19 november 2019

Redaktionen

 

Anders Nissen, vd för Pandox, får nu cirka 3 Mdr kr för potentiella förvärv av hotellfastigheter.

 

 

Pandox genomför en riktad nyemission om 16,35 miljoner av serie B och tillförs härigenom cirka 3 Mdr kr. Pandox har, med stöd av det bemyndigande styrelsen erhöll på årsstämman den 10 april 2019 och enligt vad bolaget indikerat i pressmeddelande den 4 november 2019, beslutat om en riktad kontant nyemission om  16,35 miljoner av serie B till en teckningskurs om 186,5 kronor per aktie. Teckningskursen har fastställts genom ett så kallat ”accelerated book-building”-förfarande.

Nyemissionen har tecknats av cirka 130 utvalda svenska och internationella institutionella investerare, däribland AMF Försäkring & Fonder, Eiendomsspar AS, Lannebo Fonder, Swedbank Robur, Länsförsäkringar, Fjärde AP-Fonden, Christian Sundt AB och Helene Sundt AB.

Skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att på ett tids- och kostnadseffektivt sätt öka Pandox finansiella flexibilitet för förvärv och för att stärka bolagets konkurrenskraft på den internationella hotellfastighetsmarknaden. Pandox har nyligen genomfört och utvärderar för närvarande ytterligare potentiella förvärvsmöjligheter. Den ökade finansiella flexibiliteten som denna nyemission medför stärker Pandox position som en relevant och konkurrenskraftig köpare på fastighetsmarknaden. Genom nyemissionen tillförs Pandox cirka 3 Mdr kr före transaktionskostnader.

Anders Nissen, vd för Pandox. säger i en kommententar:
– Pandox har sedan börsnoteringen 2015 investerat cirka 24 miljarder kronor i förvärv och tillväxtdrivande investeringar i hotellfastigheter främst utanför Norden, vilket i kombination med en positiv utveckling på hotellmarknaden har resulterat i mer än en fördubbling av bolagets fastighetsvärde och driftnetto. Underliggande efterfrågan på hotellmarknaden är fortsatt positiv och vi ser goda möjligheter för framtida förvärv och tillväxtdrivande investeringar i Pandox nuvarande portfölj. Den ökade finansiella flexibiliteten som en följd av nyemissionen stärker Pandox förmåga att fortsätta generera en attraktiv avkastning åt sina aktieägare genom bolagets specialiserade och integrerade hotellfastighetsstrategi.”

Efter nyemissionen kommer det totala antalet aktier i Bolaget att uppgå till 183.849.999 (fördelat på 75.000.000 aktier av serie A och 108.849.999 aktier av serie B.) Nyemissionen innebär en utspädningseffekt om cirka 8,9 procent baserat på det totala antalet aktier i Pandox efter nyemissionen.

I samband med nyemissionen har Bolaget engagerat ABG Sundal Collier, DNB Markets, en del av DNB Bank ASA, filial Sverige, Handelsbanken Capital Markets och Skandinaviska Enskilda Banken som Joint Bookrunners samt Advokatfirman Vinge som legal rådgivare.

 

Rikshem har tecknat ett tioårigt avtal med Sizes. som är en tillverkare av flerfamiljshus.Rikshem, som ska bygga tusentals lägenheter framöver utmanar nu byggbranschen för att öka effektiviteten och göra det möjligt att bygga för fler. De traditionella byggprocesserna saknar till stor del inbyggda incitament för kvalitativt och effektivt byggande vilket Rikshem ska motverka genom flera långsiktiga ramavtal för industriell tillverkning av bostäder. Nu har ett tioårigt avtal tecknats med Sizes som är en tillverkare av flerfamiljshus.

 

Under de närmaste åren planerar Rikshem att bygga tusentals nya lägenheter. Till år 2022 beräknas byggbar mark om 400.000 kvm BTA att utvecklas genom planläggning av befintliga områden. Men för att kunna bygga de bostäder som samhället har behov av behöver byggprocesserna, som idag präglas av låg produktivitet och höga kostnader, förändras. Rikshem vill främja samarbeten med flera aktörer som effektiviserar byggprocesserna och har en utvecklad industriell process.  

– Vi behöver bygga för fler och de byggprocesser som präglar marknaden idag motverkar en effektiv bostadsproduktion. När varje projekt ska konkurrensutsättas går kontinuiteten förlorad mellan projekten vilket leder till en bransch med kraftigt stigande priser och försämrad produktivitet. Som beställare agerar vi nu för att förändra detta och ger aktörer med nya affärsmodeller de bästa förutsättningarna för att utvecklas. Vi vill ha flera långsiktiga samarbetspartners som vi kan växa och utvecklas tillsammans med, säger Elin Sjöstrand, projektchef på Rikshem.

Ett tioårigt avtal har tecknats med flerfamiljshustillverkaren Sizes. Erfarenhet och kunskap kan på så sätt tillvaratas och de industriella processerna kan utvecklas över tid. Sizes tillverkar flerbostadshus i en industriell process vilket minimerar avfall, spill och transporter samt minskar den totala produktionstiden. Tiden som behövs för byggande på plats halveras också vilket minskar störningstiden för boende i områden under utveckling. Lägenheterna tillverkas med korslimmat trä (KL-trä) vilket skapar en stabil konstruktion.  

– Vår industriella tillverkning utmanar traditionellt byggande. Vi ser fram emot att samarbeta med Rikshem och fortsätta visa på att det är möjligt att tillverka moderna lägenheter i god kvalitet till en lägre kostnad, säger Niklas Andersson, grundare och vd för Sizes.

tisdag, 05 november 2019 13:28

HEBA renoverar 10 hus i Huddinge

 

HEBA renoverar totalt 380 lägenheter på Rådsvägen 6 och 10 i Huddinge.


HEBA har tecknat totalentreprenadavtal med HUSAB för stambyte och renovering av Rådsvägen 6 och 10 i Huddinge. I samband med stambytet får samtliga lägenheter även nya kök, badrum och ytskikt i alla rum.

 

– Det blir totalt 10 hus som vi planerar att stambyta och renovera och med dessa två projekt höjer vi även tempot, då vi har två hus i produktion samtidigt, säger Henrik Fernström, chef fastighetsutveckling på HEBA Fastighets AB. När de senaste projekten är färdigställda, är vi klara med 120 av 380 lägenheter, tillägger han.

Vid starten i december 2018 färdigställdes en visningslägenhet, där tillvalsnivåer finns presenterade, något som hyresgästerna har visat stort intresse för.   

– Vi fortsätter att arbeta långsiktigt, vilket är en av våra styrkor och vi ser fram emot att kunna erbjuda våra hyresgäster helt nyrenoverade lägenheter, tillägger Henrik Fernström.

tisdag, 05 november 2019 00:43

Stenas tredje Stadsbyggarkväll

 

Huvudtalare på Stenas Stadsbyggarkväll var Fredrik Reinfeldt, författare och föreläsare, fd statsminister samt ordförande för Centrum för AMP.

 

 

 

 


 

Från vänster: Fredrik Reinfeldt, Cecilia Fasth, vd Stena Fastigheter, Ugbaad M Harbi, tidigare projektledare för socialt engagemang i Fisksätra och moderator Ellinor Persson.

 

 

 


Kvällens värdpar, från vänster: PG Sabel, vd för Stena Fastigheter i Stockholm och Mikael Svenske, kommunikatör på Stena Fastigheter.

 

 

Elin Ingemarsson, förvaltare Stena Fastigheter och Tomas Ingemarsson, chef AFA Fastigheter.

 

 

 

 

Ulla Bergström, kontorschef White arkitekter i Stockholm och Jeanette Reuterskiöld, vd för Reuteros AB och styrelseledamot i Nordfeldts AB

 

 

 

 

 

Johan Zachrisson, Partner på Cushman Wakefield Sweden.

 

 

Av Stefan Fröjdendahl

 


För tredje året i rad arrangerade Stena Fastigheter en Stadsbyggarkväll i bolagets hotellfastighet Downtown Camper by Scandic vid Brunkebergstorg i Stockholm. Cirka 200 hade kommit till Stadsbyggarkväll som i år hade Fredrik Reinfeldt som huvudtalare. Efter Reinfeldt följde ett samtal mellan Cecilia Fasth, koncernchef och vd för Stena Fastigheter, Ellinor Persson moderator samt Ugbaad M Harbi, tidigare projektledare för socialt engagemang i Fisksätra.

 

Temat för Fredrik Reinfeldts tal var social hållbarhet i en orolig värld som präglas allt mer av nationalism med Donald Trump i USA, med Boris Johnsson i Storbritannien med sin segdragna Brexit, men även nationalism i Ryssland med Vladimir Putin, i Kina med XI Jinping, i Brasilien med Jair Bolsonaro eller i Polen med det nationalkonservativa Lag och Rättvisa med ledaren Jarosław Kaczyński som hotar demokrati och yttrandefrihet. För att skapa tillit behövs inte nationalism och murar, menade Reinfeldt, utan samråd genom internationella organisationer och nätverk.

Fredrik Reinfeldt har nyligen blivit ordförande i organisationen Centrum för AMP, som ska skapa trygga platser där människor vill bo och vistas. Det är försäkringsbranschen, handeln och fastighetsbranschen som står bakom och finansierar Centrum för AMP. Aktörer bakom Centrum för AMP är således branschorganisationen Svensk Försäkring, branschorganisationen Svensk Handel, AMF Fastigheter, Atrium Ljungberg, Humlegården Fastigheter och Vasakronan.

I samtalet mellan Cecilia Fasth, Ellinor Persson moderator och Ugbaad M Harbi, handlade om social hållbarhet. För Stena Fastigheter finns naturligtvis miljöfrågor, hållbar energi och resursförvaltning i bolagets fastighetsförvaltning. Men sociala engagemang är viktigt för Stena Fastigheter, bland annat i det som bolaget kallar relationsförvaltning, som är ett arbete att förvalta relationerna med de människor som bor i Stenas fastigheter.

 

Sedan april 2018 har Stena utvecklat ett koncept för ökad trygghet i Fisksätra med ”Trygghetsvärdar” och tillsammans med Nacka kommun har Stena ett samarbete med säkerhetsbolaget Rapid. Och på Källan råd- och stödcenter i Fisksätra stödjer Stockholms Stadsmission och Stena Fastigheter Källan så att verksamheten blir viktig mötesplats för de som bor i kvarteren och i närområdet.

 

Cecilia Fasth poängterade att social hållbarhet handlar om att applicera långsiktiga perspektiv med inställningen att ha en vision om att skapa hållbara värden för kommande generationer. Utgångspunkten för Stena Fastigheter är ansvarsfulla och långsiktiga relationer vilka är den verkliga grunden för ett hållbart samhälle.

 

Relationsförvaltning är Stenas begrepp för att implementera ett hållbarhetsarbete som ett arbetssätt för att utveckla områden. För Stena är det viktigt att satsa på trygga och trivsamma områden där människor väljer att bo kvar, med skolor som fungerar. Det är även viktigt för Stena att unga kan få jobb. Varje sommar skapar Stena cirka 350 sommarjobb åt ungdomar.
.


 

Totalt räknar FOJAB med att det kan byggas totalt 650 bostäder, som lägenheter, radhus och villor på Stärnö utanför Karlshamn.

 

 

 

 


 

Karta över Stärnö i Karlshamn.

 

 

 

Stärnö, är en halvö sydväst om centrala Karlshamn, med bland annat strövområden och ett tidigare stenbrott. På uppdrag av Karlshamns kommun har FOJAB nu tagit fram förslag på hur området kan utvecklas.

På Stärnö fanns tidigare ett diabasbrott där sten hämtades till bland annat Empire State Building i NY. Diabasbrytningen är avslutad sedan några år tillbaka och idag finns stora synliga spår kvar av verksamheten. Platsen kännetecknas bland annat av en 25 meter hög bergsvägg, två djupa hål efter brytningen samt en storslagen utsikt över skärgården och havet. FOJAB har i sitt förslag inspirerats av den fantastiska miljön på Stärnö liksom Karlshamns historiska stadsplan.

FOJAB föreslår att området utvecklas med bostäder, gästhamn, utsikts- och badplatser och rekreation som tar tillvara på områdets karaktär, läge och utsikt. Vattendjupet ger t ex möjlighet till djuphavsdykning och bergsväggen kan användas för klättring. För att ta tillvara på närheten till havet föreslås flera bryggor och offentliga stadsrum med fina lägen vid vattnet. I förslaget finns också planer för restauranger, handel och offentlig verksamhet.

– Stärnö Sjöstad är en fantastisk plats och vi ser en enorm potential att utveckla den till glädje för framtida boende. Med sina unika kvaliteter kommer stadsdelen att kunna locka besökare och bli en ny målpunkt i Karlshamn, säger Magdalena Hedman, marknadschef och kompetensansvarig för stadsutveckling på FOJAB.

FOJABs förslag innehåller en varierad bebyggelse för många olika målgrupper. Här ryms lägenheter med egen båtplats, radhus och husbåtar. Totalt föreslås 650 bostäder som kan byggas ut i etapper.

 

Stärnö Sjöstad har gestaltats utifrån platsens förutsättningar med högre, skyddande bebyggelse i 3-5 våningar mot havet i öster. Husen mot sjöarna i väster har en mer småskalig karaktär med radhus i 2-3 våningar och husbåtar med egna bryggplatser.

I Stärnö Sjöstad prioriteras gående och cyklister. Gatorna är gestaltade för att trafiken ska röra sig med låg hastighet, bland annat genom många korsande passager. För att boende ska kunna välja hållbara färdmedel föreslår FOJAB både en busslinje och en båtbuss.

När kommunen har fattat ett beslut om hur området ska utvecklas, kommer det att byggas i olika etapper, med en förhoppning att det första huset är på plats 2022-2023.

Fakta om FOJAB:s förslag:

Stärnö sjöstad. Antal bostäder cirka 650, varav lägenheter cirka 575 och radhus/villor cirka 755. Möjliga andra funktioner: Service, handel cirka 5.000 kvm BTA. Besöksnäring, hotell, kultur cirka 5.000 kvm BTA. Idrott, aktivitet cirka 1.500 kvm BTA. Förskolor, skolor kan byggas ut efter behov.

 


 

 

Styrelsen för Ekerö Bostäder AB har utsett Ann Söderström (bilden) till ny vd. Hon kommer närmast från Roslagsbostäder AB där hon varit vd sedan 2017.

– Vi är mycket nöjda med rekryteringen av Ann, hon har lång och gedigen erfarenhet från kommunala bostadsbolag. I henne får vi in en stark kraft med fokus på verksamhetsutveckling, samverkan, gott ledarskap och förmåga att styra och leda i tillväxt, säger Ingemar Hertz, styrelseordförande i Ekerö Bostäder AB


Ann Söderström har en bakgrund inom kommunal verksamhet och lång erfarenhet av uppdraget som vd för kommunala bostadsbolag. Innan Roslagsbostäder var hon vd för AB Nykvarnsbostäder under fem år, och hon har även varit kommunstyrelsens ordförande och kommunalråd i Nykvarns kommun mellan 2007 och 2011. Hon är civilekonom med inriktning på företagsekonomi och logistik.

– Jag är mycket glad över att få uppgiften att fortsätta bygga Ekerö Bostäder AB. Jag ser fram emot att få utveckla verksamheten och tillsammans med medarbetarna lägga en strategi som skapar förutsättningar för lönsam tillväxt, säger Ann Söderström.

Även kommunstyrelsens ordförande Adam Reuterskiöld (M) är mycket nöjd. Han säger:
– Jag ser fram emot att få välkomna Ann Söderström till Ekerö i rollen som vd för Ekerö Bostäder AB. Ann har både erfarenhet av och kunskap om utvecklingsarbete i kommuner och kommunala bostadsbolag som växer varsamt och långsiktigt hållbart.

Ann Söderström tillträder som vd för Ekerö Bostäder den 2 maj 2020.

 Joachim Svedberg (bilden) har utsetts till TF Head of Capital Markets på Colliers. Han har en gedigen erfarenhet med sina 19 år i fastighetsbranschen och ett brett kontaktnät både på lokal och global nivå. Sedan åtta år tillbaka är han en del av Colliers Capital Markets och sedan år 2017 en del av Colliers Sveriges ledningsgrupp och ansvarig för Capital Markets Göteborg.

Dan Törnsten, CEO Colliers Sverige, säger:
–  I strävan att utveckla bolaget framåt har Joachim, med hans långa erfarenhet både i bolaget och i branschen, fått möjlighet att leda Capital Markets. Vi har en rejäl tillväxt i Sverige och kommer att rekrytera runt 20 nya medarbetare under det närmaste året. Med stöd från Colliers globalt har vi som mål att stärka vårt varumärke och ta fler marknadsandelar på den svenska marknaden.

måndag, 04 november 2019 11:57

Pangea: Flera stora affärer i Stockholm

 

Pangea har varit rådgivare i försäljningarna av fastigheterna från vänster: Jollen 4 i Näsbypark, Bredden i Upplands Väsby, Bremen 2 och 4 i Frihamnen och Smultronet 6 (HSB: s huvudkontor) på Kungsholmen.


Under de senaste 12 månaderna har Pangea varit rådgivare sex transaktioner i Stockholm med ett underliggande fastighetsvärde nära 8 Mdr kr. Under perioden har Pangea haft uppdrag, både sälj- och köpsidan, omfattande mer än 300.000 kvm.

Pangea var rådgivare i följande transaktioner
1. Rådgivare till Humlegården vid förvärvet av kontorsfastigheter Bremen 2 och 4 i Frihamnen från Länsförsäkringar.

2. Rådgivare till Profi Fastigheter vid försäljningen av Bredden i Upplands Väsby till Alecta.

3. Rådgivare till Union Investments i förvärvet av kontorsfastigheter Smultronet 6 (HSB: s huvudkontor) på Kungsholmen från AFA Fastigheter.

4. Rådgivare till Starwood och lokal partner Scius vid försäljning av kontor och lätta industrifastigheter Åkerby 8 i Täby till Stendörren.

5. Rådgivare till Profi Fastigheter vid försäljning av fastighet Jollen 4 i Näsbypark till ett joint venture mellan Vasaparken och SBB.

6. Rådgivare till Stendörren vid försäljning av kontors- och lätta industrifastigheter Veddesta 2:43 i Veddesta till Corem.

Dessutom har Pangea genomfört ett antal strategiska rådgivande mandat.

måndag, 04 november 2019 11:28

Svenska Bostäder ska bygga i Enskededalen

 

Svenska Bostäder kan nu skapa ett nytt bostadskvarter i Enskededalen i området markerat med rött.


Exploateringsnämnden fattade i december 2018 genomförandebeslut omfattande 16,9 Mkr för uppförandet av cirka 100 nya hyresrätter inom fastigheten Dalen 21 samt del av fastigheten Enskede Gård 1:1. I samband med beslutet tecknades en överenskommelse om exploatering med tomträtt inom fastigheterna mellan exploateringskontoret och AB Svenska Bostäder.


Projektet syftar till att uppföra ett kringbyggt bostadskvarter med underbyggt garage, samt att skapa en tydlig entré till Dalens centrum med entréer och lokaler för centrumändamål i bottenvåningen.

 

När systemhandlingen färdigställts har de ekonomiska förutsättningarna blivit tydligare och projektets kostnader överstiger nu det belopp genomförandebeslutet omfattade. Därför föreslår exploateringskontoret att ett reviderat genomförandebeslut fattas.

 

Lönsamhetskalkylen enligt nuvärdesmetoden för projektet redovisar positivt ne tonuvärde om 20 Mkr. De sammanlagda utgifterna i löpande prisnivå beräknas till cirka 34,6Mkr.

 

Projektets täckningsgrad inklusive nedlagda nettoutgifter beräknas uppgå till 155 procent. Genom att riva ett befintligt parkeringsdäck och justera Åstorpsringens läge kan ett kringbyggt bostadskvarter med engrön innergård och underbyggt garage åstadkommas. Förslaget möjliggör cirka 100 nya hyreslägenheter med lokaler för centrumändamål i bottenvåningen.

 

Det nya bostadskvarteret skapar entréer och lokaler i bottenvåningen vilket ger goda förutsättningar för en trygg och levande stadsmiljö i området. Projektet är en viktig del av stadens åtagande att uppföra bostäder i den utbyggda tunnelbanans influensområde. Projektet är även en del i att nå bostadsmålet om 40.000 bostäder till år 2020. Fastigheten ägs av Stockholm stad och upplåts med tomträtt till Svenska Bostäder.

måndag, 04 november 2019 11:07

Gladsheim köper 86 bostäder i Eskilstuna

 

David Dahlgren, vd för Gladsheim Fastigheter.


Gladsheim Fastigheter har tecknat avtal om förvärv av ett bostadsbestånd i Eskilstuna om 86 lägenheter. Den totala ytan uppgår till 7.338 kvm, varav 96 procent utgörs av bostäder. Förvärvet sker i bolagsform och parterna har valt att inte offentliggöra det överenskomna fastighetsvärdet. Direktavkastningen bedöms uppgå till 3,4 procent. Säljare är Mesta Bygg AB, och tillträde skedde den 1 november. Efter förvärvet uppgår Gladsheims bestånd till närmare 700 lägenheter med ett fastighetsvärde om cirka 560 Mkr.

– Eskilstunaförvärvet blir Gladsheims fjärde affär sen starten i mars och etablerar på ett tydligt sätt västra Mälardalen som en av våra förvaltningsregioner. Vi fortsätter att selektivt förvärva portföljer i starka mikrolägen med hus i bra tekniskt skick. Säljaren har ägt fastigheterna under många år och vi ser fram emot att långsiktigt förvalta och utveckla fastigheterna vidare, säger David Dahlgren, vd för Gladsheim Fastigheter.

Eskilstuna har ett starkt geografiskt strategiskt läge med motorvägar som möter logistikflödet från Norrköping och Linköping. Vidare finns goda tågförbindelser samt Stockholm, Västerås och Örebro inom en timmes radie. Med en stark industritradition som grund växer även Eskilstunas betydelse som högskoleort och kunskapsstad. Närheten till Mälaren och Stockholm gör att Eskilstuna bedöms utvecklas starkt de kommande åren.

– Med dagens teknik kan alltfler arbeta på distans och skapa en bättre balans mellan arbete och familjeliv. Genom vår renoveringsmetodik och fokus på en trevlig boendemiljö kommer Gladsheim också kunna erbjuda attraktiva lägenheter med nyproduktionsstandard till en rimlig månadskostnad. Genom att finnas på flera orter i regionen, bland annat Arboga, skapar vi möjligheter för våra hyresgäster att flytta inom vårt bestånd utifrån hur familjelivet utvecklas. Vi arbetar med ytterligare förvärvsmöjligheter i bland annat Mälardalen och kommer att göra fler affärer under hösten, avslutar David Dahlgren.

Gladsheims rådgivare i förvärvet var Setterwalls Advokatbyrå och Amblin. Säljarens rådgivare var Angermann och Sparbanken Rekarne.