20 mars 2019

Redaktionen

 

 

Valberedningen föreslår att Johan Ericsson (bilden t h), Marie Bucht Toresäter, Lisa Dominguez Flodin, Jens Engwall, Per Lindblad och Kristina Sawjani omväljs som ledamöter i styrelsen för Nyfosa AB samt att Mats Andersson väljs som ny styrelseledamot (bilden t v).

 

Mats Andersson är för närvarande vice ordförande i The Global Challenges Foundation och styrelseledamot i bl.a. Carneo och Länsförsäkringar Liv samt har ett antal rådgivningsuppdrag. Han har lång erfarenhet av kapital- och aktiemarknadsfrågor, bland annat från Fjärde AP-fonden, där han var vd i tio år, Tredje AP-fonden samt från ledande befattningar på Skandia Liv, Deutsche Bank, S.G. Warburg och Hägglöf & Ponsbach.

 

Valberedningen föreslår även att Johan Ericsson utses till ny styrelseordförande i Nyfosa. Nuvarande styrelseordförande Bengt Kjell har informerat valberedningen att han avböjer omval och därmed kommer att frånträda sitt uppdrag i samband med årsstämman.

 

Från vänster: Joakim Samuelsson, Operations Manager på Veddesta Distribution, Jonas Eriksson, vd för Veddesta Distribution, Tony Barosen, vd för Bemanningsstyrkan, Eva Sterner, Head of Development på Logicenters och Matthias Kettelhoit, Commercial Head på Logicenters.

 


Nu har Logicenters tillsammans med Skanska tagit det första spadtaget för den andra logistikanläggningen som de bägge företagen utvecklar i Arlandastad. Under inledningen av nästa år ska den stå till förfogande för hyresgästen Veddestagruppen. Anläggningen kommer att omfatta 25.000 kvm anpassade för hyresgästens verksamhet.

 

– Arlandastad är ett extremt bra logistikläge med närhet till internationell flygplats, E18, E4 och Stockholm. Det är anledningen till att vi nu investerat i två anläggningar här. Vi är glada över att kunna erbjuda Veddestagruppen en modern anläggning i toppläge och ser fram emot ett fortsatt långt och gott samarbete, säger Matthias Kettelhoit, Commercial Head på Logicenters.

 

Den nya anläggningen kommer att husera samtliga av Veddestagruppens fyra dotterbolag – Veddesta Distribution, Veddesta Transport, Multi Logistik och Bemanningsstrykan. Därmed möjliggörs för koncernen att öka sin lagerkapacitet med upp till 50 procent.

 

Prisutveckling för ett typiskt danskt småhus om 140 kvm. Källa: Finans Danmark

 


 

De danska småhuspriserna har stigit med 4,2 procent under 2018 och det genomsnittliga huspriset har nått den högsta nivån sedan statistiken började 1992. Detta visar Finans Danmarks senaste siffror för bostadsmarknaden under Q4 2018.


– Försäljningarna på bostadsmarknaden gör framsteg i hela landet. Detta har medfört att huspriserna stigit till den högsta nivå någonsin, så ett typiskt hus om 140 kvm kostar cirka 1,9 miljoner kronor, cirka 2,7 Mkr, säger Ane Arnth Jensen, vice vd för Finans Danmark till Byens Ejendom.


 

 

Priserna på danska småhuspriserna har ökat avsevärt de senaste fyra åren, och idag kostar ett hus 350.000 danska kronor, cirka 450.000 kr, mer än fyra år sedan.


– Under de senaste fyra åren alltfler försäljningar av småhus och kortare försäljningstider gått hand i hand med stigande huspriser. Man måste emellertid komma ihåg att både lönerna och den allmänna prisnivån har ökat avsevärt under samma period, så danskarna behöver inte nödvändigtvis spendera större andel av sina inkomster vid köp av ett hem, säger Ane Arnth Jensen.

 

Antalet danska småhus som såldes under fjärde kvartalet 2018 är var något fler än för ett år sedan och försäljningstiderna var 10 dagar kortare.

 

 

 

I en kommentar kan sägas att priserna på småhus i Sverige är något högre än de i Danmark. Enligt SCB var det genomsnittliga priset för ett småhus för permanent boende i Sverige drygt 2,9 Mkr under tredje kvartalet 2018.

 

 

 

 

 

En utmärkande detalj i första etappen av renoveringen av flerbostadshus på Glömmingegränd i Tensta., som kommer att användas även i etapp två, är att hyresgästerna får bo i tillfälliga modulhus på gården under renoveringstiden.

 


Skanska har tecknat avtal med Olov Lindgren AB om fortsatt renovering av flerbostadshus på Glömmingegränd i Tensta. Uppdraget omfattar stambyte och helrenovering av 70 lägenheter samt fyra tvättstugor. Avtalet är värt cirka 100 Mkr. Arbetet har påbörjats och husen beräknas vara färdigrenoverade till hösten 2021.

 

Skanska har nyligen färdigställt första etappen av renovering på Glömmingegränd med 48 lägenheter. En utmärkande detalj i första etappen, som kommer att användas även i etapp två, är att hyresgästerna får bo i tillfälliga modulhus på gården under renoveringstiden. Därtill har det satsats på gemensamma aktiviteter av olika slag för de boende i husen.

 

– Samarbetet med Olov Lindgren AB har varit mycket bra. Stor vikt har lagts vid att behålla nöjdheten hos hyresgästerna. Faktum är att kundmätningar visar att flera parametrar ökade väsentligt under pågående renovering, vilket måste vara unikt och bäddar för en spännande fortsättning, säger Rolf Sundström, distriktschef, Skanska Direkt AB.

 

Byggprojektet samarbetar med lokala organisationer och under kommande etapp är tanken att anställa en person från området som ansvarig för kontakten med hyresgästerna.

 

– För att ett renoveringsprojekt ska bli lyckat krävs ett bra samarbete mellan entreprenören, oss och hyresgästerna. Vi och Skanska har fått en bra relation med våra hyresgäster under projektet och det är en bidragande framgångsfaktor, säger Sven Renström, vd för Olov Lindgren AB.

 

NCC ska framförallt renovera för 3,3 Mdr kr i det allmännyttiga bostadsbolaget fsb i Danmark.

 


NCC har undertecknat ett fyraårigt ramavtal värt drygt 3,3 Mdr kr med det allmännyttiga bostadsbolaget fsb i Danmark. NCC kommer i detta ramavtal att samverka med COWI, RUBOW Architects, Smith Innovation och BM Byggeindustri.

 

Samarbetet, som går under namnet HJEM, kommer att utföras med fsb främst i fråga om renovering och planering, och eventuellt om ett antal nya byggnader. Projekten kommer att variera i storlek, från småskaliga uppdrag med ett värde om 1 Mkr till storskaliga projekt värda upp till 700 Mkr. Under 2019 väntas projekt värda mellan 700 och 800 Mkr inledas inom ramavtalet.

 

– Vi är glada och stolta över att ha tagit hem ramavtalet med fsb. Alla parter har arbetat hårt för att få det här till stånd, säger Dennis Nielsen, chef för NCC Refurbishment i Denmark.

 

HJEM valdes i konkurrens med två andra förkvalificerade team. Ramavtalet löper på en period om fyra år med möjlighet till två års förlängning.

 

– HJEM har visat prov på en osedvanlig förståelse för vad det innebär att arbeta med allmännyttiga bostäder, säger Lone Zeeberg Nielsen, chef för konstruktion och utveckling på fsb.

 

onsdag, 20 mars 2019 11:53

Spotify hyr 11.000 kvm i Jarlahuset

 

Jarlahuset vid Birger Jarlsgatan i centrala Stockholm.Spotify har tecknat ett nytt avtal med Probitas om att hyra kontorslokaler i Jarlahuset på Birger Jarlsgatan i centrala Stockholm. Hyreskontraktet omfattar 11.000 kvm kontor med en avtalslängd om tio år.

– Vi ser fram emot ett fortsatt långsiktigt samarbete tillsammans med Spotify, säger Samuel Borg, vd och koncernchef för Probitas.

Probitas – som ägs av Immanuelskyrkans församling och totalt förvaltar cirka 90.000 kvm i Stockholms innerstad – vann ROT-priset för Stockholms bästa ombyggnation år 2013 och Glaspriset för Sveriges bästa glasbyggnadsprojekt år 2014. Båda priser avsåg Jarlahuset där Spotify har delar av sitt Stockholmskontor.

Cushman & Wakefield är Spotifys rådgivare i Sverige via ett globalt mandat med Colliers i USA.

 

Barnängen 6 , omfattande 10.300 kvm på Södermalm, är skyddsklassad och uppfördes 1917. Bild: Scius Partners


Amerikanska Angelo Gordon har tillsammans med Scius Partners förvärvat kontorsfastigheten Barnängen 6 på Södermalm. Säljare är AFA Sjukförsäkringsaktiebolag. Fastigheten, som är skyddsklassad och ritad av Cyrillus Johansson, uppfördes 1917 och omfattar 10.300 kvm uthyrningsområde med stora fönster och generösa takhöjder eftersom de första hyresgästerna var Stockholms Bomullsspinneri och Väfveri AB. Fastigheten ligger på östra Södermalm, i en stadsdel med omfattande utveckling, inklusive en ny tunnelbanestation som kommer att öppnas när den blå linjen förlängs från Kungsträdgården via Södermalm till Nacka centrum. Största hyresgäster är Nyréns arkitektkontor och Landstinget.

 

JM sålde Barnängen 6 till AFA för 303 Mkr i december 2005. Fastigheten genomgick under åren 2002 och 2003 en total ombyggnad, efter att Norstedts tryckeri lämnade byggnaden.

 

Fastighetsaktien skattar försäljningspriset till cirka 580 Mkr.

 

Det är amerikanska Angelo Gordon första förvärv i Sverige. Anuj Mittal, Co-portfolio Manager på Angelo Gordons European Real Estate Funds, säger i en kommentar:

 

 

– Vi har under de senaste tre åren byggt vårt nätverk av operating partners i Norden och vi är mycket glada över att ha gjort vårt första förvärv i Sverige tillsammans med Scius. Barnängen 6 är en fastighet med fantastisk karaktär och värdepotential.

 

– Fastigheten har unika kvaliteter i ett expansivt läge och vi ser fram emot att utveckla den tillsammans med Angelo Gordon, säger Mikael Freudmann på Scius Partners.

 

– Vi har ägt fastigheten sedan 2005 och vi lämnar nu över den till Angelo Gordon och Scius för fortsatt utveckling, säger Anna Berfenstam på AFA Fastigheter.

 

Linklaters har varit rådgivare åt Scius och Angelo Gordon.

 

L&L Advokatbyrå var rådgivare åt AFA Sjukförsäkringsaktiebolag.

 

Jätten Angelo Gordon, grundat år 1988 är privatägd och förvaltar cirka 32 miljarder dollar, 300 Mdr kr i kredit- och fastighetstillgångar, med över 480 anställda på kontor i USA, Europa och Asien.


 

 

 

 

 

I ledningen för Alturas äldreboende finns Dorotea Stellmach med över 20 års erfarenhet inom äldreomsorgen.


Nu etableras Altura i Norden med fokus på högkvalitativa äldreboenden. Altura blir en långsiktig utvecklare och ägare av vård- och omsorgsboenden och ska därmed arbeta för att möta behovet av moderna fastigheter i kategorin. Altura utvecklar långsiktigt och ska vara den självklara partnern till såväl offentliga som privata vårdoperatörer. För närvarande utvecklas ett flertal äldreboenden i Sverige och Danmark. Altura bildades av NREP år 2018. I spetsen på satsningen finns Dorotea Stellmach med över 20 års erfarenhet inom äldreomsorgen.

 

Befolkningen blir allt äldre och antalet personer över 80 år förväntas växa kraftigt framöver. Likväl åldras det befintliga fastighetsbeståndet och bristen på äldreboenden ökar. Därför kliver nu Altura in på marknaden för att utveckla, förvalta och långsiktigt äga nästa generations vård- och omsorgsboenden. Målsättningen är att kunna tillgodose högkvalitativa boenden till såväl offentliga som privata vårdoperatörer.

 

Alturas fastigheter kommer att kännetecknas av hög kvalitet och hemlika miljöer. Utformningen ska främja social interaktion och gemenskap genom öppna knutpunkter.

 

Även grönska prioriteras och tar sig uttryck i uppvärmda trädgårdar som kan nyttjas året  runt. I utvecklingen används hållbara material och den senaste tekniken för att minska miljöpåverkan utan att kompromissa med komforten. Konceptet är ett resultat av forskning, fokusgrupper och gedigen erfarenhet hos ett handplockat team.

 

Dorotea Stellmach började arbeta som sjuksköterska 1993 och har varit verksam inom vårdbranschen i 25 år. Närmast kommer hon från rollen som regionansvarig på Attendo och nu ska Stellmach leda Altura som ansvarig för konceptutvecklingen. Den långa erfarenheten har gett henne god insikt i vilka komponenter som krävs för att utveckla framtidens äldreboenden.

 

– Jag vet själv hur ansträngt det kan vara inom äldreomsorgen och min vision är att modernisera utvecklingen av dessa boenden. Altura består av ett starkt team där vi tillsammans har en hög kompetens inom allt från fastighetsutveckling och förvaltning till vård och äldreomsorg. Sammansättningen av olika perspektiv är unik och expertisen stor. Nu blir vi långsiktiga ägare av kvalitativa fastigheter där boende, personal och närstående kan vistas i en hemtrevlig, trygg och genomtänkt miljö, säger Dorotea Stellmach, ansvarig för konceptutveckling på Altura.

 

I teamet ingår även Fredrik Häggbom och Carl-Adam von Scheele. Fredrik Häggbom har gedigen erfarenhet inom utveckling av samhällsfastigheter och kommer senast från Hemsö. På Altura ska han ansvara för projektutveckling. Carl-Adam von Scheele ska ansvara för affärsutveckling och har en bakgrund hos MTG och McKinsey & Company.

 

Altura har idag flera pågående utvecklingsprojekt i Skåne och Stockholmsområdet med olika samarbetspartners. Ett av dem ligger i skånska Löddeköpinge där Altura utvecklar ett äldreboende innehållandes 60 lägenheter tillsammans med Drevviken.

 

Vårdoperatören Vardaga har skrivit på ett 15-årigt hyresavtal och flyttar in 2021.

 

I Masmo pågår ett utvecklingsprojekt med SHH Bostäder för ett äldreboende om 79 lägenheter. Altura kommer att långsiktigt äga och förvalta fastigheten där de tillsammans med hyresgästen Attendo ska utveckla och modernisera äldreomsorgen i kommunen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Fortfarande sker värdemässigt de största transaktionerna i Svealand.

 
¨
Datschas huvudkontor ligger på Kungsbron 2 i fastigheten Mentorn 1, ägd av AMF Fastigheter. Fastigheten uppfördes år 2009 av NCC och den är ritad av Wester+Elsner Arkitekter.

 

 

Transaktionsvolymen på den kommersiella svenska fastighetsmarknaden uppgick till 179 miljarder kronor under 2018 enligt statistik från Datscha. Det är en ökning med 2 procent i jämfört med 2017 och den näst högsta transaktionsvolymen sedan finanskrisen 2008. Statistiken visar även att intresset från utländska investerare är fortsatt starkt. Hela 27 procent av transaktionsvolymen består av utländskt kapital.

 

– Intresset för fastighetsinvesteringar är fortsatt starkt i dagens marknadsläge med låga räntor. Statistiken visar att fastigheter är en fortsatt attraktiv placeringsform och den eventuella oron för en inbromsning på marknaden verkar inte ha påverkat affärerna, säger Kristina Andersson som är Global analyschef på Datscha.

 

Utlandskapital driver svensk fastighetsfest

De utländska investerarna fortsätter att visa ett mycket stort intresse för den svenska fastighetsmarknaden. Hela 27 procent av transaktionsvolymen består av utländskt kapital. Trendbrottet kom 2017 då nettokapitalinflödet visade på positiva siffror efter många år som präglades av ett större utflöde av utländskt kapital än inflöde.

 

– Det alltjämt låga ränteläget skapar stora kapitalflöden till länder med god tillväxt. Dessutom har den svenska valutan försvagats, vilket gjort Sverige till en het marknad för utländska investerare, säger Kristina Andersson.

 

Bostadsinvesteringar i fokus på fortsatt het marknad

När det gäller typer av fastigheter stod Bostäder för den högsta transaktionsvolymen med 63,5 miljarder kronor. Det innebär en ökning med 45 procent i jämförelse med 2017. Sedan följer kontor och handel med transaktionsvolym på 38,5 respektive 22,5 miljarder kronor.

 

– Det är det starkaste året någonsin för bostadssegmentet, säger Kristina Andersson.

 

Fortsatt hög aktivitet förväntas under 2019. Trots påbörjade räntehöjningar från Riksbanken ser fastigheter ut att vara ett fortsatt intressant placeringsalternativ. Det syns mycket få tecken på en avkylning. Utländska investerare fortsätter attraheras av Sverige som i ett internationellt perspektiv uppfattas som en politiskt stabil marknad.


Risker i den privata bostadsmarknaden

Det stora frågetecknet är den privata bostadsmarknaden. Bostadspriserna i Sverige har ökat med 32 procent på bara fem år.

– Bostadsmarknaden har haft ett svajigt år med en sjunkande byggtakt. Sverige toppar listan när Oxford Economics gjorde en sammanställning över länder i världen med mest riskfyllda bostadsmarknader. Värderingarna är väldigt höga och det har varit en lång bostadsboom. Men även skuldnivåerna är höga och en betydande del av skulderna är i rörlig ränta. Efter att bostadsrättsmarknaden svajat rejält det senaste året så har svårsålda bostäder ombildats till hyresrätter istället, säger Kristina Andersson.

 

Skolan Kivimaa i finska Lahtis rustas och byggs ut för 320 Mkr.

 
Skanska ska renovera och bygga ut den kommunala skolan Kivimaa i Lahtis, Finland. Beställare är Lahtis Stad och kontraktet är värt 31 MEUR, cirka 320 Mkr, vilket kommer ett inkluderas i orderingången för Norden för det första kvartalet 2019.


Kivimaas kommunala skola består idag av en fyra våningar hög byggnad från 1948 som kommer att renoveras. Dessutom kommer en ny byggnad om tre våningar att uppföras. Projektet omfattar också upprustningen av ett idrottsområde som består av fotbollsplan, multifunktionell arena samt en ny idrottsplats. Totalt kommer skolan att få en yta på 12.700 kvm och med plats för 900 elever.

Byggnadsarbetet börjar i april och alla anläggningar kommer att stå färdigställda vid utgången av 2020.

Sida 1 av 863