17 januari 2020

Redaktionen

söndag, 26 augusti 2012 16:38

Carl-Michael Bonde går till BSK Arkitekter

alt
Carl-Michael Bonde. Foto: BSK Arkitekter.

 

BSK Arkitekter AB gör ännu en tung rekrytering. I dagarna anställdes arkitekt Carl-Michael Bonde, senast på arkitektkontoret Strategisk Arkitektur, som kommer att ansvara för BSK:s fortsatta utveckling inom affärsområdet kontor. Sedan årsskiftet har BSK anställt nio arkitekter.

 

– Carl-Michael Bonde är en viktig pusselbit i vår tillväxt och vår ständiga ambition att öka affärsnyttan för våra kunder, säger Ulf Mangefors, vd för BSK Arkitekter.

 

BSK Arkitekter har under året vunnit flera nya prestigeuppdrag, exempelvis EA Games nya Sverigekontor och Rättspsykiatriska anläggningen i Trelleborg. Detta tillsammans med flera nya internationella samarbeten, såsom med holländska MVRDV, har föranlett flera nyrekryteringar.

 

I somras utsåg Kiruna kommun BSK, MVRDV tillsammans med Grontmij och Optimal till ett av tio arkitektteam att delta i utvecklingen av det nya Kiruna.

torsdag, 23 augusti 2012 19:40

Katastrof: Rekordlågt bostadsbyggande

alt
Bostadsproduktionen sjunker katostrafalt. Diagram SCB.

 

Under första halvåret 2012 påbörjades, enligt SCB, cirka 2 350 lägenheter i småhus, vilket är en minskning med 53 procent jämfört med första halvåret 2011 då 4 950 lägenheter påbörjades.

 

Totalt påbörjades cirka 9 900 bostadslägenheter under första halvåret 2012, varav 7 550 avsåg lägenheter i flerbostadshus. Jämfört med samma period föregående år har lägenheter i flerbostadshus minskat med 26 procent. År 2011 påbörjades 10 114 lägenheter.

 

Siffrorna är katastrofala. I Storstockholm minskade antalet påbörjade bostäder från 5 190 under januari till juni år 2011 och till endast 2 158 motsvarande period i år.

 

Motsvarande siffror för Storgöteborg var 1 985 för första halvåret 2011 jämfört med 1 285 för första halvåret i år.

 

Det var ännu sämre för StorMalmö då antalet påbörjade lägenheter första halvåret 2011 var

1 643 mot endast 622 för första halvåret i år.

 

I en kommentar kan sägas att byggindustrin drar ner på byggstarterna för bostäder då alltför stora lager med osålda bostadsrätter finns kvar på marknaden.

 

Marknaden präglas av Svälta räv, det gäller att vinna så mycket pengar som möjligt genom att svälta ut alla sina motspelare genom att vinna alla kort, eller i det här fallet antalet färdigställda och sålda bostäder, vilket även är det bästa sättet skattemässigt. SF

torsdag, 23 augusti 2012 19:36

Avvaktande marknad för JM

 

alt
Johan Skoglund, vd JM.

 

På en avvaktande marknad med låg försäljningsnivå, men med visst ökat intresse för bolagets projekt, redovisade JM en ökad halvårsvinst efter skatt om 172 Mkr (172) till 454 Mkr (422), motsvarande 5,50 kr (5,10) per aktie. Enligt segmentsredovisningen ökade intäkterna till 6 396 Mkr (5 588) och rörelseresultatet till 674 Mkr (665). Samtidigt minskade rörelsemarginalen till 10,5 procent (11,9). Omräknat enligt IFRIC 15 ökade intäkterna till 5 933 Mkr (5 228) och rörelseresultatet till 651Mkr (618)

 

Under perioden sålde JM 1 281 (1 661) bostäder, medan produktionsstarterna uppgick till

1 406 (1 851). Exploateringsfastigheter för bostäder förvärvades för 585 Mkr (662), varav

67 Mkr avsåg JM Bostad Stockholm, 162 Mkr JM Bostad Riks och 356 Mkr JM Utland.

 

Antalet disponibla bostadsbyggrätter uppgick till 27 700 (26 500), varav 17 550 (17 000) redovisades i balansräkningen.

 

Kapitalbindningen i byggrätter (exploateringsfastigheter i balansräkningen) för bostäder steg till 5 860 Mkr (5 509) vid utgången av första halvåret.

 

Det egna kapitalet minskade till 4 391 Mkr (4 598), motsvarande en soliditet om 39 procent Räntabiliteten på eget kapital för de senaste tolv månaderna ökade till 25,6 procent (21,4).

 

Koncernens kassaflöde, inklusive nettoinvestering i fastigheter, uppgick till –138 Mkr (–143)

Den totala räntebärande låneskulden uppgick till 1 702 Mkr (1 599), varav pensionsskulden utgjorde 628 Mkr (600). Vid utgången av första halvåret var medelräntesatsen för den totala räntebärande låneskulden, inklusive pensionsskulden, cirka 3,6 procent (4,0).

 

I en kommentar kan sägas att det är tydligt att JM bromsar in, liksom trenden för övriga byggbolag. Köparna (bankerna) är fortsatt avvaktande, en reservation som även kan gälla aktien. På börsen sjönk aktien med 5 kr till 115 kr som senast betalt. LE/SF

torsdag, 23 augusti 2012 19:31

Delancey säljer till Cityhold för 1,58 Mdr

alt
Cityhold Property AB har köpt den egna lagfarten 40 Holborn Viaduct, EC1, London.

 

Brittiska Delancey säljer kontorsfastigheten 40 Holborn Viaduct, EC1, London, omfattande cirka 16 000 kvm för 150 miljoner pund, cirka 1,58 Mdr kr, till svenska Cityhold Property AB, ägt av Första AP-fonden och av Andra AP-fonden. Priset motsvarar en köpeskilling om 92 000 kr/kvm. Köparens rådgivare var Savills och säljarens CBRE.

 

Det blev publikt i april i år att fastigheten var till försäljningen genom publicering av brittiska CoStarNews. Fastigheten, uppförd år 2008, och som har genomgått en ombyggnation, såldes av Castelmore till Delancey för drygt 90 miljoner pund i januari 2010.

 

Fastigheten, i Midtown London, med egen lagfart, har hyresgäster som Brewin Dolphin, Irwin Mitchell, GDF Suez, Cap Gemini och Pret a Manager. Genomsnittlig kontraktslängd är cirka 8 år.

 

I januari i år blev det klar med Cityholds första köp i London, då Aviva Investors och Union Investment Real Estate GmbH sålde One Kingdom Street 300, med egen lagfart, intill Paddington Station i centrala London, för 230 miljoner pund, motsvarande drygt 101 000 kr/kvm). LE

torsdag, 23 augusti 2012 19:20

Större portfölj ökade FastPartners vinst

alt
Sven-Olof Johansson, vd Fastpartner.

 

Fast Partner redovisade en ökad halvårsvinst efter skatt med 100 Mkr till 189 Mkr (89), per aktie 3,62 (1,75) kr. Till ökningen bidrog främst ett förbättrat driftnetto till följd av nyförvärvade fastigheter samt värdeökningar på fastigheter och finansiella instrument. Förvaltningsresultatet förbättrades till 131 Mkr (93).

 

Hyresintäkterna ökade med 34,5 procent till 309 Mkr (230) medan driftnettot steg med 25,2 procent och till 185 Mkr (148). Under perioden investerade Fast Partner 917 Mkr, varav 868 Mkr var förvärv och 49 Mkr investeringar i befintligt bestånd. Vidare såldes fastigheter för 53 Mkr. De orealiserade värdeförändringarna i fastighetsbeståndet skattades till 134,2 Mkr (79,2).

 

Fastigheternas marknadsvärde bedömdes därefter till 6 988 Mkr (5 990 vid årsskiftet), fördelat på 24 fastigheter, varav 107 i region Stockholm och 17 i region Gävleborg. Pågående projektinvesteringar i form av hyresgästanpassningar uppgick till 86,3 Mkr (12,0).

 

FastPartners lån hos kreditinstitut uppgick till 4 007 Mkr (3 495), vilka finansierades till en medelränta om 3,2 procent (3,0). Det egna kapitalet ökade till 2 179 Mkr (1 998), vilket motsvarade en soliditet om 29,8 procent (30,4). Justerat för uppskjuten skatt var soliditeten 38,0 procent (38,7). LE

torsdag, 23 augusti 2012 19:17

Oldgren blir projektchef hos AMF

alt
Erik Oldgren blir projektchef på AMF Fastigheter.

 

AMF Fastigheter har rekryterat Erik Oldgren som projektchef med tillträde i oktober. Närmast kommer han från en tjänst som affärsenhetschef på Forsen Projekt. Tidigare har han bland annat arbetat för NCC, Astra Zeneca och Systembolaget.

 

– Med sin breda bakgrund från både entreprenad- och beställarsidan kommer Oldgren att få en betydande roll i AMF Fastigheters utveckling. Vi har många spännande och komplexa projekt framför oss där hans gedigna kompetens och helhetstänkande blir avgörande för vår fortsatta framgång, säger Mats Hederos, vd AMF Fastigheter.

onsdag, 22 augusti 2012 19:08

Ikea bygger hotell Hamburg

alt
Ikea har även planer på att bygga cirka 1 200 lägenheter, kontor, hotell och butiker i östra London,  i ett projekt som kallas Strand East.

 

Nu ska Ikea, vår svenska möbeljätte, även satsa på budgethotell i Europa. Planerna finns att bygga drygt 100 hotell i Europa, framförallt i Tyskland, England och Polen. Detta i konkurrens med andra kedjor som till exempel Ibis. Det första hotellet kommer att byggas i Hamburg.


I en intervju säger Harald Müller, chef för Ikeas tyska bolag Landprop, till Hamburger Abendblatt, att

Ikeas tyska dotterbolag nu söker en tomt om fem hektar i Hamburg att för att där bygga ett hotell. Varumärket för hotellet är ännu inte klart.

 

Inledningsvis säger Ikea att minst 1 miljard euro har budgeterats för de europeiska hotellprojekten.

 

Ikea har även planer på att bygga cirka 1 200 lägenheter, kontor, hotell och butiker i östra London, i ett projekt som kallas Strand East, beläget endast några hundra meter från Londons Olympiaby.


Ikea menar att hotellbranschen är den i särklass snabbast växande i Europa med konsekvent tvåsiffrig tillväxt under det senaste decenniet, då det gäller bokningar och intäkter. SF

onsdag, 22 augusti 2012 19:02

Catella auktionerar 74 fastigheter

alt
Rådmannen 9 i Hudviksvall är en av de 74 fastigheter som ska auktioneras.

 

Vid Catellas fastighetsauktioner 25–26 oktober ska åtta fastighetsägare att sälja 74 fastigheter av olika typer belägna i 37 kommuner runt om i landet. Fastigheterna som bjuds ut till försäljning listas nu på webbplatsen auktion.catellaproperty.se.

 

Det är CBRE Global Investors, Cornerstone Real Estate Advisors, Hemfosa Fastigheter, Kombinationsfastigheter i Göteborg, Långfast Fastigheter, Sveafastigheter, Teri Property III Sweden samt Valad Europe som kommer att erbjuda fastigheterna till styckvis försäljning. Värdet på fastigheterna beräknas vara upp till cirka 50 Mkr styck.

 

– Vi är positiva inför auktionerna. Vi tror att det här är ett bra sätt att nå köpare till mindre fastigheter, säger Erik Westerlund, Catella Corporate Finance.

 

Förberedelserna inför fastighetsauktionerna pågår just nu och arbetet med att ta fram informationsmaterial är i slutfasen. Fastigheterna kommer att marknadsföras i en bred och strukturerad kampanj från och med måndag 3 september. Då kommer även detaljerad information om fastigheterna och försäljningsprocessen göras tillgänglig på auktion.catellaproperty.se.

onsdag, 22 augusti 2012 18:56

JM bygger Kista Torn

alt
Kista Torn ska bli Stockholms högsta byggnad med 120 meter.

 

JM har beslutat att produktionsstarta Stockholms högsta hus i Kista centrum. Projektet har namnet Kista Torn och kommer att bli 120 meter högt. Första inflyttning sker om drygt två år och produktionsstarten av projektet redovisas under tredje kvartalet 2012.

 

Kista Torn är en skyskrapa av internationell karaktär kombinerad med svensk inredningskvalitet. Projektet, som har en mycket god bokningsnivå, omfattar 266 lägenheter om två till fyra rum och kök.

 

Huset består av sammantaget 40 våningar och alla lägenheter är bostadsrätter med inglasad balkong, flertalet får milsvid utsikt över Stockholm. Högst upp planeras en takterrass.


Byggnaden, som ritats av Brunnberg & Forshed, får en fasad av betong och glas som ger ett variationsrikt och dynamiskt mönster. JM planerar även att bygga ett lägre tvillingtorn med ytterligare 90 lägenheter.

 

– Det är spännande för JM som bostadsutvecklare att bygga Stockholms högsta hus. Eftersom höga bostadshus är ovanliga i Sverige har vi bland annat hämtat kunskap och inspiration från projekt i New York, säger Per-Arne Jonsson, projektledare på JM.

onsdag, 22 augusti 2012 18:46

KF rekryterar von Troil till Bromma Blocks

alt
Pauline von Troil blir ny centrumchef
för Bromma Blocks.

 

alt

Bromma Blocks är KF Fastigheters största satsning någonsin.

 

KF Fastigheter rekryterar Pauline von Troil som centrumchef till Bromma Blocks. Hon har under de senaste åren arbetat med utveckling av Ikeas olika köpcentrumbolag i Europa, Kina och Ryssland. Hon har även ett förflutet som vd/centrumchef för Sturegallerian i mitten av 90-talet och som konsult på Centrumutveckling.

 

– Jag är mycket glad över att Pauline von Troil med sin gedigna kunskap om branschen stärker vår organisation, hon är också en mycket driven och ambitiös person som jag ser fram emot att få arbeta med, säger Helena Liljedal, vd för KF Fastigheter Centrumhandel AB.