18 januari 2020

Redaktionen

alt
I förvärvet ingår Inspektorn 11 i Härnösand.

 

Hemsö köper 38 samhällsfastigheter av Kungsleden för en total köpeskilling om 912 Mkr inklusive transaktionskostnader. Transaktionen planerades när Hemsö Fastighets AB bildades och Hemsö har sedan 2009 förvaltat beståndet som juridiskt ägts av Kungsleden. I och med att överlåtelsen till Hemsö nu sker har Kungsleden i princip inte några direktägda publika fastigheter kvar utan dessa ägs via delarägarskapet i Hemsö.

 

Fastigheterna ligger i Härnösand och rymmer bland annat verksamhet för äldreboende, vård och skola. Den totala uthyrningsbara ytan uppgår till cirka 143 000 kvm. Försäljningspriset är i nivå med bokfört värde och överstiger anskaffningsvärde med cirka 26 Mkr. Det senare beloppet ingår i Kungsledens utdelningsgrundande resultat för 2012.

 

– Förutom den positiva resultateffekten ökar försäljningen vår soliditet med 2 procent, säger Kungsledens vd Thomas Erséus.

 

alt

I förvärvet ingår även Tunnbindaren 4 i Härnösand.
onsdag, 15 augusti 2012 17:38

Ökade investeringar för Swedavia

alt
Torborg Chetkovic, koncernchef Swedavia.

 

Under årets andra kvartal redovisade Swedavia, som äger, driver och utvecklar 11 flygplatser runt om i landet, en omsättningsökning till 1 248 Mkr (1 203) och ett rörelseresultat om 233 Mkr (255). Efter skatt föll resultatet till 122 Mkr (139). Antalet resenärer på Swedavias flygplatser ökade med 3,2 procent till 8,6 miljoner.


Perioden präglades av ökade investeringar vid Stockholm Arlanda Airport, Göteborg Landvetter Airport och Malmö Airport. Byggnader om 152 000 kvm förvärvades för

1 775 Mkr vid dessa flygplatser. Sedan tidigare ägde Swedavia marken vid byggnaderna.


Efter periodens slut har miljöarbetet vid samtliga Swedavias flygplatser, vilka ingår i det nationella basutbudet, ackrediterats enligt högsta nivå av ACA (Airport Carbon Accreditation).

tisdag, 14 augusti 2012 17:30

Steen & Ström miljardbygger i Kristianstad

alt
Steen & Ströms Kristianstad Nya Galleria börjar byggas 1 september.


Under sommaren har Steen & Ström Sverige, som utvecklar Kristianstad Nya Galleria, fått sin investeringsbegäran beviljad och ett första spadtaget tas 1 september. Gallerian är ett av de största byggprojekten i centrala Kristianstad och Steen & Ström har lagt stor vikt vid att integrera projektet i kommunens plan för stadsutvecklingen. Investeringen beräknas till drygt 1 Mdr kr.

 

Projekt Kristianstad Nya Galleria omfattar totalt cirka 86 000 kvm, varav 28 000 kvm handel fördelat på 70 butiker. Förutom handel omfattar projektet cirka 150 bostäder och drygt 1 100 parkeringsplatser.

 

– Genom att skapa utrymme för shopping, umgänge och trivsel kan vi stödja kommunens ambitioner att utveckla och bibehålla en levande stadskärna, säger Erik Lennhammar, Development Director.

 

Gallerian i Kristianstad kommer att byggas och öppnas i två etapper, där den första, som öppnar i oktober 2013, omfattar parkeringshus i fem våningar samt 7 400 kvm handel. Etapp två om drygt 20 000 kvm öppnar i oktober 2014.

 

alt

Erik Lennhammar, Development Director.
alt
Hotellrummens annorlunda design har skapats av Stylt Trampoli från Göteborg.

 

Nu öppnar Scandic Paasi, Finlands nya flaggskepphotell i Helsingfors, intill den nyligen renoverade och utbyggda Helsinki Congress Paasitorni-byggnaden i Siltasaari-distriktet.

 

Scandic Hotels har tagit vara på byggnadens historiska vingslag. Hotellinredningen berättar om byggnadens händelserika år och även om intressanta personer som bott i området. Hotellets 170 rum förmedlar olika lokala berättelser i tre byggnader från olika tids epoker. Inredningen i Spectacular är inspirerad av 1920-talet, Leisure av 1950-talet och Concious av 2010-talet. Den historieberättande designen är skapad av arkitektföretaget Stylt Trampoli från Göteborg.

 

Scandics ordinarie koncept som shop, gym och lekrum för barn finns självklart också på hotellet. Scandic Paasi har också hög säkerhets- och tillgänglighetsstandard, och kommer i samband med öppningen att tilldelas miljömärkningen Svanen.

tisdag, 14 augusti 2012 15:04

Barclay breddar Newsecs rådgivning

alt
Max Barclay är ny chef för Newsec Corporate Solutions.

 

Max Barclay har utsetts till chef för det nybildade affärsområdet Newsec Corporate Solutions. Han ska ta över det operativa ansvaret för den svenska verksamheten inom Corporate Solutions samt etablera och marknadsföra erbjudandet i norra Europa.


Newsec Corporate Solutions erbjuder företag och organisationer strategisk fastighetsrådgivning i samband med omförhandling av lokaler, omlokalisering, förvärv eller avvecklig av verksamhet. Rådgivningen täcker hela processen från analys och beslutsunderlag till genomförande. Verksamhetens bedrevs tidigare som en del av Newsec Advice.


– Vi är redan en av de ledande aktörerna inom detta område med flera nordiska storbolag som kunder. Jag ser fram emot att driva den svenska verksamheten vidare samt att ansvara för uppbyggnad och koordinering av vår affär i norra Europa, säger Max Barclay, affärsområdeschef Newsec Corporate Solutions.


Newsec med drygt 500 anställda har idag ett 25-tal specialiserade rådgivare inom Corporate Solutions i Norden och Baltikum. Ambitionen är att rekrytera ytterligare medarbetare redan under innevarande år då efterfrågan successivt bedöms öka, inte minst från internationella företag.


 – Likt Newsecs övriga segment är ambitionen att befästa vår ledande position i norra Europa inom området. Max Barclay, senior partner i koncernen, har lång erfarenhet av, och ett brett internationellt kontaktnät inom fastighetsbranschen. Det är viktiga faktorer i vår ambition att kontinuerligt skapa mervärde åt våra kunder och samtidigt stärka Newsec som The Full Service Property House, säger Newsecs grundare och styrelseordförande Urban Edenström.

tisdag, 14 augusti 2012 14:56

Ny vd på Einar Mattsson Byggnads

alt
Mikael Anjou är ny vd för Einar Mattsson Byggnads AB.

 

Den 1 oktober tillträder Mikael Anjou som vd för Einar Mattsson Byggnads AB. Han efterträder Stefan Ränk som återgår till uppdraget som vd för Einar Mattsson-koncernen.


Anjou kommer närmast från Relacom som bygger, installerar och underhåller nät och utrustning för teleoperatörer och elbolag. Inom detta företag var han medlem i koncernledningen med särskilt ansvar för strategiutveckling och verksamheterna i Polen och Spanien. Tidigare har han arbetat på Bonniers och McKinsey & Co.

 

– Vi är mycket glada över att Mikael Anjou väljer att börja hos oss. Han har en god kompetens och erfarenhet av att leda förbättrings- och utvecklingsarbete av verksamheter med många olika yrkeskategorier. Hans kompetens blir ett värdefullt tillskott i vår satsning framåt och i vår ambition att vara den aktör som bäst förstår fastighetsägarens affär, säger Stefan Ränk, koncernchef i Einar Mattsson.

tisdag, 14 augusti 2012 14:40

Nu startar Kyrin Fastighetsrekrytering

alt
Cecilia Carlstedt är ny medarbetare på Kyrin.

 

Kyrin Fastighetsrekrytering är en nyaste aktör och som levererar personallösningar på alla befattningsnivåer inom fastighetssektorn. Förutom sedvanlig rekrytering erbjuds även lösningar med inhyrda konsulter på lång eller kort basis. Bakom satsningen står Kyrin-koncernen, vilken är specialiserad på nischade rekryteringsbolag för olika branscher.


– Vi sjösätter nu vår hemsida och välkomnar dig som kund eller kandidat!, säger Cecilia Carlstedt, försäljningschef för Kyrin Fastighetsrekrytering. Cecilia är fastighetsekonom från KTH och har tidigare arbetat blaqnd annat som försäljningschef på Erik Olsson Fastighetsförmedling. Närmast kommer hon från en anställning på Vasakronan.


Leveransansvarig är Suzanna Öckert, statsvetare från Växjö Universitet. Suzanna har mångårig erfarenhet från rekryteringsbranschen och har tidigare arbetat med rekrytering och bemanning bland annat på Manpower och Komet

måndag, 13 augusti 2012 17:07

Positiva värdeförändringar för Jernhusen

alt
Kerstin Gillsbro, vd Jernhusen.

 

Tack vare färdigställda fastigheter ökade Jernhusens fastighetsintäkterna med 7 procent till 579 Mkr under årets första sex månader. Samtidigt föll rörelseresultatet med 16 Mkr till 208 Mkr till följd av ökade satsningar på nya affärer. Nettouthyrningen uppgick till -22 Mkr (4), medan resultatet efter skatt förbättrades till 302 Mkr (116), främst tack vare värdeförändringar i fastigheter om 257 Mkr (19).


Marknadsvärdet på fastigheterna uppgick till 11 520 Mkr, en ökning med 691 Mkr, vilket förklaras av investeringar och projektresultat.


– Investeringstakten intensifieras ytterligare och fler projekt har satts igång. Moderniseringen av Stockholm Centralstation samt arbetet med att planera nya Station Stockholm City för Citybanans pendeltåg har gått in i ett intensivt skede.  I juli förvärvades mark i Boxholm för en ny underhållsdepå. I den nya depån ska underhållet av Östgötatrafikens pendeltåg tas omhand. I Årsta Kombiterminal har en omfattande investering startats för att skapa ett modernt logistikcenter med lagerbyggnader och kranterminal, säger vd Kerstin Gillsbro.


Den 3 juli frånträdde Jernhusen Kungsbrohuset i centrala Stockholm. Avyttringen är en del i Jernhusens strategi att utveckla mark och fastigheter i stationsområden som sedan säljs för att generera värden att investera i nya projekt


– Det känns om att det finns en större optimism i hela sektorn, och många ser fram emot vad höstens infrastrukturproposition kan ge i form av ökade satsningar på järnväg och annan transportinfrastruktur, avslutar Kerstin Gillsbro.

                     

måndag, 13 augusti 2012 17:01

SveaReal nyemitterar 400 Mkr

alt
Claes Malmkvist, vd SveaReal.

 

Efter en lyckad nyemission riktad till befintliga aktieägare har nu 400 Mkr tillförts SveaReal. Samtidigt har den externa finansieringen omstrukturerats och bankkrediter refinansierats, huvudsakligen med befintliga långivare.

 

– Genomförandet av nyemissionen och refinansieringen visar att vi har lyckats bygga upp en verksamhet som såväl ägare som finansmarknaden visar stort förtroende för, säger SveaReals vd Claes Malmkvist.

 

Han fortsätter:

– Den betydligt starkare finansiella ställning som vi nu har, ger oss ett större handlingsutrymme för att utveckla våra fastigheter ännu mer, vilket även blir positivt för våra kunder.

 

SveaReal ägs av SveaReal AS som har 340 aktieägare bestående av institutionella kapitalplacerare, kommunala pensionskassor, privata bolag och privatpersoner. Nästan samtliga aktieägare är hemmahörande i Norge. De tre största ägarna är Fortin AS (41 procent), Trondheim Kommunala Pensionskassa (8 procent) och Stiftelsen UNI (4 procent).

 

alt
White är arkitekten då byggherren Asplunds Fastigheter satsar på modernt studentboende nära Campus USÖ (Örebro).

 

Med skarp arkitektur, smarta hyreslägenheter och en gemensam takterrass med furstlig utsikt blir kv Stenen ett nytt utropstecken i Örebro. White är arkitekten då byggherren Asplunds Fastigheter satsar på modernt studentboende ett stenkast från Campus USÖ.


– Det kan mycket väl bli Sveriges mest attraktiva studentbostäder, säger Viktoria Buskqvist, ansvarig arkitekt på White i Örebro.


Kv Stenen är ett centralt beläget kvarter i korsningen av Grev Rosengatan och Skolgatan i Örebro, ett hundratal meter från det framväxande huset för läkarutbildningen, Campus USÖ.


Med ändrad detaljplan för kv Stenen ges möjlighet att med nya hyreslägenheter motverka bostadsbristen för studenter i Örebro – samtidigt som stadsbilden får en uppgradering med modern och annorlunda arkitektur.


– Det sticker ut med sitt språk och uttryck, fast på ett sätt som passar väldigt fint in i grannskapet. Kontrasten är uppiggande, tycker Viktoria Buskqvist.


– Pricken över i blir givetvis den stora takterrassen som nås av alla, konstaterar Viktoria Buskqvist. Intill terrassen finns en gemensamhetslokal med pentry, toalett och dusch. Det är som gjort för umgänge och fest, övernattande gäster, eller yogan och akvarellkursen.

 

alt

Viktoria Buskqvist, arkitekt White.