24 januari 2020

Redaktionen

 

 

Mikael Lundström, vd för Svefa, och Alexandra Hagen, vd för White arkitekter.


 

 

White arkitekter och Svefa har undertecknat ett samarbetsavtal för att tillsammans utveckla och erbjuda tjänster inom arkitektur, hållbarhet och strategisk fastighetsrådgivning. Det nya affärssamarbetet ökar förutsägbarheten avseende kostnader och kvalitet, samlar spetskompetenser hela vägen från gestaltning till förvaltning och är tillgänglig i alla svenska regioner.

Enligt Sveriges Kommuner och Regioners senaste Ekonomirapport är en lågkonjunktur på väg. Många kommuner och regioner har en ansträngd ekonomi och har behov att fokusera på genomförbarhet för att lyckas nå sina mål med stadsutveckling och hållbarhet.Detta har medfört ett ökat antal upphandlingar som efterlyser ett samlat erbjudande inom både arkitektur och strategisk fastighetsrådgivning.

– Vårt samarbete kommer av efterfrågan hos våra uppdragsgivare – offentliga och privata. Kombinationen av arkitektur, hållbarhet och fastighetsrådgivning är en möjliggörare i utvecklingen av väl gestaltade och hållbara livsmiljöer. Vi kan gemensamt erbjuda en större bredd och ökad affärsnytta för våra kunder. Målsättningen är att vara en partner som tillför värden på flera plan i processen att skapa hållbar byggd miljö, säger Alexandra Hagen, vd för White arkitekter.

Affärssamarbetet är unikt i Sverige, inte minst med tanke på den spetskompetens och den breda geografiska representationen som de båda aktörerna kan erbjuda. Det nya ”one-stop-shop” samarbetet ska hjälpa offentliga och privata aktörer att jobba för att nå Agenda 2030 målen. Tack vare det nya samarbetet kommer marknadens aktörer att kunna anlita en enda rådgivare för att hjälpa dem att överlåta mark, utvärdera affärsmodeller och skapa städer som är långsiktigt hållbara, inte minst ekonomiskt och socialt.

– White och Svefa har tillsammans en unik position genom att vi kan erbjuda en oberoende samarbetspart som inte är bunden till ett visst koncept. Vi drivs inte av kortsiktiga projektvinster utan driver projekt med utgångspunkt i långsiktiglönsamhet där vi beaktar hållbarhet ur alla perspektiv. Genom att integrera strategisk fastighetsrådgivning genom projektens alla skeden kan vi säkerställa dess genomförbarhet, säger Mikael Lundström, vd för Svefa.


I stads- och fastighetsutvecklingsprojektet ”Råängen” på Brunnshög är White och Svefa engagerade som rådgivare av Domkyrkorådet. Projektet reflekterar Svenska Kyrkans värdegrund och har som mål att förändra hur man ser på stadsplanering samt skapa och möjliggöra nya sätt att leva, lära och arbeta. ”Råängen” är en stadsdel som fullt utbyggt kommer att omfatta cirka 1.200 bostäder med tillhörande service och ett mindre inslag av verksamhetslokaler.

White är medarbetarägt och ett av Skandinaviens ledande arkitektkontor med cirka 800 medarbetare på 13 kontor i Sverige, Danmark, Norge och England. Whites mission är att, genom formstark arkitektur, driva omställningen till ett hållbart liv. Alla Whites projekt ska vara klimatpositiva senast år 2030.


 

 

Illustration: Åby-Alebo vindpark kommer att byggas på samma sätt som Stena Renewables Wind Park Kronoberget i Lekeberg kommun, som nyligen har tagits i drift.

 

 

Norska AF Gruppens dotterbolag Kanonaden Entreprenad AB kommer att utforma och bygga vägar, fundament och kraftnät för Åby-Alebo vindpark på uppdrag av Stena Renewable AB. Värdet på kontraktet är 213 Mkr. Åby-Alebo vindpark i Mönsterås kommun är den största vindkraftsparken i södra Sverige. Den består av 36 vindkraftverk med en total höjd på 200 meter och beräknas producera cirka 500 GWh förnybar kraft årligen, motsvarande elförbrukningen i 100.000 villor.

Förnybar kraft minskar koldioxidutsläppen med cirka 300.000 ton per år, vilket är så mycket som 167.000 vanliga bensin- och dieselbilar släpper ut på ett år.

Byggandet av vindkraftparken Åby-Alebo börjar våren 2020 och anläggningen förväntas leverera el från första kvartalet 2022.

– Kunder som kommer tillbaka är en bekräftelse på att vi skapar värde i våra projekt. Det är oerhört glädjande att kunna bidra till en ny vindkraftspark som kommer att skapa klimatfördelar under många år framöver, säger Bård Frydenlund, Sveriges verkställande direktör i AF-gruppen.


 

 

 

 

Rekryteringen av Petra Krüger (bilden) innebär att hon blir ny Sverigechef för NCC Property Development. Hon har verkat i branschen i drygt 25 år och senast som ansvarig för utveckling av bostads- och äganderätter i Göteborg och Öresundsregionen på Skanska. Hon har tidigare varit chef för affärs- och projektutvecklingen av Skanskas och Ikeas koncept Boklok i Sverige, Norge och Finland.

– Jag är väldigt glad över att Petra tackat ja till detta uppdrag. Hon har starka ledaregenskaper, är van att utveckla och leda verksamheter och har lång erfarenhet av strategiskt och hållbart utvecklingsarbete, säger Joachim Holmberg, affärsområdeschef för NCC Property Development, i ett pressmeddelande.

Petra Krüger tillträder sin nya tjänst i början av maj och hon efterträder Katarina Wåhlin Alm som lämnade NCC i december 2019 för en tjänst som stadsutvecklingsdirektör i Nacka kommun.

torsdag, 23 januari 2020 11:35

Stångåstaden måste sälja hyreshus

 

 

Niklas Borg, kommunstyrelsens ordförande i Linköping.

 

Stångåstaden har i dag lån på cirka 5 Mdr kr, som beror bland annat på flera satsningar på att bygga nya bostäder. För närvarande har bolaget cirka 800 lägenheter under produktion. Ägaren Linköpings kommun flaggar nu för att bolaget kan behöva sälja flera hyreshus för att minska ned skuldsättningen.

Linköpings kommun har de senaste fem åren tagit ut cirka 200 Mkr ur det kommunägda bostadsbolaget Stångåstaden, enligt Hem & Hyra. Enligt kommunens flerårsbudget ska bolaget leverera cirka 200 Mkr i vinst per år varav cirka 60 Mkr.

De kommande åren fram till 2023 planerar Stångåstaden att göra investeringar om drygt 1 Mdr kr om året, vilket  kommer öka bolagets låneskuld till drygt 8 Mdr kr om tre år. Bolagets fastighetsportfölj är värderad till cirka 23 Mdr kr.

– Det är viktigt att man inte bara bygger utan också säljer, för det är ett sätt att hålla nere låneskulden. Stångåstaden är en väldigt dominerade aktör på hyresmarknaden i Linköping och det är ett sätt att balansera genom att avyttra delar av beståndet i takt med att man bygger nytt. Det är viktigt att man inte bara ökar sin andel av marknaden, säger Niklas Borg, kommunstyrelsens ordförande i Linköping, till Hem & Hyra.

Enligt ägardirektivet kan Stångåstaden sälja upp till 10 procent av beståndet om 18.500 lägenheter utan att fråga kommunfullmäktige om lov. Vid en fastighetsförsäljning kan kommunen ta hand om maximalt 50 procent av intäkterna.

 

 

Serneke är totalentreprenör för en nybyggnation av 198 bostäder i två kvarter åt Helsingborgshem. Projektet som omfattar radhus och flerbostadshus med lokaler i bottenplan, är bland de största i Helsingborgshems historia.

 

 

Serneke har tecknat totalentreprenadavtal med Helsingborgshem om att bygga 198 bostäder på Drottninghög i Helsingborg. Ordersumman uppgår till cirka 290 Mkr.

Serneke är totalentreprenör för projektet som omfattar nybyggnation av 198 bostäder i två kvarter, både radhus och flerbostadshus med lokaler i bottenplan. Projektet är bland de största i Helsingborgshems historia.

– Det är ett stort och betydande projekt och det ska bli riktigt spännande att fortsätta utveckla staden och Drottninghög tillsammans med Serneke, säger Karl Martell, byggchef på Helsingborgshem.

I Sernekes avtal med Helsingborgshem, som är ett allmännyttigt bostadsbolag ägt av Helsingborgs stad, ingår samarbete kring arbetsmarknadsprojekt Rekrytera, ett projekt som syftar till att hitta effektiva vägar ut på arbetsmarknaden för arbetssökande på Drottninghög, Dalhem och Fredriksdal.

– Det är fantastiskt roligt att bygga och utföra detta projekt tillsammans med Helsingborgshem. En bonus är projekt Rekrytera där vi ska jobba med sociala aspekter i linje med Sernekes värdegrund att ge tillbaka till samhället och nästa generation, säger Hans Ottoson, arbetschef på Serneke Bygg.

Under våren 2020 genomförs rivning av befintliga byggnader på Grönkullagatan 1, 3 och 7 och planerad byggstart av de nya bostäderna är sommaren 2020. Norra kvarteret beräknas stå klart hösten 2022 och södra kvarteret sommaren 2023.

Ordersumman om cirka 290 Mkr inkluderas i orderingången för första kvartalet 2020.


torsdag, 23 januari 2020 11:00

Skanska i avtal om äldreboende i Täby Park

 

 

Skanska ska bygga ett äldreboende i Täby Park, omfattande cirka 5.600 kvm och 80 lägenheter fördelade på fem våningar.


 

 

Skanska har slutit ett 15-årigt hyresavtal med Vardaga för drift av ett egenutvecklat äldreboende som ska uppföras i Täby Park. Byggnation påbörjas till sommaren och beräknas vara färdig i början av 2022.

Äldreboendet omfattar cirka 5.600 kvm och får 80 lägenheter fördelade på fem våningar. Byggnaden är formad som ett ”V” och vetter mot ett grönområde samt det som framöver kommer att bli en skolgård.

Äldreboendet kommer att klara högt ställda hållbarhetskrav och ska certifieras enligt LEED, guldnivå. Huset får en mycket låg energiförbrukning och kommer bland annat utrustas med solceller på taket. Byggnaden kommer att uppföras med endast hållbara byggmaterial och arbetet ska resultera i noll byggavfall till deponi.

Täby Park är en helt ny stadsdel där totalt cirka 6.000 bostäder samt arbetsplatser och serviceutbud utvecklas. Området kommer att växa fram och anta sin slutgiltiga form under de kommande två decennierna.


 

 

ICA öppnar butik i stadsdelen Pedagogen Park i Mölndal. Bild: Wingårdhs

 

 

ICA har tecknat ett hyresavtal med Aspelin Ramm Fastigheter om 900 kvmr för att öppna en ICA Nära i den nya stadsdelen Pedagogen Park i Mölndal. Butiken etableras i en helt ny byggnad intill Bifrostgatan som beräknas stå färdig för inflyttning under sommaren 2022.

– Vi är väldigt glada över att ICA valt att öppna en butik i Pedagogen Park. En attraktiv matvarubutik med hög service och bra öppettider är den kanske allra viktigaste byggstenen i utformandet av en modern och hållbar stadsdel med kontor, handel, bostäder och lokal service, säger Kristian Höglind, marknads- och försäljningschef på Aspelin Ramm Fastigheter. 

Lokalen för den nya ICA-butiken ligger i markplan i en av de båda huskropparna närmast Pedagogen Park som fått namnet Parkhusen och som har ritats av arkitekten Gert Wingårdh.

– De båda byggnaderna har en oregelbundenhet i fasaderna som skapar små spännande torg och mötesplatser samtidigt som de följer gatubilden i området och gör Bifrostgatan till en naturlig entré in till Mölndal söderifrån, säger Kristian Höglind.

De båda miljöcertifierade Parkhusen rymmer totalt 12 000 kvadratmeter kontorsyta och mellan 500 och 600 parkeringsplatser som byggs in och döljs i respektive byggnad. I gatuplan i respektive byggnad finns dessutom butikslokaler som bidrar till att utforma en levande blandstad.

– Att ICA väljer att etablera sig i Pedagogen Park bidrar naturligtvis positivt till den fortsatta utvecklingen av området. Vi vet sedan tidigare att handel föder handel och att en bra mix av olika verksamheter är en förutsättning för att skapa livskraftiga miljöer där människor kan leva och tillgodose sina dagliga behov, säger Kristian Höglind.  

Magnus Björklund är etableringschef på ICA Sverige. Han ser fram emot att etablera en lokal ICA-butik i Pedagogen Park när området nu växer med 1100 nya bostäder under de kommande åren.

– Vi på ICA ser verkligen fram emot öppnandet av en ICA Nära butik i Pedagogen Park. Jag är övertygad om att den nya ICA-butiken kommer att förenkla människors vardag och att de boende kommer att uppskatta möjligheten att handla sina livsmedel i nya fräscha lokaler som förutom bra öppettider även kommer erbjuda ett brett och attraktivt sortiment, säger Magnus Björklund, etableringschef ICA Sverige.

ICA har tidigare samarbetat med Aspelin Ramm Fastigheter i samband med nya butiksetableringar, bland annat vid Vallhamra Torg i Partille och i det närbelägna handelscentrumet 421 i Högsbo, som även det ritades av arkitekten Gert Wingårdh.

torsdag, 23 januari 2020 10:40

Datscha lanserar Customer Insight

 

 

Med hjälp av Customer Insight kan potentiella användare som fastighetsbolag, konsulter och banker ta ett helhetsgrepp om sitt informationsmässiga strukturkapital.

 

I en ny stor utvecklingssatsning tar fastighetsinformationsföretaget Datscha fasta på att data är det nya guldet. Tjänsten Customer Insight hjälper kunderna att kapitalisera på egen fastighetsrelaterad data och göra den transparent inom den egna organisationen. Genom att befintlig data enkelt förs över till Datschas system blir den tillgänglig med avancerad funktionalitet och enkel att visualisera.

Fastighetsbolag hanterar stora mänger data i sin verksamhet. Det handlar exempelvis om transaktioner, värderingar, hyreskontrakt och förvaltningsdata. Information som är värdefull för framtida affärer. Problemet är att den ofta är ostrukturerad och finns utspridd på många olika platser.

– Vi har sett att våra kunder sitter på mycket fastighetsrelaterad data som fortfarande finns kvar i gammaldags kalkylprogram eller lagras i olika mailkorgar. Det rör sig om stora värden men eftersom den inte kan visualiseras, delas med kollegor eller är sökbar får bolaget inte ut den fulla potentialen. Därför har vi satsat mycket på att utveckla tjänsten Customer Insight, säger Jonas Zakrisson som är Product Manager på Datscha.

Med hjälp av Customer Insight kan potentiella användare som fastighetsbolag, konsulter och banker ta ett helhetsgrepp om sitt informationsmässiga strukturkapital. Det är exempelvis ett sätt att säkra värdefull information om en medarbetare slutar. Många gånger är behoven stora när det gäller att tillvarata data som finns lagrade på ett otidsenligt sätt.

– Idag pratar alla om att de är ”techiga” och datadrivna men i de flesta fall har inte företagen kommit dit. Vi har utvecklat Customer Insight så att de äntligen ska kunna bli det. Ofta finns det betydande summor att tjäna på bättre struktur. Varför köpa en rapport eller analys om man redan har data in-house? säger Jonas Zakrisson.

En nyhet är också att Datscha kommer att erbjuda Insight Only-licenser. Det innebär att kunden inte måste ha en vanlig Datscha-licens.

 

 

 

 

 

Skandia Fastigheter förstärker Samhällsfastigheter med Johan Fröberg (bilden). Skandia Fastigheter ökar fokus på att tillgodose samhällets behov av äldreboenden, förskolor och skolor samt lokaler för vård. Ett led i detta är att bolaget har förstärkt verksamheten med samhällsfastigheter med projektutvecklingschefen Johan Fröberg.

Innan 2026 behöver Sverige ytterligare 700 äldreboenden och 1.400 förskolor och skolor och det är minst 50 procent av kommunerna i landet som har ett omfattande behov under de närmaste åren.

– Vi är många aktörer – både privata och offentliga - som tillsammans behöver se till att samhällets behov av vård, skola och omsorg uppfylls, säger Markus Pfister, fastighetschef för samhällsfastigheter och kontor. Därför har vi lagt i en extra växel och ser över möjligheterna att öka inom just Samhällsfastigheter på för oss strategiska platser i Sverige. Samtidigt fortsätter vi givetvis att äga, utveckla och förvalta kontor, bostäder och köpcentrum i och runt Stockholm, Göteborg och Malmö.

Johan Fröberg har flera års erfarenhet från Skandia Fastigheter i rollen som projektutvecklingschef för bostäder och dessförinnan hade han liknande uppdrag hos bland annat Järntorget Bostad och JM. Nu tar han med sig denna erfarenhet för att vidareutveckla bolagets verksamhet inom samhällsfastigheter:

– Vi står för långsiktigt ägande, bred fastighetsutvecklingskompetens och hållbar förvaltning i egen regi i nära samarbete med hyresgästen, säger Johan Fröberg, projektutvecklingschef inom samhällsfastigheter. Vi märker att detta är attraktivt för de kommuner, vård- och skolföretag vi träffar.


onsdag, 22 januari 2020 13:44

Platzer rekryterar tre nya chefer

 

 

 

 

Rekryteringarna av Henrik Axelsson (bilden t v) som ny affärsutvecklingschef och Johan Franzén (bilden i mitten) som ny affärsområdeschef industri/logistik innebär att de kommer till Platzer den 1 april. Karoliina Callavik (bilden t h) går in i rollen som tf verksamhetsutvecklingschef. Med lång erfarenhet och bred kompetens kommer de tre att aktivt bidra till Platzers fortsatta tillväxtresa.  Johan Franzén kommer närmast från Catena, Henrik Axelsson från Castellum och Karoliina Callavik från Cobel.

I oktober 2019 presenterade Platzer en ny organisationsstruktur och en ny koncernledning. Den operativa organisationen organiseras i två affärsområden: kontor och industri/logistik. På koncernnivå tillsattes två nya specialistenheter: affärsutveckling och verksamhetsutveckling. Rekrytering till de vakanta rollerna affärsområdeschef logistik/industri, affärsutvecklingschef samt verksamhetsutvecklingschef startades omgående och idag presenteras resultatet:

Henrik Axelsson har en gedigen erfarenhet från både entreprenörs- och fastighetsägarsidan. Han har senast jobbat med projekt- och affärsutveckling inom Castellum.

– Platzer har visat upp en imponerade utveckling de senaste åren. Jag är glad att jag får möjligheten och förtroendet att vara en del av den framtida tillväxtresan, säger Henrik Axelsson.

Johan Franzén kommer senast från en roll som regionchef inom Catena. Johan kommer tillföra kompetens inom såväl sälj/marknad som logistikmarknaden, vilket kompletterar Platzers organisation i en tillväxtfas inom segmentet.

– Det finns en enorm potential inom affärsområdet industri/logistik. Jag ser fram emot att, tillsammans med mina nya kollegor, utveckla nya och befintliga fastigheter i Sveriges logistikhuvudstad Göteborg. Jag hoppas kunna bidra med engagemang, glädje och kunskap för att Platzer ska kunna göra samma tillväxtresa inom logistikfastigheter som de gjort i kontorssegmentet, säger Johan Franzén.

Karoliina Callavik
, som har lång erfarenhet inom verksamhetsutveckling på Cobel, Caverion och Coor Service Management, tar rollen som tf verksamhetsutvecklingschef. Karoliinas tidsbegränsade uppdrag består i att skapa struktur kring området verksamhetsutveckling och därefter kommer en rekrytering att startas upp.

Koncernledningen på Platzer består efter ovanstående rekryteringar av följande personer och funktioner:
P-G Persson, vd, Fredrik Sjudin, CFO, Karin Pull, hr-chef,   Kristina Arelis, kommunikations- och marknadschef, Mikael Dotevall, affärsområdeschef kontor, Johan Franzén, affärsområdeschef logistik/industri, Henrik Axelsson, affärsutvecklingschef och Karoliina Callavik, tf verksamhetsutvecklingschef

– Jag är glad över våra rekryteringar av nya nyckelpersoner till Platzers koncernledning och ser med tillförsikt fram emot att vi ska få ännu större utväxling med en komplett koncernledningsgrupp, säger P-G Persson, vd för Platzer Fastigheter.
Sida 1 av 1013