25 februari 2020

Redaktionen

 

 

Kungsleden nya arena, om totalt cirka 4.700 kvm uthyrningsbar yta för coworking, ligger centralt i Mimerkvarteren i Västerås.

 

 

Kungsleden och Aros Congress Center, ACC, inviger idag B26, Västerås nya kreativa arena för co-working. Med plats för mer än 550 personer att arbeta och interagera i egna eller delade kontorsytor blir B26 ett inspirerande centrum för Västerås växande näringsliv.

– Med B26 skapar vi ett centralt och inspirerande nav för ett av våra två Västerås-kluster, Västerås City. Vi mixar co-workingytor med möjlighet till egna kontor i centrum för en av våra fyra utpekade tillväxtregioner, Västerås. Intresset har varit stort och för närvarande är 76 procent uthyrt, säger Biljana Pehrsson, vd för Kungsleden.

B26 Collaborative Workspaces är ett kontorskoncept som bygger på idén att sammanföra företag och personer med intresse för kreativitet, idéskapande, utveckling och affärer. Konceptet utvecklas av Kungsleden i samarbete med co-workingpartnern ACC. B26 är beläget i Mimerkvarteren i centrala Västerås och omfattar totalt cirka 4.700 kvm uthyrningsbar yta.

Invigningen äger rum under onsdagen den 19 februari. B26 kommer under kvällen att gästas av representanter från Västerås näringsliv med framträdanden av artister och nyckelpersoner för projektet. Den officiella invigningen görs av Biljana Pehrsson, vd på Kungsleden och Kenneth Synnersten, styrelseordförande på ACC tillsammans med Minoo Ahktarzand, landshövdingen i Västmanland.

– Målet med B26 är att förse Västerås näringsliv med kreativa arbetsplatser av internationell toppklass, i ett av stadens bästa lägen. Tillsammans med Kungsleden och intresset från näringslivet har vi uppnått denna målbild, säger Tobias Hultberg, vd på ACC.

onsdag, 19 februari 2020 11:54

Zengun bygger skola åt Hemsö i Järva

 

 

Den nya skolbyggnaden  i Bagartorp i Solna får en yta om cirka 3.350 kvm och ska inrymma 360 högstadieelever.

 


RA Bygg AB, som ingår i Zengunkoncernen, har slutit avtal om uppförande av ny skolbyggnad med tillhörande idrottshall för Hemsö. Skolan byggs i Bagartorp, i stadsdelen Järva i Solna kommun.

RA Bygg har sedan tidigare ansvaret för inledande projektering i samverkan med Hemsö. Uppdraget har nu utökats med byggnation av byggnaderna, vilken kommer att genomföras som totalentreprenad i samverkan.

Skolbyggnaden och dess lokaler får en yta om cirka 3.350 kvm och ska inrymma 360 högstadieelever. Idrottshallen blir cirka 1.500 kvm. Byggnaderna beräknas stå klara i juni 2021.

– Samhällsfastigheter är ett viktigt och mycket intressant område där vi har ambitionen att vara en framstående aktör. Vi ser det som ett framtidsområde som Zengunkoncernen ska vara med och utveckla, kommenterar Sture Nilsson, vd för Zengunkoncernen.

– Vi har jobbat med projekteringen sedan våren 2019 och jag är mycket glad över att vi fått förtroendet att nu ta projektet vidare in i produktionsfasen tillsammans med Hemsö, säger Mick Salonen Högberg, vd för RA Bygg.

Hemsö Fastighets AB är en ledande ägare av samhällsfastigheter som förvaltar och utvecklar fastigheter för äldreboende, utbildning, vård och rättsväsende.

– Hemsö investerar mycket i skolor och äldreboenden över hela Sverige och detta projekt är en del av denna satsning. Hemsö har byggt många skolor både i Sverige och på Hemsös övriga marknader (Finland och Tyskland).  Hemsö vet hur man projekterar och bygger för att skapa moderna, flexibla och hållbara lösningar, säger David Magnusson, projektchef för Hemsö Development AB.

onsdag, 19 februari 2020 11:43

Skanska bygger nya Skottorpsskolan i Laholm

 

 

Skanska ska inledningsvis uppföra en ny byggnad för en förskola med plats för 80 barn i Laholm Den nya byggnaden kommer att motsvara energikraven för passivhus.

 

 

Skanska har tecknat avtal med Kommunfastigheter i Laholm om att bygga nya Skottorpsskolan. Uppdraget innefattar rivning, renovering samt uppförande av en ny skolbyggnad. Kontraktet är värt cirka 130 Mkr.

Skanska ska inledningsvis uppföra en ny byggnad för en förskola med plats för 80 barn. Den kommer att byggas samman med skolan för att möjliggöra samutnyttjande av gemensamma delar såsom matsal, teknikrum med mera. För att möjliggöra framtida förändringar utformas byggnaden flexibelt så att den kan konverteras till skolbyggnad om det skulle visa sig behövas. Den nya byggnaden ska stå färdig under hösten 2021.

Befintlig skolbyggnad kommer delvis att rivas och sedan byggas ut för att kunna ta emot 320 elever i låg- och mellanstadieålder. Renoveringen beräknas vara klar till sommaren 2022. Eleverna kommer att kunna gå kvar i skolan under renoveringstiden.

Den nya byggnaden kommer att motsvara högt ställda hållbarhetskrav och projekteras enligt Feby 18, Guld, vilket motsvarar energikraven för passivhus.

Byggstart är planerad att ske i mars 2020.


 

 

IF-huset, omfattande 31.325 kvm, ligger i Bergshamra vid korsningen av Bergshamravägen/E18 och Norrtäljevägen.


 

Sterner Stenhus Förvaltning AB har lämnat ett offentligt erbjudande till aktieägarna i Solnaberg Property AB om att förvärva samtliga aktier i Solnaberg Property AB, till ett pris av 144 kronor per aktie, motsvarande ett marknadsvärde om cirka 1.075 Mkr på fastigheten Solna Bladet 3.

 

Aktierna i Solnaberg är noterade på Nasdaq First North Growth Market. Solnaberg Property äger en enda fastighet, Solna Bladet 3. Fastigheten är en äganderätt och omfattar fyra sammanbyggda kontorsbyggnader. Total uthyrbar area för byggnaderna är cirka 31.325 kvm. Under markplan finns det ett fullt uthyrt garage med cirka 165 platser och på fastigheten finns ytterligare cirka 220 parkeringsplatser utomhus och ytterligare cirka 40 parkeringsplatser kommer att tillskapas på Fastigheten, ett arbete som löper under 2016 och 2017.

Idag utgör huvuddelen av fastigheten If Skadeförsäkrings huvudkontor, vilka har varit etablerade i byggnaden sedan 1986 (tidigare som Skandia). Övriga hyresgäster är bland annat Ottobock, som hyr lokaler för kontor och mottagning.

 

Sterner Stenhus erbjuder aktieägarna i Solnaberg ett kontant vederlag om 144,0 kronor för varje aktie i Solnaberg. Erbjudandet motsvarar en rabatt om 2,0 procent jämfört med stängningskursen om 147,0 kronor för aktien på First North den 18 februari 2020.

 

Substansvärde beräknat som marknadsvärde på fastigheten Solna Bladet 3 är 1 075,0 Mkr, enligt uppgift i Solnabergs halvårsrapport per 30 juni 2019, med avdrag för räntebärande skulder om 530,0 Mkr. Eventuella justeringar till följd av skatt eller avvecklings- och likvidationskostnader har ej beaktats.

Det totala antalet aktier i Solnaberg uppgår till 3.760.000 aktier. Erbjudandet omfattar samtliga aktier i Solnaberg. Det totala värdet av erbjudandet, baserat på samtliga utestående aktier i Solnaberg, uppgår till 541,4 Mkr. Erbjudandet är villkorat bland annat av att det accepteras av så många aktieägare att Sterner Stenhus blir ägare till mer än 70 procent av aktierna i Solnaberg.

 

Swedbank AB är finansiell rådgivare och Advokatfirman Schjødt är juridisk rådgivare till Sterner Stenhus.

Vd för Solnaberg Property är Jörgen Lundgren, före detta vd i Norrporten, som i januari 2019 efterträdde Torbjörn Wiberg, bland annat före detta vd för Folksam Fastigheter.

Vasakronan sålde IF-huset i Bergshamra år 2014 till Capman för 630 Mkr. Capman sålde i sin tur fastigheten till Solnaberg Property AB för 858 Mkr. Solnaberg Property hade skapats av Catella efter att 275 kunder till Catella Bank tillskjutit kapital.


Sterner Stenhus
ägs ensamt av  Ilias Georgiadis. Han var tidigare storägare i Amasten men sålde sina aktier i oktober 2019 till Samhällsbyggnadsbolaget i Norden, SBB. Ilias Georgiadis äger eller är delägare i ett flertal fastigheter. bland annat i Kungens kurva och i Hallunda. Sterner Stenhus Holding omsatte år 2018 cirka 375 Mkr med en vinst om 83 Mkr och tillgångar om cirka 2,5 Mdr kr och med en soliditet om cirka 38 procent.


tisdag, 18 februari 2020 18:09

Stena Fastigheter bygger i Sköndal

 

 

Längs Sköndalsvägens svaga krökning, mitt emot centrum, uppför Stena Fastigheter nu ett nytt bostadshus i kv. Kaksmulan med totalt 77 lägenheter i fem våningar.

 

 

Precis intill Sköndals centrum adderar nu Stena Fastigheter ett nytt bostadshus i fem våningar om totalt 77 lägenheter, varav minst 2 procent av dessa kommer att hyras till personer mellan 18 och 25 år.

Sköndal utgör en egen oas söder om söder. I centrum som ligger på bekvämt gångavstånd hittar du mataffärer, restauranger och annan service. Här är det bra kommunikationer med direktbussar till Gullmarsplan och Stockholm City.

Längs Sköndalsvägens svaga krökning, mitt emot centrum, uppför Stena Fastigheter nu ett nytt bostadshus i kv. Kaksmulan med totalt 77 lägenheter i fem våningar. Det är främst mindre lägenheter, 1-3 rum och kök om 33-69 kvm, där mertalet är 1:or.

Där byggnaden viker av från Sköndalsvägen, intill Bengt Bagares gränd, bildas en triangulär torgyta som kommer att utgöra en förplats till husets entré. Detta entrétorg rymmer både plantering samt sittmöjligheter i bänkar längs fasad och i trappningar mot parkrummet i väster. En butikslokal är planerad i bottenplan vid torget.

– Det är väldigt kul att i Sköndal kunna få tillskapa fler bostäder i form av hyresrätter, och särskilt att kunna ge fler unga möjligheter till sitt första kontrakt. Vi har en fortsatt stark tro på hyresrätten som boendeform och efterfrågan är oförändrat mycket hög, säger PG Sabel, vd Stena Fastigheter Stockholm AB

Fakta Kaksmulan, Sköndal
1. 77 hyresrätter på 1-3 rok, ca 33-69 kvm. 2. Inflyttning påbörjas hösten 2021. 3. Samtliga lägenheter förmedlas via Stockholms Bostadsförmedling, med start vintern 2020/2021. 4. Minst 25 procent av lägenheterna kommer erbjudas till personer mellan 18 och 25 år. 5. Totalentreprenör är Mecon Bygg. 6. Arkitekt: Vera Arkitekter.

tisdag, 18 februari 2020 17:58

Willhem ökade vinsten till 2.478 Mkr

 

 

Mikael Granath, vd för Willhem.

 

 

Under helåret 2019 ökade Willhem intäkterna till 2.256. Mkr (2.152), en ökning som motsvarar 4,8 procent. Driftnettot stärktes till 1.368 Mkr (1.272), en ökning med 7,5 procent. Ökningen i jämförbart fastighetsbestånd var 6,0 procent. I resultat efter skatt som ökade till 2.478 Mkr (2.292), ingick orealiserade värdeförändring på fastigheter om 2.619 Mkr (2.015), motsvarande en värdeökning om 7,0 procent (5,9). Värdeförändringen på finansiella instrument försämrades till -350 Mkr (-94). Styrelsen föreslår en utdelning om 0,65 kr (0,52) per aktie, vilket motsvarar 501 Mkr.

I balansen ökade marknadsvärdet på fastigheterna vid utgången av året till 40.075 Mkr (36.265)
samtidigt som de räntebärande långfristiga skulderna minskade till 13.375 Mkr (16.114), medan de kortfristiga räntebärande skulderna ökade till 9.951 Mkr (5.846). Lånens genomsnittliga ränta var oförändrat 1,5 procent. Det innebar att det egna kapitalet steg till 15.205 Mkr (13.128), vilket medförde att soliditeten ökade till 35,7 procent (34,7) med en starkare räntetäckningsgrad om 3,2 gånger (2,9).

I december förnyades Willhems starka rating, A- Stable Outlook. Willhem har under år 2019 förvärvat 201 lägenheter i Malmö till ett avtalat fastighetsvärde om 277 Mkr. Utöver det har bolaget tillträtt 162 nyproducerade lägenheter i Helsingborg och Stockholm med ett totalt avtalat fastighetsvärde om 419 Mkr. I september tillträddes en fastighet i Täby med 178 lägenheter, som är under produktion, med ett avtalat fastighetsvärde om 473 Mkr.

I oktober tecknades avtal om förvärv av 256 hyresrätter som ska uppföras i Malmö med överenskommet fastighetsvärde om 435 Mkr. I december tecknades avtal om förvärv av en fastighet i Eskilstuna med 337 lägenheter som är under produktion med överenskommet fastighetsvärde om 617 Mkr. Dessa projekt förväntas vara färdigställda under 2023.

I Malmö har 781 lägenheter avyttrats till ett avtalat fastighetsvärde om 900 Mkr.

I en kommentar till bokslutet säger vd Mikael Granath:
– Vi har haft ännu ett år med stark resultatutveckling, driftnettot ökade med 7,5 procent. Ökningen i jämförbart fastighetsbestånd var 6,0 procent. Portföljen har stärkts genom förvärv av 363 lägenheter i Malmö, Helsingborg och Stockholm. Utöver det har avtal tecknats om förvärv av totalt 771 lägenheter som är under produktion.  Vi har allt nöjdare kunder och engagerade medarbetare som känner ökad stolthet över att arbeta hos oss. Under året har vi även minskat vår klimatpåverkan, som ett resultat av väl avvägda investeringar, som minskar energianvändningen.

 

 

 

 

 


Rekryteringen av Malin Söderman (bilden) innebär att hon börjar i maj som ny chef för avdelningen projekt och teknik hos Stockholms studentbostäder, SSSB. Hon har en gedigen erfarenhet från fastighets- och bostadsbranschen och hon kommer närmast från tjänsten som distriktschef på Peab bostad.

Som projekt- och teknikchef hos Stockholms studentbostäder kommer Malin Söderman att vara ansvarig över både nyproduktion och förädling av Stockholms studentbostäders befintliga bestånd. Stockholms studentbostäder är inne i en stark utvecklingsresa, bland annat byggs 800 nya bostäder på Lappkärrsberget på vägen mot målet att nå över 10.000 bostäder i beståndet de närmaste åren. Malin Söderman har lång och bred erfarenhet av fastighets- och bostadsbranschen och Ingrid Gyllfors, vd för Stockholms studentbostäder, ser positivt på rekryteringen.

– Malin har stor erfarenhet av både projekt, teknik och entreprenader. Att hon också har erfarenhet inom förvaltning tycker vi är väldigt positivt. Malin kommer vara en viktig kugge i hur, var och vad vi bygger när vi nu arbetar för att utöka vårt bestånd och hon kommer också arbeta med den spännande utmaningen att förädla vårt befintliga bestånd, säger Ingrid Gyllfors.

Malin Söderman har en bakgrund som bland annat innefattar rollen som förvaltningschef i Sigtuna kommun och regionchef på Rikshem.

– Utöver Malins erfarenhet är hon också en jättebra person med ett gott ledarskap och en stor kreativitet. Vi tror också att hon kommer att bidra mycket med sitt affärsfokus som i förlängningen kommer studenterna till gagn, säger Ingrid Gyllfors.

– Med attraktiva hem för studenter skapar vi framtid – för mig är det en vision fylld av passion och långsiktighet. Det gjorde att valet var lätt för mig när möjligheten gavs. Jag ser med spänning fram emot att vara i ett sammanhang där man hela tiden blir utmanad av nya generationer studenter och jag ser fram emot att tillsammans med alla på Stockholms studentbostäder göra mitt yttersta för att skapa både dagens och morgondagens mest inspirerande boenden, avslutar Malin Söderman.
tisdag, 18 februari 2020 14:37

Vinst för Krook & Tjäder i Barkabystaden

 

 

Krook & Tjäder har vunnit markanvisningstävling i Barkarbystaden, Järfälla åt byggherren Sveaviken.  Tävlingen omfattade 25.000 kvm bostäder med en integrerad förskola samt kommersiella lokaler.

 

 

Krook & Tjäder har vunnit markanvisningstävling i Barkarbystaden, Järfälla. Tävlingen omfattade 25.000 kvm bostäder med integrerad förskola samt kommersiella lokaler. Barkarbystaden norr om Stockholm är ett av Sveriges största och mest spännande stadsbyggnadsprojekt med social- och miljömässig hållbarhet i fokus.

– Vi är glada och stolta över vinsten, säger Niklas Thormark och Malin Rönnerfalk, arkitekter på Krook & Tjäder. Tillsammans med Sveaviken kommer vi att utveckla ett attraktivt citykvarter där engagemang, kreativitet och innovation tillåts växa i en inspirerande miljö med klokt användande av resurser och minskad klimatpåverkan.

Kvarteret kommer att ligga centralt mitt i den framväxande staden med 200 meter till Sveatorget där Barkarbystadens tunnelbanestation, handel, restauranger och kaféer kommer att samsas med annan service och kontor. Kvarteret ligger också på gångavstånd till grundskola och naturreservat med bra rekreationsmöjligheter.

– Beställaren arbetar med ett nytt modulärt byggsystem som har stor flexibilitet i utförande och design. Systemet har gett projektet tydliga ramar att utgå ifrån och genom ett tätt samarbete med beställaren redan i tidigt skede så kan vi säkerställa att genomförandet blir som vi ritat, konstaterar Niklas Thormark. Han fortsätter:

 

– Hållbara material, gröna tak samt solceller har varit en grundidé som följt med genom skissprocessen. Varje trapphus kommer att ha en gemensam takterrass vilket skapar ett levande taklandskap och hela kvarteret utgörs i bottenplan av kommersiella lokaler samt även cykelverkstäder, bokaler och gemensamhetslokaler för de boende. Fasader mot de större gatorna har klätts i skiffer. Sockelvåningar har utformats med betong i olika struktur och kulör för att uppnå en varierad stadsmässighet. I kontrast präglas innergården av varmt trä och generösa balkonger. Mot det publika torget vänder sig studentbostäder helt i trä och ett dagis med en separat innergård.

Beslut om godkännande av markanvisningsavtal med Sveaviken Bostad AB togs av kommunstyrelsen i Järfälla måndagen den 9 december.

Det

 

Kerstin Lindberg Göransson, vd för Akademiska Hus.

 

 

För helåret 2019 ökade Akademiska Hus hyresintäkterna till 6.050 Mkr (5.928). Driftöverskottet ökade till 4.121 Mkr (3 938), vilket i ett jämförbart bestånd motsvarar en ökning med 1,0 procent. Resultatet före värdeförändringar och skatt uppgick till 3.589 Mkr (3.592). Resultatet före skatt uppgick till 6.957 Mkr  (5.818). Periodens resultat steg till 5.658 Mkr (5.314), ett resultat där värdeförändringar i förvaltningsfastigheter förbättrades till 3.872 Mkr (2.585), vilket motsvarar en ökning av fastighetsvärdet med 4,7 procent (3,4).

I balansen steg värdet på bolagets fastigheter till 91.424 Mkr (85.865
) samtidigt som de långfristigaste  skulderna ökade till 30.016 Mkr (28.262) liksom de kortfristiga skulderna som steg till 10.464 Mkr (9.210). Det innebar att det egna kapitalet stärktes till 46.760 Mkr (42.823), med en soliditet om 45,7 procent (45,8) och en räntetäckningsgrad om 665 procent (736).

Under året ökade finansieringskostnaden till -880 Mkr (-628) varav värdeförändringar i finansiella instrument försämrades -503 Mkr (-360). Investeringar i ny-, till- och ombyggnader steg till 3.266 Mkr (2.842). Direktavkastningen, exklusive fastigheter under uppförande, minskade till 4,9 procent (5,1). Styrelsen föreslår årsstämman 2020 en utdelning om 1.905 Mkr (1.663).

I en kommentar till bokslutet säger vd Kerstin Lindberg Göransson:
– Det råder fortsatt en stark efterfrågan på kunskapsmiljöer. Under året har Akademiska Hus  färdigställt Studenthuset vid Linköpings universitet där bolaget har investerat 460 miljoner kronor i ett nytt centralt nav på Campus Valla. Ett annat exempel är nya Humanisten vid Göteborgs universitet, där Akademiska Hus har satsat cirka 800 Mkr på en 32.000 kvadratmeter stor om- och tillbyggnad som gör att den Humanistiska fakulteten kan samlokalisera större delen av verksamheten.

– Akademiska Hus har som mål att bli helt klimatneutrala. 2019 tog bolaget ett beslut att nybyggnationer framöver ska uppnå Miljöbyggnad Guld vad gäller miljöer för högre utbildning och forskning. Under året blev campus Albano i Stockholm det första campusområdet i landet som certifieras enligt Citylab.

– Under 2019 emitterade Akademiska Hus sin första gröna obligation. Intresset för att investera i hållbara projekt som stärker Kunskapssverige var stort och emissionen omfattade totalt 1.500 Mkr. Emissionslikviden kommer att användas i enlighet med Akademiska Hus gröna ramverk

– 2019 blev året då vår innovationsstrategi på ett tydligt sätt omsattes till verklighet. Vi har även breddat vårt tjänsteerbjudande genom att lansera ett nationellt koncept och varumärke för co-working, makerspace och andra flexibla mötesplatser. På så vis skapar vi förutsättningar för helt nya sätt att forska, arbeta och studera i våra campusnära lokaler.

tisdag, 18 februari 2020 14:00

Fler sålda småhus under 2019

 

 

Bild: Skanska, radhus i Villabacken, Järvastaden.

 

 

Den svenska fastighetsmarknaden återhämtade sig under 2019. Lantmäteriets årssammanställning visar att fastighetsöverlåtelserna ökade med hela 23 miljarder kronor jämfört med året innan.

– Det är både en volym- och en priseffekt som ligger bakom den ökade omsättningen på fastighetsmarknaden. Antalet sålda småhus har ökat med 3 procent och priserna har stigit med i genomsnitt med 5 procent. Dessa signaler bekräftas även annan tillgänglig statistik från andra källor, till exempel mäklarstatistik, säger Dennis Lindén, som är enhetschef på Lantmäteriet.

Totalt skedde fastighetsöverlåtelser till ett värde av 307 miljarder kronor under 2019, vilket är en ökning med 8 procent jämfört med 2018. Det visar färska siffror från Lantmäteriet som är den myndighet som registrerar fastighetsöverlåtelser och inteckningar i fastigheter.


Högst var omsättningen i Stockholms län med 86 miljarder kronor. Lägsta omsättningen noteras i Gotland med 3 miljarder kronor.

– Omsättningen för det sista kvartalet för 2019 har varit ovanligt stark med en sammanlagd omsättning på 83 miljarder kronor. Vi vet också av erfarenhet att omsättningssiffrorna kan komma att öka ytterligare eftersom fastighetsöverlåtelser kan registrera upp till tre månader efter genomförd affär, säger Dennis Lindén.

Den positiva trenden visar sig även i antalet sålda småhus under 2019. Även om variationerna i landet är stora så ökade antalet sålda småhus totalt med 3 procent jämfört med 2018. Totalt såldes 70.377 småhus under 2019.

Länen där försäljningen ökade mest är: 1. Kalmar län (+ 11 procent). 2. Dalarnas län (+ 9 procent). 3. Kronobergs län (+ 9 procent)

Länen där försäljningen minskade mest är
: 1. Hallands län (- 4 procent). 2. Västmanlands län (- 4 procent)3. Gotlands län (-3 procent).

Under 2019 ökade det totala inteckningsbeloppet i fastigheter med 5,1 procent och uppgår nu till drygt 5,7 biljoner – eller 5.723 miljarder kronor.


De tre storstadslänen Stockholm, Västra Götaland och Skåne står tillsammans för 60 procent av totalbeloppet när det gäller inteckningar. Ökningen av inteckningsbeloppet är högst i Södermanland med 6,8 procent och lägst i Norrbotten med 4,1 procent.