17 januari 2020

Redaktionen

söndag, 12 augusti 2012 20:58

Lindell Saeby till NCC

alt
Ann Lindell Saeby.

 

Ann Lindell Saeby blir ny kommunikationsdirektör för NCC AB med start den 1 november 2012. Hon kommer närmast från Fortum där hon är kommunikationsdirektör med ansvar för externkommunikation och varumärke för koncernen.


Ann Lindell Saeby har arbetat på Fortum i flera olika kommunikationsroller sedan 2004. Dessförinnan arbetade hon på Kreab Gavin Anderson i olika ledande befattningar samt som kommunikationskonsult.


– Ann har en gedigen erfarenhet av både marknads- och kommunikationsfrågor som kommer att stärka NCC:s position i framtiden, säger Peter Wågström, koncernchef för NCC AB.


Hon börjar som kommunikationsdirektör för NCC AB den 1 november och kommer att ingå i koncernledningen. Under en övergångsperiod från 1 november till och med mitten på februari 2013 kommer Ann Lindell Saeby att arbeta deltid för NCC och Fortum.


Ann Lindell Saeby är civilekonom från Handelshögskolan i Stockholm.


Tillförordnad kommunikationsdirektör Ulf Thorné återgår den 1 november till ordinarie befattning som kommunikationschef för affärsområdet NCC Construction Sverige.

söndag, 12 augusti 2012 20:49

Ökat förvaltningsresultat för Heba

alt
Lennart Karlsson, vd Heba. Foto: Cato Lein.

 

För första halvåret ökade Heba förvaltningsresultat med 7 procent till 38,9 Mkr (36,3). Hyresintäkterna minskade svagt till 144,6 Mkr (117,4) på grund av ett mindre förvaltningsbestånd. Resultatet sjönk, efter en skattebelastning om -31,8 Mkr (-54,2), till 121,6 Mkr (206,8), vilket var en vinst som motsvarade 2,18 kr (3,70) per aktie. Vinstminskningen orsakades framförallt av att värdeförändringar för förvaltningsfastigheterna sjönk till 78,5 Mkr (172,3).

 

Under perioden ökade bolagets egna kapital till 2 380 Mkr (2 273,1), motsvarande en oförändrad soliditet om 54,8 procent. De räntebärande skulderna steg till 1 135,6 Mkr

(1 094,3), vilka finansierades till en snittränta som minskade till 3,6 procent (3,7).

 

Värdet på bolagets fastighet steg under perioden till 4 335 Mkr (4 133).

 

Aktiva Heba fortsätter sitt omfattande ROT-program tillsammans med nyproduktion i Råcksta med 77 lägenheter, vilka ska stå klara i september i år; produktion som kommer att medföra nya hyresintäkter för år 2013.  

 

I november 2013 ska Heba färdigställa 85 lägenheter i Annedal. Vidare planerar bolaget även nyproduktion av 127 lägenheter i Norra Djurgårdsstaden och i Gubbängen samt 400 student- och gästforskarbostäder på Karolinska Institutet campus i Solna. Bolaget färdigställer även en ombyggnation av cirka 200 lägenheter på Gullmarsplan.

 

All denna nyproduktion och ombyggnad medför att Heba långsiktigt får högre hyresintäkter under de närmaste åren, vilket talar för en långsiktig placering i aktien. SF

söndag, 12 augusti 2012 20:46

Wallenstam ökade vinsten till 522 Mkr

alt
Hans Wallenstam, vd Wallenstam.

 

För första halvåret 2012 steg Wallenstams förvaltningsresultat med hela 22 procent till 192 Mkr (761). Detta innebar att vinsten efter skatt ökade till 522 Mkr (230), efter en skattebelastning om -153 Mkr (-893). Bakom vinstökningen låg att hyresintäkterna ökade till 802 Mkr (761) samtidigt som värdeförändringen för fastigheterna steg till 393 Mkr (146).

 

Under perioden har bolaget varit en aktiv säljare till ett belopp om totalt 581 Mkr, försäljningar som motsvarande ett överskott om cirka 16 procent över värderingen vid årsskiftet. Vidare, strax efter periodens slut, med tillträde i början av juli, har bolaget sålt sex kommersiella fastigheter till Platzer för 950 Mkr, vilket har gett nytt kapital för bolagets omfattande produktion av bostäder. Glädjande för bolaget blev att driftnettot steg med 14 procent till 549 Mkr (481).

 

Wallenstam har starka mål som att vara självförsörjande med egenproducerad miljövänlig energi, främst vindkraft, vid slutet av 2013, samtidigt som substansvärdet på aktien ska öka från nuvarande nivå om 82 kr (76) till cirka 100 kr vid årsskiftet 2013/2014.


Det är strålande att bolaget har som mål att producera 2 500 bostäder under perioden 2008-2013 med en direktavkastning som ska överstiga 7 procent samt att uthyrningsgraden i det kommersiella beståndet ska överstiga 95 procent.

 

Under perioden steg bolaget anläggningstillgångar till totalt 29 429 Mkr (27 378), varav fastigheter utgjorde cirka 26 865 Mkr och vind- och vattenkraftverk 1 835 Mkr.


Det egna kapitalet ökade till 10 561 Mkr (9 814). Bolaget räntebärande skulder steg till 15 859 Mkr (15 052), vilka finansierades till en snittränta som sjönk till 3,81 procent (4,02).

 

Efter rapporten höjde Deutsche Bank riktkursen i aktien till 71 kronor, från tidigare 67 kronor, med rekommendationen fortsatt behåll. SF

söndag, 12 augusti 2012 18:53

Äntligen Annedal!

 

alt
Hasse Johansson, mässgeneral för Annedal 2012 säger:
– Det byggs alldeles för lite bostäder i Sverige.

 

Av Stefan Fröjdendahl


Nu på torsdag den 16 augusti öppnar boutställningen Annedal 2012 för att pågå i 11 dagar. Det blir ett efterlängtat startskott för nya bostäder åt hundratals människor, framförallt barnfamiljer. Den nya stadsdelen Annedal, belägen nära Mariehäll i Bromma och på gränsen till Sundbyberg, ska bebyggas med totalt cirka 2 000 bostäder fram till år 2015.


Ännu finns det inga bra allmänna kommunikationer till stadsdelen, men under utställningstiden finns bussar från Sundbybergs station. Vid två besök i Annedal erfor jag att det tar cirka 20 minuter att gå från Annedal till stationen i Sundbyberg. Det ser jag som positivt och för övrigt tackar jag Gud för varje dag då familjens bilar kan stå i garage. Men de allmänna kommunikationerna till Annedal ska förbättras. År 2013 påbörjas Tvärbanan Norr, med färdigställande år 2018, medan hållplats för tvärbanans Solnagren, cirka 1 km från Annedal, öppnar redan år 2013, samma år som busslinjerna 112 och 113 ska erbjuda bättre turtäthet till den nya stadsdelen.

Annedal benämns, dels som kvarterstad, dels som parkstad. Detta för att grundkaraktären beskrivs som stadsmässiga kvarter kring ett centralt parkrum. När utställningen genomförs är Annedal utbyggd till drygt hälften med cirka 1 300 färdigställda bostäder. I dag talar man om att stadsdelen ska bebyggas med totalt cirka 2 000 bostäder för cirka 5 000 innevånare.


Allmänt byggs det alldeles för få bostäder i Sverige och i synnerhet i Stockholm. Vi är nästan sämst i Europa på att bygga volym i förhållande till befolkningsökning. Men om cirka 20 år finns förmodligen inte Solvalla kvar på sin nuvarande plats utan troligt är att stadsdelen Annedal då även omfattar Solvalla.


Sedan 1998 har Stockholms stad och Stockholms Byggmästareförening arrangerat boutställningar. De tidigare utställningarna var ByggaBo98 på Nybodahöjden, BoStad02 i Hammarby Sjöstad och TenstaBo06 i Tensta. Nu under 11 dagar förväntas Annedal 2012 locka drygt 50 000 besökare.


Många byggherrar och arkitekter

Utställarna är många. Ett av de första projekten som färdigställdes i Annedal var byggherren Bonré med kv. Baltic, omfattande 53 hyresrättslägenheter, vilka blev färdigställda sommaren 2011 – ett projekt ritat av Kjellander och Sjöberg.


Ett flertal projekt är nu pågående eller färdigtställda bostadsrätter. År 2009 påbörjade Skanska 260 borätter (arkitekt: Brunnberg Forshed), NCC 150 borätter (Brunnberg Forshed), Victor Hanson/Erik Wallin 103 borätter (Kjellander och Sjöberg), Besqab 50 borätter (White), Einar Mattsson 69 borätter (Joliark) samt Veidekke 68 borätter (Joliark). Således byggstartades år 2009 totalt 700 borätter och 53 hyresrätter.


Under år 2010 byggstartade Skanska i Annedal ytterligare 85 borätter (Kjellander Sjöberg) och JM 50 borätter (Sweco Architects) medan Stockholmshem påbörjade 144 hyresrätter (AQ Arkitekter) och Svenska Bostäder 95 hyresrätter (Engstrand och Speek). Således påbörjades i Annedal under år 2010 totalt 135 borätter och 239 hyresrätter.


År 2011 begränsades antalet byggstarter till 175 bostäder, varav 105 borätter för Borätt (Lindeberg/Stenberg) samt 70 hyresrätter för Svenska Bostäder (Equator Stockholm).


I år, 2012, har det byggstartats eller planerats byggstart för 83 hyresrätter för Svenska Bostäder, 104 hyresrätter för SKB (ÅWL Arkitekter), 86 hyresrätter för ByggVesta, (White Arkitekter), 85 hyresrätter för HEBA (White Arkitekter), 46 borätter för Borätt (Lindberg Stenberg Arkitekter), 43 borätter för Reinhold, (Joliark), 60 borätter för JM (ÅWL Arkitekter), 90 borätter för Järntorget (GRAD Arkitekter), 146 borätter för Peab (Engstrand & Speek Arkitekter), 60 borätter för Värmdö Bygg (Sweco Architects) samt skola och förskola för SISAB (Cedervall och Metod Arkitekter). Således byggstartas i Annedal i år 358 hyresrätter och 445 borätter.


Enligt mina efterforskningar (med viss reservation för ofullständiga uppgifter) får jag fram att det mellan åren 2009 och 2012 har byggstartats eller planerats för byggstart i Annedal för totalt 1 389 borätter och 720 hyresrätter. De bolag som var först ut med att bygga i stadsdelen var Skanska och NCC med 260 respektive 160 borätter, medan endast 53 hyresrätter byggstartades detta år.


Nu talas det bland byggherrarna om rätt långa ledtiderna i försäljningen av borätter i Annedal. För att få fart på de processerna har Skanska i samband med Bomässa Annedal ett mässerbjudande om att alla som tecknar avtal på ett hem mellan 16-31 augusti får fri månadsavgift i 12 månader. Ett kampanjvärde mellan 29 748 kr och 113 052 kr beroende på vald lägenhet i Annedals Entré. Troligt är att Skanskas och NCC:s projekt vid Bällstaån kommer att säljas bättre när bullerskydd för järnvägen har etablerats samtidigt som en fortsatt utbyggnad av Bällstaån, med nya båtplatser, ges möjligheter att fullbordas.


Försiktiga JM

JM har lyckats sälja 50 lägenheter i sitt första projekt som heter Sagobäcken i Annedal. Totalt har JM-koncernen fyra projekt i Annedal: Körsbärsdalen, 105 lgh, Sagoskogen 46 lgh, TorgEtt, 64 lgh samt Sagobäcken, 50 lgh. När jag var på Svenska Bostäders och Stockholmshems visningar under torsdagen den 9 augusti mötte jag och Ingela Lindh, vd Stockholmshem, en av JM:s medarbetare, Birgitta Seeman, vd på Seniorgården. Den förra frågade om jag kände till Seeman, och när jag svarade ja, tillade Ingela Lindh att Seeman var så försiktig i projektet Annedal.


I en kommentar till detta kan sägas att ursprungligen hade JM fler projekt i Annedal men ett av dessa har sålts vidare, till Stockholmshem. Således verkar trenden bli att det byggs fler hyresrätter i Annedal än vad det ursprungligen var tänkt. Orsaken till det är flera. Dels finns det ganska många nyproducerade eller planerade nyproducerade borätter i Stockholm med förorter. Dels är det ganska stora skillnader mellan boendekostnaden för en hyresrätt och en borätt i Anndal. Svenska Bostäders och Stockholmshems hyresnivåer för 3 r o k respektive 4 r o k pendlar mellan 9 000 och 12 000 kr/månad. Medan borätterna i Annedal för liknande storlekar kostar mellan 30 000 och 50 000 kr/kvm, med månadsavgifter som varierar mellan 3 000 kr/mån och 5 000 kr/mån. Men klokt nog har flera byggherrar har ännu inte fastställt prisnivåerna för sina planerade projekt för att lättare slutsälja sina projekt under en rimlig tid.


Svenska Bostäders visningar

Svenska Bostäder ska totalt färdigställa 324 hyresrätter i Annedal, varav två fastigheter är certifierade Passivhus medan resterande fastigheter är lågenergihus. Hyresrätterna, som är tvåor, treor, fyror och femmor, förmedlas av Stockholms Bostadsförmedling.


Namnbildning för kvarter, hus och gator i Annedal är från barnböckernas värld. Svenska Bostäders kvarter heter Kulla Gulla (127 lgh), Kusin Vitamin (113 lgh) och Tant Grön (84 lgh). I Annedal finns nu gator som Pippi Långstrumps gata, Pettsons gata, Dartanjangs gata och oaser som Lönnebergaparken.


Under torsdagens den 9 augusti bjöd Svenska Bostäder på pjäsen Livets Teater i regi av Pontus Ströbaek och manus av Tobias Persson. Pjäsen består av tre scener från tre skilda familjer, dels i en fyra ett par i 50-årsåldern med en son 20 år, dels i en trea med två mammor med tre barn, dels i en tvåa ett par, drygt 25 år. De korta pjäserna om cirka 10 minuter är underhållande och välspelade.


Att välja teater i sina visningslägenheter motiverar Svenska Bostäder med: ”Människan i fokus, skratt och scener ur livet är mottot för Svenska Bostäders hållbara och klimatsmarta visningslägenheter i nybyggda Annedal.”


– Boutställningar brukar bli en tävling i design, men denna gång har vi valt att utgå från människorna som bor i dem, säger Pelle Björklund, vd Svenska Bostäder. Hemmet är vår personliga boning som vi skapar efter våra egna önskemål och behov. Att iscensätta några exempel på vad som han hända i våra klimatsmarta hyresrätter hoppas vi inspirera till att fler väljer hyresrätt med miljö- och kvalitetstänkande i framkant i det attraktiva Annedal.


Inredaren Isabelle McAllister har utformat en inredning i en av Svenska Bostäders treor i nära samarbete med förskolebarn som bidragit med idéer och inspiration till hela lägenheten. Det integrerade resultatet är en annorlunda inredning för två mammor och tre barn i en modern, aktiv familj.


I en av Svenska Bostäders ateljélägenheter om 2 rum har designern Jens Fager skapat en miljö för ett energifyllt ungt par som väntar sitt första barn.


Han säger:

– I min utformning utgår jag först från material, sedan funktion och sist formgivningen. Exempelvis hittar man mattor av läder och ett inbjudande kök med många praktiska och snillrika detaljer där upp till 20 personer kan äta middag.


Slutligen har designduon TAF, Gabriella Gustafsson och Mattias Ståhlbom, formgivit Svenska Bostäders fyra med utgångspunkt från ett medelålderspar som sålt huset, flyttat till lägenhet med en vuxen son som vägrar flytta hemifrån.


– Våra ledord har varit lera, växtlighet, mylla, material och abstraktion, där vi låtit hobby och arbete flyta ihop och materialen ge ton och dominera, bland annat blir arbetsrummet ett odlingsrum och vi hittar drejmöjligheter med utsikt utöver det vanliga. Något som vi tycker fungerar utmärkt i de klimatsmarta hyresrätterna, säger de.


Svenska Bostäders intressanta visningsprogram marknadsförs av Tanja Dyredand på Greenwood Communications.


Stockholmhems visningar

I Annedal bygger Stockholmshem kvarteren Skalman och Sparvel med 144 lägenheter i storlekarna från ettor på 40 kvm och femmor om 119 kvm. Lägenheterna byggs i två mindre friliggande hus och i ett större hus som sluter sig kring en innergård likt ett eget kvarter. Husen har ritats av AQ-arkitekter.


På de lägsta delarna av husen finns på taken sedumväxter. Stockholmshem har valt franska balkonger för husen i röd och vit puts.


I lägenheterna är vardagsrum och kök ett stort rum.


– Konst har alltid varit en naturlig del av Stockholmhems byggande. I alla projekt i alla tider har vi sett till att det funnits konst i vår nyproduktion: på fasader, i trapphus och på gårdar. Inte för konstens egen skull, utan som en självklar ingrediens i att skapa en bra och trivsam hemmiljö, säger Stockholmshems vd Ingela Lindh.


Hon fortsätter:

– I år fyller vi 75 år och ville göra något annorlunda. Vi passar därför på under bostadsutställningen att för första gången flytta in konsten i lägenheterna och göra den till en del av boendet. Resultatet kommer garanterat att upplevas som något utöver det vanliga.


Stockholmhem bjuder på flera uppseendeväckande inredningar. I en tvåa om 60 kvm med titeln Radikalslöjdade två rum och kök, har formgivaren Anders Jakobsen utgått från nyttan och genom att låta våra vardagsfunktioner få nya former.


Resultatet är ett annorlunda hem som är till för att användas. Det är en kontrast till det tillrättalagda, glassiga.


I en trea om 95 kvm har Helene och Elsa Billgren skapat inredningar som de kallar: ”Fågel eller fisk – inte mittemellan”. Inredningen i Stockholmhems trea är utformad i retrostil av bildkonstnären Helene Billgren och modedesignern Elsa Billgren. Mor och dotter Billgren uppmanar oss att våga ta ut svängarna. En individuell och personlig lägenhet med retro-känsla som lekfullt växer upp mot fågelhöjd.


I en fyra om 95 kvm med titeln ”Hemmet som mötesplats” har Beckmans Pernilla Köhlberg, Amanda Karsberg och Dennis Graben skapat ett nutida sällskapligt hem med inredning och design på konstnärlig grund. De tre har skapat en inredning för till exempel en rebellisk Pippi med pappa och inneboende eller en blandad familj i ett kreativt hem. Beckmans formstudenter inspirerar till nya boendekonstellationer med en inredning som är okänslig för trender.


I torsdags hade jag även förmånen att träffa Hasse Johansson, född 1945, som är mässgeneral för Annedal 2012. Han är en erfaren senior. Efter arkitektutbildningen på Chalmers blev han så småningom stadsbyggnadschef i Borås. Men han beslutade sig för att inte pensionera sig i den befattningen, utan han startade eget. Johansson har en stor erfarenhet av boutställningar; den första som var Hestra Parkstad 94, en stadsdel i Borås med villor och lägenheter som färdigställdes till en bomässa är 1994. Sedan dess har bomässor blivit ett av hans signum då han var delaktig i och ansvarig för arrangemangen kring ByggaBo98 på Nybodahöjden, BoStad02  i Hammarby Sjöstad och TenstaBo06 i Tensta. Han bor i Göteborg men hinner även med att verka som projektledare i aktiva Byggvesta. Hasse Johansson bekräftar vad vi redan vet; det byggs alldeles för få bostäder i våra svenska storstadsregioner.


Allt talar för att framtidens Annedal blir en bra plats att bo i. Nu pågår förvandlingen av platsen från ett icke särskilt vackert och glömt industriområde till en attraktiv stadsdel. Första etappen är färdig och inflyttad, andra är under uppförande och sista etappen startar direkt efter utställningen.


Den nya stadsdelen ska samverka med sin omgivning för service och handel i Sundbyberg, Mariehäll och Bromma Blocks. Närheten till Sundbyberg är viktig. Längs Bällstaån finns Riksbyggens Sundbyberg Strand i 16 våningar med bland annat ett tjusigt penthouse om 228 kvm till ett pris om drygt 10 Mkr – ett projekt som även ingår i boutställningen.


Slutligen får vi hoppas på full fart i Annedal. Det gäller för byggherrarna att sälja lägenheterna så fort de bara kan. För nyckeln i livet ligger inte i ägande utan i skapande (byggande). (Julia Vida Dutton Scudder /1861-1954/ med tillägg av Stefan Fröjdendahl.)


Då det gäller hyresrätterna i Annedal finns det naturligtvis tiotusentals intressenter.

 

alt

Annedals Entré. Skanska.

 

alt

Annedal II, Hus D. NCC.

 

alt

Annedal – översikt. Foto: Lennart Johansson

 

alt

Livets Teater. Från vänster: Dag Andersson, Lisbeth Johansson, Cecilia Wrangel, Elina Du Rietz
och Pontus Ströbaek (sittande regissör). Foto: Stefan Fröjdendahl

 

alt

Svenska Bostäder. Barnrum i lgh 3. Design: Isabelle McAllister

 

alt

Isabelle McAllister har formgivit åt  för Svenska Bostäder.

 

alt

Jens Fager har inrett en ateljélägenhet år Svenska Bostäder.

 

alt

I Svenska Bostäders etagelägenhet visas pjäsen Livets Teater.

 

alt'

Utsikt från en av Svenska Bostäders balkonger i Annedal.

 

alt

Ateljélägenhet Svenska Bostäder. Design Jens Fager.

 

alt

Gabriella Gustafson och Mattias Ståhlbom, TAF Arkitektkontor, har inrett Svenska Bostäders visningslägenheter.

 

alt

Svenska Bostäder, kv. Kusin Vitamin, Annedal.

 

alt

Stockholmshems kvarter Skalman och Sparvel i Annedal. Foto: Bengt Alm

 

alt

Stockholmhems visningslägenhet med träningsredskap. Foto: Bengt Alm

 

alt

Ett barnrum i Stockholmhems visningslägenhet. Foto: Bengt Alm

 

alt

I en av Stockholmshems fyror med titeln ”Hemmet som mötesplats” har Beckmans Pernilla Köhlberg, Dennis Graben och Amanda Karsberg
skapat en konstnärlig inredning.

 

alt

Mor och dotter, Helen och Elsa Billgren formgav åt Stockholmshem.

 

alt

Tanja Dyredand och Greenwood Communication marknadsför Svenska Bostäders hållbara hyresrätter i Annedal.
söndag, 22 juli 2012 22:01

Stark orderbok för Skanska

alt
Johan Karlström, vd Skanska.


Analys: Stefan Fröjdendahl

 

Trots att marknaden förväntade sig ett starkare andra kvartal för Skanska är bolagets framtidsutsikter lovande eftersom orderboken ökade med 27 procent till 61,56 Mdr kr (48,4).

 

För första halvåret blev resultatet efter finansnetto 1 336 Mkr (5 824) med en vinst efter skatt om 976 Mkr (5 546). Vinsten år 2011 blev särskilt stor tack vare försäljningen av Autopista Central i Chile med en vinst om 4,5 Mdr kr.

 

Visserligen är husmarknaden avvaktande i USA liksom i Europa, men de amerikanska segmenten för sjukvård och anläggning för IT-industrin utvecklas relativt väl. De oroliga finansiella marknaderna medför att bostadsprojekt i Sverige, Finland och Tjeckien är instabila. Bättre är det för hus- och anläggningsbyggande med särskilt god potential för OPS-projekt (Offentlig, Privat, Samverkan). Det betyder att det går särskilt bra för Skanska i USA med stora och komplexa anläggningsprojekt.

 

För perioden steg intäkterna steg till 59,8 Mdr kr (54,4), med ett stärkt bruttoresultat om 5,37 Mdr (4,84). Finansnettot blev nära nog oförändrat om -69 Mkr (10) där de totala tillgångarna ökade till 85,7 Mdr (79,4). Det egna kapitalet minskade till 17,7 Mdr kr (20,5) på grund av att de långfristiga skulderna steg till 9,4 Mdr kr (4,6), liksom de kortfristiga som ökade till 58,5 Mdr (54,3).

 

Det är ingen risk att behålla aktien kring den nedtryckta nivån om 100 kr. Bolaget har nu fokus på kostnadskontroll då bland annat bostadsutvecklingen omstruktureras med en nedskrivning om 300 Mkr för bostadsprojekten i Norden.

 

Med ett hyggligt p/e-tal om cirka 15 och med stor volym i samtliga affärsområden, rekommenderar jag att man behåller aktien.

 

söndag, 22 juli 2012 21:53

Högre omsättning för Atrium Ljungberg

alt
Ingalill Berglund, vd Atrium Ljungberg.

 

Stabila Atrium Ljungberg ökade nettosättning för första halvåret 2012 till 1 030 Mkr

(1 009), vilket resulterade i att driftöverskottet steg med cirka 14 procent till 604,8 Mkr (531,9).

 

Trots finansiellt oroliga tider är prognosen för bolaget god med en uthyrningsgrad som stärktes till 95 procent (94) och med en överskottsgrad som ökade till 67 procent (64).


Resultatet efter skatt för perioden sjönk till 365,8 Mkr (404,7) bland annat på grund av en högre skattebelastning om -256,3 Mkr (-140,8) med en reservering om 91,5 Mkr, exklusive ränta, som har bokförts efter en fällande dom i Förvaltningsrätten.

 

Bolaget har under det senaste året kraftfullt ökat värdet på fastighetsportföljen till 23,5 Mdr kr (21,2), varav sedan årsskiftet fastigheter utgjorde 21,9 Mdr, nyförvärv 700 Mkr samt orealiserade värdeförändringar 244 Mkr.

 

De räntebärande skulderna steg till 11 270 Mkr (9 721 vid årsskiftet), vilka var belånade till en medelränta som sjönk till 4,12 procent (4,2) och till en genomsnittlig löptid om 4,0 år. Detta medförde att soliditeten minskade till 39,1 procent (42,1) och till en räntetäckningsgrad om 2,5 gånger (2,9)

 

I en prognos säger bolaget att resultatet för helåret blir cirka 670 Mkr före värdeförändringar och skatt.

 

Risken är liten i aktien för det projektinriktade Atrium Ljungberg som har stabila finanser och starka nyckeltal. Förutsättningar för bolagets projekt i Kista, Hagastaden och Sickla har stora förutsättningar att på lång sikt ytterligare lyfta aktien. SF

söndag, 22 juli 2012 21:48

Driftöverskottet steg i Brinova

 

alt
Gustaf Hermelin, vd Brinova.

 

Brinova, som är uppköpt av Erik Paulssons Backahill Holding, förbättrade driftöverskottet till 119,5 Mkr (118,6) för första halvåret.


Brinova, som står inför en avnotering, är speciellt. I balansen steg under perioden värdet på fastighetstillgångarna till 3 876 Mkr medan värdet på aktieportföljen i Fabege, Wihlborgs, Diös, Platzer, Tornet och Klövern sjönk till 3 051 Mkr (3 200 Mkr).

 

Bolaget har fem affärsområden: 1. Projekt med strategiska förvärv av fastigheter och obebyggd mark för förädling. 2. Logistik med stort fastighetsinnehav 3. Bostäder/Kommersiellt i södra och västra Sverige. 4. Aktieinnehavet i ovan nämnda bolag samt 5. Omsorg med förvaltning av äldre- och seniorboenden.

 

Av bolagets kontrakterade årshyra om 373 Mkr stod vid halvårsskiftet Logistik för 231 Mkr; Kommersiellt för 64 Mkr; Omsorg för 29 Mkr, Projekt för 19 Mkr och Bostäder och övrigt för 29 Mkr.

 

Resultatet för första halvåret minskade till 171,1 Mkr (199,4) med skulder till kreditinstitutet som blev nära oförändrade med 3 494 Mkr (3 490). Den ekonomiska uthyrningsgraden steg till 89 procent (88). Soliditeten sjönk till 44,3 procent (46,7) med en sänkt räntetäckningsgrad om 3,0 gånger (4,7).

 

I rapporten säger bolaget att expansion kommer att ske i framförallt affärsområdena Logistik och Omsorg under de närmaste åren. I prognos menar bolaget att hyresavtalen kan höjas något till bekostnad av något kortare avtalstider.


I en kommentar kan sägas att nu avnoteras Brinova efter knappt nio år. Men en ny notering kan bli aktuell av Platzer ägt av Brinova, Ernströmgruppen, Länsförsäkringar, någon gång under de närmaste fyra åren

 

söndag, 22 juli 2012 21:44

Ett expansivt Klövern

alt
Rutger Arnhult, vd Klövern.

 

Klövern, som i slutet av april i år köpte Dagon, har fortsatt sin expansion. Under de senaste tre månaderna har fyra fastigheter för drygt 900 Mkr förvärvats. Därutöver köpte Klövern nyligen Nordicom med fastigheter i Linköping, Norrköping, Västerås och Växjö för totalt 320 Mkr. Att bolaget lyckats göra stora förvärv, trots svårigheter att erhålla bankfinansiering, beror på lyckade nyemissioner av obligationer och preferensaktier. Vid halvårsskiftet värderades bolagets fastigheter till cirka 21,5 Mdr kr med ett årligt hyresvärde om cirka 2,3 Mdr kr.

 

Under perioden steg driftöverskottet till 575 Mkr (408) med ett resultat före skatt om 414 Mkr (495), varav 163 Mkr (283) utgjorde värdeförändringar av fastigheter.

 

Det egna kapitalet steg till 5 669 Mkr medan bolagets räntebärande skulder ökade till 14 435 Mkr (9 057), vilket innebar att soliditeten sjönk till 25,0 procent (31,4) samtidigt som den genomsnittliga räntan steg till 4,5 procent (4,0).

 

Nu är vd Rutger Arnhult finansiellt skicklig vilket kan innebära att de finansiella kostnaderna på medellång sikt sänks samtidigt som bolaget har en uppsida om 336 Mkr i derivatportföljen.

 

Vi rekommenderar aktien, dels på grund av kloka förvärv, dels på grund av att det finns framtida möjligheter i större hyresvärden då den ekonomiska uthyrningsgraden var 88 procent vid halvårsskiftet.

söndag, 22 juli 2012 21:40

Stark nettouthyrning i Diös

alt
Christer Sundin, vd Diös.

 

Intäkterna för Diös steg under första halvåret till 662,7 Mkr (601,4), vilket innebar att driftöverskottet stärktes till 378,3 Mkr (327,3). Att bolaget har lyckats väl på sina marknader i Norrland visade periodens ökade nettouthyrning om 29,3 Mkr.


Vinsten efter skatt steg till 196,5 Mkr (137,1) där värdeförändringar av fastigheter utgjorde 79,5 Mkr (106,2) och uppskjuten skatt -58,6 Mkr (-41,7).


På grund av förvärvet av Norrvidden vid årsskiftet steg koncernens räntebärande skulder till 7 976 Mkr (3 602), finansierade till en medelränta om 3,73 (3,67) procent och med en genomsnittlig kapitalbindning om 3,4 år (3,6). Detta innebar att soliditeten sjönk till 23,7 procent (29,3).


Diös innehav av 381 fastigheter om cirka 1,5 miljoner kvm i Norrland värderades vid halvårsskiftet till 11,68 Mdr (5,28).


Bolaget har nu kommit en bit på vägen i den pågående integrationen med Norrvidden. Denna process jämte att bolaget är en stark aktör på marknaderna i Borlänge, Falun Gävle och Östersund gör att vi tror att de framtida värdena ökar i aktien. Värden som även blir större då nuvarande uthyrningsgrad om 89,1 procent kan stiga några procent.

alt
Vasakronan säljer fastigheten för ICA Maxi och Elgiganten i Häggvik.

 

Vasakronan har tecknat avtal med Ancore Fastigheter AB om överlåtelse av handelsfastigheten Städet 1 i Häggvik, Sollentuna. Fastigheten säljs för ett underliggande fastighetsvärde om 441 Mkr. Städet 1 ligger i Häggvik i Sollentuna kommun. Fastigheten omfattar cirka 16 000 kvm handel och är fullt uthyrd med ICA Maxi och Elgiganten som största hyresgäster.


Med drygt 800 butiker och 350 000 kvm är Vasakronan en av landets största handelsaktörer. Fokus ligger på att äga, förvalta och utveckla butiker och gallerior i citylägen.


– Vår ambition är att äga centralt belägna butikslokaler i Stockholm, Uppsala, Göteborg, Malmö och Lund. Städet 1 är en volymhandelsfastighet i externt läge. Försäljningen ligger därför helt i linje med Vasakronans strategi, säger Fredrik Wirdenius, vd på Vasakronan.


Ancore Fastigheter tillträder fastigheten den 4 september 2012. Ancore ägs av ICA Fastigheter och tjänstepensionsbolaget Alecta.


Ancore Fastigheter äger 15 fastigheter med en total uthyrbar area om cirka 130 000 kvm. Dessa är representerade i 15 olika kommuner, från Sundsvall i norr till Malmö i söder.            

Styrelseordförande i Ancore är Bo Liffner och vd är Torsten Josephson.


I en kommentar kan sägas att när Maxi ICA Stormarknad i Häggvik öppnade i juni 2006 blev det en succé. Butiken har 110 anställda och

45 000 artiklar i sortimentet. Nu har Vasakronan fått rejält betalt av Ancore.