28 januari 2020

Redaktionen

 

 

Benny Thögersen, vd för Catena Fastigheter.Catena AB och Coop Logistik AB är överens om en fortsatt dialog där intentionen är att Catena ska förvärva en fastighet och uppföra ett cirka 105.000 kvm stort automatiserat lager i Eskilstuna kommun.

För Catena omfattar avsiktsförklaringen förvärv av del av fastigheten Aspestahult 1:1 i Eskilstuna Logistik Park, nybyggnation samt automation i den nya anläggningen. Den totala investeringen för Catena uppskattas till en summa mellan 3,7 och 3,9 Mdr kr. Om den planerade tidplanen följs beräknas anläggningen driftsättas under 2023.

– Vi ser fram emot den fortsatta dialogen med Coop och ser stora möjligheter att kunna bidra till utvecklingen av en av de största aktörerna inom svensk dagligvaruhandel, kommenterar Benny Thögersen, vd för Catena.

Processen går vidare genom förhandlingar om de slutliga villkoren kring samarbetet. Ytterligare information från parterna delges i samband med bindande avtal.

 

 

Skanska bygger lokaler för kirugi åt North Shore University Hospital som är New Yorks största sjukvårdsleverantör och privata arbetsgivare.Skanska har tecknat avtal med North Shore University Hospital (NSUH) om att bygga nya lokaler för avancerad kirurgi på deras campus i Manhasset, New York, USA. Kontraktet är värt 238 miljoner dollar, cirka 2,3 Mdr kr, vilket kommer att inkluderas i orderingången för USA för det fjärde kvartalet 2019.

De nya lokalerna om 26.800 kvm kommer att ersätta och utöka NSUH:s befintliga operationsrum och intensivvårdsenheter samt skapa utrymmen för framtida behov. I den totala ytan ingår också ett parkeringsdäck om 2.940 kvm.

Byggandet påbörjas i mars 2020 och färdigställandet är planerat till 2022.

 

 

Peter Hedegaard, affärsutvecklare för Veidekke Eiendom i Skåne.Veidekke köper en fastighet – som är en del av Malmö Triton 7 – i centrala staden, där 40 bostadsrätter ska uppföras. Fastigheten ägs av Lantmännen, som nu genomför en tredimensionell fastighetsbildning. En fastighet bildas kring det garage som ska uppföras under jord. En andra fastighetsbildning rör de vårdlokaler som ska finnas upp till plan 4, varefter Veidekke Eiendom köper den tredje fastigheten i plan 5-8.

I ett pressmeddelande säger Veidekke att bostadsmarknaden i Malmö är väl fungerande och den spås en ljus framtid. Medan bostadspriser och efterfrågan avmattats i Stockholm det senaste året är marknaden i Skåne och i synnerhet Malmö stark. Hittills i år har priserna på bostadsrätter i centrala Malmö stigit med närmare 5 procent, en ökning som spås fortsätta.

– Vi ser positivt på efterfrågan och det finns goda förutsättningar för bra projekt i rätt lägen, säger Peter Hedegaard, affärsutvecklare för Veidekke Eiendom i Skåne.

– Vi är nöjda och glada över valet av Veidekke Eiendom som utvecklare av bostadsrättsdelen och vi ser fram emot ett bra samarbete för att skapa ett nytt och attraktivt kvarter i centrala Malmö, säger Joachim Haas, vd för Lantmännen Fastigheter.

De flesta av lägenheterna kommer att vara vända mot kanalen i väst och norr. Vissa kommer att ha vyer över Öresund och från fastigheten är det gångavstånd till både Ribersborg, Malmös centrum och järnvägsstationen.

– Det är ett extraordinärt läge och vi förväntar oss ett väldigt bra intresse. Den här typen av projekt, så nära stadens kärna och kommunikationer är sällsynta, säger Karin Schening, försäljningschef för Veidekke Eiendom i Skåne.

Planen är att köpare ska kunna teckna avtal under våren 2020. Uppförandet av fastigheten är redan påbörjad.

 

 

Skanska har sålt 162 hyreslägenheter i projektet Tändstickan i Kallebäck, Göteborg till det privatägda fastighetsbolaget KAB Fastigheter AB.Skanska har sålt hyresbostadsprojektet Tändstickan i Kallebäck, Göteborg, för cirka 530 Mkr. Köpare är det privatägda fastighetsbolaget KAB Fastigheter AB. Försäljningen kommer att bokföras av Skanska Bostadsutveckling Sverige i det fjärde kvartalet 2019. Tillträde är beräknat till det andra kvartalet 2022.

Projektet omfattar totalt 162 hyreslägenheter och ett garage. Hyresrätterna kommer att byggas på ett miljömedvetet och social hållbart sätt. I projektet genomförs satsningar för att skapa transportlösningar som minskar behovet av egen bil. Istället skapas lösningar för att enkelt välja cykeln, åka kollektivt eller använda bilpool.

– Kallebäck är ett utmärkt exempel på hur Skanska som samhällsbyggare kan utveckla en blandstad med arbetsplatser och bostäder, hyresrätter och bostadsrätter, nära kollektivtrafik. Vi är mycket glada att över att kunna uppföra detta projekt i ett attraktivt läge i samarbete med en stark och långsiktig motpart som KAB Fastigheter, säger Britta Cesar Munck, regionchef Hyresbostäder, Skanska Sverige.

Byggstart av hyresrätterna är planerad till det första kvartalet 2020 och färdigställandet är planerat till det andra kvartalet 2022.

Sedan tidigare har Skanska utvecklat tre kontorshus i Kallebäck.


fredag, 10 januari 2020 12:26

Ny Brf köper på Gärdet för 195 Mkr

 

 

Majtalaren 6, om 2.700 kvm, på Ängskärsgatan 4 på Gärdet, har sålts till en nybildad förening för 195 Mkr, motsvarande drygt 72.000 kr/kvm.


Under sommaren 2019 erbjöds den nya bostadsföreningen Brf Majtalaren 6, att via hembud, köpa Majtalaren 6 på Ängskärsgatan 4  på Gärdet för 195 Mkr. Säljare var några privatpersoner. Restate biträdde föreningen och Cushman & Wakefield var rådgivare till säljarna.

Fastigheten Majtalaren 6  uppfördes 1935  med  48 lägenheter om cirka 2.500 kvm, plus två lokaler om cirka 200 kvm. Försäljningen om 195 Mkr motsvarar ett pris om 72.169 kr/kvm.

I en kommentar till försäljningen säger Carl Dutina, ombildningskonsult på Restate:
– Det har varit en snabb process. Vi fick uppdraget för fyra månader sedan, vilket är kort om tid i ombildningssammanhang. 

 

Skanska projekt Norra Vitsippan i Salem har siktat på att minska koldioxidavtrycket genom att uppföra byggnaderna i trä.


Skanska har sålt hyresbostadsprojektet Norra Vitsippan i Salem utanför Stockholm för cirka 270 Mkr. Köpare är NREP. Försäljningen kommer att bokföras av Skanska Bostadsutveckling Sverige i det fjärde kvartalet 2019. Tillträdet är beräknat till det tredje kvartalet 2021.

Projektet Norra Vitsippan omfattar sju hus om två till fyra våningar med totalt 108 hyreslägenheter. Hyresrätterna blir ett tillskott i ett område med villor och bostadsrätter och bidrar därmed till fler upplåtelseformer och blandad bebyggelse.

Projektet har siktat på att minska koldioxidavtrycket genom att uppföra byggnaderna i trä. Byggnaderna, som utvecklas av Skanska Hyresbostäder, kommer även att utrustas med ett energisystem som innebär en markant förbättring av energiprestandan – allt i linje med att bygga hållbart och minska klimatpåverkan.

Byggstart är planerad till februari 2020 och färdigställandet till tredje kvartalet 2021.

 

Karl Persson, vd för Cushman Wakefield i Sverige.


Cushman & Wakefield var den största säljrådgivaren i Sverige under 2019 med 14,5 procent av säljuppdragen på den svenska transaktionsmarknaden, enligt Datscha avseende transaktioner över 40 Mkr.

Karl Persson,
vd för Cushman Wakefield i Sverige kommenterar:
– Det är glädjande att vi 2019 återtog den topposition som vi innehade 2017 på den svenska transaktionsmarknaden. Året som gick lade vi mycket fokus på att blicka framåt och rusta befintlig organisation samt nyrekryteringar. Att vårt Capital Markets-team återigen är den största säljrådgivaren i Sverige är ett fint kvitto på att vårt arbete på transaktionssidan gett bra resultat både för oss som bolag och för våra kunder.

I samband med att Cushman & Wakefield återtar förstaplatsen bland säljrådgivare i Sverige har Kristoffer Sandberg utsetts till ny Head of Capital Markets.
Kristoffer Sandberg har mångårig transaktionserfarenhet från såväl rådgivarsidan som fastighetsägarsidan och han ersätter Daniel Anderbring, Head of Capital Markets och Sara Vesterlund, Deputy Head of Capital Markets, som båda går vidare till nya utmaningar.

Karl Persson
fortsätter:
– Vi vill tacka både Daniel och Sara för den tid de arbetat hos oss och det arbete som de gjort. Nu när de valt att gå vidare tar vi möjligheten att bygga vidare för att kunna ge våra kunder ytterligare affärsfokus. Det gör vi genom att internrekrytera Kristoffer till rollen som Head of Capital Markets. Kristoffer är en av de som skapar flest affärer i branschen, det i kombination med hans sympatiska person gör att jag känner mig trygg i att vi kommer att vara starka även under 2020. Vår målsättning är att fortsatt skapa maximalt mervärde för våra uppdragsgivare.

Kristoffer Sandberg
säger:
– Jag är både glad och stolt över att ha fått förtroendet att leda Sveriges främsta rådgivningsteam inom Capital Markets. Även om 2019 var ett mycket bra år med många stora och komplexa affärer är jag övertygad om att vi kan förvänta oss ett än mer spännande 2020.

Cushman & Wakefield

Cushman & Wakefield (NYSE: CWK) är ett ledande globalt fastighetsrådgivningsföretag med 51.000 anställda på cirka 400 kontor i 70 länder. Under 2018 hade företaget en omsättning på 8,2 miljarder USD och ett tjänsteutbud som omfattar bland annat capital markets, hyresgästrådgivning, värdering, uthyrning och andra tjänster. Under 2019 blev Cushman & Wakefield utsedd till Sveriges bästa värderingsföretag för femtonde år i rad, enligt Euromoney och även som nummer ett inom säljrådgivning, enligt Datscha, med en marknadsandel om cirka 14,5 procent.

torsdag, 09 januari 2020 13:51

Lena Nelson, ny CFO på 24Storage

 

24Storage, etablerat år 2015 har växt till 23 anläggningar med 10.000 förråd motsvarande totalt över 50.000 uthyrningsbara kvm och fler än 6.000 kunder. 24Storage-aktien är noterad på Nasdaq First North Growth Market.


Rekrytering av Lena Nelson  innebär att hom blir Chief Financial Officer 24Storage. Hon tillträder sin tjänst den 24 februari och blir medlem av koncernledningen. Lena Nelson efterträder Krister Moberger som sedan mars 2019 fungerat som tillförordnad CFO.

Lena Nelson har erfarenhet av att vara CFO på ett börsnoterat bolag och är för närvarande Head of Financial Operation på Climeon. Hon har många års erfarenhet som auktoriserad revisor på Ernst & Young och ledande befattningar i bolag som 3, KPMG och Tieto.

– Jag är mycket glad att vi kan välkomna Lena till 24Storage och till vår koncernledning. Lena har både börserfarenhet och en gedigen finansiell erfarenhet och en profil som passar väl in på 24Storage, som är ett nyligen noterat tillväxtbolag, säger Fredrik Sandelin, vd 24Storage.

24Storage är ett self storage-bolag som erbjuder kunder förvaringsyta utanför hemmet på ett enkelt sätt med hög tillgänglighet. Bolaget grundades 2015 med visionen att digitalisera förrådsbranschen och har sedan dess lyckats etablera sig som en av de största aktörerna i SveriLena Nelson har erfarenhet av att vara CFO på ett börsnoterat bolag och är för närvarande Head of Financial Operation på Climeon. Hon har många års erfarenhet som auktoriserad revisor på Ernst & Young och ledande befattningar i bolag som 3, KPMG och Tieto.

– Jag är mycket glad att vi kan välkomna Lena till 24Storage och till vår koncernledning. Lena har både börserfarenhet och en gedigen finansiell erfarenhet och en profil som passar väl in på 24Storage, som är ett nyligen noterat tillväxtbolag, säger Fredrik Sandelin, vd 24Storage.

24Storage är ett self storage-bolag som erbjuder kunder förvaringsyta utanför hemmet på ett enkelt sätt med hög tillgänglighet. Bolaget grundades 2015 med visionen att digitalisera förrådsbranschen och har sedan dess lyckats etablera sig som en av de största aktörerna i Sverige. 24Storage driver och utvecklar 23 förrådsanläggningar, fördelat på fler än 10.000 förråd motsvarande totalt över 50.000 uthyrningsbara kvm och fler än 6.000 kunder. 24Storage-aktien är noterad på Nasdaq First North Growth Market. 24Storage driver och utvecklar 23 förrådsanläggningar, fördelat på fler än 10.000 förråd motsvarande totalt över 50.000 uthyrningsbara kvm och fler än 6.000 kunder. 24Storage-aktien är noterad på Nasdaq First North Growth Market.

 

Patrik Hall, vd för Heimstaden.


Heimstaden blir den största privata fastighetsägaren i Tjeckien då bolaget köper en tjeckisk bostadsportfölj. Säljare är Blackstones och Round Hill Capitals koncern RESIDOMO, som säljer en portfölj med hela 4.515 fastigheter med 42.584 bostäder och 1.675 kommersiella enheter för totalt 1,3 miljader euro, cirka 13,6 Mdr kr. Portföljen är huvudsakligen belägen i Moravia-Schlesien-regionen, som är den tätaste befolkade regionen i Tjeckien efter huvudstaden Prag, och portföljen omfattar totalt 2,6 miljoner kvm uthyrningsbar yta.

Förvärvet följer Heimstaden Bostads nyligen tillkännagivna utvidgning av sina kärnmarknader till att även omfatta huvuddelen av Europa, där utvalda marknader i Central- och Östeuropa med deras gynnsamma bostadsmarknad och starka makroekonomiska trend är ett tydligt mål för Heimstaden och  RESIDOMO representerar en stark plattform för Heimstadens framtida expansion i regionen.

Den avtalade köpeskillingen på fastighetsnivå uppgår till cirka 1,3 miljarder euro och kommer att finansieras genom en blandning av skuld och eget kapital. Belåningsgrad kommer att hållas på en nivå som stödjer Heimstadens nuvarande kreditbetyg samt bolagets arbete mot ett högre betyg. Transaktionen är föremål för sedvanlig granskning av konkurrensmyndigheten och förväntas avslutas under första kvartalet 2020.

Förvärvet inkluderar en fullskalig operativ plattform, inklusive fastighetsförvaltning och Asset Management med nära 500 anställda totalt. Stora renoverings- och uppgraderingsprogram har genomförts under de senaste tio åren och Heimstaden Bostad kommer att fortsätta att utveckla och uppgradera portföljen och dess förvaltning i enlighet med sitt Friendly Homes-koncept.

– Den tjeckiska bostadsmarknaden har visat sig vara stark och stabil, och vi ser fram emot att utveckla både portföljen och organisationen såväl som relationen med våra kunder under de kommande åren. RESIDOMO passar väl in i vår önskan om att äga hela värdekedjan och därigenom bygga en operativ plattform i världsklass för våra kunder samt våra ägare, säger Christian Fladeland, CIO för Heimstaden.

– Vi är mycket fokuserade på att äga den fulla värdekedjan på de marknader där vi verkar och med RESIDOMO-teamet får vi en väl fungerande operativ plattform direkt. Vi är övertygade om att teamet kommer att ta till sig våra värderingar och möjliggöra en effektiv implementering av Heimstadens ”best practice”, säger Patrik Hall, vd för Heimstaden.

Rådgivare till Heimstaden Bostad var Clifford Chance (legal), EY (finansiell och skatt), Sentient (teknisk) och J.P. Morgan (finansiell). Säljaren är fonder förvaltade av Blackstone Tactical Opportunity samt Round Hill Capital, ett ledande globalt fastighetsinvesterings-, utvecklings- och Asset Management företag.

 

Väsbyhem äger 4.500 lägenheter och 31.300 kvm lokaler.


Förhandlingarna mellan Väsbyhem och Hyresgästföreningen gällande nya hyror för 2020 och 2021 är nu klara. De nya hyrorna för 2020 gäller från den 1 februari och i överenskommelsen ingår extra satsningar på trivsel- och trygghetsskapande åtgärder. Årets hyresförhandlingar har förts i ett gott och konstruktivt förhandlingsklimat.

Parterna är överens om att hyrorna för 2020 höjs från den 1 februari med i genomsnitt 2,3 procent varav 0,2 procent avser trivsel- och trygghetsskapande åtgärder. Parterna har även kommit överens om en hyreshöjning för 2021 med i genomsnitt 2,1 procent varav 0,3 procent avser trivsel- och trygghetsskapande åtgärder. Differentieringen för 2021 bestäms under 2020.

– Väsbyhem har under 2019 satsat 15 miljoner extra på olika trivsel- och trygghetsskapande åtgärder, ett arbete vi också vet uppskattas av våra hyresgäster, säger förvaltningschef Joakim Bysell.

Väsbyhems trivsel- och trygghetsskapande åtgärder har bland annat använts till att utveckla boendedialoger och gårdsträffar i syfte att öka delaktighet och inflytande för våra hyresgäster, olika trivselprojekt som exempelvis trivsammare tvättstugor, förbättrad och utökad belysning, säkrare källare med troax och digitala lås och förbättrad trafiksäkerhet. Tillsammans med sina hyresgäster fortsätter Väsbyhem nu arbetet för ökad trivsel, engagemang och attraktiva bostadsområden med fokus på social hållbarhet.

AB Väsbyhem är ett allmännyttigt bostadsbolag i Upplands Väsby. Bolaget äger 4.500 lägenheter och 31.300 kvm lokaler. Omsättningen för 2018 uppgick till 426 Mkr och soliditeten till 33,46 procent. Bolaget är sedan många år ett av de ledande bostadsföretagen i landet och är känt för sin stora andel marknära och småskaliga bebyggelse samt olika kategoriboenden. Väsbyhem är miljöcertifierade enligt ISO 14001 samt kvalitetscertifierade enligt ISO 9001. Närheten till Arlanda (8 minuter) och tågförbindelser till såväl Stockholm (29 minuter) som till Uppsala (26 minuter) gör Upplands Väsby attraktivt för såväl boende som företag.

Sida 10 av 1015