24 januari 2020

Redaktionen

 

 

Fastigheten Quartetto Intermezzo i Esbo.Fastighetsbolaget Kielo, som förvaltas av Brunswick Real Estate, har förvärvat tre kontorsfastigheter i finska Esbo i två separata fastighetsaffärer.

Kileo har köpt fastigheterna Quartetto Intermezzo och Piispankalliontie 13. Säljare var OP (Pohjola) Life Assurance Company. Fastigheterna byggdes 2012 och 2002 och ligger i Esbos stadsdelar Leppävaara och Matinkylä. De två fastigheterna omfattar cirka 11.000 kvm modernt kontor.

Fastigheten Säterinkatu 6 förvärvades den 19 december från en fond som förvaltas av Savills IM. Fastigheten byggdes 2001 och ligger i stadsdelen Leppävaara och är direkt ansluten till Quartetto Intermezzo via en bro. Fastigheten omfattar cirka 6.300 kvm modernt kontor.

Hanna Rauhala
, fondförvaltare på Brunswick Real Estate, säger:
– Vi är glada att kunna meddela två nya förvärv i Esbo. De tre fastigheterna som ingår i förvärven är fantastiska tillägg till Kielos växande portfölj. Vi ser Leppävaara och Matinkylä som attraktiva delmarknader och vi ser möjligheter att vidareutveckla och förbättra marknadens lokala kontorsutbud i linje med Kielos kapitalförvaltningsstrategi.

Från och med oktober 2017 har Kielo gjort tio förvärv i växande finska regionstäder och kring huvudstaden Helsingfors. Portföljen omfattar för närvarande cirka 220.000 kvm modernt kontor, varav en majoritet har byggts efter 2000. Företagets fokus är på aktiv kapitalförvaltning och äldre fastigheter renoveras stegvis.


 

 

Castellum har som en del av satsningen ”100 på sol” under 2019 påbörjat 14 projekt för nya större solcellsanläggningar. Sedan tidigare har bolaget installerat 23 större solcellsanläggningar som genererar cirka 1200 MWh, vilket räcker till cirka 240 villors årskonsumtion av hushållsel. Bild: Solcellsanläggningen på fastigheten Dragarbrunn 20:4 i Uppsala centrum.

 

 

Henrik Saxborn, verkställande direktör Castellum AB, säger: – Vi måste alla bidra till att bekämpa klimatkrisen. Fastigheter är idag en av de största utsläpparna av koldioxid. Därför har vi i branschen ett särskilt ansvar. Solceller är ett effektivt sätt för oss att gå mot en klimatneutral verksamhet.


Castellum kommer till 2025 att bygga upp mot 100 solcellsanläggningar på sina byggnader. Satsningen som går under namnet ”100 på sol” kommer att bli en av de största satsningarna på solceller i hela Norden.

Castellum har som mål att till 2030 bli 100 procent klimatneutrala vad gäller den egna verksamheten och därmed stötta FN:s klimatavtal och de svenska målen om ett fossilfritt Sverige. ”100 på sol” är en viktig del i det arbetet.

– Vi måste alla bidra till att bekämpa klimatkrisen. Fastigheter är idag en av de största utsläpparna av koldioxid. Därför har vi i branschen ett särskilt ansvar. Solceller är ett effektivt sätt för oss att gå mot en klimatneutral verksamhet. Solel står idag för en försvinnande liten del av Sveriges elproduktion. I Tyskland utgör solel hela 8 procent av den totala elproduktionen. Det finns ingen anledning att Sverige ska släpa efter på det sättet. Idag är Castellum Nordens mest hållbara fastighetsbolag så det är bara naturligt att vi går före och visar vägen, säger Henrik Saxborn, verkställande direktör Castellum AB.

Castellum har som en del av ”100 på sol” under 2019 påbörjat 14 projekt för nya större solcellsanläggningar. Sedan tidigare har bolaget installerat 23 större solcellsanläggningar som genererar cirka 1200 MWh, vilket räcker till cirka 240 villors årskonsumtion av hushållsel.

Fakta

Castellum har fyra år i rad placerat sig som global sektorledare i Global Estate Sustainability Benchmark, GRESB, vilket innebär att bolaget rankas som etta i världen för sitt hållbarhetsarbete inom sektorn kontors- och logistiklokaler. Dessutom är Castellum det enda nordiska fastighets- och byggbolaget som är invald i Dow Jones Sustainability Index, DJSI, vilket inkluderar de noterade bolag i världen som presterar bäst inom hållbarhetsområdet.

 

 

Serneke har avtal om en tillbyggnad om 6.000 kvm och en ombyggnaden 1.000 kvm med Universitetssjukhuset i Örebro.Serneke har tecknat ett samverkansavtal med Örebro Universitet och Region Örebro län om att utföra till- och ombyggnad på Universitetssjukhuset i Örebro, USÖ. De nya lokalerna beräknas stå klara hösten 2022.

Projektet handlar om att bygga till och om Örebro Universitets lokaler för läkarutbildningen på USÖ-området. Fastigheten ska byggas till i sex våningar inklusive en källarvåning och ett antal anpassningar ska göras i befintliga lokalytor. Det är bland annat hörsal, lärosalar, grupprum, kontor, restaurang samt godsmottagning som ska byggas. Tillbyggnaden omfattar omkring 6.000 kvm och ombyggnaden cirka 1.000 kvm.

– Vi är väldigt glada att Serneke har fått förtroendet att som totalentreprenör i samverkan få planera detta komplexa och utmanande projekt. Vi ser fram emot samarbetet med Region Örebro län, Örebro Universitet och övriga partners som vi kommer att upphandla, säger Magnus Ryström, arbetschef på Serneke.

– Vi ser fram emot att lära känna Serneke som för oss är en ny entreprenör och att tillsammans med Serneke och Örebro Universitet fortsätta att utveckla Campus USÖ, säger Torbjörn Sjölander, fastighetschef Region Örebro län.

Samverkansprojektet genomförs i två faser där bland annat projektering samt framtagande av en slutlig budget sker i en första fas och där genomförandet av entreprenaden sker i fas två. Byggstart är planerad till efter sommaren 2020 och de nya lokalerna ska stå klara hösten 2022. Ordern inkluderas i orderingången då entreprenadavtal tecknas för fas två, vilket beräknas ske i tredje kvartalet 2020.

 

 

 

 

Rekrytering av Lena Boberg (bilden) innebär att hon lämnar ICA Gruppen till sommaren, för att bli chef för Alecta Fastigheter Sverige. Rekrytering av en ersättare har påbörjats.

– Lena har med stort engagemang varit drivande i att utveckla ICA Fastigheters strategi som bland annat handlat om att skapa attraktiva platser och destinationer där människor trivs och handlar. Hon har också etablerat våra joint-ventures, Ancore och Secore, som hjälpt ICA Gruppen att långsiktigt säkra och utveckla viktiga handelsplatser. Lena har varit en mycket uppskattad ledare och kollega för oss inom ICA och jag önskar henne stort lycka till i framtiden, säger Per Strömberg, vd för ICA Gruppen.

Lena Boberg har varit vd för ICA Fastigheter sedan januari 2011 och CFO mellan åren 2007 och 2010. Före ICA var hon CFO för Skandrenting mellan åren 1999 och 2007.

Värdet på Alectas svenska fastighetsinnehav är drygt 40 Mdr kr och den största fastigheten är WTC, Terminalen 3, på Klarabergsviadukten 70, 72, Kungsbron 1 i Stockholm City, omfattande drygt 46.000 kvm.tisdag, 14 januari 2020 13:16

Maria Lidström, ny vd för Stenvalvet

 

 

 

 

Styrelsen för Fastighets AB Stenvalvet har utsett Maria Lidström (bilden) till ny vd. Hon kommer att tillträda sin tjänst under våren.

Maria Lidström
kommer närmast från en tjänst som stadsutvecklingschef på Humlegården Fastigheter. De senaste 10 åren har han hon verkat från olika positioner inom Humlegården, som chef Investering & Utveckling och som projektchef. Tidigare har hon också haft olika roller som gruppchef och projektledare på Forsen Projekt AB där hon arbetade i drygt 10 år.  Hon har en civilingenjörsexamen väg och vattenbyggnad från Luleå tekniska universitet.

– Vi är glada över att ha kunnat rekrytera Maria Lidström till ett attraktivt uppdrag inom fastighetssektorn. Maria kommer att bidra med sin breda erfarenhet från olika roller inom fastighetsbranschen. Hon har lång fastighetserfarenhet, gedigen erfarenhet av att arbeta med starka varumärken och har konsekvent levererat starka resultat i sina tidigare roller, säger styrelseordförande Dag Klackenberg i ett pressmeddelande.

– Jag är oerhört glad över förtroendet att få leda ett välskött bolag med långsiktiga ägare inom en framtidssektor i fastighetsbranschen och ser fram emot att lära känna både verksamhet och medarbetare, säger Maria Lidström.


Vice vd och affärsutvecklingschef Sara Östmark har tillträtt rollen som tf. vd för Stenvalvet fram till dess  Maria Lidström tillträder under våren.

 

 

 

 

Ledningsgruppen i BoKlok förändras då Sara Erman (bilden t v) och Niclas Bagler (bilden t h) byter roller med varandra. Niclas Bagler blir landschef för verksamheten i Sverige och Sara Erman blir chief operating officer.

Sara Erman, sedan 2016 chef för BoKloks affärs- och projektverksamhet i Sverige, blir BoKloks COO. Rollen innebär ansvar för affärsråd och investeringsprocess, hälsa och säkerhet samt verksamhetsutveckling på BoKloks alla marknader; Sverige, Norge, Finland och UK. Sara Erman har en djup kunskap om BoKloks verksamhet och erfarenhet av affärsutveckling från olika enheter inom Skanskakoncernen, vilken blir värdefull i att säkerställa hög kvalitet och gott samarbete i affärsråd och affärskritiska processer.

Niclas Bagler
, sedan 2018 COO på BoKlok, tar från Sara Erman över ansvaret att som landschef driva affärs- och projektverksamheten i Sverige. Niclas Bagler har bred erfarenhet från såväl affärs- som projektverksamhet och har gedigna kunskaper om investering- och anbudsprocesser. Han har ett starkt fokus på affärsverksamhet och processutveckling för projektutveckling och projektgenomförande.

– Genom mobilitet kan vi både utveckla vår verksamhet och våra medarbetare. Det är ett smart sätt att tillföra verksamheten nya perspektiv samtidigt som vi breddar våra medarbetares erfarenheter. I det här fallet säkerställer vi även en kontinuitet i vår ledning, vilket vi ser som en styrka, säger Jonas Spangenberg, vd för BoKlok.

Sara Erman och Niclas Bagler tillträdde sina nya roller den 1 januari 2020.

 

 

Visionsbild Brogårdstaden i Upplands-Bro.Derome har tecknat sin största husleverans någonsin, 645 bostäder till projektet Brogårdstaden i Upplands-Bro. Husen, som byggs i trä, kommer att produceras vid flera av Deromes volymhusfabriker.

– Genom våra husfabriker, och inte minst vår nya volymhusfabrik i Värö, har vi stor produktionskapacitet. Det har varit avgörande för att kunna teckna den här affären, som är den största bostadsleveransen i Deromes 70-åriga historia, säger Peter Mossbrant, vd för Derome Hus.

Husen i Upplands-Bro kommer att byggas i trä och vara utförda enligt miljöcertifiering. De produceras och färdigställs i hög grad på Deromes volymhusfabriker, som ligger i Värö strax utanför Varberg, i Kristinehamn och i Renholmen utanför Skellefteå.

Genom den moderna industriella produktionstekniken minskar transporter och materialspill. Tekniken gör även att företaget kan korta byggnationstiden på byggplats och säkerställa hög kvalitet.

– Vi är mycket glada att vi nu tecknat avtal med Derome för byggnation av ytterligare ett bostadsområde med hållbara trähus, säger Fredrik Lidjan, vd för Magnolia Bostad.

Detta avtal är det fjärde i ordningen mellan Magnolia Bostad och Derome kring nyproduktion av energisnåla och klimatsmarta flerbostadshus. Företagen har en avsiktsförklaring om att ta fram attraktiva, kvalitetssäkrade, klimatsmarta och miljöcertifierade projekt. De 645 bostäderna som ingår i avtalet kommer att utvecklas av ett joint venture-bolag bildat i maj 2019 mellan Magnolia Bostad och Heimstaden Bostad.

– Vårt samarbete med Magnolia Bostad fortskrider mycket väl och för oss framåt i vårt arbete med att skapa energisnåla och klimatsmarta flerbostadshus som är tillgängliga och behövliga i en bred framtida marknad, säger Ted Mellin, affärschef på Derome. Det är även tillfredsställande att vi verkar inom en bred geografisk spridning. Kalmar, Östersund, Luleå och Bro är några av orterna där vi i nuläget har gemensamma projekt.


 

 

Ett familjebolag säljer fem bostadsfastigheter i Eskilstuna för cirka 210 Mkr.Nordier har varit rådgivare till säljaren som avyttrar fem centralt belägna bostadsfastigheter i Eskilstuna till ett privat fastighetsbolag. Den totala ytan uppgår till cirka 10.500 kvm och hyresvärdet till 10,5 Mkr varav större delen utgörs av bostäder. Förvärvet sker i bolagsform till ett pris om cirka 210 Mkr, motsvarande cirka 20.000 kr/kvm.


Fastigheterna är belägna vid Fristadstorget, Järntorget samt på stadsdelen Norr. Det tekniska skicket bedöms som mycket gott. Köparen tillträder fastigheterna i januari.

– Intresset har varit påfallande stort för detta välförvaltade familjeägda bestånd som slutligen såldes till en väletablerad lokal fastighetsägare. Marknadsintresset för Eskilstuna är mycket starkt och nya nivåer har nu etablerats, säger Fredrik Angelin, projektledare på Nordier Property Advisors

 

 

Skandia har anställt den erfarna hållbarhetsstrategen Maria Åstrand Dabrowski.Att satsa på hållbarhet har länge varit en självklarhet för en långsiktig fastighetsägare som Skandia Fastigheter. Nu läggs en ny växel i, genom en hållbarhetsstrategi som renodlar och integrerar arbetet i verksamheten, samt rekryteringen av den erfarna hållbarhetsstrategen Maria Åstrand Dabrowski.

Maria Åstrand Dabrowski har gedigen erfarenhet av att driva hållbarhetsfrågor, bland annat som hållbarhetschef på Teracom och nu senast som senior hållbarhetsstrateg på Försvarsmakten. Den verksamhetsmässigt breda kunskapen tror hennes nya chef Anna Barosen, utvecklingschef produkt och erbjudande på Skandia Fastigheter, kommer att vara värdefull i rollen.

– Instinkten är ofta att leta inom den egna branschen, men jag ser ett stort värde i att Maria kommer in med nyanserade perspektiv och fräscha ögon på vår verksamhet och vårt hållbarhetsarbete. Dessutom har hon ett stort engagemang, en sunt ödmjuk inställning och är helt enkelt rätt person för oss, säger Anna Barosen.

Skandia Fastigheter har länge jobbat aktivt med hållbarhetsfrågor, men nu fått ett ökat fokus – både från bolagets ledning och från ägaren Skandia. Den nya hållbarhetsstrategin innebär att arbetet renodlas och integreras mer i verksamheten. Detta kommer att göras inom tre områden som är nära knutna till affären: resurseffektivitet, levande stadsmiljöer och hälsa.

– Hälsa för våra kunder och medarbetare känns extra spännande och meningsfullt att få utveckla. Det var inte det första jag tänkte på i fastighetsbranschen men nu förstår jag att det finns mycket för oss att bidra med för att öka våra kunders livskvalitet, säger Maria Åstrand Dabrowski.

Fokus för Maria är att bidra i det redan etablerade hållbarhetsarbetet och samtidigt komplettera de tre fokusområdena med nya konkreta insatser.

– Skandia Fastigheter och branschen känns helt rätt för mig. Jag ser fram emot att få sätta tänderna i arbetet tillsammans med de härliga kollegerna på företaget, säger Maria Åstrand Dabrowski

 

 

 

 

Rekryteringen av Catarina Molén-Runnäs (bilden) innebär att hon nu är chef för nya affärsområdet NCC Building Nordics. Hon ersätter Klaus Kaae och Molén-Runnäs leder nu NCC: s nordiska byggverksamhet i Danmark, Finland och Norge.

Catarina Molén-Runnäs började sin yrkeskarriär för tio år i NCC i Sverige. Hon kommer senast från Nordic Choice Hotels, där hon har varit Chief Property Officer och CEO för Nordic Property Management i sex år.

Hon har lett mer än 200 projekt över hela Norden och hon är därför väl bekant med den nordiska byggbranschen. NCC Building Nordics består av NCCs byggverksamhet i Finland, Danmark och Norge.

Sedan tillkännagivandet av ledarskiftet i september har hon förberett sig för befattningen genom att träffa ett antal anställda i NCC.

– Jag är väldigt nöjd med de många bra konversationer jag har haft. Energin är hög och jag ser bra tillväxtmöjligheter för vår verksamhet under de kommande åren. Vi har en stor potential i alla tre länder, säger Catarina Molén-Runnäs.

Catarina Molén-Runnäs ersätter Klaus Kaae, som har varit på NCC i 34 år. Klaus Kaae har beslutat att avgå från sin operativa roll, men kommer att fortsätta som seniorrådgivare på NCC.

 

Catarina Molén-Runnäs är civilingenjör från Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm.