22 augusti 2018

Redaktionen

tisdag, 21 augusti 2018 17:04

NCC planerar linbana i Göteborg

alt
Enligt den ursprungliga tidplanen skulle linbanan mellan Järntorget och Wieselgrensplatsen i Göteborg kunna vara på plats till stadens 400-årsjubileum 2021. Upphandlingen har dock försenats så tidplanen kan behöva justeras.

 

NCC har fått i uppdrag av trafikkontoret i Göteborg att bidra i arbetet med en genomförandestudie och ta fram ett riktpris för en linbana mellan Järntorget och Wieselgrensplatsen i centrala Göteborg. Projektet är en totalentreprenad i samverkan med trafikkontoret där NCC tilldelats uppdraget för en första fas som kommer pågå i cirka ett år.

 

Under den första fasen ska en genomförandestudie göras och ett riktpris tas fram för byggnationen. Därefter ska ett politiskt investeringsbeslut tas för att gå vidare med den andra fasen, där själva byggnationen sker. Trafikkontoret har budgeterat projektet i sin helhet till cirka 1,1 Mdr kr.

 

Linbanans planerade sträckning är 3.000 meter och är tänkt att gå från Järntorget till Wieselgrensplatsen med två mellanstationer vid Lindholmen och Västra Ramberget. Blir projektet verklighet kommer linbanan att bli den första i Sverige som integreras i den ordinarie kollektivtrafiken och beräknas transportera 2.000 resenärer per riktning och timme, vilket motsvarar en spårvagnslinje i femminuterstrafik.

alt
Framtida vy från Tegelbacken med Snäckan 8.

 

alt

Vy idag från Tegelbacken med Snäckan 8.

 

alt

Planområdet inom tomträtten Snäckan 8 markerat med rött.

 

Skanska har erhållit lov av exploateringskontoret att riva Snäckan 8, KPMG:s gamla huvudkontor på Tegelbacken i Stockholm. Fastigheten ska ersättas med en större byggnadsvolym för centrum och kontor. Skanskas bolag Remulus Snäckan 8 AB innehar fastigheten med tomträtt. Nu föreslår exploateringskontoret att tomträtten för ljus BTA utökas från cirka 17.000 kvm till drygt 26. 000 kvm. Detaljplanearbete för det utökade bygglovet har påbörjats.

 

Den tidigare ägaren till Snäckan 8 var Alecta pensionsförsäkring som begärde en ny plan för Snäckan 8 i maj 2013 och Skanska köpte därefter tomträtten av Alecta och Skanska och fick en ny plan godkänd av exploateringsnämnden i juni år 2015.

 

Snäckan 8, på Herkulesgatan 23-25/Klarafaret 1/Tysta Marigången 2, som uppfördes år 1972 och byggdes om år 2003, hade KPMG som stor hyresgäst i många år. I juni 2015 avtalade KPMG om förhyrning om 8.300 kvm i Vasakronans fastighet Klara C.

 

Trots att bygglovet utökas kommer inte tomträttsavgälden att blir högre än nuvarande 12 Mkr/år för Snäckan 8. I samband med exploateringarna i kvarteret Trollhättan, Hästskon 12 och Orgelpipan 6, bestämde exploateringsnämnden att det på grund av höga ombyggnadskostnader så skulle tomträttsavgäld inte betalas för nettotillkommande byggrätt för kommersiellt ändamål för de 20 första åren.

 

alt
I april 2017 anvisade exploateringsnämnden i Stockholm två bostadskvarter i Hagastaden till Järntorget och Abacus. Kvarteren Organellen och Lyosomen blev planlagda för bostäder och innehåller tillsammans cirka 300 lägenheter. Byggstart kunde ske under våren 2018. Priset var då ett rekord med 39.000 kr/kvm. Nu säljer staden marken till Besqab och SKB för 27.400 kr/kvm.

 

I våras blev det en del medial uppmärksamhet kring Hagastaden efter det att byggbolagen Järntorget och systerbolaget Abacus valde att lämna tillbaka sina båda markanvisningar i området med hänvisning till den ekonomiska risken. Om exploateringsnämndens sammanträde den 23 augusti går som väntat så innebär det att båda kvarteren då tagits över av nya aktörer.

 

Kvarteren det handlar om är 8, Organellen och 9, Lysosomen. Det senare kommer bebyggas av SKB, Stockholms kooperativa bostadsförening, en anvisning som redan klubbats. Augustiärendet handlar om Organellen som i och med nämndbeslutet föreslås anvisas till bolaget Besqab.

 

– Detta beslut är välkommet och positivt för oss, säger projektchef Eleonor Eklind Forslin på exploateringskontoret. Det innebär att vi kan arbeta vidare utan större störningar i tidplanen och att vi undviker dyra och komplicerade provisorier, temporära åtgärder och avbrott i stadens egna kringliggande entreprenader.

 

Byggbolaget Besqab har de senaste åtta åren fått 14 markanvisningar i Stockholms stad, men ingen i Hagastaden. År 2019 planeras byggstart ske för källarvåningen. Därefter tar staden över för att bygga gata innan bolaget tillträder marken för att resa huset.

 

En markanvisning är en option för en byggaktör att ensam förhandla med staden kring ett specifikt kvarter.

 

Det var den 6 april fattade Exploateringsnämnden efter anbudstävling ett beslut om markanvisning av två bostadskvarter i Hagastaden till Järntorget och Abacus. Kvarteren Organellen och Lyosomen är planlagda för bostäder och innehåller tillsammans cirka 300 lägenheter. Byggstart kan ske under våren 2018.

 

I april 2017 skrev vi:

”Enligt information till Tidningen Fastighetsaktien bör 39.000 kr/kvm vara ett nytt rekord för Stockholm för exploateringskontorets markanvisningstävlingar. Det gamla markprisrekordet gällde Södra Värtan med cirka 37.000 kr/kvm.”

 

I en kommentar kan sägas allt är relativt och Järntorget och Abacus inser nu att när marknaden för nyproduktion av bostadsrätter i Stockholm är skakig, vilket innebär att ett markpris om 39.000 kr/kvm omöjligt för att erhålla en projektvinst. Nu får Besqab förvärva marken i Hagastaden för 27.400 kr/kvm för ljus BTA för bostäder och för 8.000 kr/kvm BTA för kommersiella lokaler. Besqabs exploatering innefattar cirka 150 bostadslägenheter och 1.000 kvm kommersiella lokaler. Vad SKB får för markpris har Fastighetsaktien ännu ingen uppgift om, men förmodligen är priset detsamma, 27.400 kr/kvm, även för SKB. SF

 

tisdag, 21 augusti 2018 12:42

Plummer och van Oosterom leder CBRE

alt

                                                                                                                                        

CBRE Global Investors meddelade under måndagen att företaget hade utnämnt Jeremy Plummer (bilden t v) till Global Chief Investment Officer och Sophie van Oosterom (bilden t h) som Plummers ersättare som CEO för CBRE EMEA.

 

Jeremy Plummer blev CEO för CBRE EMEA år 2016 då CBRE köpte Oxford Property Consultants, ett företag som Plummer hade grundat.

 

Sophie van Oosterom utnämndes till CIO för CBRE EMEA år 2015. Hon kom till CBRE år 2013, närmast från Lehman Brothers Real Estate Partners, där hon var chef för kapitalförvaltningen.

 

tisdag, 21 augusti 2018 11:35

Laneborg i ny roll på Riksbyggen

alt

                                                                                                                               
Magnus Laneborg är ny ansvarig för Riksbyggens bostadsbyggande i sydöstra Sverige. Han har närmast haft rollen som projektledare inom samma marknadsområde och har tidigare bland annat arbetat som underhålls-/projektchef på Cementa AB samt på Kalmar kommun som projektledare.
    

Riksbyggens marknadsområde Bostad Sydost innefattar bland annat Karlskrona, Växjö, Kalmar, Västervik, Hultsfred, Högsby och Visby.

 

– Det är ett mycket spännande marknadsområde med många städer med en fin tillväxt och där vi från Riksbyggen vill vara med och bidra till en framtida utveckling, säger Magnus Laneborg.

 

Han fortsätter:
– Vi går in i en spännande tid med ett stort behov av att bygga nya och mer hållbara bostäder som breda målgrupper har möjlighet att efterfråga. Därför bygger vi inom Riksbyggen många olika typer av bostäder med olika upplåtelseformer, från kvadratsmarta StegEtt-lägenheter till Bonum seniorboende och kooperativa hyresrätter för äldre.
    

Några av Riksbyggens pågående ocj planerade projekt i marknadsområdet är Brf Lokstallet, 136 bostadsrätter i centrala Växjö, Bonum Brf Cavallo, 29 seniorbostadsrätter i Kalmar, Fredriksskans, Kalmar, både hyres- och bostadsrätter i en ny stadsdel, Brf Skeppsbrokajen, 34 bostadsrätter granne med havet i Västervik samt kooperativa hyresrätter i Hultsfreds och Högsby kommun.

alt

                                                                                                                                       
Newsec tar in Thomas Kempf (bilden) som ny chef för den danska förvaltningsverksamheten, Newsec Datea. Han lämnar därmed en roll som COO på Coor Danmark. Thomas börjar sin nya tjänst den första oktober och fokus framöver kommer att ligga på att fortsätta utveckla arbetet med att digitalisera och effektivisera verksamheten.
    

Thomas Kempf blir del av Newsec Property Asset Managements nordiska ledningsgrupp och kommer att rapportera till Björn Lindeborg, chef Newsecs förvaltningsverksamhet
    

– Vi är väldigt glada över att kunna välkomna Thomas Kempf till Newsec. Förra året påbörjade vi ett förändringsarbete i syfte att stärka den danska verksamheten och Thomas har rätt kompetens för att ta det vidare. Dessutom indikerar hans tidigare erfarenheter att han kommer att passa bra in i vår kultur där passion för kollegor och kunder står i fokus, säger Björn Lindeborg.
    

Thomas Kempf är dansk medborgare med mer än 20 års erfarenhet från ISS, både i Storbritannien och Danmark, och han har varit Senior Vice President på Saxo Bank. Under sin tid på Coor arbetade han bland annat arbetat med att höja medarbetar- och kundnöjdheten samt förbättrat effektiviteten. Därtill var han övergripande ansvarig för integrationen av en nyförvärvad verksamhet.

tisdag, 21 augusti 2018 11:27

Bygg-Göta köper för 650 Mkr i Göteborg

alt

Skanska har utvecklat ÅF-Huset i Göteborg. Fastigheten, som ingår i kvarteret Tändstickan, stod klar i början av 2014 och vid årsskiftet 2014/2015 såldes den till Paretobolaget GBG Office 1 för 495 Mkr.


Bygg-Göta Fastigheter AB köper kontorsfastigheten ÅF-Huset i Göteborg för ett underliggande fastighetsvärde om 650 Mkr från ett Paretobolag, vilket medför en bruttovinst om 155 Mkr för Pareto. Den fullt uthyrda kontorsfastigheten är belägen i anslutning till E6/E20 i Kallebäck och omfattar cirka 15.000 kvm med ÅF som största hyresgäst. Byggnaden, vilken färdigställdes 2014, är miljöcertifierad enligt det internationella miljöcertifieringssystemet LEED och har det högsta betyget Platinum.
    

Överlåtelsen sker genom förvärv av samtliga aktier i GBG Office 1 AB, ett av Pareto bildat och förvaltat bolag. Tillträde kommer att ske i början på september.
    

– Fastigheten ligger strategiskt helt rätt för oss. Området runt Kallebäck är ett utvecklingsområde där man räknar med 5.000-10.000 nya invånare inom en femårsperiod och det känns väldigt bra att få vara en del av den utvecklingen, säger Ronny Persson, vd Bygg-Göta.
    

– Vi är nöjda över att ha genomfört en bra affär för våra investerare och är övertygade om att Bygg-Göta med sin starka lokala närvaro och erfarenhet av liknande fastigheter kommer att bli en fortsatt bra hyresvärd, säger Joachim Carlsson, vd för GBG Office 1 AB.
    

Panreal initierade affären och agerade köprådgivare i processen. Roschier var legal rådgivare åt GBG Office 1 AB.

måndag, 20 augusti 2018 17:36

Thon satsar 700 Mkr på Torp, Uddevalla

alt
Torp Köpcentrum i Uddevalla byggs ut och anpassas för kundernas framtida behov.

 

Två år efter köpet av Torp Köpcentrum i Uddevalla är nu Olav Thon Gruppen redo för total invändig renovering samtidigt som köpcentrumet byggs ut med 16.500 kvm. Över 700 Mkr ska satsas och den nya totala ytan 54.000 kvm beräknas öppna på den svenska nationaldagen år 2020.

 

Det var i november 2016 som Olav Thon Gruppen köpte Torp Köpcentrum av Steen & Ström. I denna affär om totalt 3,4 Mdr ingick även Steen & Ströms hälftenandel av Åsane Storcenter i Bergen.

 

– Vi ser med spänning på Torps framtid. Platsen, med dess omgivning, är helt unik och vi ser Torp Köpcentrum och handelsplatsen som en naturlig mötesplats för shopping såväl som nöjen, säger Hallgeir Åndal, CEO/VD på Thon Property AB.

 

Nya Torp köpcentrum kommer att få ytterligare cirka 30 butiker. Restaurangutbudet ökas och kommer att vara 8-10 procent av utbudet gentemot dagens 4 procent. Befintliga allmänna ytor rustas upp för att matcha utbyggnationen i både färg, form och funktion. Samtidigt som insidan förnyas kommer även nyheter på utsidan. Detta i form av en pendelparkering och nya busshållplatser.

 

– Samtidigt som vi bygger ut så förädlar vi över 4.000 kvm av befintlig storhandelsyta till småskalig shopping i härlig miljö. Vi tittar mot framtiden och bygger in flexibilitet i användandet av allmänna ytor och torg för att på ett enkelt sätt kunna ställa om vid förändrade beteenden och önskemål från konsumenten, säger Jessica Fredriksson, fastighetschef på Thon Property AB.

 

Med den byggnaden köpcentrumet, North Man-huset, (som ägs av Thon Property) samt ICA, blir den totala ytan på handelsområdet närmare 80.000 kvm. Efter utbyggnaden blir nästa steg att utveckla även denna byggnad.

 

– Vi tittar på lite olika inriktningar för tillfället och fastigheten ser ut att lämpa sig väl för olika typer av upplevelser. Det kan vara allt från bio till trampolinpark eller skatepark, avslutar Jessica Fredriksson.

måndag, 20 augusti 2018 17:33

Riksbyggen köper över 330 hyresrätter

alt
Projektet Kattugglan 5 i Nyköping.

 

Riksbyggen köper Bygg-Fast:s andel i tre hyresrättsprojekt som sammanlagt omfattar 330 hyresrätter i pågående produktion. Projekten uppförs i Stenungsund, Nyköping och Haninge och har alla initierats av Bygg-Fast och utvecklats av Riksbyggen och Bygg-Fast tillsammans. Projekten har byggstartats i gemensamma bolag där Riksbyggen nu köper Bygg-Fasts del.

 

De tre projekten är Kattugglan 5 i Nyköping omfattande 138 hyresrätter, Ribby Ängar etapp 3 i Haninge omfattande 118 hyresrätter samt Valeberget i Stenungsund om 74 hyresrätter.

 

– Vi är mycket glada över att vårt samarbete med Bygg-Fast är så framgångsrikt och att de tre projekten nu är under produktion. De 330 hyresrätterna kommer att ingå i Riksbyggens egenägda hyresbestånd som utökats kraftigt under senare år, säger Carl-Johan Hansson, chef affärsområde Fastigheter Riksbyggen.

 

Samarbetet mellan Riksbyggen och Bygg-Fast har utvecklats positivt de senaste åren och det fortsatta samarbetet ska möjliggöra fler projekt i områden med behov av hyresrätter.

 

Riksbyggen har tidigare i år beslutat att fördubbla produktionen av hyresrätter från dagens nivå på 600 bostäder/år till 1.200 bostäder/år. Samtidighet planerar Riksbyggen att fortsätta att utöka sitt egenägda hyresbestånd från dagens 5.400 hyresrätter till 7.500 hyresrätter. 

måndag, 20 augusti 2018 12:54

Agneta Jacobsson lämnar Cushman & Wakefield

alt
Agneta Jacobsson.


Efter 25 år inom Cushman & Wakefield lämnar Agneta Jacobsson, Head of Sweden and the Nordics, företaget senare i år. Arbetet med att utse hennes efterträdare pågår. Jacobsson var 1993 medgrundare till den svenska verksamheten inom dåvarande DTZ och ledde från 2004 verksamheten i Sverige. Hon har sedan 2008 varit del av EMEA Leadership Team. I september 2015 fick Agneta Jacobsson sin nuvarande roll som Head of Sweden and the Nordics med ansvar för integrationen mellan DTZ och Cushman & Wakefield samt för att etablera och utöka Cushman & Wakefields tjänster i Sverige och Norden.
    

Under sin tid som ansvarig för Cushman & Wakefields svenska verksamhet har Agneta Jacobsson bland annat medverkat till att bredda företagets tjänsteutbud genom nya affärsområden, såsom Agency Leasing och Retail Services. Samtidigt har affärsområdena Capital Markets, Valuation & Advisory och Occupier Services fortsatt att skörda många framgångar både lokalt och i Norden.
    

– Att etablera ett starkt Cushman & Wakefield-team i Sverige och att utveckla vårt varumärke över hela Norden har varit ett fantastiskt arbete. Jag känner nu att jag har uppnått de mål som sattes upp när jag fick denna möjlighet. Det har inte varit ett enkelt beslut, men tiden känns väl vald att överlämna till någon annan som kan fortsätta utvecklingen. Jag är oerhört stolt över vad vi tillsammans har uppnått och jag vet att teamets framgång fortsätter, säger Agneta Jacobsson.
    

Colin Wilson, Cushman & Wakefields Chief Executive Officer, EMEA, säger:
– Agneta har haft en avgörande roll när det gäller att etablera Cushman & Wakefield som en ledande fastighetsrådgivare i Sverige och i att bygga ett kraftfullt team över hela Norden. Hon har också varit drivande och en förespråkare för mångfald och integrationsinitiativ under sin tid inom företaget. Vi tackar Agneta för hennes långa och lojala tjänst inom bolaget och önskar henne all lycka och framgång framöver.

Sida 1 av 762