21 oktober 2018

Redaktionen

fredag, 19 oktober 2018 16:07

Lindskog, ny ordförande för Akelius

alt

                                                                                                                                           

Leif Norburg slutar efter nio år som ordförande för Akelius på egen begäran av åldersskäl. Han kvarstår dock som styrelseledamot. Styrelseledamoten Anders Lindskog (bilden) tar över som ordförande.

 

Under Leif Norburgs tid i Akelius har bolaget femfaldigats och ökat eget kapital nio gånger.

 

– Leif och jag har tillbringat hundratals dagar tillsammans. För 45 år sedan, när Leif arbetade på Smålandsbanken, hjälpte han mig att köpa hus och aktier. Leif hjälpte mitt företag att köpa premieobligationer under perioden 1974 till 1980. När Leif slutade som vd för Danske Bank Sverige var vi lyckligt lottade som fick honom som ordförande för Akelius. Tack Leif för dina bidrag under alla dessa år, säger Roger Akelius.

fredag, 19 oktober 2018 15:57

Stabilt resultat av Atrium Ljungberg

alt
Annica Ånäs, vd för Atrium Ljungberg.

 

Atrium Ljungberg ökade nettoomsättningen för årets tre första kvartal till 1.968 Mkr (1.890), varav hyresintäkter stod för 1.799 Mkr (1.786). Driftöverskottet från fastighetsförvaltningen ökade till 1.254 Mkr (1.246), medan överskottsgraden var oförändrat 70 procent.

 

Resultat före värdeförändringar ökade till 937 Mkr (909) och vinsten efter skatt uppgick till 2.151 Mkr (2.162), vilket motsvarade 16,25 kr (16,23) per aktie. De orealiserade värdeförändringarna uppgick till 1.390  Mkr (1.688) för fastigheter och 27 Mkr (136) för derivat. För helåret står bolagets tidigare lämnade prognos kvar om ett resultat före värdeförändringar om cirka 1.200 Mkr.

 

Under perioden investerade Atrium Ljungberg 1.176 Mkr (1.171) i befintliga fastigheter samtidigt som nyförvärv gjordes för 167 Mkr (1.823) och försäljningarna uppgick till 127 Mkr (–).

 

Dessa händelser bidrog till att fastighetsbeståndets verkliga värde steg till 43,5 Mdr kr (40,0). De räntebärande skulderna ökade till 19.036 Mkr (17.650) och finansierades till en snittränta om 1,4 procent (2,0). Trots högre skuld sjönk finansieringskostnaderna till 277 Mkr (280).

 

Det egna kapitalet ökade till 19.554 Mkr (18.223), vilket motsvarade en soliditet om 44,0 procent (42,6).

 

För närvarande investerar Atrium Ljungberg mest i Sickla i Nacka och i Gränbystaden i Uppsala och den totala återstående investeringsvolymen i beslutade projekt uppgick till 3,25 Mdr kr.

 

I augusti tecknade bolaget en avsiktsförklaring med Stockholms stad om att köpa fastigheter och markanvisningar i Slakthusområdet strax söder om Stockholms city. Totalt beräknas byggnaderna och markanvisningarna uppgå till cirka 200.000 kvm, varav 40 procent kontor, 25 procent bostäder och resterande kultur, handel/restaurang, hotell, utbildning m.m. Atrium Ljungberg bedömer investeringarna i Slakthusområdet till cirka 8 Mdr kr.

 

– Jag är både stolt och glad över den avsiktsförklaring som vi har tecknat med Stockholms stad avseende Slakthusområdet. Vår vision är att området ska bli hela Stockholms mötesplats för kontor, boende, mat, kultur och upplevelser, säger Annica Ånäs, vd för Atrium Ljungberg. LE

alt
Fastigheten Schönborg 6, kallad S:t Paul, vid korsningen S:t Paulsgatan och Götgatan på Södermalm. Illustration White arkitekter

 

Einar Mattssons ikoniska 1960-talsfastighet i hörnet Götgatan-Sankt Paulsgatan på Södermalms attraktiva huvudstråk får Technopolis som hyresgäst efter totalrenoveringen. Technopolis kommer att hyra 2.700 kvm av fastighetens totalt 3.800 kvm. Technopolis som breddar sig i flera länder har valt att etablera sitt UMA Workspace-koncept i huset. Konceptet som går ut på att erbjuda coworking spaces är ett utmärkt bidrag till det nya sammanhanget S:t Paul, med moderna kontorsarbetsplatser i bästa läge och en ny destination i sig för shopping och restaurangbesök.

 

Utvecklingen av fastigheten S:t Paul på Götgatan 22A genomförs i samarbete med JLL och White Arkitekter. Projektet S:t Paul innefattar en totalrenovering av cirka 3.800 kvm lokaler, varav cirka 2.700 kvm kontor i två plan. Lokalerna färdigställs för preliminär inflyttning under fjärde kvartalet 2019. Utöver lokalrenoveringen byts också stammar och fasad och samtliga 54 hyreslägenheter i huset totalrenoveras.

 

UMA Workspace-konceptet är utformat för att kunna erbjuda coworking-kontor i premiumklassen i centrala lägen med bra kommunikationer, högkvalitativ utrustning och tjänster i en aktivitetsbaserad arbetsmiljö. Det blir arbetsplatser i öppet kontorslandskap, privata kontor, tillgång till ljudisolerade telefonbås och mötesrum. Interiören i lokalen kommer att präglas av nordiskt ljusa färger och material.

 

– Technopolis som erbjuder premiumkontor har tecknat ett mångårigt kontrakt på en yta om 2.700 kvm S:t Paul kommer i och med det få en kvalitativ och stabil hyresgäst som fortsätter att utveckla området, säger Martin Fors, fastighetschef för Einar Mattsson AB, i en kommentar.

 

Einar Mattsson har i samarbete med JLL och White arkitekter tagit fram ett koncept som ska göra platsen och fastigheten till en destination. Götgatsbacken blir nu, tack vare etableringen av UMA Workspaces en hub för start-ups, frilansare och små som stora företag nära Slussens alla kommunikationer.

 

– Coworking är på stark frammarsch och efterfrågar centrala lägen med bra serviceutbud. I konceptet S:t Paul erbjuds fina lokaler i ett attraktivt läge, utmärkta restauranger och nya ytor för samarbeten och nätverkande, säger Erik Skalin, Head of Agency på JLL.

 

– Vi har lyckats komma över en strategiskt viktig plats för oss. Efter UMA Kungsbron blir detta vårt andra UMA-kontor i Stockholm. Den här typen av lokaler blir en förlängning och komplement till huvudkontoret. Att kunna utnyttja vårt internationella och växande UMA-nätverk och minska de fasta hyresavgifterna är några exempel på UMA:s fördelar som vi vill kunna erbjuda här. Vi ser gärna att fler svenska företag tar del av våra flexibla UMA-medlemskap, säger Niko Pulli, Director Services, på Technopolis.

alt
Fastigheten Ånghammaren 2 om 13.400 kvm i Bäckby industriområde i Västerås ingår i affären mellan Castellum och Stendörren.


Castellum säljer portfölj med åtta fastigheter i Bäckby industriområde, Västerås, till Stendörren. Fastigheterna omfattar totalt 41.500 kvm kontors, lager- och industriytor. Försäljningspriset uppgår till 313 Mkr efter avdrag för omkostnader och uppskjuten skatt om 20 Mkr.
    

Försäljningspriset ligger i nivå med senaste värdering och vid frånträdet den 30 november är den ekonomiska uthyrningsgraden 90 procent och hyresintäkten uppgår till 35 Mkr.
    

– Affären sker i linje med Castellums planerade portföljförflyttning, med avsikt att fortsätta utveckla fastighetsbeståndet och renodla vår portfölj i Västerås, säger Per Gawelin, vd Region Mitt, Castellum.
    

Portföljen består av fastigheterna Blästerugnen 2, Degeln 1, Fallhammaren 1, Gjutjärnet 7, Hjulsmeden 1, Kokillen 1, Lufthammaren 1 och Ånghammaren 2, Västerås.
    

– Vi är glada att kunna köpa en mycket välskött fastighetsportfölj i Västerås där Stendörren bara har en fastighet sedan tidigare och vi strävar att göra kompletteringsförvärv framöver. Västerås är Sveriges sjunde största stad och har ett starkt företagsklimat, säger Fredrik Brodin, vd för Stendörren.
    

– Fastigheterna i denna portfölj ligger samlade inom en radie på några hundra meter och det är unikt att i en enskild transaktion kunna förvärva ett så väl samlat kluster som även ger oss ett bra fotfäste i Västerås, tillägger Johan Bråkenhielm, transaktionschef Stendörren.

alt
Don Fusco, t v,  ersätter Richard Callavaro i rollen som Business Unit President i Skanska USA Civil.


Skanska flaggar för att bolagets rörelseresultat för tredje kvartalet kommer att bli cirka 0,5 Mdr kr (1,5) och inkludera projektnedskrivningar och nedskrivningar i USA om totalt 1,3 Mdr kr. Den 8 november presenterar Skanska sin niomånadersrapport.
    

Större delen av nedskrivningarna – 0,9 Mdr kr – gäller två pågående OPS-projekt i USA. Projektnedskrivningarna orsakades av ytterligare kostnadsökningar till följd av lägre produktionstakt och förseningar. Utöver dessa gör Skanska goodwill-nedskrivningar om 0,4 Mdr kr, ingen kassaflödespåverkan, avseende processen att lämna den amerikanska energisektorn.

 

Implikationerna för Skanskas strategi i USA blir att:

1. Avstå från anbud på så kallade mega design-build OPS-projekt

2. Avstå från anbud på så kallade Engineering, Procurement and Construction (EPC) projekt

3. Utforska en försäljning av energiverksamheten

4. Stänga ned projektutvecklingsfunktionen inom Infrastrukturutveckling

 

Skanska meddelar vidare att Don Fusco med omedelbar verkan har utsetts till Business Unit President Skanska USA Civil efter Richard Cavallaro. Fusco sitter i ledningsgruppen för Skanska USA Civil och har varit COO för västra regionen sedan 2015, med ansvar för all verksamhet i delstaterna Kalifornien, Oregon och Washington.
    

Don Fusco har övervakat några av Skanskas viktigaste och mest komplexa projekt, till exempel Second Avenue Subway och No. 7 Line Expansions i New York City.
    

– Don Fusco är en erfaren och beprövad ledare, som inte är rädd för att utmana konventioner. Hans affärsmässighet är en tillgång i en mycket konkurrensutsatt miljö. Jag vill också tacka Richard Cavallaro, vars många år av engagerat arbete har tagit Skanska till en stark position på den amerikanska marknaden, säger Richard Kennedy, vice vd i Skanska koncernen.

 

Under fredagen sjönk kursen i Skanska med cirka 10 procent till 144,25 som senast betalt. LE

alt
Helsfyr Atrium i Oslo säljs för 1,26 Mdr kr.

 

Core plus-fonden CCP 5 LL med Tristan Capital Partners som rådgivare, har i en off market-affär köpt landmärket Helsfyr Atrium i Oslo för cirka 122 MEUR (cirka 1,26 Mdr kr). Säljare är en fond som förvaltas av Starwood Capital Grupp. Fastigheten färdigställdes 2010 och omfattar 31.000 kvm, samtliga ytor uthyrda till 18 hyresgäster. Pangea var säljrådgivare i affären.

           

– Den norska ekonomin genomgår en stark ekonomisk återhämtning efter en kort nedgång i olje- och gassektorn. Vi tror att den positiva makroutvecklingen fortsätter att öka och att efterfrågan på redan mycket begränsat kontorslokal A och driva en stark hyresutveckling i Oslos CBD, säger Anne-Jan Jager, Director på Tristan Capital Partners.

           

Tristan kommer att samarbeta med sin lokala samarbetspartner Anvil Asset Advisors, som Tristan tidigare har samarbetat på flera projekt på den norska marknaden och som tidigare har hanterat Helsfyr Atrium åt säljaren Starwood Capital Group. Rådgivare till Tristan i affären var CBRE, Thommessen och OPAK.

alt
Niklas Blonér, centrumchef Väla och Ulrika Nordström, marknadschef Väla. 


Det står nu åter klart att i Sverige är det Skandia Fastigheters köpcentrum Väla, som har de nöjdaste hyresgästerna, med en seger för elfte året i kundnöjdhet i mätningen Fastighetsbarometern Butik. Hos centrumledningen är man som vanligt överväldigad och ödmjuk inför den bedömning kunderna har givit köpcentrumet med ett index på 87, att jämföra med branschsnittets 73.

 

– Till stor del handlar det givetvis om att centrumledningen hela tiden håller fokus på en nära, personlig och serviceinriktad kontakt med hyresgästerna, säger centrumchefen Niklas Blonér. Sammanfattat kan man säga att 70 procent kommer av det dagliga arbetet i centrumet och att det är helt rent och snyggt medan 20 procent handlar om den löpande marknadsföringen med magasin och annonsering.

 

– De sista, men ack så viktiga 10 procenten som gör att vi kan vinna igen och igen tror vi är det där lilla extra, som hos oss till exempel utgörs av oväntade evenemang så som Väla Fashion Show och bröllopstemat vi hade i våras då vi ställde till med bröllopsfest i centrumet och hela 17 par valde att gifta sig hos oss, säger Blonér vidare.

 

Fastighetsbarometern Butik mäter hur butikshyresgästerna upplever sitt köpcentrum och servicen från centrumledning och ägare, hur nöjda hyresgästerna är totalt sett samt hur lojala hyresgästerna är. I årets undersökning deltog 20 köpcentrum i Sverige. Undersökningen presenteras av CFI Group, Fastighetsägarna Sverige och HUI Research.

 

torsdag, 18 oktober 2018 13:53

Fabege ökade vinsten till 6,3 Mdr

alt
Christian Hermelin, vd för Fabege.

 

Med orealiserade värdeförändringar på fastigheter om 6.125 Mkr (4.452) ökade Fabege vinsten för årets första nio månader till 6.265 Mkr (4.202), motsvarande 18,94 kr per aktie (12,70).

 

Hyresintäkterna steg till 1.864 Mkr (1.688), medan driftsöverskottet ökade till 1.389 Mkr (1.230) och förvaltningsresultatet förbättrades med 25 procent till 895 Mkr (713).

 

– Stigande hyresintäkter, effektiv förvaltning och lägre räntekostnader innebar att förvaltningsresultatet ökade med 25 procent. Fortsatt värdetillväxt, främst genom projekt och ökade hyresnivåer, bidrog också till det starka resultatet. Även om en konjunkturavmattning kommer allt närmare så fortsätter Stockholm att växa. Det ger oss gynnsamma förutsättningar att fortsätta vår tillväxt. Vi ser många goda möjligheter att fortsätta utvecklingen av attraktiva kontor i alla våra stadsdelar, säger vd Christian Hermelin.

 

Under perioden investerade Fabege 2.354 Mkr (2.040), varav 1.985 Mkr (1.632) avsåg investeringar i projekt- och förädlingsfastigheter. Detta bidrog, tillsammans med de orealiserade värdeförändringarna, till att portföljens verkliga värde steg till 65,0 Mdr kr (57,9).

 

De räntebärande skulderna ökade till 25.435 Mkr (24 841), med en genomsnittlig ränta om 1,41 procent exklusive och 1,50 procent inklusive kostnader för outnyttjade kreditlöften. Outnyttjade kreditlöften uppgick till 4.049 Mkr.

 

Det egna kapitalet ökade till 33.532 Mkr (28 011) och soliditeten till 51 procent (47). EPRA NAV steg till 120 kr per aktie (101).

 

I augusti presenterade Fabege i konsortium med WA-fastigheter en avsiktsförklaring med Huddinge kommun att utveckla Flemingsberg till internationell affärs- och forskningshubb vid namn Stockholm South Business District. Visionen och viljan är att skapa en plats med 50.000 boende, 50.000 arbetande och 50.000 besökare.

 

– Närheten till den bästa spårbundna knutpunkten i södra Stockholm, den stora tillgängliga markytan och Huddinge kommuns handlingskraft är viktiga faktorer som gör att vi med stor tillförsikt ser fram emot att tillsammans med andra parter utveckla området, säger Christian Hermelin.

torsdag, 18 oktober 2018 13:45

Tobin sålde endast 2 bostäder under Q 3

alt
Johan Varland, transaktionschef och Tobin Properties grundare.

 

Det är tufft för Tobin Properties som nu åter vinstvarnar. Bolagets prognos från i våras var ett rörelseresultat för 2018 om cirka 75-125 Mkr, vilket i sin tur var en sänkning från 150-200 Mkr. Nu menar Tobin att helårsresultatet sänks till 25-50 Mkr på grund av en svag försäljning och nedskrivning av en fastighet under det tredje kvartalet, då bolaget endast sålde 2 lägenheter.

 

För Q 3 hade lyckades bolaget sälja bostäder för endast om 5 Mkr, vilket gav ett resultat efter skatt som minskade till –11,5 Mkr (2,2).

 

Under årets första nio månader har Tobin endast sålt totalt 22 lägenheter (249) till ett värde om 67 Mkr (1.154). Antalet produktionsstartade bostäder blev 0 (268) samtidigt som antalet bostäder i pågående produktion ökade till 493 (417). Detta gav ett resultat efter skatt för årets första nio månader som minskade starkt till –18,5 Mkr (42,4).

 

Det svaga resultatet innebar aktien sjönk med 3 procent till låga 12,95 kr. I oktober 2016 stod aktien i 90,50 kr.

torsdag, 18 oktober 2018 13:13

Örebro Campus Lab satsar på digitalisering

alt
Kerstin Lindberg Göransson, vd för Akademiska Hus och Johan Schnürer, rektor vid Örebro universitet.   

 

Örebro universitet och Akademiska Hus har signerat ett omfattande samarbetsavtal med målet att tillsammans verka för att universitetet på ett framgångsrikt sätt blir landets mest digitaliserade lärosäte. Satsningen, med namnet Örebro Campus Lab, ska bidra till att utveckla en utbildnings- och forskningsmiljö i digital och hållbar framkant. En miljö med hög attraktionskraft för studenter, forskare och lärare vid Örebro universitet, liksom för externa samarbetspartners.

 

Örebro universitet har redan idag mycket hög kompetens inom artificiell intelligens (AI) och robotik. För att ytterligare stärka sin digitaliseringsposition inleder nu Örebro universitet ett fördjupat samarbete med fastighetsägaren Akademiska Hus. Nu har ett avtal signerats som innebär att en rad konkreta åtgärder ska genomföras under en treårsperiod; testbäddar samt dialog- och forskningsprojekt för att tillsammans skapa framtidens innovativa utbildnings- och forskningsmiljö – Örebro Campus Lab. 

 

– Örebro universitets vision anger tydligt att vi ska bidra till en kunskapsbaserad samhällsutveckling. Det här projektet ligger helt i linje med det. Samarbetet innebär unika möjligheter att hitta smarta, innovativa och hållbara lösningar inför framtiden, säger Johan Schnürer, rektor vid Örebro universitet.    

 

Örebro Campus Lab innebär teknisk och fysisk utveckling för att skapa ett mer hållbart och attraktivt campus, och bidra till effektivare resursanvändning. Det innebär till exempel att utveckla och anpassa miljön till ny teknik, nya pedagogiska arbetssätt och nya behov hos dem som vistas på campus. I arbetet med Örebro Campus Lab kommer både studenter och forskare att involveras, något som är helt avgörande för att satsningen ska bli framgångsrik.

 

– Tillsammans med Örebro universitet vill vi utveckla framtidens kunskapsmiljö och skapa positiva användarupplevelser och stärka områdets attraktionskraft. Det här är ett spännande och nytänkande projekt som jag har stora förhoppningar om. Vårt mål är att Örebro Campus Lab ska generera nya kunskaper till både oss och universitetet, men även bli en förebild för andra campus i digital transformation, säger Kerstin Lindberg Göransson, vd för Akademiska Hus.

 

Örebro universitet har 15.000 studenter, 85 utbildningsprogram på grundnivå, 24 program på avancerad nivå och 1.000 fristående kurser. Universitetet har 1.400 anställda och 400 doktorander och bedriver stark forskning inom bland annat artificiell intelligens, robotik, miljöområdet, psykologi, kriminologi och medicin. Nu görs strategiska satsningar på lärarutbildningen, på samverkan inom teknik och på forskning om hälsosamt åldrande samt inom området mat och hälsa.

Sida 1 av 791