25 februari 2020

Redaktionen

söndag, 03 juni 2012 17:21

Balder köper Lilla Torg 1 för 200 Mkr

alt
Lilla Torg 1 är en av Malmös mera välkända adresser.

 

Den 1 juni förvärvade Balder kontorsfastigheten Malmö Lejonet 2, Lilla Torg 1, via en bolagsaffär. Fastigheten är belägen på en av Malmös kända adresser och är en naturlig mötesplats för såväl turister som Malmöbor.

 

Den uthyrningsbara ytan uppgår till cirka 6 000 kvm och har åsatts ett fastighetsvärde om cirka 200 Mkr. Fastigheten ligger inom några hundra meter från samtliga Balders fastigheter i Malmö.

 

alt
P-G Persson, vd Platzer.

 

Wallenstam säljer sex kommersiella fastigheter om cirka 67 400 kvm i Göteborg genom bolagsaffärer till Platzer. Fastighetsvärdet uppgår till 950 Mkr, vilket är i nivå med senaste värdering. I samband med affären har Wallenstam fått möjlighet att förvärva nyemitterade aktier för 150 Mkr i Platzer för att därmed bli fjärde största ägare med cirka 9 procent i Platzer. Wallenstam frånträder fastigheterna den 2 juli.


– Nybyggnation av bostäder och stadsutveckling blir allt mer centralt för oss. Denna affär bidrar såväl till ytterligare finansieringsmöjligheter för nyproduktion som en fortsatt koncentration av vårt kommersiella bestånd till Göteborgs innerstad, säger Hans Wallenstam, vd för Wallenstam.


I affären ingår fastigheterna Fänkålen 2 och Bosgården1:71, Mölndals kommun, Solsten 1:110 och Solsten 1:132, Härryda kommun samt Bagaregården 17:26 och Brämaregården 35:4, Göteborgs kommun. Bland de större hyresgästerna märks bland andra Försäkringskassan, Mölndals kommun, Mölnlycke Health Care och Cochlear.


– Portföljen kompletterar vårt nuvarande bestånd i Göteborgs-området. Beståndet vi förvärvar innehåller både fastigheter med bra kassaflöde och fastigheter med utvecklingspotential i områden under stor förändring. Dessutom får vi med Wallenstam ytterligare en stark delägare, vilket gynnar oss i våra fortsatta expansionsplaner, tillägger P-G Persson, vd för Platzer

söndag, 03 juni 2012 17:12

600 lägenheter i kv. Venus i Göteborg

alt

 

Efter fem års arbete har Peab färdigställt kvarteret Venus i norra Gårda, Göteborg, bestående av cirka 600 lägenheter. Norra Gårda har fram till för några år sedan mestadels bestått av kontorslokaler och garage. Nu har kvarteret förvandlats till en mer levande del av innerstaden än tidigare.

 

Intresset har varit stort för de nya lägenheterna; i dag är samtliga uthyrda och sålda. I kvarteret har Peab uppfört 113 egenutvecklade bostadsrätter och 316 lägenheter åt det kommunägda Poseidon.

torsdag, 31 maj 2012 20:00

Bankkrascherna och Sverige

alt
Spaniens fastighetskris är den värsta någonsin!

 

Av Stefan Fröjdendahl

 

Nu har Europas fjärde största land, Spanien, en allvarlig bankkris. En stor orsak till att spanska banker inte har några pengar är att landet har en konsumtionsekonomi med stora underskott i utrikeshandeln. Dessutom har en gigantisk bostadsbubbla skapats.

År 2006 färdigställdes i Spanien 800 000 bostäder och under 2007 byggdes ytterligare 700 000. Denna storbyggnation kan jämföras med Storbritanniens där det årligen byggs cirka 60 000 bostäder. Storbritannien har 62 miljoner invånare, Spanien har 45 miljoner.

 

Att fastighetskrisen har varit utdragen i Spanien beror till stor del på att spanska banker har placerat bolån hos Europeiska centralbanken.

 

Men varför har det byggts så mycket i Spanien? Enligt The Economist är den spanska byggboomen ett resultat av en penningpolitik som utformats med extremt fördelaktiga lån med låga räntor och som lämnats utan säkerheter. Enbart storbanken Santander har lånat ut 77 miljarder euro i Spanien till fastighetsbolag och bolån.


I det svenska magasinet Costa del Sole säger en mäklare, som verkat i Spanien i över 40 år, att dagens fastighetskris är den värsta han har varit med om.

 

Den spanska krisen är allvarligare än den grekiska eftersom Spanien är en så stor ekonomi. Bankkrossen, the credit crunch är allvarlig. Eurokrisen leder till stora kreditåtstramningar – så stora att även svenska banker hamnar i krossen och det är väl ganska troligt att också svenska banker behöver bankstöd eller skattepengar om några år.

 

Nu varnar EU-kommissionen Sverige för hushållens stora skuldsättning och föreslår att vi måste införa amorteringskrav. Enligt min mening är det självklart att vi har en bolånebubbla, all statistik tyder på det, trots att Riksbanken förnekar detta i en utredning om drygt 400 sidor! (Man kan baxna för mindre.)

 

Tro mig, alla bubblor spricker och det som oroar mig mest är att den stora ökning av blancolån som växer i galoppfart och har snart nått 200 Mdr kr.

 

Uppgifter finns som menar att de svenska storbankerna numer har cirka 60 procent av sina intäkter från bolån. Det är naturligtvis inte bra för nationalhushållet. Följderna har blivit att småföretag nekas lån liksom många kommersiella fastighetsbolag.

 

Affärsvärlden skrev i en artikel den 24 maj i år att: ”Det är riktigt skakigt. Bankerna lånar inte ens ut pengar till sina storkunder. Hemfosa har sagt att de inte kommer ur sina positioner. Räkna med att det smäller, och då är det bara en tidsfråga innan Corem, Klövern och Balder, Arnhults och Selins bolag, hamnar i rejäl knipa.”

 

Detta håller jag inte med om. Jag vill påstå att både Selin och Arnhult kommer att klara sig genom en ganska långvarig kreditkris. Selin har i sina sfärer byggt en finansiell armering via kapitalstarka allianser. Detsamma gäller Arnhult, som nu är storägare i Klövern, ett bolag som nu slås samman med Dagon. Både Selin och Arnhult är finansiellt skickliga och de kan å andra sidan ge den kompetens och stöd som bankerna många gånger saknar. Jag minns Erik Paulsson ord om fastighetskrisen år 1992 då allt såg mycket mörkt ut.

– Det var vi som hjälpte bankerna, sa Erik Paulsson.


På samma sätt som Paulsson hjälpte bankerna, kan ävenledes Selin och Arnhult göra detsamma när fastighetskrisen kan bottna i Sverige om några år.

torsdag, 31 maj 2012 19:57

Fondaffär om 235 Mkr i Uppsala

alt

 

IVG Funds har genom en bolagsaffär med ett underliggande fastighetsvärde om 235 Mkr sålt Boländerna 5:21 i Uppsala till DNB Scandinavian property fund. Fastigheten omfattar cirka 11 000 kvm handelsyta med hyresgäster som Media Markt och Toys R us. Finansiell rådgivare till IVG var Catella Corporate Finance.

 

För närvarande äger IVG Funds fastigheter i Sverige med uthyrbara ytor om 150 000 kvm till ett värde av cirka 4 Mdr kr. Siktet är inställt på att öka investeringarna i landet, särskilt inom kontor och handel.

alt

 

Med ny inredningsbutik om 300 kvm och inom kort en stor uteservering på gården är Atrium Ljungbergs omvandling av Rådhuset i Uppsala klar och huset helt inflyttat. Rådhuset har blivit ett viktigt nav i Uppsalas stadskärna och genom uppfräschning av gränden och gården bakom Rådhuset skapas en trygg och attraktiv mötesplats som förändrar flödet i city. 

 

– Myrras inredningsbutik är ett bra komplement till Rådhusets tidigare innehåll och med Edenbergs nya uteservering på Rådhusgården hoppas vi att Rådhuset blir den självklara mötesplatsen mitt i city, säger Eva Troell, Atrium Ljungbergs varuhuschef för Rådhuset.

 

Hyresgäster sedan tidigare är Rådhuskompaniet, Lexington, Peak Performance och Filippa K. Dessutom har Rådhuset fått en ny entré från Påvel Snickares gränd, vilket gör det möjligt att passera från Dragarbrunnsgatan till Stora Torget via Rådhuset.

alt
Anders Kvist blir ny CFO i Kungsleden.

 

Kungsleden utser Anders Kvist, för närvarande Head of Financial Management på SEB, till ny CFO och vice vd. Han efterträder Johan Risberg, som efter 16 år på Kungsleden lämnar företaget.

 

– Under 2012 har vi säkrat vår refinansiering. Med sämre tillgång på krediter som en följd av den statsfinansiella oron i Europa, och hårdare kapitaltäckningskrav på bankerna, står vi dock inför utmaningar som kräver nya och innovativa finansieringslösningar. I det här läget är det en styrka att kunna tillföra företaget erfarenhet från finansmarknaden, säger Kungsledens vd Thomas Erséus.

onsdag, 30 maj 2012 22:04

Deutsche Wohnen köper för 10,8 Mdr

alt

Michael Zahn, styrelseordförande i Deutsche Wohnen.

 

Noterade Deutsche Wohnen har köpt en portfölj om 23 500 bostäder i Tyskland av Baubecon för 1,2 miljarder euro, cirka 10,8 Mdr kr. Köpeskillingen ska leverera en initial avkastning om 7,7 procent. Köparens rådgivare var Credit Suisse. Deutsche Wohnen vann budgivningen över ett joint venture mellan GSW Immobilien och Goldman Sachs Whitehall Funds som skulle ta över de stora lån som Barclay har i portföljen.

 

Cirka 40 procent av bostäderna ligger i norra eller mellersta Tyskland, koncentrerat till Hannover, Braunschweig och Magdeburg, medan cirka 30 procent av portföljens värde är beläget i Berlin.

 

Baubecon hamnade hos Barclays i slutet av år 2011 när dess tidigare ägare, RREEF och Prelios, inte kunde betala förfallna lån. Under år 2007 värderades portföljen till höga 1,8 miljarder euro, cirka 16,2 Mdr kr, då den såldes till RREEF och Prelios för 1,7 miljarder euro. Vid den tidpunkten omfattade förvärvet 26 150 bostäder med en vakansgrad om cirka 8 procent.

Transaktionen innebär att Deutsche Wohnen ökar sitt antal bostäder från cirka 50 000 till cirka 73 500, vilket gör bolaget till den näst största ägaren av bostadsfastigheter i Tyskland efter Gagfah Group som äger cirka 150 000 bostäder. SF

 

alt
Moorgate Exchange i London ska omfatta en yta om 20 400 kvm.

 

Skanska har vunnit ett kontrakt värt 53 MGBP, cirka 565 Mkr, för att bygga fastigheten Moorgate Exchange i London. Kunden är Telex SARL, som får projektet finansierat genom Skanskas nyetablerade projektutvecklingsenhet i Storbritannien.

 

Moorgate Exchange får en yta om 20 400 kvm med kontorslokaler på tolv våningar, takvåningar i två nivåer och en källare med två våningar. Byggnaden blir certifierad enligt både BREEAM Excellent och LEED Platinum. Arbetena kommer att inledas omgående och beräknas vara avslutade i januari 2014.

onsdag, 30 maj 2012 21:51

NCC säljer i Linköping för 200 Mkr

alt
Tornby Handelsgårdar, Linköping.

 

NCC Property Development säljer etapp 1 av Tornby Handelsgårdar utanför Linköping för cirka 200 Mkr. Köpare är Cordea Savills genom sin fond Pro2-Immo-Holding Sweden AB. Affären genomförs som en bolagsförsäljning och Leimdörfer var NCCs rådgivare. Projektet bedöms med nuvarande uthyrningsgrad om 80 procent få en köpeskilling om cirka 200 Mkr.

 

NCC ansvarar för uthyrning av kvarvarande outhyrda ytor fram till projektets färdigställande och ytterligare tre år därefter. Uthyrning av resterande ytor beräknas generera ytterligare cirka 10 Mkr i tilläggsköpeskilling.


Projektet färdigställs under fjärde kvartalet år och tillträdet planeras ske den 1 oktober. Total yta är 11 200 kvm och kontrakterade hyresgäster är XXL Sport och Vildmark samt Elgiganten. Cirka 2 300 kvm återstår att hyra ut.