23 april 2018

Redaktionen

alt
Fasad mot Gamla Uppsalagatan. Illustration: Andreas Martin-Löf arkitekter

 

Uppsala kommun har fattat beslut om en detaljplan för att bygga 190 lägenheter i Gamla Uppsala i området mellan Iduns väg och Gamla Uppsalagatan.

 

Planen ska göra det möjligt att bygga nya bostäder i Gamla Uppsala. I första hand små lägenheter i hus mellan tre och sex våningar. I bottenvåningarna blir det plats för centrumverksamhet ut mot områdets gator. Gamla Uppsalavägen föreslås bli stadsgata med trädalléer och gång- och cykelbana på båda sidor om körbanan. Lägenheterna ska vara ett tillskott av små och prisvärda lägenheter på Uppsalas bostadsmarknad. I bottenvåningarna på husen planeras för butiker och annan samhällsservice. I nordöst planeras ett kafé i markplan i direkt anknytning till ett torg.

 

– Uppsala behöver flera lägenheter som folk med vanlig plånbok har råd med. Gamla Uppsala är fantastiskt med sin tillgång till natur, kulturhistoriskt viktiga platser och idrottsanläggningar. Det känns bra att göra det möjligt för flera att bo i området, säger Erik Pelling (S), ordförande i plan- och byggnadsnämnden.

alt
I Köpenhamns nya kanalstad Kærholmen, kostar en ägarlägenhet om 229 kvm, cirka 13 miljoner danska kronor, 18,1 Mkr. Dessa lägenheter är nu svårsålda.

 

I Danmark har försäljningen av bostäder fallit med 10 procent under det senaste året, vilket nya siffror från Boligsiden.dk visar. I synnerhet på marknaden för ägarlägenheter är avmattningen stor med en försäljningsminskning på nästan 20 procent. Det beror främst på det faktum att det är svårt att sälja stora bostadsrätter i Köpenhamn och Århus.

Nya vindar har blåst på den danska bostadsmarknaden under de senaste åren – både när det gäller stigande huspriser och till en explosiv försäljning. Helt nya siffror för det första kvartalet 2018 från Boligsiden.dk visar nu en minskning av den totala bostadsförsäljningen med 1,7 procent jämfört med föregående år. Men om vi ser på försäljningen i mars 2018 enskilt, har den gått ned med 10,2 procent hittills i år.

Den främsta orsaken till den stora nedgången är en ovanligt stort minskning i försäljningen av ägarlägenheter. Under första kvartalet såldes 4.617 ägarlägenheter mot 5.202 i samma period föregående år. Detta motsvarar en minskning med 11,2 procent, skriver Byens Ejendom.

Försäljningssiffrorna för mars månad, visar dock på en ännu större nedgång, eftersom det är en minskning med 19,2 procent från mars 2017 till mars i år. Dessutom är det skillnad i den totala köpeskillingen för ägarlägenheter med en minskning om totalt 1,1 miljarder danska kronor (1,53 Mdr kr) under 2 månader.

– De höga priserna, särskilt för bostadsrätter i Köpenhamn har nått en nivå som förhindrar majoriteten att köpa en bostad i huvudstaden. Och om köpare har råd är de mer återhållsamma än tidigare, eftersom många frågar sig om priserna har nått ett tak, säger Birgit Daetz, ekonom på Boligsiden.dk.

 

Den minskade försäljningen av bostadsrätter i Köpenhamn och Århus kontrolleras inte bara av priser utan också av en politisk önskan om att förhindra utvecklingen av en prisbubbla. Det hanteras bland annat av stramare låneregler som från och med den 1 januari 2018 begränsar hushållens upplåning med tak för skulder som är mer än 4 gånger hushållsinkomsten och som överstiger 60 procent av bostadens värde.

– Kort sagt betyder det att det har blivit svårare att ta ut återbetalningsfria lån om du inte redan har en stark ekonomi, och det innebär naturligtvis en gräns att köpa dyrt för många människor. Därför ser vi detta som en minskning i försäljningen av de större bostadsrätterna på mer än 95 kvm i Köpenhamn och Århus, säger Birgit Daetz.

 

Bostadsförsäljning första kvartalet 2018


Total bostadsförsälning

Period

2017

2018

Förändring

Januari

5.071

5.441

7,3 procent

Februari

5.672

5.708

0,6 procent

Mars

6.951

6.240

-10,2 procent

1:a kvartalet

17.694

17.389

-1,7 procent


Ägarlägenheter

Period

2017

2018

Förändring

Januari

1.560

1.517

-2,8 procent

Februari

1.719

1.546

-10,1 procent

Mars

1.923

1.554

-19,2 procent

1:a kvartalet

5.202

4.617

-11,2 procent

alt
Logicenter är klar med en ny distributionscentral om 43.000 kvm i danska Köge, 4 mil söder om Köpenhamn.


För drygt ett år sedan köpte NREP:s Logicenters en fastighet på Værftsvej 10 i Köge hamn, 4 mil söder om Köpenhamn. Då påbörjades också arbetet med att utveckla en ny distributionscentral för hyresgästen DKI Logistics A/S. Arbetet färdigställdes i mitten av april och hyresgästen flyttar nu in i fastigheten på en total yta om 43.240 kvm. Fastigheten är nu anpassad efter DKI:s behov och kommer användas för deras tredjepartslogistik i Köpenhamn med omnejd.
    

– Sedan vi förvärvade fastigheten har vi arbetat med ombyggnationen av den nya moderna distributionscentralen, som nu står klar. Utvecklingen är också ett viktigt led i att stärka Logicenters närvaro i strategiskt viktiga knytpunkter i närheten av Köpenhamn, säger Lars Hansen, Investment director på Logicenters.

alt
Fastigheten Hovrätten 3 i Sundsvall.

 

Castellum har fått förtroendet att skapa moderna och attraktiva arbetsplatser åt den nya Myndigheten för digital förvaltning i fastigheten Hovrätten 3 på Storgatan 37 i Sundsvall. Lokalerna omfattar cirka 1.300 kvm.

 

Regeringen beslutade i december 2017 att etableringen för den nya myndigheten som uppdrag att utveckla, samordna och stödja digitaliseringen av statliga myndigheter, kommuner och landsting, skulle förläggas till Sundsvall. En etablering som kommer innebära 70 nya arbetstillfällen.

 

En centralt placerad lokal med närhet till andra myndigheter, var ett av kriterierna för myndigheten. Något man nu uppnår med grannar som exempelvis CSN och Polisen i samma hus, samt Skatteverket, Domstolsverket, Försäkringskassan och SPV i absolut närhet.

 

– Vi är mycket glada för förtroendet att utveckla ett modernt, kreativ, aktivitetsbaserat och digitalt kontor åt den nya myndigheten. Vi ser fram emot en lång och nära relation säger Leif Nordin, affärsområdeschef Region Stockholm-Norr i Castellum.

alt
Midroc utvecklar World Trade Center Helsingborg med Scandic som hotelloperatör i den nya stadsdelen Oceanhamnen. Hotell- och kontorsfastigheten om totalt cirka 11.000 kvm (varav 7.000 kvm hotell) kommer att öppna hösten 2021.

 

Scandic har tecknat ett långt avtal med Midroc om ett nytt hotell i den nya stadsdelen Oceanhamnen, i Helsingborg. Hotellet förväntas öppna år 2021 och kommer rymma cirka 180 rum, konferensfaciliteter, gym, restaurang och bar, samt en skybar. På piren där hotellet kommer att byggas planeras för 32.000 kvm kommersiell yta, vilket väntas bli det nya företagsnavet i Helsinborg. Ett World Trade Center-kontor planeras i samma hus som hotellet, vilket ger Scandic stora möjligheter till kommersiella samarbeten. Annordia har varit Midrocs rådgivare i utformningen av hotellet och i operatörsrekryteringen.

 

– Det nya Scandic-hotellet kommer att bli ett arkitektoniskt landmärke för Helsingborg och med fantastisk utsikt över hamnen och Öresund. Dess centrala läge gör det till ett perfekt komplement till vårt nuvarande hotell, Scandic Helsingborg Nord, säger Peter Jangbratt, Country Manager Scandic Sweden.

 

Det nya Scandic-hotellet är del av det stora H+-projektet där den gamla industrihamnen I Helsingborg omvandlas till ett modernt urbant område, kallat Oceanhamnen. Den industriella ytan kommer helt konverteras till att inhysa bostäder, kontor och butiker.

 

– Hotellet kommer fokusera på både affärsresenärer och privatgäster för att dra nytta av det ökade fritidssegmentet. Inte minst under sommarmånaderna som är den mest välbesökta perioden i Helsingborg, avslutar Peter Jangbratt.

måndag, 23 april 2018 12:02

Skanska säljer för 200 Mkr i Solna

alt
Laboratoriet 5 i Ingentingskogen i Solna, omfattande 3.600 kvm, är i sin helhet uthyrt till det världsledande Life Science bolaget Roche.

 

Skanska har sålt den nybyggda kontorsfastigheten Laboratoriet 5 i Solna till Atlasmuren Fastigheter AB för cirka 200 Mkr. Fastigheten, som är bebyggd med ett kontorshus om cirka 3.600 kvm, ligger på den historiska platsen Ingenting i Solna, nära bryggorna i Pampas Marina. Namnet Ingenting har hängt med sedan Bellmans dagar, och med Skanskas satsning har området under senare år fått en renässans. Här uppförs även drygt 1.000 nya bostäder.

 

– Laboratoriet 5 är en kvalitetsbyggnad som passar väl in i det kulturminnesmärkta Ingentingområdet. Huset är i sin helhet uthyrt till det världsledande Life Science bolaget Roche, och det känns roligt att nu få lämna över det till Atlasmuren, en lokalt förankrad hyresvärd som sätter stort värde på relationen till sina hyresgäster, säger Antonia Junelind, transaktionschef, Skanska Fastigheter Stockholm AB.

 

– Förvärvet stämmer väl in på vår strategi för området och är ett bra komplement till vår andra fastighet i denna del av Solna. En nybyggd fastighet med en etablerad och långsiktig hyresgäst passar oss bra just nu eftersom vi är mitt upp i ett utvecklingsprojekt med vår andra fastighet, Styckjunkaren 2, i området, säger Björn Andersson, vd Atlasmuren Fastigheter AB.

måndag, 23 april 2018 11:54

Profi hyr ut 2.835 kvm i Jakobsberg

alt
Profi är nöjd med utvecklingen i JV 100 vid Jakobsbergs station med nya stora hyresavtal.

 

Profi Fastigheter har tecknat hyresavtal med Didaktus Skolor AB om 2.835 kvm utbildningslokaler. Avtalet löper över tio år och innebär att Didaktus omlokaliserar och utökar sina befintliga lokaler i Profis fastighet JV100 på Järfällavägen 100 invid Jakobsbergs station.

 

Profi köpte fastigheten, som totalt omfattar 22.000 kvm, i juni 2015 med stora vakanser och Profi har sedan dess drivit ett aktivt uthyrnings- och förvaltningsarbete. Målsättningen har varit att skapa en fastighet som är relevant för kommunens alla invånare, något som Profi är på god väg att lyckas med. Bland övriga hyresgäster märks Järfälla kommun, Friskis & Svettis, Vibblaby husläkarmottagning, Järfälla Djurklinik, Diaverum, Motortrafikskolan och Profis egna koncept för kontorsgemenskap – C/O.

 

– Det här är det andra stora avtalet på kort tid som vi tecknar i JV100. Att befintliga hyresgäster tillsammans med oss väljer att investera långsiktigt visar att vår strategi med JV100 är rätt. Vi har på mindre än tre år skapat en fastighet med verksamheter som är relevanta för många Järfällabor. Det nya avtalet med Didaktus ligger helt i linje med vår strategi för fastigheten, säger Thomas Sipos, vd för Profi.
fredag, 20 april 2018 16:05

Atrium Ljungberg: Vinst om 618 Mkr

alt
Annica Ånäs, vd för Atrium Ljungberg.

 

Atrium Ljungbergs vinst efter skatt under årets första tre månader blev 618 Mkr (622), motsvarande 4,64 kr/aktie (4,67). I resultatet ingick orealiserade värdeförändringar av förvaltningsfastigheter med 499 Mkr (444) till följd av sänkta avkastningskrav och ökade hyresnivåer, medan orealiserade värdeförändringar derivat uppgick till –2 Mkr (35).

 

Nettoomsättningen ökade till 656 Mkr (591), varav hyresintäkter steg till 601 Mkr (567). I jämförbart bestånd ökade hyrorna med 3,9 procent. Uthyrningsgraden inklusive projektfastigheter var oförändrat till 94 procent.

 

I delårsrapporten framhåller vd Annica Ånäs ett viktigt hyresavtal om dryga 5.100 kvm i Glashuset vid Slussen. Hyresgästen är Conventum – ett co-working-koncept i premiumsegmentet.

 

– Konceptet är starkt och jag ser etableringen som ett kvitto på Slussenområdets attraktivitet, säger hon.

 

Driftöverskottet från fastighetsförvaltningen steg med 6,4 procent till 409 Mkr (384) och förklarades av nyuthyrningar, omförhandlingar, lägre fastighetskostnader samt effekten av förvärvade fastigheter. Överskottsgraden var oförändrad 68 procent (68) och resultatet före värdeförändringar ökade till 309 Mkr (274).

 

Periodens investeringar i egna fastigheter ökade till 364 Mkr (351) och bidrog till att fastighetsportföljens värde inklusive exploateringsfastigheter ökade till 41,7 Mdr kr (40,8). Atrium Ljungberg hade vid periodens slut tio pågående byggprojekt med en kvarstående investering om 2,3 Mdr kr.

 

Efter en försäljning amorterades bolagets räntebärande skulder med 774 Mkr ned till 17.473 Mkr och finansierades till en snittränta om oförändrat 1,7 procent. Det egna kapitalet ökade till 18.844 Mkr (18.223), motsvarande en stärkt soliditet till 44,0 procent (42,6) och det långsiktiga substansvärdet steg till 178,44 kr (172,59) per aktie.

 

Inför helåret bedömer Atrium Ljungberg att bolagets resultat före värdeförändringar blir 1.200 Mkr (2017: 1.180 Mkr). LE

alt
Serafim Fastigheters pågående småhusprojekt om 14 parhus i Ursvik, Sundbyberg.

 

Serafim Fastigheter genomför årets andra förvärv och utökar projektportföljen med byggrätter för småhus. Byggrätterna har ett bra kommunikativt läge med 400 meter till Häggviks pendeltågsstation i Sollentuna och medger byggnation av 14 parhusenheter.

 

– I västra Häggvik har vi hittat ett riktigt fint läge för småhus med goda kommunikationer och nära till storstaden. När osäkerheten på bostadsmarknaden lagt sig tror jag att småhus i bra lägen till rätt pris kommer vara en attraktiv och gångbar produkt, säger Rickard Jacobsson, vd för Serafim Fastigheter.

 

Förvärvet kompletterar bolagets projektportfölj som idag främst består av utvecklingsfastigheter i tidiga skeden.

 

– I flertalet av våra övriga projekt tar vi tillsammans med kommunen fram detaljplan för bostäder. Vi inriktar oss på infill-projekt upp till cirka 100 enheter, där slutliga målgruppen är medelinkomsttagaren på varje mikromarknad, avslutar Rickard Jacobsson.

fredag, 20 april 2018 15:08

Catena rekryterar Silvesjö och Nyblom

alt

                                                                                                                                          

Ett resultat av den tillväxtfas som Catena befinner sig i är att David Silvesjö (bilden t v) tillträder som finanscontroller i bolaget och Annie Nyblom (bilden t h) som kommunikationsansvarig.
 

Bägge rollerna är nyinrättade, strategiskt viktiga koncerngemensamma funktioner som bidrar till Catenas fortsatta resa.

 

David Silvesjö kommer närmast från en roll som finance manager på Heimstaden. Som finanscontroller på Catena kommer hana fokus att ligga på finansieringsfrågor, due diligence processer samt IR.

 

Annie Nyblom har en bred kommunikatörsbakgrund från bland annat Studentlitteratur och Helsingborgshem och hennes roll på Catena omfattar både kommunikation och IR samt marknadsföring.

 

– Vi växer och intresset för effektiva logistikfastigheter som stöttar nya handelsmönster ökar ständigt från investerare. Med Annie och David ombord kan vi bättre möta deras behov och ytterligare tydliggöra vårt erbjudande för såväl befintliga som för framtida ägare och kunder, säger Benny Thögersen, vd Catena.

Sida 1 av 716