16 november 2018

Redaktionen

fredag, 16 november 2018 11:42

Skanska investerar 1,8 Mdr i Göteborg

alt

Skanskas kontorsprojekt Citygate har utvecklas tillsammans med den danska arkitektbyrån Henning Larsen Architects och kommer att bli Nordens högsta kontorshus. Projektet påbörjas i december i år och ska vara färdigställt i mars 2022.


Skanska investerar cirka 1,8 Mdr kr i kontorsprojektet Citygate i Gårda, Göteborg. Byggkontraktet är värt cirka 1,5 Mdr kr, vilket inkluderas i orderingången för Sverige för det fjärde kvartalet 2018. Kontorshuset kommer att bli 36 våningar högt, motsvarande 144 meter, och får en total uthyrningsbar yta om cirka 42.000 kvm.
    

– Gårda har potential att utvecklas ytterligare och med Citygate bidrar vi till att stärka området. Vi fokuserar bland annat på framtida digitala möjligheter, vilket skapar nya former av mötesplatser i husets publika delar och kommer att bidra till liv i huset och i Gårda i stort, säger Micko Pettersson, vd Skanska Fastigheter Göteborg.
    

Kontorshuset ska WELL-certifieras och miljöcertifieras enligt LEED.
    

– Vi är stolta och glada över att detta byggprojekt som vi varit med att utveckla under ett par års tid nu kommer igång. Det är glädjande att få bidra till utvecklingen av Göteborg och skapa detta spännande kontorsprojekt och landmärke med en konstruktion i framkant, säger Per-Anders Ericsson, regionchef, Skanska Hus Göteborg.

fredag, 16 november 2018 11:39

Vasakronan hyr ut 6.000 kvm i Solna Strand

alt
Utsikt från ned mot strandpromenaden från Vasakronans fastighet Nöten 5 på Solna Strandväg 74-86. Visionsbild: Walk the room


Vasakronan har avtalat med Universitets- och högskolerådet (UHR) som ska hyra 6.600 kvm konor i Solna Strand. Uthyrningen innebär att ytterligare en etapp startas i projektet STRAND.
    

I Solna Strand, med adress Solna Strandväg 74-86, bygger Vasakronan om och moderniserar kontorskvarteret som döpts till STRAND. Målet är att modernisera och skapa en ny struktur och nya samband mellan de tre befintliga byggnaderna. Samtidigt öppnas en ny siktlinje upp och gemensamma ytor skapas hela vägen ner till strandkanten.
    

Projektet omfattar totalt 26.000 kvm fördelat på sex plan i tre huskroppar och genomförs i etapper. Den första etapp, som omfattade 4.400 kvm, är färdigställd och fullt uthyrd till bland annat COWI som tillträdde hösten 2017.
    

Den deletapp som nu är igång motsvarar en investering på 420 Mkr och i och med uthyrningen till UHR är den uthyrd till 51 procent. UHR flyttar in den 1 september 2020.
    

– I STRAND får UHR toppmoderna lokaler i ett vattennära område med utmärkta kommunikationer och bra service. Det nya torget vi skapar mellan huskropparna ger också hyresgästerna bättre access till Solna strandpromenad, säger Anna Nyberg, chef fastighetsutveckling Stockholm på Vasakronan.

alt
Med Hagsätra Hubb vill Sveafastigheter Bostad och Belatchew Arkitekter ge Hagsätra en ny modern siluett, där husets högdel ger intryck av att sväva i luften.


Sveafastigheter Bostad och Belatchew Arkitekter har utsetts till vinnare för att bygga ett nytt landmärke i Hagsätra Centrum i södra Stockholm. Det vinnande förslaget går under namnet ”Hagsätra hubb” – där bildning, idrott och gemenskap utgör ledorden för Hagsätras nya landmärke, ett bostadshus med fokus på social hållbarhet. Huset ska rymma 200 hyresbostäder – alltifrån kompis- och kollektivlägenheter till utrymmen för s.k. co-working, cykelverkstad och vad som kommer att bli Sveriges minsta biograf.
    

– Det är alltid ett privilegium att få vara med och utforma stadens landmärken. I Hagsätra ville vi spinna vidare på ABC stadens vision om en levande ytterstad samtidigt som vi tillför ett nytt lager av samtida arkitektur med ett rikt innehåll, säger Rahel Belatchew, chefsarkitekt och vd på Belatchew Arkitekter. 
    

Ett krav från staden har varit att förslagen ska bidra till att utveckla Hagsätra Centrum. Betoningen har legat på socialt hållbar stadsplanering, där man ville se en byggnad som både bidrar till och förstärker platsens identitet. Konkurrensen var hård och 22 förslag kom in i tävlingen där juryn i jämförelseförfarande slutligen valde Hagsätra Hubb.
    

– Vi är otroligt stolta över att vinna markanvisningen för ett så komplext uppdrag med högt ställda krav inom framförallt social hållbarhet vilket är ett område vi aktivt arbetar med i alla våra projekt, säger Lars Gärde, affärsutvecklingschef Sveafastigheter Bostad. 
    

En gedigen analys ligger till grund för förslaget där man genom intervjuer med boende och andra berörda. Tillsammans med konsultbolaget Tyréns sammanställdes en analys för att få en bild av området och vilka sociala behov som finns, däribland att öka tryggheten och kulturutbudet.
    

– Mötesplatsen kommer att fyllas med innehåll i samarbete med lokala organisationer för att bli en plats som bidrar till hela Hagsätras utveckling, säger Harry Mc Neil, marknads- och hållbarhetschef på Sveafastigheter Bostad. 

torsdag, 15 november 2018 17:09

Catella ökade rörelseresultatet till 292 Mkr

alt
Knut Pedersen, vd för Catella.

 

Catella ökade sin nettoomsättning för årets nio första månader till 1.473 Mkr (1.320) och redovisade ett höjt rörelseresultat till 292 Mkr (244) och en förbättrad rörelsemarginal till 19 procent (18). I rapporten framhåller vd Knut Pedersen att Catellas plattform inom rådgivning och kapitalförvaltning tillåter en kraftig tillväxt och bolaget avser att fortsätta öka förvaltat kapital för att skapa en än mer stabil bas i form av fasta intäkter, men också en ökad novå för möjliga rörliga intäkter.

 

Inom affärsområdet Corporate Finance medverkade Catella i transaktioner om 45,3 Mdr (33,6), varav 18,3 Mdr (23,4) i Norden och 27,0 Mdr (10,2) i Kontinentaleuropa. Detta gav ökade intäkter om 416 Mkr (396), men rörelseresultat minskade till 19 Mkr (27) motsvarande en marginal om 5 procent (7).

 

Inom Property Investment Management ökade det förvaltade kapitalet med 11,7 Mdr kr (7,8). Nettoinflödet under perioden var 6,7 Mdr kr (6,5) och den 30 september uppgick förvaltat kapital till 66,7 Mdr kr (48,1). Affärsområdets intäkter steg till 460 Mkr (304 och rörelseresultatet förbättrades till 64 Mkr (16), vilket motsvarade en marginal om 14 procent (5).

 

Catellas förvaltade kapital inom Equity, Hedge och Fixed Income Funds steg med 2,9 Mdr (3,4) under perioden och förvaltat kapital i affärsområdet ökade till 112,3 Mdr kr (102,3). Intäkterna steg till 648 Mkr (633), medan rörelseresultatet förbättrades till 286 Mkr (260), motsvarande en marginal om 44 procent (41).

 

I oktober träffade Catella Bank ett inkråmsöverlåtelseavtal om sin Wealth Management-verksamhet i Luxembourg. I affären ingår inte den svenska Wealth Management- samt kortutgivningsverksamheten och den strategiska översynen för dessa verksamheter fortgår. Inom affärsområdet ökade det förvaltade kapitalet till 21,3 Mdr kr (19,8). Till följd av arbete med att renodla kundportföljen och kostnader i samband med den strategiska översynen minskade affärsområdets intäkter till 262 Mkr (337) och rörelseresultatet föll till –93 Mkr (6). LE

torsdag, 15 november 2018 17:03

Amasten invigde de första Riki-husen

alt
Hans Lindberg, kommunstyrelsens ordförande i Umeå och Jan-Erik Höjvall, vd för Amasten, inviger det första huset byggt enligt Amastens modulsystem Riki.

 

Under torsdagen invigde Amasten Sveriges första Riki-hus med 44 lägenheter på Näckens väg 27 i Tomtebo, Umeå. Vid invigningen medverkade Jan-Erik Höjvall, vd för Amasten och Hans Lindberg, kommunstyrelsens ordförande i Umeå.

 

Riki Bygg, som ingår i Amasten, producerar tillsammans med en kinesisk partner lägenhetsmoduler av hög svensk design och kvalitet.

 

– Vi har jobbat med det här konceptet i mer än tre år och det är fantastiskt kul att se det första färdiga Riki-huset här idag, sa Jan-Erik Höjvall.

 

I augusti anlände de 44 lägenheterna till Umeå hamn, nästan helt inflyttningsklara, inredda med kök, toalett, speglar och allt. Sedan dess har taket byggts och monteras och fasaden har satts på plats, och nu är huset helt klart för inflyttning. Projektet kommer att följas av ytterligare ett hus med 33 lägenheter inflyttningsklara till hösten 2019.

 

– Umeå har bostadsbrist och det här är ett innovativt sätt att bygga, snabbt och med god kvalité. Det är ett bra komplement till vårt övriga bostadsbyggande i kommunen. Vi ser fram emot att våra hyresgäster flyttar in och att följa projektet vidare, sa Hans Lindberg, kommunstyrelsens ordförande i Umeå.

torsdag, 15 november 2018 16:47

Pime Living i ett kraftigt ras på börsen

alt
Prime Livings jätteprojekt med 1.100 studentbostäder vid Spångastation är allvarligt hotat på grund av att bolagets kassa är tom i december i år.

 

De är få aktieinvesteringar i fastighetsbolag som har varit sämre än studentbostadsutvecklaren Prime Livings. Under torsdagen rasade aktien på First North rejält med cirka 30 procent till som lägst 7,50 kr/aktie. I mars 2017 stod aktien som högst i 134,75 kr/aktie.


Orsaken till raset är att bolaget enligt börsens regler tvingats meddela att: ”Den korta finansieringen kan lösas genom lån från några större aktieägare eller lån mot säkerhet i befintliga fastighetsinnehav, alternativt avyttringar från den befintliga fastighetsportföljen. Dessa diskussioner pågår med hög intensitet. Om inget av ovan alternativ genomförs kommer bolagets likviditet att ta slut under andra halvan av december.”


Problemen har blivit stora för Prime Livings projekt med 1.100 studentbostäder vid Spånga station och där 300 bostäder skulle vara inflyttningsklara i år. Men dessa 300 bostäder kan möjligen vara inflyttningsklara någon gång under våren nästa år, efter att en ny underentreprenör har upphandlats. Bygget har problem med en sanering som inte utförts på marken där tidigare en färgfabrik och ett skrotupplag fanns.

 

Nu finns en stämning mot Prime Living från en underentreprenör om utebliven betalning om 24 Mkr, denna underentreprenör säger sig även ha blivit hotad av kriminella personer för att han inte har velat dra tillbaka sin stämningsansökan.

 

Även en markanvisning för en studentskrapa i 15 våningar med 162 bostäder vid Roslags Näsby station som Prime Living har fått av Täby kommun, är hotad. Prime Living har inte kommit till möten om projektet i Täby kommuns stadsbyggnadsnämnd. Denna anvisning har nu Prime Living misskött, enligt Johan Algernon (M), kommunalråd och ordförande i stadsbyggnadsnämnden.

 

Men kanske värst är att en tidigare projektledare på Mälarvikens Tak och Bygg, en underentreprenör som Prime Living anlitat, blev mördad i juni i år på Lidingö.

 

Se länk:

http://www.fastighetsaktien.com/index.php?option=com_k2&view=item&id=18080:primeliving-kan-f%C3%B6rlora-projekt-med-studentskrapa-i-t%C3%A4by&Itemid=321

alt
Urban Edenström utsågs till hela Stockholms främste entreprenör i EY:s entreprenörsutmärkelse EY Entrepreneur Of The Year.

 

 alt

Juryns motivering för vinnaren av EY Entrepreneur of the Year i region Stockholm, Urban Edenström från Stronghold Invest AB, var: ”Med en okuvlig vilja att uppfylla sina drömmar och högt uppsatta mål har kvällens vinnare visat på stort mod och uthållighet.”

 

Under onsdagskvällen utsågs Urban Edenström till hela Stockholms främsta entreprenör i EY:s entreprenörsutmärkelse EY Entrepreneur Of The Year. Under galan utnämndes även Isabella Löwengrip och Pingis Hadenius, Löwengrip Beauty AB, till ”Årets kvinnliga stjärnskott” och Henrik Tjernberg, Micro Systemation AB, vann priset som ”Årets manliga stjärnskott”. Michael Byström och Fredrik Petersson, Ymer Technology AB, fick motta SEB:s pris för ”Bästa internationella tillväxt”.

 

Inför hundratals näringslivsprofiler fick Urban Edenström ta emot utmärkelsen som Stockholms främste entreprenör när regionfinalen i EY Entrepreneur Of The Year gick av stapeln på Elite Hotel Marina Tower i Nacka. Urban lade grunden till Stronghold Invest när han 1999 köpte NewsSec från Investor. Idag är företaget norra Europas ledande fastighetsförvaltare, och har verksamhet i nio länder. Sedan bolaget startades har Stronghold Invest aldrig redovisat ett år med röda siffror.


– Det har sannerligen inte varit lätt för oss i juryn i år, det är en samling superentreprenörer som tog sig hela vägen till Stockholmsfinalen. Till slut enades vi om Urban, och jag får tillstå att det är en mycket värdig vinnare. Det är också kul att han är så oerhört engagerad i näringslivet, som ordförande för Stockholms Handelskammare är han en mycket betydelsefull, och inspirerande, aktör för kommande generationer av entreprenörer, säger juryordförande Thomas Ek.

 

Den oberoende jury som korade vinnarna bestod av juryordförande Thomas EK (grundare OBH Nordica), Carin Holmquist (Handelshögskolan, professor i entreprenörskap), Charles ”Challe” Berglund (entreprenör och investerare), Kristina Lindhe (grundare The Lexington Company AB), Patrik Andersson (Serneke, entreprenör och investerare) och Saeid Esmaeilzadeh (Ph.D., entreprenör och medgrundare av Serendipity Group samt regionvinnare av EY Entrepreneur Of The Year 2017).

 

Juryns motivering löd:

Med en okuvlig vilja att uppfylla sina drömmar och högt uppsatta mål har kvällens vinnare visat på stort mod och uthållighet. Entreprenören är en stor förebild för morgondagens företagare. Vinnare av EY Entrepreneur of the Year i region Stockholm är: Urban Edenström från Stronghold Invest AB.

Fler entreprenörer prisades under kvällen
Under onsdagens galakväll i Nacka delades det även ut tre kategoripriser. Utmärkelsen ”Årets kvinnliga stjärnskott” gick till Isabella Löwengrip och Pingis Hadenius, Löwengrip Beauty AB och Henrik Tjernberg, Micro Systemation AB blev ”Årets manliga stjärnskott”. SEB:s pris för ”Bästa internationella tillväxt” tilldelades entreprenörerna Michael Byström och Fredrik Petersson från Ymer Technology AB.

 

Samtliga vinnare från Stockholmsregionen kommer den 31 januari att ställas mot vinnarna i de övriga fem regionsfinalerna när den stora Sverigefinalen går av stapeln i Stockholms stadshus.

Den nationella huvudprisvinnaren representerar sedan Sverige i världsfinalen i Monte Carlo i juni, där entreprenörer från fler än 60 länder gör upp om titeln som världens främsta entreprenör.

 

–Det är en ynnest att få vara med och rikta strålkastarljuset på det starka entreprenörsklimatet i Stockholm. Att vi i år dessutom hade ett profilstarkt finalfält med ett stort fokus på hållbarhet gör mig lite extra stolt. Samtliga finalisters entreprenörsresor är riktiga framgångssagor, och min förhoppning är att de kommer inspirera fler unga talanger att våga satsa på sin idé och bli entreprenörer, säger Carlos Esterling, ansvarig för EY Entrepreneur Of The Year region Stockholm.

 

Jurymotiveringar

Huvudpriset EY Entrepreneur Of The Year – Urban Edenström, Stronghold Invest AB
Med en okuvlig vilja att uppfylla sina drömmar och högt uppsatta mål har kvällens vinnare visat på stort mod och uthållighet. Entreprenören är en stor förebild för morgondagens företagare.

Årets kvinnliga stjärnskott – Isabella Löwengrip, Pingis Hadenius, Löwengrip Beauty AB
Med ett företag som går sina egna vägar har kvällens vinnare , med tydlig vision och högt uppsatta mål, på kort tid skapat ett snabbfotat företag anpassat till tidens krav och möjligheter. Ett modernt ledarskap, lyhördhet för kundernas behov och en stark vilja har varit avgörande för framgångarna. Kvällens vinnare av Kvinnligt Stjärnskott är: Pingis Hadenius och Isabella Löwengrip från Löwengrip Beauty AB.

Årets manliga stjärnskott – Henrik Tjernberg, Micro Systemation AB (publ)
Entreprenören har vågat ta risker, överkommit hinder längs vägen och utvecklat ett företag som ligger helt rätt i tiden. Med passion, driv och engagemang för samhällsnytta fortsätter tillväxtresan med en fantastisk potential. Kvällens vinnare av Manligt Stjärnskott är: Henrik Tjerberg från Micro Systemation AB.

Bästa internationella tillväxt – Michael Byström, Fredrik Petersson, Ymer Technology AB
Entreprenören har med stor innovationsförmåga och ett tillåtande ledarskap skapat ett expansivt företag som har världen som sin marknad. Tillväxtresan fortsätter med tydlig inverkan på såväl miljö som samhällsekonomi. Det blåser medvind för kvällens värdiga vinnare av SEB´s Exportpris för bästa internationella tillväxt! Vinnaren är: Michael Byström och Fredrik Petersson från Ymer Technologys AB.

 

Om EY Entrepreneur Of The Year
EY Entrepreneur Of The Year är en av världens främsta utmärkelser för entreprenörer. Det är den första internationella utmärkelsen för entreprenörer som med tydliga visioner och goda ledaregenskaper bygger upp framgångsrika företag. Tävlingen genomförs på regional, nationell och internationell nivå i fler än 140 städer i fler än 60 länder.

alt
Det gamla polishusets arkitektur i Malmö kommer att bevaras och förnyas samtidigt som tre matchande huskroppar byggs på gården.

 

På kort tid har Riksbyggen sålt 43 av 122 lägenheter i Brf NEO Davidshall i Malmö, det före detta Polishuset som nu görs om till bostäder. Det innebär att det nu är klartecken att starta bygget och till sommaren 2021 beräknas inflyttningen i ett av Malmös bästa lägen kunna starta.

 

– Över 700 personer kom till säljstartseventet på Malmö Live för drygt en månad sedan och sammanlagt har över 8.900 personer anmält sitt intresse, säger Ulrika Nyström, regionchef på Bostad Syd.

 

– Samtliga lägenheter som hittills sålts har gått till personer som stått i Riksbyggens förturskö. Nu har vi precis öppnat upp försäljningen även för övriga intressenter, tillägger Annika Reis, sälj- och marknadschef på Bostad Syd.

 

En av de 43 lägenheter som hittills sålts är den magnifika taklägenheten på 8:e våningen. Den har ett eget våningsplan med hiss upp i lägenheten och stor terrass i söderläge. I föreningen finns fler lägenheter utöver det vanliga, till exempel Polismästarens bostad med flera bevarade unika detaljer som platsbyggd bokhylla, öppen spis, fiskbensparkett och med husets enda balkong som vetter rakt mot Davidshallstorg.

torsdag, 15 november 2018 14:41

Stendörren köper för 140 Mkr

alt
Librobäck 21:3 i Uppsala.

 

Stendörren har avtalat med Queenie Holding AB och MCA förvaltning i Uppsala AB om förvärv av en portfölj bestående av totalt tre fastigheter, varav två är belägna Uppsala och en i Enköping. Tillträde planeras till den 17 december. Förvärvet sker via bolagsförvärv och den preliminära köpeskillingen för aktierna uppgår till närmare 42 Mkr, baserat på ett samlat underliggande fastighetsvärde om 140 Mkr.

 

I förvärvet ingår fastigheterna Husbyborg 15:1 och Librobäck 21:3 i Uppsala och fastigheten Stenvreten 7:74 i Enköping. Årshyresvärdet för dessa, fullt uthyrda, uppgår till knappt 10 Mkr. Den uthyrningsbara ytan är drygt 11.000 kvm och uthyrningsgraden är för närvarande 96 procent med en genomsnittlig hyresduration om fem år.

 

– Vi är glada över förvärvet av tre mycket välskötta fastigheter, belägna i områden där Stendörren sedan tidigare äger ett flertal fastigheter. Fastigheterna genererar stabila kassaflöden och erbjuder även betydande potential i form av attraktiva byggrätter,  säger Fredrik Brodin, vd för Stendörren.

alt
Oscar Engelbert, vd för Oscar Properties och Ilija Batljan, vd för Samhällsbyggnadsbolaget.

 

Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB, SBB, har tecknat ett avtal med Oscar Properties gällande ett samarbete kring nyproduktion av bostäder inom Gullbernaområdet i Karlskrona. SBB står för marken, Oscar Properties projektleder och står för försäljning av bostäderna.

 

– Oscar Properties har gjort stora avtryck på den svenska bostadsmarknaden genom grundarens entreprenörskap och fokus på arkitektur och design och vi bidrar gärna till bygget av kvalitetsbostäder i hela Sverige. Affären visar att de svenska regionstäderna och deras tillväxt är attraktiva och vi ser fram emot att tillsammans med Oscar Properties utveckla bostadsrätter intill befintligt bestånd samtidigt som vi i samma område tillsammans med KlaraBo utvecklar hyresrätter med investeringsstöd, säger Krister Karlsson, vice vd och fastighetsutvecklingschef på SBB.

 

– Oscar Properties startades för att vi såg ett tomrum på bostadsmarknaden. Det saknades någon som ville bygga med design och arkitektur i fokus. I dag ser vi samma marknadsmisslyckande i många kommuner där det saknas en bostadsproducent som bygger kvalitetsbostäder för människor med vanliga plånböcker, den nischen tänker vi fylla. Jag har länge varit imponerad av SBBs förmåga att snabbt ta fram byggrätter. Vi är båda entreprenörsdrivna bolag som kompletterar varandra perfekt för bostadsproduktion därför är det extra kul att vi efter en tids letade hittade ett spännande samarbete, förhoppningsvis får vi möjlighet att genomföra fler projekt tillsammans i framtiden, säger Oscar Engelbert, vd Oscar Properties.

 

Projektet i Karlskrona är på 17.000 kvm BTA. Byggstart är planerat mot slutet av 2019. Avsikten är att SBB och Oscar Properties ska hitta fler projekt att samarbeta kring.

 

I en kommentar kan sägas att prisutvecklingen för villor och bostadsrätter har varit stor i Karlskrona, under flera år det högsta riket. Orsaken är att det har funnits ett flertal projekt med sjöutsikt. Högst priser har det funnits för objekt med sjöutsikt på Hästö, Verkö, Saltö och Långö. Nu finns flera nybyggnadsobjekt till salu på Hemnet i området i Gullberna Park (Gullberna var tidigare stadens område för ett mentalsjukhus) med priser kring 30.000 kr per kvm. SF

Sida 1 av 806