22 januari 2020

Redaktionen

torsdag, 23 augusti 2012 19:31

Delancey säljer till Cityhold för 1,58 Mdr

alt
Cityhold Property AB har köpt den egna lagfarten 40 Holborn Viaduct, EC1, London.

 

Brittiska Delancey säljer kontorsfastigheten 40 Holborn Viaduct, EC1, London, omfattande cirka 16 000 kvm för 150 miljoner pund, cirka 1,58 Mdr kr, till svenska Cityhold Property AB, ägt av Första AP-fonden och av Andra AP-fonden. Priset motsvarar en köpeskilling om 92 000 kr/kvm. Köparens rådgivare var Savills och säljarens CBRE.

 

Det blev publikt i april i år att fastigheten var till försäljningen genom publicering av brittiska CoStarNews. Fastigheten, uppförd år 2008, och som har genomgått en ombyggnation, såldes av Castelmore till Delancey för drygt 90 miljoner pund i januari 2010.

 

Fastigheten, i Midtown London, med egen lagfart, har hyresgäster som Brewin Dolphin, Irwin Mitchell, GDF Suez, Cap Gemini och Pret a Manager. Genomsnittlig kontraktslängd är cirka 8 år.

 

I januari i år blev det klar med Cityholds första köp i London, då Aviva Investors och Union Investment Real Estate GmbH sålde One Kingdom Street 300, med egen lagfart, intill Paddington Station i centrala London, för 230 miljoner pund, motsvarande drygt 101 000 kr/kvm). LE

torsdag, 23 augusti 2012 19:20

Större portfölj ökade FastPartners vinst

alt
Sven-Olof Johansson, vd Fastpartner.

 

Fast Partner redovisade en ökad halvårsvinst efter skatt med 100 Mkr till 189 Mkr (89), per aktie 3,62 (1,75) kr. Till ökningen bidrog främst ett förbättrat driftnetto till följd av nyförvärvade fastigheter samt värdeökningar på fastigheter och finansiella instrument. Förvaltningsresultatet förbättrades till 131 Mkr (93).

 

Hyresintäkterna ökade med 34,5 procent till 309 Mkr (230) medan driftnettot steg med 25,2 procent och till 185 Mkr (148). Under perioden investerade Fast Partner 917 Mkr, varav 868 Mkr var förvärv och 49 Mkr investeringar i befintligt bestånd. Vidare såldes fastigheter för 53 Mkr. De orealiserade värdeförändringarna i fastighetsbeståndet skattades till 134,2 Mkr (79,2).

 

Fastigheternas marknadsvärde bedömdes därefter till 6 988 Mkr (5 990 vid årsskiftet), fördelat på 24 fastigheter, varav 107 i region Stockholm och 17 i region Gävleborg. Pågående projektinvesteringar i form av hyresgästanpassningar uppgick till 86,3 Mkr (12,0).

 

FastPartners lån hos kreditinstitut uppgick till 4 007 Mkr (3 495), vilka finansierades till en medelränta om 3,2 procent (3,0). Det egna kapitalet ökade till 2 179 Mkr (1 998), vilket motsvarade en soliditet om 29,8 procent (30,4). Justerat för uppskjuten skatt var soliditeten 38,0 procent (38,7). LE

torsdag, 23 augusti 2012 19:17

Oldgren blir projektchef hos AMF

alt
Erik Oldgren blir projektchef på AMF Fastigheter.

 

AMF Fastigheter har rekryterat Erik Oldgren som projektchef med tillträde i oktober. Närmast kommer han från en tjänst som affärsenhetschef på Forsen Projekt. Tidigare har han bland annat arbetat för NCC, Astra Zeneca och Systembolaget.

 

– Med sin breda bakgrund från både entreprenad- och beställarsidan kommer Oldgren att få en betydande roll i AMF Fastigheters utveckling. Vi har många spännande och komplexa projekt framför oss där hans gedigna kompetens och helhetstänkande blir avgörande för vår fortsatta framgång, säger Mats Hederos, vd AMF Fastigheter.

onsdag, 22 augusti 2012 19:08

Ikea bygger hotell Hamburg

alt
Ikea har även planer på att bygga cirka 1 200 lägenheter, kontor, hotell och butiker i östra London,  i ett projekt som kallas Strand East.

 

Nu ska Ikea, vår svenska möbeljätte, även satsa på budgethotell i Europa. Planerna finns att bygga drygt 100 hotell i Europa, framförallt i Tyskland, England och Polen. Detta i konkurrens med andra kedjor som till exempel Ibis. Det första hotellet kommer att byggas i Hamburg.


I en intervju säger Harald Müller, chef för Ikeas tyska bolag Landprop, till Hamburger Abendblatt, att

Ikeas tyska dotterbolag nu söker en tomt om fem hektar i Hamburg att för att där bygga ett hotell. Varumärket för hotellet är ännu inte klart.

 

Inledningsvis säger Ikea att minst 1 miljard euro har budgeterats för de europeiska hotellprojekten.

 

Ikea har även planer på att bygga cirka 1 200 lägenheter, kontor, hotell och butiker i östra London, i ett projekt som kallas Strand East, beläget endast några hundra meter från Londons Olympiaby.


Ikea menar att hotellbranschen är den i särklass snabbast växande i Europa med konsekvent tvåsiffrig tillväxt under det senaste decenniet, då det gäller bokningar och intäkter. SF

onsdag, 22 augusti 2012 19:02

Catella auktionerar 74 fastigheter

alt
Rådmannen 9 i Hudviksvall är en av de 74 fastigheter som ska auktioneras.

 

Vid Catellas fastighetsauktioner 25–26 oktober ska åtta fastighetsägare att sälja 74 fastigheter av olika typer belägna i 37 kommuner runt om i landet. Fastigheterna som bjuds ut till försäljning listas nu på webbplatsen auktion.catellaproperty.se.

 

Det är CBRE Global Investors, Cornerstone Real Estate Advisors, Hemfosa Fastigheter, Kombinationsfastigheter i Göteborg, Långfast Fastigheter, Sveafastigheter, Teri Property III Sweden samt Valad Europe som kommer att erbjuda fastigheterna till styckvis försäljning. Värdet på fastigheterna beräknas vara upp till cirka 50 Mkr styck.

 

– Vi är positiva inför auktionerna. Vi tror att det här är ett bra sätt att nå köpare till mindre fastigheter, säger Erik Westerlund, Catella Corporate Finance.

 

Förberedelserna inför fastighetsauktionerna pågår just nu och arbetet med att ta fram informationsmaterial är i slutfasen. Fastigheterna kommer att marknadsföras i en bred och strukturerad kampanj från och med måndag 3 september. Då kommer även detaljerad information om fastigheterna och försäljningsprocessen göras tillgänglig på auktion.catellaproperty.se.

onsdag, 22 augusti 2012 18:56

JM bygger Kista Torn

alt
Kista Torn ska bli Stockholms högsta byggnad med 120 meter.

 

JM har beslutat att produktionsstarta Stockholms högsta hus i Kista centrum. Projektet har namnet Kista Torn och kommer att bli 120 meter högt. Första inflyttning sker om drygt två år och produktionsstarten av projektet redovisas under tredje kvartalet 2012.

 

Kista Torn är en skyskrapa av internationell karaktär kombinerad med svensk inredningskvalitet. Projektet, som har en mycket god bokningsnivå, omfattar 266 lägenheter om två till fyra rum och kök.

 

Huset består av sammantaget 40 våningar och alla lägenheter är bostadsrätter med inglasad balkong, flertalet får milsvid utsikt över Stockholm. Högst upp planeras en takterrass.


Byggnaden, som ritats av Brunnberg & Forshed, får en fasad av betong och glas som ger ett variationsrikt och dynamiskt mönster. JM planerar även att bygga ett lägre tvillingtorn med ytterligare 90 lägenheter.

 

– Det är spännande för JM som bostadsutvecklare att bygga Stockholms högsta hus. Eftersom höga bostadshus är ovanliga i Sverige har vi bland annat hämtat kunskap och inspiration från projekt i New York, säger Per-Arne Jonsson, projektledare på JM.

onsdag, 22 augusti 2012 18:46

KF rekryterar von Troil till Bromma Blocks

alt
Pauline von Troil blir ny centrumchef
för Bromma Blocks.

 

alt

Bromma Blocks är KF Fastigheters största satsning någonsin.

 

KF Fastigheter rekryterar Pauline von Troil som centrumchef till Bromma Blocks. Hon har under de senaste åren arbetat med utveckling av Ikeas olika köpcentrumbolag i Europa, Kina och Ryssland. Hon har även ett förflutet som vd/centrumchef för Sturegallerian i mitten av 90-talet och som konsult på Centrumutveckling.

 

– Jag är mycket glad över att Pauline von Troil med sin gedigna kunskap om branschen stärker vår organisation, hon är också en mycket driven och ambitiös person som jag ser fram emot att få arbeta med, säger Helena Liljedal, vd för KF Fastigheter Centrumhandel AB.

onsdag, 22 augusti 2012 18:38

Helén Silverstolpe går till CBRE

alt
Helén Silverstolpe går från Newsec till CBRE.

 

CBRE har, som en del av sin expansion i Norden, rekryterat Helén Silverstolpe till posten som Head of Nordics Client Solutions, Global Corporate Services.


Helén Silverstolpe kommer närmast från Newsec där hon senast var Head of Corporate Real Estate partner i Stronghold Group.

tisdag, 21 augusti 2012 19:00

Nedskrivningar pressade Peab

alt
Jan Johansson, vd Peab.

 

Peab ökade sin operativa nettoomsättning under årets första sex månader till 21 495 Mkr (19 890). Men det operativa rörelseresultatet sjönk till 217 Mkr (520). Detta främst på grund av att projektnedskrivningar om 425 Mkr (378) belastade resultatet. Bland annat har Stockholmsarenan (Tele2 Arena) vid Globen blivit försenad, vilket har lett till ökade kostnader om 300 Mkr. Halvårsvinsten efter skatt minskade till 102 Mkr (304), motsvarande 0,36 kr (1,06) per aktie.

 

– Under det första halvåret har vi upplevt en fortsatt hög aktivitet inom nästan alla områden. Det är bara inom bostadssegmentet som efterfrågan är svag, trots att behovet av bostäder är mycket stort, säger Peabs vd och koncernchef Jan Johansson.

 

Under perioden fick Peab sin enskilt största beställning någonsin, att på uppdrag av Unibail-Rodamco bygga Mall of Scandinavia i Solna för 3 500 Mkr. Vidare fick bolaget en order att bygga ut ett köpcentrum för Ikano Retail i Kungens kurva söder om Stockholm, vidare byggnation av ett utvecklingscentrum för Ikea i Älmhult samt ett nytt varuhus för Ikea i Uddevalla. Totalt sett minskade dock orderingången till 21,0 Mdr kr (21,3). Vid hålvårsskiftet uppgick orderstocken för Bygg och Anläggning till 31,1 Mdr kr (31,5), varav 55 procent ska produceras efter innevarande räkenskapsår.

 

Under perioden sålde Peab 841 bostäder (941), medan antalet egenutvecklade bostäder i produktion uppgick till 3 389 (3 470 vid årsskiftet). Vidare förvärvades projekt- och exploateringsfastigheter för 494 Mkr (424), en portfölj som vid halvårsskiftet värderades till 5 674 Mkr (5 180).


Den räntebärande nettoskulden ökade till 8 094 Mkr (6 626) och den genomsnittliga räntan i låneportföljen inklusive derivat uppgick till 3,2 procent (3,3).


Efter utdelning om 620 Mkr minskade det egna kapitalet till 7 441 Mkr (7 947), motsvarande en soliditet om 22,8 procent (25,4). LE

tisdag, 21 augusti 2012 18:53

Titania river på Söder för Stockholmshem

alt
Stockholmshem river nu på Maria Prästgårdsgata i Stockholm.

 

alt

Totalt ska Stockholmshem uppföra 192 hyresrätter i kv Tygeln 1 på Södermalm.

 

För AB Stockholmshem ska Titania genomföra rivning av delar av byggnad 02

i kvarteret Tygeln 1 (Grimman 6) på Wollmar Yxkullsgatan och Maria Prästgårdsgata i korsningen Timmermansgatan samt utföra arbeten

på stommen.

 

De nuvarande byggnaderna i kvarteret ska rivas helt eller delvis för att ge plats för nyproduktion av bostäder och lokaler. Under de kommande tre åren ska tre fastigheter renoveras och byggas, samtidigt som tre nya fastigheter med upp till åtta våningar ovan mark ska uppföras.

 

Bland annat ska ett sjukhem och ett antal lokaler ska byggas om till bostäder. Totalt ska 192 hyresrätter skapas med inflyttning under 2014/2015 med en total bruttoarea om cirka 28 500 kvm.

 

Förutom bostäder kommer det även att byggas en förskola, gruppboenden, lokaler i markplan samt garage i fastigheternas källarplan.