8 december 2019

Redaktionen

fredag, 06 december 2019 17:06

Alf Göransson, ny ordförande i NCC

  

Valberedning i NCC föreslår Alf Göransson (bilden) till ny styrelseordförande i NCC vid nästa ordinarie bolagsstämma som äger rum den 1 april 2020. Detta efter att nuvarande ordförande Tomas Billing har avböjt omval. Alf Göransson är styrelseordförande i Loomis och Axfast. Han är styrelseledamot i Sweco, Attendo, Hexpol, Melker Schörling AB och Sandberg Development Group. Tidigare erfarenheter är bland annat vd och koncernchef i NCC åren 2001-2007 samt vd och koncernchef i Securitas åren 2007-2018. Han har varit ledamot i NCC:s styrelse sedan 2019.

– För valberedningen är det glädjande att kunna föreslå Alf Göransson till ny styrelseordförande. Alf har kunskap och erfarenhet som kommer att kunna bidra till ett ännu starkare NCC. Vi vill samtidigt rikta ett stort tack till Tomas Billing för många år av värdefulla insatser. Tomas har varit ledamot sedan 1999 och ordförande sedan 2001, säger valberedningens ordförande Viveca Ax:son Johnson.

Vidare föreslår valberedningen att Simon de Château väljs till ny ledamot av styrelsen. Simon de Château är ordförande i Alma Property Partners. Han är styrelseledamot i Atrium Ljungberg, Willhem AB och Akka Egendom. Tidigare erfarenheter är bland annat vd och koncernchef för Sveafastigheter åren 2003-2013 och finansdirektör i Leimdörfer Real Estate Investment Bank åren 1998-2003.

– Valberedningen föreslår Simon de Château till ny styrelseledamot. Simon har en gedigen branscherfarenhet som vi bedömer kommer att vara värdefull i NCC:s styrelsearbete, avslutar Viveca Ax:son Johnson.

Förutom Tomas Billing har Ulla Litzén, ledamot sedan 2008, avböjt omval och lämnar styrelsen i samband med årsstämman. Valberedningen föreslår därmed omval av ledamöterna, Geir Magne Aarstad, Alf Göransson, Viveca Ax:son Johnson, Mats Jönsson, Birgit Nørgaard och Angela Langemar Olsson samt nyval av ledamoten Simon de Château och Alf Göranson föreslås till styrelseordförande.

NCC:s valberedning består av Viveca Ax:son Johnson (ordförande), styrelseordförande i Nordstjernan AB och Simon Blecher, förvaltare Carnegie Fonder, samt Anders Oscarsson, aktiechef AMF/AMF Fonder.

  

Rekryteringen av Jörgen Austler (bilden) innebär att han har utsetts till tillförordnad ekonomi- och finansdirektör på Södertälje kommun. Han har idag rollen som ekonomi- och finansdirektör på Telge AB, och han kommer att dela detta uppdrag med sin nya roll på kommunen.                      

– Med Jörgen Austler i den strategiskt viktiga positionen som ekonomi- och finansdirektör tar vi ytterligare ett steg i att effektivisera och strukturera ledarskapet inom kommunkoncernen, säger stadsdirektör Rickard Sundbom. Med hans kompetens och erfarenhet från Telge ser jag också ökade synergieffekter mellan förvaltning och bolag. Jörgen Austler har en utmärkt förmåga att skapa harmoniska och framgångsrika team.

Jörgen Austler har arbetat på Telge sedan 2012, de första åren som ekonomichef på Telge energi och sedan 2016 som ekonomi- och finansdirektör på Telge AB.  Han är utbildad civilekonom vid Handelshögskolan i Umeå och har lång erfarenhet av ledning och ekonomistyrning i större organisationer.

– Jag är mycket glad och tacksam över att ha fått förtroendet att ansvara för hela kommunkoncernens ekonomi- och finansfrågor, säger Jörgen Austler. Det känns som ett naturligt steg i målsättningen att organisationerna ska samarbeta mer. Redan idag samarbetar Södertälje kommun och Telge i många frågor, och jag ser fram emot att kunna påverka utvecklingen.

Jörgen Austler kommer att ta vid efter avgående ekonomi- och finansdirektör Magnus Claesson som slutar vid årsskiftet.


 

Under våren 2020 öppnar Villa Dagmar ett hotell med 70 rum, restaurang, konferensrum, spa och gym, i en fastighet intill Östermalms saluhall.

 


Visionsbild hotellet entré från Nybrogatan. Illustration: Tengbom arkitekter

 

 

Byggnaden intill Östermalms saluhall håller på att byggas om till hotell. Hotellet kommer färdigställas under våren 2020 och därefter kommer fastigheterna att säljas, enligt ett fattat beslut i Stockholms stads fastighetsnämnd. Först ska en genomlysning av fastigheterna genomföras och senare under våren 2020 påbörjas försäljningen, som kommer att ske på den öppna marknaden.

I projektet med att renovera och utveckla Östermalms saluhall ingår även att rusta upp och bygga om grannfastigheterna, Riddaren 13 och Östermalm 2:47, på Nybrogatan till ett hotell. Byggnaden på fastigheterna, som tidigare inrymt bland annat kontor, är uthyrda till hotelloperatören familjen Malmström på långt hyresavtal. Malmström, som driver Hotel Diplomat på Strandvägen 7 C, har meddelat att företaget under våren 2020 öppnar Villa Dagmar med 70 rum, restaurang, konferensrum, spa och gym, i en fastighet intill Östermalms saluhall. Se länk.

Hotellet och saluhallen binds samman genom en passage och en glasad innergård med restaurangverksamhet. Bygget av hotellet pågår för fullt och beräknas vara klart våren 2020.

Idag finns ingen kommunal verksamhet i byggnaden och det planeras inte för någon sådan heller. Stockholm stad bedömer inte att fastigheterna är strategiskt viktiga att äga längre. Genom en försäljning kommer staden att uppnå en mer ändamålsenlig förvaltning och ett bättre nyttjade av resurser. Beslut om att inleda försäljningsprocessen togs tisdagen den 26 november av stadens fastighetsnämnd.

Genomförandebeslut planeras till slutet av 2020.


fredag, 06 december 2019 13:17

Castellum hyr ut 2.200 kvm i Hyllie, Malmö

 

Castellums Mässhallen 2 i Hyllie omfattar totalt 7.300 kvm kontorsytor i åtta plan.

 

 

Under våren 2020 flyttar Tunstall sitt nordiska huvudkontor till Hyllie, Malmö. Castellum hyr ut cirka 2.200 kvm på Hyllie Boulevard 10.

Tunstall utvecklar och tillhandahåller teknikbaserade lösningar för vård och omsorg. Företaget är verksamma i 17 länder över hela värden och det nordiska huvudkontoret ligger i Malmö. Under våren 2020 flyttar det nordiska huvudkontoret till nyrenoverade och moderna kontorslokaler i Hyllie.

– Flytten till Hyllie innebär ett stort lyft för Tunstall Nordic AB. Vi får moderna och ändamålsenliga lokaler samt ett synligt, centralt och lättillgängligt läge. Med närheten till tågförbindelser och Köpenhamns flygplats Kastrup underlättas kommunikationen för våra kunder, partners och medarbetare väsentligt. Vi ser mycket fram emot att flytta till Hyllie och arbetar nu med att designa våra lokaler och förbereda inflyttningen, berättar Johanna Thulesius, marknadschef på Tunstall.

– Vi tycker att det är fantastiskt roligt att Tunstall väljer att flytta till våra fina lokaler i Hyllie. Jag är övertygad om att det kommer ge dem det lyft de önskar och vi hälsar dem varmt välkomna, säger Christel Zaar, uthyrare på Castellum i Malmö.

fredag, 06 december 2019 13:04

NCC i avtal om Hospital Nordsjælland

 

Hospital Nordsjælland ska byggas under fyra år och omfatta totalt 118.000 kvm. Illustration: Herzon et Meuron och Vilhelm Lauritzen Arkitekter

 

 

– Vi är mycket glada över att fortsätta det goda samarbete som vi har med Nyt Hospital Nordsjælland. Att uppföra ett sjukhus av den här storleken passar vår kompetens och resurser utmärkt och vi ser fram emot att sätta igång nu, säger Palle Bjerre Rasmussen, chef för NCC Building Nordics i Danmark.

Det nya sjukhuset är det sista av de så kallade supersjukhusen som ska byggas i Danmark. Det samlade projektteamet, Nyt Hospital Nordsjælland, NCC och projektets huvudkonsulter har sedan sommaren arbetat för att ta fram de bästa tekniska och metodmässiga lösningarna. Nu inleder NCC den första fasen av bygg- och anläggningsarbetet.

– Det krävs en engagerad entreprenör för att bygga ett så stort sjukhus till invånarna och NCC får en nyckelroll i att se till att sjukhuset blir något extra. Vi har stora förväntningar på NCC. Det gäller särskilt i fråga om att driva en effektiv och digital byggprocess, där vi noga kan följa tidsplaner och budget för att på så sätt fatta rätt beslut tillsammans. Så skapar vi ett speciellt sjukhus till invånarna, säger Henrik Schødts, projektchef för Nyt Hospital Nordsjælland.

Det undertecknade kontraktet gäller enbart fas 1, som omfattar byggnadsplan, mark-, avlopps-, betong- och stålarbeten. Samtidigt ska NCC stå för anbudsförfarande och upphandling av kontrakt för tillslutning med fasader och tak samt en serviceanläggning (fas 2). Slutligen ska NCC stå för anbudsförfarande och beställning av kontrakt för interiören samt markläggningsarbeten (fas 3).

Förutsättningen för att fas 2 och fas 3 ska ingå i NCC:s huvudentreprenad är att beställning och projektledning kan hållas inom byggherrens budget vilket NCC tillsammans med byggherren ska utvärdera under nästa fas.

Uppförandet av sjukhuset blir det största enskilda byggprojektet på Nordsjälland hittills. Den låga byggnaden på fyra våningar är formad som en fyrklöver och sträcker sig över 118.000 kvm. Bygget förväntas pågå i fyra år. Projektet orderregistreras löpande under projektperioden i affärsområde NCC Building Nordics.

fredag, 06 december 2019 12:53

Wallenstam bygger 161 hyresrätter i Uppsala

 

Illustration över Wallenstams nu påbörjade nyproduktion för Flanören 2  i Uppsala Rosendal. Bild: Jägnefält Milton AB

 

Under fredagen startade Wallenstam symboliskt byggnationen av 161 nya hyresrätter i Rosendal, Uppsala. Tillsammans med Erik Pelling, kommunstyrelsens ordförande i Uppsala satte vd Hans Wallenstam spaden i marken för att påbörja byggnationen. Projektet som namnges Flanören byggs i ett av Rosendals mest centrala lägen intill Torgny Segerstedts allé, i anslutning till det framtida Rosendals Torg.

– Vi ser fram emot att fortsätta bidra till fler nya hem i Uppsala och har idag cirka 550 färdigställda lägenheter här samt pågående projekt och ett lokalt kontor på där vi kan möta våra hyresgäster. Flanören är vårt tredje nyproduktionsprojekt i just Rosendal, ett attraktivt område som erbjuder en härlig mix av bostäder, handel, service och närhet till park- och naturområden, säger Hans Wallenstam, vd för Wallenstam.

Wallenstams 161 nya hyreslägenheter fördelas i tre byggnader på sex, åtta och tio våningar, där de två högre byggnaderna binds samman i entréplan. Fasaderna får en stadsmässig karaktär med återkommande detaljer i en materialpalett av puts, kakel, sten och målad metall. På innergården skapas en avkopplande, grön miljö för umgänge med både grannar och vänner.

– Rosendal är en unik stadsdel med blandad bebyggelse och olika upplåtelseformer. Det här innebär startskottet för den tredje etappen och Wallenstams bostäder kommer vara ett viktigt tillskott i området, säger Erik Pelling (S), kommunstyrelsens ordförande i Uppsala.

Wallenstam har varit verksamt i Uppsala sedan år 2014 och anslöt sig år 2016 till Uppsala Bostadsförmedling som förmedlar hälften av de nyproducerade lägenheterna. Andra hälften förmedlas via Wallenstams egen kö.

Rosendalsfältet har historiskt varit både militärt ett övningsområde och en golfbana, men idag är området en växande och omtyckt stadsdel i Uppsala. Utöver att bygga nya bostäder i Rosendal har Wallenstam även bidragit till nya hem i Gränby samt Östra Sala backe i Uppsala.


 

Årstastråket är ett större stadsutvecklingsområde där Stockholms stad planerar för cirka 3 000 nya bostäder i området från Årstafältet i väster till Slakthusområdet i öster. I den andra etappen, bygger Familjebostäder längs med Årstavägen kvarteret Gisslaren med 96 nya studentlägenheter och en förskola för 90 barn. Bild: Vera Arkitekt

 

Under gårdagen togs första spadtaget för kvarteret Gisslaren vid Årstastråket med 96 studentbostäder och en förskola för 90 barn. Det symboliska spadtaget, som bestod av att gjuta en betongplatta med tre barnspadar som en blinkning till den kommande förskolan, gjordes av Familjebostäders ordförande, Stockholms bostads- och fastighetsborgarråd Dennis Wedin (M) tillsammans med Jonas Schneider, vd Familjebostäder och Arne Svensson, regionchef, Veidekke.

Familjebostäder bygger tillsammans med Veidekke kvarteret Gisslaren som består två huskroppar om 5 till 8 våningar. Husen byggs enligt kriterierna för Miljöbyggnad Silver. De 96 studentlägenheterna kommer bestå av 1 rum och kök på ca 28 kvm med en liten balkong. De två nedersta våningarna kommer innehålla en förskola på ca 1 000 kvm med plats för upp till 90 barn. Gården på baksidan av huset kommer att nyttjas av förskolans verksamhet. Studenterna får istället en terrass en våning upp att hänga på.

– Nu säkerställer vi nya studentbostäder och ny förskola i Årsta som står färdigt 2021. Detta kommer vara ett viktigt tillskott i stadsdelen, vad gäller såväl förskoleplatser som att studenter kan få sin första bostad, säger Dennis Wedin, Stockholms bostads- och fastighetsborgarråd.

Här vid Årstastråket växer många nya bostäder fram just nu. Staden planerar för cirka 3000 nya bostäder i området från Årstafältet i väster till Slakthusområdet i öster.

– Våra unga är framtiden och därför känns det extra bra att vi bygger nära 100 studentlägenheter i attraktiva Årsta, säger Jonas Schneider, vd för Familjebostäder.

Familjebostäder ökar byggtakten och ligger i produktion med omkring 1.500 hyresrätter, räknat från spadtag till godkänt slutbevis. Det är det högsta sedan miljonprogrammens dagar. Familjebostäder äger idag 19.410 hyresrätter och bolaget kommer utöka antalet nya bostäder under de kommande åren med minst 5.000 nya bostäder.


fredag, 06 december 2019 12:26

NCC och JM markanvisas i Sjöstadshöjden

 

Flygbild över Sjöstadshöjden. Projektet Sjöstadshöjden syftar till att koppla samman Hammarbyhöjden och Hammarby sjöstad och skapa en stadsmässig miljö med både bostäder och verksamheter. Här planeras för cirka 400 bostäder, 4.000 arbetsplatser, hotell, förskola och ny lekplats.

 

Stockholms stad har tilldelat en direktmarkanvisning om cirka 13.000 kvm kontor med äganderätt till NCC i det populära och attraktiva stadsutvecklingsprojektet Sjöstadshöjden i Stockholm. NCC har sökt markanvisningen tillsammans med JM som på samma plats kommer att utveckla cirka 70 hyresrätter med tomträtt.

– Vi gillar stadens tydliga ambition om att skapa attraktiva arbetsplatser i söderort och har under en längre tid arbetat intensivt med att föreslå nya platser för kommersiell utveckling i just söderort. Vi ser fram emot att få möjlighet att utveckla den andra etappen med ett attraktivt och hållbart kontorserbjudande i en stadsdel med stor potential, säger Andreas Lindelöf, regionchef Stockholm, NCC Property Development.

Området Sjöstadshöjden syftar till att knyta samman Hammarbyhöjden och Hammarby sjöstad och utveckla en stadsmässig och sammanhängande miljö, som även kopplar samman Nacka i öster vidare mot Gullmarsplan och Södermalm. Ambitionen med området är att skapa ett tryggt, attraktivt stadsrum med bland annat kontorsarbetsplatser, hotell, torg, förskola och bostäder.

– Våra branschkollegor har drivit den kommersiella utvecklingen i området under de senaste åren, vilket har varit otroligt positivt för stadsdelen. Det känns nu naturligt och spännande för NCC att vara med och bidra till den utvecklingen. Både vi och JM är två företag med stark genomförandekraft och som kan bidra med smarta och attraktiva lösningar för stadsdelen, säger Andreas Lindelöf.

Redan idag finns goda kommunikationer till området med närhet till tvärbanan. På sikt kommer även kommunikationerna att stärkas ytterligare då tunnelbanan kommer att byggas ut och ge två olika stationer i närområdet.

Nu inleds arbetet med detaljplanen. Möjlig byggstart för projektet förväntas ske tidigast år 2023.

Markanvisningsavtalet är villkorat av beslut i Stockholm stads exploateringsnämnd. Exploateringsnämnden sammanträder den 12 december 2019.
.

fredag, 06 december 2019 12:08

Stockholms Hamnar avtalar om stor padelhall

 

Stockholms Hamnar och PDL Group har avtalat om totalt 6.325 kvm yta i en padelanläggning i Magasin 7 i Frihamnen.

 

 

Stockholms Hamnar och PDL Group signerar ytterligare kontrakt och skapar därmed en av Europas största padelanläggningar. Anläggningen startades 2015 och utökar nu till 22 padelbanor.

I november undertecknade Stockholms Hamnar och PDL Group ytterligare ett hyresavtal om 4.904 kvm i Magasin 7 i Frihamnen. Padelanläggningens yta mer än fyrdubblas och ökar till totalt 6.325 kvm.

– Stockholms Hamnar har haft ett mycket bra samarbete med PDL sedan starten 2015 och ser fram emot en fortsatt spännande resa med att skapa en av Europas största anläggningar för padel i Frihamnen, säger Peder Weitoft, fastighetsförvaltare på Stockholms Hamnar.

Redan 2015 byggdes Stockholms första inomhusanläggning för padel med fem banor i Frihamnen. Det var startskottet för PDL Group som sedan dess utvecklat och byggt många padelanläggningar i Sverige och även utomlands. Sporten har växt explosionsartat sedan dess.

– Vi är väldigt glada över att kunna expandera vår verksamhet i Frihamnen. Det var här allt började och läget är optimalt. Med 17 nya banor har vi nu möjligheten att kunna sprida padeln i Stockholm på det sättet vi vill, säger Henrik Söderberg, vd för PDL Group. 

Frihamnsområdet står inför en stor förändring med exploatering av kontor och publika verksamheter. Padelsporten är oerhört populär och ett perfekt inslag i Frihamnen nu och framöver.

torsdag, 05 december 2019 16:50

NIRAS komplett rådgivare inom VA

 

Pär Rönngren, NIRAS Sweden AB.

 

 


NIRAS SE team.

 

 

Från och med december, erbjuder NIRAS Sverige konsulttjänster inom utredning med fokus på dagvatten och klimat, projektering, ledningssamordning, beställarstöd samt bygg- och projekteringsledning inom VA-området. NIRAS koncernen har mer än 250 ingenjörer med expertkunskap inom VA-området, som levererar långsiktiga och hållbara lösningar till våra kunder.

Christian Sandberg
, vd i Sverige, berättar att etableringen av vatten och avlopp i Sverige har varit ett strategiskt mål för koncernen.

– Det känns fantastisk spännande att tillsammans med Åsa och övriga realisera de planerna. Teamet idag utgörs av nio medarbetare med en gedigen samlad kompetens som stärker vår skandinaviska plattform, säger Christian Sandberg, vd för  NIRAS Sweden AB.

– Jag ser mycket fram emot att få förverkliga de målsättningar som jag har för verksamheten och således utveckla NIRAS till en mycket stark spelare inom VA-området. Vi har redan nu startat upp samarbetsprojekt inom infra/VA som går på tvärs över landsgränserna, vilket är helt fantastiskt, säger Åsa Malmäng Pohl, affärsområdeschef.

– Som chef för VA-sektorn i NIRAS är jag oerhört nöjd med det steg vi nu tar i Sverige och detta är början på en ännu större VA-förankring i Sverige. Samtidigt är det fantastiskt att se det samarbete som redan öppnat upp sig i Sverige, Danmark och Norge. Potentialen för utbyte av kompetenser mellan de tre länderna är stor. Jag är mycket entusiastisk, eftersom vi nu skriver ”check” på vår strategiska att-göra-lista. Välkommen till våra nya svenska VA-kollegor, säger Sören Hageman Christensen, chef för VA-sektorn i NIRAS.


Sida 1 av 990