17 januari 2020

Redaktionen

 

 

Karlatornet i Göteborg om 73 våningar och 245 meter högt, ska innehålla cirka 95.000 kvm och drygt 600 lägenheter, ett Clarion-hotell med 300 rum, drygt 8.000 kvm kontor- och handelsytor samt en utsiktsplats. Det totala projektvärdet uppskattas överstiga 6 Mdr. Arkitekt: Skidmore, Owings and Merrill

 


Serneke har nått en överenskommelse med Oaktree Capital Management om att sälja av 80 procent av Karlatornet, i stadsdelen Karlastaden på Lindholmen i Göteborg. Serneke förblir delägare i Karlatornet och fortsätter som huvudentreprenör för byggnationen av Nordens högsta byggnad. Oaktree och Serneke kommer enligt överenskommelsen att tillsammans äga och utveckla Karlatornet till en unik destination i Göteborg, innehållande omkring 95.000 kvm och drygt 600 lägenheter, ett Clarion-hotell med 300 rum, drygt 8.000 kvm kontor- och handelsytor samt en utsiktsplats. Det totala projektvärdet uppskattas överstiga 6 Mdr.

– Detta avtal är naturligtvis en enorm milstolpe i den fortsatta utvecklingen av Karlastaden och för hela Serneke. Det är något vi jobbat extremt hårt och länge för att genomföra. Vi är väldigt glada att vi har en överenskommelse på plats som, när den genomförs, innebär en robust finansieringslösning och ett högkvalitativt genomförande av Karlatornet, säger Ola Serneke, vd för Serneke Group.

Oaktree är ett internationellt investeringsbolag med verksamhet i 14 länder världen över och huvudkontor i Los Angeles. Oaktree har stor erfarenhet av att utveckla högklassiga fastighetsprojekt och ett totalt förvaltat kapital om cirka 120 miljarder dollar.

Serneke fortsätter som huvudentreprenör i projektet och ingår avtal om totalentreprenad med ordervärde på drygt 3 Mdr, vilket kommer att inkluderas i Sernekes orderingång i det kvartal affären slutförs. Transaktionen förväntas ha positiv effekt på rörelseresultatet samt generera positivt kassaflöde.

Affären slutförs när bankfinansiering och transaktionsdokumentation är på plats samt sedvanliga villkor är uppfyllda, vilket förväntas ske under första månaderna av 2020. Serneke och Oaktree har enats om finansieringsvillkor med en internationell bank angående den bankfinansiering som kommer att säkra samtliga medel som krävs för att färdigställa projektet.

Efter affären kommer Serneke att kvarstå som ensam ägare till övriga byggrätter i Karlastaden, bestående av cirka 150.000 kvm utvecklingsbar yta för blandad bebyggelse uppdelad i sju kvarter. Serneke kommer nu att undersöka möjligheterna att fullfölja utvecklingen för resten av stadsdelen, vilket bland annat innebär intensifierade dialoger med potentiella investerare.

Pangea Property Partners
och Setterwalls Advokatbyrå agerar rådgivare åt Serneke i affären.

 

 

Kvarteret Terrassen med 165 hyresrätter på 1- 4 rum och kök är nu under byggnation i Kallebäcks Terrasser. Lägenheterna. som ligger nära skogen, kommunikationer och områdets terrasspark, ska stå klara till Göteborgs 400-års jubileum 2021. Rendering: Liljewall arkitekter

 


Det andra bostadskvarteret i Kallebäcks Terrasser i Göteborg börjar ta form med 165 hyresrätter som klättrar utmed Smörgatans backe i Göteborg. Lägenheterna, som är strategiskt placerade i områdets övre hörn med närhet till skogen, kommunikationer och en terrasspark, fördelas på 1-4 rum och kök och ska stå färdiga vid Göteborgs 400-års jubileum 2021.

– Kvarteret Terrassen, som påbörjades under våren 2019, är Wallenstams andra kvarter i Kallebäcks Terrasser som förmedlas via egen kö. Husen byggs enligt miljöbyggnad silver och skapar med sina 165 lägenheter en välkomnande kvartersform med en gård som vänder sig mot söder i ett fint solläge. Ett perfekt boende om man vill ha nära till naturen, city och bekväm närservice, säger Marina Fritsche, vice vd på Wallenstam.

Kvarteret rymmer också ett fristående hus på höjden som ligger i anslutning till den terrasspark som ska utvecklas i området, ett helt nytt grönt parkrum som knyter an till den dramatiska naturen på berget intill.

– Kulörer och toner är inspirerade av John Bauers trollskogar. Här möts natur och stad. Det vildvuxna berget gestaltas i gröna och varma jordkulörer och den nya staden med vackert slaget tegel i sockelvåning och inramningar. Alla entréer har en varm och välkomnande karaktär med stora glaspartier av ek, säger Petter Lodmark, arkitekt på QPG arkitekter som har ritat husen.

I början av 2019 startade Wallenstam utvecklingen av Kallebäcks Terrasser, ett av Göteborgs större stadsutvecklingsområden där de första kvarteren nu växer fram. Området ska på sikt omfatta 1.800 nya hem och 1.200 kontorsplatser samt skola, förskola, restauranger, caféer och närservice. Pågående nybyggnation just nu är 435 hyresrätter med successiv inflyttning från 2021. Utöver det pågår även byggnationen av Kallebäcks Terrassers stora kontorsfastighet där arbetsglädje ska stå i fokus för de smarta, flexibla lokalerna.

torsdag, 16 januari 2020 12:22

Castellum bygger för Nissan i Lund

 

 

Henrik Saxborn, verkställande direktör Castellum AB.

 

 

Castellum påbörjar byggnation av en ny lagerbyggnad på drygt 5.000 kvm i industriområdet Gastelyckan utanför Lunds centrum. Den totala investeringen, inklusive markförvärv, beräknas till 88 Mkr. Den planerade byggnaden uppförs i Lunds största industri- och verksamhetsområde Gastelyckan, och är beläget i den södra delen där verksamheterna främst består av fordonsförsäljning, maskinuthyrning och byggvaruhandel. Byggnaden kommer att bestå av tre lager- och butikslokaler, varav den största kommer att hyras av Mobility Motors som är Sveriges största Nissan-återförsäljare. Företaget har tecknat ett 10-årigt hyresavtal om cirka 2.000 kvm för sin verksamhet bestående av butik, verkstad, lager och kontor med beräknad inflyttning vid årsskiftet 2020/2021. Inflyttning för övriga hyresgäster beräknas till våren 2021.

– Lund är beläget mitt i den expansiva Öresundsregionen och har en lång tradition av forskning och entreprenörskap där man finner både stora internationella och nationella aktörer. Med den bakgrunden ser vi att detta är en mycket bra investering för Castellum, säger Henrik Saxborn, verkställande direktör Castellum AB.

Sedan tidigare äger Castellum fyra ytterligare fastigheter i industri- och handelsområdena Hasslanda och Gastelyckan, vilket avgränsar varandra.  

Fakta
Castellum uppför byggnation (Sellerin 3) i Gastelyckans industriområde i sydöstra Lund. Investering: 88 Mkr, varav markförvärv är 14 Mkr. Inflyttning: Årsskiftet 2020/2021. Hyresvärde: cirka 6,8 Mkr. Större hyresgäster: Mobility Motors. Uthyrningsbar area respektive uthyrningsgrad:  Drygt 5.000 kvm med en ekonomisk uthyrningsgrad om cirka 40 procent till dagens datum.


onsdag, 15 januari 2020 20:14

Amasten ny storägare i SSM

 

 

Jan-Erik Höjvall, vd för Amasten.

 

Amasten Fastighets har via dotterbolag ingått avtal med Eurodevelopment AG om förvärv av 11,6 miljoner stamaktier i SSM Holding AB. Detta motsvarar ett innehav om 29,55 procent av aktierna och rösterna i SSM per dagens datum. Den totala köpeskillingen uppgår till 116 Mkr och tillträde till aktierna beräknas ske den 20 januari.

 

Efter transaktionen med Amasten äger Eurodevelopment 15,4 miljoner aktier, vilket motsvarar 39,31 procent av det totala antalet aktier och röster i SSM Holding.

 

– Jag ser stora synergier med den här affären. Att integrera vårt Riki-koncept till SSMs spännande och strategiska positionering för att möta ”morgondagens urbaniter”, är en riktig win-win”, säger Jan-Erik Höjvall, vd för Amasten.


 

 

 

 

Rekryteringen av Caj Virta (bilden) innebär att han blir Head of Valuation för Colliers nystartade affärsområde Valuation. Han har mer än 20 års erfarenhet från fastighetsbranschen och han kommer senast från JLL. Innan dess var han ansvarig för värdering i Norden hos EY Real Estate. Han är utbildad civilingenjör från KTH och ​MRICS-auktoriserad värderare.

Dan Törnsten
, CEO Colliers Sverige, säger:
– Vi har en stark tillväxt i Sverige och med vår globala ägare i ryggen satsar vi på att expandera. Ett led i expansionen är etableringen av affärsområdet Valuation. Med Caj Virtas gedigna erfarenhet och kunskap kompletterar vi nu vårt tjänsteutbud med Valuation för att ta fler marknadsandelar på den svenska marknaden.

 

 

 

 

Rekryteringarna av  Fredrik Hast (bilden t v) och Sara Hedlund (bilden t h)  innebär att ETTELVA Arkitekter utökar sin redan breda verksamhet med landskapsarkitektur. Fredrik Hast och Sara Hedlund blir till en början en del av ETTELVAs Stadsbyggnadsteam men kommer att arbeta med frågor inom landskapsarkitektur i alla kompetensområden på kontoret.

– Stadsbyggnad och landskapsarkitektur är kompetenser som ofta överlappar – vi arbetar med det offentliga rummet från olika vinklar och landskapsarkitektur är en viktig fråga i alla våra projekt. Genom att få in denna kompetens kan vi skapa en bättre helhet och höja oss ytterligare en nivå, både när det gäller gestaltning och genomförbarhet, säger Helena Hultgren, ansvarig för Stadsbyggnad på ETTELVA.

Att ETTELVA nu även erbjuder tjänster inom landskapsarkitektur är ett led i en strategisk satsning som efterfrågats både internt och externt. Genom att integrera landskapsfrågor i projekten i tidigt skede skapas en smidigare process och slutresultatet blir bättre när helheten tagits i beaktning från början. Med landskapskompetens på kontoret räknar ETTELVA även med att utveckla hållbarhetsarbetet ytterligare.

–  Det är ett stort tryck på marknaden efter landskapsarkitekter och en stor ynnest att Fredrik och Sara valt att komma till oss. Med hjälp av deras erfarenhet kan vi knyta ihop mellanrummen mellan byggnaderna vi ritar och skapa omtanke om alla miljöer vi gestaltar, säger Christina Kazeem, vd för ETTELVA.

Fredrik Hast kommer närmast från Sweco Architects där han arbetat som uppdragsansvarig och studiochef, främst med bostadsprojekt.

Sara Hedlund har senast arbetat som landskapsarkitekt på Norconsult och arbetar gärna analytiskt och holistiskt med landskapsarkitektur i tidiga skeden och i projekteringssammanhang.


 

 

 

 

Wihlborgs har rekryterat Magnus Lambertsson (bilden) till tjänsten som ny regionchef i Helsingborg. Han har bred erfarenhet från fastighetsbranschen med fokus på både försäljning och förvaltning.

Magnus Lambertsson efterträder Thomas Bråhagen som går i pension efter nästan 30 år på Wihlborgs. Närmast kommer han från Skanska Nya Hem där han idag har en roll som försäljnings- och marknadschef och tidigare haft andra liknande roller.   

– Helsingborg är en stad i stark utveckling där Wihlborgs är den största kommersiella fastighetsägaren. Vi har ett antal pågående och kommande utvecklingsprojekt som är viktiga för både Wihlborgs och staden, med nybyggnationen av Prisma och omvandlingen av Helsingborg C som de största just nu. Jag är övertygad om att Magnus är mycket väl lämpad att fortsätta driva vår fina utveckling i Helsingborg där Thomas Bråhagen under många år varit en nyckelperson, säger Ulrika Hallengren, vd för Wihlborgs.

– Jag ser jag fram emot att få jobba med Wihlborgs som ju är en av de ledande lokala samhällsaktörerna i Helsingborg. Som boende i Helsingborg har jag mitt hjärta här vilket gör det extra roligt att få vara med och bidra till stadens utveckling. Wihlborgs har ett tydligt fokus på sina kunder, medarbetare och hållbarhetsfrågan, vilket jag ser som bra mix för att fortsätta den framgångsrika resa som bolaget gjort de senaste åren, säger Magnus Lambertsson.

Magnus Lambertsson tillträder tjänsten som regionchef i Helsingborg den 1 april 2020.

 

 

I tre nya områden, Södra respektive Norra Parken samt Strandängarna i Näsby Park ska Niam uppföra totalt 350 bostäder. Nu avtalar Serneke med Niam att bygga 68 bostäder i två nya etapper i Näsby Slottspark.

 


Serneke har tecknat ett entreprenadavtal med Niam för nyproduktion av 68 bostäder i två nya etapper i Näsby Slottspark.
I parken runt Näsby slott i Täby utanför Stockholm ska 350 bostäder växa fram i tre nya områden, Södra respektive Norra Parken samt Strandängarna.

 

Niams avtal med Serneke omfattar nya bostäder som ska byggas i området Södra parken och består av tre- och fyrarumslägenheter med stora balkonger eller terrasser avsedda för boende i åldern 55 år och äldre. Serneke bygger redan idag en etapp i området Norra Parken som består av flerfamiljshus och parhus.

− Vi är glada över det fortsatta förtroendet från Niam och att vi får påbörja produktionen av bostäderna även i området Södra parken. Det är en fantastisk miljö att arbeta i och de nya bostäderna kommer hålla en hög kvalitet, säger Göran Viklund, arbetschef på Serneke.

− Försäljningen av våra lägenheter går bra och vi har nu startat ytterligare etapper i Näsby Slottspark. Samarbetet med Serneke har fungerat bra i den tidigare etappen och resultatet motsvarar våra högt ställda förväntningar. Därför känns det bra att fortsätta samarbetet även med Södra Parken, säger Catharina Nordenberg, projektutvecklare på Niam.

Entreprenadkontraktet är en fortsättning på ett samverkansavtal mellan Serneke och Niam. Byggnationen av bostäderna startar omgående och ska enligt plan stå klara under sista kvartalet 2021. Ordersumman inkluderas i orderingången för fjärde kvartalet 2019. 


 

 

Diös planerar i kvarteret Biet, intill Bergnäsbron i Luleå, ett nytt stadskvarter med bostäder och lokaler.

 

 

Diös vill skapa ett nytt attraktivt stadskvarter i centrala Luleå som består av moderna och lägenheter och kommersiella lokaler. Utvecklingsprocessen sker av Diös i nära samarbete med Luleå kommun. Kvarteret Biet finns beläget vid en av Luleås viktigare entréer in till staden, precis intill Bergnäsbron. Här planerar Diös att skapa ett modernt, attraktivt och hållbart stadskvarter som ger ett välkomnande intryck till staden.

Kvarteret kommer innehålla moderna och hållbara bostäder, kontor, kommersiella ytor, lokaler och parkeringsplatser. Strax intill kvarteret finns gott om restauranger, shopping och vackra naturområden att koppla av i. Här finns också vackra bevarade kulturmiljöer, så som gamla fängelset ”Vita Duvan”, som kommer att lyftas fram i samband med kvarterets uppbyggnad. Kvarteret Biet kommer bidra till stadsutveckling och till skapandet av en ännu mer attraktiv och levande stadskärna för stadsbor, turister, hyresgäster, företag, besökare och många fler.

– Luleå växer och efterfrågan på moderna bostäder och lokaler i city är stor. Vi skapar ett helt nytt kvarter med absolut närhet till stadens mötesplatser, handel och natur. Här finns bra bussförbindelser och stora möjligheter att gå och cykla i och till området. Närområdet har växt med fler bostäder och nyligen har en kvartersbutik öppnat i närheten som bidrar till bra service för boende i området. Kvarteret kommer att bidra till en ökad attraktivitet för Luleå och skapar tillväxt i stan, säger Johan Lång, affärschef, Diös.

– Vi ser väldigt positivt på att Diös vill utveckla denna fastighet och skapa ett intressant och spännande kvarter med hög kvalitet. Planförslaget har växt fram i ett givande samarbete mellan kommunen och Diös. Under samrådet ser vi fram emot en dialog med luleborna och tar tacksamt emot synpunkter som kan få förslaget ännu bättre, säger Anja Johansson, ordförande i stadsbyggnadsnämnden, Luleå kommun.

onsdag, 15 januari 2020 15:46

Teknikmagasinet i konkurs

 

 

Teknikmagasinet i Sollentuna Centrum.

 

 

 

Detaljhandelskedjan Teknikmagasinet, som sedan i juni varit i rekontruktion, lämnade under onsdagen in en konkuransökan till Solna tingsrätt. Teknikmagasinet har i dag drygt 135 butiker med ytor kring cirka 50-75 kvm,  i Sverige, Norge och Finland. Kedjan finns i större shoppingcenter i Stockholm och i de flesta större städer i Sverige.

Nu hoppas ägaren att rörelsen kommer att kunna överlåtas och rekonstrueras inom ramen för konkursen. Till Dagens Handel säger Carl Östring, affärsrådgivare till ägaren Peter Gyllenhammmar, att det finns en stark intressent som är beredd att ta över kedjan, men inte under pågående rekonstruktion.

Dagens Handel skriver att 13 butiker slår igen i januari, bland annat i köpcentrumet C4 i Kristianstad, båda butikerna i Örebro och i gallerian Emporia i Malmö Den första som försvunnit är butiken i köpcentrumet Mobilia i Malmö som stängde den 4 januari. Totalt har 18 butiker fått ett stängningsdatum i januari.


I ett pressmeddelande skriver Teknikmagasinet:
”Under 2019 har Teknikmagasinet genomfört en nysatsning och på kort tid blivit Nordens största mobilreparatör. Butikshandeln har dock drabbats av en fortsatt sjunkande omsättning och stigande hyror – samtidigt som en försvagad svensk krona har fördyrat varuinköpen från utlandet – så trots utomordentliga insatser från en ny bolagsledning så har det inte varit möjligt att nå lönsamhet”.

Teknikmagasinet gick in in i företagsrekonstruktion första gången under perioden 2017 till 2018 och det var då Peter Gyllenhammar AB kom då in som ny ägare. Han tillsköt mer kapital, genomdrev ett ackord och genomförde förändringar för att rädda verksamheten. Bland annat har Teknikmagasinet satsat på ett koncept med mobilreparationer och stängt flera butiker för att uppnå lönsamhet.