24 januari 2020

Redaktionen

 

 

Ursvik Entré, fd Bankhaus 90, omfattar 60.000 kvm och ägs av Nordisk Renting på Rissneleden 110, Sundbyberg. Fotograf Catarina Harling

 

Totalt har nu hyresavtal tecknats om 17.000 kvm i Ursviks Entré och nu senast med med Storstockholms Lokaltrafik AB (SL) för moderna kontorsytor om cirka 1.300 kvm för Tvärbanans projektkontor samt tillhörande projektetablering för NCC om cirka 700 kvm. Fotograf Catarina Harling

 

 

 

Michael Howing, vd för Kalaset på 4:an. Fotograf Anders Klapp

 

 

Ursvik Entré i Rissne, också känt som Bankhus 90, fortsätter att fyllas med hyresgäster och service. Hyresavtal har nu tecknats med Storstockholms Lokaltrafik AB (SL) för moderna kontorsytor om cirka 1.300 kvm för Tvärbanans projektkontor samt tillhörande projektetablering för NCC om cirka 700 kvm. Totalt är nu cirka 17.000 kvm uthyrda. Därutöver har fastighetsägaren Nordisk Renting inlett ett samarbete om en restaurang- och eventverksamhet i Ursvik Entré med restaurangentreprenörerna bakom succén ”Kalaset på 4:an”, som bland annat driver TV 4:s personalmatsal.

Med sin närhet till kommunikationer samt byggnadens flexibilitet, storlek och välkända profil är Ursvik Entré ett spännande uthyrningsobjekt där SEB och Ambulanssjukvården i Storstockholm AB (AISAB) redan finns i fastigheten och där SATS öppnar ett nytt gym på cirka 2.000 kvm i januari 2020. Fastigheten består av totalt cirka 60.000 kvm.


I och med den kommande etableringen av en högklassig lunchrestaurang med tillhörande event- och konferensverksamhet samt SL:s projektkontor tillförs närområdet både nya dagtidsarbetande såväl som efterfrågade servicefunktioner.

– Kalaset är mycket nöjda med den kommande etableringen i Ursvik Entré. Vi tror mycket på fastigheten och den pågående utvecklingen i området. Event- och konferensytorna är fantastiska. Dessutom kommer vårt erbjudande med hälsomedveten och variationsrik mat av hög kvalitet bli en viktig komponent i vardagen för hyresgästerna i Ursvik Entré, säger Michael Howing, vd för Kalaset på 4:an.

– Vi hälsar både SL och Kalaset varmt välkomna till Ursvik Entré och gläds åt att vi på detta sätt ytterligare förstärker byggnadens serviceutbud och skapar nya arbetsplatser i området. Vi är också mycket glada över att vårt samarbete med Sundbybergs stad och näringsliv fortsätter. Dessa etableringar är ytterligare ett viktigt led i utvecklingen av Ursvik Entré som en plats att växa på, säger Caroline Bertlin, vd för Nordisk Renting.

SL tillträder sina nya lokaler i april 2020. Eventverksamheten är redan igång, med Sundbyberg Stads årliga näringslivsmiddag i november 2019 som viktig milstolpe.

Cushman & Wakefield är rådgivare till Nordisk Renting i uthyrningen av Ursvik Entré.

 

 

Aros Bostad ska bygga 90 bostadsrätter på Årstafältet i Stockholm med start under 2026, efter genomförd detaljplaneprocess.

 


Aros Bostadsutveckling AB har tecknat avtal med Stockholms kommun om en markanvisning för 90 bostadsrätter inom den femte stadsutvecklingsetappen på Årstafältet.

Bebyggelsen inom Aros Bostads anvisning är tänkt att uppföras med start under 2026, efter genomförd detaljplaneprocess. Inom Årstafältets utbyggnadsområde planeras för totalt 6.000 bostäder samt han­del, verksamheter och förskolor. Området beräkna vara färdigbyggt år 2032.

Magnus Andersso
n, vd för Aros Bostad säger:
– Det känns bra att kunna starta det nya året med en ny projektmöjlighet i ett spännande område. Årstafältet har nära till både stad och grönområden samt en hög hållbarhetsprofil, vilket stämmer väl med de kvaliteter som vi efterfrågar i ett bostadsprojekt.

Aros Bostad planerar för 90 lägenheter i va­rierade storlekar för olika familjesituationer och livsstilar. Inspiration har hämtats från amerikanska och engelska ”townhouses”. 

Christian Ultenius
, projektchef Aros Bostad, säger:
– Vi vill främja liv och rörelse för att skapa en attraktiv miljö där sociala kon­takter främjas och tryggheten ökar. Genom att planera för bostäder i olika storlekar och med god tillgänglighet så bidrar vi till områdets mångfald.

 

 

Karlatornet i Göteborg om 73 våningar och 245 meter högt, ska innehålla cirka 95.000 kvm och drygt 600 lägenheter, ett Clarion-hotell med 300 rum, drygt 8.000 kvm kontor- och handelsytor samt en utsiktsplats. Det totala projektvärdet uppskattas överstiga 6 Mdr. Arkitekt: Skidmore, Owings and Merrill

 


Serneke har nått en överenskommelse med Oaktree Capital Management om att sälja av 80 procent av Karlatornet, i stadsdelen Karlastaden på Lindholmen i Göteborg. Serneke förblir delägare i Karlatornet och fortsätter som huvudentreprenör för byggnationen av Nordens högsta byggnad. Oaktree och Serneke kommer enligt överenskommelsen att tillsammans äga och utveckla Karlatornet till en unik destination i Göteborg, innehållande omkring 95.000 kvm och drygt 600 lägenheter, ett Clarion-hotell med 300 rum, drygt 8.000 kvm kontor- och handelsytor samt en utsiktsplats. Det totala projektvärdet uppskattas överstiga 6 Mdr.

– Detta avtal är naturligtvis en enorm milstolpe i den fortsatta utvecklingen av Karlastaden och för hela Serneke. Det är något vi jobbat extremt hårt och länge för att genomföra. Vi är väldigt glada att vi har en överenskommelse på plats som, när den genomförs, innebär en robust finansieringslösning och ett högkvalitativt genomförande av Karlatornet, säger Ola Serneke, vd för Serneke Group.

Oaktree är ett internationellt investeringsbolag med verksamhet i 14 länder världen över och huvudkontor i Los Angeles. Oaktree har stor erfarenhet av att utveckla högklassiga fastighetsprojekt och ett totalt förvaltat kapital om cirka 120 miljarder dollar.

Serneke fortsätter som huvudentreprenör i projektet och ingår avtal om totalentreprenad med ordervärde på drygt 3 Mdr, vilket kommer att inkluderas i Sernekes orderingång i det kvartal affären slutförs. Transaktionen förväntas ha positiv effekt på rörelseresultatet samt generera positivt kassaflöde.

Affären slutförs när bankfinansiering och transaktionsdokumentation är på plats samt sedvanliga villkor är uppfyllda, vilket förväntas ske under första månaderna av 2020. Serneke och Oaktree har enats om finansieringsvillkor med en internationell bank angående den bankfinansiering som kommer att säkra samtliga medel som krävs för att färdigställa projektet.

Efter affären kommer Serneke att kvarstå som ensam ägare till övriga byggrätter i Karlastaden, bestående av cirka 150.000 kvm utvecklingsbar yta för blandad bebyggelse uppdelad i sju kvarter. Serneke kommer nu att undersöka möjligheterna att fullfölja utvecklingen för resten av stadsdelen, vilket bland annat innebär intensifierade dialoger med potentiella investerare.

Pangea Property Partners
och Setterwalls Advokatbyrå agerar rådgivare åt Serneke i affären.

 

 

Kvarteret Terrassen med 165 hyresrätter på 1- 4 rum och kök är nu under byggnation i Kallebäcks Terrasser. Lägenheterna. som ligger nära skogen, kommunikationer och områdets terrasspark, ska stå klara till Göteborgs 400-års jubileum 2021. Rendering: Liljewall arkitekter

 


Det andra bostadskvarteret i Kallebäcks Terrasser i Göteborg börjar ta form med 165 hyresrätter som klättrar utmed Smörgatans backe i Göteborg. Lägenheterna, som är strategiskt placerade i områdets övre hörn med närhet till skogen, kommunikationer och en terrasspark, fördelas på 1-4 rum och kök och ska stå färdiga vid Göteborgs 400-års jubileum 2021.

– Kvarteret Terrassen, som påbörjades under våren 2019, är Wallenstams andra kvarter i Kallebäcks Terrasser som förmedlas via egen kö. Husen byggs enligt miljöbyggnad silver och skapar med sina 165 lägenheter en välkomnande kvartersform med en gård som vänder sig mot söder i ett fint solläge. Ett perfekt boende om man vill ha nära till naturen, city och bekväm närservice, säger Marina Fritsche, vice vd på Wallenstam.

Kvarteret rymmer också ett fristående hus på höjden som ligger i anslutning till den terrasspark som ska utvecklas i området, ett helt nytt grönt parkrum som knyter an till den dramatiska naturen på berget intill.

– Kulörer och toner är inspirerade av John Bauers trollskogar. Här möts natur och stad. Det vildvuxna berget gestaltas i gröna och varma jordkulörer och den nya staden med vackert slaget tegel i sockelvåning och inramningar. Alla entréer har en varm och välkomnande karaktär med stora glaspartier av ek, säger Petter Lodmark, arkitekt på QPG arkitekter som har ritat husen.

I början av 2019 startade Wallenstam utvecklingen av Kallebäcks Terrasser, ett av Göteborgs större stadsutvecklingsområden där de första kvarteren nu växer fram. Området ska på sikt omfatta 1.800 nya hem och 1.200 kontorsplatser samt skola, förskola, restauranger, caféer och närservice. Pågående nybyggnation just nu är 435 hyresrätter med successiv inflyttning från 2021. Utöver det pågår även byggnationen av Kallebäcks Terrassers stora kontorsfastighet där arbetsglädje ska stå i fokus för de smarta, flexibla lokalerna.

torsdag, 16 januari 2020 12:22

Castellum bygger för Nissan i Lund

 

 

Henrik Saxborn, verkställande direktör Castellum AB.

 

 

Castellum påbörjar byggnation av en ny lagerbyggnad på drygt 5.000 kvm i industriområdet Gastelyckan utanför Lunds centrum. Den totala investeringen, inklusive markförvärv, beräknas till 88 Mkr. Den planerade byggnaden uppförs i Lunds största industri- och verksamhetsområde Gastelyckan, och är beläget i den södra delen där verksamheterna främst består av fordonsförsäljning, maskinuthyrning och byggvaruhandel. Byggnaden kommer att bestå av tre lager- och butikslokaler, varav den största kommer att hyras av Mobility Motors som är Sveriges största Nissan-återförsäljare. Företaget har tecknat ett 10-årigt hyresavtal om cirka 2.000 kvm för sin verksamhet bestående av butik, verkstad, lager och kontor med beräknad inflyttning vid årsskiftet 2020/2021. Inflyttning för övriga hyresgäster beräknas till våren 2021.

– Lund är beläget mitt i den expansiva Öresundsregionen och har en lång tradition av forskning och entreprenörskap där man finner både stora internationella och nationella aktörer. Med den bakgrunden ser vi att detta är en mycket bra investering för Castellum, säger Henrik Saxborn, verkställande direktör Castellum AB.

Sedan tidigare äger Castellum fyra ytterligare fastigheter i industri- och handelsområdena Hasslanda och Gastelyckan, vilket avgränsar varandra.  

Fakta
Castellum uppför byggnation (Sellerin 3) i Gastelyckans industriområde i sydöstra Lund. Investering: 88 Mkr, varav markförvärv är 14 Mkr. Inflyttning: Årsskiftet 2020/2021. Hyresvärde: cirka 6,8 Mkr. Större hyresgäster: Mobility Motors. Uthyrningsbar area respektive uthyrningsgrad:  Drygt 5.000 kvm med en ekonomisk uthyrningsgrad om cirka 40 procent till dagens datum.


onsdag, 15 januari 2020 20:14

Amasten ny storägare i SSM

 

 

Jan-Erik Höjvall, vd för Amasten.

 

Amasten Fastighets har via dotterbolag ingått avtal med Eurodevelopment AG om förvärv av 11,6 miljoner stamaktier i SSM Holding AB. Detta motsvarar ett innehav om 29,55 procent av aktierna och rösterna i SSM per dagens datum. Den totala köpeskillingen uppgår till 116 Mkr och tillträde till aktierna beräknas ske den 20 januari.

 

Efter transaktionen med Amasten äger Eurodevelopment 15,4 miljoner aktier, vilket motsvarar 39,31 procent av det totala antalet aktier och röster i SSM Holding.

 

– Jag ser stora synergier med den här affären. Att integrera vårt Riki-koncept till SSMs spännande och strategiska positionering för att möta ”morgondagens urbaniter”, är en riktig win-win”, säger Jan-Erik Höjvall, vd för Amasten.


 

 

 

 

Rekryteringen av Caj Virta (bilden) innebär att han blir Head of Valuation för Colliers nystartade affärsområde Valuation. Han har mer än 20 års erfarenhet från fastighetsbranschen och han kommer senast från JLL. Innan dess var han ansvarig för värdering i Norden hos EY Real Estate. Han är utbildad civilingenjör från KTH och ​MRICS-auktoriserad värderare.

Dan Törnsten
, CEO Colliers Sverige, säger:
– Vi har en stark tillväxt i Sverige och med vår globala ägare i ryggen satsar vi på att expandera. Ett led i expansionen är etableringen av affärsområdet Valuation. Med Caj Virtas gedigna erfarenhet och kunskap kompletterar vi nu vårt tjänsteutbud med Valuation för att ta fler marknadsandelar på den svenska marknaden.

 

 

 

 

Rekryteringarna av  Fredrik Hast (bilden t v) och Sara Hedlund (bilden t h)  innebär att ETTELVA Arkitekter utökar sin redan breda verksamhet med landskapsarkitektur. Fredrik Hast och Sara Hedlund blir till en början en del av ETTELVAs Stadsbyggnadsteam men kommer att arbeta med frågor inom landskapsarkitektur i alla kompetensområden på kontoret.

– Stadsbyggnad och landskapsarkitektur är kompetenser som ofta överlappar – vi arbetar med det offentliga rummet från olika vinklar och landskapsarkitektur är en viktig fråga i alla våra projekt. Genom att få in denna kompetens kan vi skapa en bättre helhet och höja oss ytterligare en nivå, både när det gäller gestaltning och genomförbarhet, säger Helena Hultgren, ansvarig för Stadsbyggnad på ETTELVA.

Att ETTELVA nu även erbjuder tjänster inom landskapsarkitektur är ett led i en strategisk satsning som efterfrågats både internt och externt. Genom att integrera landskapsfrågor i projekten i tidigt skede skapas en smidigare process och slutresultatet blir bättre när helheten tagits i beaktning från början. Med landskapskompetens på kontoret räknar ETTELVA även med att utveckla hållbarhetsarbetet ytterligare.

–  Det är ett stort tryck på marknaden efter landskapsarkitekter och en stor ynnest att Fredrik och Sara valt att komma till oss. Med hjälp av deras erfarenhet kan vi knyta ihop mellanrummen mellan byggnaderna vi ritar och skapa omtanke om alla miljöer vi gestaltar, säger Christina Kazeem, vd för ETTELVA.

Fredrik Hast kommer närmast från Sweco Architects där han arbetat som uppdragsansvarig och studiochef, främst med bostadsprojekt.

Sara Hedlund har senast arbetat som landskapsarkitekt på Norconsult och arbetar gärna analytiskt och holistiskt med landskapsarkitektur i tidiga skeden och i projekteringssammanhang.


 

 

 

 

Wihlborgs har rekryterat Magnus Lambertsson (bilden) till tjänsten som ny regionchef i Helsingborg. Han har bred erfarenhet från fastighetsbranschen med fokus på både försäljning och förvaltning.

Magnus Lambertsson efterträder Thomas Bråhagen som går i pension efter nästan 30 år på Wihlborgs. Närmast kommer han från Skanska Nya Hem där han idag har en roll som försäljnings- och marknadschef och tidigare haft andra liknande roller.   

– Helsingborg är en stad i stark utveckling där Wihlborgs är den största kommersiella fastighetsägaren. Vi har ett antal pågående och kommande utvecklingsprojekt som är viktiga för både Wihlborgs och staden, med nybyggnationen av Prisma och omvandlingen av Helsingborg C som de största just nu. Jag är övertygad om att Magnus är mycket väl lämpad att fortsätta driva vår fina utveckling i Helsingborg där Thomas Bråhagen under många år varit en nyckelperson, säger Ulrika Hallengren, vd för Wihlborgs.

– Jag ser jag fram emot att få jobba med Wihlborgs som ju är en av de ledande lokala samhällsaktörerna i Helsingborg. Som boende i Helsingborg har jag mitt hjärta här vilket gör det extra roligt att få vara med och bidra till stadens utveckling. Wihlborgs har ett tydligt fokus på sina kunder, medarbetare och hållbarhetsfrågan, vilket jag ser som bra mix för att fortsätta den framgångsrika resa som bolaget gjort de senaste åren, säger Magnus Lambertsson.

Magnus Lambertsson tillträder tjänsten som regionchef i Helsingborg den 1 april 2020.

 

 

I tre nya områden, Södra respektive Norra Parken samt Strandängarna i Näsby Park ska Niam uppföra totalt 350 bostäder. Nu avtalar Serneke med Niam att bygga 68 bostäder i två nya etapper i Näsby Slottspark.

 


Serneke har tecknat ett entreprenadavtal med Niam för nyproduktion av 68 bostäder i två nya etapper i Näsby Slottspark.
I parken runt Näsby slott i Täby utanför Stockholm ska 350 bostäder växa fram i tre nya områden, Södra respektive Norra Parken samt Strandängarna.

 

Niams avtal med Serneke omfattar nya bostäder som ska byggas i området Södra parken och består av tre- och fyrarumslägenheter med stora balkonger eller terrasser avsedda för boende i åldern 55 år och äldre. Serneke bygger redan idag en etapp i området Norra Parken som består av flerfamiljshus och parhus.

− Vi är glada över det fortsatta förtroendet från Niam och att vi får påbörja produktionen av bostäderna även i området Södra parken. Det är en fantastisk miljö att arbeta i och de nya bostäderna kommer hålla en hög kvalitet, säger Göran Viklund, arbetschef på Serneke.

− Försäljningen av våra lägenheter går bra och vi har nu startat ytterligare etapper i Näsby Slottspark. Samarbetet med Serneke har fungerat bra i den tidigare etappen och resultatet motsvarar våra högt ställda förväntningar. Därför känns det bra att fortsätta samarbetet även med Södra Parken, säger Catharina Nordenberg, projektutvecklare på Niam.

Entreprenadkontraktet är en fortsättning på ett samverkansavtal mellan Serneke och Niam. Byggnationen av bostäderna startar omgående och ska enligt plan stå klara under sista kvartalet 2021. Ordersumman inkluderas i orderingången för fjärde kvartalet 2019.