12 december 2018

Redaktionen

alt

                                                                                               
Ulrika Thorildsson (bilden) har anställts som ny fastighetschef på HEBA, efter att nuvarande fastighetschef, Marija Nikolic, valt att gå vidare till Holmströmgruppen.
    

Ulrika Thorildsson tillträder sin nya tjänst den 1 mars 2019 och kommer närmast från Micasa, där hon varit chef för fastighetsavdelningen. Hon har också arbetat som distrikts- och affärsområdeschef på Svenska Bostäder.

onsdag, 12 december 2018 12:27

White vinner på Årstafältet

alt
Ett högre hus markerar ett av Pentagonens hörn och bildar en fond till den planerade parken i söder. Här placeras också förskolan i två plan med koppling både mot parken och innergården.

alt
Mellan kvarteren Kilen och Pentagonen sträcker sig Tysta gatan, där mindre butiker samsas med kaféer. Här går livet lite långsammare när människor möts i vardagen.


White arkitekter skapar tillsammans med Midroc kvarteret Pentagonen inom kvarteret G i den nya stadsdelen Årstafältet i Stockholm. På platsen finns goda förutsättningar för att bygga med stadskvaliteter; bra kommunikationer runt hörnet, en harmoni mellan arbetsplatser och hem samt nära till parker och natur.
    

Kvarteret G blir ett nav som håller ihop området och skapar en helhet när Årstafältet växer fram. Kvarteret består av Kilen och Pentagonen. Pentagonen, som ritas av White, är ett storgårdskvarter med cirka 350 lägenheter, en förskola med fem avdelningar, trygghetsboende och ett bottenplan med över 1.200 kvm kommersiella lokaler. Den totala ytan är cirka 40.000 kvm.
     

Bebyggelsen ska spegla områdets miljö- och hållbarhetsperspektiv. Därför föreslår White bland annat att huvuddelen av bebyggelsen i kvarteret ska vara i massivträ.
     

– Med stadens vision om ett Stockholm som håller samman blir det extra viktigt att både skapa en fin boendemiljö och lika mycket ta hand om gaturum och gårdar – det intilliggande livet emellan, Fredrik Fernek, ansvarig arkitekt på White.

onsdag, 12 december 2018 12:25

Folksam ökar i Tornet

alt
Michael Kjeller, chef Kapitalförvaltning och hålbarhet, Folksamgruppen.


Folksam Liv förvärvar ytterligare drygt 14 procent av aktierna i Tornet Bostadsproduktion av Riksbyggen och ökar därmed sin ägarandel till 33 procent. Köpeskillingen uppgår till drygt 100 Mkr. De övriga kvarstående aktieägarna, Balder och Peab, ökar också sitt ägande något. Därmed äger samtliga tre ägare vardera en tredjedel av bolaget.
    

De tre aktieägarna har dessutom ställt ut ägarlån till Tornet om 100 Mkr vardera. Affären är ett led i en transaktion där Riksbyggen helt avvecklar sitt finansiella engagemang i Tornet.
    

– Investeringen är en del i vår strategi att investera i tillgångar som innebär god riskspridning med en hög riskjusterad avkastning. Den innebär en fastighetsexponering inom ett attraktivt segment, nyproducerade hyresbostäder på tillväxtorter. Bolaget har en betydande potential att fortsatt bygga hyresrätter, säger Michael Kjeller, chef Kapitalförvaltning och hålbarhet, Folksamgruppen.

alt
Nordiska Vårdhem tar över ägandet av det äldreboende som Skanska har byggt på Södra Järnvägsgatan i Växjö.


Skanska har sålt ett äldreboende på Södra Järnvägsgatan i Växjö för cirka 240 Mkr. Köpare är Nordiska Vårdhem AB, Northern Horizons vårdfastighetsfond, och hyresgäst är Humana. Transaktionen bokförs av Skanska Projektutveckling Kommersiellt i det fjärde kvartalet 2018. Äldreboendet är i drift sen juni 2017 och tillträde sker 31 januari 2019.
    

Projektet omfattar ett äldreboende med ett 70-tal lägenheter fördelat på fyra våningar. På taket finns en takterrass och ett litet växthus för de boende. Det rör sig om ett traditionellt äldreboende med mycket högt miljöfokus. Byggnaden som Skanska har utvecklat har i Skanskas interna miljöklassificering nått upp till miljöklass mörkgrönt. Den egenutvecklade miljöklassificering har tagits fram för att stretcha miljötänket ytterligare i de egenutvecklade projekten. Målet är också att äldreboendet ska bli miljöcertifierat enligt LEED på platinanivå.
    

– Vi är glada över att Northern Horizon och Skanska har kommit överens i ytterligare en affär. De kommer in som långsiktig förvaltare av denna byggnad, säger Joakim Åkesson, affärsutvecklingschef, Skanska Sverige AB.
    

– Vi är nöjda över att kunna fortsätta sin expansion inom äldreboende genom att förvärva ytterligare en högklassig byggnad av Skanska och ser fram emot ett gott samarbete med Humana, säger Christopher af Trampe, Sverigechef på Northern Horizon.

tisdag, 11 december 2018 18:11

Cushwake RED rekryterar Ole Hjorth

alt

                                                                                                                                        

Danska Cushman & Wakefield RED har utsett Ole Hjorth (bilden) som chef på bolagets värderings- och analysavdelning med ansvar för rådgivning i samband med byggprojekt och värderingstjänster för statliga kunder.

 

Ole Hjorth, 46, har sedan 2006 arbetat med rådgivning hos Sadolin & Albæk och har dessförinnan arbetat hos LR Realkredit och Realkredit Danmark.

 

– Ole Hjorth är en stark profil som med sin erfarenhet sin höga professionella nivå och trovärdighet passar väl med RED, säger Jesper Anderson, partner och chef för värdering på Cushman & Wakefield RED.

tisdag, 11 december 2018 17:38

New Property hyr ut hela Södra Bankohuset

alt
Embark Studios hyr nu hela den anrika fastigheten Södra Bankohuset om 3.700 kvm vid Järntorget i Gamla stan. Framför fastigheten finns en staty av Evert Taube i brons från 1985 av skulptören Karl-Göte Bejemark. Statens fastighetsverk har nyligen renoverat hela fastigheten.

 

alt

Tina Magnuson, partner New Property.

 

New Property och dess partner Tina Magnuson har hyrt hela Södra Bankohuset eller Gamla Riksbanken om totalt 3.700 kvm i Gamla stan till spelutvecklaren Embark Studios.

 

Södra Bankohuset är en byggnad i hjärtat av Gamla stan vid Järntorget där nu Embark studios ska fortsätta utveckla sin framgångsrika verksamhet med egna spel och spelmotorer.

Företaget är grundat av spelindustrins veteraner: Patrick Söderlund, Johan Andersson, Jenny Huldschiner, Robert Runesson, Magnus Nordin och Stefan Strandberg.

 

Södra Bankohuset, ägt av Statens fastighetsverk vid Järntorget och Skeppsbron i kvarteret Pluto byggdes 1675–1682 för Riksbanken, som då hette Riksens Ständers Bank. Det var en av norra Europas första byggnader avsedd enbart för bankärenden. Riksbanken verkade här till 1905 och flyttade då till Helgeandsholmen (nuvarande Riksdagshuset). Byggnaden är sedan 1935 ett statligt byggnadsminne. SF

 

tisdag, 11 december 2018 17:20

SPG köper byggrätt i Strömstad

alt
Christian Olofsson, vd för SPG.

 

Scandinavian Property Group (SPG) har avtalat med VGL Utveckling om att köpa en byggrätt omfattande 12.8900 kvm BTA i Strömstad. Området ligger strax söder om centrum, cirka 800 meter från Strömstad station. Totalt består projektet av 200 bostäder, vilka ska upplåtas både md bostadrätt och hyresrätt. Byggstart beräknas ske till sommaren med färdigställande under 2022. Hamilton Advokatbyrå med ansvarig delägare Charles Andersson har varit rådgivare till SPG.

 

– Strömstad är den kommun i Bohuslän som har vuxit snabbast under tioårsperioden 2007 till 2017 – en tillväxt på hela 14,4 procent. Vi ser fram emot att bidra till att skapa fortsatt tillväxt för Strömstad genom att skapa 200 centralt belägna bostäder, säger Christian Olofsson, vd för SPG.

 

Under 2017 och 2018 har SPG färdigställt cirka 1.700 bostäder  i Sverige och Norge. I byggrättsportföljen finns för närvarande byggrätter för cirka 350.000 kvm bostäder och samhällsfastigheter med mer än 4.000 bostäder som ska produceras fram till 2025.

tisdag, 11 december 2018 17:16

Fem nya kvarter i Järvastaden

alt
Solna stad planerar ytterligare fem kvarter i Järvastaden. Bilder: White arkitekter

 

Fem nya kvarter med 800-900 lägenheter, en stor förskola i två våningar samt en park i anslutning – det är huvuddragen i planförslaget för kvarteret Linnean i Järvastaden. Efter samråd tidigare i år har antalet bostäder ökat med ytterligare hundra lägenheter. Förslaget ska nu ut på granskning, vilket är sista stadiet innan detaljplanen står klar.

 

– Detta är ett naturligt nästa steg i utbyggnaden av Järvastaden. Kvartersstrukturen i kombination med den park som ligger i anslutning förstärker intrycket av stad i harmoni med naturen, säger Torsten Svenonius, ordförande i byggnadsnämnden, Solna stad.

 

Planområdet gränsar till kvarteret Pyrolan samt korsningen med Fridensborgsvägen och Raoul Wallenbergskolan. Öster om de nya kvarteren ligger kvarteret Grankällan, där 150 nya bostäder i form av radhus och kedjehus håller på att byggas. När alla planer för området är genomförda kommer Järvastaden att vara hem åt cirka 12.000 Solnabor.

alt
Microsoft köper mark i Tuna, Sandviken.

 

Gävle kommun och Sandviken kommun i Stockholmsregionen har beslutat att sälja totalt 130 hektar mark till Microsoft för 269 Mkr och skapar på så sätt förutsättningar för en av Sveriges större internationella investeringar.

 

Stockholmsregionen är attraktivt för företag som söker stabila, säkra och hållbara miljöer. Gävle-Sandviken är en av landets starkaste industri- och exportregioner, med styrkor som tillgänglig arbetskraft, mark, fossilfri energiproduktion, stabil driftsäkerhet samt närhet till Stockholm och Arlanda. Totalt säljer Gävle kommun och Sandvikens kommun 130 hektar mark, vilket storleksmässigt motsvarar ungefär 260 fotbollsplaner.

 

– Microsofts intresse av industrimark i två kommuner inom Stockholm Business Alliance är ett glädjande besked och visar på Stockholmsregionens attraktionskraft och globala konkurrenskraft”, säger Anna Gissler, tf vd för Stockholm Business Region.

 

Besluten om markförsäljning fattades vid extrainkallade kommunstyrelsesammanträden i Gävle och Sandviken. Den totala köpeskillingen är 269 Mkr. Gävle säljer mark för 140 Mkr och Sandviken kommun säljer mark för 129 Mkr.

 

– Det är väldigt spännande att ett företag som Microsoft, med en sådan magnitud inom den digitala infrastrukturen, är intresserad av stora markområden inom vår region. Vår målsättning är att detta blir en av regionens största industriella etableringar, säger Patrik Stenvard (M), kommunstyrelsens ordförande i Gävle.

 

– Att världsledande företag visar intresse för vår region stärker vår attraktionskraft och erbjuder spännande utvecklingsmöjligheter. Affären kan förstärka Gävle-Sandviken som en modern industriregion med ännu ett internationellt företag, säger Peter Kärnström (S), kommunstyrelsens ordförande i Sandviken.

 

Arbetet med att stötta Microsoft i investeringsprocessen har skett i ett nära samarbete mellan Stockholm Business Alliance, Gävle-Sandviken, Invest in Gävleborg, Business Sweden samt lokala partners.

Nu hoppas vi att med gemensamma krafter tillsammans med Microsoft skapa förutsättningar för nästa steg, säger Tora Holm, affärsutvecklare på Invest Stockholm som driver arbetet med etableringar inom det regionala samarbetet Stockholm Business Alliance.

alt
Några av fastigheterna som NP3 köper, säljs av Diös i Östersund.

 

NP3 Fastigheter har förvärvat sex industrifastigheter om 20.000 kvm med ett sammanlagt underliggande fastighetsvärde om 125 Mkr. Det årliga hyresvärdet för fastigheterna uppgår till 15,1 Mkr.

 

Fyra av fastigheterna ligger i Östersund och två i Sundsvall. Uthyrningsgraden uppgår till 91 procent och den genomsnittliga återstående löptiden för hyresavtalen uppgår till 4 år.

 

Fastigheterna i Sundsvall har tillträtts under fjärde kvartalet 2018 och fastigheterna i Östersund tillträds under januari 2019. Förvärven är gjorda i tre separata transaktioner. 

Sida 1 av 818