av hyresrätter, bostadsrätter samt långsiktig förvaltning av samhällsfastigheter. Sedan SHH grundades 2010 har bolaget färdigställt cirka 1.500 prisvärda bostäder över hela Sverige. Den totala projektportföljen uppgick per den 31 december 2019 till 3.175 boenden varav 822 i produktion och 2.353 var byggrätter.
tisdag, 25 februari 2020 13:26

Nytt direkttåg Arenastaden – Göteborg

 

 

MTR Express går från den 2 mars mellan Arenastaden/Solna station och till Göteborg  under alla vardagar.

 

 

 

 

Från den 2 mars 2020 börjar MTR Express att förlänga sin tågförbindelse till Solna Station så att resenärer kan åka direkt mellan Göteborg och Arenastaden. Givet det stora antalet företag och arbetsplatser i Arenastaden hoppas MTR Express att fler affärsresenärer nu kommer välja tåget för sina resor från Göteborg.

Kollektivtrafiken till och från Arenastaden är redan idag väl utbyggd medan möjligheten att åka intercitytåg har saknats. Nu öppnas denna möjlighet tack vare att MTR Express lanserar direkttåg mellan Göteborg C och Solna Station. Till en början kör MTR Express en morgonavgång från Göteborg och en avgång på eftermiddagen tillbaka från Solna måndag-fredag men från den 14 april hoppas MTR Express att kunna öka till två avgångar per riktning på veckodagar.

– I Arenastaden driver vi som stadsutvecklare en ambitiös hållbarhetsagenda tillsammans med våra kunder. Vi har redan idag några av Sveriges mest energisnåla kontor, en tät samverkan för att skapa en trygg och trivsam plats och högst andel som reser med kollektivtrafik till och från jobbet enligt mätningar från CERO. Att vi nu dessutom får nya tågförbindelser till och från Göteborg är vi oerhört glada över, säger Niclas Ternstål, marknadsområdeschef för Fabege i Arenastaden.

MTR Express startade sin snabbtågstrafik mellan Stockholm och Göteborg i mars 2015. Bolaget har blivit utsett till Sveriges bästa tågbolag fyra år i rad av Svenskt Kvalitetsindex och varit punktligast av alla tåg- och flygbolag på sträckan tre år i rad. De kör idag upp till 114 avgångar i veckan mellan Stockholm och Göteborg varav 10 stannar i Solna från den 2 mars och hoppas öka till 20 i veckan från den 14 april.

– Vi är väldigt glada att kunna erbjuda alla resenärer mellan Göteborg och Arenastaden i Solna en direktförbindelse. Vi har många företagskunder i Arenastaden som önskat att vi skulle förlänga vår linje dit så vi hoppas att många affärsresenärer nu tar chansen att resa punktligt, smidigt och klimatsmart mellan Göteborg och Solna, säger Mats Johannesson, vd för  MTR Express.

Måndag-onsdag avgår tåget från Göteborg 05:50 och ankommer till Solna 09:11 och torsdag-fredag är avgången 07:55 med ankomst 11:26. Tåget tillbaka från Solna går 17:33 med ankomst 21:05 i Göteborg måndag-torsdag och 14:48-18:30 på fredagar. Från den 14 april vill MTR Express öka med ytterligare en morgonavgång från Göteborg och en till avgång tillbaka från Solna på eftermiddagen och inväntar just nu klartecken från Trafikverket.

Biljetter finns till försäljning redan nu på mtr.se och genom affärsresebyråer.


tisdag, 25 februari 2020 13:16

Catella säljer 13 finska fastigheter

 

 

Catella har varit rådgivare åt Oy Matkahuolto som är ett finländskt service- och marknadsföringsföretag inom busstrafik och ägare till busstationer. Matkahuolto har nu sålt 13 fastigheter som är kommersiella lokaler i resecentrum och vid busstationer.

 

 

 

 

Catella var Matkahuoltos finansiella rådgivare vid försäljningen av en fastighetsportfölj bestående av 13 fastigheter på flera platser i Finland. De flesta av tillgångarna är kommersiella lokaler i resecentrum och vid busstationer. Köparen är en grupp privata investerare.

Fastigheterna i den avyttrade portföljen finns bland annat i Helsingfors, Espoo, Jyväskylä, Lappeenranta och Rovaniemi. Efter Matkahuoltos försäljning hyrde företaget tillbaka sju fastigheter med långa hyresavtal.

Den viktigaste fastigheten i portföljen är Matkahuoltos tidigare huvudkontor i Lauttasaari, Helsingfors. Fastigheten säljs som helt vakant och dess läge möjliggör bostadsbyggande.


tisdag, 25 februari 2020 12:31

Logicenters nyutvecklar i norska Vestby

 

 

Logicenters utvecklar nu en logistikanläggning om 12.000 kvm i Vestby, cirka 5 mil söder om Oslo.

 

 

 

 

Logicenters fortsätter att stärka sin närvaro på strategiska platser för logistik i Norden.  Nu ska Logicenters utveckla en logistikanläggning om 12.000 kvm i Vestby, cirka 5 mil söder om Oslo. Första hyresgästen, BH Nordic AS, har redan tecknat ett hyresavtal om 5.800 kvm i fastigheten. Utvecklingen ska påbörjas i mars 2020 och fastigheten beräknas stå färdig tidigast i februari 2021. Nu är cirka 6.200 kvm tillgängligt för ytterligare hyresgäster.

Anläggningen i Vestby kommer att utvecklas i linje med Logicenters tydliga hållbarhetsfokus. Den nyutvecklade fastigheten kommer även att bli BREEAM-certifierad, vilket är en miljöcertifiering som ställer hårda krav på fastighetens miljöprestanda. Möjligheten att installera solceller på fastighetens tak i syfte att erbjuda hyresgästerna grön elektricitet kommer också att finnas, med ambitionen att hyresgästerna inte ska få en ökad totalkostnad.

– Vi är mycket nöjda med att vi har kunnat erbjuda BH Nordic ett nytt lager i Vestby. Det är ett företag som vi upplever har ett stort miljöfokus och som prioriterar en högkvalitativ arbetsmiljö för de anställda, vilket speglas i utformningen av de nya lokalerna och har bidragit till att vi utvecklat bra lösningar. För de kvarstående 6.200 kvm kommer vi att erbjuda flexibla lösningar för fler potentiella hyresgäster i fastigheten, relaterat till area och kontraktens längd. Vestby är en geografiskt strategisk plats för logistik med närhet till Oslo och det är roligt att vi ytterligare stärker vår närvaro i området, säger Jørgen Bråten Nordby, Commercial Manager, Logicenters Norge.

– Vi på BH Nordic och Barnas Hus är väldigt nöjda med detta avtal för våra nya och effektiva lokaler i Vestby. Barnas Hus är Norges ledande specialistbutik på utrustning och kläder för spädbarn och barn. Från detta logistikcenter kommer vi att vidareutveckla vår snabbt växande onlinebutik och betjäna våra 25 fysiska butiker med utmärkta produkter. BH Nordic och Barnas Hus tar också hänsyn till miljön, vi är certifierade som Miljøfyrtårn och att den nya byggnaden blir BREEAM-certifierad är ett av våra initiativ inom hållbarhet. Vi ser fram emot att flytta till Vestby, och hela organisationen ser fram emot att använda en effektiv och miljövänlig lokal. Den här fastigheten kommer att bli perfekt för oss, säger William Skaar, Ekonomi- och IT-direktör på BH Nordic AS.
tisdag, 25 februari 2020 12:12

Stora markbyten i Uppsala

 

 

Uppsala kommun kommer att köpa mark som idag ägs av staten och förvaltas av SLU, mark som kan bebyggas med drygt 7.000 bostäder. Flygbild: SLU:s campus i Uppsala. Fotograf:Mark Harris/SLU

 

 

 

 

Uppsala kommun, SLU och Akademiska Hus har ingått en överenskommelse som möjliggör en varsam utveckling av Ultuna och ett område söder om Nåntuna de kommande 30 åren. Överenskommelsen, i form av ett intentionsavtal, omfattar byten och köp av mark för 167 Mkr. Bakgrunden till överenskommelsen är det avtal om ”Uppsalapaketet” med bland annat bostadsutveckling och kollektivtrafik i Uppsalas södra stadsdelar som ingåtts mellan kommunen, regionen och staten. För att kunna förverkliga denna utveckling har Uppsala kommun, Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU) och Akademiska Hus gemensamt tagit fram och enats om ett förslag där flera intressen balanseras och som lägger grunden för en långsiktigt hållbar utveckling av Ultuna.

1. Uppsala kommun kommer att köpa mark som idag ägs av staten och förvaltas av SLU. I huvudsak omfattar köpet mark nordväst om SLU:s campus och ett område söder om Nåntuna öster om Fyrisån.

– Jag är väldigt glad att vi har hittat en lösning där vi bevarar mer åkermark än i tidigare planer. På det här sättet säkrar vi naturmiljön och SLU:s forskning samtidigt som delar av området kan utvecklas med bostäder och en modern kollektivtrafik. Det här är ett viktigt steg för att genomföra Uppsalapaketet, säger Erik Pelling (S), kommunstyrelsens ordförande.

2. I Ultunaområdet planeras för minst 4.900 bostäder och flera verksamhetslokaler, bland annat för företagssatsningen Green Innovation Park. På den östra sidan av Fyrisån söder om Nåntuna planeras cirka 2.300 nya bostäder. Överenskommelsen mellan kommunen och SLU omfattar även mark för friluftslivet och för en ny bro över Fyrisån för framtida kollektivtrafik och för gång- och cykeltrafik.

3. Överenskommelsen innefattar även att Akademiska Hus och SLU till stor del byter mark med varandra. Kortfattat innebär det att SLU förvärvar fältet i södra Ultuna av Akademiska Hus samtidigt som Akademiska Hus förvärvar mark omedelbart väster om centrala Ultuna samt ett mindre markområde i nordöstra Ultuna.

– Vi har kommit fram till en överenskommelse som fungerar för oss samtidigt som vi tar ett ansvar för Uppsalas utveckling. Det kommer att bli en stor förändring men vi bedömer att vi har behållit den unika mark som vi behöver för att bedriva undervisning och forskning idag. För att se över våra framtida behov kommer vi att behöva vi gå in i ett campusutvecklingsarbete, säger Maria Knutson Wedel, rektor SLU.

– Vi är väldigt glada över att teckna en avsiktsförklaring som ska främja såväl Campus Ultunas som Uppsalas framtid. Genom markbytet kommer vi tillsammans med lärosätet att kunna skapa ett än mer sammanhållet campus, där SLU kan utvecklas samtidigt som vi säkrar att området vid Green Innovation Park kan få ett ökat inslag av samverkansmiljöer och näringslivsetableringar, säger Peter Bohman, marknadsområdesdirektör på Akademiska Hus.

Beslut om godkännande av intentionsavtalet har tagits i kommunstyrelsen och i SLU:s styrelse. Det krävs också beslut i Akademiska Hus styrelse, vilket tas under våren. Överenskommelsen kommer därefter att behandlas av regeringen och ett formellt beslut väntas under hösten 2020.


måndag, 24 februari 2020 16:38

Wästbygg säljer i Trollhättan till SPP

 

 

Hornsbach kommer att i vår hyra 8.600 kvm i Trollhättan av SPP Fastigheter.

 

 

 

 

SPP Fastigheter AB har förvärvat en kommersiell fastighet på 8.600 kvm i Trollhättan av Wästbygg Projektutveckling AB. Fastigheten är under byggnation och kommer att ha byggvarukedjan Hornbach som hyresgäst när den är färdigställd under våren 2021. Förvärvet genomförs som en forward commitment, där tillträde sker och köpeskilling erläggs när fastigheten är klar för inflyttning.

– Vi är glada över att ha genomfört vår första affär tillsammans med Wästbygg och ser fram emot framtida affärsmöjligheter, säger Marita Loft, vd på managementbolaget Storebrand Fastigheter.

– Det känns positivt att SPP visar intresse för de fastigheter som vi utvecklar och bygger. Samtidigt är vi nöjda över att ha hittat en trygg och långsiktig fastighetsägare åt Hornbach. Wästbygg har tidigare uppfört ett byggvaruhus i Borås åt Hornbach enligt samma koncept som den anläggning vi nu bygger i Trollhättan. Det gör att vi känner oss trygga med att kunna leverera en fin produkt åt såväl SPP som Hornbach, säger Magnus Björkander, vd för Wästbygg Projektutveckling AB.

Wästbygg har använt Cushman & Wakefield som transaktionsmäklare och Werks Advokater som juridisk rådgivare. Linklaters har varit rådgivare åt SPP.
måndag, 24 februari 2020 16:30

Allt är uthyrt i AFA:s Sergel Nova

 

 

AFA Fastigheters Sergel Nova om drygt 13.000 kvm, i hörnet Drottninggatan – Klarabergsgatan, är kanske ett av Sveriges mest centrala lägen och definitivt ett av Stockholm Citys bästa affärslägen.

 

 

 

 

Det globala mjukvaruföretaget Infor flyttar till och hyr i maj 580 kvm i Segel Nova. Därmed är hela Sergel Nova, omfattande drygt 13.000 kvm, uthyrd.

– Citykontoret är ett komplement till våra kontor i Kista, Linköping, Göteborg och Malmö. Vi satsar på flexibla ytor och får genom AFA Fastigheter lokaler som är anpassade för många externa möten med all modern teknik till hands. Vi ser otroligt mycket fram emot att öppna vårt nya flaggskeppskontor i Sergel Nova, säger Johan Made, SVP & General Manager, Infor North, East & Western Europe.

Henrik Olmér, förvaltare på AFA Fastigheter säger i ett pressmeddelande:
– Vi har en väldigt bra mix av olika företag i Sergel Nova och vi är mycket glada över att Infor flyttar till huset. Parallellt med uthyrningsarbetet och hyresgästanpassningar med fokus på återbruk och återvinning, har vi även utvecklat själva fastigheten vidare. Nu återstår i princip bara att färdigställa entrén från Klarabergsgatan.

I uthyrningsarbetet har AFA Fastigheter haft JLL som konsult.

 

 

Den tyska grossisten Metro har sitt huvudkontor i Düsseldorf.

 

 

 

 

Den tyska grossisten Metro har nått en överenskommelse att sälja sina butiker till ett konsortium av tyska X + Bricks och SCP-gruppen från Luxemburg, för totalt cirka 1 mljard euro, cirka 10,6 Mdr kr. Metro, som är den fjärde största detaljhandelskedjan i världen efter Wal-Mart, Carrefour och Tesco, har länge kämpat med dålig lönsamhet. Som en del av avtalet kommer Metro att lämna verksamheten i butikerna till ett företagsvärde om cirka 1 miljard euro.

Metro har under de senaste åren även sålt tillgångar utanför kärnverksamheten som livsmedelsgrossit för att fokusera på sin europeiska verksamhet med kassasystem för hotell, restauranger och oberoende handlare.

I oktober förra året sålde Metro sälja en andel i sin kinesiska verksamhet till den lokala operatören Wumart.

Metrot räknar med en nettovinst om cirka 300 miljoner euro efter affären med X + Bricks och SCP-gruppen och Metro säger även att koncernen förväntar sig ytterligare 1,5 miljarder euro från försäljningen av Real och majoriteten i sin verksamhet i Kina.


 

 

 

 

 


Rekryteringen av Erik Möller (bilden) innebär att han bli  ny affärsområdeschef och Vice President för Pandox i Sverige. Han kommer närmast från Marriott International i rollen som Development Director i Norden med ansvar för Marriotts tillväxt i samtliga nordiska länder. På Pandox kommer Erik Möller att ansvara för den kommersiella delen av Pandox svenska hotellfastighetsportfölj, i nära samarbete med operatörer som Scandic, Nordic Choice, Elite och Hilton.

I ett pressmeddelande säger Erik Möller:
– Det känns mycket spännande att börja på Pandox vars affärs- och företagskultur lockar mig. Enligt mig är Pandox unikt tack vare expertisen inom både fastigheter och hotelldrift, vilket skapar flexibilitet och stora möjligheter till värdeskapande. Pandox hotellfastighetsportfölj i Sverige är av hög kvalitet där vi arbetar tillsammans med de bästa operatörerna – och jag ser mycket fram emot att utveckla detta vidare.
Sida 1 av 1032