17 januari 2020

Redaktionen

onsdag, 08 januari 2020 15:10

Eurostop Arlandastad går i graven

 

Skylten Eurostop ersätts med Scandinavian XPO, den nya mäss-, event- och mötesplatsen vid Arlanda.


Nu försvinner köpcentret Eurostop Arlandastad och därmed plockas skyltningen ned när Nordens närmaste mötes- och eventarena Scandinavian XPO växer fram i den gamla Eurostop-byggnaden vid E4:an.

Nu utvecklas Sveriges första riktiga flygplatsstad och mitt där i växer Sveriges nya mäss-, event- och mötesplats vid namn Scandinavian XPO fram i den gamla Eurostop-byggnaden invid E4:an.

Under 90-talet var Eurostop en kedja av bemannade rastplatser med inslag av shopping, hotell, restauranger och bensinstationer med lastbilschaufförer som främsta målgrupp. Konceptet som inspirerats av så kallade Trucker Stops i Central- och Sydeuropa nådde dock aldrig samma breda etablering i Sverige. Eurostop Arlandastad har funnits sedan 1992 och köptes av Arlandastad Holding 2017 för att omvandlas till att bli en del av den nya mötesdestinationen Scandinavian XPO.

– När Eurostop-skyltarna nu plockas ned från fastigheten går en gammal era i graven. Många förknippar idag fastigheten med det gamla Eurostop köpcentret, i och med både namnbyte och nedtagning av de gamla skyltarna ges möjlighet till framväxten av vår nya mötesdestination Scandinavian XPO - nu är nya tider och nya möjligheter, säger Dieter Sand, vd för Arlandastad Holding.

I samband med namnbytet av anläggningen byter Quality Airport Hotel Arlanda namn till Quality Hotel Arlanda XPO, detta för att ytterligare optimera och tydliggöra verksamheten tillsammans med Scandinavian XPO. Hotellet nyöppnas i november 2020 med en ny tillbyggnad samt en omfattande renovering av det befintliga hotellet och utökar i och med detta till 421 hotellrum.

– Det känns helt rätt för hela mötesdestinationen att vi, tillsammans med Quality Hotel Arlanda XPO, strävar efter att optimera och höja varumärket Scandinavian XPO, säger Dieter Sand.

När om- och tillbyggnationen är klar i slutet av 2020 blir Scandinavian XPO Nordens mest centrala mötesanläggning med alla Skandinaviens huvudstäder inom en timmes radie. I november 2020 slår Scandinavian XPO upp dörrarna till tre stora mässhallar, hotell och restauranger. Lokalerna kommer att kunna inrymma upp till 8.500 gäster och kunna husera alla typer av olika evenemang. Med närheten till Arlanda och därmed hela världen är tillgängligheten mycket bra, samtidigt som kostnadsfria transporter till och från terminalerna gör vistelsen effektiv och enkel.

Arlandastad Holding AB är ett fastighetsutvecklingsbolag som utvecklar Sveriges första flygplatsstad Airport City Stockholm.Bolaget äger och förfogar över 241 hektar mark i direkt anslutning till Arlanda flygplats.

onsdag, 08 januari 2020 13:51

Skanska bygger operationscentrum i Atlanta

 

Skanska bygger ett 10 våningar högt, centrum för klinisk kirurgi och operation om 53.000 kvm i Atlanta, USA.

 

Skanska har, som del av ett joint venture med H.J. Russell & Company, tecknat avtal med Grady Health System om att bygga ett operationscentrum i Atlanta, USA. Skanska kommer att inkludera sin andel på 75 procent av kontraktet värd 113 miljoner dollar, cirka  1,1 Mdr kr, i orderingången för USA för det fjärde kvartalet 2019.

Det 10 våningar höga, cirka 53.000 kvm stora, centrumet för klinisk kirurgi och operation kommer att ge utrymme till flera patientmottagningar samt vara platsen för dess öppenvårdskirurgi. Den nya byggnaden kommer avsevärt att öka förmågan att betjäna patienter på huvudcampuset, eftersom kapaciteten vad gäller operationssalar ökar med 25 procent och den kliniska kapaciteten med 45 procent.

Bland de tekniska och miljömässiga komponenterna som ska byggas in i centrumet ingår ett system för uppsamling och lagring av regnvatten från hela området för återanvändning.

Projektet startade i december 2019. Färdigställandet är planerat till september 2022.

Skanska är ett av de ledande bygg- och projektutvecklingsföretagen i USA, specialiserat inom husbyggnad för företag, infrastrukturbyggande och utveckling av kommersiella fastigheter i utvalda städer. Skanska USA omsatte 67 miljarder kronor 2018 och hade cirka 9.000 anställda i sin verksamhet.

 

 


Heimstaden stärker sin ledningsgrupp då Magnus Nordholm (bilden) återvänder till Heimstaden för att leda samarbetet med institutionella investerare

Magnus Nordholm har varit vd för Fredensborg AS sedan januari 2019, men som följd av Heimstadens internationella expansion kommer han att tillbringa all sin tid i Heimstaden framöver.

– Magnus blir från och med idag vice verkställande direktör för Heimstaden AB med ansvar för Equity, Partners och M&A och jag återgår till rollen som vd för Fredensborg AS. I dag är Norge en liten del av vår verksamhet. Vår tillväxt sker i andra europeiska länder och det viktigaste som Magnus kan göra framöver är att arbeta med Heimstadens internationella expansion med fokus på kapital, samarbete med institutionella partners och allmän M&A tillsammans med CIO, Christian Fladeland. Från april kommer Magnus att dela upp sin tid mellan Malmö och nya kontor för vår investeringsverksamhet i Köpenhamn, säger Fredensborgs ägare och ordförande Ivar Tollefsen.

– Ivar och jag har arbetat nära i 12 år och vi fördelar uppgifterna kontinuerligt utifrån vad vi tror att företagen behöver och vad som fungerar bäst i organisationerna . Heimstaden är ett företag i stark tillväxt, och det är naturligt för mig att spendera större delen av min tid på att förverkliga företagets internationella ambitioner, säger Magnus Nordholm.

– Vi har ett starkt ledarskapsteam med en platt organisationsstruktur som utvecklar Fredensborg och affärsområdena tillsammans, fortsätter Ivar Tollefsen.

Heimstaden är marknadsledande i de tre skandinaviska länderna, den tredje största privata husägare i Nederländerna och har en mindre portfölj i Berlin. Trots god tillväxt har företaget kontinuerligt förbättrat sin finansiella ställning genom att tillhandahålla betydande eget kapital. Dotterbolaget Heimstaden Bostad AB har idag ett BBB-betyg hos Standard & Poors med positive outlook.

– Vi arbetar målmedvetet för att stärka vår portfölj av hem där vi kan äga hela värdekedjan och för att bygga en operativ plattform i världsklass för att betjäna våra kunder genom vårt ”Friendly Homes”-koncept. Heimstadens finansiella och operativa styrka ger en bra grund för värdetillväxt i framtiden”, fortsätter Magnus Nordholm.

 

YIT bygger en ny kryssningsterminal i Tallinn för cirka 1,37 Mdr kr som beräknas vara klar sommaren 2021.

 

YIT har tecknat ett kontrakt med Port of Tallinn om byggandet av en ny kryssningsterminal i Tallinn. Värdet på kontraktet är över 13 miljoner euro, cirka 1,37 Mdr kr,  vilket kommer att tas upp i orderstocken för det första kvartalet år 2020. Projektet börjar i januari 2020 och det beräknas vara klart sommaren 2021.

Kontraktet omfattar en 3-vånings terminalbyggnad med en nettoyta på cirka 4.000 kvm, gågata vid piren, lekplats och parkeringsplatser.

Den multifunktionella och miljövänliga kryssningsterminalen kommer att byggas i Old City Harbour i omedelbar närhet till befintliga kryssningsfartyg. Både interiört och exteriört arkitektur får byggnaden de bästa miljöprestanda. Byggnaden kommer att värmas upp av havet och energi kommer  även från solpaneler.

Utanför kryssningssäsongen kan byggnaden,  rymma upp till 2.000 personer, för evenemang, konserter eller konferenser.

Terminalbyggnadens tekniska utformning är baserad på en studie som undersökt hur man kan implementera energieffektiva, ekologiska och hållbara lösningar i den nya byggnaden som passar det nordiska klimatet. Studien stöds av EU: s finansiering för projektet Green Cruise Port som genomfördes inom ramen för Interreg Baltic Sea-programmet. Projektet syftar till hållbar kryssning i Östersjöregionen.

onsdag, 08 januari 2020 13:19

Skanska bygger nytt kontorshus i Luleå

 

Skanska bygger en ny kontorsbyggnad om 3.500 kvm, kallad EAST, på Östra stranden i Luleå.

 

Skanska ska utveckla och bygga en ny kontorsbyggnad, kallad EAST, på Östra stranden i Luleå. Hyreskontrakt för första etappen av kontorshuset är tecknat med Mobilaris AB som flyttar in när huset står färdigt i fjärde kvartalet 2021.

Under våren 2020 sätts spaden i jorden för Luleå EAST på Östermalm i Luleå. Kontorshuset utgör ett första steg i utvecklingen av Östra Stranden; ett strategiskt läge med närhet till kollektivtrafik.

EAST kommer att bli Skanskas mest hållbara kontorsprojekt i norra Sverige, till dags dato. Det blir en fastighet som följer Skanskas mål för nivå ”mörkgrönt” med låg energiförbrukning och huset försörjs genom solceller. På intilliggande parkering blir det gott om platser med laddstolpar för elbilar samt generösa cykelparkeringar. Under byggprocessen ligger högt fokus på att använda hållbara material och ämnen och inget byggavfall ska gå till deponi.

Kontorshuset får en yta på 3.500 kvm och utgör den första etappen, där Skanska har för avsikt att bygga fler hus när detaljplaneprocessen är färdig.

Mobilaris
är ett Luleåbaserat företag inom telekom. Företaget har idag ett 60-tal anställda.

onsdag, 08 januari 2020 13:20

Inflyttningen i Brf Framsidan i Haninge

 

Riksbyggens Brf Framsidan med 122 bostadsrätter är en uppföljare till Brf Blicken som byggstartades i april 2016. Det nya området Haningeterrassen kommer att få drygt 600 nya bostäder, butiker och restauranger.

 

 

 

 Bild från visningslägenheten i Brf Framsidan som inretts av Nathalie Harb.

 

 

Nu flyttar de första bostadsrättsinnehavarna  in i Riksbyggens Brf Framsidan i Haninge. Brf Framsidan består av 122 bostadsrätter och i projektet finns en unik visningslägenhet signerad den libanesiska inredaren, konstnären och scenografen Nathalie Harb.

– Det är jätteroligt att inflyttningen nu är igång. Det är alltid lika kul när en inflyttning startar, det blir så konkret vilken samhällsnytta Riksbyggen bidrar med genom att bygga nya bostäder, säger Veronica Persson, sälj- och marknadsansvarig för Haningeterassen på Riksbyggen.

Brf Framsidan är en uppföljare till Brf Blicken som byggstartades i april 2016. Det nya området Haningeterrassen kommer att få drygt 600 nya bostäder, butiker och restauranger. Inflyttningen i Brf Framsidan startade i december och kommer att fortsätta under första kvartalet 2020.

– Riksbyggen gjorde i höstas tillfälligt slut med ljust och fräscht. I ett internationellt samarbete lät Riksbyggen prisbelönade Nathalie Harb från Beirut inreda en unik visningslägenhet i Brf Framsidan, berättar Veronica Persson.

Nathalie Harb
Inredaren, konstnären och scenografen Nathalie Harb föddes i Libanon, men har idag världen som scen och hon växlar mellan sina hem i London och Beirut. Hon representerade år 2018 Libanon på London Design Biennal med sin installation The Silent Room.

På Haningeterassen provar Riksbyggen också nya lösningar som ska underlätta för ett mer hållbar boende. Ett av dessa projekt är ”Innovativ parkering”, ett projekt som Riksbyggen genomför tillsammans med Haninge kommun, och som går ut på att underlätta för människor att bo och leva utan egen bil.

 

En detaljplan för Skölsta, cirka 6 km från Uppsala centrum, vann laga kraft 2014 och den gör det möjligt att bygga cirka 350 småhus i varierande storlek. I planen ingår också plats för skola/förskola, närbutik, elnäts- och pumpstationer för vatten-och avloppsanläggningar och utjämningsmagasin för dagvatten.ALM Equitys dotterbolag Småa AB har utvecklat 38 nya bostads- och skoltomter i området Skölsta, Uppsala. Fastigheten bestod initialt av cirka 82 tomter, varav 10 såldes 2016, 38 avyttras nu och resterande planerade cirka 34 behålls tills vidare.

De 38 tillskapade fastigheterna avyttras till bostadsutvecklaren OBOS. Värdet på fastigheterna vid försäljningen uppgår till 55 Mkr.

Den ursprungliga fastigheten förvärvades i juni 2016 via bolaget Arosslätten 2 AB.

– Genom att driva detaljplan för området har Småa nu förädlat stora delar av området och ser det som en naturlig del av bolagets strategi att avyttra de färdiga tomterna, säger Joakim Alm, vd för ALM Equity AB.

Småa AB planerar att tillskapa ytterligare 34 bostadstomter på den resterande delen av stamfastigheten i takt med Uppsala kommuns fortsatta utveckling av Skölsta.

För OBOS del är detta ytterligare ett steg i att ta position i Stockholmsregionen. Förvärvet av området Skölsta är strategiskt då Uppsala är en viktig marknad för OBOS.

 

– I Skölsta planerar vi att bygga både hus i projektform, styckehus samt en förskola, säger Malin Hart Randes, regionchef för OBOS Bostadsutveckling. Vi tror mycket på området och är väldigt nöjda med den här affären.

onsdag, 08 januari 2020 13:20

Mordbrand på Småas kedjehus i Hammarby

 

2 av 6 halvfärdiga kedjehus på Thunbergsgatan och Sparrmansvägen i Johanneshov blev rejält brandskadade under nyårsafton. En dag före branden sålde Småa kedjehusen till en okänd köpare. Polisen har gripit en man misstänkt för grov mordbrand. Foto: Tidningen Fastighetsaktien.


Småas 11 radhus i Johanneshov skulle vara färdiga år 2015 men de visade sig vara både svårsålda och fuktskadade och först 2018 blev projektet till slut sålt. Men de intilliggande 6 kedjehus blev endast halvfärdiga och de har nu brunnit upp efter en mordbrand under nyårsafton. Foto: Småa.


Efter miljonvite och år av förseningar så stod Småas/ALM Equitys 6 halvfärdiga kedjehus i Hammarbyhöjden på nyårsafton i lågor.

Ett brandlarm kom strax före klockan 22 under nyårsaftonen, och en och en halv timme senare meddelade polisen att branden var släckt, rapporterar StockholmDirekt. En man kunde gripas i närheten och han anhölls senare på sannolika skäl misstänkt för grov mordbrand.

Det stillastående bygget i slänten mellan Thunbergsgatan och Sparrmansvägen i Johanneshov skulle stå färdigt redan år 2015. Men projektet, som heter Vita Staden, har kantats av motgångar. De 11 radhusen ansågs färdiga först 2018 och de visade sig vara både svårsålda och fuktskadade, men projektet blev till slut sålt. Men när det gäller de sex kedjehusen meddelade byggbolaget ALM Equity i höstas att de kan stå färdiga någon gång runt årsskiftet 2020–2021.

Men efter nyårsaftonens brand hopar sig dock nya frågetecken. Dagen före branden meddelade Alm Equitys dotterbolag Småa AB att bolaget sålt den etapp av projektet som innefattar de 6 halvfärdiga kedjehusen för 28,5 Mkr till en okänd köpare.  De påkostade kedjehusen, cirka 165 kvm, med priser om cirka 13,3 Mkr, gick inte att sälja på ritning. Väggar var resta, grunden lagd, men bygget stoppades i brist på köpare, rapporterade Svenska Dagbladet i maj 2018.


onsdag, 08 januari 2020 13:20

Slussens huvudbro fraktas nu till Stockholm

 

Slussens nya huvudbro, som tillverkats i Kina, fraktas nu och beräknas komma till Stockholm den 8 februari. Foto: Skanska

 

Slussens nya huvudbro, som tillverkats i Kina, har nu lastats på fraktfartyget som ska transportera bron till Stockholm. Resan tar cirka sju veckor och bron väntas anlända till Saltsjön runt den 8 februari 2020.

Huvudbron är en viktig komponent i nya Slussen. Arbetet med att få bron på plats är både riskfyllt och komplicerat. För att skydda allmänhet måste Stadsgårdsleden stängas av under monteringen. Däremot kommer bussarna från Nacka och Värmdö fortfarande trafikera den tillfälliga bussterminalen i Slussen.

Fraktfartyget är 227 meter långt och 43 meter brett. Vid ankomsten till Saltsjön vattenfylls fartyget tills bron som vilar på pontoner flyter fritt. Bron bogseras sedan in till kajen, medan fraktfartyget töms på vatten och åter kan flyta över vattenytan.

Under två veckor kommer bron sedan att monteras på plats. Från och med fredag den 14 februari kl. 22.00 till måndag den 2 mars kl. 05.00, är Stadsgårdsleden avstängd för all motortrafik, gående och cyklister i höjd med Slussen.

– Det kommer förstås att bli en mäktig syn när bron anländer till Saltsjön och man kommer att kunna följa hela det spännande monteringsarbetet från första parkett, säger Peter Svärd, projektchef för projekt Slussen.

onsdag, 08 januari 2020 13:10

Bonava sparkar 60 anställda i Finland

 

Joachim Hallengren, vd  och koncernchef, Bonava.

 

Till följd av Bonavas strategiska översyn av den finska verksamheten redovisar Bonava en engångskostnad om 15 MEUR (cirka 158 Mkr) i det fjärde kvartalet. Omstruktureringen föranleder lägre produktionsvolymer framgent och därmed förväntas en övertalighet om maximalt 60 anställda. Förhandlingar med relevanta parter i Finland kommer att påbörjas i mitten av januari.

Efter en strategisk översyn av den finska verksamheten avser Bonava att genomföra ett antal omstruktureringsåtgärder för att förbättra lönsamheten. Bland annat planerar bolaget att lämna Uleåborg, en region som under en tid har haft en svag resultatutveckling. Dessutom skrivs tidigare upparbetade projektkostnader i Uleåborg ned. Bonava har för närvarande inga bostäder i produktion i regionen.

Omstruktureringen innefattar också nedskrivning av tidigare upparbetade kostnader för två fastigheter som inte är en del av bolagets kärnverksamhet samt nedskrivning av färdigställda projekt i övriga Finland.

Som en del av översynen har flera nya interna processer för starter, kostnadskontroll och projektstyrning införts.

Omstruktureringskostnaden på 15 MEUR kommer att redovisas som jämförelsestörande post i resultatet för det fjärde kvartalet 2019.