22 januari 2020

Redaktionen

tisdag, 21 januari 2020 16:42

Aberdeen/Ailon bygger i Hammarby sjöstad

 

 

Den anrika Transformatorverkstaden från 1940-talet och ska nu konverteras till micro-living och co-working-utrymmen.


 

Arcona har fått i uppdrag av Aberdeen Standard Investments och Ailon Group, att bygga om fastigheten Påsen 15 i Hammarby sjöstad, Stockholm. Den anrika Transformatorverkstaden är från 1940-talet och ska nu konverteras till micro-living och co-working-utrymmen. Projektet är en totalentreprenad på 200 Mkr som påbörjats vid årsskiftet och ska vara färdigställt våren 2021.

– Vi är glada för förtroendet att bygga om Transformatorverkstaden. Vi har stor erfarenhet från dessa typer av konverteringsprojekt och att få vara med och skapa det här nya konceptet för micro-living och co-working känns riktigt kul, säger Hans Karlsson, projektutveckling Arcona.

– Detta är ett mycket spännande projekt som kommer att bli en byggnad med karaktär i Hammarby sjöstad. Vi kommer arbeta med flera olika spår parallellt för att skapa en långsiktigt hållbar fastighet, säger Christian Schjødt-Eriksen från Aberdeen Standard Investments och Jacob Cronstedt från Ailon.

Transformatorverkstaden ligger i en av Stockholms växande stadsdelar, en livlig plats med nya bostäder och kontor, restauranger, kaféer, skola, livsmedelsbutiker, hotell och med goda allmänna förbindelser. Fabriksbyggnadens industriella karaktär med stora fönster och höga tak samt travers där transformatorer tidigare lastades på tåg behålls och ger byggnaden en tydlig identitet och uttryck. Arkitekt är +Rolf.

Standard Life Aberdeen plc är ett av världens största investmentbolag. Bolaget bildades 2017 genom sammanslagningen av Standard Life plc och Aberdeen Asset Management plc. Investeringsverksamheterna bedrivs under varumärket Aberdeen Standard Investments som förvaltar tillgångar till ett värde av 527,7 miljarder pund, cirka 6.518,3 Mdr kr (30 juni 2019).

I egenskap av global kapitalförvaltare har Aberdeen Standard Investments som mål att bygga upp långsiktiga värden för sina kunder. Kundernas investeringsbehov utgör kärnan i Aberdeen Standard Investments verksamhet med ett heltäckande utbud av investeringslösningar, liksom kundservice och support på högsta nivå

Ailon är ett fastighetsbolag som har verksamhet i Norden, Tyskland och Storbritannien med kontor i Stockholm, London och Berlin. Ailon utvecklar och förvaltar micro-living och co-working.
tisdag, 21 januari 2020 14:07

160 nya bostäder i Kärrtorps centrum

 

 

Vid busstorget i Kärrtorp , där det tidigare stått en förskola, har Besqab byggt ett bostadshus med cirka 90 bostadsrätter och vid Söderarmsvägen och Lågskärsvägen ska Svenska Bostäder bygga tre bostadshus med sammanlagt cirka 70 hyresrätter


 

Totalt 160 nya bostäder byggs på tre platser i Kärrtorps centrum. Vid busstorget, där det tidigare stått en förskola, har Besqab byggt bostadshus med cirka 90 bostadsrätter. Vid Söderarmsvägen och Lågskärsvägen ska Svenska Bostäder bygga tre bostadshus med sammanlagt cirka 70 hyresrätter. Svenska Bostäder kommer även rusta upp gångvägen som leder från det nya huset vid Lågskärsvägen, längs tunnelbanan, ner till torget.


I samband med bostadsbyggnationen rustar Stockholms stad upp Kärrtorpsplan, busstorget och anslutande gångvägar och trappor.
Träden, dammen och stenbeläggningen utgör grunden i utformningen när nya mötesplatser skapas och tillgängliggörs. Målet är ett levande och trivsamt centrum som är attraktivt för verksamheter och fungerar som en mötesplats för boende och besökare. I gestaltningsprogrammet i dokumentlistan nedan kan du läsa mer om hur torget rustas upp.

Utformningen av torget bygger till stor del på resultatet från den medborgadialog som genomfördes i Kärrtorps centrum 2015. Då fick boende och besökare möjlighet att lämna synpunkter, delta i workshops och testa sina idéer på plats.
tisdag, 21 januari 2020 14:00

Erik Selins Collector rasar på börsen

 

 

Erik Selin, vd för Balder.


 


Erik Selin är storägare via fastighetsbolaget Balder och eget aktieägande i nischbanken Collector, som på tisdagsmorgonen gick ut med flera negativa nyheter, enligt Dagens PS.

Collector reserverar 800 miljoner kronor extra för kreditförluster i det fjärde kvartalet. Utöver det gör bolaget nedskrivningar på 150 miljoner kronor av it-tillgångar, uppger Göteborgs-Posten och berättar att fastighetsmiljardären Erik Selin under morgonhandeln på Stockholmsbörsen fick se över en halv miljard kronor av sitt aktievärde i Collector försvinna när aktiekursen störtdök på beskeden.

Aktiekursen i nischbanken rasade under tisdagen med drygt 20 procent..

Collector vill nu, skriver GP, genomföra en garanterad företrädesemission på 1.000 miljoner kronor och Erik Selin, som i dag är vice ordförande i nischbanken, föreslås ta över ordförandeposten efter Lena Apler.

Collector skriver i ett pressmeddelande, som refereras, att det justerade rörelseresultatet för Q4 väntas bli minus 140 till 150 miljoner kronor.
tisdag, 21 januari 2020 13:50

Selvaag Bolig delar ut extra 2,13 Mdr

 

 

Rolf Thorsen, vd för Selvaag Bolig. Under 2018 hade Selvaag Bolig en omsättningen om 3.169 MNOK då bolaget sålde 777 bostäder. Se länk.


 


Selvaag Bolig gör en extra utdelning på mer än två miljarder norska kronor, cirka  2,13 Mdr kr.

Under en bolagsstämma föreslog Selvaag Bolig att sälja stora delar av företaget mark till Urban Property. Transaktionen om 3,4 miljarder NOK har nu avslutats och styrelsen för Selvaag Bolig har beslutat att betala en utdelning på 22 NOK per aktie.


Urban Property är en ny företagsstruktur som inrättas för att köpa och äga Selvaag Boligs tomter. Urban Property kommer också att ha företrädesrätt på alla nya tomter som Selvaag Bolig vill utveckla. Selvaag Bolig kommer att köpa tomterna tillbaka steg för steg. Företagen kommer att bli långsiktiga och strategiska partners och Selvaag Bolig kommer att ha företrädesrätt och ett alternativ att återköpa marken.

Sedan 2013 har Selvaag Bolig betalat en utdelning på 14,30 NOK per aktie. År 2018 var den totala årliga utdelningen 4,50 NOK. För första halvåret 2019 betalades en utdelning på 2,0 NOK per aktie.

 

 

Cushman & Wakefield har fått det exklusiva uthyrningsuppdraget om 12.000 kvm av ägaren till Brädstapeln 13 på Fleminggatan 20 som är Europa Capital via NCAP – Nordic Investment & Capital Partners.


 

– I en tid med rekordlåga vakanser och högt ställda förväntningar lanserar vi Fleminggatan 20 med 12.000 kvadratmeter prime office i attraktivt läge, säger Håkan Klinterhäll på Cushman & Wakefield som fått det exklusiva uthyrningsuppdraget av fastighetens ägare, NCAP – Nordic Investment & Capital Partners.

Kvarteren i korsningen Fleminggatan/Scheelegatan har redan börjat sin förvandling till att bli en pulserande knutpunkt med nyöppnat SATS, ICA och Systembolag. Nu totalrenoveras Anders Tengboms nybrutalistiska flaggskepp på Fleminggatan 20 till att bli Kungsholmens mest attraktiva kontorshus. Genom etableringen kommer Kungsholmen att knytas ihop med och förlänga Stockholms Central Business District på allvar.

Klart för inflyttning hösten 2020

Fastigheten består av sex kontorsvåningar om vardera 1.700 kvadratmeter som kommer att renoveras till toppstandard enligt alla moderna krav. Därutöver finns lokaler i markplan som kan utvecklas till restaurang, reception och andra publika ytor.

Alessandro Cardinale
är grundare och arkitekt på Studio Stockholm, Han säger:

– Vi drivs av utvecklingen och ser att både byggnaden, parken och platsen har mycket unika och efterfrågade kvaliteter. Med våra högt ställda ambitioner kommer Fleminggatan 20 bli stället att vara på. Det är urbant, modernt och kaxigt, och samtidigt högfunktionellt. En unik möjlighet!

I bottenplanet planeras för restauranger och annan utåtriktad verksamhet. Framför huset finns en Pocket Park där arkitekturen med grönska, skulpturer, vatten och tegel för tankarna till Louisiana i Danmark. En attraktiv oas för tanke och reflektion mitt i stadens puls. Det är också nära till grönytor och löpspår utmed Klara Sjö.

Brädstapeln 13 ägs av Europa Capital via Nordic Investment & Capital Partners. Europa Capitals ägs av Rockefeller Group som i sin tur ingår i japanska Mitsubishi Estate.

 

John Routledge, Partner på  NCAP – Nordic Investment & Capital Partners, säger:
– Det här är en oerhört viktig satsning för oss. Tillsammans med våra investerare har vi bred erfarenhet av att renovera och förädla kontorsfastigheter över hela Europa. Vi ser en oerhörd potential i läget, ett ”Extended CBD” med närhet till Centralstationen, Cityterminalen, World Trade Center, Arlanda Express, Waterfront och Stadshuset. Vi ser fram emot genomföra vår affärsplan för Fleminggatan 20 tillsammans med det team vi engagerat för projektet och skapa en produkt av hög kvalitet.

– Produkten, läget och tajmingen är spot on, avslutar Håkan Klinterhäll på Cushman & Wakefield. Det här kommer bli mycket attraktivt i hyresmarknaden.

 

 

Den lagakraftvunna detaljplanen intill Arenastaden är markerad i gult.


Skandia Fastigheters nu lagakraftvunna detaljplan innebär en förtätning och stadsutveckling i Solna/Arenastaden med tre kvarter, underjordiskt garage och ett torg. Förslaget medger en bebyggelse om cirka 230 lägenheter i två av kvarteren och en flexibilitet mellan hotell/kontor/bostäder i det tredje.

Nu kan tidigare parkeringsplatser samt outnyttjad yta bli till cirka 28.000 kvm ny bebyggelse samt cirka 250 parkeringsplatser i Solna intill Arenastaden. Planområdet ligger vid Solna station, där Skandia Fastigheter sedan tidigare äger och förvaltar 300 hyresrätter i det så kallade ”Ballongberget” på Ballonggatan. Förslaget gäller tre delar där två ska bestå av bostäder om sex eller sju våningar och underjordiskt garage för bilar och cyklar samt en del där detaljplanen medger hotell, kontor eller bostäder. Inom området ska också en förskola och LSS-lägenheter byggas. Ett nytt torg ska binda samman de nya kvarteren och en tillkommande bro över Kolonnvägen ska koppla ihop området med Solna station.

– Efter sju års arbete tillsammans med Solna kommun har vi landat i en färdig och flexibel plan i bästa läge, säger fastighetschefen Bo Jansson. Nu ska vi mejsla fram bästa möjliga produkt utifrån de förutsättningar planen medger och sätta infrastrukturen på plats.

Skandia Fastigheters kontor, köpcentrum, bostäder och samhällsfastigheter är samlade i 122 fastigheter – eller 1,1 miljoner kvm – huvudsakligen i de tre storstadsregionerna och med ett sammanlagt värde av cirka 59 Mdr kr. Skandia Fastigheter har 150 medarbetare med målet att skapa och förvalta stadsmiljöer som lever länge. Uppdraget är att leverera en långsiktigt god avkastning till Skandias 1,4 miljoner ägare.
tisdag, 21 januari 2020 12:07

CBRE rådgivare till Schroders i Bergshamra

 

 

Fastigheten Skogskarlen som ligger på Björnstigen 85 i Bergshamra, har en idealisk placering, omgiven av Brunnsviken och naturområden. Fastigheten genomgår under 2019/2020 en renovering för att ge byggnaden ett rejält lyft.

 

CBRE har sedan en tid arbetat med uthyrningen av lokalerna i fastigheten Skogskarlen 2 i Bergshamra, på uppdrag av Schroders. Nu kan CBRE meddela att Canon har valt att flytta till cirka 2.600 kvm nyrenoverade lokaler i fastigheten.


Canon är en världsledande utvecklare och leverantör av bild- och dokumenthanteringslösningar för privatpersoner och företag.

Nina de Besche, uthyrningsansvarig på CBRE, kommenterar:

– Det är med stor glädje vi välkomnar Canon med sitt svenska huvudkontor till nyrenoverade lokaler i Skogskarlen. Canon har ett starkt varumärke och kommer att tillföra mycket med sin närvaro i huset. Fastigheten kommer få en bra blandning av hyresgäster i huset med både kontor och ett levande bottenplan.

Canon har efter en längre tids utvärdering av lämpliga lokaler beslutat sig för Skogskarlen som erbjuder en attraktiv miljö med enkel tillgänglighet för personal, kunder och återförsäljare.

– Vårt nya huvudkontor och showroom blir anpassat till vår verksamhet och ger oss bättre möjlighet att fortsätta utvecklas och växa. Vi ser fram emot att välkomna våra kunder och samarbetspartners i moderna möteslokaler och ett inspirerande showroom, säger Christer Ericsson, CFO på Canon Svenska.

Fastigheten Skogskarlen som ligger på Björnstigen 85 i Bergshamra, har en idealisk placering, omgiven av Brunnsviken och naturområden, vilket skapar en fristad i Bergshamra/Solna. Fastigheten genomgår under 2019/2020 en renovering för att ge byggnaden ett rejält lyft. Lobbyn i entrén förvandlas till en välkomnande lounge med en ny gemensam reception där hyresgästerna och besökare kan mötas i en inspirerande miljö. En restaurang/café och nyrenoverat gym kommer även att finnas vid entréplanet.

 

 

Finance Tower i Bryssel  är en skyskrapa som är 145 meter hög och omfattar en stor lokalyta om 181.000 kvm. Bygganden, som är uthyrd till den belgiska regeringen är den näst högsta i Belgien och den byggnad i Belgien som har den största kontorsytan. Tornet uppfördes 1968 och det genomgick omfattande uppgraderingar 2005-2008.


Engelska Valesco Group, har  i samarbete med koreanska Meritz Securities, förvärvat Finance Tower, 145 meter högt och med en lokalyta 181.000 kvm i Brysssel, för 1,2 miljarder euro, 12,7 Mdr kr.

Valesco meddelar att kontorsbyggnaden Bryssel Finance Tower säljs av Breevast och ZBG under förutsättningen att fastighetens skulder om 720 miljoner euro beviljas lån av ett konsortium långivare med Allianz, Legal & General Investment Management, SMBC och Bayern LB.

Det 36 våningar höga tornet, som ligger i Bryssel centrala affärsdistrikt, är uthyrt till den belgiska regeringen.

Shiraz Jiwa, grundare och vd för Valesco Group, säger:
– Vår inställning till fastighetsrisk och vår förmåga att lösa komplexa strukturer har gjort det möjligt för oss att förvärva detta landmärke och denna eftertraktade fastighetstillgång med stöd av en mycket utmärkt institutionell investerare i Meritz.

Henk Brouwer, vd för Breevast och styrelseledamot i ZBG, säger:
– Försäljningen av Finance Tower är en betydande prestation, vilket representerar ett åtagande från ZBG och Breevast som förvaltat byggnaden under två decennier och nu med en försäljning av hög kvalitet i hjärtat av Bryssel.


 

 

Brf Murgrönan i Kungälv är Riksbyggens projekt nummer 200 som certifieras enligt Miljöbyggnad.

 


Riksbyggen har nu 200 byggnader certifierade i Miljöbyggnad och är därmed den aktör med flest certifieringar i miljöcertifieringssystemet som drivs av Sweden Green Building Council. Brf Murgrönan i Kungälv är Riksbyggens projekt nr 200 att certifieras med Miljöbyggnad.

– Det är jätteroligt att Brf Murgrönan är projekt nr 200 som certifieras med Miljöbyggnad. Vi gör mycket för ökad hållbarhet i projektet där certifieringen av byggnaden är en viktig del. Bland annat planterar vi växtlighet för att gynna pollinering och fröspridning, synlig dagvattenfördröjning på gården samt anlägger odlingslådor. All belysning är LED och det kommer också att bli laddstolpar för elbilar och en gemensam bilpool, säger Rasmus Edlund, projektchef på Riksbyggen Bostad Väst.

Brf Murgrönan kommer att bestå av 61 lägenheter med beräknad inflyttning våren 2021 och byggs i Kungälvs nya centrumstadsdel Kongahälla där Riksbyggen bygger fyra kvarter med 340 nya bostäder. Riksbyggen har arbetat med Miljöbyggnad sedan 2012, då man började använda sig av Miljöbyggnad i sin nyproduktion av flerbostadshus.

– Genom att systematiskt använda oss av kraven för Miljöbyggnad i vår bostadsproduktion bidrar Riksbyggen till mer hållbara boendemiljöer hus för hus. En viktig del av Miljöbyggnad är den kontroll och besiktning som sker både innan byggnation och två år efter att husen är klara, en funktion som inte alla miljömärkningar har, säger Karolina Brick, miljöchef på Riksbyggen.

Riksbyggens nyproducerade flerbostadshus med tre eller fler våningar certifieras enligt Miljöbyggnad Silver. Men Riksbyggen har även två projekt med betyget Guld, Brf Viva i Göteborg och Brf Sjökortet i Västerås. Brf Viva har också utsetts till Årets Miljöbyggnad.

– Vi är väldigt glada över att en stor aktör som Riksbyggen så länge varit engagerade i Miljöbyggnad. Som långsiktiga förvaltare ser de värdet i att använda systemet som ett verktyg under projektering och byggnation, men även för att säkra driften under många år framöver. Det gör skillnad för vår miljö och hjälper oss att uppnå Sveriges miljömål, säger Lotta Werner Flyborg, vd på Sweden Green Building Council.

Miljöbyggnad är Sveriges mest använda miljöcertifiering för byggnader och drivs av Sweden Green Building Council. Det är baserat på svenska lagar och myndighetskrav och utgår från svenska förhållanden. Certifieringssystemet hanterar 15 olika kriterier inom energi, innemiljö och material som granskas av oberoende part innan SGBC certifierar. Slutcertifiering sker efter två år när värdena verifieras i en uppföljande kontroll.måndag, 20 januari 2020 14:08

Patrizia säljer 68 fastigheter i Tyskland

 

 

Patrizia har sålt en portfölj med 68 detaljhandelsfastigheter omfattade totalt cirka 122.000 kvm  uthyrbar yta på etablerade orter, med hyresgäster som de stora tyska livsmedelshandlarna Edeka, Lidl, Netto, Penny och Rewe.

 


Patrizia AG  har sålt av en detalhandelsportfölj med totalt 68 fastigheter i Tyskland till en fond som förvaltas av GPEP, en förvaltningsplattform specialiserad på stormarknader och detaljhandelsparker i hela Tyskland.

Portföljen omfattar totalt cirka 122.000 kvm  uthyrbar yta på etablerade detaljhandelsplatser, med hyresgäster som de stora tyska livsmedelshandlarna Edeka, Lidl, Netto, Penny och Rewe.

Patrizia har ökat portföljens återstående genomsnittliga  löptid för hyresavtalen genom ett program för aktiv förvaltning, vilket optimerar värdet för sina investerares räkning.

Daniel Herrmann
, chef för fondförvaltning i Patrizia, säger i en kommentar:
– Som en av de första institutionella aktörerna inom sektorn för  livsmedelshandel är vi väl rustade att dra fördel av det växande investerarfokuset på den tyska marknaden. Denna transaktion är vår första storskaliga försäljning inom segmentet stormarknader och handel. Vi är glada över att ett växande antal tyska och internationella institutioner ser detaljhandelstillgångar för livsmedelsföretag som ett viktigt inslag i deras investeringsstrategi.

Han tillägger:
– Patrizia är fortfarande en aktiv köpare på den tyska livsmedelsmarknaden. Även efter denna försäljning har vår tillgångsförvaltning i delsektorn vuxit under de senaste 18 månaderna. Vi fortsätter att leta efter framtida investeringar, även om vi gör det selektivt och endast där vi ser möjligheten att leverera stark avkastning.

Patrizia förvaltar för mer än 7 miljarder euro i detaljhandelssektorn i hela Europa, där majoriteten av investeringarna finns i den tyska livsmedelssektorn.

Patrizias rådgivare i affären med GPEP var Colliers International och K + L Gates Berlin.

Sida 1 av 1012