25 februari 2020

Redaktionen

torsdag, 13 februari 2020 12:29

Alecta rekordavkastar

 

 

Magnus Billing, vd för Alecta. Foto: Evelina CarbornAlectas avkastningen under 2019 var den bästa på 20 år med en avkastning om 20,3 procent för den premiebestämda försäkringen Alecta Optimal Pension och med 14,1 procent för förmånsbestämd försäkring. Alecta Optimal Pensions avkastning har varit 7,7 procent (6,7) i årstakt senaste femårsperioden. Under 2019 har Alecta genomfört flera större investeringar, med till exempel 6,2 Mdr kr i Heimstaden Bostad AB, med ett ytterligare framtida åtagande i bolaget om på 7,5 Mdr kr.

Alecta vann IPE Awards för Europas Bästa tjänstepensionsbolag och Bästa ränteförvaltare. Som första kapitalförvaltare i världen certifierade enligt ESG4Real:s hållbarhetsprinciper, och anslutit sig till investerarinitiativet Net-Zero Asset Owner Alliance (AOA) med målsättning att portföljerna ska vara klimatneutrala 2050.

– Under året har Alecta lyckats leverera den bästa avkastningen på tjugo år och samtidigt höjt de förmånsbestämda pensionerna och sänkt riskpremierna för sjukförsäkring, utvecklat vårt kundmöte och drivit ett ambitiöst förbättringsarbete. Det är ett styrkebesked från våra medarbetare, och ett glädjebesked för våra kunder som får en bra pension nu och i framtiden. Lika glädjande är det att vi dessutom utnämnts till Europas bästa tjänstepensionsbolag, säger Alectas vd Magnus Billing.

Under 2019 var avkastningen för den premiebestämda försäkringen Alecta Optimal Pension 20,3 procent, och för den förmånsbestämda försäkringen var den 14,1 procent. Därmed är 2019 det bästa året på över två decennier för Alecta, sett till avkastning. Bakgrunden är stigande börser världen över och en stark fastighetsmarknad, samt sjunkande räntor under året som bidragit till att även de räntebärande tillgångarna nått positiv avkastning.

Under året har kapitalförvaltningen reviderat placeringsriktlinjerna för att långsiktigt säkra god avkastning och goda pensioner. Framför allt avser revideringen ett bredare urval av tillgångsslag, företrädesvis en ökning av andelen reala tillgångar.

Under 2019 har Alecta genomfört flera större investeringar, t ex 6,2 miljarder kronor i Heimstaden Bostad AB, med ett ytterligare framtida åtagande på 7,5 miljarder kronor, 0,8 Mdr kr för en minoritetsandel i det onoterade svenska internetapoteket apotea.se samt 1 Mdr kr i Afrikas första sociala statsobligation.

Alecta blev även, som första kapitalförvaltare i världen, certifierade enligt ESG4Real:s hållbarhetsprinciper, som utfärdas av Responsible Investors Alliance International (RIA International). Alecta anslöt sig även till ett investerarinitiativ – Net-Zero Asset Owner Alliance (AOA) – med den gemensamma målsättningen att investeringsportföljerna ska vara klimatneutrala 2050.

 

 

Vackert beläget i Bredäng med utsikt över Mälaren och Sätraskogen ligger projektet Panorama, som blir HEBAs första bostadsrättsprojekt.

 

Parternas första gemensamma bostadsprojekt ligger nära Sätraskogens naturreservat.HEBA Fastighets AB och Åke Sundvall Byggnads AB har tecknat avtal som omfattar ett samägt bolag (50/50) med avsikt att uppföra bostadsrätter i Bredäng. Projektet ligger naturskönt på en höjd med strålande panoramautsikt över Mälaren, södra Stockholm och Sätraskogens naturreservat. Projektet går under namnet Panorama med anledning av att merparten av lägenheterna kommer att åtnjuta vacker utsikt. En skogspromenad bort ligger Mälarhöjdsbadet och boende kommer att ha tillgång till mycket goda kommunikationer med såväl tunnelbana som bil.

– Det här känns extra roligt för oss på HEBA eftersom det både är vårt första bostadsrättsprojekt och samarbetsprojekt. Vi har letat efter en partner som kompletterar våra styrkor och kan ta bolaget till nästa nivå och jag tycker att Åke Sundvalls Byggnads AB är precis den vi letat efter. Vi ser framemot att fortsätta våra diskussioner, inte bara kring samarbeten kring bostadsrätter utan även andra upplåtelseformer och jag hoppas och tror på ett långt och fruktbart samarbete, säger Patrik Emanuelsson, vd för HEBA Fastighets AB.

Bostadsrätterna kommer att vara fördelade i tre punkthus med ett underliggande gemensamt garage om totalt cirka 10.000 kvm BOA/LOA. Planerad byggstart är hösten 2020. Genom avtalet äger parterna 50 procent vardera av projektet.

– Detta samarbete är såväl utvecklande som roligt då vi båda bär på stolta byggmästartraditioner och våra kunskaper och erfarenheter kompletterar varandra väl. Vi vill skapa bostäder som tillför något extra till området de befinner sig i och som får människor att må bra. Panorama kommer att passa väl in i denna ambition och vi ser fram emot att bygga detta projekt tillsammans med HEBA, säger Martin Sundvall, vd för Åke Sundvall Byggnads AB.

Nu för parterna en dialog om fler framtida projektsamarbeten med olika upplåtelseformer och karaktär runt om Stockholm och Uppsala.

 

 

Södermalms Stadsdelsförvaltning ska flytta till projektet Glasfabriken på Verkstadsvägen i Hammarby sjöstad.Svenska Hus kontorsprojekt Glasfabriken, om 6.700 kvm i Hammarby Sjöstad, som blir klart i april 2021, har nu fått sin första hyresgäst.  Det kulturklassade fastigheten är byggd i tegel år 1950 som en fabrik för glasproduktion, och den ska få en påbyggnad med glasfasader.

– Vi välkomnar Södermalms Stadsdelsförvaltning till ett långt samarbete i detta spännande utvecklingsprojekt, säger Svenska Hus vd Daniel Massot. Att utveckla fastigheter tillsammans med kunder där vi förädlar och skapar värden ligger helt i linje med vår affärsidé.

Glasfabriken på Verkstadsvägen i Hammarby Sjöstad är en tidstypisk industrifastighet i tegel som genom åren gått från glasproduktion till kontorsändamål. Den klassiska fasaden ska bevaras men får nu en rejäl påbyggnad i form av fyra modernt glasade våningar.

Om ett drygt år flyttar Södermalm sin stadsdelsverksamhet från Medborgarplatsen till 6.700 nyproducerade kvadratmetrar söder om Skanstullsbron.

– Vi är väldigt glada över detta spännande projekt, säger stadsdelsdirektör Ann-Christine Jenvén. I Glasfabriken får vi en attraktiv mix av moderna, platseffektiva och hållbara kontorslokaler med närhet till bra kommunikationer. Här kommer våra medarbetare att få goda förutsättningar att även i fortsättningen ge bra invånarservice till södermalmsborna.


Svenska Hus äger totalt sammanlagt 105.000 kvm fatigheter i Stockholm, varav 85.000 kvm är kommersiellt.

– Men 450 lägenheter finns i ”pipen”, säger regionchefen Philip Wallgren. Vi kommer att dubbla bostadsbeståndet inom de närmaste åren. I anknytning till Glasfabriken finns för övrigt också fem radhusliknande enheter med egen täppa i en gammal traversbyggnad.

Philip Wallgren är nöjd med utvecklingen i sin region. Instrumentfabriken i Bromma blev klar förra året och Stockholmskontoret har pågående och kommande projekt i Bandhagen, Vinsta, Hagalund och Slakthusområdet vid Globen. Han säger:

– Svenska Hus jobbar aktivt med spännande förvärv och är ofta pionjärer i områden som är på gång. Det är vårt framgångsrecept - att vara tidigt ute och hitta specifika utvecklingsdelar där vi kan bygga om eller anpassa med hjälp av vårt byggbolag MVB, som ingår i samma koncern. Glasfabriken är ett typexempel. Först hade vi en bra hyresperiod med befintliga hyresgäster, nu har vi skapat ett projekt som faktiskt inte fanns!

Svenska Hus är ett onoterat fastighetsbolag inom familjeägda Gullringsbo Egendomar som växer organiskt i Stockholm, Göteborg och Skåne.

torsdag, 13 februari 2020 11:01

Delarka säljer Postens hk för 1,5 Mdr

 

 

Fastigheten Solna Polisen 2 färdigställdes i november 2003 och består av cirka 39.000 kvm uthyrningsbar yta. Det var BSK Arkitekter som formgav Postens huvudkontor efter att arkitektkontoret vunnit en tävling år 2000.Delarka Holding har ingått ett villkorat avtal om att sälja samtliga aktier i sitt enda dotterbolag Delarka Fastighet AB som äger fastigheten Solna Polisen 2. Köparen är ett nyetablerat nordiskt bolag som ska kapitaliseras av investerare innan tillträdet av aktierna i dotterbolaget. Köparen är konfidentiell. Försäljningen baseras på ett underliggande fastighetsvärde om 1.525 Mkr.

 

Fastigheten Solna Polisen 2 hade ett bokförda värde per 30 juni 2019 om 1.295 Mkr vilket innebär att det underliggande fastighetsvärdet i försäljningen överstiger fastighetens bokförda värde med 230 Mkr, motsvarande cirka 18 procent. Bedömt värdejusterat eget kapital i bolaget per tillträdet uppgår till cirka 160 kr/aktie, vilket innebär en premie om cirka 33 procent jämfört med Bolagets stängningskurs per 11 februari 2020 på Nasdaq First North Growth Market. På börsen gick aktien Delarka Holding upp från 119 kr till 145 kr under onsdagen.

– Sammantaget anser styrelsen att köpeskillingen i allt väsentligt reflekterar dotterbolagets verkliga värde och möjliga tillväxt med hänsyn till relaterade möjligheter och risker, skriver bolagets styrelseordförande Henrik Viktorsson i ett pressmeddelande.

Solna Polisen 2 färdigställdes i november 2003 och består av cirka 39.000 kvm uthyrningsbar yta och cirka 14.000 kvm parkeringsyta med ungefär 450 parkeringsplatser. Det var BSK Arkitekter som formgav Postens huvudkontor – Thinktank – efter att ha vunnit en internationell arkitekttävling i maj 2000

Postnords har sagt upp hyresavtalet med Delarka. Avtalet löper dock ut först den 30 april 2026.

Vasakronan sålde i november 2013 Postens huvudkontor för 1.230 Mkr till Delarka Holding, ett bolag bildat av Pareto Securities AB och Pareto Project Finance AS
. Se länk
 

 

Investors Vectura  har undertecknat ett avtal med Region Stockholm för förvärv av Bromma sjukhus som ska uppgraderas.


 

Vectura, ägt av Investor, har undertecknat ett avtal med Region Stockholm för förvärv av Bromma sjukhus. Förvärvet är villkorat av att regionfullmäktige fattar beslut om att genomföra försäljningen. Vectura ska renovera och utveckla sjukhuset för att erbjuda ett nytt vård- och omsorgsboende samt ytterligare vårdverksamhet.

 

På Bromma sjukhus bedrivs idag i huvudsak geriatrisk vård av Stiftelsen Stockholms Sjukhem. Efter genomfört förvärv kommer Stiftelsen Stockholms Sjukhem fortsätta bedriva geriatrik i oförändrad omfattning och tillsammans med Vectura avser man renovera och utveckla idag tomställda delar av byggnaden för att långsiktigt erbjuda ytterligare vård och samhällsservice.

Vecturas vision för Bromma sjukhus är att skapa ett vitaliserat vård- och omsorgshus med ett tillskott av samhällsfunktioner anpassade till dagens och framtidens behov. Framöver ska huset renoveras och utvecklas för att erbjuda ett nytt vård- och omsorgsboende samt ytterligare vårdverksamhet. Visionen är att omvandla byggnaden från en sluten vårdbyggnad till en mötesplats och dessutom ge Bromma- och västerortsbor möjligheten att bo kvar i sin närmiljö den dag man får behov av vård och omsorg.

– Vi ser fram emot att utveckla Bromma sjukhus tillsammans med Vectura. Stockholms Sjukhem är en långsiktig vårdgivare och vår ambition är att ge fler stockholmare möjlighet till en sammanhållen vård och omsorg av hög kvalitet, säger Karin Thalén, sjukhusdirektör på Stockholms Sjukhem. Vi delar Vecturas vision för Bromma sjukhus och ser stora möjligheter att skapa en miljö för sammanhållen vård, omsorg och service som möter människors behov.

Vecturas ambition är att i samband med renoveringen av Bromma sjukhus genomföra ett energiprojekt för att med hjälp av sol- och bergvärme samt modernisering sänka fastighetens klimatavtryck och samtidigt kunna erbjuda besökare samt anställda en bättre inomhusmiljö.

– Vi ser fram emot att i samarbete med Stockholms Sjukhem och övriga hyresgäster utveckla vården långsiktigt. Bromma sjukhus är ett utmanande projekt men vi ser potential i att skapa en vitaliserad och mer hållbar byggnad. Vi är beredda att göra de investeringar som krävs för att på nytt fylla byggnaden med vård och service i syfte att möta både dagens och morgondagens behov, säger Joel Ambré, vd för Vectura.

Framåt kommer Vectura utveckla byggnaden tillsammans med Stockholms Sjukhem och andra blivande hyresgäster.

Bromma Sjukhus
Bromma Sjukhus uppfördes 1971 och består av en högdel på 7 våningar, en lågdel med kulvert samt källarplan. Total uthyrbar yta är idag cirka 22.000 kvm. Bromma Sjukhus var tidigare en del av Beckomberga Sjukhus. Övriga delar av Beckomberga Sjukhus har byggts om till bostäder under 2000-talet.

Stiftelsen Stockholms Sjukhem
Stockholms Sjukhem erbjuder ett brett vårdutbud av hög kvalitet inom geriatrik, palliativ vård, rehabilitering och äldreomsorg. Verksamheten finns i egna lokaler på Kungsholmen och på Bromma sjukhus. Stockholms Sjukhem har egen forskningsenhet och är delägare i Ersta Sköndal Bräcke Högskola. Med cirka 1.300 anställda är Stockholms Sjukhem en av Sveriges största idéburna vårdgivare. Stiftelsen grundades 1867 och driver sedan dess vård och omsorg utan vinstsyfte.

Vectura

Vectura är ett fastighetsbolag som skapar värde för människor, företag och samhälle genom att utveckla upplevelser och platser. Vectura ägs av Patricia Industries – en del av Investor AB. Bolaget utvecklar, förvaltar och äger fastigheter inom segmenten samhällsfastigheter, kontor och hotell.

onsdag, 12 februari 2020 16:56

Ny vd för Sankt Kors i Linköping

 

 

 

 

 


Rekryteringen av Anna-Maria Jakobsson (bilden) innebär att hon tagit över stafettpinnen som vd på Sankt Kors i Linköping efter Johan Kristiansson. Hon har arbetat på Sankt Kors sedan 2017, som tillväxtchef och vice vd.


 

– Som kommunägt bolag har Sankt Kors ett viktigt uppdrag. Vi ska skapa förutsättningar för företag att etablera sig, växa och utvecklas i Linköping. Det är en otroligt stimulerande utmaning och jag ser fram emot att, tillsammans med mina medarbetare och samarbetspartners, fortsätta det goda arbete som redan gjorts, säger Anna-Maria Jakobsson.

 

Sankt Kors är i en intensiv och expansiv byggperiod med bland annat de stora projekten Ebbepark, Cavok District och Vreta Kluster. Fokus framöver kommer därför vara att förädla de miljöer som nu byggs.

 

– Det ska bli spännande att fylla våra nybyggda fastigheter med aktörer och innehåll. Sankt Kors har en unik roll som smörjkanna för att generera samverkan och nytta för våra kunder. Det är fantastiskt när vi möjliggör korsbefruktning mellan olika aktörer, något som i sin tur bidrar till tillväxt i hela regionen, säger Anna-Maria Jakobsson.

onsdag, 12 februari 2020 16:21

Skatteverket vill bygga arkiv i Härnösand

 

 

Från väster: Martin Wagenius, chef för Dokumentenheten på Skatteverket, och Andreas Sjölander (S), kommunstyrelsens ordförande i Härnösand, presenterade planerna på ett nytt arkiv för Skatteverket i Härnösand

 

Skatteverket vill utreda förutsättningarna att bygga ett arkiv på Saltviks industriområde. Arkivet ska vara på 3.000-4.000 kvm och ha plats för 20-30 medarbetare.

− Väldigt positivt. Det innebär inte bara nya arbetstillfällen utan befäster också Härnösands status som huvudstad i arkivlänet Västernorrland, säger kommunstyrelsens ordförande  i Härnösand, Andreas Sjölander (S).

Skatteverket har fått ett så kallat markanvisningsavtal som ger ensamrätt att under ett års tid utreda förutsättningarna för ett bygge. Bakgrunden är att Skatteverket under 2019 skickade ut en förfrågan till ett stort antal kommuner i norra Sverige och slutligen valde Härnösand.

− Det gjorde vi inte för att vi tycker synd om Härnösand utan för att de hade det klart bästa erbjudandet. Här finns färdig, detaljplanerad mark och även kultur, tradition och kompetens inom arkivområdet, säger Martin Wagenius, chef för Dokumentenheten på Skatteverket.

Skatteverket har idag arkivmaterial på ett 20-tal olika platser och vill nu i stället skapa ett centralt arkiv, bland annat för att flera av verkets stora kontor ska flytta till nya lokaler utan arkivmöjligheter.

− Vi vill också samla vår egen kompetens på ett ställe, säger Martin Wagenius.

Det nya arkivet planeras i ett nytt industriområde på Saltvik, bakom Mio Möbler strax norr om Härnösand. Skatteverkets förhoppning är att kunna flytta in sommaren 2021. Byggnaden ska rymma 25.000 hyllmeter och ha plats för upp till 30 medarbetare, men också utrymme för expansion.

− Regeringen har länge varit tydlig med att Sverige behöver fler statliga jobb utanför Stockholm så det här är ett mycket välkommet beslut, säger finansminister Magdalena Andersson. Att Skatteverket valt Härnösand är extra välkommet eftersom många statliga jobb försvann från länet mellan 2008 och 2014.

Regeringen har just nu ett förslag på sitt bord om att utlokalisera ytterligare upp till 80 statliga jobb till Härnösand.


− Det är viktigt att poängtera att förslaget om de 80 jobben inte har någonting med den här etableringen att göra. Skatteverket har gått ut med en helt egen förfrågan och Härnösand har helt enkelt haft det bästa erbjudandet, säger Andreas Sjölander, kommunstyrelsens ordförande  i Härnösand.
onsdag, 12 februari 2020 16:09

Erik Lemaitre lämnar SSM för K2A

 

 

 

 

 


Affärsutvecklingschef Erik Lemaitre (bilden), medlem av SSM:s koncernledning, slutar på SSM för att börja som affärsutvecklingschef på  K2A Knaust & Andersson.

 

– Erik har tillsammans med sitt team bidragit till att skapa den konkurrenskraftiga och välpositionerade byggrättsportfölj som SSM har idag. Jag har haft förmånen att få lära känna Erik såväl under min tid på NCC som under mitt första halvår på SSM, där Erik har bidragit med gedigen kunskap och erfarenhet i olika kommersiella sammanhang och transaktioner. Jag önskar Erik all lycka till i hans kommande uppdrag, säger Mattias Lundgren vd och koncernchef för SSM.

 

Erik Lemaitre lämnar SSM under andra kvartalet 2020.

 

 

Vd för Sehlhall fastigheter är Dan T. Sehlberg.

 

Sehlhall Fastigheter utökar sin närvaro på Värmdö genom förvärv av en fastighet om 6.500 kvm. På fastigheten ämnar Sehlhall uppföra en modern förskola om 8-10 avdelningar, med plats för 120-150 barn. Förvärvet förstärker bolagets uttalade fokus på social infrastruktur. I Sehlhall Fastigheter är Dan T. Sehlberg vd och styrelseordförande är Anders Borg, fd finansminister. I styrelsen finns även Ulf Adelsohn, fd partiledare för moderaterna, fd finansborgarråd och fd landshövding i Stockholm.

Planerad byggstart är andra halvan av 2020, och fastigheten ska vara färdigställd till och med höstterminen 2021. Förskolan kommer att vara belägen i Torsby i Värmdö kommun, och kommer att utvecklas inom affärsområdet Skolfastigheter.

Värmdö kommun har i en förstudie uppskattat att behovet av nya förskoleplatser på norra Värmdölandet ökar till 190 platser redan 2022. I förstudien pekar man specifikt ut den aktuella fastigheten vid Kalvandövägen i Torsby för nästa förskoleetablering.

– Värmdö är en tillväxtkommun med stort behov av barnomsorg och vår fastighet har ett mycket bra läge för ändamålet. Förskolan i Torsby utvecklas för en långsiktig och hållbar förvaltning inom klimatneutral social infrastruktur, säger Dan T. Sehlberg, vd och koncernchef för Sehlhall Fastigheter.

Sehlhall äger och förvaltar sedan tidigare en förskola i Värmdö kommun, belägen i Gustavsbergs centrum.

 

Sehlhall som bildades år 2019 med investerare som CH Svanberg AB med Carl-Henric Svanberg, Industricentralen med familjen Hirsch, Thord Wilkne med familj samt Tibia Konsult. Det första kapitalet som restes var 200 Mkr.

onsdag, 12 februari 2020 15:11

Patrizia köper Berlins högsta kontorstorn

 

 

Patrizia AG har köpt av Treptower, ett landmärke med 32 våningar och den högsta kontorsbyggnaden  i Berlin.


 

Patrizia AG har köpt av Treptower, ett landmärke och den högsta kontorsbyggnaden i Berlin. Säljare är ARB Investment Partners. Köpeskillingen har inte meddelats. Denna transaktion ökar värdet på Patrizias kontorsportfölj i Europa till nära 14 miljarder euro, drygt 150 Mdr kr

Treptower med 32 våningar, som omfattar 26.000 kvm uthyrningsbar yta,  är uthyrd till 99 procent till elva företag med en genomsnittligåterstående kontraktstid om 4,2 år. Den största hyresgästen är Bundesanstalt für Immobilienaufgaben, den myndighet som tillhandahåller fastighetstjänster till federala myndigheter. Bland andra hyresgäster finns navigeringsspecialisten TomTom, IT-tjänsteleverantören Atos och den öppna bankportalen OptioPay.

Treptower byggdes 1998 med ett exklusivt läge vid floden i Mediaspree, ett läge i Berlin, som i allt högre grad ses som ett attraktivt alternativ till CBD. Fastigheten är också belägen i närheten av transportförbindelser med enkel åtkomst till kollektivtrafik.

Ulf Christiansen, Director Transactions på Patrizia, säger i en kommentar:
– Detta förvärv visar vår förmåga att finna och genomföra köp av landmärken som attraktiva investeringar för våra kunder. Även om Treptower levererar ett säkert kassaflöde, erbjuder fastigheten också en potential för aqtt öka hyresintäkterna på medellång sikt, och utnyttja fastighetens läge i ett dynamiskt område i Berlin där efterfrågan på beboare är stark.