22 augusti 2019

Redaktionen

torsdag, 22 augusti 2019 12:16

Oscars förlust ökade till 121 Mkr

 

Det är fortsatt tufft för vd Oscar Engelbert.

 


Oscar Properties fortsätter att göra stora förluster. För första halvåret steg förlusten till –121,4 Mkr (–69,7) samtidigt som antalet sålda bostäder minskade till 21 (34). Efter flera år med ett stort antal anställda minskar detta antal nu till 104 medarbetare (151) vid periodens slut som dock säljer alltför få bostäder. Nu i augusti har antalet anställda reducerats till 54. Att det egna kapitalet sjunker i koncernen är fortfarande oroande.

 

Vid periodens slut minskade det egna kapitalet –895 Mkr (1.470 Mkr). Koncernens tillgångar minskade 3.229 Mkr (4.468) framförallt beroende på att värdet på projektfastigheter och dess upparbetade intäkter minskade. Skulderna minskade till 2.334 Mkr (2.998) med en soliditet som sjönk till 28 procent (33).

 

Framtiden för Oscar Properties är minska kostnaderna med att fortsätta att friställa personal eftersom antalet sålda bostäder är svagt, även om antalet bokade bostäder ökade under perioden till 68 (26). Därutöver måste bolaget finna fler delägare i bolagets stora projektportfölj om cirka 2.400 bostäder, exklusive pågående nyproduktion och konvertering om totalt 914 bostäder.

 

Men vd Oscar Engelbert är fortsatt positivt trots det svaga resultatet då han i rapporten säger:

– Under perioden har Oscar Properties verkligen visat att vi är ett bolag som klarar mycket mer än att bara utveckla nyskapande och attraktiva bostadsprojekt. För parallellt med att fortsätta att utveckla vår kärnverksamhet, exempelvis genom att ta Gasklockan steg närmare förverkligande har vi också visat att vi på ett strukturerat sätt kan ta oss an arbetet med att förstärka bolagets kapitalbas. Inte bara genom att utveckla flera affärsområden utan faktiskt också samtidigt som vi accelererar åtgärderna för att spara pengar. Räknar man bort den goodwillnedskrivning – en engångskostnad – vi gör för det nu nedlagda byggbolaget är det till och med så att rörelseresultatet hamnar på 33 Mkr plus. SF

 

 

KlaraBo ska bygga 110 nya klimatsmarta lägenheter i Höganäs och Svalöv. Bilden visar bostäderna i Svalöv.

 

 

 

 

 

Andreas Morfiadakis, vd för KlaraBo.


KlaraBo har beviljats statligt investeringsstöd för nyproduktion av totalt 110 nya klimatsmarta lägenheter i Höganäs och Svalöv har. Investeringsstödet innebär att KlaraBo omgående kan påbörja uppförandet av 56 lägenheter i Höganäs och 54 lägenheter i Svalöv.

 

Fastigheterna är egenutvecklade och mönsterskyddade och inrymmer ytsmarta lägenheter om 1-4 rum och kök på 35-85 kvm. Samtliga lägenheter får antingen balkong, terrass eller uteplats. Hyresgästerna kommer även att erbjudas bilplatser inom fastigheten. Inflyttning planeras under andra kvartalet 2020.

 

– Det är glädjande att kunna meddela byggstart för dessa lägenheter. Investeringsstödet innebär att vi kan producera bostäder till rimliga hyror som är väldigt efterfrågat. KlaraBos fastigheter är mycket energieffektiva vilket håller driftskostnaderna nere. Vid bostadsproduktion eftersträvar vi dessutom att huvudsakligen använda trä då det kräver mindre energi än stål och betong, säger Andreas Morfiadakis, vd för KlaraBo.

– Det är bra att regeringen återtagit investeringsstödet då det gör skillnad för våra hyresgäster. Vår förhoppning är att investeringsstödet blir mer etablerat och att det går att hitta former för en mer långsiktig modell, tillägger Andreas Morfiadakis.


KlaraBo har option på mark som möjliggör uppförande av ytterligare 20 lägenheter i Svalöv. Projektet i Höganäs sker inom ramen för ett så kallat joint venture med Samhällsbyggnadsbolaget.

 

Bostadsföretaget KlaraBo och Samhällsbyggnadsbolaget i Norden (SBB) bildade i december 2018 ett joint venture som förvärvade fastigheter med totalt 1.600 lägenheter på sex orter i Sverige. De förvärvade lägenheterna finns i Bollnäs, Borlänge, Ludvika, Malmö, Smedjebacken och Sundsvall. Se länk.

 

Visionsbild av Sveriges första BonTop i Mölnlycke, enligt Bo Aktivt Sverige. BonTop är bostäder med uppvärmd trädgård, wellnesscenter med pool och gym, bastu och lounge.

 


Ett helt nytt boendekoncept planeras få en byggstart under hösten i Mölnlycke, öster om Göteborg. Tornstaden har fått förtroendet att ansvara för totalentreprenaden för Sveriges första BonTop som utvecklats av Bo Aktivt Sverige AB. BonTop är bostäder med uppvärmd trädgård, wellnesscenter med pool och gym, bastu och lounge.

 

Projektet beräknas vara klart våren 2022 och avser 2.800 kvm butiksyta för Lidl, 88 lägenheter samt en inglasad vinterträdgård på 1.100 kvm.

 

I höst planeras för byggnation av det nya boendekonceptet BonTop för seniorer i Härryda kommun strax öster om Göteborg. Bakom det unika konceptet står Bo Aktivt Sverige AB. I projektet byggs 88 lägenheter, en gemensam wellnessdel samt en inglasad vinterträdgård på 1.100 kvm. Bottenplanet har förvärvats av livsmedelskedjan Lidl och kommer att innehålla butik och lager. Projektet beräknas att stå klart under våren 2022.

 

– Med Tornstaden som partner i projektet känner vi oss trygga då de är en välrenommerad entreprenör, med stor kompetens och fokus på kvalitet och ekonomi. Det skall bli fantastiskt kul att samarbeta under uppförandet av BonTop, säger Ulf Spennare, vd för Bo Aktivt i Sverige AB.

 

– Vi är glada över förtroendet att få vara med om att förverkliga det första BonTop-projektet för Bo Aktivt. Det nya samarbete mellan oss har fungerat mycket bra under förprojekteringen och vi ser nu fram emot fortsättningen i produktionsfasen samt målet att genomföra ett välskött projekt som vi båda kan känna stolthet över, säger Erik Olofsson, vd för Byggnads AB Tornstaden.

 

 


Rekryteringen av Magnus Molin (bilden) innebär att han blir ny vd för Einar Mattsson Fastighetsförvaltning AB. Han gör sin första arbetsdag i början av november. Magnus Molin har en bred erfarenhet av att leda tjänsteföretag och han kommer närmast från Intertek där han arbetat som vd sedan år 2016. Han efterträder Jan Egenäs som arbetar som tillförordnad vd sedan februari.

 

– Vi arbetar ständigt med att förbättra servicen till våra förvaltningskunder och hyresgäster. Magnus Molins kundfokus och hans erfarenhet av att bygga skalbara kvalitetssystem i växande organisationer kommer att bli mycket värdefulla för att ta Einar Mattsson Fastighetsförvaltning till nästa steg, säger Einar Mattssons koncernchef Stefan Ränk.

 

– Det var det långsiktiga perspektivet på fastigheter och relationen till kunderna som lockade mig. Jag ser fram emot att utifrån det få utveckla befintliga förvaltningstjänster, stärka servicen och locka fler fastighetsägare att välja Einar Mattsson Fastighetsförvaltning som leverantör, säger tillträdande vd Magnus Molin.

 

Einar Mattsson Fastighetsförvaltning AB är koncernens förvaltningstjänstebolag som förvaltar cirka 15.600 bostäder till ett värde om 58 Mdr kr. Bolaget förvaltar såväl Einar Mattssons 5.600 egna bostäder som bostäder för andra fastighetsägare med målet att ständigt utveckla fastighetsvärden för sina kunder. De andra verksamheterna i koncernen utgörs av fastigheter, byggproduktion, projekt och övriga investeringar.

 

 

 

 

 

 

 


onsdag, 21 augusti 2019 18:24

Lennart Mauritzson, ny vd för Backahill

 


 

Rekryteringen av Lennart Mauritzson (bilden) till koncernchef och vd i Backahill ska ses som ett led bolagets fortsatta utveckling. Idag innehar Lennart Mauritzson tjänsten som CFO i den börsnoterade koncernen Thule Group. Han har en gedigen utbildning, bland annat en examen inom ekonomi och studier i juridik. Han kommer att tillträda tjänsten senast i februari 2020.

 

Backahills snabba utveckling de senaste åren kräver stort fokus inom valda affärsområden. Ett tydligt nyckeltal är bolagets balansomslutning som nästan dubblerats på fem år. Backahill, med Erik Paulsson som styrelseordförande, visade ett resultat om 449 Mkr år 2018, då bolaget hade ett eget kapital om cirka 6,9 Mdr kr.


– Vi känner stor glädje i att få möjligheten att rekrytera Lennart Mauritzson till ny VD och koncernchef i Backahill AB. Lennart har stor erfarenhet kring bolagsutveckling genom såväl organisk tillväxt som förvärv, säger styrelsen och familjen Paulsson.

 

 

– Jag känner mycket för den lokala närvaron samtidigt som min erfarenhet från större börsnoterade bolag kommer att passa Backahills framtida satsningar på ett bra sätt. Jag ser fram emot ett spännande och utmanande arbete tillsammans med familjen Paulsson, säger Lennart Mauritzson, tillträdande vd och koncernchef för Backahill AB

 

– Rekryteringen av Lennart kommer rätt i tiden då våra satsningar och investeringar blir både fler och är av allt större karaktär. Jag kommer fortsatt ansvara för flera av dessa bolag och projekt. Nu med än större närvaro, säger Anders Nelson, vd för Backahill AB.

 

 

 


 

I Rosendal, ett par kilometer från Uppsala centrum, växer en helt ny stadsdel fram. Här ska OOF Bostad bygga 87 bostäder på Prefektgatan 8.

 


För första gången sedan hösten 2017 säljer Uppsala kommun mark för bostadsrätter, det blev klart när bostadsutvecklaren OOF Bostad AB fått beslut från kommunens Mark- och exploateringsutskott.

 

OOF Bostad har köpt mark för att bygga 87 bostadslägenheter och en lokal för centrumändamål i Rosendal (Kåbo 64:2). Projektet innehåller ettor, tvåor och treor mellan 30-99 kvadratmeter och byggs inne i Rosendals etapp två, granne med Siegbahnparken.

 

OOF:s projekt bär namnet Prefektgatan 8 och har till viss del stöpts om sedan den ursprungliga, bland annat genom att nya entreprenörer har upphandlats, vilket ledde till att priserna för bostäderna kunde sänkas.

 

– Att vi igen öppnar upp för bostadsrätter är ett styrkebesked. Uppsalas bostadsmarknad står stark. Vi behöver bygga blandat och det är välkommet att vi får in en aktör som kan utveckla Rosendal ytterligare med energismarta bostadsrätter, säger Erik Pelling (S), kommunstyrelsens ordförande.

 

OOF har arbetat mycket med byggnadens energiförbrukning och energiberäkningen visar i dagsläget en årlig energiförbrukning om 50 kWh/år. I steget mot att få mer klimatsmarta hem är energiförbrukningen en nyckelfråga och solceller kommer att installeras på taket. Dessutom kommer varje hushålls energi- och varmvattenförbrukning att synliggöras genom IMD-mätning (individuell mätning och debitering).

 

OOF Bostad bildades 2015. Sedan starten har bolaget visat stark tillväxt och bedriver idag projektutveckling av tolv fastigheter i Uppsala.

 

Kontorsförmedlaren Workaround hyr nu lokaler i ett magasin i Frihamnen som ägs av Stockholms Hamnar.

 


Ett nytt samarbete mellan Stockholms Hamnar och Workaround skapar möjligheter att hyra flexibla kontorsytor i unika lokaler i det framväxande Frihamnen. Från och med första augusti hyr Stockholms Hamnar ut unika lokaler med fri utsikt i Frihamnen till kontorsförmedlaren Workaround. Den totala ytan motsvarar 2.200 kvm och kommer att användas till flexibla kontorslösningar.

 

 

– Vi ser mycket positivt på det här samarbetet, som samtidigt innebär att vi kan erbjuda intressenter inom det befintliga beståndet mer flexibla ytor, säger Louisa Åkerfeldt som är strategiskt ansvarig för utvecklingen av Stockholms Hamnars fastighetsbestånd.

 

Lokalen är belägen i en unik tegelbyggnad från 1926 som historiskt använts som magasin för hamnverksamheten.

 

– Vi tycker att det är ett spännande och roligt projekt. Området är unikt, lokalen är unik i sitt slag och nu skapar vi en bra lösning för små och medelstora företag som vill sitta i Frihamnen, säger Andreas Broryd, medgrundare av Workaround. Vi hoppas också kunna bidra till ännu mera liv i området eftersom vi tillför fler än 200 arbetsplatser och 100-tals besökare utöver det.

 

Frihamnen blir allt tydligare en del av Stockholms innerstad de kommande åren. I anslutning till stadsdelen finns planer på 1.700 bostäder och 4.000 arbetsplatser samt förbättrade kommunikationer och fler publika verksamheter, restauranger och lokal service.


Stockholms Hamnar förvaltar cirka 90 byggnader om totalt 200.000 kvm samt 1,1 miljoner kvm mark i anslutning till stadens hamnanläggningar.


Workaround är Sveriges ledande digitala förmedlare av kontor och kontorsplatser. Företaget etablerades under 2015 och har sedan starten vuxit kraftigt. Workaround finns idag i nio svenska städer och erbjuder förutom förmedling även flexibla kontorslösningar i egen regi. I dagsläget hyr företaget ut över 14.000 kvm i Stockholm.

 

 


 

 


Christina Fernström (bilden t v) blir ny finanschef på Rikshem. Hon har arbetat på Rikshem som tf finanschef sedan hösten 2018. Dessförinnan har hon arbetat som interimskonsult inom finansområdet, bland annat som finanschef för Plantagen och Aleris. Hon har också varit finanskonsult på E&Y, CFO på Jernhusen och finanschef på Fastighets AB Tornet. Christina Fernström är civilekonom från Stockholms universitet.

 

– Under min tid som tf finanschef på Rikshem har jag konstaterat att detta är ett bolag med goda framtidsutsikter och kompetenta medarbetare. Det känns jätteroligt att få förtroendet att vara kvar som finanschef på permanent basis, säger Christina Fernström, ny finanschef på Rikshem.

 

– Christina Fernström har under sin korta tid i bolaget gjort mycket goda insatser och har blivit en uppskattad medarbetare. Hennes långa erfarenhet från finansområdet inom olika branscher är något som Rikshem kommer att ha stor nytta av och jag är mycket nöjd med att Christina nu blir permanent finanschef på Rikshem, säger Anders Lilja, CFO på Rikshem.

 

Christina Fernström övergår till sin permanenta tjänst omgående. I rollen ingår bland annat ansvar för Rikshems upplåning och finansstrategier samt ansvar för investerarrelationer.

 

Jacob Bruzelius (bilden t h), idag finanschef på Rikshem, har utsetts till bolagets chef för analys och portföljstrategi. Han har över 15 års erfarenhet av finans- och fastighetsbranschen och har en examen inom bygg- och fastighetsekonomi från KTH. Jacob Bruzelius har arbetat på Rikshem sedan år 2012 och han kom från en tjänst som Director inom Global Restructuring Group på Royal Bank of Scotland. I sitt nya uppdrag på Rikshem får Jacob Bruzelius ansvar för portföljstrategin som är en viktig del i Rikshems arbete för att säkra en högre totalavkastning.

 

– Jag är väldigt glad att få komma närmare fastighetsaffären igen, vilket är mitt egentliga huvudområde och jag ser fram emot att få fortsätta bidra till bolagets utveckling, säger Jacob Bruzelius.

 

– Vi har under en tid sett behovet av denna strategiska funktion och ökad analyskompetens i verksamheten. Vi vill att människor ska kunna växa hos Rikshem och därför känns det extra bra att vi nu kan internrekrytera Jacob Bruzelius som från dag ett kommer kunna ta ett ordentligt grepp om portföljanalysen, säger Petter Jurdell, chef affärs- och hållbarhetsutveckling på Rikshem.

 

Tjänsten som chef analys och portföljstrategi är nyinrättad och Jacob Bruzelius tillträder omgående.

 

.

 

 

 

 


 

Godsjärnvägen Hamnbanan, etapp Eriksberg-Pölsebo i Göteborg, omfattar en sträcka om 1.900 meter, varav 1.100 meter är i tunnel.

 


Skanska har tecknat avtal med Trafikverket om att bygga dubbelspår till godsjärnvägen Hamnbanan, etapp Eriksberg-Pölsebo, i Göteborg. Kontraktet är värt cirka 1,3 Mdr kr, vilket inkluderas i Skanska Sveriges orderingång för det tredje kvartalet 2019.

 

Utbyggnaden är en sträcka om 1.900 meter, varav 1.100 meter i tunnel, norr om det befintliga enkelspåret. I projektet ingår även anläggning av provisoriska spår för trafikomledning, rivning av befintlig anläggning inklusive en bro, omfattande ledningsomläggningar, nya gång- och cykelvägar, ny fotbollsplan samt nytt klubbhus åt Eriksbergs IF.

 

Enligt Trafikverket ska det nya dubbelspåret vika av från nuvarande spår efter Nordviksbron. Därefter går det i en cirka1 km lång tunnel, fortsätter igenom Bratteråsberget, vidare under Krokängsparken för att mynna ut vid Pölsebo. Här ansluter spåren till nuvarande spår. Pölsebo bangård, de gamla spåren och bron över Säterigatan rivs.

 

Skanska planerar byggstart till hösten 2019 och hela projektet ska vara färdigställt under 2024.

 

onsdag, 21 augusti 2019 10:29

Fastators bolag växer

 

Joachim Kuylenstierna, vd för Fastator.

 


I rapporten för första halvåret 2019 säger Joachim Kuylenstierna, vd för Fastator, att bolagets intresseföretag växer:

– Våra innehavsbolag går starkt och nya förvärv i dessa bolag har förstärkt kassaflödet ytterligare, vilket kommer att visa sig framgent. Det gäller även de affärer vi planterat under perioden, som nu skjuter skott inför framtiden.


Vid halvårsskiftet ägde Fastator fem större innehav; intressebolagen Offentliga Hus och GenovaFastator samt dotterbolagen Nordic PM, Industrisamhället och Point.

 

Intäkterna under perioden uppgick till 76,1 Mkr (45,8). De högre intäkterna berodde både på förvärv av fastigheter och på en ökning av förvaltningstjänster i Nordic PM. Hyresintäkterna under perioden ökade till 22,9 Mkr (1,3) liksom värdeförändringarna från fastigheter som steg 172,0 Mkr (3,5). Denna ökning var dels en effekt av omförhandlade hyror och sänkta direktavkastningskrav, dels att värdeförändringarna var kopplade till en större fastighetsportfölj i jämförelse med motsvarande period föregående år.  Resultatet från intressebolag minskade till 16,2 Mkr (191,8).

 

Resultatet efter skatt för halvåret minskade efter en skattebelastning om –28,8 Mkr (0,27) till 142,2 Mkr (193,3).

 

I balansen ökade fastighetsvärdet starkt i koncernen till 1.126,0 Mkr (46,2). Det högre värdet berodde dels på förvärvet av Industrisamhället under fjärde kvartalet 2018, som tidigare var ett hälftenägt intressebolag, dels på ett flertal fastighetsförvärv sent under 2018 och under första halvåret 2019. De största förvärven har gjorts i dotterbolaget Point där fem centrumfastigheter med redovisat värde om totalt 320,0 Mkr har förvärvats och i Fastator AB där två fastigheter har förvärvats med ett redovisat marknadsvärde om totalt 402,7 Mkr.

 

De totala tillgångarna i koncernen mer än fördubblades till 2,36 Mdr kr (1,07) samtidigt som de långfristiga skulderna steg till 932,4 Mkr liksom de kortfristiga skulderna vila ökade till 378,4 Mkr (26,7). Det innebar att det egna kapitalet steg till 1.046,9 Mkr (777,4) med en soliditet som minskade till 44,4 procent (72,8). Substansvärdet per aktie efter utspädning ökade kraftigt till 74,3 kr (55,5). SF

 

 

Sida 1 av 927