17 januari 2020

Redaktionen

onsdag, 22 augusti 2012 18:38

Helén Silverstolpe går till CBRE

alt
Helén Silverstolpe går från Newsec till CBRE.

 

CBRE har, som en del av sin expansion i Norden, rekryterat Helén Silverstolpe till posten som Head of Nordics Client Solutions, Global Corporate Services.


Helén Silverstolpe kommer närmast från Newsec där hon senast var Head of Corporate Real Estate partner i Stronghold Group.

tisdag, 21 augusti 2012 19:00

Nedskrivningar pressade Peab

alt
Jan Johansson, vd Peab.

 

Peab ökade sin operativa nettoomsättning under årets första sex månader till 21 495 Mkr (19 890). Men det operativa rörelseresultatet sjönk till 217 Mkr (520). Detta främst på grund av att projektnedskrivningar om 425 Mkr (378) belastade resultatet. Bland annat har Stockholmsarenan (Tele2 Arena) vid Globen blivit försenad, vilket har lett till ökade kostnader om 300 Mkr. Halvårsvinsten efter skatt minskade till 102 Mkr (304), motsvarande 0,36 kr (1,06) per aktie.

 

– Under det första halvåret har vi upplevt en fortsatt hög aktivitet inom nästan alla områden. Det är bara inom bostadssegmentet som efterfrågan är svag, trots att behovet av bostäder är mycket stort, säger Peabs vd och koncernchef Jan Johansson.

 

Under perioden fick Peab sin enskilt största beställning någonsin, att på uppdrag av Unibail-Rodamco bygga Mall of Scandinavia i Solna för 3 500 Mkr. Vidare fick bolaget en order att bygga ut ett köpcentrum för Ikano Retail i Kungens kurva söder om Stockholm, vidare byggnation av ett utvecklingscentrum för Ikea i Älmhult samt ett nytt varuhus för Ikea i Uddevalla. Totalt sett minskade dock orderingången till 21,0 Mdr kr (21,3). Vid hålvårsskiftet uppgick orderstocken för Bygg och Anläggning till 31,1 Mdr kr (31,5), varav 55 procent ska produceras efter innevarande räkenskapsår.

 

Under perioden sålde Peab 841 bostäder (941), medan antalet egenutvecklade bostäder i produktion uppgick till 3 389 (3 470 vid årsskiftet). Vidare förvärvades projekt- och exploateringsfastigheter för 494 Mkr (424), en portfölj som vid halvårsskiftet värderades till 5 674 Mkr (5 180).


Den räntebärande nettoskulden ökade till 8 094 Mkr (6 626) och den genomsnittliga räntan i låneportföljen inklusive derivat uppgick till 3,2 procent (3,3).


Efter utdelning om 620 Mkr minskade det egna kapitalet till 7 441 Mkr (7 947), motsvarande en soliditet om 22,8 procent (25,4). LE

tisdag, 21 augusti 2012 18:53

Titania river på Söder för Stockholmshem

alt
Stockholmshem river nu på Maria Prästgårdsgata i Stockholm.

 

alt

Totalt ska Stockholmshem uppföra 192 hyresrätter i kv Tygeln 1 på Södermalm.

 

För AB Stockholmshem ska Titania genomföra rivning av delar av byggnad 02

i kvarteret Tygeln 1 (Grimman 6) på Wollmar Yxkullsgatan och Maria Prästgårdsgata i korsningen Timmermansgatan samt utföra arbeten

på stommen.

 

De nuvarande byggnaderna i kvarteret ska rivas helt eller delvis för att ge plats för nyproduktion av bostäder och lokaler. Under de kommande tre åren ska tre fastigheter renoveras och byggas, samtidigt som tre nya fastigheter med upp till åtta våningar ovan mark ska uppföras.

 

Bland annat ska ett sjukhem och ett antal lokaler ska byggas om till bostäder. Totalt ska 192 hyresrätter skapas med inflyttning under 2014/2015 med en total bruttoarea om cirka 28 500 kvm.

 

Förutom bostäder kommer det även att byggas en förskola, gruppboenden, lokaler i markplan samt garage i fastigheternas källarplan.

tisdag, 21 augusti 2012 18:49

Newsec omförhandlar för Alecta i WTC

alt
Newsec har för Alectas räkning omförhandlat 5 000 kvm av 46 000 kvm i WTC, Stockholm.

 

Newsec har för Alectas räkning genomfört flera omförhandlingar med befintliga hyresgäster i World Trade Center (WTC), Stockholm. De nya avtalen omfattar

5 000 kvm och löper över minst fem år. WTC har en total uthyrningsbar yta om cirka 46 000 kvm.

 

De hyresgäster som valt att förlänga sina kontrakt är Exportrådet, som tecknat ett nytt femårigt hyresavtal på befintliga ytor om cirka 3 100 kvm. Vidare har Stora Enso tecknat ett nytt sjuårigt hyresavtal om cirka 1 850 kvm. Lokalerna kommer att genomgå en modernisering innan det nya kontraktet träder i kraft.

 

– Det är givetvis glädjande att befintliga hyresgäster väljer att förlänga sina kontrakt i World Trade Center. Det centrala läget och ett mycket konkurrenskraftig serviceutbud gör att intresset för lokalerna är mycket stort, säger Jonas Törnell, affärsansvarig vid Newsec Asset Management.

tisdag, 21 augusti 2012 15:31

NCC rekryterar Karolina Roos

alt
Karolina Roos är ny Business Controller på NCC Property Development.

 

NCC rekryterar Karolina Roos som Business Controller för affärsområdet NCC Property Development. Hon tillträder den 1 januari 2013 och kommer närmast från Skanska där hon har arbetat som CFO, Residential Development Nordic.


I rollen som Business Controller får Karolina Roos ansvar för all rapportering och redovisning av utvecklingsprojekt i affärsområdet, där hon ska säkerställa och utveckla den redan höga kvalitetsnivån. Hon kommer att rapportera till Joachim Hallengren, affärs­områdes­chef NCC Property Development, och hon kommer att ingå i affärsområdesledningen.                      


Karolina Roos efterträder Sven-Åke Karlsson, som innehaft tjänsten som Business Controller för affärsområdet i 15 år. Han kommer att fortsätta arbeta som Senior Advisor på uppdrag av Ann-Sofie Danielsson, Chief Financial Officer, NCC AB.

alt
Gunilla Högbom blir ny förvaltningschef på Granen.

 

Granens nya vd sedan i våras, Mounir Tajiou, tar ett första steg i att etablera sin nya ledningsorganisation för framtiden genom att rekrytera Gunilla Högbom som affärsområdeschef Förvaltning. Gunilla Högbom har lång branscherfarenhet från såväl privat som offentlig fastighetsverksamhet, senast som vd för Locum.
 
– Gunilla Högbom har sin gedigna erfarenhet från olika delar av fastighetsmarknaden, med en professionalitet och en stor integritet. Hon är helt rätt person för att komplettera Granens ledning. Jag ser verkligen fram emot att få arbeta med Gunilla för att offensivt expandera Granens fastighetsverksamhet, säger Mounir Tajiou, vd för Granen.   

– Granen har en stark balansräkning och det är mycket inspirerande att få ingå i teamet som kommer att genomföra bolagets expansionsplaner för att avsevärt öka förvaltningsportföljen samt att utveckla affärsområdet för bostadsutveckling i Stockholmsområdet, kommenterar Gunilla Högbom, ny affärsområdeschef Förvaltning.


Gunilla Högbom har 30 års erfarenhet från fastighetsmarknaden, bland annat som vd för Locum AB (2008-2011), fastighetsdirektör på Systembolaget AB (2000-2007) och affärsområdeschef på Fastighets AB Förvaltaren (1996-2000).
 
Gunilla Högbom sitter idag i styrelsen för bland annat Stiftelsen Danvikshem och Apoteket Produktion & Laboratorier AB.
 
Gunilla blev år 2010 utsedd till Årets kvinnliga förebild i fastighetsbranschen. Hon har en civilingenjörsexamen, KTH, inriktning

fastighetsekonomi.
 


alt
Om ska Bocksjö färdigställa 60 000 kvm i Arlandastad.

 

Bockasjö AB har beslutat att investera 500 Mkr i två större logistikfastigheter på totalt cirka 60 000 kvm i Arlandastad, Sigtuna kommun. Lokalerna kommer delvis att hyras ut till det stora logistikföretaget Schenker Logistics AB, som sedan tidigare finns i kommunen. Totalt kommer investeringen att skapa cirka 200 nya arbetstillfällen i Sigtuna kommun.

 

Den ena fastigheten om 31 000 kvm ska hyras av Schenker Logistics AB och den andra fastigheten om 30 000 kvm ska hyras av flera olika hyresgäster. Schenker bedömer att 100-120 nya arbetstillfällen skapas i samband med etableringen och ungefär lika många skapas vid etableringar i den andra fastigheten.

 

Byggnationen startar redan under hösten 2012 och inflyttning är beräknad till hösten 2013. Byggnaderna är miljöcertifierade, enligt Green Building, vilket innebär att energianvändningen är 25 procent lägre än Boverkets byggregler.

 

– Det är glädjande att få välkomna ytterligare en stor företagsetablering till Sigtuna kommun. Vårt offensiva näringslivsarbete och omfattande investeringar i nya arbetsplatsområden fortsätter att ge resultat, säger Anders Johansson (S), kommunalråd i Sigtuna kommun. 

måndag, 20 augusti 2012 18:04

140 bostäder i Nya Valsta centrum, Märsta

alt
Valsta centrum i Märsta ska förtätas med 140 bostäder. Illustration: Fokus Arkitekter.

 

Kommunledningen (Socialdemokraterna, Miljöpartiet, Centerpartiet) i Sigtuna kommun har fattat beslut om utvecklingen av centrala Valsta och Nya Valsta centrum. Utbyggnadsplanerna innebär att det byggs 120-140 nya bostäder, att det tillförs ytterligare 800 kvm kommersiella och offentliga lokaler och att torgytan vid huvudentrén förädlas med parklek, torghandel och nya parkeringsytor.

 

Sigtuna kommun möjliggör även för byggnation av småhus på taket till den nya centrumanläggningen. En ny entré byggs och ytorna mellan de nya huskropparna mot Valstavägen och centrumanläggningen görs om med en ny park, nya parkeringsytor och ett nytt torg. På det nya torget skall det bli möjligt att bedriva torghandel. Det skall i de nya husen mot Valstavägen, i bottenplan, finnas möjlighet att bedriva handel, restaurang eller offentlig verksamhet.

 

Centrumhusets lokalytor utvidgas söderut med möjlighet för lokalytor i ett plan. Ovanpå detta planeras två punkthus för bostäder med möjlighet till lokalytor och möjligheter att bygga 9-10 radhus på centrumanläggningens tak. Mellan de nya husen längs Valstavägen och de nya punkthusen på centrum skapas goda förutsättningar för att utveckla ett offentligt rum med plats för park-, torgytor och spontana möten. Resterna av den gamla bergsformationen i Valsta, bergsknallen med hällar och trädvegetation, blir kvar. Grönområdet bör kunna utvecklas till en parkyta för lek och rekreation.


Sigtuna kommun beslutade 2010 att tillsammans med SigtunaHem köpa Valsta centrum av Kungsleden för 52 Mkr, med syftet att utveckla centrumanläggningen och de centrala delarna av Valsta.

måndag, 20 augusti 2012 17:43

John Lindell ny ekonomichef på Förvaltaren

alt
John Lindell lämnar Jernhusen.

 

John Lindell börjar den 15 september som ny chef för Ekonomi/Finans på Fastighets AB Förvaltaren i Sundbyberg. John kommer närmast från Jernhusen och befattningen som ekonomichef.


– När vi nu går in i ett mycket expansivt skede känns det extra roligt att kunna rekrytera en så stark kraft till företaget, säger Anette Sand, vd på Förvaltaren.


Under de senaste åren har Förvaltaren lyft de ekonomiska nyckeltalen som nu är klart bättre än SABO-snittet för regionen. De kommande åren väntar en viktig föryngring och utveckling av fastighetsportföljen. Idag köar

40 000 personer för en lägenhet hos Förvaltaren.

– I den femtonåriga utvecklingsplanen finns renoveringar, nyproduktion av 1 000 hyresrätter, stadsförnyelse och förvärv där vi strävar efter en bättre balans i fastighetsportföljen. Med John stärker vi nu också upp oss inom projektstyrning och projektuppföljning säger Anette Sand.

Totalt handlar det om investeringar i mångmiljardklassen vilket särskilt kräver en professionell hantering av finanssidan. Idag har Förvaltaren en belåningsgrad på drygt 20 %.

– Den uppgraderade ratingen till ”AA-/Stable/A-1+” är ett kvitto på att vi har starka ekonomiska förutsättningar att genomföra vår ambitiösa plan, tillägger Anette Sand.

Förvaltarens tidigare chef för Ekonomi/Finans, Magnus Ekström, går till HSB och tjänsten som finanschef.

alt
Länsförsäkringar Liv och vd Jörgen Svensson har haft problem med solvensen.

 

Länsförsäkringar Liv (tradlivbolaget) påbörjade vid halvårsskiftet 2011 ett arbete med att stärka nyckeltalen vilket successiva förändringar i placeringsportföljen. Under hösten 2011 såldes Fondlivbolaget till Länsförsäkringar AB och under våren 2012 såldes en del av fastighetsinnehavet till bland andra Folksam och Humlegården. Sedan juli i år har Länsförsäkringar Liv minskat innehavet i onoterade aktier.

 

– Genom förändringarna i placeringsportföljen stärks nyckeltalen och våra möjligheter att leva upp till framtida Solvens II-regler. Samtliga förändringar sker enligt den plan som fastställdes förra hösten, säger Jörgen Svensson, vd på Länsförsäkringar Liv.