28 januari 2020

Redaktionen

torsdag, 16 januari 2020 12:22

Castellum bygger för Nissan i Lund

 

 

Henrik Saxborn, verkställande direktör Castellum AB.

 

 

Castellum påbörjar byggnation av en ny lagerbyggnad på drygt 5.000 kvm i industriområdet Gastelyckan utanför Lunds centrum. Den totala investeringen, inklusive markförvärv, beräknas till 88 Mkr. Den planerade byggnaden uppförs i Lunds största industri- och verksamhetsområde Gastelyckan, och är beläget i den södra delen där verksamheterna främst består av fordonsförsäljning, maskinuthyrning och byggvaruhandel. Byggnaden kommer att bestå av tre lager- och butikslokaler, varav den största kommer att hyras av Mobility Motors som är Sveriges största Nissan-återförsäljare. Företaget har tecknat ett 10-årigt hyresavtal om cirka 2.000 kvm för sin verksamhet bestående av butik, verkstad, lager och kontor med beräknad inflyttning vid årsskiftet 2020/2021. Inflyttning för övriga hyresgäster beräknas till våren 2021.

– Lund är beläget mitt i den expansiva Öresundsregionen och har en lång tradition av forskning och entreprenörskap där man finner både stora internationella och nationella aktörer. Med den bakgrunden ser vi att detta är en mycket bra investering för Castellum, säger Henrik Saxborn, verkställande direktör Castellum AB.

Sedan tidigare äger Castellum fyra ytterligare fastigheter i industri- och handelsområdena Hasslanda och Gastelyckan, vilket avgränsar varandra.  

Fakta
Castellum uppför byggnation (Sellerin 3) i Gastelyckans industriområde i sydöstra Lund. Investering: 88 Mkr, varav markförvärv är 14 Mkr. Inflyttning: Årsskiftet 2020/2021. Hyresvärde: cirka 6,8 Mkr. Större hyresgäster: Mobility Motors. Uthyrningsbar area respektive uthyrningsgrad:  Drygt 5.000 kvm med en ekonomisk uthyrningsgrad om cirka 40 procent till dagens datum.


onsdag, 15 januari 2020 20:14

Amasten ny storägare i SSM

 

 

Jan-Erik Höjvall, vd för Amasten.

 

Amasten Fastighets har via dotterbolag ingått avtal med Eurodevelopment AG om förvärv av 11,6 miljoner stamaktier i SSM Holding AB. Detta motsvarar ett innehav om 29,55 procent av aktierna och rösterna i SSM per dagens datum. Den totala köpeskillingen uppgår till 116 Mkr och tillträde till aktierna beräknas ske den 20 januari.

 

Efter transaktionen med Amasten äger Eurodevelopment 15,4 miljoner aktier, vilket motsvarar 39,31 procent av det totala antalet aktier och röster i SSM Holding.

 

– Jag ser stora synergier med den här affären. Att integrera vårt Riki-koncept till SSMs spännande och strategiska positionering för att möta ”morgondagens urbaniter”, är en riktig win-win”, säger Jan-Erik Höjvall, vd för Amasten.


 

 

 

 

Rekryteringen av Caj Virta (bilden) innebär att han blir Head of Valuation för Colliers nystartade affärsområde Valuation. Han har mer än 20 års erfarenhet från fastighetsbranschen och han kommer senast från JLL. Innan dess var han ansvarig för värdering i Norden hos EY Real Estate. Han är utbildad civilingenjör från KTH och ​MRICS-auktoriserad värderare.

Dan Törnsten
, CEO Colliers Sverige, säger:
– Vi har en stark tillväxt i Sverige och med vår globala ägare i ryggen satsar vi på att expandera. Ett led i expansionen är etableringen av affärsområdet Valuation. Med Caj Virtas gedigna erfarenhet och kunskap kompletterar vi nu vårt tjänsteutbud med Valuation för att ta fler marknadsandelar på den svenska marknaden.

 

 

 

 

Rekryteringarna av  Fredrik Hast (bilden t v) och Sara Hedlund (bilden t h)  innebär att ETTELVA Arkitekter utökar sin redan breda verksamhet med landskapsarkitektur. Fredrik Hast och Sara Hedlund blir till en början en del av ETTELVAs Stadsbyggnadsteam men kommer att arbeta med frågor inom landskapsarkitektur i alla kompetensområden på kontoret.

– Stadsbyggnad och landskapsarkitektur är kompetenser som ofta överlappar – vi arbetar med det offentliga rummet från olika vinklar och landskapsarkitektur är en viktig fråga i alla våra projekt. Genom att få in denna kompetens kan vi skapa en bättre helhet och höja oss ytterligare en nivå, både när det gäller gestaltning och genomförbarhet, säger Helena Hultgren, ansvarig för Stadsbyggnad på ETTELVA.

Att ETTELVA nu även erbjuder tjänster inom landskapsarkitektur är ett led i en strategisk satsning som efterfrågats både internt och externt. Genom att integrera landskapsfrågor i projekten i tidigt skede skapas en smidigare process och slutresultatet blir bättre när helheten tagits i beaktning från början. Med landskapskompetens på kontoret räknar ETTELVA även med att utveckla hållbarhetsarbetet ytterligare.

–  Det är ett stort tryck på marknaden efter landskapsarkitekter och en stor ynnest att Fredrik och Sara valt att komma till oss. Med hjälp av deras erfarenhet kan vi knyta ihop mellanrummen mellan byggnaderna vi ritar och skapa omtanke om alla miljöer vi gestaltar, säger Christina Kazeem, vd för ETTELVA.

Fredrik Hast kommer närmast från Sweco Architects där han arbetat som uppdragsansvarig och studiochef, främst med bostadsprojekt.

Sara Hedlund har senast arbetat som landskapsarkitekt på Norconsult och arbetar gärna analytiskt och holistiskt med landskapsarkitektur i tidiga skeden och i projekteringssammanhang.


 

 

 

 

Wihlborgs har rekryterat Magnus Lambertsson (bilden) till tjänsten som ny regionchef i Helsingborg. Han har bred erfarenhet från fastighetsbranschen med fokus på både försäljning och förvaltning.

Magnus Lambertsson efterträder Thomas Bråhagen som går i pension efter nästan 30 år på Wihlborgs. Närmast kommer han från Skanska Nya Hem där han idag har en roll som försäljnings- och marknadschef och tidigare haft andra liknande roller.   

– Helsingborg är en stad i stark utveckling där Wihlborgs är den största kommersiella fastighetsägaren. Vi har ett antal pågående och kommande utvecklingsprojekt som är viktiga för både Wihlborgs och staden, med nybyggnationen av Prisma och omvandlingen av Helsingborg C som de största just nu. Jag är övertygad om att Magnus är mycket väl lämpad att fortsätta driva vår fina utveckling i Helsingborg där Thomas Bråhagen under många år varit en nyckelperson, säger Ulrika Hallengren, vd för Wihlborgs.

– Jag ser jag fram emot att få jobba med Wihlborgs som ju är en av de ledande lokala samhällsaktörerna i Helsingborg. Som boende i Helsingborg har jag mitt hjärta här vilket gör det extra roligt att få vara med och bidra till stadens utveckling. Wihlborgs har ett tydligt fokus på sina kunder, medarbetare och hållbarhetsfrågan, vilket jag ser som bra mix för att fortsätta den framgångsrika resa som bolaget gjort de senaste åren, säger Magnus Lambertsson.

Magnus Lambertsson tillträder tjänsten som regionchef i Helsingborg den 1 april 2020.

 

 

I tre nya områden, Södra respektive Norra Parken samt Strandängarna i Näsby Park ska Niam uppföra totalt 350 bostäder. Nu avtalar Serneke med Niam att bygga 68 bostäder i två nya etapper i Näsby Slottspark.

 


Serneke har tecknat ett entreprenadavtal med Niam för nyproduktion av 68 bostäder i två nya etapper i Näsby Slottspark.
I parken runt Näsby slott i Täby utanför Stockholm ska 350 bostäder växa fram i tre nya områden, Södra respektive Norra Parken samt Strandängarna.

 

Niams avtal med Serneke omfattar nya bostäder som ska byggas i området Södra parken och består av tre- och fyrarumslägenheter med stora balkonger eller terrasser avsedda för boende i åldern 55 år och äldre. Serneke bygger redan idag en etapp i området Norra Parken som består av flerfamiljshus och parhus.

− Vi är glada över det fortsatta förtroendet från Niam och att vi får påbörja produktionen av bostäderna även i området Södra parken. Det är en fantastisk miljö att arbeta i och de nya bostäderna kommer hålla en hög kvalitet, säger Göran Viklund, arbetschef på Serneke.

− Försäljningen av våra lägenheter går bra och vi har nu startat ytterligare etapper i Näsby Slottspark. Samarbetet med Serneke har fungerat bra i den tidigare etappen och resultatet motsvarar våra högt ställda förväntningar. Därför känns det bra att fortsätta samarbetet även med Södra Parken, säger Catharina Nordenberg, projektutvecklare på Niam.

Entreprenadkontraktet är en fortsättning på ett samverkansavtal mellan Serneke och Niam. Byggnationen av bostäderna startar omgående och ska enligt plan stå klara under sista kvartalet 2021. Ordersumman inkluderas i orderingången för fjärde kvartalet 2019. 


 

 

Diös planerar i kvarteret Biet, intill Bergnäsbron i Luleå, ett nytt stadskvarter med bostäder och lokaler.

 

 

Diös vill skapa ett nytt attraktivt stadskvarter i centrala Luleå som består av moderna och lägenheter och kommersiella lokaler. Utvecklingsprocessen sker av Diös i nära samarbete med Luleå kommun. Kvarteret Biet finns beläget vid en av Luleås viktigare entréer in till staden, precis intill Bergnäsbron. Här planerar Diös att skapa ett modernt, attraktivt och hållbart stadskvarter som ger ett välkomnande intryck till staden.

Kvarteret kommer innehålla moderna och hållbara bostäder, kontor, kommersiella ytor, lokaler och parkeringsplatser. Strax intill kvarteret finns gott om restauranger, shopping och vackra naturområden att koppla av i. Här finns också vackra bevarade kulturmiljöer, så som gamla fängelset ”Vita Duvan”, som kommer att lyftas fram i samband med kvarterets uppbyggnad. Kvarteret Biet kommer bidra till stadsutveckling och till skapandet av en ännu mer attraktiv och levande stadskärna för stadsbor, turister, hyresgäster, företag, besökare och många fler.

– Luleå växer och efterfrågan på moderna bostäder och lokaler i city är stor. Vi skapar ett helt nytt kvarter med absolut närhet till stadens mötesplatser, handel och natur. Här finns bra bussförbindelser och stora möjligheter att gå och cykla i och till området. Närområdet har växt med fler bostäder och nyligen har en kvartersbutik öppnat i närheten som bidrar till bra service för boende i området. Kvarteret kommer att bidra till en ökad attraktivitet för Luleå och skapar tillväxt i stan, säger Johan Lång, affärschef, Diös.

– Vi ser väldigt positivt på att Diös vill utveckla denna fastighet och skapa ett intressant och spännande kvarter med hög kvalitet. Planförslaget har växt fram i ett givande samarbete mellan kommunen och Diös. Under samrådet ser vi fram emot en dialog med luleborna och tar tacksamt emot synpunkter som kan få förslaget ännu bättre, säger Anja Johansson, ordförande i stadsbyggnadsnämnden, Luleå kommun.

onsdag, 15 januari 2020 15:46

Teknikmagasinet i konkurs

 

 

Teknikmagasinet i Sollentuna Centrum.

 

 

 

Detaljhandelskedjan Teknikmagasinet, som sedan i juni varit i rekontruktion, lämnade under onsdagen in en konkuransökan till Solna tingsrätt. Teknikmagasinet har i dag drygt 135 butiker med ytor kring cirka 50-75 kvm,  i Sverige, Norge och Finland. Kedjan finns i större shoppingcenter i Stockholm och i de flesta större städer i Sverige.

Nu hoppas ägaren att rörelsen kommer att kunna överlåtas och rekonstrueras inom ramen för konkursen. Till Dagens Handel säger Carl Östring, affärsrådgivare till ägaren Peter Gyllenhammmar, att det finns en stark intressent som är beredd att ta över kedjan, men inte under pågående rekonstruktion.

Dagens Handel skriver att 13 butiker slår igen i januari, bland annat i köpcentrumet C4 i Kristianstad, båda butikerna i Örebro och i gallerian Emporia i Malmö Den första som försvunnit är butiken i köpcentrumet Mobilia i Malmö som stängde den 4 januari. Totalt har 18 butiker fått ett stängningsdatum i januari.


I ett pressmeddelande skriver Teknikmagasinet:
”Under 2019 har Teknikmagasinet genomfört en nysatsning och på kort tid blivit Nordens största mobilreparatör. Butikshandeln har dock drabbats av en fortsatt sjunkande omsättning och stigande hyror – samtidigt som en försvagad svensk krona har fördyrat varuinköpen från utlandet – så trots utomordentliga insatser från en ny bolagsledning så har det inte varit möjligt att nå lönsamhet”.

Teknikmagasinet gick in in i företagsrekonstruktion första gången under perioden 2017 till 2018 och det var då Peter Gyllenhammar AB kom då in som ny ägare. Han tillsköt mer kapital, genomdrev ett ackord och genomförde förändringar för att rädda verksamheten. Bland annat har Teknikmagasinet satsat på ett koncept med mobilreparationer och stängt flera butiker för att uppnå lönsamhet.

onsdag, 15 januari 2020 15:02

Jula till Backaplan på Hisingen

 

 

Under sommaren 2020 öppnar Jula ett varuhus om 3.000 kvm i den nordvästra delen av staden på handelsområdet Backaplan, Hisingen, Göteborg.

 


Backaplan är ett handelscenter på Hisingen, fem minuter från Göteborgs centrum. Det är ett välbesökt som expanderar Backaplan kraftigt. Skandia Fastigheter, som äger en stor del av området, har nu i dialog med staden och de övriga fastighetsägarna för planer att skapa en attraktiv stadsmiljö med bostäder, shopping och andra viktiga samhällsfunktioner. Bild: Skandia Fastigheter


I början av sommaren 2020 kommer Jula öppna ett nytt varuhus i Göteborg, denna gång i den nordvästra delen av staden på handelsområdet Backaplan.

Julavaruhusen i Kållered och Sisjön i Göteborg får ytterligare sällskap när Jula nu skrivit avtal med Siba Fastigheter AB för ett nytt varuhus på Backaplan.

– Det blir ett nytt läge för Jula i ett område i stor förändring, vilket kommer stärka vår position i Sveriges andra största stad, säger Johan Sjöhagra på Jula.

Stark handelsplats
Varuhusets yta är cirka 3.000 kvm och kommer utrustas med Julas senaste butikskoncept.

– Jula har länge önskat etablering på Hisingen och Backaplan, vilket kommer göra oss mer komplett handelsmässigt inom Göteborgsområdet. Det händer väldigt mycket på Backaplan med omnejd, vilket gör det till en otroligt stark handelsplats, säger Johan Sjöhagra.

 

Jula grundades 1979 som ett familjeföretag. Karl-Johan Blank, Julas ägare, har varit med från starten och byggt upp företaget. Sedan några år har Jula utvecklats till en koncern, Jula Holdingkoncernen, med verksamheter inom Retail, Fastigheter, Finans, Logistik och Hotell. Jula huvudkontor finns i Skara, Sverige. Koncernen har cirka 3.500 anställda och 2019 omsattes drygt 8,1 Mdr kr.

onsdag, 15 januari 2020 14:25

NREP säljer Saltsjöbaden centrum

 

 

I dag, den 15 januari 2020, sker överlämningen av Saltsjöbaden centrum till Grandholm Fastigheter
och förvaltningsuppdraget har gått till Paliros AB.


Under drygt fem år har NREP som ägare av Saltsjöbaden centrum aktivt arbetat med att utveckla området. Nu är centrumet sålt till Grandholm Fastigheter, som ska fortsätta med det påbörjade utvecklingsarbetet med fokus på att skapa attraktiva bostäder i centrumet. Under onsdagen sker överlämningen av Saltsjöbaden Centrum.

Sedan 2014 har den nordiska fastighetsinvesteraren NREP via fonden Nordic Retail 2 ägt Saltsjöbaden centrum. Centrumet erbjuder vård, service och restauranger vid sidan av ett stort dagligvaruutbud. Under innehavstiden har bolaget arbetat aktivt med att vidareutveckla området, där det framförallt handlat om att skapa byggrätter för bostäder.

I fjol initierade NREP en bred marknadsprocess för att avyttra Saltsjöbaden centrum och fick flertalet intressanta bud. Grandholm Fastigheter inkom med det högsta budet och i juli 2019 signerades köpeavtalet mellan NREP och Grandholm Fastigheter.

Grandholm Fastigheter har erfarenhet av utvecklingsarbete som innebär tillförande av attraktiva bostäder i anslutning till vård och handel – exempelvis vid Salem Centrum som bolaget i dag äger. Nu tar bolaget vid det utvecklingsarbete som NREP påbörjat vid Saltsjöbaden Centrum.