22 maj 2018

Redaktionen

alt
Vectura köper 74 lägenheter av Skanska i Limhamn, Malmö.

 

Skanska ska bygga ett nytt vård- och omsorgsboende i stadsdelen Limhamn i Malmö. Aleris AB kommer att driva vårdboendet och Vectura Fastigheter AB tillträder som ny fastighetsägare under hösten 2018.

 

Det nya vård- och omsorgsboendet blir fem våningar högt och kommer få 74 lägenheter med en total area på 5.300 kvm samt en omkringliggande trädgård. Byggstart sker i sommar och huset beräknas vara färdigt under våren 2020.

 

– Det känns fantastiskt att få utveckla ett boende på den mark där Skanska eller då Skånska Cementgjuteriet startade sin resa för cirka 130 år sedan, säger Daniel Fex, affärsutvecklare på Skanska.

 

Husfasaderna kommer att bestå av olika kulörer av tegel för att återknyta till det gamla industriområdet. Byggnaden uppförs för att kunna certifieras enligt det svenska miljöcertifieringssystemet Miljöbyggnad.

 

– Vi känner oss trygga med att ha Skanska som samarbetspartner i detta projekt. De arbetar aktivt med säkerhet på sina arbetsplatser, kvalitets- och miljöfrågor och de har också värderingar som ligger helt i linje med våra, säger Susanne Ekblom, vd på Vectura Fastigheter AB.

 

På området som kallas Limhamns Sjöstad kommer det förutom äldreboende byggas cirka 1.000 bostads- och hyresrätter samt ett parkeringshus.

måndag, 21 maj 2018 16:36

AFA anlitar JLL för uthyrning i city

alt
Uthyrningsprojektet Sergel Nova avser 3.600 kvm i fastigheten Hägern Större 14 som omfattar 13.169 kvm. Fastigheten, som även kallas Sergels Hus, är belägen i hörnet av Klarabergsgatan och Drottninggatan med Sergels Torg direkt utanför dörren.

 

alt

JLL:s uppdrag utgörs av 3.611 kvm uthyrningsbar yta i 3 plan i Hägern Större 14. Inflyttning beräknas ske sommaren 2019. Uthyrningsprojektet har fått namnet Sergel Nova.

 

AFA Fastigheter anlitar JLL för uthyrning av Hägern Större 14 i centrala Stockholm. Byggnaden, som uppfördes 1957, ligger vid Sergels Torg och huserar idag Manpowers huvudkontor. Uppdraget utgörs av 3.611 kvm uthyrningsbar yta i 3 plan. Inflyttning beräknas ske sommaren 2019. Uthyrningsprojektet har fått namnet Sergel Nova.

 

– Det här är ett roligt uppdrag och vi är stolta över förtroendet vi fått från AFA. Här kan vi erbjuda det som idag saknas på kontorsmarknaden, extremt effektiva och toppmoderna lokaler med attraktivt läge mitt i city, säger Marie Meyer, ansvarig projektledare på JLL.

 

För närvarande genomgår Sergels Torg med omgivande gator en totalrenovering. En helt ny stadsmiljö skapas med bilfria gator och uteserveringar.

alt

                                                                                                                                             

Maria Börtemark (bilden t v), idag vd för Strategisk Arkitektur, blir ny vd för AB Borätt och Seniorgården AB inom JM-koncernen. Börtemark har erfarenhet från olika ledande roller inom fastighets- och bostadsutveckling med tyngdpunkt på att driva affär, värdeskapande i tidiga skeden och konceptutveckling för att stärka platser och stadsdelar. Maria Börtemark är utbildad civilingenjör på Lantmäteri, KTH.

 

– Jag är glad över förtroendet att tillsammans med medarbetare och styrelsen för AB Borätt och Seniorgården AB ta nästa steg i att utveckla redan starka varumärken inom bostadsutveckling, säger Maria Börtemark.

– Vi är mycket glada att Maria börjar som vd för AB Seniorgården och Borätt AB. Med Marias långa och breda erfarenhet finns mycket goda förutsättningar för att bygga vidare på de framgångsrika varumärkena Seniorgården och Borätt, säger Lars-Olof Höglund, ordförande för Seniorgården AB och AB Borätt.

Maria Börtemark tillträder senast 15 oktober 2018 och efterträder nuvarande vd Birgitta Seeman (bilden t h) som därmed lämnar rollen som vd efter många synnerligen framgångsrika år, men Seeman kommer att arbeta kvar inom Seniorgården/Borätt fram till pensionen i maj 2019.

alt
Bilden visar Rinkebysvängen, när den byggts om och flyttats i sidled. I bilden syns den nya skolan i Rinkebydalen. Illustration: White arkitekter

 

alt

Programområdets läge mellan Tensta, Rinkeby och Bromsten markerat med orange färg och detaljplanens läge markerat med rosa färg.

 

Nu har Stadsbyggnadskontoret i Stockholm ett programsamråd om utveckling av området som ligger mellan Tensta, Rinkeby och Bromsten, kallat Spångadalen. Syftet med programarbetet för Spångadalen är att studera hur Tensta, Rinkeby och Bromsten kan kopplas samman på ett fysiskt och socialt hållbart sätt samt pröva möjligheten för bostäder inom programområdet. Samråd om programförslaget för Spångadalen pågår 15 maj till 25 juni 2018 och under samrådstiden finns det möjlighet att lämna synpunkter på förslaget.

 

Förslaget innehåller en ny grundskola, årskurs F-9 för 900 elever med tillhörande idrottshall, en mindre idrottshall, fyra nya parker, två nya förskolor, 1.500-1.700 nya bostäder, ett regionalt cykelstråk och en ny gång- och cykelbro till Rissne.

 

I förslaget kopplas områdena samman med nya gator och ny bebyggelse. Nya gemensamma mötesplatser skapas mellan områdena och platser för barn och unga ska prioriteras. 

 

Programområdet innefattar dalgångarna mellan Tensta, Rinkeby och Bromsten samt området öster om Bromsten intill Ulvsundavägen och omfattar cirka 57 hektar, varav detaljplanen omfattar ett område på cirka 9 hektar.

 

All mark inom programområdet tillhör Stockholms stad. Inom programområdet har Sisab tre tomträtter för förskolor på kvarteren Trampkvarnen 1, kv. Stampkvarnen 1 samt kv. Bittinge 1.

 

Ett beslut om markanvisning för 150 bostäder till Svenska Bostäder, för del av Bromsten 9:2, togs i exploateringsnämnden i mars 2014.

 

Detaljplanerna omfattar dels Bromstensstaden för kv Tora, med flera, för cirka 600 bostäder och park, dels för kv. Gunhild och kv. Gustaf för cirka 1.000 bostäder.

alt
Millimeter Arkitekter har ritat påbyggnaden på Scandic Täby.


Scandic har tillsammans med Maxus AB, fastighetsägare av Scandic Täby, beslutat om en påbyggnad av två våningsplan på hotellet. De nya våningsplanen kommer att inrymma 48 nya rum vilket ger hotellet totalt 170 rum. Byggstart planeras under maj och hotellet beräknas vara klart under första kvartalet 2019.
    

– Vi ser en spännande utveckling i Täby, det händer mycket runt omkring hotellet, och det gör att vi tillsammans med Maxus vill satsa på att utveckla verksamheten. När det är färdigt kommer vi att ha en mycket fin hotellupplevelse att erbjuda våra gäster, säger Peter Edelbrock, distriktsdirektör för Storstockholm på Scandic Sverige.
    

De två nya våningsplanen kommer att ha stora fönsterpartier och de nya rummen för en mycket ljus och fin utsikt. De nya rummen blir även betydligt större, cirka 24-25 kvm, jämfört med de befintliga rummen på mellan 14 och 18 kvm. Arkitekt för projektet är Milimeter Arkitekter.
    

– Jag tycker att det är roligt att vi har bestämt oss för att utveckla Scandic Täby. De nya rummen kommer att tillföra mycket till fastigheten och hotellupplevelsen som helhet, säger Magnus Wahlbäck, vd Maxus AB.
    

Scandic Täby har de senaste åren genomgått en omfattande renovering där fasaden fräschats upp och befintliga rum, badrum och allmänna ytor fått helt ny inredning. I tillägg har ett nytt restaurangkoncept, Köksbaren, öppnat och erbjuder nu förutom frukost även lunch och a la carte-servering på kvällen.

alt
Totalt har Alm Equity sålt 50 procent av totalt 327 lägenheter i Barkarbystaden, Rinkeby och Rönninge.

 

ALM Equity har sålt 50 procent av tre bostadsprojekt – Barkarbystaden, Rinkeby och Rönninge – till Resona. Projekten omfattar totalt 327 lägenheter som kommer att förvaltas av ALM Equitys förvaltningsbolag, Svenska Nyttobostäder och dess nystartade systerbolag. Två av projekten, Kronan i Barkarbystaden och Torghuset i Rönninge Centrum har sitt ursprung i Småas byggrättsportfölj. Småa förvärvades av ALM Equity under 2017 och är nu en integrerad del av koncernen med samma marginalkrav och arbetsmodell som ALM Equity. Esplanaden på Rinkebyterrassen utgör ALM Equitys femte delprojekt i Rinkeby.

 

Resona, ägt av David Giertz, totalfinansierar den kommande byggnationen samt nedlagda utvecklingskostnader. Giertz sålde sin andel i telekombolaget DGC i juni 2017 till EQT, som köpte ut DGC från börsen för 2,4 Mdr kr.

 

ALM Equity blir hälftenägare i förvaltningsobjekten, dock har investerarna rätt till återbetalning av sina insatser innan full vinstdelning sker. Värdet på de färdiga fastigheterna som förvaltningsobjekt är beräknat till 670 Mkr. Försäljningen ger ingen initial resultateffekt. I takt med att fastigheterna produceras redovisas projektens resultat succesivt. Förväntad projektmarginal är i linje med ALMs historiska marginaler för bostadsrättsprojekt. Under förvaltningsfasen redovisas resultatet för ALM Equity successivt först då investerarna har återfått sitt kapital.

 

Försäljningen och kapitalanskaffningen gäller både utvecklingen av projekten och finansieringen av projekten i förvaltningsfas. I och med affären räknas dessa bostäder som sålda och kommer att byggstartas så snart som möjligt.

 

– Vår affärsmodell fungerar väl trots att bostadsrättsmarknaden är inne i en svacka. Att byggmarknaden nu svalnar av är positivt, eftersom det möjliggör byggstarter av bostäder för människor med vanliga inkomster på hyresmarknaden, företagsmarknaden och förhoppningsvis även bostadsrättsmarknaden. Vi ser fram emot att produktionsstarta dessa tre projekt och kommer fortsätta förse marknaden med bostäder, säger Joakim Alm, vd för ALM Equity AB.

 

Försäljningen av projektandelarna har hanterats av Nordisk Fastighetskredit, ALM Equitys dotterbolag som erbjuder tjänster inom affärsområdet finans.

måndag, 21 maj 2018 08:40

Vacse köper av Skanska i Jönköping

alt
Vacse blir hyresvärd åt Jordbruksverket och Skogsstyrelsen i Jönköping.


Vacse utökar sitt bestånd av samhällsfastigheter genom förvärv av Skanskas projekt i Jönköping, med Jordbruksverket och Skogsstyrelsen som hyresgäster. Fastigheten uppförs i den nya stadsdelen Skeppsbron vid Södra Munkjön och tillträde sker i början av 2021.
    

Södra Munksjön kommer att bli Jönköpings nya knutpunkt och en förlängning av den befintliga stadsskärnan. Ett av de första projekten i denna nya stadsdel blir Jordbruksverket och Skogsstyrelsen nya aktivitetsbaserade kontorsbyggnad som kommer omfatta cirka 16.000 kvm med plats för cirka 900 arbetsbetsplatser.
    

Byggnaden har en tydlig miljöprofil och målsättnigen är att miljöcertifiera byggnaden enligt Breeam nivå Excellent vilket ställer höga krav på bland annat eneriganvädning, inomhusklimat, markanvändning och påverkan på närmiljön. Förvärvet är villkorat av att bygglovet vinner laga kraft.
    

– Vi är mycket glada över att få möjligheten att lära känna två nya myndigheter och att arbeta tillsammans med Skanska i detta mycket spännande samhällsbyggnadsprojekt. Förvärvet är helt i linje med vår förvärvsstrategi och det är extra glädjande att etablera sig i en för Vacse ny, expansiv stad, säger Fredrik Linderborg, vd för Vacse.
    

Vacse ägs av sju pensionsstiftelser knutna till Apoteket, Atlas Copco, Ericsson, Sandvik, Skanska, Stora Enso och Volvo.

fredag, 18 maj 2018 15:40

Stena planerar 120 bostäder i Malmö

alt
Under de närmsta åren vill Stena Fastigheter, som i dag förvaltar drygt 900 lägenheter i Bellevuegården, stärka och utveckla området genom att bland annat bygga 120 nya bostäder.

 

Stadsbyggnadsnämnden i Malmö stad har beslutat att anta detaljplanen för fastigheten Hålsjön 2 och Svansjön 4 i Bellevuegården i stadsdelen Hyllie i sydvästra Malmö.

 

– Vi är glada att detaljplanen antagits. Beslutet innebär att Stena Fastigheter kan fortsätta det planerade arbetet att utveckla Bellevuegården, säger Unni Sollbe, vd Stena Fastigheter Malmö.

 

Under de närmsta åren vill Stena Fastigheter, som i dag förvaltar drygt 900 lägenheter i Bellevuegården, stärka och utveckla området genom att bland annat bygga 120 nya bostäder. Planen är att bygga fyra bostadshus med 4-6 våningar i kvarterets ytterkanter.

 

– Malmö växer och behovet av bostäder är stort. Som en av stadens största fastighetsägare arbetar vi långsiktigt och vi vill stärka de städer vi verkar i, säger Unni Sollbe.

fredag, 18 maj 2018 15:36

Fastator visade vinst om 6,7 Mkr

alt
Joachim Kuylenstierna, vd för Fastator.

 

Investmentbolaget Fastator redovisade en sänkt kvartalsvinst efter skatt till 6,7 Mkr (20,5), motsvarande 0,44 kr (1,47) per aktie. Minskningen förklarades framförallt av lägre värdeförändringar i bolagets underliggande innehav.

 

Kassaflödet från den löpande verksamheten och investeringsverksamheten uppgick till -5,8 Mkr (121,6) och koncernenslikvida medel var vid periodens slut 28,2 Mkr (35,9). De räntebärande skulderna ökade till 250,0 Mkr (244,8).

 

Det egna kapitalet ökade till 587,9 Mkr (581,5 vid årsskiftet), motsvarande en soliditet om 67,1 procent (67,0). Substansvärdet beräknades till 586,4 Mkr (580,0) motsvarande 41,83 kr (41,37) per aktie.

 

– På samma sätt som Fastator tidigt började med investeringar i samhällsfastigheter, fortsätter vi kontinuerligt att utvärdera var nästa fastighetssegment med stor tillväxtpotential finns. Vår ambition är att återigen investera tidigt inom detta segment och fortsätta skapa värden för våra aktieägare. Affärer är bra, men bra affärer är bättre. Vilken av de stjärnor vi ser på horisonten som lyser starkast i våra utvärderingar kommer att visa sig under året, säger vd Joachim Kuylenstierna.

 

Efter periodens utgång har Fastators innehavsbolag Offentliga Hus meddelat att bolaget väntas redovisa positiva värdeförändringar under det andra kvartalet med 350 Mkr. Detta innebär en positiv resultateffekt om 175 Mkr i Fastators resultat för årets andra kvartal.

 

Dessutom har Fastators styrelse beslutat om en ny utdelningspolicy, vilken innebär att bolaget ska dela ut 50 procent av kassagenererade vinst från år 2020. Tidigare har policyn varit att samtliga vinstmedel ska återinföras i verksamheten. LE

fredag, 18 maj 2018 15:30

Pildammsvägen, ny stadsgata i Malmö

alt
Illustration över planområdet i kvarteret Priorn.

 

Som en del i utvecklingen kring Triangelstationen byggs ett åtta våningar högt bostadshus och en förskola i kvarteret Priorn, samtidigt som omvandlingen av Pildammsvägen börjar. På torsdagen antog stadsbyggnadsnämnden detaljplanen.

 

De nya bostadshusen och det redan påbörjade kontorshuset vid Konsthallstorget kommer att bidra till omvandlingen av Pildammsvägens karaktär, från hetsig infartsled till en lugnare stadshuvudgata med cykelväg längs båda sidor.

 

Tryggheten, tillgängligheten och framkomligheten kommer att öka i området för både cyklister och fotgängare i och med nya gång- och cykelstråk. Strax söder om bostadskvarteret anläggs en gångväg som kopplar ihop Pildammsparken med den lilla parken Källängen på Rådmansvången. Norr om kvarteret kommer det långa cykelstråket passera, som sträcker sig hela vägen från Hyllie via Kroksbäckparken, Stadion och Pildammsparken tvärs över Pildammsvägen och vidare mot Triangeln.

 

I detaljplanen ryms förutom cirka 90 bostäder en efterlängtad förskola med plats för omkring 100 barn, väl skyddad mellan bostadshusen. En hög grönytefaktor ska uppnås i kvarteret, vilket innebär att det kommer upplevas som en mycket grön och lummig miljö. Idag är området en markparkering.

 

– Det är kul att Citytunneln och tågtrafiken ger näring åt byggandet också vid Triangeln. Nu fyller vi en av de sista ödetomterna i centrum och skapar en tät grön stadsboulevard av Pildammsvägen som blir en attraktiv länk mellan Davidshall, Rådmansvången, universitetssjukhuset och Pildammarna, säger Märta Stenevi (MP), kommunalråd och stadsbyggnadsnämndens ordförande.

 

– Kvarteret Priorn är ett bra exempel på hur förtätningen gör Malmö finare och mer levande när en parkering omvandlas till förskola, arbetsplatser och gröna gårdar, säger Sofia Hedén (S), vice ordförande i stadsbyggnadsnämnden.

Sida 1 av 730