21 mars 2019

Redaktionen

fredag, 15 mars 2019 11:51

Niras ritar förskolor i västerort


Förskolan Blågull i Hässelby villastad med plats för 144 barn, storkök och rymliga utomhusytor. Illustration: Aperto/Niras, Jonatan BlomgrenFörskolan Församlingshuset.


BTH Bygg ska på uppdrag av Sisab (Skolfastigheter i Stockholm AB) uppföra förskolan Blågull på Kaprifolvägen 12 i Hässelby villastad och förskolan Församlingshuset på Hagelstavägen 24 i Bromma. Byggnaderna, som har ritats av Niras, ska uppföras på utförandeentreprenad med start i början av april och beräknat färdigställande i mitten av juni 2020.

Projektet Blågull ska inrymmas i en byggnad bestående av två plan med åtta avdelningar och 144 förskoleplatser. På platsen låg tidigare en förskola som brann ner 2015. Projektet kommer att ersätta denna samtidigt som det skapas bättre förutsättningar att möta behovet av pedagogiska och miljöanpassade förskoleplatser i området.

Utöver de åtta avdelningarna ska byggnaden inrymma ett storkök som ger personalen möjlighet att laga och bereda mat på plats samt utomhusytor på drygt 3.000 kvm vilka ska finplaneras med lekutrustning och lekytor.

– Vi har stor erfarenhet av att uppföra skolor och förskolor och har haft nöjet att samarbeta med SISAB i flera skol- och förskoleprojekt tidigare. Bland annat har vi uppfört förskolan Gröna Diamanten i Vällingby och just nu bygger vi om Tensta Gymnasium, säger Percy Palm, ansvarig arbetschef på BTH Bygg.

Förskolan Församlingshuset i Bromma kommer att inrymma sex avdelningar med drygt 108 platser.

– Vi är glada och stolta över att ha tecknat avtal med SISAB. Projekten passar oss mycket väl. Modellen att skapa hållbara och genomtänkta lokaler av hög kvalitet ligger väl i linje med vårt ständiga kvalitetsarbete. Det är också extra roligt att bidra till samhällsutvecklingen genom att skapa pedagogiska och miljömässiga lokaler för nästa generations Stockholmare, säger Claes Holmberg, vd för BTH Bygg.


 

 

 

 

Keith Skeoch, t v, blir nu ensam CEO för Standard Life Aberdeen, medan Martin Glibert, t h, blir vice ordförande.

 


Standard Life Aberdeen (SLA) har haft kontroversiella chefsroller, enligt The Scotsman. Nu har Keith Skeoch från Standard Life utnämnts som koncernchef för Standard Life Aberdeen. Den tidigare koncernchefen Martin Gilbert – som byggde det växande Aberdeen Asset Management på sina relationer med viktiga globala kunder  –  har istället blivit vice styrelseordförande i koncernen. Chefsrollerna har kritiserats, då SLA har presterat ett dåligt resultat sedan fusionen av Standard Life Aberdeen och Aberdeen Asset Management genomfördes år 2017.

 

Martin Gilbert säger att han har initierat en ny ordförande i Sir Douglas Flint och han tillägger:

 

– För mycket tid har spenderats på att hantera diskussionen om frågan med en gemensam vd snarare än vad vi gjorde för affärer.

 

Gilbert säger vidare att det förändrade ledarskapet innebär att han kan göra det han tycker mest om, vilket är ta hand om de stora kunderna och att han kan arbeta vidare med att stärka resultatet för SLA.

 

Styrelseordförande Douglas Flint tillägger:

– Vice ordförandeskapet ger Gilbert mer tid och kapacitet att bygga vidare att på stärka de viktiga relationerna med de stora kunderna.


Koncernen uppger att vinsten före skatt minskade till 650 miljoner pund, cirka 7,97 Mdr kr för år 2018 jämfört med 660 miljoner pund, 8,09 Mdr kr, för år 2017.

 
 

 

fredag, 15 mars 2019 08:56

Svenska Akademiens gratishyra slopas

 

Börshuset vid Stortorget i Gamla stan uppfördes 1773–1778 av Stockholms borgerskap för Stockholms fondbörs efter ritningar av arkitekt Erik Palmstedt. Byggnaden, som ägs av Stockholms stad och förvaltas av fastighetskontoret, rymmer idag bland annat Nobelmuseet och Svenska Akademien med Nobelbiblioteket.

 


Det stora mediedrevet mot Svenska Akademien och en förlorad markanvisning på Blasieholmen för ett nytt Nobelhus, har även resulterat i att Svenska Akademiens kostsamma hyresavtal ska omförhandlas, meddelar Stockholms stad.

 

– Det här är ett förlegat och föråldrat avtal, säger fastighetsborgarrådet Dennis Wedin (M) till TT. Sedan 1914 hyr Svenska Akademien över 2.000 kvm i Börshuset i Stockholm utan att betala någon hyra. Den står i stället stadens skattebetalare för.

 

Nu har fastighetskontoret fått i uppdrag att påbörja en förhandling om hyresavtalet med Svenska Akademien.

 

– Vi ska inte subventionera hyresgäster på det här sättet, det här är det mest förmånliga avtalet som någon har med Stockholms stad, säger Dennis Wedin (M), bostads- och fastighetsborgarråd i Stockholm, till TT.

 

Enligt fastighetskontorets beräkningar går kommunen miste om sex miljoner kronor i hyresintäkter varje år. Utöver det står staden för drift och underhåll av lokalerna, som i snitt kostar en och en halv miljon kronor årligen, säger Dennis Wedin.

 

Dennis Wedin fortsätter:

– Ur ett skattebetalarperspektiv så kan jag absolut tycka att det är rimligt att de ska börja betala marknadshyra. Sedan så respekterar jag att det här blir en förhandlingsfråga och att parterna rimligen har olika utgångspunkter.

 

Frågan har lyfts tidigare, bland annat av Socialdemokraterna i fastighetsnämnden som i april förra året gick ut med att partiet ville häva hyresavtalet.

 

Enligt Dennis Wedin är förhandlingen ett steg i rätt riktning, även för den länge så krisdrabbade Akademien.

 

– Jag noterar de steg för modernisering som Svenska Akademien tar just nu, och det här skulle ju kunna vara en del av det. Jag hoppas att det här ska bli snabba förhandlingar, säger han.

 

 

Svenska Akademiens ständige sekreterare Anders Olsson säger till TT att han är förvånad över utspelet och att det måste prövas i domstol då han säger:

– Det här måste skötas korrekt. Det här är något som juristerna får pröva ordentligt. Vi har ingått avtal som ska gälla och måste följa rådande rättsordning. Vi har inte fått några förhandlingspropåer över huvud taget, utan bara nåtts av det i medierna. Så några förhandlingar är vi inte alls införstådda med. Det här måste prövas i domstol om de vill gå vidare med det.

 

I april förra året ville socialdemokraterna i fastighetsnämnden häva hyresavtalet.

– Det misslyckades den gången, konstaterar Anders Olsson.

 

Han fortsätter:

– Jag vill inte spekulera i varför det här drivs fram just nu när det finns en speciell opinion mot Akademien. Men vi kommer inte att låta det här störa vårt löpande arbete. Vi tar det inte så allvarligt, det här kommer att lösa sig, det är jag helt övertygad om.

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

Genom förvärvet av Kiva Systems 2012 har e-handelsföretaget Amazon revolutionerat användningen av robotteknik och AGV-truckar (Automated Guided Vehicles). Kiva Systems specialiserar sig på tillverkning av AGV-truckar som stöder plockprocessen genom att flytta hyllorna till personalen som plockar varorna och därigenom minska tiden som läggs på förflyttning. Detta har lett till betydligt högre effektivitet i orderhanteringsprocessen på de anläggningar som har infört tekniken.

 

 

 

En ny analys från Aberdeen Standard Investments och Transport Intelligence visar att Europas logistiksektor, som omsätter 870 miljarder euro, står på tröskeln till stora förändringar. Studien visar att personalen på kontinentens anläggningar visserligen är nödvändig, men att tekniken håller på att förändra förutsättningarna för arbetet – och får långtgående konsekvenser för hela branschen och de fastighetsinvesterare som förser den med kapital.

 

Cirka 52 procent av alla företag har redan investerat i teknik som dataanalys och 32 procent som idag använder sakernas internet (IoT). Studien visar även att sektorn kan befinna sig vid en inflektionspunkt (punkt på en kurva där den övergår från att vara konkav till att vara konvex eller vice versa) när det gäller införandet av ny teknik. Just nu har endast 10 procent investerat i robotteknik, men hela 56 procent planerar att göra det i framtiden.

 

Undersökningen pekar också på att även om 25 procent redan har investerat i automatiserad lagerhantering har ytterligare 43 procent planer på att investera i det framöver. Automatiserad teknik är redan den viktigaste faktorn på nya anläggningar, enligt studien.

 

Den visar också att arbetet på sådana anläggningar kan få en ny inriktning. I nuläget arbetar elva miljoner människor i den europeiska logistik- och transportsektorn, många av dem med manuella arbetsuppgifter som ställer låga krav på kompetens, exempelvis att plocka, sortera och flytta gods.

 

Storleken på arbetsstyrkan kan krympa, eftersom 47 procent av svarspersonerna uppger att automatiserad lagerhållning kommer att påverka antalet anställda som krävs för att sköta anläggningarna. På frågan om robotteknik och sakernas internet meddelade 42 procent respektive 36 procent att sakernas internet kommer att påverka deras behov av arbetskraft.

 

Undersökningen visade emellertid också att personalen förblir en nyckelfaktor. Cirka 48 procent av svarspersonerna uppgav att arbetskraften är den kostnad de är mest känsliga för och 60 procent av företagen vidtar just nu åtgärder för att förbättra arbetsförhållandena.

 

I takt med att anläggningarna blir alltmer sofistikerade växer behovet av mer kvalificerad personal som kan serva och underhålla den specialiserade utrustningen. Detta kan vara förklaringen till varför svarspersonerna uppger att det är förhållandevis oviktigt för dem att få tillgång till billig arbetskraft. När de fick frågan om vilken aspekt av en anläggning som är viktigast hamnade låga arbetskostnader på sjätte plats. Det här innebär att betydelsen av anläggningarnas geografiska läge förändras i grunden, något som kan få djupgående följder för fastighetsmarknaden kopplad till logistik.

 

Studien visar också att den europeiska logistiksektorn kommer att fortsätta växa under kommande år: Cirka 34 procent av svarspersonerna uppger att de inte har tillräckligt mycket kapacitet för att möta kundernas efterfrågan de närmaste ett till två åren. Ytterligare 39 procent sade att bristen på tillgängliga, effektiva logistikanläggningar utgjorde ett hinder för tillväxten i deras verksamhet.

 

Craig Wright är Senior Research Analyst på Aberdeen Standard Investments och kommenterar det hela så här:

– Undersökningen illustrerar tydligt både omfattningen av och inriktningen på den tillväxt som vi förmodligen kommer att se i branschen de närmaste åren. Vi närmar oss en inflektionspunkt då logistik börjar handla mycket mindre om anonyma lagerhallar med outbildad personal och mycket mer om kvalificerade medarbetare som arbetar med alltmer sofistikerad teknik.

Han fortsätter:

– Läget spelar redan en avgörande roll när det gäller att vara nära transportvägar och konsumenterna, och undersökningen visar detta. När vi når den här inflektionspunkten blir förmågan för företagen att dessutom se till att ha tillgång till och kunna bevara den kompetens som krävs för att underhålla tekniken en viktig faktor i valet av optimalt läge. Detta får stora effekter på lokala, regionala och globala leveranskedjor. Men det har också konsekvenser för fastighetsinvesterare som förser logistikföretag med anläggningar. Efterfrågan på lokaler som kan utnyttja ett läge nära konsumenter och transportsätt kommer definitivt att öka, men också behovet av anläggningar som kan dra fördel av tillgången till kvalificerad arbetskraft.

 

Närheten till konsumenter och transportnätverk hamnade på andra respektive tredje plats när svarspersonerna skulle rangordna viktiga faktorer för logistikanläggningar.

 

Undersökningen genomfördes av Transport Intelligence på uppdrag av Aberdeen Standard Investments under perioden november och december 2018, och resultaten bygger på svaren från 123 chefer för leveranskedjor i 29 europeiska länder.

Z

Miljardären Anders Holch Povlsen vill bygga en stad på Jylland med 7.000 invånare och med en skyskrapa om 320 meter i jylländska Brande.

 

Detaljplanen för Danmarks första skyskrapa har antagits av kommunfullmäktige i kommunen Ikast-Brande på Jylland, enligt DR (före detta Danmarks Radio).

 

Projektet omfattar en skyskrapa på 320 meter samt ytterligare 2 torn på 75 meter respektive 40 meter. Samtidigt möjliggör detaljplanen expansion med ytterligare två torn på 40 meter. Byggherre är klädesföretaget Bestsellers, ägt av miljardären Anders Holch Povlsen, som vill bygga en Bestseller-stad om cirka 65 hektar och med cirka 7.000 invånare i jylländska Brande, enligt Århus Stiftstidene. Anders Holch Povlsens förmögenhet har skattas till cirka 7 miljarder amerikanska dollar.

 

– Vi ser byggprojektet som en investering i Brande, och den planerade skyskrapan kommer att fungera som en ikon för expansion av vårt huvudkontor. Det kommer att vara ett landmärke som placerar Brande på kartan, samtidigt som det kommer att fungera som en arkitektonisk attraktion till förmån för hotellets gäster, studenter och andra användare av byggnaden, säger Anders Krogh, projektledare på Bestseller, till DR.

 

Förutom skyskrapan, kommer Bestseller City också att rymma cirka 60 butiker, bostäder, hotell- och konferenslokaler, kontorslokaler, kaféer, restauranger, utbildningsinstitutioner, lekplatser, cykelvägar och en bensinstation. Bestseller hoppas kunna lägga spaden i marken redan i år 2019, så att projektet kan vara klart år 2023.

 

Projektet designades av Dorte Mandrup, medan Rambøll valdes till rådgivare inom alla tekniska discipliner i samband med utbyggnaden av Bestsellers huvudkontor i Brande. Bortsett från 4 höghus i Ryssland kommer Bestseller-tornet även att vara Europas högsta.

 

Om Bestsellers skyskrapa blir 320 meter hög blir skrapan den högsta byggnaden i Europa. Den högsta byggnaden i Europa (om vi bortser från fyra höghus i Ryssland) är The Shard i London som är 1.000 feet eller 306 meter. Eifelltornet är 300 meter högt.

 

I Köpenhamn planeras nu 9 höghus, men inga blir högre än 115 meter. I Carlsberg City, är det första Bohrs torn om 100 meter nu färdigställt. Andra höghusprojekt under uppförande är ett 100 meter högt bostadstorn med namnet Uptown på Nørrebro. Planer finns på en utveckling av en Københavns Postcenter, där 4 höghus om cirka 115 meter är planerade.

 


 


 
D


 

torsdag, 14 mars 2019 12:25

Stenvalvet rekryterar Christer Saletti

 

 Fastighets AB Stenvalvet rekryterar Christer Saletti (bilden) som regionchef för Region Nord, som innehåller bolagets fastighetsbestånd i Storstockholm, Norrtälje, Uppsala, Västerås, Strängnäs, Eskilstuna, Örebro, Umeå, Visby samt Dalarna. Saletti kommer närmast från Fastighets AB L E Lundberg där han arbetat sedan 2004, varav nio år i olika chefsroller, nu senast som marknadsområdeschef för kontor i Norrköping.

Stenvalvets Region Nord har under det senaste året fått fler fastigheter att förvalta till följd av bolagets fortsatt snabba förvärvstakt. Det senaste förvärvet i Region Nord tillförde 50.000 kvm uthyrbar area i Örebro, som tillträddes per den första februari i år. I samband med detta öppnades även ett förvaltningskontor i Örebro.

– Den nordliga delen av vår fastighetportfölj omfattar ett stort utspritt bestånd av fastigheter och för att förvalta dessa finns sju medarbetare stationerade på fyra olika förvaltningskontor. Jag är mycket glad över att vi har kunnat rekrytera en person som Christer Saletti. Han kommer att vara placerad vid Stenvalvets Eskilstunakontor och befinner sig då mitt i sin region, säger Mattias Tegefjord, förvaltningschef på Stenvalvet.

 

Akademiska Hus har kontrakterat flera företag inom life science till kontors- labbmiljöer i Campus Solna. Foto: Erik Lefvander

 

 


I samband med att Karolinska Institutet under förra året flyttade delar av sin verksamhet till det experimentella forskningslaboratoriet Biomedicum på Karolinska Institutets campus Solna, har en unik möjlighet uppstått för nya företag att etablera sig på området. I de vakanta lokalerna om 45.000 kvm erbjuds kontors- och labbmiljöer men även centrala mötesplatser där studenter, forskare, besökare, företagare och start up-bolag kan sammanstråla för kunskapsutbyte, utveckling och innovation inom life science. Enligt fastighetsägaren Akedemiska Hus är intresset för lokalerna rekordstort.

– Campus Solna befinner sig i en mycket spännande fas och som fastighetsägare märker vi en stark efterfrågan från företag som vill etablera sig på området. Det är uppenbart att vi är flera som tror på kreativa krockar och oväntade möten som drivkraft för utveckling och innovation. I campusnära miljöer ger vi det fysiska mötet en revansch, och får människor att växa och bli mer effektiva och inspirerade tillsammans, säger Magnus Huss, marknadsområdesdirektör på Akademiska Hus.

På ett seminarium anordnat av Stockholms Science City och Akademiska Hus fanns nyligen drygt 70 intressenter på plats för att höra mer om etableringsmöjligheterna. Akademiska Hus har dessutom redan signerat avtal med flera företag som inom kort kommer att flytta sina verksamheter till Campus Solna. Ett av tillskotten är det globala life science-företaget Bayer som den 1 april tillträder sitt nya huvudkontor på campusområdet.

Sedan tidigare har även hyreskontrakt tecknats med det svenska biotechföretaget Affibody samt Waters, ett av världens ledande företag inom avancerad instrumentteknik för life science, material- och livsmedelsteknik.

torsdag, 14 mars 2019 12:21

Ratos säljer till SFV?

 

Fastigheten Stockholm Lejonet 4, även kallat Adelswärdska huset, uppfördes 1890 och är ritad av arkitekt Isak Gustaf Clason. Huset ligger vid korsning mot Drottninggatan och är grannhus till statsministerns residens Sagerska huset. På andra sidan korsningen ligger regeringens högkvarter Rosenbad.

 


Ratos AB förhandlar med Statens Fastighetsverk (SFV) om en eventuell överlåtelse av sin fastighet Stockholm Lejonet 4 till svenska staten. Bakgrunden till detta är att kraven på säkerhet inom området har ökat och kommer successivt öka med ett antal befarade inskränkningar och hinder för Ratos verksamhet, bland annat restriktioner kring in- och utpassering.


Ratos äger och har sitt huvudkontor på fastigheten Stockholm Lejonet 4 som är belägen mellan Rosenbad och Sagerska Palatset på Drottninggatan i centrala Stockholm.


Fastigheten Stockholm Lejonet 4 förvärvades av Söderberg & Haak år 1938 och av Ratos år 1980 och har ett bokfört värde i bolagets balansräkning om 56 Mkr per 31 december 2018.

torsdag, 14 mars 2019 12:17

NCC bygger åt Riksbyggen i Täby Park


Riksbyggen och NCC uppför brf Cykelverkstaden i Täby.
NCC ska i samverkan med Riksbyggen bygga Brf Cykelverkstaden med 111 ytsmarta bostadsrätter nära både innerstad och natur i nya stadsdelen Täby Park, i nordöstra Stockholm. Ordern värderas till cirka 160 Mkr.

– Satsningen i Täby Park är en av de största som Riksbyggen gör i Stockholmsområdet just nu. Vi tar med oss Riksbyggens stora kunnande kring hållbarhet i utvecklingen av Täby Park när vi nu i samarbete med NCC skapar levande kvarter med närhet till både Stockholm och till naturen, säger Carl-Henrik Appel, regionchef Riksbyggen Bostad Stockholm/Norr/Öst.

De 111 lägenheterna i Cykelverkstaden fördelas i tre huskroppar, vilka förenas genom loftgångar kring en atriumgård med sittplatser, planteringar och belysning. Det blir en takterrass med utsikt över Täby Park och mot sydväst skapas en kvartersgård med planteringar, växthus och sittplatser för föreningens medlemmar. På gatuplan planeras även för ett café och en cykelverkstad.

NCC och Riksbyggen genomför projektet i partnering där de tillsammans planerar, budgeterar och projekterar handlingar för bostadskvarteret. NCC börjar med markarbeten i april i år och första inflyttning beräknas starta i december 2020.

 

 

 

 

 


Av en totala investeringsvolym på 111 miljarder euro, cirka 1.170 Mdr kr, fram till år 2040, är den största investeringsandelen i bostäder med en volym om 60,7 miljarder euro, cirka 640 Mdr kr.


Planerade byggprojekt inom Stockholmsregionen visar en total investeringsvolym på 111 miljarder euro, cirka 1.170 Mdr kr fram till år 2040. Enligt Invest Stockholms rapport ligger den största investeringsandelen i bostäder med en investeringsvolym om 60,7 miljarder euro, cirka 640 Mdr kr, medan infrastrukturinvesteringar i järnväg och tunnelbana motsvarar en investeringsvolym om 9,6 miljarder euro, cirka 101 Mdr kr.

 

Summan av de planerade investeringarna i Stockholmsregionen uppskattas till 111 miljarder euro. Det är en stadig ökning sedan år 2017, när investeringarna var värda 95 miljarder euro. Investeringspotentialen uppgick 2015 till 83 miljarder euro. Regionen växer inte bara, den växer snabbare än någonsin tidigare.

 

– Vi är den nordiska ekonomins tillväxtmotor och en av de snabbast växande regionerna i Europa. Så för en global investerare som vill täcka Norden är Stockholm det självklara valet, säger Erik Krüger, vd för Invest Stockholm.

 

Med en snabb tillväxt av människor och företag är behovet av ny infrastruktur, bostäder och arbetsplatser stor. Mer än hälften av de totala investeringarna ligger i bostadshus med planerade projekt om mer än 400.000 bostäder.

 

Byggprojekt planeras över hela Stockholmsregionen. Medan den största delen ligger i regionens centrum, Stockholms stad, går stora delar av infrastrukturen från Stockholm till utkanten av regionen, och stora utvecklingsprojekt planeras i alla regionens större städer.


Den förväntade byggvolymen under de kommande åren överstiger i stor utsträckning vad som kan uppnås med den befintliga regionala arbetskraften. Stockholms län kommer att behöva cirka 46.000 byggnadsarbetare.


Den stora volymen av investeringar i byggprojekt och bristen på arbetskraft ger stora möjligheter för internationella investerare och byggföretag att investera i Stockholmsregionen.


Rapporten, som har gjorts av Tyréns AB på uppdrag av Invest Stockholm, sammanfattar de mest intressanta och största byggprojekten i Stockholmsregionen. Syftet är att mäta regionens potential för att underlätta ett marknadsinträde för investerare och byggföretag. Rapporten uppdateras vartannat år.