29 januari 2020

Redaktionen

 

 

Logistikcentret Lumijälki 2, som Sagax köper, omfattar cirka 10.000 kvm kombinerar lagringsutrymme, produktionsanläggningar och kontorslokaler under ett tak, inklusive utrymme för parkering i Vanda, 1,5 mil norr om Helsingfors.SRV har gjort ett avtal med Sagax Finland om försäljningen av Lumijälki 2-projektet i Vanda, 1,5 mil norr om Helsingfors. Arbetet med logistikcentret påbörjas omedelbart och de nya lokalerna i Ylästö, Vanda, då de är färdiga att användas i början av 2021. Projektets totala värde är 23 miljoner euro, cirka 243 Mkr. Projektet kommer att anmälas i SRV: s orderstock i januari.

Lumijälki 2-projektet kombinerar lagringsutrymme, produktionsanläggningar och kontorslokaler under ett tak, inklusive utrymme för parkering. Storleken på platsen som ska byggas i Tuupakka i hjärtat av Helsingfors logistikområde, omfattar cirka 10.000 kvm. Logistikfastigheterna är utformade för att tillgodose behoven hos tre hyresgäster. Två tredjedelar av fastigheten har hyrts ut med långsiktiga hyresavtal till Geberit Oy och Fazer Food Services Oy.

– Lumijälki är ett utmärkt komplement till de logistikprojekt som vi har byggt i Vantaa. Våra tidigare byggprojekt inkluderar ett nytt logistikcenter för Helsingfors och Uusimaa sjukhusdistrikt i Vantaankoski. Vårt Pressi-projekt, som också pågår i Vantaankoski, erbjuder småskaliga logistikanläggningar och kontorslokaler. Förra sommaren på motsatt tomt slutförde vi byggandet av STC Pressi, som är ett smart teknikcenter för grossist- och underhållsoperatörer, säger Saku Kosonen, direktör på SRV.

Utformningen, konstruktionen och genomförandet av Lumijälki 2-projektet tar hänsyn till staden Vandas miljömål för att bli en hållbar stad som syftar till att främja välbefinnande och hållbar utveckling genom en försiktig och ansvarsfull användning av naturresurser. Sagax kommer också att lämna in en ansökan om BREEAM-certifiering för fastigheterna.

– Logistikcentret  är mycket centralt belägen i ett utvecklingsområde som ligger mycket nära Ring Road III och Helsingfors flygplats. Att säkra sådana utmärkta hyresgäster för centret är ett bra komplement till vår befintliga portfölj i detta område, säger Jaakko Vehanen, vd för Sagax Finland.

 

Entreprenaden kommer att påbörjas under det första kvartalet 2020 och beräknas slutföras under det första kvartalet 2021. Fastighetens uthyrningsgrad uppgår till 76 procent. Hyresavtalens genomsnittliga löptid kommer att uppgå till 12 år vid entreprenadens slutförande. Återstående 24 procent av fastighetens hyresvärde omfattas av en femårig hyresgaranti. Det sammanlagda hyresvärdet uppgår till motsvarande 20 Mkr per år.

Investeringen kommer att bidra till Sagax förvaltningsresultat och kassaflöde från och med det andra kvartalet 2021.


 

 

De nya bostäderna ska byggas vid Polhemsgatan/Fleminggatan på Kungsholmen med kvarter två till höger i bilden samt en hörnpark och terrasser mot Grubbensringen. Bild: Tengbom.

 


Flygbild över nya de bostäderna som ska byggas vid Polhemsgatan/Fleminggatan.

 

 

 

 


Karta över S:t Eriksområdet vid Polhemsgatan/Fleminggatan.S:t Eriks Ögonsjukhus vid Polhemsgatan 50 på Kungsholmen kommer att rivas 2020/2021 för att omlokaliseras till Norra Hagastaden. Därför har Region Stockholm, ägt av Stockholm läns landsting, ansökt om en ändring av detaljplan för att utveckla fastigheten Tegelbruket 4 för bostadsändamål med en jplan för blandad bebyggelse med bostäder, lokaler i bottenvåningar, arbetsplatser och service. Planområdet ligger på Kungsholmen och ingår det som är känt som S:t Eriksområdet vid Polhemsgatan/Fleminggatan.

Planförslaget grundar sig på en struktur med kvartersbebyggelse som kompletterar Fleminggatans stadsrum och stärker kopplingarna in till S:t Eriksområdet ner till Barnhusviken.

Förslaget innehåller cirka 325 bostäder, 5.000 kvm kontor, en fullstor idrottshall, förskola och service.

 

Dessutom planeras offentliga platser i form av ett torg längs Fleminggatan, torg och park in mot S:t Eriksområdet samt en ny grön trädplanterad gata. Enligt planen ska husen vara sex våningar höga, förutom huset mot Fleminggatan där det blir sju våningar.

Detaljplanen ska antas under kvartal 3 2021.

 

 

 

 

 

Rekryteringen av Thomas Jonasson (bilden) innebär att Profi Fastigheter stärker fastighetsorganisationen och utser honom till uthyrningschef. Han kommer att ansvara för strategisk uthyrning, marknadsföring och koncept.

Thomas Jonasson
är idag Profi Fastigheters marknadschef och han får ett delvis utökat ansvar för att tydligare fokusera på kunderbjudande och uthyrningsaffär.

Susanne Essehorn, fastighetschef, säger i en kommentar:
– Genom att koncentrera hela uthyrningsprocessen, från konceptualisering och marknadsföring till affär, skapar vi ännu bättre förutsättningar att möta framtidens krav på bästa kunderbjudande.

 

 

Skandias samhällsfastighet Björksäter i Hässleholm, som har byggts av Skanska, står nu inflyttningsklart för hyresgästen Attendo.Skandia Fastigheter förvärvade projektet i Björksäter i Hässleholm av äldreboendeutvecklaren Drevviken under 2018 och byggnationen av det 72 lägenheter stora boendet har utförts på totalentreprenad av Skanska.

Björksäter är omgärdat av bostadsområden, förskolor och den gröna hembygdsparken. Runt boendet anläggs en trädgård med promenadslinga och sittplatser i alla väderstreck. Detta ligger i linje med Skandia Fastigheters vision om blandade miljöer där funktioner delas och sociala utbyten görs mellan förskolor och skolor, vårdboenden och hyresrätter. Skandia Fastigheter hållbarhetscertifierar alla ny- och ombyggnationer och det nya äldreboendet är nu certifierat enligt Miljöbyggnad silver.

– Vi fortsätter att expandera inom segmentet samhällsfastigheter där vi nu har nöjet att välkomna Attendo som hyresgäst i äldreboendet Björksäter, säger Markus Pfister, fastighetschef för Samhällsfastigheter och Kontor. Vår långsiktighet, kompetens inom fastighetsutveckling och det faktum att vi förvaltar fastigheter med egen personal är parametrar som vi märker uppskattas av hyresgäster och samarbetspartners.onsdag, 29 januari 2020 11:29

Åtal mot sex personer i muthärvan på SFV

 

 

Bo Anderson, före detta generaldirektör Statens fastighetsverk, åtalas för tjänstefel. Men även en tidigare fastighetschef åtalas bland annat för trolöshet mot huvudman, grovt tagande av muta samt grovt bokföringsbrott. En tidigare fastighetsförvaltare åtalas för bland annat grovt tagande av muta och medhjälp till trolöshet mot huvudman. Även ansvariga hos SFV:s tidigare leverantörer som misstänks ha varit inblandade i oegentligheter åtalasSex personer åtalas misstänkta för bland annat grovt tagande av muta, grovt givande av muta, grov trolöshet mot huvudman och tjänstefel i ett ärende där tre av de åtalade tidigare varit anställda på Statens fastighetsverk, SFV, sägs det i ert pressmeddelande från Åklagarmyndigheten.

Den huvudåtalade har varit förvaltningsområdeschef på Statens fastighetsverk under åren 2007-2015 med ansvar för att förvalta flera historiska byggnader. Han åtalas nu bland annat för att genom ett brottsupplägg ha låtit Statens fastighetsverk betala för byggnationer på hans privata fritidsfastigheter i Finland och i Roslagen.

De ansvariga företagare som anlitats för byggnationerna på de privata fastigheterna har åtalats för för grovt givande av muta och medhjälp till grov trolöshet mot huvudman.

– Jag menar att det funnits en brottsplan enligt vilken kostnaderna för mutorna vidarefakturerats till Statens fastighetsverk och att skattebetalarna därigenom i slutändan fått betala för byggnationen på förvaltningsområdeschefens privata fastigheter. Det innebär att förvaltningsområdeschefen åtalats för mycket allvarlig korruption inom den statliga förvaltningen, där han under flera år tillskansat sig mångmiljonbelopp av skattebetalarnas pengar. Jag bedömer brotten som grova eftersom de avsett mycket betydande belopp, varit systematiska och i en större omfattning av särskilt farlig art, säger vice chefsåklagare Martin Bresman vid Riksenheten mot korruption som fattat åtalsbeslutet.

Den tidigare generaldirektören Bo Anderson för Statens fastighetsverk har åtalats misstänkt för tjänstefel eftersom Statens fastighetsverk inte gjort en åtalsanmälan inom rimlig tid trots att generaldirektören under en längre tid haft uppgifter om misstänkt brottslighet i förvaltningsområdeschefens anställning. Statens fastighetsverk har gjort en polisanmälan långt senare.

– För att undvika misstankar om att man försöker dölja korruption eller andra oegentligheter inom staten finns det en absolut skyldighet för ansvariga att åtalsanmäla skälig misstanke om allvarligare brott i anställningen. Den tidigare generaldirektören är åtalad för tjänstefel eftersom han vid myndighetsutövning åsidosatt vad som gäller för uppgiften när han inte sett till att Statens fastighetsverk gjort anmälan i rimlig tid om de brottsmisstankar som han fått information om, säger Martin Bresman.

I ett pressmeddelande från SFV heter det:

”Förundersökningen om misstänkta oegentligheter i delar av SFV:s verksamhet, som startade i början av 2017, är nu avslutad. Vice chefsåklagare Martin Bresman vid Riksenheten mot korruption vid Nationella åklagaravdelningen, har nu väckt åtal mot SFV:s förre generaldirektör för tjänstefel. En tidigare fastighetschef åtalas bland annat för trolöshet mot huvudman, grovt tagande av muta samt grovt bokföringsbrott. En tidigare fastighetsförvaltare åtalas för bland annat grovt tagande av muta och medhjälp till trolöshet mot huvudman. Även ansvariga hos SFV:s tidigare leverantörer som misstänks ha varit inblandade i oegentligheter åtalas.”

– Det har varit en lång process och vi välkomnar att ärendet nu prövas i domstol efter att polis och åklagare har gjort sitt arbete. I övrigt hänvisar vi alla frågor till åklagaren, säger Ingrid Eiken Holmgren, generaldirektör för Statens fastighetsverk.

I en kommentar kan sägas att mitt grundtips är att framförallt den före detta fastighetschefen Mikael Sackleen fälls för mutbrott och för grov trolöshet mot huvudman. Troligt är att den före detta generaldirektören fälls för tjänstefel och att han troligen får en villkorlig dom. SF

 

Läs tidigare artiklar i Tidningen Fastighetsaktien om muthärvan på SFV.

 

Alla tre chefer på SFV släppta ur häktet


Björn Anderson, GD för SFV, anhållen 

 

Microsoft flyttar in på 2.400 kvm i Castellums fastighet på Östra Hamngatan 16 i Göteborg. Fastigheten har genomgått en genomgripande renovering. Utvändigt har huset få en helt ny karaktär med en ny glasfasad samtidigt som husets entréer lyfts. Invändigt har cirka 9.000 kvm genomgått en omfattande renovering och lokalerna har iordningställs till toppstandard.Microsoft flyttar in i Castellums United Spaces kontor på Östra Hamngatan 16 i centrala Göteborg. Ett avtal har tecknats med inflyttning den 1 juli 2020.

United Spaces Göteborgskontor är ett 2.400 kvm stort, aktivitetsbaserat ”coworking space” och en arena för arbete, nätverkande och kunskapsutbyte.
Bland United Spaces medlemmar finns flera välkända företag som bland annat Salesforce, H&M och Newsec. Visionen är att skapa ett sammanhang där verksamheter utvecklas på bästa sätt. Hyresgästerna bidrar till samverkan och innovativt företagande genom nätverksbyggande.

– Vi är mycket glada att välkomna Microsoft till United Spaces Göteborg City. Vår ambition är att välkomna innovativa och framåtlutade företag i alla storlekar till vår community, och med Microsoft får vi en medlem som ligger precis i linje med den ambitionen, säger Yvonne Sörensen, vd på United Spaces.

I november 2019 flyttade Microsoft sitt Stockholmskontor från Akalla till centrala Stockholm. Flytten är ett exempel på de investeringar som Microsoft just nu gör i Sverige för att skapa nya möjligheter för individen, företagen och samhället.

– Vi vill skapa ett Sverige i världsklass med hjälp av digitalisering. Flytten av vårt Göteborgskontor till United Spaces på Östra Hamngatan skapar nya möjligheter till samarbete och interaktiva möten, och gör oss mer tillgängliga för våra kunder och partners i Göteborgområdet, säger Therése Treutiger, vice vd, marknads- och operativchef på Microsoft AB.

Microsoft Sverige har idag cirka 600 medarbetare och kontor i Stockholm, Göteborg och Linköping.

tisdag, 28 januari 2020 13:25

Samråd om Alvik östra

 

 

Visionsbild från programhandlingen för Alvik Östra. Strandparken från norr. Ett pärlband av offentliga mötesplatser längs strandzonen. En ö i form av en park med flera mindre gångbroar föreslås. Bild: SwecoI Alviks strand i Stockholm planeras planeras cirka 1.300 bostäder, lokaler för verksamheter och service, skola, förskolor, idrottshall, gator, parker, torg och strandpromenad. Nu har programmet för Alvik östra,  som ingår i Alvik strand, var ute på programsamråd. Antalet bostäder i området är idag relativt litet. Det finns ett behov av att tillföra bostäder och en variation av verksamheter för en aktiv stadsmiljö under större delen av dygnet.

De flesta planerade bostäder i Alviks strand ligger på privat mark och ägs av Vasakronan och JM. Inkomna synpunkter från programsamrådet visar i huvudsak en positiv syn på att man bygger i ett kollektivtrafiknära läge nära innerstaden. Det idag slutna området öppnas upp och ges en ny användning och stadsmiljön därmed kan förbättras.

Från inkomna synpunkter i Alvik Östra har intressekonflikter som har identifierats mellan rivning och bevarande av kontorsbebyggelsen samt mellan tillkommande bebyggelse och en befarad trafikförsämring.

Exploateringsnivån och tillgången på friytor samt skolans placering och minskat rekreationsområde på Alviksberget är andra frågor som det finns olika åsikter om. Motstridiga intressen finns även mellan solbrygga och befintliga bostäder i Tranebergs strand, mellan pendelbåt och befintlig småbåtshamn samt mellan utfyllnader i vattnet och påverkan på vattenmiljön.

Länsstyrelsen ser att det är positivt att man tagit fram ett program, att trafiken behöver utredas närmare, att orsaken till försämring av miljökvalitetsnormen för luft bör förtydligas. Länsstyrelsen är tveksam till omfattande konstruktioner i strandzonen och anser att upphävande av strandskydd tydligare ska motiveras. Den anser även att risk med farligt gods, suicidrisk, ras och skred samt föroreningar bör utredas mer. Delar av bebyggelsen kan behöva omarbetas för att bli lämplig ur bullersynpunkt.

Många av de frågor som lyfts kommer att studeras vidare i det fortsatta detaljplanearbetet. Detaljplaneringen för Alviks strand (etapp 1) har nu startat.

De viktigaste frågorna som planarbetet ska utreda vidare är trafiksituationen och den nya gatukopplingen Alvik -Traneberg under Drottningholmsvägen samt exploateringsmöjligheterna mellan Drottningholmsvägen och Tranebergs strand.

Även skolan- och skolgårdens storlek och placering samt idrottshallens uppförande och upplåtande ska studeras vidare.

Övriga frågor som planarbetet ska utreda mer är: 1. Bevarandet av ytterligare kontorsbyggnader. 2. Bebyggelsens utformning. 3. Utfyllnaderna i vattnet. 4. Placering av hållplats för pendelbåt. 5.  Flytt av båtklubb. 6. Utformning av solbryggan. 7. Buller, risk, 8. Dagvatten och skyfall. 9. Ledningar och teknisk försörjning. 10. Utbyggnadsordning och byggtrafik.

tisdag, 28 januari 2020 12:15

CBRE: Värdet på byggrätter är volatilt

 

 

Jacob Edin, Associate på CBRE i Stockholm.

 I ett pressmeddelande säger Jacob Edin, Associate på CBRE i Stockholm, att vid värdering av byggrätter finns inget kassaflöde att förhålla sig till och ett antal antaganden måste ställas upp. Små variationer från dessa antaganden kan ge stora förändringar av det bedömda värdet, vilket skapar osäkerheter i kalkylen. Detta gäller framför allt vid låga värden där totalvärdet överstiger byggkostnaderna med mindre än 30 procent.

För att på ett adekvat sätt arbeta med och värdera byggrätter har Herman Donner skrivit en rapport för ”att i ett svenskt sammanhang kartlägga arbetsgången och källor till problem för värdering av råmark, byggrätter och projektfastigheter.” Uppdraget att värdera byggrätter fick Jacob Edin av RICS, Royal Institution of Chartered Surveyors.

Totalt 34 bolag – från fastighetsbolag till försäkringsbolag och konsultbolag – har sponsrat framtagandet av rapporten.  I rapporten nämns att olika aktörer lägger olika vikt vid ortspriset och projektkalkylen. Rapporten beskriver också att många lägger störst vikt vid ortspriset. Två respondenter från banker anser att ortspris har en större trovärdighet och är därför mer betydelsefullt i bankernas bedömningar av värde.

En annan bank-respondent nämner exempel där tillämpningen av ortsprismetoden ger ett intryck av att vara medvetet gjord för att ge ett resultat som är snarlikt projektkalkylen. Det kan också förhålla sig tvärt om. Det som talar för det är att ortspriset är en färskvara som inte sällan är svåråtkomligt. Ortspriser i form av markanvisningar / transaktioner är även relativt begränsade i antal.

Då projektkalkyler är känsliga för små förändringar kan det vara troligt att det förhåller sig tvärt om. Ortspris är ofta svåråtkomligt, dessutom är antalet transaktioner eller markanvisningar att förhålla sig till för få.

Enligt CBRE har metoden med projektkalkyl fördelen att den efterliknar köpares resonemang inför ett förvärv. Samtidigt är denna typ av kalkyl som sagt känslig även för förhållandevis små förändringar av indata. Således bör man i största möjliga mån betrakta kalkylresultatet som en rimlighetskontroll av de slutsatser som kan dras utifrån det presenterade ortsprismaterialet.Detta gäller framförallt för bostadsrätter, så låt oss ta det som exempel. Priset på färdiga bostäder svänger i högre tempo än till exempel byggkostnader. Om priset för en bostadsrätt i Stockholms innerstad är 100.000 kr per kvadratmeter och det av någon anledning sjunker till 90.000 kr per kvadratmeter har priset minskat 10 procent. Då byggkostnaderna inte har minskat i samma utsträckning, eller alls i det korta perspektivet, minskar markvärdeutrymmet betydligt mer procentuellt.

Slutsatserna av rapporten kan sammanfattas i 6 punkter:

1. Objektet och förutsättningarna bör beskrivas tydligt. Framförallt förutsättningar som kan ha större värdepåverkan så som miljörisker och komplex grundläggning.

2. Begreppet byggrätt bör endast avse mark med lagakraftvunnen detaljplan. Ej detaljplanelagd mark är råmark och var i planeringsstadiet råmarken befinner sig i bör framgå tydligt.

3. Detaljplaner bör beskrivas. Särskilt värdepåverkande faktorer bör kommenteras.

4. Vilken typ av värde som avses bör tydligt definieras. Det bör tydligt framgå vilken typ av värde som avses. Om värdet vilar på speciella förutsättningar, samt definiera vad värde och köpeskillingar inbegriper.

5. Vid tillämpning av ortsprismetod bör ortsprismaterialet redovisas tydligt. Markanvisning/transaktion: Om det förekommit tilläggsköpeskillingar, om det varit en villkorad transaktion, vid vilken tidpunkt transaktionen skett, vilken typ av objekt som avses samt kommentera ortsprismetodens tillförlitlighet.

6. För projektkalkyler bör de värdepåverkande posterna redovisas och härledas. Intäktsposter och kostnadsposter härleds så att det framgår varifrån dessa kommer. Nivån av osäkerhet för varje post i kalkylen bör beröras. Separata känslighetsanalyser görs för varje post som bygger på ett antagande. Nivån på projektvinst bör framgå samt hur den förhåller sig till byggkostnaden.

Av undersökningen framgår att projektvinst och byggkostnader redovisas på olika sätt bland branschaktörer.

 

 

Anders Wibréus, Director, Capital Markets, Newsecs svenska rådgivningsverksamhet och Lovisa Söderqvist, team Newsecs Capital Markets.

 Newsec är marknadsledande inom mid cap-segmentet i Västsverige med ett dryga 50-tal affärer om året. Nu vill bolaget ta ytterligare marknadsandelar inom large cap och genomför därför en strategisk satsning som innebär ökad närvaro i regionen.

– Vi har 30-års erfarenhet av Göteborgs transaktionsmarknad och vill stärka vår position på plats ytterligare genom att utöka teamet och erbjuda hela spektrumet inom vår Capital Markets-rådgivning: large cap, mid cap, debt och infra. Göteborg är på många investerares radar, såväl svenska som utländska, och vi ser framemot att få in flera nya aktörer och öka omsättningen på marknaden, säger Max Barclay, Nordenchef för Newsecs rådgivningsverksamhet.

Anders Wibréus
kommer att ha särskilt fokus på large cap i Västsverige. Han har varit inom Newsec sedan 2011 och han har gedigen erfarenhet som rådgivare vid komplexa processer med vana att skapa idéer och affärer från grunden.

– Jag är född och uppvuxen i Göteborg och ser framemot att etablera ett långsiktigt alternativ inom large cap-segmentet i Västsverige. Det är en spännande region med stark tillväx som står inför stor utveckling och förtätning med alla satsningarna i samband med stadens 400-årsjubileum, säger Anders Wibréus, Director, Capital Markets, Newsecs svenska rådgivningsverksamhet.

Lovisa Söderqvist
har anslutit till Newsecs Capital Markets-team i januari. Hon kommer närmast från en roll som Senior Investment Analyst på Maersk Growth och dessförinnan Almi Invest i Göteborg. Sammantaget har Newsec nu drygt 260 medarbetare på plats i Göteborg inom såväl rådgivning som förvaltning av fastigheter.

– Vi är väldigt glada att Anders och Lovisa blir del av teamet i Göteborg. Vi ser ett ökat intresse för allt större affärer i regionen och med sin inriktning och spetskompetens inom large cap-segmentet blir de ett fint komplement till vårt befintliga erbjudande, säger Mattias Andersson, Head of Capital Markets Mid Cap, Newsecs svenska rådgivningsverksamhet.


 

 

 

 

 

Wihlborgs arbetar långsiktigt för att ständigt utvecklas i en hållbar riktning och bolaget inrättar nu Hållbara affärer som ett nytt verksamhetsområde med representation av Anna Nambord (bilden) i koncernledningen.

För Wihlborgs är hållbarhet och uthållighet grunden till lönsamma affärer och en naturlig del i att vara en ansvarsfull och långsiktig partner, arbetsgivare och regionsbyggare.

–  Vi var tidigt ute med att sätta hållbarhet på agendan och vi har alltid haft stort fokus på att de insatser vi gör ska göra verklig skillnad. Förväntningarna och kraven ökar dock hela tiden från kunder, investerare och medarbetare. För att bli ännu vassare på hållbarhetsområdet och verkligen få fokus på hela ESG-området har vi tagit det strategiska beslutet att förändra organisationen. Inom det nya verksamhetsområdet Hållbara affärer samlar vi funktioner som miljö, inköp, HR, affärsutveckling och strategiska partnerskap. Vi tillför också nya resurser för att öka fokus på styrning och uppföljning av hållbarhetsmål, säger Ulrika Hallengren, vd för Wihlborgs.

Det nya verksamhetsområdet Hållbara affärer kommer ledas av Anna Nambord, som sedan 2013 jobbar som HR- och CSR-chef på Wihlborgs och ingår i koncernledningen:


– Hos våra medarbetare finns redan ett stort kundfokus och ett engagemang kring utveckling av städer och regioner. Vår ambition är nu att bli ännu bättre på att systematisera, utveckla och förmedla dessa värden till våra kunder och andra intressenter. Genom att samla expertis och lyfta dessa frågor i fler forum är jag övertygad om att vi får bättre effekt i vårt arbete, säger Anna Nambord.

– Vi måste leva som vi lär. Hållbarhet är en viktig kulturfråga där vi alla har ett individuellt ansvar. Därför är detta ett område där det gäller att kunna kombinera kunskap med förmåga att driva kultur- och förändringsarbete, det är Anna helt rätt person för, säger Ulrika Hallengren.

Den nya organisationen träder i kraft den 1 mars 2020.
Sida 1 av 1016