14 november 2019

Redaktionen

 


 

Rekryteringen av Magnus Molin (bilden) innebär att han blir ny vd för Einar Mattsson Fastighetsförvaltning AB. Han har en bred erfarenhet av att leda tjänsteföretag och han kommer närmast från Intertek Semko där han arbetat som vd.

– Det är Einar Mattssons långsiktiga perspektiv på fastigheter och relationen till kunderna som lockade mig. Jag ser fram emot att utveckla koncernens förvaltningstjänster, delta i den fortsatta digitaliseringen av branschen och locka fler fastighetsägare att välja Einar Mattsson Fastighetsförvaltning som leverantör, säger den nytillträdde Magnus Molin. 

Eva Sterner, Head of Development, Logicenters.

 


De senaste två åren har Logicenters storsatsat på avdelningen för projektutveckling som expanderat till mer än det dubbla i antal anställda. Under ledning av Eva Sterner, som verksamhetens Head of Development, ska avdelningen expandera och växla upp initiativen inom både yteffektivitet och miljöarbete.

 

Men Eva Sterner vill även locka fler kvinnor till en mansdominerad bransch. Med en doktorsexamen i bagaget och en bakgrund som Technical Director Due Diligence på WSP och Managing Director på Watts inledde Eva sin resa på Logicenters för sju år sedan.

 

Tillväxtresan, har inneburit en strid ström av intressanta projekt, men det är framförallt kollegorna, enligt Eva Sterner, som betytt mest för att hon blivit långvarig på Logicenters. De senaste åren har både Logicenters och hennes egen avdelning vuxit markant. Enligt henne själv beror det både på att organisationen är flexibel och har höga ambitioner, men framförallt på att Logicenters utgörs av människor som drivs av att göra saker på nya och innovativa sätt.

 

Eva Sterner leder i dag Logicenters projektutvecklingsavdelning som har vuxit från två till åtta personer sedan år 2017 och nu planerar avdelningen för ytterligare rekryteringar. Centralt i utvecklingen framåt är att fortsätta att attrahera talang, men särskilt vill Eva Sterner lyfta vikten av att uppmuntra fler kvinnor att söka sig till logistikbranschen. En bransch som hitintills har varit mansdominerad.

 

– Jag är stolt över att jobba i en verksamhet med så stora ambitioner och som tillåter alla sina anställda att växa. Då jag själv inte hade några kvinnliga förebilder i logistikbranschen hoppas jag själv på att kunna bli en förebild för tjejer som vill jobba med smarta logistikfastigheter. För att det ska bli möjligt måste kvinnliga medarbetare både lyftas och uppmuntras. Det anser jag att Logicenters gör varje dag, vilket är något jag ser som både modernt och viktigt, säger Eva Sterner, Head of Development, Logicenters.

Avdelningen för projektutveckling har ett stort ansvar kring upphandlingar, kontakten med hyresgäster, fastighetsutveckling och de avtalsmässiga delarna i byggentreprenaden. Avdelningen strävar ständigt efter att finna nya, smartare sätt att utveckla moderna fastigheter på, där höglager på 30 meter och energibesiktningar exemplifierar nytänkande initiativ från Logicenters. Gällande energieffektivisering spelar för Eva Sterner en viktig roll i Logicenters arbete för att minska sitt klimatavtryck. Ett arbete hon märker att kunderna uppskattar i allt högre utsträckning.

 

– Jag upplever att miljöfrågan har fått ett mycket större fokus i branschen, vilket gläder mig. Vi coachar ofta våra kunder i frågor gällande minskad energiförbrukning, inte minst genom att genomföra energibesiktningar, och vi märker att vi får gehör. Min ambition är att vi ska fortsätta att driva utvecklingen för att kunna erbjuda ännu smartare och energieffektivare logistikfastigheter med så litet klimatavtryck som möjligt. Att få leda den utvecklingen i en
organisation där både kollegor och ledning stöttar mina ambitioner är något jag är väldigt stolt över och något som gör Logicenters till både en attraktiv arbetsplats och aktör, avslutar Eva Sterner.

 

Anders Nissen, vd för Pandox, får nu cirka 3 Mdr kr för potentiella förvärv av hotellfastigheter.

 

 

Pandox genomför en riktad nyemission om 16,35 miljoner av serie B och tillförs härigenom cirka 3 Mdr kr. Pandox har, med stöd av det bemyndigande styrelsen erhöll på årsstämman den 10 april 2019 och enligt vad bolaget indikerat i pressmeddelande den 4 november 2019, beslutat om en riktad kontant nyemission om  16,35 miljoner av serie B till en teckningskurs om 186,5 kronor per aktie. Teckningskursen har fastställts genom ett så kallat ”accelerated book-building”-förfarande.

Nyemissionen har tecknats av cirka 130 utvalda svenska och internationella institutionella investerare, däribland AMF Försäkring & Fonder, Eiendomsspar AS, Lannebo Fonder, Swedbank Robur, Länsförsäkringar, Fjärde AP-Fonden, Christian Sundt AB och Helene Sundt AB.

Skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att på ett tids- och kostnadseffektivt sätt öka Pandox finansiella flexibilitet för förvärv och för att stärka bolagets konkurrenskraft på den internationella hotellfastighetsmarknaden. Pandox har nyligen genomfört och utvärderar för närvarande ytterligare potentiella förvärvsmöjligheter. Den ökade finansiella flexibiliteten som denna nyemission medför stärker Pandox position som en relevant och konkurrenskraftig köpare på fastighetsmarknaden. Genom nyemissionen tillförs Pandox cirka 3 Mdr kr före transaktionskostnader.

Anders Nissen, vd för Pandox. säger i en kommententar:
– Pandox har sedan börsnoteringen 2015 investerat cirka 24 miljarder kronor i förvärv och tillväxtdrivande investeringar i hotellfastigheter främst utanför Norden, vilket i kombination med en positiv utveckling på hotellmarknaden har resulterat i mer än en fördubbling av bolagets fastighetsvärde och driftnetto. Underliggande efterfrågan på hotellmarknaden är fortsatt positiv och vi ser goda möjligheter för framtida förvärv och tillväxtdrivande investeringar i Pandox nuvarande portfölj. Den ökade finansiella flexibiliteten som en följd av nyemissionen stärker Pandox förmåga att fortsätta generera en attraktiv avkastning åt sina aktieägare genom bolagets specialiserade och integrerade hotellfastighetsstrategi.”

Efter nyemissionen kommer det totala antalet aktier i Bolaget att uppgå till 183.849.999 (fördelat på 75.000.000 aktier av serie A och 108.849.999 aktier av serie B.) Nyemissionen innebär en utspädningseffekt om cirka 8,9 procent baserat på det totala antalet aktier i Pandox efter nyemissionen.

I samband med nyemissionen har Bolaget engagerat ABG Sundal Collier, DNB Markets, en del av DNB Bank ASA, filial Sverige, Handelsbanken Capital Markets och Skandinaviska Enskilda Banken som Joint Bookrunners samt Advokatfirman Vinge som legal rådgivare.

 

Rikshem har tecknat ett tioårigt avtal med Sizes. som är en tillverkare av flerfamiljshus.Rikshem, som ska bygga tusentals lägenheter framöver utmanar nu byggbranschen för att öka effektiviteten och göra det möjligt att bygga för fler. De traditionella byggprocesserna saknar till stor del inbyggda incitament för kvalitativt och effektivt byggande vilket Rikshem ska motverka genom flera långsiktiga ramavtal för industriell tillverkning av bostäder. Nu har ett tioårigt avtal tecknats med Sizes som är en tillverkare av flerfamiljshus.

 

Under de närmaste åren planerar Rikshem att bygga tusentals nya lägenheter. Till år 2022 beräknas byggbar mark om 400.000 kvm BTA att utvecklas genom planläggning av befintliga områden. Men för att kunna bygga de bostäder som samhället har behov av behöver byggprocesserna, som idag präglas av låg produktivitet och höga kostnader, förändras. Rikshem vill främja samarbeten med flera aktörer som effektiviserar byggprocesserna och har en utvecklad industriell process.  

– Vi behöver bygga för fler och de byggprocesser som präglar marknaden idag motverkar en effektiv bostadsproduktion. När varje projekt ska konkurrensutsättas går kontinuiteten förlorad mellan projekten vilket leder till en bransch med kraftigt stigande priser och försämrad produktivitet. Som beställare agerar vi nu för att förändra detta och ger aktörer med nya affärsmodeller de bästa förutsättningarna för att utvecklas. Vi vill ha flera långsiktiga samarbetspartners som vi kan växa och utvecklas tillsammans med, säger Elin Sjöstrand, projektchef på Rikshem.

Ett tioårigt avtal har tecknats med flerfamiljshustillverkaren Sizes. Erfarenhet och kunskap kan på så sätt tillvaratas och de industriella processerna kan utvecklas över tid. Sizes tillverkar flerbostadshus i en industriell process vilket minimerar avfall, spill och transporter samt minskar den totala produktionstiden. Tiden som behövs för byggande på plats halveras också vilket minskar störningstiden för boende i områden under utveckling. Lägenheterna tillverkas med korslimmat trä (KL-trä) vilket skapar en stabil konstruktion.  

– Vår industriella tillverkning utmanar traditionellt byggande. Vi ser fram emot att samarbeta med Rikshem och fortsätta visa på att det är möjligt att tillverka moderna lägenheter i god kvalitet till en lägre kostnad, säger Niklas Andersson, grundare och vd för Sizes.

tisdag, 05 november 2019 13:28

HEBA renoverar 10 hus i Huddinge

 

HEBA renoverar totalt 380 lägenheter på Rådsvägen 6 och 10 i Huddinge.


HEBA har tecknat totalentreprenadavtal med HUSAB för stambyte och renovering av Rådsvägen 6 och 10 i Huddinge. I samband med stambytet får samtliga lägenheter även nya kök, badrum och ytskikt i alla rum.

 

– Det blir totalt 10 hus som vi planerar att stambyta och renovera och med dessa två projekt höjer vi även tempot, då vi har två hus i produktion samtidigt, säger Henrik Fernström, chef fastighetsutveckling på HEBA Fastighets AB. När de senaste projekten är färdigställda, är vi klara med 120 av 380 lägenheter, tillägger han.

Vid starten i december 2018 färdigställdes en visningslägenhet, där tillvalsnivåer finns presenterade, något som hyresgästerna har visat stort intresse för.   

– Vi fortsätter att arbeta långsiktigt, vilket är en av våra styrkor och vi ser fram emot att kunna erbjuda våra hyresgäster helt nyrenoverade lägenheter, tillägger Henrik Fernström.

tisdag, 05 november 2019 00:43

Stenas tredje Stadsbyggarkväll

 

Huvudtalare på Stenas Stadsbyggarkväll var Fredrik Reinfeldt, författare och föreläsare, fd statsminister samt ordförande för Centrum för AMP.

 

 

 

 


 

Från vänster: Fredrik Reinfeldt, Cecilia Fasth, vd Stena Fastigheter, Ugbaad M Harbi, tidigare projektledare för socialt engagemang i Fisksätra och moderator Ellinor Persson.

 

 

 


Kvällens värdpar, från vänster: PG Sabel, vd för Stena Fastigheter i Stockholm och Mikael Svenske, kommunikatör på Stena Fastigheter.

 

 

Elin Ingemarsson, förvaltare Stena Fastigheter och Tomas Ingemarsson, chef AFA Fastigheter.

 

 

 

 

Ulla Bergström, kontorschef White arkitekter i Stockholm och Jeanette Reuterskiöld, vd för Reuteros AB och styrelseledamot i Nordfeldts AB

 

 

 

 

 

Johan Zachrisson, Partner på Cushman Wakefield Sweden.

 

 

Av Stefan Fröjdendahl

 


För tredje året i rad arrangerade Stena Fastigheter en Stadsbyggarkväll i bolagets hotellfastighet Downtown Camper by Scandic vid Brunkebergstorg i Stockholm. Cirka 200 hade kommit till Stadsbyggarkväll som i år hade Fredrik Reinfeldt som huvudtalare. Efter Reinfeldt följde ett samtal mellan Cecilia Fasth, koncernchef och vd för Stena Fastigheter, Ellinor Persson moderator samt Ugbaad M Harbi, tidigare projektledare för socialt engagemang i Fisksätra.

 

Temat för Fredrik Reinfeldts tal var social hållbarhet i en orolig värld som präglas allt mer av nationalism med Donald Trump i USA, med Boris Johnsson i Storbritannien med sin segdragna Brexit, men även nationalism i Ryssland med Vladimir Putin, i Kina med XI Jinping, i Brasilien med Jair Bolsonaro eller i Polen med det nationalkonservativa Lag och Rättvisa med ledaren Jarosław Kaczyński som hotar demokrati och yttrandefrihet. För att skapa tillit behövs inte nationalism och murar, menade Reinfeldt, utan samråd genom internationella organisationer och nätverk.

Fredrik Reinfeldt har nyligen blivit ordförande i organisationen Centrum för AMP, som ska skapa trygga platser där människor vill bo och vistas. Det är försäkringsbranschen, handeln och fastighetsbranschen som står bakom och finansierar Centrum för AMP. Aktörer bakom Centrum för AMP är således branschorganisationen Svensk Försäkring, branschorganisationen Svensk Handel, AMF Fastigheter, Atrium Ljungberg, Humlegården Fastigheter och Vasakronan.

I samtalet mellan Cecilia Fasth, Ellinor Persson moderator och Ugbaad M Harbi, handlade om social hållbarhet. För Stena Fastigheter finns naturligtvis miljöfrågor, hållbar energi och resursförvaltning i bolagets fastighetsförvaltning. Men sociala engagemang är viktigt för Stena Fastigheter, bland annat i det som bolaget kallar relationsförvaltning, som är ett arbete att förvalta relationerna med de människor som bor i Stenas fastigheter.

 

Sedan april 2018 har Stena utvecklat ett koncept för ökad trygghet i Fisksätra med ”Trygghetsvärdar” och tillsammans med Nacka kommun har Stena ett samarbete med säkerhetsbolaget Rapid. Och på Källan råd- och stödcenter i Fisksätra stödjer Stockholms Stadsmission och Stena Fastigheter Källan så att verksamheten blir viktig mötesplats för de som bor i kvarteren och i närområdet.

 

Cecilia Fasth poängterade att social hållbarhet handlar om att applicera långsiktiga perspektiv med inställningen att ha en vision om att skapa hållbara värden för kommande generationer. Utgångspunkten för Stena Fastigheter är ansvarsfulla och långsiktiga relationer vilka är den verkliga grunden för ett hållbart samhälle.

 

Relationsförvaltning är Stenas begrepp för att implementera ett hållbarhetsarbete som ett arbetssätt för att utveckla områden. För Stena är det viktigt att satsa på trygga och trivsamma områden där människor väljer att bo kvar, med skolor som fungerar. Det är även viktigt för Stena att unga kan få jobb. Varje sommar skapar Stena cirka 350 sommarjobb åt ungdomar.
.


 

Totalt räknar FOJAB med att det kan byggas totalt 650 bostäder, som lägenheter, radhus och villor på Stärnö utanför Karlshamn.

 

 

 

 


 

Karta över Stärnö i Karlshamn.

 

 

 

Stärnö, är en halvö sydväst om centrala Karlshamn, med bland annat strövområden och ett tidigare stenbrott. På uppdrag av Karlshamns kommun har FOJAB nu tagit fram förslag på hur området kan utvecklas.

På Stärnö fanns tidigare ett diabasbrott där sten hämtades till bland annat Empire State Building i NY. Diabasbrytningen är avslutad sedan några år tillbaka och idag finns stora synliga spår kvar av verksamheten. Platsen kännetecknas bland annat av en 25 meter hög bergsvägg, två djupa hål efter brytningen samt en storslagen utsikt över skärgården och havet. FOJAB har i sitt förslag inspirerats av den fantastiska miljön på Stärnö liksom Karlshamns historiska stadsplan.

FOJAB föreslår att området utvecklas med bostäder, gästhamn, utsikts- och badplatser och rekreation som tar tillvara på områdets karaktär, läge och utsikt. Vattendjupet ger t ex möjlighet till djuphavsdykning och bergsväggen kan användas för klättring. För att ta tillvara på närheten till havet föreslås flera bryggor och offentliga stadsrum med fina lägen vid vattnet. I förslaget finns också planer för restauranger, handel och offentlig verksamhet.

– Stärnö Sjöstad är en fantastisk plats och vi ser en enorm potential att utveckla den till glädje för framtida boende. Med sina unika kvaliteter kommer stadsdelen att kunna locka besökare och bli en ny målpunkt i Karlshamn, säger Magdalena Hedman, marknadschef och kompetensansvarig för stadsutveckling på FOJAB.

FOJABs förslag innehåller en varierad bebyggelse för många olika målgrupper. Här ryms lägenheter med egen båtplats, radhus och husbåtar. Totalt föreslås 650 bostäder som kan byggas ut i etapper.

 

Stärnö Sjöstad har gestaltats utifrån platsens förutsättningar med högre, skyddande bebyggelse i 3-5 våningar mot havet i öster. Husen mot sjöarna i väster har en mer småskalig karaktär med radhus i 2-3 våningar och husbåtar med egna bryggplatser.

I Stärnö Sjöstad prioriteras gående och cyklister. Gatorna är gestaltade för att trafiken ska röra sig med låg hastighet, bland annat genom många korsande passager. För att boende ska kunna välja hållbara färdmedel föreslår FOJAB både en busslinje och en båtbuss.

När kommunen har fattat ett beslut om hur området ska utvecklas, kommer det att byggas i olika etapper, med en förhoppning att det första huset är på plats 2022-2023.

Fakta om FOJAB:s förslag:

Stärnö sjöstad. Antal bostäder cirka 650, varav lägenheter cirka 575 och radhus/villor cirka 755. Möjliga andra funktioner: Service, handel cirka 5.000 kvm BTA. Besöksnäring, hotell, kultur cirka 5.000 kvm BTA. Idrott, aktivitet cirka 1.500 kvm BTA. Förskolor, skolor kan byggas ut efter behov.

 


 

 

Styrelsen för Ekerö Bostäder AB har utsett Ann Söderström (bilden) till ny vd. Hon kommer närmast från Roslagsbostäder AB där hon varit vd sedan 2017.

– Vi är mycket nöjda med rekryteringen av Ann, hon har lång och gedigen erfarenhet från kommunala bostadsbolag. I henne får vi in en stark kraft med fokus på verksamhetsutveckling, samverkan, gott ledarskap och förmåga att styra och leda i tillväxt, säger Ingemar Hertz, styrelseordförande i Ekerö Bostäder AB


Ann Söderström har en bakgrund inom kommunal verksamhet och lång erfarenhet av uppdraget som vd för kommunala bostadsbolag. Innan Roslagsbostäder var hon vd för AB Nykvarnsbostäder under fem år, och hon har även varit kommunstyrelsens ordförande och kommunalråd i Nykvarns kommun mellan 2007 och 2011. Hon är civilekonom med inriktning på företagsekonomi och logistik.

– Jag är mycket glad över att få uppgiften att fortsätta bygga Ekerö Bostäder AB. Jag ser fram emot att få utveckla verksamheten och tillsammans med medarbetarna lägga en strategi som skapar förutsättningar för lönsam tillväxt, säger Ann Söderström.

Även kommunstyrelsens ordförande Adam Reuterskiöld (M) är mycket nöjd. Han säger:
– Jag ser fram emot att få välkomna Ann Söderström till Ekerö i rollen som vd för Ekerö Bostäder AB. Ann har både erfarenhet av och kunskap om utvecklingsarbete i kommuner och kommunala bostadsbolag som växer varsamt och långsiktigt hållbart.

Ann Söderström tillträder som vd för Ekerö Bostäder den 2 maj 2020.

 Joachim Svedberg (bilden) har utsetts till TF Head of Capital Markets på Colliers. Han har en gedigen erfarenhet med sina 19 år i fastighetsbranschen och ett brett kontaktnät både på lokal och global nivå. Sedan åtta år tillbaka är han en del av Colliers Capital Markets och sedan år 2017 en del av Colliers Sveriges ledningsgrupp och ansvarig för Capital Markets Göteborg.

Dan Törnsten, CEO Colliers Sverige, säger:
–  I strävan att utveckla bolaget framåt har Joachim, med hans långa erfarenhet både i bolaget och i branschen, fått möjlighet att leda Capital Markets. Vi har en rejäl tillväxt i Sverige och kommer att rekrytera runt 20 nya medarbetare under det närmaste året. Med stöd från Colliers globalt har vi som mål att stärka vårt varumärke och ta fler marknadsandelar på den svenska marknaden.

måndag, 04 november 2019 11:57

Pangea: Flera stora affärer i Stockholm

 

Pangea har varit rådgivare i försäljningarna av fastigheterna från vänster: Jollen 4 i Näsbypark, Bredden i Upplands Väsby, Bremen 2 och 4 i Frihamnen och Smultronet 6 (HSB: s huvudkontor) på Kungsholmen.


Under de senaste 12 månaderna har Pangea varit rådgivare sex transaktioner i Stockholm med ett underliggande fastighetsvärde nära 8 Mdr kr. Under perioden har Pangea haft uppdrag, både sälj- och köpsidan, omfattande mer än 300.000 kvm.

Pangea var rådgivare i följande transaktioner
1. Rådgivare till Humlegården vid förvärvet av kontorsfastigheter Bremen 2 och 4 i Frihamnen från Länsförsäkringar.

2. Rådgivare till Profi Fastigheter vid försäljningen av Bredden i Upplands Väsby till Alecta.

3. Rådgivare till Union Investments i förvärvet av kontorsfastigheter Smultronet 6 (HSB: s huvudkontor) på Kungsholmen från AFA Fastigheter.

4. Rådgivare till Starwood och lokal partner Scius vid försäljning av kontor och lätta industrifastigheter Åkerby 8 i Täby till Stendörren.

5. Rådgivare till Profi Fastigheter vid försäljning av fastighet Jollen 4 i Näsbypark till ett joint venture mellan Vasaparken och SBB.

6. Rådgivare till Stendörren vid försäljning av kontors- och lätta industrifastigheter Veddesta 2:43 i Veddesta till Corem.

Dessutom har Pangea genomfört ett antal strategiska rådgivande mandat.