17 januari 2020

Redaktionen

måndag, 13 januari 2020 12:23

Index säljer Våghuset i Norrtälje Hamn

 

 

Rickard Haraldsson, vd för Index Residence.Index Residence är den största privata bostadsutvecklaren i Norrtälje hamn, med initialt 5 kvarter om cirka 500 lägenheter. I våras såldes kvarteret Magasinet. Nu säljs kvarteret Våghuset.

– Vi har färdigutvecklat alla fem kvarteren, vi bygger själva tre av dem, Soltornet, Havstornet och Orangeriet. Vi har valt att sälja två för att kunna fokusera på det vi är allra bäst på, att utveckla unika boenden och stadsmiljöer, säger Rickard Haraldsson, vd för Index Residence.

Kvarterens läge i Norrtälje Hamn kombinerat med en fantastisk utsikt har skapat en stor efterfrågan, inte bara bland lägenhetsköpare, utan också bland andra fastighetsbolag.

– Vi har varit drivande att skapa en attraktiv, levande och långsiktigt hållbar boende- och stadsmiljö i Norrtälje hamn, säger Rickard Haraldsson.

De tre kvarter som Index Residence själva valt att fokusera på och bygger i Norrtälje Hamn har sålt långt över förväntan.

Soltornet är slutsålt, uppfört och inflyttat. Havstornet byggs nu, och merparten av lägenheterna är där redan sålda.

I Orangeriet pågår försäljningen av lägenheterna just nu för fullt. Intresset har varit mycket stort och långt över hälften av lägenheterna är redan sålda.

Norrtälje är en snabbväxande kommun där omvandlingen av hamnområdet är kommunens största stadsutvecklingsprojekt någonsin. Norrtälje Hamn blir en naturlig förlängning och fördubbling av stadskärnan, med drygt 2.000 nya lägenheter.


 

 

 

 

Rekryteringen av Anders Arfvén (bilden) innebär att blir vd för Serneke Sverige, det bolag där Serneke samlar sin kärnverksamhet i den nya organisationsstruktur som tagits fram under hösten.  Även koncernledningen i Serneke förändras i den nya organisation som gäller från och med 2020. Anders Arfvén kommer senast från Veidekke och rollen som affärsområdeschef Bygg. I en lång karriär inom Peab har Anders även haft olika chefsroller som bland annat divisionschef samt dotterbolagschef för Kungsfiskaren.

Att stärka entreprenörskap, engagemang och närhet till de lokala affärerna har varit ledord för den organisationsförändring som Serneke jobbat med under 2019. Från och med årsskiftet organiserar koncernen sin kärnverksamhet i fem regioner: Syd, Väst, Öst, Mitt och Norr. Ansvaret för en gemensam affär med en stark lokal förankring ligger hos regionerna som får fullt ansvar och befogenheter att driva hela erbjudandet till kunderna, vilket omfattar såväl bygg-, anläggnings- och projektutvecklingsverksamhet.

Anders Arfvén blir vd för Serneke Sverige och får det nationella huvudansvaret för alla fem regioner. Han kommer senast från Veidekke och rollen som affärsområdeschef Bygg. I en lång karriär inom Peab har Anders även haft olika chefsroller som bland annat divisionschef samt dotterbolagschef för Kungsfiskaren.

– Med den framåtanda och ambitionsnivå Serneke har ser jag verkligen fram emot möjligheten att få vara delaktig i bolagets nya organisation. Våra kunder och medarbetare arbetar lokalt, då blir de fem regionerna som nu genomförs en tydlig väg för att ta Serneke vidare framåt. För mig är självklart medarbetarna, kunden och projekten det viktigaste och det stämmer väl överens med det Serneke står för. Med den nya roll jag går in har jag stor nytta av den erfarenhet jag fått från både Peab och Veidekke, säger Anders Arfvén.

– Med vår nya organisation vill vi ge bättre förutsättningar för entreprenörskap och affärsskapande med hela vårt erbjudande. Vi tror på våra medarbetare och vill inte bli ett trögt och toppstyrt storbolag. Styrkan i Serneke har alltid varit engagerade medarbetare och nära relationer till våra kunder. Nu förstärker vi det ytterligare vilket kommer leda till ökad konkurrenskraft och förbättrad lönsamhet. Anders kommer att tillföra väldigt mycket bra erfarenhet till vårt bolag och får så klart en enormt viktig roll i att ta Sernekes kärnverksamhet vidare i ett nytt decennium, säger Ola Serneke, vd och koncernchef för Serneke Group AB.

I och med den nya organisationsstrukturen, där uppdelningen i tre separata affärsområden - Bygg Anläggning och Projektutveckling – försvinner, förändras även Sernekes koncernledning. Den nya koncernledningen i Serneke Group AB omfattar från och med 2020 följande personer: Ola Serneke, vd och koncernchef; Michael Berglin, vice vd; Anders Arfvén, vd Serneke Sverige; Anders Düring, CFO; Jonas Fjellman, HR-direktör; Robin Gerum, affärsutvecklingschef samt Daniel Modéus, chefsjurist.

– I och med rekryteringen av Anders Arfvén och vår nya organisationsstruktur kan vi koncentrera arbetet i koncernledningen ännu mer till det strategiskt, långsiktiga arbetet och vår fortsatta expansion, avslutar Ola Serneke.

Anders Arfvén tillträder tjänsten som vd  Serneke Sverige den 1 juli 2020.

 

 

Benny Thögersen, vd för Catena Fastigheter.Catena AB och Coop Logistik AB är överens om en fortsatt dialog där intentionen är att Catena ska förvärva en fastighet och uppföra ett cirka 105.000 kvm stort automatiserat lager i Eskilstuna kommun.

För Catena omfattar avsiktsförklaringen förvärv av del av fastigheten Aspestahult 1:1 i Eskilstuna Logistik Park, nybyggnation samt automation i den nya anläggningen. Den totala investeringen för Catena uppskattas till en summa mellan 3,7 och 3,9 Mdr kr. Om den planerade tidplanen följs beräknas anläggningen driftsättas under 2023.

– Vi ser fram emot den fortsatta dialogen med Coop och ser stora möjligheter att kunna bidra till utvecklingen av en av de största aktörerna inom svensk dagligvaruhandel, kommenterar Benny Thögersen, vd för Catena.

Processen går vidare genom förhandlingar om de slutliga villkoren kring samarbetet. Ytterligare information från parterna delges i samband med bindande avtal.

 

 

Skanska bygger lokaler för kirugi åt North Shore University Hospital som är New Yorks största sjukvårdsleverantör och privata arbetsgivare.Skanska har tecknat avtal med North Shore University Hospital (NSUH) om att bygga nya lokaler för avancerad kirurgi på deras campus i Manhasset, New York, USA. Kontraktet är värt 238 miljoner dollar, cirka 2,3 Mdr kr, vilket kommer att inkluderas i orderingången för USA för det fjärde kvartalet 2019.

De nya lokalerna om 26.800 kvm kommer att ersätta och utöka NSUH:s befintliga operationsrum och intensivvårdsenheter samt skapa utrymmen för framtida behov. I den totala ytan ingår också ett parkeringsdäck om 2.940 kvm.

Byggandet påbörjas i mars 2020 och färdigställandet är planerat till 2022.

 

 

Peter Hedegaard, affärsutvecklare för Veidekke Eiendom i Skåne.Veidekke köper en fastighet – som är en del av Malmö Triton 7 – i centrala staden, där 40 bostadsrätter ska uppföras. Fastigheten ägs av Lantmännen, som nu genomför en tredimensionell fastighetsbildning. En fastighet bildas kring det garage som ska uppföras under jord. En andra fastighetsbildning rör de vårdlokaler som ska finnas upp till plan 4, varefter Veidekke Eiendom köper den tredje fastigheten i plan 5-8.

I ett pressmeddelande säger Veidekke att bostadsmarknaden i Malmö är väl fungerande och den spås en ljus framtid. Medan bostadspriser och efterfrågan avmattats i Stockholm det senaste året är marknaden i Skåne och i synnerhet Malmö stark. Hittills i år har priserna på bostadsrätter i centrala Malmö stigit med närmare 5 procent, en ökning som spås fortsätta.

– Vi ser positivt på efterfrågan och det finns goda förutsättningar för bra projekt i rätt lägen, säger Peter Hedegaard, affärsutvecklare för Veidekke Eiendom i Skåne.

– Vi är nöjda och glada över valet av Veidekke Eiendom som utvecklare av bostadsrättsdelen och vi ser fram emot ett bra samarbete för att skapa ett nytt och attraktivt kvarter i centrala Malmö, säger Joachim Haas, vd för Lantmännen Fastigheter.

De flesta av lägenheterna kommer att vara vända mot kanalen i väst och norr. Vissa kommer att ha vyer över Öresund och från fastigheten är det gångavstånd till både Ribersborg, Malmös centrum och järnvägsstationen.

– Det är ett extraordinärt läge och vi förväntar oss ett väldigt bra intresse. Den här typen av projekt, så nära stadens kärna och kommunikationer är sällsynta, säger Karin Schening, försäljningschef för Veidekke Eiendom i Skåne.

Planen är att köpare ska kunna teckna avtal under våren 2020. Uppförandet av fastigheten är redan påbörjad.

 

 

Skanska har sålt 162 hyreslägenheter i projektet Tändstickan i Kallebäck, Göteborg till det privatägda fastighetsbolaget KAB Fastigheter AB.Skanska har sålt hyresbostadsprojektet Tändstickan i Kallebäck, Göteborg, för cirka 530 Mkr. Köpare är det privatägda fastighetsbolaget KAB Fastigheter AB. Försäljningen kommer att bokföras av Skanska Bostadsutveckling Sverige i det fjärde kvartalet 2019. Tillträde är beräknat till det andra kvartalet 2022.

Projektet omfattar totalt 162 hyreslägenheter och ett garage. Hyresrätterna kommer att byggas på ett miljömedvetet och social hållbart sätt. I projektet genomförs satsningar för att skapa transportlösningar som minskar behovet av egen bil. Istället skapas lösningar för att enkelt välja cykeln, åka kollektivt eller använda bilpool.

– Kallebäck är ett utmärkt exempel på hur Skanska som samhällsbyggare kan utveckla en blandstad med arbetsplatser och bostäder, hyresrätter och bostadsrätter, nära kollektivtrafik. Vi är mycket glada att över att kunna uppföra detta projekt i ett attraktivt läge i samarbete med en stark och långsiktig motpart som KAB Fastigheter, säger Britta Cesar Munck, regionchef Hyresbostäder, Skanska Sverige.

Byggstart av hyresrätterna är planerad till det första kvartalet 2020 och färdigställandet är planerat till det andra kvartalet 2022.

Sedan tidigare har Skanska utvecklat tre kontorshus i Kallebäck.


fredag, 10 januari 2020 12:26

Ny Brf köper på Gärdet för 195 Mkr

 

 

Majtalaren 6, om 2.700 kvm, på Ängskärsgatan 4 på Gärdet, har sålts till en nybildad förening för 195 Mkr, motsvarande drygt 72.000 kr/kvm.


Under sommaren 2019 erbjöds den nya bostadsföreningen Brf Majtalaren 6, att via hembud, köpa Majtalaren 6 på Ängskärsgatan 4  på Gärdet för 195 Mkr. Säljare var några privatpersoner. Restate biträdde föreningen och Cushman & Wakefield var rådgivare till säljarna.

Fastigheten Majtalaren 6  uppfördes 1935  med  48 lägenheter om cirka 2.500 kvm, plus två lokaler om cirka 200 kvm. Försäljningen om 195 Mkr motsvarar ett pris om 72.169 kr/kvm.

I en kommentar till försäljningen säger Carl Dutina, ombildningskonsult på Restate:
– Det har varit en snabb process. Vi fick uppdraget för fyra månader sedan, vilket är kort om tid i ombildningssammanhang. 

 

Skanska projekt Norra Vitsippan i Salem har siktat på att minska koldioxidavtrycket genom att uppföra byggnaderna i trä.


Skanska har sålt hyresbostadsprojektet Norra Vitsippan i Salem utanför Stockholm för cirka 270 Mkr. Köpare är NREP. Försäljningen kommer att bokföras av Skanska Bostadsutveckling Sverige i det fjärde kvartalet 2019. Tillträdet är beräknat till det tredje kvartalet 2021.

Projektet Norra Vitsippan omfattar sju hus om två till fyra våningar med totalt 108 hyreslägenheter. Hyresrätterna blir ett tillskott i ett område med villor och bostadsrätter och bidrar därmed till fler upplåtelseformer och blandad bebyggelse.

Projektet har siktat på att minska koldioxidavtrycket genom att uppföra byggnaderna i trä. Byggnaderna, som utvecklas av Skanska Hyresbostäder, kommer även att utrustas med ett energisystem som innebär en markant förbättring av energiprestandan – allt i linje med att bygga hållbart och minska klimatpåverkan.

Byggstart är planerad till februari 2020 och färdigställandet till tredje kvartalet 2021.

 

Karl Persson, vd för Cushman Wakefield i Sverige.


Cushman & Wakefield var den största säljrådgivaren i Sverige under 2019 med 14,5 procent av säljuppdragen på den svenska transaktionsmarknaden, enligt Datscha avseende transaktioner över 40 Mkr.

Karl Persson,
vd för Cushman Wakefield i Sverige kommenterar:
– Det är glädjande att vi 2019 återtog den topposition som vi innehade 2017 på den svenska transaktionsmarknaden. Året som gick lade vi mycket fokus på att blicka framåt och rusta befintlig organisation samt nyrekryteringar. Att vårt Capital Markets-team återigen är den största säljrådgivaren i Sverige är ett fint kvitto på att vårt arbete på transaktionssidan gett bra resultat både för oss som bolag och för våra kunder.

I samband med att Cushman & Wakefield återtar förstaplatsen bland säljrådgivare i Sverige har Kristoffer Sandberg utsetts till ny Head of Capital Markets.
Kristoffer Sandberg har mångårig transaktionserfarenhet från såväl rådgivarsidan som fastighetsägarsidan och han ersätter Daniel Anderbring, Head of Capital Markets och Sara Vesterlund, Deputy Head of Capital Markets, som båda går vidare till nya utmaningar.

Karl Persson
fortsätter:
– Vi vill tacka både Daniel och Sara för den tid de arbetat hos oss och det arbete som de gjort. Nu när de valt att gå vidare tar vi möjligheten att bygga vidare för att kunna ge våra kunder ytterligare affärsfokus. Det gör vi genom att internrekrytera Kristoffer till rollen som Head of Capital Markets. Kristoffer är en av de som skapar flest affärer i branschen, det i kombination med hans sympatiska person gör att jag känner mig trygg i att vi kommer att vara starka även under 2020. Vår målsättning är att fortsatt skapa maximalt mervärde för våra uppdragsgivare.

Kristoffer Sandberg
säger:
– Jag är både glad och stolt över att ha fått förtroendet att leda Sveriges främsta rådgivningsteam inom Capital Markets. Även om 2019 var ett mycket bra år med många stora och komplexa affärer är jag övertygad om att vi kan förvänta oss ett än mer spännande 2020.

Cushman & Wakefield

Cushman & Wakefield (NYSE: CWK) är ett ledande globalt fastighetsrådgivningsföretag med 51.000 anställda på cirka 400 kontor i 70 länder. Under 2018 hade företaget en omsättning på 8,2 miljarder USD och ett tjänsteutbud som omfattar bland annat capital markets, hyresgästrådgivning, värdering, uthyrning och andra tjänster. Under 2019 blev Cushman & Wakefield utsedd till Sveriges bästa värderingsföretag för femtonde år i rad, enligt Euromoney och även som nummer ett inom säljrådgivning, enligt Datscha, med en marknadsandel om cirka 14,5 procent.

torsdag, 09 januari 2020 13:51

Lena Nelson, ny CFO på 24Storage

 

24Storage, etablerat år 2015 har växt till 23 anläggningar med 10.000 förråd motsvarande totalt över 50.000 uthyrningsbara kvm och fler än 6.000 kunder. 24Storage-aktien är noterad på Nasdaq First North Growth Market.


Rekrytering av Lena Nelson  innebär att hom blir Chief Financial Officer 24Storage. Hon tillträder sin tjänst den 24 februari och blir medlem av koncernledningen. Lena Nelson efterträder Krister Moberger som sedan mars 2019 fungerat som tillförordnad CFO.

Lena Nelson har erfarenhet av att vara CFO på ett börsnoterat bolag och är för närvarande Head of Financial Operation på Climeon. Hon har många års erfarenhet som auktoriserad revisor på Ernst & Young och ledande befattningar i bolag som 3, KPMG och Tieto.

– Jag är mycket glad att vi kan välkomna Lena till 24Storage och till vår koncernledning. Lena har både börserfarenhet och en gedigen finansiell erfarenhet och en profil som passar väl in på 24Storage, som är ett nyligen noterat tillväxtbolag, säger Fredrik Sandelin, vd 24Storage.

24Storage är ett self storage-bolag som erbjuder kunder förvaringsyta utanför hemmet på ett enkelt sätt med hög tillgänglighet. Bolaget grundades 2015 med visionen att digitalisera förrådsbranschen och har sedan dess lyckats etablera sig som en av de största aktörerna i SveriLena Nelson har erfarenhet av att vara CFO på ett börsnoterat bolag och är för närvarande Head of Financial Operation på Climeon. Hon har många års erfarenhet som auktoriserad revisor på Ernst & Young och ledande befattningar i bolag som 3, KPMG och Tieto.

– Jag är mycket glad att vi kan välkomna Lena till 24Storage och till vår koncernledning. Lena har både börserfarenhet och en gedigen finansiell erfarenhet och en profil som passar väl in på 24Storage, som är ett nyligen noterat tillväxtbolag, säger Fredrik Sandelin, vd 24Storage.

24Storage är ett self storage-bolag som erbjuder kunder förvaringsyta utanför hemmet på ett enkelt sätt med hög tillgänglighet. Bolaget grundades 2015 med visionen att digitalisera förrådsbranschen och har sedan dess lyckats etablera sig som en av de största aktörerna i Sverige. 24Storage driver och utvecklar 23 förrådsanläggningar, fördelat på fler än 10.000 förråd motsvarande totalt över 50.000 uthyrningsbara kvm och fler än 6.000 kunder. 24Storage-aktien är noterad på Nasdaq First North Growth Market. 24Storage driver och utvecklar 23 förrådsanläggningar, fördelat på fler än 10.000 förråd motsvarande totalt över 50.000 uthyrningsbara kvm och fler än 6.000 kunder. 24Storage-aktien är noterad på Nasdaq First North Growth Market.