14 november 2019

Redaktionen

 

Skanska säljer kontorshuset Sejen 3, Aura, i Malmö, omfattande 6.700 kvm för 430 Mkr till Vasakronan som i sin tur säljer byggrätten Regndroppen 1 i Hyllie Connect till Skanska för 85 Mkr.

 

 

Skanska har sålt kontorshuset Sejen 3, Aura, i Malmö för 430 Mkr. Köpare är Vasakronan. I samband med förvärvet avyttrar Vasakronan byggrätten Regndroppen 1 i Hyllie Connect till Skanska för 85 Mkr. Försäljningen registreras av Skanska Commercial Development Nordic i det fjärde kvartalet 2019. Tillträdet till fastigheten är planerat till den 2 december 2019.


Kontorshuset, som Vasakronan köper, är beläget i kvarteret Citadellstaden på Universitetsholmen och har utvecklats och byggts av Skanska. Aura ligger utmed Norra Neptunigatan, i nära anslutning till Vasakronans fastighet Bassängkajen och med fyra minuters promenad till Malmö Centralstation. Aura omfattar 6.700 kvm, inkluderat förskola och butiker på bottenplanet, och har hyresgäster som Grant Thornton, Lindab, Projektengagemang och Trägårdh Advokatbyrå. Byggnaden färdigställdes under våren 2019 och är miljöcertifierad enligt LEED, nivå Platinum.

Skanska har utvecklat flera kontorsprojekt på Universitetsholmen, bland annat Bassängkajen, Malmö Live och STUDIO och i år färdigställs Epic och Aura.


De senaste åren har Vasakronan lämnat Lund och därmed avyttrat fastigheter i regionen för cirka 2 Mdr kr. Med köpet av Aura stärker Vasakronan den befintliga portföljen i Malmö i ett område med en positiv utveckling. Kontor och bostäder uppförs och gator och allmänna platser rustas.

– Hyresutvecklingen för moderna kontorsfastigheter är uppåtgående i Malmö. Aura är en attraktiv produkt med lokaler som efterfrågas på marknaden. Med förvärvet förstärker vi vår närvaro på Universitetsholmen, ett område som förväntas fortsätta ha en positiv utveckling, säger Johanna Skogestig, vd för Vasakronan.


fredag, 08 november 2019 17:06

Tre bolag satsar på Ebbepark i Linköping

 

Från vänster: Johan Kristiansson, vd för Sankt Kors, Micael Antamo, vd för Lejonfastigheter och Fredrik Törnqvist, vd för Stångåstaden, som alla tre delar en vision om Ebbepark. Fotograf: Lasse Hejdenberg/Hejdlösa bilder

 

Ebbepark är Linköpings hållbara och nytänkande stadsdel. Bakom satsningen står Stångåstaden och Sankt Kors och nu kliver även det tredje kommunägda fastighetsbolaget in. Lejonfastigheter har förvärvat en byggrätt i Ebbepark av Sankt Kors och ska bygga en kombinerad skola och kontorsbyggnad. Med en gemensam vision om att göra Ebbepark till en ny typ av stadsdel utforskas nya lösningar utifrån de tre bolagens olika uppdrag att utveckla bostäder, kommersiella och offentliga lokaler.

 

Ebbepark kommer att bestå av bostäder, kontor, butiker, restauranger och samhällsservice. Området fungerar som testbädd för nya lösningar inom samhällsbyggnad och har höga mål inom hållbarhet. Hur kan till exempel resursdelning mellan privatpersoner och företag se ut i den förtätade staden? Hur kan samverkan minska klimatpåverkan såväl i byggfasen som i det färdiga området? Hur utformas smarta mobilitetslösningar utifrån de möjligheter digitaliseringen innebär?

– Ebbepark har haft ambitionen att flytta gränserna för samhällsbyggnad från start och därigenom stärka Linköpings position ytterligare som en attraktiv kommun att bo och verka i. Då är det väldigt roligt att alla tre kommunägda fastighetsbolagen delar visionen om att skapa en modig, omtänksam och smart del av staden, säger Johan Kristiansson, vd på Sankt Kors.

Sankt Kors bygger kontor i det första kvarteret och Stångåstaden bygger både bostadsrätter och hyresrätter i det andra. I det tredje kvarteret är alla tre bolagen inblandade och innehållet kommer att vara mer mixat. Det är här Lejonfastigheter ska bygga en kombinerad skol- och kontorsbyggnad.

– Vi tycker att det är roligt att vara med och bidra till visionen om Ebbepark utifrån Lejonfastigheters uppdrag.Vi vill gärna passa på att utforska nya lösningar för framtidens behov av skollokaler och flexibla kontorslösningar för offentlig verksamhet. Vi gör det i nära samarbete med dem som ska använda lokalerna, säger Micael Antamo, vd på Lejonfastigheter.

Produktionen av byggnaden är påbörjad och inflyttning beräknas till första delen av 2022 för såväl Fridtunaskolan som de två kommunala förvaltningarna Miljö- och samhällsbyggnad och Verksamhetsstöd och service.

– Hela idén med Ebbepark är att det ska vara en levande stadsdel där människor både kan bo och verka. Då är det givetvis viktigt att vi kan erbjuda både bostäder, verksamhetslokaler och service. Vi bygger totalt 750 bostäder i Ebbepark och jag ser verkligen fram emot att kunna ge Linköpingsborna möjligheten att bo i den här häftiga miljön, säger Fredrik Törnqvist, vd på Stångåstaden.

fredag, 08 november 2019 16:52

Klartecken för renovering av Gustavianum

 

Gustavianum, som stod klart 1622, är en märkesbyggnad i Uppsala och ett av Sveriges mest betydelsefulla universitetsmuseum. Fotograf: Åke E:son Lindman

 

 

 

 


Den anatomiska teatern, som uppfördes 1662–1663, byggdes av Olof Rudbeck d.ä. för att utföra offentliga dissektioner inför betalande publik. Fotograf: Åke E:son Lindman

 

 

Regeringen har sagt ja till att Statens fastighetsverk renoverar Gustavianum i Uppsala. Gustavianum, som stod klart 1622, är en märkesbyggnad i Uppsala och ett av Sveriges mest betydelsefulla universitetsmuseum. Syftet med renoveringen, som väntas ta cirka 3,5 år att genomföra, är att öka utställningsytorna samtidigt som museiklimatet och tillgängligheten förbättras.

Gustavianum ansvarar för många unika och ömtåliga föremål. Här finns mumier från Egypten, romerska och grekiska samlingar, arkeologiska fynd från Vikingatiden, ett världsunikt skåp och stora konstsamlingar. Därtill har själva byggnaden ett högt kulturvärde. Då museet inte renoverats sedan 1996 har det länge funnits ett behov av en modernisering, inte minst för att leva upp till de många krav som ställs på ett museum idag.

– Verksamhetens behov av att öka de publika ytorna, att förbättra tillgängligheten och att skapa ett fungerande museiklimat - allt med hänsyn till den värdefulla byggnaden - var utgångspunkter som gällde också inför renoveringen av Nationalmuseum. Även om Gustavianum är ett projekt i betydligt mindre skala finns intressanta likheter, säger Ingrid Eiken Holmgren, generaldirektör för Statens fastighetsverk.

Universitetsmuseets behov och utveckling är en fråga som diskuterats under lång tid. År 2017 färdigställde Statens fastighetsverk sin förstudie och en hemställan till regeringen lämnades in. Det är därför ett efterlängtat beslut som nu fattats och ett besked som innebär att programarbetet kan inledas.

Skattkammarkänsla på begränsad yta
Det nya museet planeras kunna erbjuda 1.400 kvm utställningsyta. Det innebär att föremål kommer att visas på platser som tidigare fungerat som kontor men också en större flexibilitet på de ytor som redan finns. Byggnadens möjligheter och planlösning ska genom renoveringen bättre tas tillvara.

– Vi försöker göra en dygd av nödvändigheten. Eftersom vi har det hus vi har och ytan i realiteten inte kommer att kunna bli så mycket större, handlar det mycket om vår fantasi - hur vi visar våra utställningsföremål och hur vi varierar det vi ställer ut. Mitt mål är att våra framtida besökare ska komma hit och mötas av en skattkammarkänsla, säger Mikael Ahlund, museichef för Gustavianum.

I samband med renoveringen kommer alla beståndsdelar i utställningarna att göras om; urvalet av föremål, montrar och scenografi, ljussättning, digitalisering och texter.

Ett annat mål är att Gustavianum efter renoveringen ska bli mer internationellt, att samarbetet med andra universitetsmuseum runt om i världen ska öka. En förutsättning för dessa samarbeten är att utställarna erbjuds ett förstklassigt museiklimat, att de kan lita på att konst och föremål ska må bra. Detta ska renoveringen säkerställa.


Välkomnande entré och utmanande klimatlösningar

Från och med november fram till april pågår projektets programskede. En av de frågor Statens fastighetsverk och Uppsala universitet, tillsammans med bland andra husarkitekt Jacob Hidemark, ska titta närmare på är hur man för framtidens besökare på bästa sätt skapar en välfungerande, välkomnande entré och en bra logistik på entrévåningen. En annan central fråga är klimatanpassningen.

– För att föremålen som visas ska få bästa möjliga klimatförhållanden kommer varje utställningssal att få ett styrt och reglerat klimat. För att åstadkomma detta sätter vi in ett helt nytt ventilationssystem med skjutdörrar i glas i varje salsöppning. Att få till de aggregat och kanaler som krävs för detta utan att påverka byggnadens ursprung för mycket är en stor utmaning, säger Mikael Lindberg, projektledare vid Statens fastighetsverk. Han fortsätter: 
– Parallellt med programskedet pågår utflyttning och tomställning av museet. Trots att Gustavianum nu tillfälligt stängts för besökare pågår museets verksamhet på annat håll. Det innebär bland annat att de externa magasinen för samlingarna av konst, mynt och historiska föremål kommer att hållas öppet för studenter och forskare som vanligt.

 

Med promenadavstånd till Brommaplan, Abrahamsbergs tunnelbana och vackra Lillsjön ska Sveafastigheter utveckla ett så kallat Framtidskvarter.


Sveafastigheter har fått markanvisning för 60 hyresrätter och 100 bostadsrätter i entrékvarteret till den nya stadsdelen Riksby i Bromma. Kommunfullmäktige har nu beslutat att godkänna den första etappen.

Med promenadavstånd till Brommaplan, Abrahamsbergs tunnelbana och vackra Lillsjön ska Sveafastigheter utveckla ett så kallat Framtidskvarter. I Riksbys framtidskvarter blandas upplåtelseformer och gemensamma ytor för att skapa gemenskap och fler möten mellan människor. Sveafastigheter kommer bland annat skapa ett kollektivhus, där alla har egna lägenheter med stora gemensamma multifunktionella ytor i bottenplan. Dagtid kan ytorna användas för arbete eller studier, kvällstid för middag och umgänge.

– Vårt sätt att leva, umgås, bo och jobba är under snabb förändring. I Riksby ska vi utveckla nya kvarter och boendeformer där hållbarhet går hand i hand med välmående, gemenskap och nya sätt att leva, säger Harry Mc Neil, hållbarhetschef på Sveafastigheter.

Sveafastigheter bygger hyresrätter med fokus på hållbarhet och bostadsrätter med god och innovativ arkitektur.


Sveafastigheter bygger bland annat Florahuset i Midsommarkransen och Hagsätra Hubbi Stockholm. Sveafastigheter har fått Årets Hållbarhetspris och byggt ett av Sveriges största plusenergihus, kvarteret Neptun, vid Öster Mälarstrand i Västerås.

 Stendörren Fastigheter har utnämnt Per-Henrik Karlsson (bilden) till ny ekonomidirektör med tillträde den 1 januari 2020. Han kommer att efterträda Magnus Sundell, som enligt pressmeddelande från den 4 juni 2019, kommer att lämna Stendörren Fastigheter. Per-Henrik Karlsson kommer att ingå i företagets ledningsgrupp.

Per-Henrik Karlsson är sedan snart ett år tillbaka redovisningschef på Stendörren Fastigheter och han kommer närmast från en roll som Head of Nordic Accounting & Financial Control på NREP. Dessförinnan har han bland annat arbetat för Aberdeen Standard Investments som nordisk CFO och medlem i ledningsgruppen för en av deras fastighetsfonder samt som auktoriserad revisor på Ernst & Young.

– Det känns väldigt roligt att välkomna Per-Henrik till vår koncernledning och extra kul att vi har lyckats hitta en intern efterträdare till Magnus med en stark och relevant bakgrund, säger Mikael Nicander, vd för Stendörren Fastigheter.

fredag, 08 november 2019 11:27

Maria Sandell lämnar Kungsleden för JM

 Rekryteringen av Maria Sandell (bilden) innebär att hon blir ny hållbarhetschef på JM och tillika avdelningschef för Miljö- och hållbarhetsavdelningen inom verksamhetsutveckling. Hon tillträder sin tjänst den 1 februari 2020.

Maria Sandell kommer närmast från Kungsleden där hon varit  hållbarhetschef. Hon är ordförande i den svenska kommittén för LEED (Leadership in Environment, energy and design) och medlem i Nasdaqs expertpanel inom grön finansiering.

– Vi har lagt en bra grund när vi Svanenmärker samtliga bostäder i koncernen. Maria är med sin breda kompetens ett värdefullt tillskott till vår verksamhet och till JMs fortsatta utveckling. Hennes erfarenhet inom miljöcertifiering och grön finansiering passar väl in för att ta vårt miljö- och hållbarhetsarbete inom samhällsbyggande till nästa nivå, säger Per Lundquist, chef för verksamhetsutveckling på JM.

– Jag ser mycket fram emot att arbeta på JM som under lång tid varit framstående inom en bredd av hållbarhetsfrågor. Det känns extra inspirerande att jobba med hållbart samhällsbyggande och att utveckla affärsmodeller i en verksamhet som direkt påverkar många människor under lång tid, säger Maria Sandell, tillträdande hållbarhetschef.

fredag, 08 november 2019 11:13

Serneke bygger 200 hyresrätter i Varberg

 

Sernekes byggstart för 200 hyresrätter i Varberg är planerad till augusti 2020 och bostäderna beräknas stå klara efter sommaren 2022.

 

Serneke och Varbergs Bostad har tecknat avtal om att bygga 200 hyresrättslägenheter på Brunnsberg i Varberg. Kontraktet är värt cirka 265 Mkr.

Varberg är en växande stad i behov av många nya bostäder. Varbergs Bostad bygger redan idag 260 lägenheter på Västra Sörse, och nu startas produktionen av ytterligare lägenheter på Brunnsberg, beläget en dryg kilometer från Varbergs centrum. Sernekes totalentreprenad omfattar byggnation av 200 lägenheter fördelade i nio punkt- och lamellhus på tre till fem våningar och med lägenheter på 1–4 rum och kök.

 

– Vi ser fram emot att fortsätta vårt samarbete med Varbergs Bostad och få genomföra ännu ett projekt i Varberg, säger Karl Wetterlund, arbetschef på Serneke Bygg.

– Brunnsberg är ett av våra mest populära bostadsområden och nu tar vi ytterligare ett steg i utvecklingen genom att också kunna erbjuda moderna och tillgängliga lägenheter i ett klassiskt 50-talsområde. Samtidigt tar vi ett rejält grepp på i bostadsfrågan och hjälper till att lösa bostadssituationen i Varberg, säger Ulf Hofstedt, vd för Varbergs Bostad.

– Det känns riktigt bra att få vara med och starta ännu ett stort hyresrättsprojekt i Varbergs Bostads regi, i en stad som vi vill vara med och utveckla långsiktigt, säger Ola Serneke, vd för Serneke Group.

Byggstarten är planerad till augusti 2020 och bostäderna beräknas stå klara efter sommaren 2022. Ordersumman om 265 Mkr inkluderas i orderingången fjärde kvartalet 2019.

 

 

Humlegården Fastigheter får en andra markanvisning i Sjöstadshöjden i Hammarby sjöstad för kontor som omfattar två byggrätter om cirka 30.000 kvm BTA.


Stockholms stad föreslår ytterligare en markanvisning för kontor till Humlegården i det nya stadsutvecklingsprojektet Sjöstadshöjden i Hammarby sjöstad, där kontor och bostäder ska binda samman Hammarbyhöjden och Hammarby sjöstad.

Markanvisningen avser två byggrätter som tillsammans omfattar cirka 30.000 kvm BTA. Området är en del av fastigheten Hammarbyhöjden 1:1, belägen på den södra sidan om Hammarbyvägen. Det är Humlegårdens andra markanvisning i Sjöstadshöjden, detta område där Stockholms stad vill binda samman Hammarbyhöjden-Björkhagen och Hammarby sjöstad. Ambitionen är att utveckla Hammarbyvägen till ett urbant stråk och i hela området planeras för cirka 400 lägenheter och 55.000 kvm kontor.

Etableringen i Hammarby sjöstad innebär att vi breddar vårt kunderbjudande. Vi vill vara en aktiv del i utvecklingen av Stockholm och genom detta projekt bidrar vi till att skapa en ny hubb för arbetsplatser söder om innerstaden, där det idag finns relativt få attraktiva kontorsområden. Med två markanvisningar inom samma stråk får vi möjlighet att ta ett helhetsgrepp om platsen, vilket skapar goda förutsättningar i arbetet framåt, säger Anneli Jansson, vd för Humlegården Fastigheter.

Kommunikationerna i närområdet kommer att stärkas ytterligare i samband med utbyggnaden av tunnelbanan. Genom förlängningen av Blå linje mot Nacka etableras en ny hållplats, Hammarby Kanal, med en uppgång vid Lumaparken. Vid Gullmarsplan, den tredje största bytespunkten i Stockholm, byggs en ny plattform under den befintliga, med en uppgång vid intilliggande Mårtensdal.

Läget i mötet mellan Hammarby sjöstad, Södermalm och Hammarbyhöjden gör att Sjöstadshöjden erbjuder både natur och stadspuls. I närområdet återfinns flera spännande bolag och kombinationen av kontor, bostäder, service, restauranger och skolor samt sport och kultur såsom Fryshuset gör platsen levande från morgon till kväll.

– Sjöstadshöjden har alla de egenskaper vi söker efter när vi letar nya lägen. I denna satsning är ambitionen att skapa en attraktiv plats där människor vill vara, där vi erbjuder framtidssäkrade kontor och kringtjänster som stöttar kundernas verksamheter. Vi fokuserar på hållbara arbets- och stadsmiljöer, vilket för oss innebär exempelvis god arkitektur, trygghet, välbefinnande och omsorgsfull förvaltning, säger Anna Kullendorff, affärsutvecklingschef på Humlegården.

Förslaget till markanvisningen ska behandlas i exploateringsnämnden den 14 november 2019. Arbetet med detaljplanen beräknas pågå i två år och möjlig byggstart för projektet är 2023.

torsdag, 07 november 2019 15:36

Strategisk Arkitektur ritar citykontor

 

Russell Reynolds Associates nya reception på kontoret på Regeringsgatan i Stockholm.

 

Det internationella rekryterings- och assessmentbolaget Russell Reynolds Associates önskade större och uppdaterade lokaler i centralt läge i innerstan. De nya lokalerna på Regeringsgatan bjuder på en representativ gallerikänsla med fantastisk utsikt över Stockholm. På Russell Reynolds Stockholmskontor arbetar 35 personer. De nya lokalerna på Regeringsgatan har helglasad fasad runt hela kontoret som bjuder på generöst ljusinsläpp och fantastisk utsikt över Stockholms takåsar och Kungsträdgården.

Hög ambition och stort fokus har lagts på både gestaltning och funktionalitet för att lokalerna ska upplevas som moderna, med tilltalande gemensamhetsytor och utformade för att attrahera nya medarbetare. Konceptet som Strategisk Arkitektur utvecklade blev ”The office gallery” - ett välkomnande och exklusivt kontor.

Kontoret är uppdelat i två delar; en offentlig galleridel, genom vilken reception, konferens- och mötesrum nås, samt en intern del med arbetsrum och gemensamma utrymmen för de anställda. Den genomgående känslan är nordisk, ljust och modernt med äkta material såsom skinn, trä och sten. Accentfärger är blått och grönt ihop med mässing och krom.

I den L-formade korridoren som möter besökaren skapas en elegant och representativ upplevelse med konst, enkla och raka sittmöbler, samt vacker belysning som bidrar till en lugn galleriatmosfär.

Russell Reynolds önskade mer gemensamhetsytor för medarbetarna. Stort fokus har därför lagts på den interna matsalen och loungen, som ska kännas personliga och samtidigt professionella.

– Att skapa funktionella och sköna samlingsplatser blir extra viktigt för gemenskapen på ett kontor där de flesta sitter i egna arbetsrum. Vi har koncentrerat mötesplatsen till loungen, med tillhörande pentry. Här sitter du i ett hörnläge med stadens bästa utsikt. Perfekt för återhämtning, lunch eller AW, säger inredningsarkitekten Isabella Birke på Strategisk Arkitektur.

I linje med verksamhetens behov sitter 90 % av medarbetarna i egna rum. Textilier och heltäckningsmattor bidrar till en varm och trivsam stämning i rummen. Dämpade färger ihop med varierande och naturnära material som bomull, ull, lin, sten och trä skapar tillsammans med de framträdande glaspartierna en harmoni mellan hårda och mjuka enheter.

– Varje möbel har handplockats till kunden och det är drygt 30 olika leverantörer som har använts vilket är ovanligt för ett projekt av den här storleken. Men det ger också en spännande gestaltning till kontoret där varje rum har fått sin egen prägel, säger Sandra Björkqvist, ansvarig säljare och projektledare på Input interiör.

torsdag, 07 november 2019 15:05

Ett mer lönsamt Skanska

 

Anders Danielsson, som har arbetat inom Skanska sedan år 1991, utsågs till vd och koncernchef för Skanska i december 2017, då han efterträdde Johan Karlström.

 

För årets tre första kvartal ökade Skanska intäkterna till 125,4 Mdr kr (120,8), justerat för valutaeffekter minskade intäkterna med 1 procent. Rörelseresultatet slog förväntningar och ökade starkt till 5,4 Mdr kr (2,4), justerat för valutaeffekter steg rörelseresultatet med 114 procent, vilket innebar att resultatet per aktie ökade starkt med 112 procent till 10,75 kr (5,07).

 

Rörelseresultatet i Byggverksamheten steg kraftigt till 2,7 Mdr kr (0,2). Jämförelseperioden inkluderade omstruktureringskostnader, projektnedskrivningar och goodwillnedskrivningar som hade en negativ påverkan samt lösta tvister och effekter av avslutande av förmånsbestämda pensionsplaner som hade en positiv påverkan, vilket gav en nettoeffekt om –2,3 Mdr kr.

 

Orderingången i Byggverksamheten uppgick till 96,8 Mdr kr (102,6), justerat för valutaeffekter minskade orderingången med 10 procent. Orderstocken uppgick vid periodens slut till 183,7 Mdr kr (30 juni 2019; 184,0).

 

Rörelseresultatet i Projektutveckling var 2,8 Mdr kr (2,9), justerat för valutaeffekter minskade rörelseresultatet med 4 procent.

 

Avkastning på sysselsatt kapital i Projektutveckling uppgick till 10,6 procent (11,1), medan avkastning på eget kapital ökade starkt till 21,6 procent.


I balansen ökade tillgångarna till 128,4 Mdr kr (116,9) med ett eget kapital som steg till 30,3 Mdr kr (28,0) med en soliditet om 23,6 procent (24,0)


 

Skanska ser få tecken på den konjunkturavmattning som märkts av på flera håll, men i rapporten säger Anders Danielsson:
-Blickar vi framåt ser vi att flera makroekonomiska faktorer visar på en avmattning av den totala ekonomiska tillväxten framöver. Bortsett  från den svaga byggverksamhetsmarknaden i Storbritannien, har vi ännu inte sett någon direkt påverkan på efterfrågan i våra marknader men vi följer denna utveckling noga. Konkurrensen är fortsatt tuff inom Byggverksamheten och inom Projektutvecklingsverksamheten utmanas vi av kostnadsökningar på byggmarknaden.

Men Skanska konstaterar i rappoten att bostadsmarknaden i Sverige och Finland är fortsatt svagare.


Anders Danielsson
tillägger i rapporten:
– På rullande 12 månaders basis överträffar vi vårt avkastningsmål för såväl Projektutvecklingsverksamheten som för koncernens avkastning på eget kapital.
– I vår totala Projektutvecklingsportfölj, inklusive våra OPS-tillgångar, har de orealiserade vinsterna sedan årsskiftet ökat samtidigt som vi realiserat vinster uppgående till 4,0 Mdr kr enligt segmentsredovisningen. Vid utgången av det tredje kvartalet uppgick de orealiserade vinsterna i portföljen till 13,9 Mdr kr.


Det starka resultatet medförde att Skanska blev en vinnare på börsen med en uppgång i aktien om cirka 3,25 procent. SF