28 januari 2020

Redaktionen

tisdag, 14 januari 2020 13:16

Maria Lidström, ny vd för Stenvalvet

 

 

 

 

Styrelsen för Fastighets AB Stenvalvet har utsett Maria Lidström (bilden) till ny vd. Hon kommer att tillträda sin tjänst under våren.

Maria Lidström
kommer närmast från en tjänst som stadsutvecklingschef på Humlegården Fastigheter. De senaste 10 åren har han hon verkat från olika positioner inom Humlegården, som chef Investering & Utveckling och som projektchef. Tidigare har hon också haft olika roller som gruppchef och projektledare på Forsen Projekt AB där hon arbetade i drygt 10 år.  Hon har en civilingenjörsexamen väg och vattenbyggnad från Luleå tekniska universitet.

– Vi är glada över att ha kunnat rekrytera Maria Lidström till ett attraktivt uppdrag inom fastighetssektorn. Maria kommer att bidra med sin breda erfarenhet från olika roller inom fastighetsbranschen. Hon har lång fastighetserfarenhet, gedigen erfarenhet av att arbeta med starka varumärken och har konsekvent levererat starka resultat i sina tidigare roller, säger styrelseordförande Dag Klackenberg i ett pressmeddelande.

– Jag är oerhört glad över förtroendet att få leda ett välskött bolag med långsiktiga ägare inom en framtidssektor i fastighetsbranschen och ser fram emot att lära känna både verksamhet och medarbetare, säger Maria Lidström.


Vice vd och affärsutvecklingschef Sara Östmark har tillträtt rollen som tf. vd för Stenvalvet fram till dess  Maria Lidström tillträder under våren.

 

 

 

 

Ledningsgruppen i BoKlok förändras då Sara Erman (bilden t v) och Niclas Bagler (bilden t h) byter roller med varandra. Niclas Bagler blir landschef för verksamheten i Sverige och Sara Erman blir chief operating officer.

Sara Erman, sedan 2016 chef för BoKloks affärs- och projektverksamhet i Sverige, blir BoKloks COO. Rollen innebär ansvar för affärsråd och investeringsprocess, hälsa och säkerhet samt verksamhetsutveckling på BoKloks alla marknader; Sverige, Norge, Finland och UK. Sara Erman har en djup kunskap om BoKloks verksamhet och erfarenhet av affärsutveckling från olika enheter inom Skanskakoncernen, vilken blir värdefull i att säkerställa hög kvalitet och gott samarbete i affärsråd och affärskritiska processer.

Niclas Bagler
, sedan 2018 COO på BoKlok, tar från Sara Erman över ansvaret att som landschef driva affärs- och projektverksamheten i Sverige. Niclas Bagler har bred erfarenhet från såväl affärs- som projektverksamhet och har gedigna kunskaper om investering- och anbudsprocesser. Han har ett starkt fokus på affärsverksamhet och processutveckling för projektutveckling och projektgenomförande.

– Genom mobilitet kan vi både utveckla vår verksamhet och våra medarbetare. Det är ett smart sätt att tillföra verksamheten nya perspektiv samtidigt som vi breddar våra medarbetares erfarenheter. I det här fallet säkerställer vi även en kontinuitet i vår ledning, vilket vi ser som en styrka, säger Jonas Spangenberg, vd för BoKlok.

Sara Erman och Niclas Bagler tillträdde sina nya roller den 1 januari 2020.

 

 

Visionsbild Brogårdstaden i Upplands-Bro.Derome har tecknat sin största husleverans någonsin, 645 bostäder till projektet Brogårdstaden i Upplands-Bro. Husen, som byggs i trä, kommer att produceras vid flera av Deromes volymhusfabriker.

– Genom våra husfabriker, och inte minst vår nya volymhusfabrik i Värö, har vi stor produktionskapacitet. Det har varit avgörande för att kunna teckna den här affären, som är den största bostadsleveransen i Deromes 70-åriga historia, säger Peter Mossbrant, vd för Derome Hus.

Husen i Upplands-Bro kommer att byggas i trä och vara utförda enligt miljöcertifiering. De produceras och färdigställs i hög grad på Deromes volymhusfabriker, som ligger i Värö strax utanför Varberg, i Kristinehamn och i Renholmen utanför Skellefteå.

Genom den moderna industriella produktionstekniken minskar transporter och materialspill. Tekniken gör även att företaget kan korta byggnationstiden på byggplats och säkerställa hög kvalitet.

– Vi är mycket glada att vi nu tecknat avtal med Derome för byggnation av ytterligare ett bostadsområde med hållbara trähus, säger Fredrik Lidjan, vd för Magnolia Bostad.

Detta avtal är det fjärde i ordningen mellan Magnolia Bostad och Derome kring nyproduktion av energisnåla och klimatsmarta flerbostadshus. Företagen har en avsiktsförklaring om att ta fram attraktiva, kvalitetssäkrade, klimatsmarta och miljöcertifierade projekt. De 645 bostäderna som ingår i avtalet kommer att utvecklas av ett joint venture-bolag bildat i maj 2019 mellan Magnolia Bostad och Heimstaden Bostad.

– Vårt samarbete med Magnolia Bostad fortskrider mycket väl och för oss framåt i vårt arbete med att skapa energisnåla och klimatsmarta flerbostadshus som är tillgängliga och behövliga i en bred framtida marknad, säger Ted Mellin, affärschef på Derome. Det är även tillfredsställande att vi verkar inom en bred geografisk spridning. Kalmar, Östersund, Luleå och Bro är några av orterna där vi i nuläget har gemensamma projekt.


 

 

Ett familjebolag säljer fem bostadsfastigheter i Eskilstuna för cirka 210 Mkr.Nordier har varit rådgivare till säljaren som avyttrar fem centralt belägna bostadsfastigheter i Eskilstuna till ett privat fastighetsbolag. Den totala ytan uppgår till cirka 10.500 kvm och hyresvärdet till 10,5 Mkr varav större delen utgörs av bostäder. Förvärvet sker i bolagsform till ett pris om cirka 210 Mkr, motsvarande cirka 20.000 kr/kvm.


Fastigheterna är belägna vid Fristadstorget, Järntorget samt på stadsdelen Norr. Det tekniska skicket bedöms som mycket gott. Köparen tillträder fastigheterna i januari.

– Intresset har varit påfallande stort för detta välförvaltade familjeägda bestånd som slutligen såldes till en väletablerad lokal fastighetsägare. Marknadsintresset för Eskilstuna är mycket starkt och nya nivåer har nu etablerats, säger Fredrik Angelin, projektledare på Nordier Property Advisors

 

 

Skandia har anställt den erfarna hållbarhetsstrategen Maria Åstrand Dabrowski.Att satsa på hållbarhet har länge varit en självklarhet för en långsiktig fastighetsägare som Skandia Fastigheter. Nu läggs en ny växel i, genom en hållbarhetsstrategi som renodlar och integrerar arbetet i verksamheten, samt rekryteringen av den erfarna hållbarhetsstrategen Maria Åstrand Dabrowski.

Maria Åstrand Dabrowski har gedigen erfarenhet av att driva hållbarhetsfrågor, bland annat som hållbarhetschef på Teracom och nu senast som senior hållbarhetsstrateg på Försvarsmakten. Den verksamhetsmässigt breda kunskapen tror hennes nya chef Anna Barosen, utvecklingschef produkt och erbjudande på Skandia Fastigheter, kommer att vara värdefull i rollen.

– Instinkten är ofta att leta inom den egna branschen, men jag ser ett stort värde i att Maria kommer in med nyanserade perspektiv och fräscha ögon på vår verksamhet och vårt hållbarhetsarbete. Dessutom har hon ett stort engagemang, en sunt ödmjuk inställning och är helt enkelt rätt person för oss, säger Anna Barosen.

Skandia Fastigheter har länge jobbat aktivt med hållbarhetsfrågor, men nu fått ett ökat fokus – både från bolagets ledning och från ägaren Skandia. Den nya hållbarhetsstrategin innebär att arbetet renodlas och integreras mer i verksamheten. Detta kommer att göras inom tre områden som är nära knutna till affären: resurseffektivitet, levande stadsmiljöer och hälsa.

– Hälsa för våra kunder och medarbetare känns extra spännande och meningsfullt att få utveckla. Det var inte det första jag tänkte på i fastighetsbranschen men nu förstår jag att det finns mycket för oss att bidra med för att öka våra kunders livskvalitet, säger Maria Åstrand Dabrowski.

Fokus för Maria är att bidra i det redan etablerade hållbarhetsarbetet och samtidigt komplettera de tre fokusområdena med nya konkreta insatser.

– Skandia Fastigheter och branschen känns helt rätt för mig. Jag ser fram emot att få sätta tänderna i arbetet tillsammans med de härliga kollegerna på företaget, säger Maria Åstrand Dabrowski

 

 

 

 

Rekryteringen av Catarina Molén-Runnäs (bilden) innebär att hon nu är chef för nya affärsområdet NCC Building Nordics. Hon ersätter Klaus Kaae och Molén-Runnäs leder nu NCC: s nordiska byggverksamhet i Danmark, Finland och Norge.

Catarina Molén-Runnäs började sin yrkeskarriär för tio år i NCC i Sverige. Hon kommer senast från Nordic Choice Hotels, där hon har varit Chief Property Officer och CEO för Nordic Property Management i sex år.

Hon har lett mer än 200 projekt över hela Norden och hon är därför väl bekant med den nordiska byggbranschen. NCC Building Nordics består av NCCs byggverksamhet i Finland, Danmark och Norge.

Sedan tillkännagivandet av ledarskiftet i september har hon förberett sig för befattningen genom att träffa ett antal anställda i NCC.

– Jag är väldigt nöjd med de många bra konversationer jag har haft. Energin är hög och jag ser bra tillväxtmöjligheter för vår verksamhet under de kommande åren. Vi har en stor potential i alla tre länder, säger Catarina Molén-Runnäs.

Catarina Molén-Runnäs ersätter Klaus Kaae, som har varit på NCC i 34 år. Klaus Kaae har beslutat att avgå från sin operativa roll, men kommer att fortsätta som seniorrådgivare på NCC.

 

Catarina Molén-Runnäs är civilingenjör från Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm.

måndag, 13 januari 2020 12:59

SBB avnoterar Hemfosa

 

 

Ilija Batljan, vd för SBB.SBB meddelar att bolaget nu kontrollerar cirka 91,2 procent av aktierna i Hemfosa. Efter utgången av den initiala acceptfristen den 20 december 2019 kontrollerade SBB cirka 88,1 procent av rösterna i Hemfosa. Sedan dess har SBB på marknaden förvärvat cirka 1,4 procent av utestående aktier i Hemfosa, vilket motsvarar cirka 1,5 procent av rösterna.

– Det känns mycket bra att nu kunna slutföra förvärvet och fortsätta vår resa som Nordens största fastighetsbolag inom social infrastruktur, säger Ilija Batljan, vd för SBB.

SBB avser att påkalla inlösen i enlighet med aktiebolagslagen i syfte att förvärva de aktier som inte lämnats in i erbjudandet eller förvärvats i marknaden och verka för att Hemfosas aktier avnoteras från Nasdaq Stockholm.

 

 

Johanna Frelin är ny vd för Riksbyggen efter Leif Linde. Hon har tidigare bland annat varit vd för Tengbom arkitekter. Foto: Magnus FondDen 13 januari tillträdde Johanna Frelin som ny vd för Riksbyggen. Hon efterträdde Leif Linde som fram till i maj kommer att stanna kvar på Riksbyggen som senior rådgivare.

I juli 2019 blev det klart att Johanna Frelin tar över som ny vd efter Leif Linde som fyller 65 år och går i pension i maj 2020.

– Det känns fantastiskt spännande och roligt att äntligen börja på Riksbyggen. Under hösten har jag hunnit bekanta mig med Riksbyggen och det är ett välskött och stabilt företag med ett viktigt samhällsuppdrag som jag har den stora förmånen att få leda in i framtiden, säger Johanna Frelin.

Johanna Frelin har tidigare bland annat varit vd för Tengbom arkitekter. Hon har även varit vd för Hyper Island samt haft flera chefspositioner inom ledningen för SVT-koncernen.

– Ett företag av Riksbyggens storlek som både bygger många nya bostäder och har en omfattande förvaltningsverksamhet över hela landet har ett stort hållbarhetsansvar. Riksbyggen är idag ledande på många områden när det gäller hållbar utveckling men det är ett område som kommer att bli än viktigare framöver, säger Johanna Frelin.

Leif Linde kommer fortsatt att ha en aktiv roll inom den svenska kooperationen, bland annat som ordförande för Fonus ekonomisk förening.

 

Under 2018 var Riksbyggens nettoomsättning 7.738 Mkr (8.377) med operativt rörelseresultat 387 Mkr (364). Antalet bostäder, både hyres- och bostadsrätter, i produktion var 4.567 (4.988). Antalet förvaltade bostadsrättsföreningar ökade till 4.218 (3.627). Av dessa var 1.694 (1.643) andelsägande bostadsrättsföreningar.

 

Riksbyggen ledning består av:
Johanna Frelin, vd, (CEO), Mårten Lilja, vice vd och chef affärsområde Bostad, Lina Öien, chef hållbar utveckling, Carl-Johan Hansson, chef affärsområde Fastigheter, Britta von Schoultz, kommunikationschef, Eric Stuart, chef affärsområde Fastighetsförvaltning, Karin Goddard, HR-chef och Robert Söderhjelm, ekonomi- och finanschef (CFO).

måndag, 13 januari 2020 12:23

Index säljer Våghuset i Norrtälje Hamn

 

 

Rickard Haraldsson, vd för Index Residence.Index Residence är den största privata bostadsutvecklaren i Norrtälje hamn, med initialt 5 kvarter om cirka 500 lägenheter. I våras såldes kvarteret Magasinet. Nu säljs kvarteret Våghuset.

– Vi har färdigutvecklat alla fem kvarteren, vi bygger själva tre av dem, Soltornet, Havstornet och Orangeriet. Vi har valt att sälja två för att kunna fokusera på det vi är allra bäst på, att utveckla unika boenden och stadsmiljöer, säger Rickard Haraldsson, vd för Index Residence.

Kvarterens läge i Norrtälje Hamn kombinerat med en fantastisk utsikt har skapat en stor efterfrågan, inte bara bland lägenhetsköpare, utan också bland andra fastighetsbolag.

– Vi har varit drivande att skapa en attraktiv, levande och långsiktigt hållbar boende- och stadsmiljö i Norrtälje hamn, säger Rickard Haraldsson.

De tre kvarter som Index Residence själva valt att fokusera på och bygger i Norrtälje Hamn har sålt långt över förväntan.

Soltornet är slutsålt, uppfört och inflyttat. Havstornet byggs nu, och merparten av lägenheterna är där redan sålda.

I Orangeriet pågår försäljningen av lägenheterna just nu för fullt. Intresset har varit mycket stort och långt över hälften av lägenheterna är redan sålda.

Norrtälje är en snabbväxande kommun där omvandlingen av hamnområdet är kommunens största stadsutvecklingsprojekt någonsin. Norrtälje Hamn blir en naturlig förlängning och fördubbling av stadskärnan, med drygt 2.000 nya lägenheter.


 

 

 

 

Rekryteringen av Anders Arfvén (bilden) innebär att blir vd för Serneke Sverige, det bolag där Serneke samlar sin kärnverksamhet i den nya organisationsstruktur som tagits fram under hösten.  Även koncernledningen i Serneke förändras i den nya organisation som gäller från och med 2020. Anders Arfvén kommer senast från Veidekke och rollen som affärsområdeschef Bygg. I en lång karriär inom Peab har Anders även haft olika chefsroller som bland annat divisionschef samt dotterbolagschef för Kungsfiskaren.

Att stärka entreprenörskap, engagemang och närhet till de lokala affärerna har varit ledord för den organisationsförändring som Serneke jobbat med under 2019. Från och med årsskiftet organiserar koncernen sin kärnverksamhet i fem regioner: Syd, Väst, Öst, Mitt och Norr. Ansvaret för en gemensam affär med en stark lokal förankring ligger hos regionerna som får fullt ansvar och befogenheter att driva hela erbjudandet till kunderna, vilket omfattar såväl bygg-, anläggnings- och projektutvecklingsverksamhet.

Anders Arfvén blir vd för Serneke Sverige och får det nationella huvudansvaret för alla fem regioner. Han kommer senast från Veidekke och rollen som affärsområdeschef Bygg. I en lång karriär inom Peab har Anders även haft olika chefsroller som bland annat divisionschef samt dotterbolagschef för Kungsfiskaren.

– Med den framåtanda och ambitionsnivå Serneke har ser jag verkligen fram emot möjligheten att få vara delaktig i bolagets nya organisation. Våra kunder och medarbetare arbetar lokalt, då blir de fem regionerna som nu genomförs en tydlig väg för att ta Serneke vidare framåt. För mig är självklart medarbetarna, kunden och projekten det viktigaste och det stämmer väl överens med det Serneke står för. Med den nya roll jag går in har jag stor nytta av den erfarenhet jag fått från både Peab och Veidekke, säger Anders Arfvén.

– Med vår nya organisation vill vi ge bättre förutsättningar för entreprenörskap och affärsskapande med hela vårt erbjudande. Vi tror på våra medarbetare och vill inte bli ett trögt och toppstyrt storbolag. Styrkan i Serneke har alltid varit engagerade medarbetare och nära relationer till våra kunder. Nu förstärker vi det ytterligare vilket kommer leda till ökad konkurrenskraft och förbättrad lönsamhet. Anders kommer att tillföra väldigt mycket bra erfarenhet till vårt bolag och får så klart en enormt viktig roll i att ta Sernekes kärnverksamhet vidare i ett nytt decennium, säger Ola Serneke, vd och koncernchef för Serneke Group AB.

I och med den nya organisationsstrukturen, där uppdelningen i tre separata affärsområden - Bygg Anläggning och Projektutveckling – försvinner, förändras även Sernekes koncernledning. Den nya koncernledningen i Serneke Group AB omfattar från och med 2020 följande personer: Ola Serneke, vd och koncernchef; Michael Berglin, vice vd; Anders Arfvén, vd Serneke Sverige; Anders Düring, CFO; Jonas Fjellman, HR-direktör; Robin Gerum, affärsutvecklingschef samt Daniel Modéus, chefsjurist.

– I och med rekryteringen av Anders Arfvén och vår nya organisationsstruktur kan vi koncentrera arbetet i koncernledningen ännu mer till det strategiskt, långsiktiga arbetet och vår fortsatta expansion, avslutar Ola Serneke.

Anders Arfvén tillträder tjänsten som vd  Serneke Sverige den 1 juli 2020.