25 februari 2020

Redaktionen

 

 

Kontorshuset Hyllie Terrass omfattar 12 våningsplan och kommer att få en uthyrningsbar yta om cirka 14.000 kvm.

 

 

 

Byggnadsarbetet med Hyllie Terrass inleds under det första kvartalet 2020 och kontorshuset planeras att stå klart under det fjärde kvartalet 2022.

 

Skanska har sedan tidigare utvecklat flera stora kontorsprojekt i Malmö, bland annat Klipporna i Hyllie, Malmö Live, STUDIO och i år färdigställs kontorshusen Epic och Aura, varav Aura såldes till Vasakronan nyligen.

 


Skanska investerar cirka 590 Mkr i ett klimatneutralt kontorsprojekt i Hyllie, Malmö. Byggkontraktet är värt cirka 420 Mkr, vilket kommer att inkluderas i orderingången för Sverige för det första kvartalet 2020.

Kontorshuset Hyllie Terrass omfattar 12 våningsplan och kommer att få en uthyrningsbar yta om cirka 14.000 kvm. Det kommer att erbjuda ett optimalt kommunikationsläge vilket möjliggör för företag att kunna verka hållbart i alla led.

Hyllie Terrass är ett av de projekt i Sverige som ingår i Sweden Green Building Councils pilotstudie om att NollCO2-certifiera byggnader. Syſtet med NollCO2 är att driva på ett byggande med netto-noll klimatpåverkan och få branschens hållbarhetsarbete att fortsätta utvecklas. Utöver NollCO2-certifieringen kommer Hyllie Terrass att hållbarhetscertifieras enligt LEED samt hälsocertifieras enligt WELL.

Byggnadsarbetet inleds under det första kvartalet 2020 och kontorshuset planeras att stå klart under det fjärde kvartalet 2022.

Skanska har sedan tidigare utvecklat flera stora kontorsprojekt i Malmö, bland annat Klipporna i Hyllie, Malmö Live, STUDIO och i år färdigställs kontorshusen Epic och Aura, varav Aura såldes till Vasakronan nyligen.

Skanska är ett av de ledande projektutvecklings- och byggföretagen i Norden, med verksamhet inom husbyggnation och infrastrukturbyggande i Sverige, Norge och Finland samt utveckling av bostäder och kommersiella fastigheter på utvalda hemmamarknader. Kommersiell fastighetsutveckling sker även i Danmark. Skanska omsatte cirka 70 Mdr kr i sin nordiska verksamhet och hade drygt 15.200 anställda under 2019.

 

 

Hufvudstaden öppnar efter årsskiftet 2021 ett koncept med coworking som kallas Cecil i fastigheten på Biblioteksgatan 5, där restaurang Cecil öppnade år 1917, redan då ägdes denna fastighet av Hufvudstaden.

 

Efter årsskiftet 2021 öppnar Hufvudstaden Cecil Coworking i Bibliotekstan. Det blir fastighetsbolagets första egna anläggning för coworking som drivs i egen regi. Cecil Coworking är ett koncept som erbjuder arbetsplatser i ett attraktivt läge, en förstklassig service och ett professionellt nätverk. Det kommer att vara en premiumanläggning på cirka 3.000 kvm och innehålla cirka 300 kontorsplatser.

Marknaden för flexibla delade kontor har haft en stark tillväxt under de senaste åren. Många företag uttrycker att de hellre vill köpa ett tjänstepaket än en kontorsyta och att de gärna vill vara en del av ett professionellt nätverk. Något som ger ökad arbetsglädje och som kan gynna deras affärer.

– Vi har under de senaste åren sett ett förändrat kundbehov där intresset för coworking ökat. Två av Hufvudstadens styrkor, att äga fastigheter i centrala citylägen och att ge förstklassig personlig service till våra hyresgäster, utgör också grunden för ett attraktivt coworking-koncept. Vi vill med Cecil Coworking skapa ett erbjudande som ger medlemmarna de bästa förutsättningarna för att bli framgångsrika, säger Anders Nygren, affärsområdeschef Stockholm, Hufvudstaden.

Den första Cecil Coworking öppnar i Bibliotekstan i Stockholm och det är från Bibliotekstans historia som namnet har hämtats. Redan för hundra år sedan var Cecil en känd mötesplats i Stockholm, då som restaurang och nattklubb men nu i form av en modern arbetsplats som ska göra medlemmarnas arbetsliv mer inspirerande och effektivare.

– Det känns väldigt kul att kunna knyta ihop historien genom att ge vårt coworking-koncept namnet Cecil. Fastigheten på Biblioteksgatan 5, där restaurang Cecil öppnade år 1917, ägdes redan då av Hufvudstaden. Nu ger vi Cecil nytt liv ett stenkast därifrån, i korsningen Smålandsgatan och Norrlandsgatan. Vi tillför därmed ytterligare energi, kreativitet och rörelse i Biblioteksstan, säger Anders Nygren.

Cecil Coworking kompletterar Hufvudstadens övriga erbjudanden med traditionella kontor och konceptet Redo som består av nyckelfärdiga egna kontor. Varierande kundbehov med önskningar som mer flexibilitet, korta eller långa kontrakt, större eller mindre yta kan därmed mötas med olika erbjudanden.


fredag, 14 februari 2020 11:31

Besqab köper fyra fastigheter i Aspudden

 

 

Besqab köper fyra fastigheter i Aspudden av Boform Fastighetsutveckling AB för 100 Mkr.

 


Besqab har avtalat om förvärv av fastigheter i Aspudden genom en bolagsaffär. Här planerar Besqab att uppföra cirka 60 bostadsrättslägenheter. Detaljplanearbetet är i startskedet och produktionsstart beräknas till 2023.

Besqab har avtalat om att förvärva de fyra fastigheterna Staven 8-11 i Aspudden i Stockholm. Säljare är Boform Fastighetsutveckling AB. Projektet är ett kompletteringsprojekt i norra Aspudden, ett av Stockholms mest attraktiva bostadslägen utanför innerstaden. Hemsala har varit rådgivare åt Boform.


Besqab planerar att uppföra cirka 60 bostadsrättslägenheter. Detaljplanearbetet befinner sig i ett startskede och produktionsstart beräknas ske 2023. Köpeskillingen uppgår till cirka 100 Mkr.

– Det känns väldigt bra att börja året med ett förvärv, säger Anette Frumerie, vd för Besqab. Vi är alltid selektiva med förvärv och tittar noga på läget och hur vi kan utveckla attraktiva bostäder för just den aktuella platsen. Här är ett väldigt fint läge med promenadavstånd till tunnelbana såväl som till Liljeholmen och till Vinterviken.

 

 

Annika Edström, Head of What´s Next på Cushman & Wakefield i Sverige och Anders Elvinsson, Head of Valuation & Advisory på Cushman & Wakefield i Sverige.

 


Industri- och logistikfastigheter väntas ha bäst utveckling 2020 enligt investerarkåren
Cushman & Wakefields halvårsvisa undersökning bland investerare “Property Investor Confidence Index” visar på fortsatt sjunkande direktavkastningskrav för kontor och en optimism avseende den egna portföljens kommande värdeutveckling under 2020.


Optimism präglar Cushman & Wakefields svenska Investor survey index som släpps i februari. För 43:e gången och tolfte året i rad har Cushman & Wakefield i Sverige sammanställt Property Investor Confidence Index med fastighetsinvesterares uppfattning om fastighetsmarknaden det senaste kvartalet samt syn på kommande kvartal. Störst optimism i undersökningen ses denna gång för segmenten kontor och industri. Utvecklingen för handelsfastigheter bedöms enligt respondenterna i undersökningen som fortsatt svag.

Annika Edström
, Head of What´s Next på Cushman & Wakefield i Sverige, säger:
– Efter det transaktionsrekordår som var 2019 tror jag att det är extra många som är nyfikna på om vi har nått toppen nu eller om utvecklingen fortsätter framöver. Vi kan konstatera så här långt att transaktionsvolymerna för kvartalet redan i början av februari översteg hälften av förra årets kvartal, något som talar för en fortsatt positiv riktning. Det är i mångt och mycket säljarens marknad när ännu fler investerare än i tidigare undersökning uppger sig vara nettoköpare under året som kommer, en utveckling som självklart kan påverka värdeutvecklingen positivt.

Enligt undersökningen tror investerare starkast på att de bästa affärerna för året kommer att möjliggöras inom segmenten industri och logistik. Även samhällsfastigheter kvalar in som det segment där det bedöms gå att uppnå bäst totalavkastning under 2020.

Anders Elvinsson
, Head of Valuation & Advisory på Cushman & Wakefield i Sverige, säger:
– Resultatet är inte förvånande då retail idag genomgår en omdaning vilket gynnar logistikmarknaden. Butikshyran i ett bra läge jämfört med motsvarande yta för logistik i bra närförortsläge kan idag vara mer än tio gånger så hög, vilket många investerare ser som ohållbart på sikt med tanke på att e-handeln växer i snabb takt. Att industrisegmentet bedöms ha goda förutsättningar för att leverera attraktiv avkastning under kommande period bör vara starkt kopplat till attraktiva finansieringsmöjligheter, vilket initialt kan generera hög avkastning på eget kapital, om än med en restvärdesrisk som inte ska underskattas.


torsdag, 13 februari 2020 18:25

Colliers rådgivare åt MatHem i Farsta

 

 

MatHem kommer att flytta sitt lager till Larsboda i Farsta. Fastighetsutvecklaren ​Logistic Contractor kommer att efter att ha utvecklat fastigheten för sin hyresgäst MatHem som nu har tecknat ett hyresavtal.

 


Colliers har agerat rådgivare gällande ett nytt lager i Stockholm åt MatHem. Colliers team inom Corporate Solutions började söka efter lägen för ett nytt lager åt Mathem för cirka 1 år sedan då MatHem är inne i en stark tillväxtfas och i behov av ett nytt lager för att kunna möta kundernas ökade efterfrågan.

MatHem eftersöker ett citynära logistikläge och har efter att ha tittat på flera alternativ i bland annat Brunna, Rosersberg och Jordbro, valde MatHem att flytta sitt lager till Larsboda i Farsta.

 

Fastighetsutvecklaren ​Logistic Contractor har tecknat ett hyresavtal med MatHem och kommer att utveckla fastigheten för sin hyresgäst. Den miljöcertifierade anläggningen kommer bland annat att drivas av Stockholms största installation av solceller, vilket innebär att MatHem till stor del kommer att bli självförsörjande på förnybar el. Lagret beräknas att tas i drift under 2022.

Anders Thor, Head of Corporate Solutions på Colliers säger:
– Det har varit en lång process med att hitta ett citynära logistikläge till MatHem. Jag är väldigt nöjd med utfallet när nu MatHem flyttar till Larsboda där de får möjligheten att anpassa sina nya lokaler efter sin verksamhet.

Innan slutgiligt beslut om lagret tas ska ärendet nu genomgå sedvanlig politisk process inom Stockholms stad. Ambitionen är att det nya lagret kan tas i drift under 2022

torsdag, 13 februari 2020 17:05

Lansa fortsätter att expandera i Karlstad

 

 

Fastigheten Strålen på Vikensgatan i centrala Karlstad med 88 lägenheter är Lansas Fastigheters senaste förvärv. Foto: Lansa


Lansa Fastigheter tar för sig i Karlstad. Nyligen blev det klart med ytterligare ett förvärv. Denna gång är det 88 hyreslägenheter i centrala Karlstad som förvärvas från Pråmkanalen AB och Alf Zetterström Invest AB. Läget i stadsdelen Viken är perfekt med direkt närhet till centrum, handel och allmänna kommunikationer, intygar John Ödman, utvecklingsansvarig på Lansa.

Karlstad var en av de första regionstäderna Lansa valde att satsa på. Sedan tidigare äger bolaget 200 lägenheter i Fullriggaren och 170 lägenheter i Galeasen 6. Dessa kompletteras nu med 88 lägenheter i Strålen i stadsdelen Viken. Hyreslägenheterna är fördelade på två huskroppar och ligger i nära anslutning till centrum och centralstationen.

– Det går inte att bo så mycket centralare i Karlstad och lägenheterna har en mycket hög boendestandard vilket gör dem eftertraktade. Vakansgraden är noll, säger John Ödman.

Det planerade resecentrum som ska byggas ligger bara några stenkast från Strålen. I samband med att det nya resecentret etableras planeras det för nya passager som knyter ihop Viken med stationsområdet och Karlstad centrum.

I slutet av förra året tillfördes Lansa ytterligare kapital i en nyemission.

– Vi är ständigt på jakt efter fastigheter eller projekt som stämmer in på bolagets affärsidé och denna affär i Karlstad är ett utmärkt exempel på fastigheter som vi vill förvärva i regionstäder, konstaterar John Ödman.

Tillträde till fastigheterna har skett, säljarens rådgivare har varit Real Advice och KPMG.

torsdag, 13 februari 2020 14:44

HEBA ökade vinsten till 724 Mkr

 

 

Patrik Emanuelsson, vd för HEBA Fastighets AB.


HEBA fortsätter att redovisa ett förbättrat förvaltningsresultat för helåret 2019 med en ökning om 6,2 procent, trots att bolaget under det gångna året avyttrat sex fastigheter. Försäljningspriset för de sex fastigheterna var 755 Mkr. För helåret ökade HEBA hyresintäkterna till 388,4 Mkr (380,5). Driftsöverskottet förbättrades till 261,1 Mkr (250,2), vilket innebar att förvaltningsresultatet stärktes till 178,8 (168,4) Mkr. Årets resultat steg till 724,1 Mkr (653,6) Mkr, motsvarande 8,77 (7,92) kr per aktie. I resultatet ingick värdeförändringar på fastigheter med 620,7 Mkr (557,2).

I balansen ökade värdet på förvaltningsfastigheterna till 10.153,3 Mdr kr (9.655,5). De långfristiga räntebärande skulderna minskade till 1.612,0 Mkr (1.860,0) medan de kortfristiga räntebärande skulderna ökade svagt till 1.747,0 Mkr (1.719,0). Lånen finansierades till en sänkt genomsnittlig ränta om 1,3 procent (1,4).

 

Det egna kapitalet ökade till 5.508,8 Mkr (5.041,0). Det innebar att soliditeten stärktes till 52,9 procent (50,1) med en räntetäckningsgrad som stärktes till 4,6 gånger (4,1).

Under året har HEBA förvärvat nyproduktion i Salem, tillträtt ett nybyggnadsprojekt i Norrtälje samt fortsatt arbetet med utvecklings- och ROT-projekt, allt till en total investering om 606 Mkr. Bolaget har cirka 500 lägenheter är under produktion, varav cirka 300 kommer att färdigställas under 2020.

I bokslutet säger Patrik Emanuelsson, vd för HEBA:
– Marknadens efterfrågan på hyresbostäder och samhällsfastigheter är större än någonsin, både hos fastighetsägare och hyresgäster. Vi följer lagd strategi med full kraft och vi ska utveckla många nya spännande projekt.

torsdag, 13 februari 2020 14:07

Rekordvinst om 3,15 Mdr för Fastpartner

 

 

Den 25 november förvärvade Fastpartner av NCC fastigheten Herrjärva 3 i Solna för en köpeskilling om 1.540,0 Mkr. Fastighetens årliga hyresintäkter uppgår till cirka 78 Mkr. Fastpartner tillträder fastigheten den 5 mars 2020.


För helåret 2019 ökade Fastpartner hyresintäkterna med 16,3 procent till 1.686,5 Mkr (1.450,6). Driftnettot steg med 19,5 procent till 1.173,0 Mkr (981,9) MSEK, vilket gav en överskottsgrad om 69,6 procent (67,7). Förvaltningsresultatet ökade med 16,7 procent till 849,6 Mkr (728,1). Resultat efter skatt ökade starkt till 3.147,0 Mkr (1.805,9), där årets orealiserade värdeförändringar på fastigheter ingick i resultatet med 2587,6 Mkr (1.198,6).

I balansen ökade fastigheternas marknadsvärde till 28.172,4 Mkr (22.330,0), samtidigt som de långfristiga skulderna steg till 13.801,1 Mkr (9.656,1), medan de kortfristiga skulderna minskade till 3.553,0 Mkr (4.758,6). Det innebar att det egna kapitalet ökade till 12.613,7 Mkr (9.114,3) med en soliditet som steg till 42,1 procent (38,7) och en räntetäckningsgrad som stärktes till 4,2 gånger (3,9).


Den 25 november förvärvade Fastpartner av NCC fastigheten Herrjärva 3 i Solna för en köpeskilling om 1.540,0 Mkr. Fastighetens årliga hyresintäkter uppgår till cirka 78 Mkr. Fastpartner tillträder fastigheten den 5 mars 2020.

Fastpartner har redan uppnått ställda mål för år 2020. Nya mål kommer nu att tas fram och fastställas av styrelsen vid styrelsemötet den 23 april och presenteras i delårsrapporten per 31 mars 2020 som släpps samma dag.

Styrelsen föreslår en utdelning om 1,90 (1,60) kr per stamaktie av serie A, en utdelning om 5,0 (0,0) kr per stamaktie av serie D och en utdelning om 6,68 (6,68) kr per preferensaktie.

I rapporten säger vd Sven-Olof Johansson:
– Fjärde kvartalet var det bästa någonsin för Fastpartner. Vi kan konstatera att kvartal fyra 2019 är bolagets bästa kvartal någonsin med ett förvaltningsresultat efter värdeförändringar om 1.647,8 Mkr. Det fjärde kvartalet satte även punkt för ett rekordår. Nettouthyrningen har fortsatt att förbättras och uppgår för hela 2019 till 33,6 Mkr. SF

torsdag, 13 februari 2020 12:58

Skanska bygger kontor i London för 3 Mdr kr

 

 

Skanska bygger den kommersiella kontorsbyggnaden på 20 Ropemaker Street, omfattande 39.000 kvm, i centrala London.


Skanska har tecknat avtal med Great Elm Assets Limited, i samarbete med Old Park Lane Management Limited och dess utvecklingspartner CO—RE, om att bygga den kommersiella kontorsbyggnaden 20 Ropemaker Street i centrala London, Storbritannien. Kontraktet är värt GBP 240 M, cirka 3 Mdr kr, vilket kommer att inkluderas i orderingången för Europa för det första kvartalet 2020.

Projektet omfattar cirka 39.000 kvadratmeter kontorsytor samt 1.100 kvm detaljhandelsutrymmen på markplan. Som en del av projektet kommer mekaniska, elektriska och VVS-tjänster att installeras i den 25 våningar höga byggnaden.

Projektet avser att uppnå certifieringarna BREEAM ‘Outstanding’ och WELL Building Standard Version 2 - Platinum.

Byggnationen kommer att starta under det första kvartalet 2020 och den ska vara slutförd under inledningen av 2023.

Skanska är ett av de ledande projektutvecklings- och byggföretagen i Europa. Skanska omsatte 36 Mdr kr under 2018 och hade cirka 14.200 anställda i sina europeiska verksamheter.

torsdag, 13 februari 2020 12:49

Olle Torefeldt, ny vice vd på Stockholmshem

 

 

 

 Rekryteringen av Olle Torefeldt (bilden) innebär att han blir ny vice vd på Stockholmshem. Han har samtidigt fått ett nytt uppdrag inom företaget som avdelningschef för Utveckling & Marknad.

– Olle har ett stort kunnande och en erfarenhet inom både branschen och Stockholmshem och har verkat i flera ledande funktioner i företaget, säger vd Anette Sand. Han har ett starkt engagemang för såväl våra kunder som för bolagets utveckling i stort. Han får nu ett särskilt ansvar för dessa frågor som chef för Utveckling och Marknad, vid sidan av sitt uppdrag som vice vd.

Den nya avdelningen Utveckling och Marknad samlar enheter och funktioner inom Bostadsuthyrning, Hållbarhet, IT, Kommunikation, Kundtjänst, Marknad och Verksamhetsutveckling. I sin roll som vice vd efterträder Olle Torefeldt tidigare vice vd Linus Johansson, som lämnar Stockholmshem för annan verksamhet.

AB Stockholmshem, grundat 1937,  har cirka 55.000 hyresgäster. Stockholmshem är ett av landets största bostadsföretag och ingår i koncernen Stockholms Stadshus AB, som ägs av Stockholms stad. Fastighetsbeståndet omfattar cirka 27.500 bostäder och 3.700 lokaler.