25 februari 2020

Redaktionen

måndag, 17 februari 2020 13:11

SBB byggstartar nya kommunhuset i Nykvarn

 

 

Box Bygg har fått i uppdrag att bygga om kommunhuset i Nykvarn i en om- och tillbyggnad om cirka 2.000 kvm till totalt 3.900 kvm kontor. Byggherren SBB har valt att arbeta med Gatun Arkitekter.

 


Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB, SBB, och Nykvarns kommun har tecknat ett 25-årigt hyresavtal om en om- och tillbyggnad av Nykvarns kommunhus. Projektet byggstartas nu och BOX Bygg är totalentreprenör.

Kommunhuset i Nykvarn kommer att genomgå en om- och tillbyggnad om cirka 2.000 kvm till totalt 3.900 kvm kontor för kommunens anställda inklusive kommunens befintliga bibliotek.

När kommunen växer ökar även antalet anställda. På grund av platsbrist är personalen idag utspridd på fyra olika ställen. I det nya huset samlas alla under ett tak och medborgarna får en större och mer anpassad mötesplats. Om- och tillbyggnad beräknas vara klart för inflyttning under våren 2021.

Box bygg har på uppdrag av SBB att utföra totalentreprenaden på om- och tillbyggnad av kommunhuset. SBB har valt att arbeta med Gatun Arkitekter.

 

 

Serneke ska riva vissa befintliga byggnader i Brandbergens centrum för att bygga dels cirka 3.500 kvm kommersiella lokaler i Brandbergen centrum, dels bygga 400 nya lägenheter i direkt anslutning till centrumet. Bostäderna byggs i sex huskroppar, varav den högsta når 61 meter över markplan.


 


När Brandbergen Centrum i Haninge kommun utanför Stockholm ska byggas om och utökas med cirka 400 nya bostäder är det Serneke som blir totalentreprenör. Serneke och fastighetsbolaget Savana AB har tecknat ett totalentreprenadavtal värt omkring 500 Mkr.

Entreprenadkontraktet omfattar förutom rivning av vissa befintliga byggnader även nybyggnation av dels cirka 3.500 kvm kommersiella lokaler i Brandbergen centrum, dels av 400 nya lägenheter i direkt anslutning till centrumet. Bostäderna byggs i sex huskroppar varav den högsta når 61 meter över markplan.

I stadsdelen Brandbergen, som ligger i Haninge kommun strax söder om Stockholm, bor i dag cirka 12.000 personer. I Brandbergen, som har ett centralt läge i Haninge kommun, pågår ett flertal stadsbyggnadsprojekt som är del i den omvandling som syftar till att utveckla Haninge stad. Nya bostäder och omvandlingen av centrum är en del i detta. Brandbergen Centrum, som ligger i norra delen av stadsdelen, är ett övertäckt stadsdelscentrum som öppnade 1974 och är navet i Brandbergen. Här finns närservice, kollektivtrafik och många av områdets mötesplatser.

– Det är ett mycket spännande projekt vi får vara del av när Brandbergen Centrum ska utvecklas. Vi ser fram emot att kunna bidra till att stadsdelen blir både vackrare, tryggare och ett lyft för alla som idag bor och kommer att bo där, säger Erik Carmestedt, arbetschef på Serneke.

– Vi är mycket glada över att nå en överenskommelse om ett samarbete med Serneke, ett entreprenadföretag som vi har haft ögonen på de senaste åren. Vårt gemensamma arbete för att få detta projekt till genomförande har varit lyckat och vi hoppas att detta blir starten på ett långvarigt samarbete oss emellan, säger Vesko Mijac, vd och grundare av Savana AB.

Arbetena inleds i mars med rivning av befintligt parkeringsdäck följt av grund- och markarbeten. Enligt planen ska projektet vara genomfört i början av 2023. Projektet är villkorat av beviljat bygglov.

Ordersumman om cirka 500 Mkr inkluderas i orderingången när villkoret om bygglov är uppfyllt, vilket förväntas ske i första kvartalet 2020.

 

 

I Riksbyggens Brf Branddammen med 70 lägenheter i Bandhagen ska det finnas allt från yteffektiva smålägenheter med bra förvaring till rymliga bostäder med dubbla balkonger, generösa sovrum och möjlighet till extra WC. Många av planlösningarna är flexibla.


 


Hälften av de 70 lägenheterna i Riksbyggens Brf Branddammen i Bandhagen är sålda, vilket innebär att bygget nu kan starta. I Brf Branddammen kommer sju av bostadsrätterna att kunna hyrköpas av unga vuxna.

– Brf Branddammen är ett mycket populärt projekt och det är väldigt roligt att vi nu kan starta bygget. Det blir ett bekvämt boende nära Högdalens centrum och tunnelbanestation och med genomgående stort fokus på hållbarhet genom hela projektet, berättar Mikael Olsson, projektchef på Riksbyggen.

Brf Branddammen blir Riksbyggens andra projekt i Stockholmsområdet där Hyrköp kommer att erbjudas unga vuxna.


Riksbyggens modell för hyrköp innebär i korthet:
1. Den boende får hyra lägenheten med option att köpa den som bostadsrätt inom fem år. 2. Hyrköpet vänder sig till unga vuxna upp till 35 år. 3. Hyran ska motsvara nyproduktionshyra på aktuell ort. 4. Överlåtelsepriset från Riksbyggen till den boende motsvarar ursprunglig insats, med en årlig uppräkning motsvarande konsumentprisindex. 5. Hyrköp kommer i första hand att erbjudas medlemmar i Riksbyggen Förtur, därefter andra intressenter. 6. Max tio procent av lägenheterna i en bostadsrättsförening kommer att erbjudas med Hyrköp.

– Unga vuxna har en väldigt svår situation på bostadsmarknaden. Riksbyggen har sedan tidigare ett pilottest i Järfälla med Hyrköp av bostadsrätt som en möjlig dellösning på problematiken. Intresset har varit väldigt stort och modellen har visat sig fungera i praktiken. Det är därför mycket glädjande att vi nu kan utöka satsningen på Hyrköp, säger Mårten Lilja, vice vd Riksbyggen och chef för affärsområde Bostad.


Riksbyggen har under lång tid arbetat för att underlätta för unga vuxnas situation på bostadsmarknaden. Tidigare i år har Riksbyggen även arbetat fram ett förslag om ett statligt Ungbolån efter en CSN-liknande modell. Förslaget skulle kunna göra stor skillnad för dagens unga vuxna på en bostadsmarknad som för många riskerar att bli en fattigdomsfälla.


Om Brf Branddammen

I huset finns allt från yteffektiva smålägenheter med bra förvaring till rymliga bostäder med dubbla balkonger, generösa sovrum och möjlighet till extra WC. Många av planlösningarna är flexibla. Det går att ta bort en vägg när ett av barnen flyttar hemifrån eller sätt dit en vägg för att skapa ett hemmakontor. En trea kan omvandlas till en tvåa eller en fyra till en trea eller tvärt om.

Huset byggs för att miljöcertifieras enligt Miljöbyggnad Silver vilket visar på höga kvaliteter gällande energi, inomhusmiljö och byggnadsmaterial. I föreningen kommer det att finnas cykel- och bilpool med laddstolpar.

Byggnationen inleds i februari och ett officiellt ”första spadtag” kommer att ske i mars i år 2020.
måndag, 17 februari 2020 11:36

Castellum hyr ut 2.200 kvm på Torsgatan

 

 

Den välkända fastigheten Öskaret 1 på Torsgatan 22–30, om totalt 11.500 kvm, ritades av arkitekten Ferdinand Boberg och uppfördes 1906 som administrationsbyggnad för Stockholms Gasverk. Fram till 2016 rymde fastigheten Stockholm Vattens huvudkontor. Sedan år 2017 ägs Öskaret 1 av Castellum. 


Den globala försäkringsförmedlaren och konsultjätten Marsh & McLennan Companies (som bl.a. innefattar Mercer, Guy Carpenter och Marsh) har tecknat avtal om att hyra 2.200 kvm i Castellums fastighet på Torsgatan 22–30, nära T-Centralen. Inflyttning sker under hösten 2020.


– Vi på Castellum hälsar nu Marsh & McLennan välkomna till vår fina fastighet på Torsgatan där vi är mitt i färdigställandet av att omvandla över 100 år gamla arbetsplatser till moderna kontorslokaler. Det är positivt att allt fler har fått upp ögonen på Torsgatan, vilket har ett mycket attraktivt och centralt läge med närhet till goda kommunikationer, säger Martin Bjöörn, vd för Castellums region Stockholm-Norr.

Byggnaden som Marsh & McLennan flyttar in i och som ägs av Castellum inrymde tidigare huvudkontor för Stockholm Gasverk samt Stockholm Vatten. Fastigheten genomgår just nu en omfattande renovering där cirka 9.000 kvm kontorsyta moderniseras. I och med uthyrningen till Marsh & McLennan Companies är 70 procent av lokalerna i fastigheten uthyrda.

– Marsh & McLennan har haft en god tillväxt under de senaste åren i Sverige och inte minst med förvärvet av JLT så behöver vi större lokaler för vår utökade verksamhet. Vi kommer fortsatt sitta centralt i Stockholm i en historisk byggnad och vi ser med tillförsikt fram emot en gemensam samlokalisering av flera bolag inom Marsh & McLennan koncernen. Tanken är också att hitta synergieffekter och jobba som ett bolag i större utsträckning än tidigare, säger Johan Ericsson, vd för Mercer Sverige.
måndag, 17 februari 2020 11:08

Attendo hyr 17.400 kvm vårdboende av FFAB

 

 

Attendo hyr ett av Nordens största vårdboende i Uppsala om totalt 17.400 kvm. Det är FAB som har förvärvat, förädlat och nu genomför projektet som kallas Vård Norra & Södra vårdboende. Bilden: Innergården för Vård Norra på Kapellgärdet i centrala Uppsala.

 


FAB har förvärvat, förädlat och genomför projektet Vård Norra & Södra – ett stort vårdboende – i Uppsala tillsammans med TAFAB. Omsorgsföretaget Attendo har tecknat ett 15-årigt hyresavtal för båda projektfastigheterna.


Totalentreprenör för projektet är Veidekke Entreprenad och arkitekt är Jacob Haas, vd och delägare i ÅWL Arkitekter. Fastigheterna ägs av Rikshem. Vård Södra beräknas var klart för inflyttning våren 2021.

Fastigheterna, som har en yta på cirka 17.400 kvm, är konstruerade som moderna vårdbyggnader i en urban miljö, med fokus på kvalitet och hållbarhet:

– Vård Norra består av 105 lägenheter och Vård Södra av 96 lägenheter. Vård Södra blir en miljöcertifierad byggnad i åtta våningar och uppförs i direkt anslutning till Vård Norra, berättar Thomas Andréasson, vd för TAFAB.

– Jag är stolt över att vi kunnat visa att hållbara byggen även kan vara kommersiellt genomförbara, säger Jacob Sandberg, vd för FFAB. 

 

Rizzo på Nybrogatan 9 i Stockholm. Rizzo ingår i Venue Retail Group AB som är en ledande aktör inom väskor, skor och accessoarer i Sverige och Norge med totalt 114 butiker.

 


Den krisande butikskejan Venue Retail Group AB  förlänger sin företagsrekonstruktion i ytterligare tre månader enligt ett beslut från Stockholms tingsrätts. Bolaget har gjort stora förluster, särskilt år 2016 med en förlust om cirka minus 298 Mkr, förlusterna blev mindre år 2018 med minus 1,1 Mkr och år 2019 med minus 1,6 Mkr.

Venue Retail Group AB är en ledande aktör inom väskor, skor och accessoarer i Sverige och Norge med totalt 114 butiker. Verksamheten drivs genom de helägda kedjorna Accent, Morris, Rizzo samt avdelningar på NK med ett utbud av egna och externa varumärken. Venue Retail Group AB är noterat på Nasdaq Stockholm.

I ett pressmeddelande säger Venue Retail Group att den bedömer att förutsättningarna för att återskapa ett ekonomiskt stabilt företag är goda. Bolagets ska under den kommande perioden ta fram ett förslag till ackord som ska erbjudas de oprioriterade borgenärerna. Baserat på bolagets likviditetsprognos och uttalanden från ägarna bedöms likviditeten vara tillräcklig för driften innefattande kostnaderna för genomförandet av erforderliga förändringar av verksamheten under förlängningsperioden.


fredag, 14 februari 2020 14:46

Heimstaden gjorde storvinst om 6 Mdr kr

 

 

Patrik Hall, vd för Heimstaden Bostad.

 


För år 2019 ökade Heimstaden hyresintäkterna med 43 procent till 4.863 Mkr (3.393). Uthyrningsgraden för bostäder steg till 99,1 procent (98,6). Det innebar att periodens driftnetto ökade till 2.725 Mkr (1.810) med ett förvaltningsresultat, rensat för orealiserade valutaeffekter, som steg till 1.426 Mkr (939). Helårsresultatet ökade kraftigt till 6.001 Mkr (3.204), eftersom värdeförändringen för bolagets fastigheter steg stort till 6.517 Mkr (2.744). Det innebar att resultatet per stamaktie steg rejält till 322 kr (139). Under året köpte Heimstaden fastigheter för 27.859 Mkr (21.696).

I balansen steg värdet på fastigheterna till 113.331 Mkr (72.329).
Bolaget hade vid periodens slut totalt 54.863 lägenheter om cirka 3,66 miljoner kvm samt 0,37 miljoner kvm lokaler. Under perioden ökade bolagets de långfristiga  räntebärande lånen till 61.411 Mkr medan de kortfristiga räntebärande lånen minskade till 5.137 Mkr (7.492), vilket bidrog till att det egna kapitalet ökade till cirka 59,94 Mdr kr (33,93). Belåningsgraden sjönk till 40 procent (49) med en räntetäckningsgrad om 2,4 gånger (2,5). Soliditeten ökade till 47 procent (41).

I en kommentar till bokslutet säger Patrik Hall, vd för Heimstaden Bostad:
– Vi expanderar snabbt, men med eftertanke. Eftersom vi har valt att sköta våra fastigheter med egen personal är värderingar och kultur två fundament som hela verksamheten vilar på. Med egen personal äger vi våra processer och får insikter om våra hus och våra kunder som är djupare och bättre än om vi tagit in extern hjälp. Våra medarbetares engagemang är den viktigaste drivkraften. 

 

 

 

 


Rekryteringen av Sofia Aasvold (bilden) innebär att hon den sista april blir ny chef för Akelius Skandinavien.  Peter Ullmark, som har haft motsvarande tjänst,  har valt att lämna Akelius efter nio år.

Pål Ahlsén
, vd för Akelius säger:
– Peter har haft flera roller sedan han började 2011. Den senaste som chef för Skandinavien. En av Peters många bidrag till Akelius var genomförandet av clean the map i Sverige. Ett annat var uppstarten i Köpenhamn. Vi kommer sakna Peter.

Sofia Aasvold, som har verkat hos Akelius i tre år, har mer än 20 års fastighetserfarenhet.
Hennes senaste position hos Akelius var som chef för Bygg i Skandinavien. Hon kommer att kunna dra stor nytta av sin gedigna byggerfarenhet i sina ny roll som chef för Akelius Skandinavien.

Peter Ullmark har anställts som ny COO för Victoria Park AB och Hembla AB. Han tillträder tjänsten i maj 2020 och han kommer även ingå i den gemensamma ledningsgruppen

 

 

 

 

 


Styrelserna i Folksam Liv och Folksam Sak beslutade vid sina respektive styrelsemöten i veckan att utnämna Michael Kjeller (bilden t h) till ny vice verkställande direktör och ställföreträdande koncernchef i Folksam.

Michael Kjeller
är chef för Kapitalförvaltning och hållbarhet i Folksamgruppen och ledamot av koncernledningen. Han har jobbat i Folksam sedan 1988.

– Michael Kjeller är en klok och mycket kompetent person. Han åtnjuter stort förtroende både i organisationen och i försäkringsbranschen. Vi kompletterar dessutom varandra på ett bra sätt, säger Folksamgruppens vd och koncernchef Ylva Wessén.

– Jag är mycket stolt över att få det här förtroendet. Att tillsammans med alla engagerade medarbetare i Folksam varje dag arbeta för att våra kunder ska känna sig trygga i en hållbar värld är en något jag känner starkt för, säger Michael Kjeller.

Övriga förändringar

Björn Nordin (bilden t v) har utsetts till chef för koncernstaben och han efterträder därmed Ylva Wessén i hennes tidigare roll.  Björn Nordin lämnar därmed rollen som chefsjurist och chef för koncernjuridik. Han har jobbat i Folksam sedan år 1995.

Britta Burreau har lämnat Folksams koncernledning men fortsätter som tidigare sitt uppdrag som vd i KPA Pension. KPA är en mycket viktig verksamhet för Folksamgruppen, med stark volymtillväxt och en unik position på den kommunala tjänstepensionsmarknaden

 

 

 

 

 


Rekryteringen av Gunnar Larsson (bilden) innebär att han blir Director till ​Capital Markets på Colliers, med placering i Stockholm. Med sina 9 år i fastighetsbranschen, på bland annat CBRE Global Investors, JLL och senast Colliers europeiska HQ,  har han en gedigen kunskap och erfarenhet av framförallt transaktioner i Storbritannien och Norden på både kund- och rådgivarsidan. Han var även med och startade ”Colliers UK Build to Rent team” 2015 med fokus på forward funding- lösningar och transaktioner av hyresbostäder.

Dan Törnsten
, CEO Colliers Sverige, säger:
– Vi är glada över att få Gunnar Larsson till Colliers i Sverige. Han känner väl till Colliers som varumärke och kommer att komplettera övriga teamet inom Capital Markets väldigt väl. ”

Gunnar Larsson
, Director Capital Markets säger:
– Jag ser fram emot min roll på Colliers i Sverige och att återvända till Stockholm. Jag märker ett stort intresse från utländskt kapital att investera i Norden/Sverige och det ska bli kul att utforska och driva affärer tillsammans.

Colliers International är ett ledande företag inom global fastighetsrådgivning präglat av entreprenörsanda. Bolagets svenska team består av cirka 35 experter som arbetar med att öka lönsamheten för investerare,