22 september 2019

Redaktionen

onsdag, 11 september 2019 23:28

Östermalms renoverade saluhall kostar 1 Mdr

 

En ny entré från Nybrogatan har skapats tack vare att grannfastigheten blir hotell med passage till Saluhallen.

 

 

Bättre luft och akustik ska finnas i den nyrenoverade Saluhallen.

 

 


Tre herrar utfrågades av Li Pamp. Från vänster Mark Humphrey, ansvarig arkitekt från Tengbom, Dennis Wedin, bostads- och fastighetsborgarråd, Li Pamp, moderator och Ulf Elmqvist, ordförande i Östermalmshallens företagarförening.

 

 

 


Den provisoriska saluhallen kostade cirka 100 Mkr.

 

Vid nästa årsskifte ska byggställningarna försvinna från Östermalms saluhall.

 

 


Det blev ett längre inledningsanförande som Li Pamp höll.

 

Östermalmstorg i slutet på 1800-talet, efter att Saluhallen invigdes år 1888.


 

 

 


Interiör från den pågående renoveringen.

 


 

Taket har fått nya tavlor med ordspråk.

 

 


Vackert dekorerade pelare och fönsternischer.

 

Text: Stefan Fröjdendahl och Ann Frössén. Foto: KG Nilsson, Magnus Elgquist och Tengbom arkitektkontor

 

Invigningen av den restaurerade och renoverade saluhallen ska ske i januari nästa år 2020. Sedan april 2016 har renoveringen pågått och den ursprungliga stjärnformade planlösningen från 1888 har återskapats. Renoveringen tog dubbelt så lång tid som det hade beräknats. Bakom renoveringsarbetet står Stockholms stad och 80 arkitekter från Tengbom. Kostnaden för den nya Saluhallen blir cirka 1 Mdr kr, cirka dubbelt så dyrt som det var planerat efter den ursprungliga kostnadskalkylen. Men då ingår kostnaden för den provisoriska hallen med cirka 100 Mkr och en kostnad för det nya hotellet med 70 bäddar som Diplomat ska driftsätta i ett av gårdshusen.

 

Även originaldetaljer i färger, friser, målningar och snickerier har återställts likväl de två äldre entréerna via Nybrogatan samt Humlegårdsgatan. Den nya planlösningen gör att saluhallen upplevs rymligare och ger ett bättre flöde med fler naturliga gångar i hallen, vilket ökar de kommersiella förutsättningarna för handlarna.

 

Stort fokus har lagts på att göra hallen miljövänlig och hållbar, även de delar som inte är synliga för besökare. I källarplanet, har allt sanerats och byggts om för att skapa en energieffektivitet och bättre fysisk arbetsmiljö för personalen genom nya förbättrade system för logistik, tillgänglighet, varu- och avfallstransporter.

Restaurangerna har flyttats till fasadlängden och kommer även hålla öppet under kvällstid. Det för med sig att stadsrummet runt saluhallen kommer upplevas mer levande då restaurangverksamheterna syns från gatan.

 

På pressträffen under onsdagen i den tillfälliga saluhallen på Östermalmstorg, ritad Tengbom, var Li Pamp moderator. Hon ställde frågor dels till Dennis Wedin, bostads- och fastighetsborgarråd i Stockholm, dels till Mark Humphrey, ansvarig arkitekt från Tengbom, dels till Ulf Elmquist, ordförande i Östermalmshallens företagarförening. Li Pamp framhöll i inledningen att hon under hela sitt arbetsliv ägnat sig åt hållbarhet, då det gäller antikviteter, design och under senare även åt den byggda miljön.Li Pamp berättade vidare att tegelbyggnaden Östermalms saluhall uppfördes 1888 och den har i en omröstning blivit världens sjunde främsta saluhall för några års sedan. Saluhallen omnämns i så gott som alla guideböcker om Stockholm. Saluhallen uppfördes i raketfart efter att ett bygglov i mars 1888 godkändes endast efter tre dagar från ansökan. Efter att grunden till byggnaden hade lagts så stod saluhallen färdig efter endast sex månader. Det var två relativt unga arkitekter som fick uppdraget att rita saluhallen efter att de hade vunnit en tävling. Den ena var Isak Gustaf Clason, som bland annat har ritat Nordiska museet, Hallwylska palatset samt Selma Lagerlöfs Mårbacka. Till sin hjälp hade Clason arkitekt Kasper Sahlin, som är mindre känd för sina byggnader men mer känd för att han har gett namn åt Sveriges finaste arkitektpris, Kasper Salin-priset. Saluhallen invigdes i november 1988 av Oscar II. Sedan år 1914 äger Stockholms stad Saluhallen och det är staden som är beställare av den stora renoveringen som nu är inne i sitt slutskede.

 

Dennis Wedin, bostads- och fastighetsborgarråd i Stockholm, berättade att Saluhallen är 100 år äldre än han själv. Han menade att byggnaden som har den högsta klassen i kulturhistoriskt värde är unik i Stockholm som särskild mötesplats. Projektet som har hållit på sedan år 2009 har genomgått en komplicerad process med överklaganden. Dessutom står Saluhallen på ett berg vars kvalité har krävt en varsam byggprocess.

 

Li Pamp berättade att hon har synat renoveringen av Nationalmuseum i en tv-dokumentär. Renoveringen av Nationalmuseum, med en golvyta om 21.000 kvm, kostade cirka 1,3 miljarder kronor. I en kommentar till detta svarade Dennis Wedin att staden borde fått ned kostnaden för Saluhallen och det gäller för stadens fastighetsnämnd i framtiden att försöka förhindra stora kostnadsökningar. Ett exempel på andra stora kostnadsökningar i Stockholm är nu ombyggnaden av Liljevalchs.

 

På Li Pamps fråga om Saluhallen är angelägen svarade Dennis Wedin att det viktigt att städer kan ta ansvar för sina saluhallar som ger platser en historisk identitet, med mer liv och handel. Att kostnaden blev ganska saftig berodde även på att byggnaden var i sämre skick än man hade antagit. Li Pamp frågade även om någon annan aktör än staden kunde ha stått för kostnaden då svarade Wedin att man alltid ska vara öppen för om det finns andra aktörer än staden som ska stå för en kostnad. Men då det gäller Östermalms saluhall, med ett högt kulturhistoriskt värde, motiverar det att staden tar ett ansvar. Om nu Saluhallen har stått i 130 år så ska staden säkerställa att byggnaden står i 130 år till. I en kommentar, vill jag Stefan Fröjdendahl påpeka, att det fanns en stort fastighetsbolag år 2007-2008 som ville förvärva Östermalms saluhall, men då tog staden ett definitivt beslut att inte sälja saluhallen.

Efter Dennis Wedin var dags för två nya personer att bli utfrågade av Li Pamp. De var Ulf Elmqvist, ordförande i Östermalms företagarförening och en handlare i Saluhallen samt Mark Humprey, ansvarig arkitekt på Tengbom.

På Li Pamps fråga vad Ulf Elmqvist har för relation till Östermalms saluhall svarade Elmqvist att han i stort sett har tillbringat hela sitt liv i Saluhallen och då han började arbeta i hallen vid 11 års ålder tillsammans med sin far och farfar. Butiken Lisa Elmquist, som huvudsak säljer fisk och skaldjur, har funnits i Saluhallen sedan år 1926. Lisa Elmquist driver även i restaurang i Saluhallen. Han tillade att även om vi får ny restaurerad byggnad så är det ändå viktigt att framhålla att Saluhallen inte blir bättre utan sitt innehåll, alltså med handlare som står för kvalité.

 

På frågan vad arkitekten Mark Humprey har för relation till Saluhallen berättade han att besökte restaurang Örtagården för drygt 20 år sedan i Saluhallen då han kom till Stockholm för första gången.  Humprey framhöll att det är många som besöker Saluhallen. År 2015, året för stängningen, hade Saluhallen ett besökarantal om cirka 2 miljoner om året. Nu i den tillfälliga Saluhallen är besökarantalet 3,5 miljoner besökare, vilket har betytt nya kunder och en ökad omsättning. I jämförelse med Nationalmuseum är antalet besökare per år cirka 600.000, vilket Li Pamp rättade till 1 miljon.

På frågan vad Humprey tycker om Östermalms saluhall sa han att uppskattar hantverket i byggnaden och under arbetet att restaurera byggnaden fanns många positiva detaljer som nu har återställts.

Ulf Elmqvist berättade att många handlare hade gjort omfattande investeringar i byggnaden, vilket kändes lite förgäves då beslutet om renoveringen kom. Han sa vidare att Saluhallen har haft ett eftersatt underhåll, kanske i 130 år, utan att överdriva. Men handlarna önskade bättre lokaler vad avser hygien och logistik och nu ser han detaljer i byggnaden som han inte hade sett tidigare. Elmqvist menade att handlarna inte har haft ett så stort inflytande på utformningen, men företagarföreningen har haft en god dialog med staden och Tengbom, men att en pelare hamnade mitt i en fiskdisk kanske inte var så lyckat.

 

På frågan till arkitekten vad som har varit den största utmaningen svarade Humprey att det var balansen, att huset måste fungera som en saluhall, det måste moderniseras med ett hantverk som ibland strider mot funktionen. Mer ljus och en bättre akustik har skapats i Saluhallen. De flesta handlarna kommer att vara kvar på sina gamla platser i stjärnformad utformning. Entrén kan beskrivas som nygammal, dels på Humlegårdsgatan, dels på Östermalmstorg. Två stora entresoler, mellanvåningar, har skapats med nya ingångar till fyra nya restauranger på andra våningen med utsikt över hela hallen. Sedan får byggnaden ökad tillgänglighet med nya hissar.

 

Ulf Elmqvist berättade att sopsystemet var undermåligt i den gamla saluhallen, vilket har ändrats med att nya containers finns under gatan dit avfallet sugs från Saluhallen.  Även antalet lastbilar som kommer till Saluhallen har minskats med 20 procent.

 

Humprey framhöll slutligen att den nya Saluhallen är särdeles färgglad efter att byggnadsantikvarier har återställt flera av de ursprungliga färgerna.

 

Handlarna i Östermalms saluhall är B. Anderssons Eftr. Fågel & Vilt, Beirut Café Deli, Betsy Sandberg Choklad, Husmans Deli, Lisa Elmqvist Fisk, Skaldjur, Delikatesser & Restaurang, Lisbeth Janson Frukt & Grönt, M Seger Eftr. Kött & Ost, Melanders Fisk & Vilt, Nybroe Smørrebrød, Planet Mesh, Robert’s Coffee, Texas Longhorn, Tysta Mari, Wellme, Willy Ohlssons Eftr. och Åhs Fiskaffär. Nytillkomna handlare är Arla samt Lisa Bröd.

onsdag, 11 september 2019 14:39

Locum har byggt nytt för Psykiatri Sydväst

 

Ett renoverat uppehållsrum på avdelning M77. Foto: Locums bildarkiv

 

 


Ett av de nya vårdrummen. Rummet är anpassat för framtidens psykiatri med människan i centrum.
Foto: Locums bildarkiv


 

Locum har helrenoverat allmänpsykiatrins lokaler i Huddinge. Totalt har 8.000 kvm byggts om och Psykiatri Sydväst har nu 135 vårdplatser i Huddinge, varav 120 är nybyggda. Projektet, som pågått i tre år, är nu överlämnat till verksamheten ör Psykiatri Sydväst i Huddinge.

I och med ombyggnationen har Psykiatri Sydväst fått fler enkelrum med patientcentrerad vård. Avdelningarna för heldygnsvård är anpassade för framtidens psykiatri med människan i centrum.

onsdag, 11 september 2019 13:42

Skanska gör bostäder av kontor i Helsingfors

 

Skanska har gett bostadsutvecklaren Auratum Asunnot Helsinki ett uppdrag att omvandla en gammal kontorsbyggnad i Helsingfors till 146 bostäder.


Skanska har tecknat ett kontrakt med bostadsutvecklaren Auratum Asunnot Helsinki Oy om att omvandla en gammal kontorsbyggnad i Helsingfors, Finland, till 146 bostäder. Kontraktet är värt omkring EUR 50 M, cirka 533 Mkr, vilket kommer att inkluderas i orderingången för Norden för det tredje kvartalet 2019.

Fastigheten i centrala Helsingfors byggdes på 1990-talet och har använts av det finska sändningsföretaget för radio och TV. Förutom lägenheterna kommer byggnaden med åtta våningar att ha utrymmen för affärsverksamheter. Det finns också ett gym, ett spa och andra fritidsanläggningar. Lägenheterna på översta våningen har egna terrasser.
onsdag, 11 september 2019 13:15

Fabege får topplacering i hållbarhetsranking

 

Mia Häggström, hållbarhetschef på Fabege.


GRESB (Global Real Estate Sustainability Benchmark) rankar årligen fastighetssektorn ur ett hållbarhetsperspektiv. I årets utvärdering ökade Fabege med 8 poäng och rankas nu högst i kategorin kontor norra Europa.Utvärderingen omfattar ett brett spektrum såsom miljöaspekter, social hållbarhet, styrning och uppföljning. Fabege har under det senaste året stärkt sin position genom förbättringar bland annat avseende riskhantering, miljöcertifierade fastigheter och minskad klimatbelastning.Fabeges mål är att utveckla attraktiva stadsdelar där det finns förutsättningar för människor och företag att prestera och må bra. Med vårt långsiktiga perspektiv och samlade fastighetsbestånd kan vi bidra till att göra investeringar i hela stadsmiljön. Det kan handla om allt från att förbättra möjligheterna till kollektivt resande, underlätta för cyklister, uppmuntra till en hälsosam livsstil, till att skapa trygga gatumiljöer med gröna oaser och ett lockande serviceutbud.–  Jag är oerhört stolt över den position och förbättring vi åstadkommit. Vi vet att vårt arbete skapar värde och goda förutsättningar för både kunder och andra intressenter, kommenterar Mia Häggström, hållbarhetschef på Fabege.

Fabege har utmanande målsättningar i sin roll som hållbar stadsutvecklare, bland annat: 1. Klimatneutral förvaltning år 2030. 2. Miljöcertifiering av hela fastighetsportföljen, idag 83 procent av den totala ytan. 3. Genomsnittlig energiförbrukning ska 2023 uppgå till i genomsnitt max 80 kWh/kvm, idag 98 kWh/kvm. 4. 100 procent grön finansiering, idag 77 procent.

onsdag, 11 september 2019 13:04

Bring Danmark växer med Logicenters

 

Bring tecknar avtal om att hyra hela Logicenters moderna crossdockanläggning om 14.872 kvm utanför Köpenhamn i Danmark.


I våras togs första spadtaget för Logicenters moderna crossdockanläggning om 14.872 kvm utanför Köpenhamn i Danmark. Då meddelades det att Bring Danmark skulle hyra drygt 70 procent av fastigheten. Nu står det dock klart att Bring utökar och hyr hela anläggningens yta.

 

I februari 2019 skrevs ett avtal mellan Logicenters och Bring Danmark avseende uthyrning av 11.160 kvm logistikyta i en modern crossdockanläggning i Greve, Danmark. Månaden därpå togs första spadtaget för den nya anläggningen. Nu står det klart att Bring kommer hyra fastighetens totala yta på 14.872 kvm istället för den tidigare aviserade storleken. Därmed utökar företaget sin logistiskyta i fastigheten med drygt 30 procent.

 

– Det är glädjande att Brings satsning på e-handeln har gett så pass goda resultat att de redan innan logistikanläggningens färdigställning utökar sin logistikyta. För Logicenters del är det viktigt att kunna förutse våra kunders framtida behov för att kunna tillgodose dessa när de uppstår. Detta är bevis på att vår flexibla affärsmodell stöder våra kunder i deras tillväxt, säger Matthias Kettelhoit, Head of Logicenters.

 

Den moderna crossdockanläggningen kommer att ha en tydlig miljöprofil och ska utrustas med solceller på taket. Sortering kommer att kunna ske i två lager då byggnaden blir cirka 12 meter hög. Även personalens säkerhet är prioriterad genom en gångbro från parkeringen till kontoret. Anläggningen är under uppförande och beräknas färdigställas under 2020.

 

– Det är roligt att se att efterfrågan för vår e-handelssatsningen har överstigit våra förväntningar, vilket har resulterat i vårt behov av en större logistikyta. På Logicenters sida har man varit mycket tillmötesgående i att möta våra logistiska behov och krav på hållbarhet som hyresgäst känns det därmed tryggt att ha Logicenters som fastighetsägare, säger Jens Rom, Managing Director på Bring Danmark.

onsdag, 11 september 2019 12:15

Willhem tillträder SSMs projekt Täby Turf

 

Täby Turf omfattar 178 hyresrätter och är en del av den nya stadsdelen Täby Park som på sikt är planerad till minst 6.000 bostäder. Inflyttning till Täby Turf beräknas under år 2021.

 

 


Från vänster: Mattias Lundgren, interim CEO för SSM, Isabella Lundgren, transaktionsansvarig på Willhem och Peter Malmén, vice vd för Willhem.


 

Projektbolaget för SSMs hyresrättsprojekt Täby Turf tillträddes under onsdagen av bostadsbolaget Willhem. Willhem förvärvade projektet via forward-funding av SSM den 15 oktober 2018. Projektet omfattar 178 hyresrätter, kommersiella lokaler samt förskola till ett totalt fastighetsvärde om cirka 473 Mkr. SSM påbörjar därmed en successiv vinstavräkning av projektet som beräknas att fortgå till Q4 2021. Under Q3 2019 innebär tillträdet en viss positiv effekt på SSMs kassaflöde samtidigt som resultateffekten är försumbar.


– SSMs första hyresrättsprojekt Täby Turf har via Willhem fått en bra långsiktig ägare och förvaltare. SSM ser fram emot att fortsatt utveckla affärsdialogen med Willhem inom ramen för Willhems tillväxt på Stockholmsmarknaden, säger Mattias Lundgren, interim vd för SSM.

–  Vi är nöjda med att kunna stärka vår position i Stockholm ytterligare och bredda vårt erbjudande med fler nyproducerade bostäder. Täby turf är ett modernt och attraktivt hyresrättsboende som kompletterar vårt befintliga bestånd på ett mycket bra sätt, säger Mikael Granath, vd för Willhem.

Täby Turf omfattar 178 hyresrätter och är en del av den nya stadsdelen Täby Park som på sikt är planerad till minst 6.000 bostäder. Projektet omfattar även kommersiella lokaler i form av tre butikslokaler samt en förskola för cirka 40-60 barn. Ett första symboliskt spadtag togs den 3 september 2019 och inflyttning beräknas under år 2021.

 

 

 


Rekryteringen av Mikael Lindgren (bilden) innebär att han blir ny marknadsområdeschef för Riksbyggens fastighetsförvaltning i Skellefteå den 1 november. Mikael Lindgren är sedan tidigare anställd på Riksbyggen i Skellefteå och han kommer närmast från rollen som leveranschef för fastighetsservice, bygg och bovärdar inom marknadsområdet.

– Just nu händer det väldigt mycket både i Skellefteå som stad samt hos oss på Riksbyggen. Jag ser verkligen fram emot att få vara med på den resan i min nya roll, säger Mikael Lindgren.

I marknadsområde Skellefteå består kunderna av Riksbyggens bostadsrättsföreningar, samfällighetsföreningar, allmännyttan Skebo, privata fastighetsägare, SBF, kommersiella kunder samt förvaltning av Riksbyggens eget hyresbestånd. Sammanlagt förvaltar marknadsområdet cirka 50 bostadsrättsföreningar och 544 hyresrättslägenheter. Det arbetar idag cirka 28 personer inom marknadsområdet plus ett antal säsongsanställda varje sommar, men den siffran kommer att öka inom kort.

– Riksbyggen bygger som aldrig förr i Skellefteå och är en av de aktörer som står bakom den kommande satsningen på 1.000 nya bostäder i samband med den nya batterifabriken Northvolt. När ett nybyggnadsprojekt är klart stannar Riksbyggen kvar och tar hand om husen över tid, vilket betyder nya och roliga uppdrag för vår förvaltningsverksamhet, säger Mikael Lindgren.

Tidigare har Mikael Lindgren bland annat arbetat på HSB i olika roller samt som förvaltare på Skellefteå kommun. Han efterträder Kenneth Lindberg som övergår till att bli marknadsområdeschef för Riksbyggens ombyggnadsverksamhet. 

 

 

 

 

 


onsdag, 11 september 2019 10:51

SHH bygger äldreboende i Huddinge

 

Det nya äldreboendet i Huddinge som SHH Samhällsfastigheter utvecklar tillsammans med Balder blir Altura långsiktig ägare och Attendo har tecknat ett 20-årigt hyresavtal.

 

 

 


Under gårdagen tog SHH Samhällsfastigheter det första spadtaget för det nya äldreboendet i Huddinge.


Under gårdagen togs första spadtaget för det nya äldreboendet i Huddinge som SHH Samhällsfastigheter utvecklar tillsammans med Balder. Altura blir långsiktig ägare och Attendo har sedan tidigare tecknat ett 20-årigt hyresavtal. Utöver äldreboendet utvecklar SHH även cirka 110 bostadsrätter samt ett friliggande parkeringshus med ca 60 parkeringsplatser. Den första etappen byggstartades under våren 2019.


– För SHH Samhällsfastigheter är det viktigt att kunna erbjuda välutvecklade och bra bostäder för olika skeden i livet. Vi ser ett stort behov av nya äldreboenden och kommer nu att kunna erbjuda Attendo ett välutvecklat äldreboende i Huddinge som tillfredsställer både målgruppens och verksamhetens behov, säger Fredrik Alvarsson, vd för SHH Samhällsfastigheter.


– Vi välkomnar byggstarten av ett projekt som möter det växande behovet av äldreboendeplatser som vi, liksom många andra kommuner, står inför. I en snabbväxande kommun som Huddinge är det viktigt att det finns trivsamma och moderna boenden för livets alla skeden, något det här projektet positivt bidrar till,  säger Malin Danielsson (L), kommunalråd med ansvar för samhällsbyggnadsfrågor, Huddinge kommun.

– Vi är glada över att äntligen sätta spaden i marken för ett nytt äldreboende i Huddinge kommun. Tillsammans med våra partners är vi en del i förnyelsen och moderniseringen av Huddinges äldreomsorg, säger Sonja Hayen, uppstartsansvarig Attendo.


SHH Bostad

SHH Bostad är ett rikstäckande bostadsutvecklingsbolag som erbjuder prisvärt boende. Bolagets verksamhet omfattar hela kedjan från köp av mark till försäljning av bostadsrätter, hyresrätter samt vård- och omsorgsboende. Sedan SHH grundades 2010 har fler än 1.300 prisvärda bostäder färdigställts över hela Sverige. I slutet av 2019 uppgick den totala projektportföljen till 3.149 bostäder varav 463 under produktion och 2.686 var byggrätter.

 

Grundarna av CHE: Rodolphe Frege, Maxime des Monstiers, Pierre-Louis Bellanger.


Catella Property Investment Management har grundat Catella Hospitality Europe (CHE) i samarbete med Pierre-Louis Bellanger, Rodolphe Frégé och Maxime des Monstiers för att ta itu med den snabbt växande marknaden för hotellinvesteringar. Företaget CHE kommer att hjälpa investerare att köpa, strukturera och hantera skräddarsydda investeringsmöjligheter på hotellmarknaden.

 


Den europeiska investeringsmarknaden för hotell fortsätter att växa på grund av en växande turism. Denna starka dynamik har ökat intresset bland fastighetsinvesterare för hotellfastigheter som tillgångsklass vilket ger en hög och solid avkastning. De företag som vill exponera kapital för hotellinvesteringar saknar dock ofta intern expertis. För dessa investerare kommer CHE att identifiera värdefulla investeringsmöjligheter och hantera dem i en roll som operativ partner för att optimera investeringens avkastning.


CHE kommer att stödja investerare i segmenten Core- och Value-Add, för nyckelfärdiga investeringar och för kapitalförvaltningstjänster.  Catellas team har en tydlig erfarenhet av att maximera investerarnas värde under hela innehavstiden och teamet kan ta direkt kontroll över verksamheten.


– Etablering av Catella Hospitality Europe (CHE) är ett logiskt steg i Catellas strategi. Att bygga ett starkt engagerat team för detta segment är den viktigaste drivkraften för framgång. Pierre-Louis, Rodolphe och Maxime ger oss en unik sektorkompetens inom detta område, säger Timo Nurminen, chef för Catella Property Investment Management.


– Det är fantastiskt att gå samman med Catella och dra nytta av dess långvariga relation med de flesta europeiska fastighetsinvesterare. Gruppens fokus på utvecklingen av plattformen Investment Management gör det möjligt för oss att arbeta längs våra nationella specialister som finns i nio europeiska länder. Vi kommer att erbjuda vår hotellkompetens till fastighetsinvesterare som är villiga att satsa på en av de mest lovande tillgångsklasserna på dagens fastighetsmarknad, säger Pierre-Louis Bellanger, Rodolphe Frégé och Maxime des Monstiers, co-grundande partners för Catella Hospitality Europe.


Catella Property Investment Managemen
t
Catella är en ledande specialist inom förvaltning av fastighetsinvesteringar i Europa. Företaget erbjuder institutionella och andra professionella investerare attraktiva, riskjusterade avkastningar genom egna fastighetsfonder, egen fastighetsförvaltning och projektledning. Verksamheten bedrivs av lokala team på nio marknader, som tillsammans erbjuder kunderna omfattande kunskap om de lokala fastighetsmarknaderna i kombination med en europeisk räckvidd. Catella hanterar alla steg i processen för värdeskapande fastighetsinvesteringar, från identifiering av projekt och förvärv, till finansiering, strategisk förvaltning och i slutändan försäljning.

 

tisdag, 10 september 2019 17:41

Castellum är etta i världen på hållbarhet

 

Henrik Saxborn, verkställande direktör för Castellum AB.


Castellum rankas i årets upplaga av fastighetsbranschens Global Real Estate Sustainability Benchmark, GRESB, som etta i världen på hållbarhet. Det är fjärde året i rad som Castellum får denna topplacering. 

GRESB är ett internationellt benchmarkingverktyg som mäter och utvärderar hållbarhetsarbete inom fastighetsbolag och fonder ur ett investerarperspektiv. I rankningen utvärderas bolagens och fondernas hållbarhetsarbete ur tre perspektiv: miljöfrågor, sociala frågor och styrning. Över 1.000 fastighetsaktörer ingick i årets ranking där Castellum placerar sig som bäst i klassen på hållbarhet inom sektorn kontors- och industrilokaler.

– Vi ser oss som en samhällsbyggare. Med den bakgrunden är vår strategi att ta hållbarhetsfrågorna på stort allvar både ur ett ekonomiskt, ekologiskt och socialt perspektiv. Målsättningen är att integrera hållbarhetsarbetet i allt vi gör och att det ska vara en naturlig del i vårt dagliga arbete. Ranking är ett tydligt bevis på att vår strategi är rätt, att vi gör ett riktigt bra arbete och att det är lönsamt att fokusera på hållbarhet. Jag vill ge en stor eloge till alla medarbetare som gemensamt bidragit till att vi lyckats nå detta fantastiska resultat, säger Henrik Saxborn, verkställande direktör för Castellum AB.

Castellum har miljöcertifierat 33 procent av fastighetsbeståndet. Bolaget arbetar aktivt för att nå flera utmanande hållbarhetsmål, bland annat att vara ett helt jämställt bolag i alla yrkeskategorier och att bli 100 procent klimatneutrala till 2030. Castellum har även fullföljt den första WELL-certifieringen i Sverige, vilket är det enda certifieringssystem som tar hänsyn till hälsa och välbefinnande hos de som arbetar i en fastighet.