14 november 2019

Redaktionen

tisdag, 29 oktober 2019 11:01

Humlegårdens intäkter ökade till 990 Mkr

 

– Vi levererar en fortsatt stabil tillväxt i förvaltningsresultatet, som ökar med 18 procent, säger Anneli Jansson, vd för Humlegården.


Den positiva utvecklingen bibehålls när Humlegården summerar årets första nio månader. Förvaltningsresultatet ökade med 18 procent, nettouthyrningen uppgick till 66 Mkr och hyresnivåerna i omförhandlade avtal ökade med 27 procent i genomsnitt.  Under perioden steg hyresintäkterna till 990 Mkr (903), en ökning med 10 procent. I jämförbart bestånd ökade hyresintäkterna med 5 procent (5) till följd av ökade hyresnivåer vid omförhandlingar och uthyrningar samt fastighetsskatteökning på grund av omtaxering.

Uthyrningsgraden var 91,4 procent (93,2). Förändringen avser främst lokaler där avflyttning ägt rum och ytorna har blivit uthyrda på nytt, men där de nya hyresgästerna tillträder först efter periodens utgång.

Driftöverskottet uppgick till 745 Mkr (670), en ökning om 11 procent. I jämförbart bestånd var ökningen 5 procent (6). Överskottsgraden steg till 75,3 procent (74,2).

Finansnettot minskade till -111 Mkr (-135) vilket är en förbättring med cirka 18 procent jämfört med samma period föregående år, trots att räntebärande skulder har ökat.
Periodens resultat efter skatt uppgick till 982 mkr (1 533).

Humlegårdens ambition är att all finansiering skall vara grön senast år 2021 och vid periodens slut uppgick andelen till 56 procent. Efter periodens utgång har ytterligare 2.000 Mkr i gröna obligationer emitterats, vilket innebär att andelen grön finansiering nu uppgår till 65 procent.

 

Under de senaste 12 månaderna har lån om 9.538 Mkr refinansierats via Humlegårdens MTN-program, företagscertifikatprogram samt nya banklån. Den genomsnittliga kapitalbindningen har ökat från 2,8 år till 4,0 år, liksom den genomsnittliga räntebindningen som ökat från 3,4 år till 4,2 år. Risknivån i skuldportföljen har därmed sjunkit.

 

Räntetäckningsgraden uppgick till 6,3 gånger (5,0) och nettoskuld/ebitda minskade till 8,9 gånger (9,7). Bolagets policy är att nettoskuld/ebitda inte varaktigt bör överstiga 13 gånger. Belåningsgraden har minskat och uppgick till 32,5 procent (35,1). Bolagets policy är att belåningsgraden inte varaktigt bör överstiga 50 procent. Andelen obelånade fastigheter uppgick till 61 procent. Fastighetsbeståndet har inte marknadsvärderats per kvartalsskiftet.

I en kommentar till niomånadersrapporten säger Anneli Jansson, vd för Humlegården Fastigheter:
– Vi levererar en fortsatt stabil tillväxt i förvaltningsresultatet, som ökade med 18 procent. Flera framgångsrika nyuthyrningar har resulterat i en nettouthyrning om 66 Mkr. Vi noterar även att omförhandlade hyresnivåer har ökat med i genomsnitt 27 procent. Perioden har varit händelserik och det strategiskt viktiga förvärvet vid Gärdet samt vårt deltagande i det nybildade Centrum för AMP tillhör höjdpunkterna. En av de mest centrala frågorna för vår bransch just nu är digitaliseringen, där vi har ett stort fokus framåt på att stärka både vårt hållbarhetsarbete och kunderbjudande genom att nyttja de möjligheter som utvecklingen skapar.


 

Anders Börjesson blir tillförordnad vd på Telge Fastigheter efter LiseLott Nilsson.


Anders Börjesson går in som tillförordnad vd på Telge Fastigheter efter LiseLott Nilsson. Han har arbetat länge i Telgekoncernen och i Telge Fastigheter, senast som strategisk projektledare. Han tillträder den 1 november.

– Jag är glad att Anders har tackat ja till att leda Telge Fastigheter under tiden tills den ordinarie vd:n är på plats. Det är en trygg förstärkning eftersom Anders känner både Telge Fastigheter, Telgekoncernen och kommunförvaltningen mycket väl och har lång erfarenhet från olika ledande roller. Det här är en mycket bra lösning, säger Lars Greger, styrelseordförande Telge Fastigheter.

Anders Börjesson har arbetat på Telge Fastigheter sedan 2013, senast i rollen som strategisk projektledare. Han har även vikarierat på ledande poster inom bolaget, bland annat som vd och ekonomichef och ingått i ledningsgruppen. Han har även en lång karriär inom Telge Nät bakom sig där han bland annat har varit affärsområdeschef och VA-chef.

– Det är naturligtvis hedrande att få det här förtroendet och min förhoppning är att jag kan bidra till kontinuitet och stabilitet tills den nya vd:n är här. Jag ska göra mitt bästa under den här perioden och jag är glad att få göra det tillsammans med alla kunniga och engagerade medarbetare, säger Anders Börjesson.

Rekryteringen av en ordinarie vd påbörjas omgående. Anders Börjesson tillträder som tillförordnad vd den 1 november.

 

Two Drydock, kommer att bli ett 13 våningar högt, 21.400 kvm stort kontorshus, som innefattar cirka 800 kvm detaljhandelsytor. Kontorsbyggnaden förväntas vara färdigställd under det första kvartalet 2020.


Skanska har tecknat ett 11-årigt hyresavtal med Interpublic Groups dotterbolag MullenLowe and Mediahub för cirka 10.600 kvm i Two Drydock i Boston, USA. Media- och pr-byrån som kommer att etablera sitt nya amerikanska huvudkontor i Skanskas utvecklingsprojekt förväntas flytta in i Two Drydock under det tredje kvartalet 2020. Kontorshuset är nu uthyrt till 72 procent.

Two Drydock kommer att bli ett 13 våningar högt, 21.400 kvm stort, kontorshus som innefattar cirka 800 kvm detaljhandelsytor. Byggnaden, som siktar på att erhålla certifieringarna LEED Gold och Fitwel, kommer att erbjuda hyresgästerna en takterrass och bekvämligheter som ett modernt fitnesscenter samt konferens- och loungeutrymme med panoramautsikt över Bostons hamn och stadens silhuett. Byggnaden kommer också att rymma cykelgarage och parkeringsplatser.

Skanska inledde konstruktionen av Two Drydock under det andra kvartalet 2018 och kontorsbyggnaden förväntas vara färdigställd under det första kvartalet 2020.

Sedan 2009 har Skanska investerat mer än 2 miljarder dollar, cirka 19,4 miljarder kronor, i kontors- och flerfamiljsprojekt i USA, bland annat huvudkontor till Waste Management Inc, Bank of America, Brooks Sports, PricewaterhouseCoopers och Tommy Bahama.

måndag, 28 oktober 2019 11:39

NCC ökade resultatet till 467 Mkr

 

Tomas Carlsson, vd och koncernchef för NCC.För årets tre första kvartal redovisade NCC ett resultat efter skatt som steg till 467 Mkr (-910). Orderingången ökade till 44.340 Mkr (44.093). Resultat efter finansiella poster förbättrades till 545 Mkr (-1.078).


Koncernens balansomslutning uppgick per den 30 september till 32.586 Mkr (28.574). De räntebärande skulderna ökade under Q3 till 8.124 Mkr (4.169). Under perioden sjönk soliditeten till 7 procent (11).

– NCC:s resultat förbättras i den takt som kan förväntas från den nya bas vi fick efter förra årets omfattande genomlysning. Vi ser att åtgärdsprogrammet som sjösattes har avsedd effekt, säger Tomas Carlsson, vd och koncernchef för NCC.

måndag, 28 oktober 2019 11:18

Erik Öhrling, ny vd för Lulebo

 Rekryteringen av Erik Öhrling, 47 år (bilden), innebär att han tar över ledningen av Luleås allmännyttiga bostadsföretag under andra halvan av januari 2020.

 

Han kommer som närmast kommer från posten som vd för det kommunalt ägda renhållningsbolaget Lumire.

 

– Rekryteringsgruppen, som har bestått av mig själv samt ytterligare tre ledamöter i bolagets styrelse, har haft en tuff men rolig uppgift, säger Kent Ögren, styrelseordförande i Lulebo, och han fortsätter:

– Vi har jobbat snabbt och effektivt, med sökaren inställd på ett tydligt mål, och vi är förstås mycket glada och nöjda över att kunna berätta att vi nu har en överenskommelse med en erfaren och driven person som gillar utmaningar och som passar perfekt för jobbet! Lulebo står inför en period som, bland annat, kommer att kännetecknas av omfattande underhållsarbeten. Erik och hans bakgrund och tidigare erfarenhet av exempelvis underhållsfrågor, kommer att bli en stor tillgång för bolaget i detta arbete.

Erik Öhrling är civilingenjör väg och vatten från Luleå Tekniska Universitet år 1997. Han är certifierad expert inom området underhåll. Han är vd för Lumire sedan den 1 september 2015.

 

Tidigare har Erik Öhrling varit  produktionschef vid BillerudKorsnäs AB i Karlsborgsverken med ansvar för hela produktionsprocessen, från virkesintag, via massa- och pappersproduktion till utlastning.

 

Från hösten 2020 står det klart för inflyttning – Stockholmshems första Stockholmshus med 102 hyreslägenheter i Rågsved. Foto: Bengt AlmerFrån hösten 2020 står de klara för inflyttning, Stockholmshems första Stockholmshus med 102 hyreslägenheter i Rågsved. Ett pilotprojekt i mobilitet där staden testar nya lösningar för hållbart resande. Att husen dessutom byggs i moduler och med stommar av trä bidrar till stadens mål om klimatneutralitet.

På Hagsätravägen bygger Stockholmshem två nya sexvåningshus. Husen utformas för att passa in med den befintliga 50-talsbebyggelsen, och med entréer mot gatan är stadens ambition att skapa mer liv och rörelse som ett led att öka tryggheten i området.

– Det är väldigt roligt att vi nu påbörjar byggandet av 102 nya klimatsmarta hyresrätter i Rågsved. Stockholmshusen är ett viktigt projekt för att få ned byggkostnaderna och möjliggöra för överkomliga hyror i staden. Jag ser fram emot när det är dags för inflyttning 2021, säger Dennis Wedin (M), bostads- och fastighetsborgarråd i Stockholms stad.

Trä istället för betong
Husen byggs med stommar i trä istället för betong och produceras i fabrik och transporteras sedan till byggarbetsplatsen för montering. Sättet att bygga är mer kostnadseffektivt, minskar koldioxidutsläppen och skapar en bättre boendemiljö.

– Redan nu har Stockholmshem planer på att använda samma metod för fler hus, att bygga i trä. Det här är ett sätt att bygga som bidrar till stadens mål om klimatneutralitet till 2030, säger Björn Ljung (L), ordförande i Stockholmshems styrelse.

Lindbäcks som fått uppdraget att bygga bostäderna har stor erfarenhet inom industriellt byggande av flerbostadshus i trä.

Satsning på klimatsmarta tjänster
Stockholmshusen på Hagsätravägen är också ett pilotprojekt med målet att öka kunskapen om hur staden kan utveckla mobilitetstjänster. Hyresgästerna erbjuds ett flertal klimatsmarta tjänster.

– Vi vill göra det enklare för våra hyresgäster att leva lite mer klimatsmart, och satsar framförallt på klimatsmart resande med cykel. Vi bygger 280 cykelparkeringsplatser, varav några för lådcyklar, och ett cykelkök där man kan mecka med sin cykel. Vi kommer att erbjuda medlemskap i bilpool och parkeringsplatser med laddstolpe för elbil, säger Mikaela Ericsson, projektledare hos Stockholmshem.

Det finns också planer på cykelpool. Dessutom byggs ett leveransrum där hyresgästerna enkelt kan hämta varor som beställs på nätet när det passar dem, istället för att ta sig till ett utlämningsställe.

 

Det här blir Stockholmshems första så kallade Stockholmshus. Stockholmshusen är ett samarbetsprojekt mellan de allmännyttiga bostadsbolagen, privata entreprenörer och stadens tekniska förvaltningar för att snabbt och kostnadseffektivt bygga tusentals nya hyresrätter med god arkitektur och höga krav på hållbarhet. Stockholmshusen byggs utifrån ett särskilt framtaget koncept för gestaltning.

Fler Stockholmshus
Kvarteret Karneolen. I höst/vinter byggstartar Stockholmshem 80 hyreslägenheter vid Folkparksvägen i Solberga.Kvarteret Bjurö. I september startade Familjebostäder bygget av 92 hyreslägenheter i Farsta Strand, med planerad inflyttning våren 2021.

Kvarteret Ledinge. I Tensta bygger Svenska Bostäder 172 hyreslägenheter med inflyttning våren 2020.


 Rekryteringen av Kirsten Anker Sørensen (bilden) innebär att LINK arkitektur utnämner henne som ny koncernchef för LINK arkitektur och hon väljs samtidigt till ny koncerndirektör inom arkitektur på moderbolaget Multiconsult ASA.

Anker Sørensen är idag vd för LINK arkitektur i Danmark och hon kommer i framtiden att kombinera denna tjänst med rollen som koncernchef.

– Jag har haft ett gott samarbete med Kirsten i sin roll som vd för LINK arkitektur i Danmark. Det gläder mig att hon nu även kommer att ta ett helhetsansvar för koncernen, säger John Lydholm, vd för LINK arkitektur i Sverige.

Kirsten Anker Sørensen har 20 års ledarskapserfarenhet från olika verksamheter och har varit anställd på LINK arkitektur sedan 2015. Hon är utbildad inom industridesign och ekonomi och var interim vd för LINK arkitektur i Danmark fram till uppköpet av Aarhus Arkitekterne hösten 2016. I september 2017 tog hon över huvudansvaret för LINK arkitektur i Danmark och hon gick samtidigt in i koncernledningen.

– Jag är stolt och glad över att bli utnämnd som koncernchef för LINK arkitektur. Jag ser fram emot att anta uppdraget med att, tillsammans med våra kompetenta medarbetare, lyfta företaget till nästa nivå. Med 500 medarbetare i Skandinavien är vi en unik verksamhet med stora möjligheter att vara en aktiv samhällsaktör och skapa framtidsorienterad arkitektur, säger Kirsten Anker Sørensen.

LINK-koncernens ekonomichef, Martha Bergh Lunde, har fungerat som både koncernchef för LINK arkitektur och vd för LINK arkitektur Norge efter att koncernchef Leif Øie avslutade sin anställning den 31 augusti. Martha Martha Bergh Lunde fortsätter att axla rollen som vd för LINK arkitektur i Norge tills en permanent lösning är på plats.

 

Kirsten Anker Sorensen tillträder sin nya roll den 1 november.

måndag, 28 oktober 2019 10:26

Castellum hyr ut till Willys i Lund

 

Willys Hemma öppnar en butik om 1.130 kvm på på Stortorget 6-8 i Lund under nästa vår.

 


Castellum hyr ut 1.130 kvm till Willys på Stortorget 6-8 i Lund. Under senare delen av våren 2020 öppnar de en Willys Hemma på adressen. Willys Hemma är Willys koncept för mindre butiker i bostadsnära eller centrala lägen.

– Willys har ett starkt varumärke i Lund med en trogen och växande kundkrets. Genom butikens premiumläge mitt på Stortorget kommer vi nå ut till en viktig och ny del av staden, vilket vi ser fram emot, säger Tor Gullberg, etableringschef på Willys.

Castellum hälsar Willys varmt välkomna.

– Att Willys Hemma väljer Castellum är oerhört roligt. Vi är övertygade om att den fina placeringen vid Stortorget passar perfekt för Willys koncept. Tillsammans kommer vi skapa nya arbetsplatser mitt i City och Willys butik kommer bidra till en levande stadskärna, säger Emilia Hasselgren, uthyrare hos Castellum.

 

måndag, 28 oktober 2019 10:09

5.000 nya bostäder i Flemingsbergsdalen

 

Visionsbild för Flemingsbergsdalen 2050. Illustration: BIG

 

 

 

 

En vision för den nya stadskärnan i Flemingsbergsdalen. Illustration: BIG

 


Huddinge kommun planerar att utveckla Flemingsbergsdalen till en stadsdel med tusentals nya arbetsplatser, bostäder, service, handel, kultur, nöjen och studieplatser inom högre utbildning.

Den nya stadsdelen ska bli tät och erbjuda urbana kvaliteter i form av närhet, utbud av service, grönska och tydliga stråk och kopplingar. Kommunen planerar ett resecentrum och nya parker. Järnvägen och Huddingevägen däckas över för att överbrygga den barriär som i dag delar Flemingsberg. Inom programområdet planeras för cirka 35.000 arbetsplatser och runt 5.000 bostäder.

 

Den 21 oktober–29 november 2019 är planprogrammet för den nya stadsdelen, Flemingsbergsdalen, ute på programsamråd.

Området ska ha en blandad bebyggelse som kan möta en omvärld i förändring. Området ska innehålla offentliga platser, mötesplatser och stråk som kopplar samman Flemingsbergsdalen med övriga Flemingsberg. Programområdet utreds för att bli en regional bytespunkt för kollektivtrafik och ett nytt stadscentrum för hela Flemingsberg med ett stort utbud av handel, kultur, nöjen, offentliga mötesplatser och grönska.

Flemingsberg är utpekat som en regional stadskärna i den regionala utvecklingsplanen, RUFS 2050. Det innebär bland annat att området ska utvecklas och utnyttja den tillgängliga kollektivtrafiken. Det görs genom att satsa på hållbara och täta miljöer där företag väljer att etablera sig och en stadsmiljö som kännetecknas av mångsidig bebyggelse med byggnader med olika funktion, blandade typer av bostäder och en arkitektur med hög ambitionsnivå.

I februari 2018 antog Huddinge kommun ett utvecklingsprogram för Flemingsberg, ”Flemingsberg 2050 – där kunskap och kreativitet möts i södra Stockholm”. Utvecklingsprogrammet är framtaget tillsammans med Botkyrka kommun och Stockholms läns landsting och ger en bild av hur den regionala stadskärnan Flemingsberg ska utvecklas fram till år 2050. Ett av målen i utvecklingsprogrammet är att skapa ett stadscentrum i Flemingsberg.

måndag, 28 oktober 2019 09:55

Telge Bostäder köper Brunnsängs centrum

 

Ett projekt pågår för att ta fram en strukturplan för Brunnsäng som ska utgöra underlag i det fortsatta arbetet med områdets planläggning.

 


Södertäljes lokala centrum är i många fall en viktig del i stadsdelarnas attraktivitet. På Telge Bostäders styrelsemöte i mars i år, togs beslut om att utreda förutsättningarna för att låta Telge Bostäder bli en större del av ett område där de redan har befintligt bestånd. Nu står det klart att bolaget köper Brunnsängs centrum av Telge Fastigheter i och med koncernstyrelsens beslut under fredagen.

– Det här förvärvet innebär att Telge Bostäder blir en större del av Brunnsängs totala utveckling, där centrumdelen respektive bostadsdelarna är två samverkande delar, säger Yilmaz Kerimo, styrelseordförande Telge Bostäder och Telge Hovsjö.

De stadsdelscentrum och centrumfastigheter som finns i Södertälje idag består av rena kommersiella fastigheter eller fastigheter med inslag av bostäder. I många fall står dessa centrum, inför utmaningar. Utmaningarna handlar om tekniska förbättringar och upprustningar, men i synnerhet om utveckling av innehåll och bättre blandning av funktioner för att skapa mångfald, som anses vara en av Södertäljes viktigaste kvaliteter. Mångfald kan utryckas som mänsklig och arkitektonisk mångfald, men det handlar också om exempelvis miljö, kultur, handel, mat, aktiviteter och rekreation.

 

Kommunens nya utbyggnadsstrategi pekar ut ett antal stadsdelscentrum som prioriterade områden att satsa på för Södertäljes fortsatta utveckling. Brunnsäng tillhör ett av dessa.

– Att tillskapa byggrätter och bygga nytt är en av bolagets huvuduppgifter. Att förvärva fastigheter är också en alternativ väg till expansion och utveckling, säger Yilmaz Kerimo.

Att förvärva och äga en centrumanläggning innebär större ansvar, men också bättre kontroll och styrning på områdets långsiktiga utveckling. I och med att förvärvet av Brunnsäng centrum innebär det att bolaget får en mer direkt och än viktigare roll i Södertäljes Kommun stadsutvecklingsplaner, med fokus på fler bostäder.

– Som allmännyttigt bostadsbolag har Telge Bostäder generellt ett annat uppdrag som samhällsaktör än andra fastighetsägare. Utöver att vara en god hyresvärd försöker vi även initiera och bidra till bostadsområdenas hållbarhet genom olika projekt och processer där de boende är involverade, avslutar Yilmaz Kerimo.