22 mars 2019

Redaktionen

 

Skiftet 4 i Gamla Enskede är en av de fastigheter som har klätts på med mer data av Datscha, som en skola uppförd 1915-1923 med en area på 8.399 kvm. Med AreaPlus avser Datscha att kunna erbjuda unik data om – initialt – vårdfastigheter, skolfastigheter och 325:or.

 

 

Som det är idag finns det en lucka i fastighetsregistret i det avseendet att man inte kan se ytstorlek för vissa fastighetstyper. Ett exempel är typkod 800-serien med ”specialenheter”, det vill säga skatte- och avgiftsfria enheter. Informationen har aldrig samlats in av någon officiell källa och har därmed inte brutits ner till fastighetsspecifik information. Eftersom det inte finns taxerade ytor för dessa fastigheter så måste man själv ta kontakt med fastighetsägarna för att kunna göra ett prospekteringsarbete om man till exempel vill bygga nytt eller förvärva. Problem är till för att lösas. Genom en egenhändig research har Datscha tagit fram den information om ytor och byggår i typ 800-fastigheter som saknats hittills. Det rör sig om exklusiv information.

 

– Informationen är idag okänd för marknaden, inte ens Skatteverket har tillgång till den, säger Jacob Philipson som är vd på Datscha.

 

Mer än 90 procent av informationen tillgänglig för storstäderna

Med Area Plus avser Datscha att erbjuda unika data om initialt vårdfastigheter, skolfastigheter, handels- och kontorsytor. Redan idag ingår mer än 90 procent av fastigheterna med typkod 823 och 825 i Storstockholm, Storgöteborg, Stormalmö och Umeåregionen i Area Plus. Det rör sig inte bara om ytuppgifter i kvadratmeter, utan även byggår och fastighetstyp har lagts till i fastighetskortet. I övriga landet finns det information om mer än 80 procent av fastigheterna med de aktuella typkoderna. Snart kommer hela Sverige att finnas tillgängligt.

 

Lättillgängligt och kostnadseffektivt

Man kommer åt informationen direkt i Datscha och sparar tid eftersom man slipper kontakta fastighetsägaren. Istället för att anlita en konsult kan man på egen hand söka fram exempelvis totalyta för skolor i Stockholmsområdet på tre knapptryck. Det betyder också att man inte behöver vänta på leveransen av informationen i flera veckor.

 

– Datscha Fastighet Area Plus™ ligger helt i linje med vår strategi med mer egeninsamlad data, där vi nu lanserar en ny tjänst. Det har varit ett omfattande arbete. Vi har under en längre period haft anställda som för hand tagit fram uppgifter för dessa fastigheter i landets fem största städer. Det arbetet fortsätter nu kontinuerligt, säger Jacob Philipson.

 

 

Barkabystaden IV omfattar bland annat tunnelbanestation Barkarbystaden med två uppgångar. Totalt 2.200 nya bostäder och cirka 35.000 kvm lokaler för kontor, handel och service.Detaljplanen för den fjärde etappen i Barkarbystaden är ute på granskning. Det är en viktig och central del i utbyggnaden av staden. Här kommer tunnelbanans nya station Barkarbystaden att ha sina två uppgångar och det är också här som stadslivet blir som mest intensivt med handel, service och kontor.

 

– Den här detaljplanen är viktig för stadslivet i Barkarbystaden och tunnelbanans utbyggnad hit. Området kommer tack vare den nya tunnelbanestationen att ha mycket bra lägen för kommersiella lokaler och bra förutsättningar för caféer, restauranger, handel och livsmedelsaffär, allt för att skapa en levande stadsdel, säger kommunstyrelsens ordförande Emma Feldman (M).


Detaljplanen för Barkarbystaden IV omfattar i korthet: 1. Tunnelbanestation Barkarbystaden med två uppgångar. 2. Totalt 2.200 nya bostäder. 3. Cirka 35.000 kvm lokaler för kontor, handel och service. 4. Tre förskolor med möjlighet till bra lek- och utemiljöer. 5. Nya parker och ett nytt torg.

 

I detaljplanen finns spår från Barkarbyfältets tid som flygplats. Bland annat bevaras den gamla landningsbanans läge och delar av den blir gågata och rekreationsyta i den nya stadsbilden. I de mest centrala delarna vid tunnelbanans entréer och längs med huvudstråken planeras för tätare och högre bebyggelse som sedan trappar ner i våningsantal och öppnar sig med en grönyta i mötet med befintlig villabebyggelse i Kyrkbyn. I det omarbetade förslaget till detaljplan har några större förändringar gjorts:

 

Två kvarter har lyfts ur planområdet eftersom de ingår i ett utredningsområde för ett eventuellt nytt högkvarter för Försvarsmakten.

 

En park med plats för lek och rekreation har lagts till, där detaljplanen möter den befintliga villabebyggelsen i norra Kyrkbyn, för att hantera dagvatten och skyfall.

 

En del har omarbetats för att möjliggöra en större park i centralt läge nära den ena av tunnelbanans entréer.

 

Enligt avtal om utbyggnad av tunnelbana till Barkarby ska Järfälla kommun uppföra 14.000 bostäder i tunnelbanans influensområde fram till år 2032. Inom stadsutvecklingsområdet Barkarbystaden pågår utbyggnad inom detaljplan för Barkarbystaden I och Barkarbystaden X och detaljplanearbete för detaljplanerna Barkarbystaden IV, Veddesta I, Veddesta II, Veddesta III och Veddesta IV. Genomförandet av detaljplanerna Barkarbystaden II och Barkarbystaden III startar under 2019.

 

 

 

 

Boost Private Health Club väljer Nacka Strand för sin första hälso-club i Stockholm. Boost positionerar sig i det internationellt växande ”Boutique Club”-segmentet och finns sedan tidigare etablerade i Västerås.

 

Cushman & Wakefield har varit rådgivare till Oscar Properties när Boost Private Health Club väljer Nacka Strand för sin första hälso-club i Stockholm. I lokalerna om 400 kvm, belägna precis vid sjökanten på Augustendalsvägen 68 får de som väljer att träna hos Boost göra det med en vacker utsikt över Djurgården och Stockholms inlopp.

 

Oscar Properties uthyrning till Boost följer en ihållande trend som Cushman & Wakefield har observerat vid etableringar i kommersiella fastigheter i Stockholm.

 

Jessica Gräsberg, Leasing Manager, Cushman & Wakefield säger:

– Vi har den senaste tiden sett att det i allt fler kommersiella fastigheter utvecklas verksamheter för just rekreation, upplevelser och träning. Boost som nu valt Nacka Strand för sin första anläggning i Stockholm är ett bra exempel på detta. De kommer bidra till en mer levande miljö nere vid sjökanten och även skapa ett mervärde för företag och boende som får möjlighet att träna i en mycket vacker och inspirerande miljö.

 

Christer Söderberg, Boost Private Health Club, säger: – För oss var utformningen, läget och känslan helt avgörande i valet av lokaler. Nacka strand ger oss precis det vi har letat efter.

 

Med sitt tränings- och affärskoncept satsar Boost på att överträffa konsumenternas tidigare upplevelse av en kommersiell träningsanläggning. Boost positionerar sig i det internationellt växande ”Boutique Club”-segmentet och finns sedan tidigare etablerade i Västerås.

 

torsdag, 21 mars 2019 13:43

Zengun skapar Visions nya förbundshus

 

Zengun ska bygga om Visions förbundshus på Kungsgatan 28 A i Stockholm city. Projektet omfattar cirka 11.500 kvm.

 

Zengun har slutit avtal med fackförbundet Vision avseende projektering och ombyggnation av förbundets nuvarande förbundshus. Projektet går under namnet Framtidens Arbetsplats och omfattar ombyggnation av befintlig fastighet på Kungsgatan 28 A i centrala Stockholm.

 

Avtalet avser inledningsvis en projekteringsfas som planeras övergå i en produktionsfas senare under året. Projektet syftar till att utforma lokaler och systemlösningar som möter ett mer flexibelt behov hos verksamheten. Ytorna kommer efter ombyggnationen att omfatta kontor för Vision själva och därutöver tre kontorsplan för extern uthyrning, garage i två plan samt takterrass.

 

– Vi är väldigt glada att Vision givit oss förtroende att i samverkan vara en del av utformningen av sitt nya förbundshus, säger Sture Nilsson, vd för Zengun.

 

Fokus initialt är att komma igång med rivningsarbeten för att under hösten starta ombyggnationen med bygg- och installationsarbeten. Projektet omfattar cirka 11.500 kvm fördelade på tio plan. Fastigheten kommer att miljöcertifieras och inflyttning är beräknad till första kvartalet 2021.

 

– Valet av Zengun som samarbetspartner för detta projekt grundar sig i gemensamma värderingar kring arbetssätt och verksamhetsstyrning. Vi upplever att Zengun förstår våra behov och vad som är viktigt för oss i den här typen av förändringsarbete som sträcker sig längre än själva byggprojektet, säger Mona Tapper, kanslichef på Vision.

 

torsdag, 21 mars 2019 10:44

Scandic bygger ut två norska hotell

 

Scandic Helsfyr blir efter utbyggnad Scandics största hotell i Norge. Bild: Trivago

 


Scandic har kommit överens med fastighetsägaren Eiendomsspar om att renovera och utöka Scandic Helsfyr i Oslo i samband med en förlängning av hyresavtalet. Hotellet kommer att byggas ut med nära 200 rum, från 253 till 450, och blir därmed Scandics största hotell i Norge.


Utöver de nya rummen ska hotellets konferensdel renoveras och bland annat få en stor möteslokal om 300 kvm. Utbyggnaden beräknas vara klar under 2021, och är i linje med Scandics förväntan om en fortsatt god efterfrågeutveckling på hotellmarknaden i Osloregionen.

Scandic har dessutom tecknat avtal med fastighetsägaren Utstillings-plassen om att bygga ut Scandic Hamar med 69 rum till sammanlagt 308 rum. Även här ska konferensdelen renoveras. 

– Dessa renoveringar och utbyggnationer blir viktiga för vårt kunderbjudande på den norska marknaden. Vi skapar ett stort och attraktivt hotell i det växande Helsfyrområdet i Oslo, samtidigt som vi stärker vår marknadsposition ytterligare i Hamar, säger Svein Arild Steen-Mevold, vd för Scandic Hotels Norge.

 

 

Valberedningen föreslår att Johan Ericsson (bilden t h), Marie Bucht Toresäter, Lisa Dominguez Flodin, Jens Engwall, Per Lindblad och Kristina Sawjani omväljs som ledamöter i styrelsen för Nyfosa AB samt att Mats Andersson väljs som ny styrelseledamot (bilden t v).

 

Mats Andersson är för närvarande vice ordförande i The Global Challenges Foundation och styrelseledamot i bl.a. Carneo och Länsförsäkringar Liv samt har ett antal rådgivningsuppdrag. Han har lång erfarenhet av kapital- och aktiemarknadsfrågor, bland annat från Fjärde AP-fonden, där han var vd i tio år, Tredje AP-fonden samt från ledande befattningar på Skandia Liv, Deutsche Bank, S.G. Warburg och Hägglöf & Ponsbach.

 

Valberedningen föreslår även att Johan Ericsson utses till ny styrelseordförande i Nyfosa. Nuvarande styrelseordförande Bengt Kjell har informerat valberedningen att han avböjer omval och därmed kommer att frånträda sitt uppdrag i samband med årsstämman.

 

Från vänster: Joakim Samuelsson, Operations Manager på Veddesta Distribution, Jonas Eriksson, vd för Veddesta Distribution, Tony Barosen, vd för Bemanningsstyrkan, Eva Sterner, Head of Development på Logicenters och Matthias Kettelhoit, Commercial Head på Logicenters.

 


Nu har Logicenters tillsammans med Skanska tagit det första spadtaget för den andra logistikanläggningen som de bägge företagen utvecklar i Arlandastad. Under inledningen av nästa år ska den stå till förfogande för hyresgästen Veddestagruppen. Anläggningen kommer att omfatta 25.000 kvm anpassade för hyresgästens verksamhet.

 

– Arlandastad är ett extremt bra logistikläge med närhet till internationell flygplats, E18, E4 och Stockholm. Det är anledningen till att vi nu investerat i två anläggningar här. Vi är glada över att kunna erbjuda Veddestagruppen en modern anläggning i toppläge och ser fram emot ett fortsatt långt och gott samarbete, säger Matthias Kettelhoit, Commercial Head på Logicenters.

 

Den nya anläggningen kommer att husera samtliga av Veddestagruppens fyra dotterbolag – Veddesta Distribution, Veddesta Transport, Multi Logistik och Bemanningsstrykan. Därmed möjliggörs för koncernen att öka sin lagerkapacitet med upp till 50 procent.

 

Prisutveckling för ett typiskt danskt småhus om 140 kvm. Källa: Finans Danmark

 


 

De danska småhuspriserna har stigit med 4,2 procent under 2018 och det genomsnittliga huspriset har nått den högsta nivån sedan statistiken började 1992. Detta visar Finans Danmarks senaste siffror för bostadsmarknaden under Q4 2018.


– Försäljningarna på bostadsmarknaden gör framsteg i hela landet. Detta har medfört att huspriserna stigit till den högsta nivå någonsin, så ett typiskt hus om 140 kvm kostar cirka 1,9 miljoner danska kronor, cirka 2,7 Mkr, säger Ane Arnth Jensen, vice vd för Finans Danmark till Byens Ejendom.


 

 

Priserna på danska småhuspriserna har ökat avsevärt de senaste fyra åren, och idag kostar ett hus 350.000 danska kronor, cirka 450.000 kr, mer än fyra år sedan.


– Under de senaste fyra åren alltfler försäljningar av småhus och kortare försäljningstider gått hand i hand med stigande huspriser. Man måste emellertid komma ihåg att både lönerna och den allmänna prisnivån har ökat avsevärt under samma period, så danskarna behöver inte nödvändigtvis spendera större andel av sina inkomster vid köp av ett hem, säger Ane Arnth Jensen.

 

Antalet danska småhus som såldes under fjärde kvartalet 2018 är var något fler än för ett år sedan och försäljningstiderna var 10 dagar kortare.

 

 

 

I en kommentar kan sägas att priserna på småhus i Sverige är något högre än de i Danmark. Enligt SCB var det genomsnittliga priset för ett småhus för permanent boende i Sverige drygt 2,9 Mkr under tredje kvartalet 2018.

 

 

 

 

 

En utmärkande detalj i första etappen av renoveringen av flerbostadshus på Glömmingegränd i Tensta., som kommer att användas även i etapp två, är att hyresgästerna får bo i tillfälliga modulhus på gården under renoveringstiden.

 


Skanska har tecknat avtal med Olov Lindgren AB om fortsatt renovering av flerbostadshus på Glömmingegränd i Tensta. Uppdraget omfattar stambyte och helrenovering av 70 lägenheter samt fyra tvättstugor. Avtalet är värt cirka 100 Mkr. Arbetet har påbörjats och husen beräknas vara färdigrenoverade till hösten 2021.

 

Skanska har nyligen färdigställt första etappen av renovering på Glömmingegränd med 48 lägenheter. En utmärkande detalj i första etappen, som kommer att användas även i etapp två, är att hyresgästerna får bo i tillfälliga modulhus på gården under renoveringstiden. Därtill har det satsats på gemensamma aktiviteter av olika slag för de boende i husen.

 

– Samarbetet med Olov Lindgren AB har varit mycket bra. Stor vikt har lagts vid att behålla nöjdheten hos hyresgästerna. Faktum är att kundmätningar visar att flera parametrar ökade väsentligt under pågående renovering, vilket måste vara unikt och bäddar för en spännande fortsättning, säger Rolf Sundström, distriktschef, Skanska Direkt AB.

 

Byggprojektet samarbetar med lokala organisationer och under kommande etapp är tanken att anställa en person från området som ansvarig för kontakten med hyresgästerna.

 

– För att ett renoveringsprojekt ska bli lyckat krävs ett bra samarbete mellan entreprenören, oss och hyresgästerna. Vi och Skanska har fått en bra relation med våra hyresgäster under projektet och det är en bidragande framgångsfaktor, säger Sven Renström, vd för Olov Lindgren AB.

 

NCC ska framförallt renovera för 3,3 Mdr kr i det allmännyttiga bostadsbolaget fsb i Danmark.

 


NCC har undertecknat ett fyraårigt ramavtal värt drygt 3,3 Mdr kr med det allmännyttiga bostadsbolaget fsb i Danmark. NCC kommer i detta ramavtal att samverka med COWI, RUBOW Architects, Smith Innovation och BM Byggeindustri.

 

Samarbetet, som går under namnet HJEM, kommer att utföras med fsb främst i fråga om renovering och planering, och eventuellt om ett antal nya byggnader. Projekten kommer att variera i storlek, från småskaliga uppdrag med ett värde om 1 Mkr till storskaliga projekt värda upp till 700 Mkr. Under 2019 väntas projekt värda mellan 700 och 800 Mkr inledas inom ramavtalet.

 

– Vi är glada och stolta över att ha tagit hem ramavtalet med fsb. Alla parter har arbetat hårt för att få det här till stånd, säger Dennis Nielsen, chef för NCC Refurbishment i Denmark.

 

HJEM valdes i konkurrens med två andra förkvalificerade team. Ramavtalet löper på en period om fyra år med möjlighet till två års förlängning.

 

– HJEM har visat prov på en osedvanlig förståelse för vad det innebär att arbeta med allmännyttiga bostäder, säger Lone Zeeberg Nielsen, chef för konstruktion och utveckling på fsb.

 

Sida 1 av 863