16 november 2018

Redaktionen

alt

                                                                                                                                            

Catella Corporate Finance åtnjuter en stark position som rådgivare i samband med transaktioner av handelsfastigheter och har dessutom kvalificerade resurser för analys. För att ytterligare stärka positionen har ett samarbete inletts med Wilner Anderson (bilden), tidigare vd på Agora och Steen & Ström Sverige, som senior advisor.

 

– I dagens marknad ser vi många intressanta affärsmöjligheter och vi tror det kommer finnas många spännande transaktioner med handelsfastigheter framöver. Med Wilners långa erfarenhet från såväl svensk som europeisk retailmarknad samt engagemang i flera branschorganisationer ser vi ett flertal synergier med vår nuvarande starka marknadsposition, säger Robert Fonovich, Head of Catella Corporate Finance.

 

Catella Corporate Finance arbetar för närvarande med flera mandat avseende handelsfastigheter och var senast även rådgivare till Tre Kronor Property Investment i samband med förvärv av en portfölj om 43 matbutiker till ett värde av cirka 900 Mkr.

 

– Utifrån min erfarenhet från såväl handeln som investeringar i handelsfastigheter är avsikten och ambitionen att tillföra Catella Corporate Finance ytterligare kompetens inom en sektor som står inför många möjligheter och utmaningar, säger Wilner Anderson.

 

– Marknaden för handelsfastigheter genomgår just nu ett strukturskifte med ökande e-handel och ändrade köpbeteenden hos konsumenterna. Under de senaste två åren har vi sett en omprisning på marknaden där framförallt svagt presterande sällanköpshandelsfastigheter har drabbats. Det skapar möjligheter för investerare med god tillgång till finansiering, samt rätt kompetens och idéer, kommenterar Arvid Lindqvist, analyschef Catella Corporate Finance.

alt
Sisjön är ett handels- och verksamhetsområde beläget cirka 10 km söder om centrala Göteborg och är tillsammans med angränsande Högsbo ett av Göteborgs Stads större områden för stadsutveckling.

 

Fastighets AB Regio har köpt elva fastigheter med en total uthyrbar area om 38.000 kvm i Sisjön strax söder om centrala Göteborg. Säljare är Alaska Fastigheter AB.

 

Förvärvet är Regios tredje i Göteborgsregionen i år och totalt har bolaget under året förvärvat 60.000 kvm, huvudsakligen kontor. Grandab Management AB har, i enlighet med Regios etablerade förvaltningsmodell, fått uppdraget att hantera fastigheterna i Sisjön och ansvarar även för förvaltningen av Regios övriga tillgångar i Göteborgsregionen.

 

– Med förvärvet i Sisjön har bolaget byggt upp en attraktiv och betydande fastighetsportfölj i Göteborg och vi avser att fortsätta växa. Därtill har Sisjön en stor utvecklingspotential och vi ser fram emot att få arbeta vidare med ett samlat bestånd i ett starkt område vi tror på, säger Eric Bergström, vd för Regio.          

 

– Alaska Fastigheter välkomnar Regio till Sisjön och vi ser fram mot ett gott samarbete, där vi som goda grannar fortsätter att utveckla Sisjön. Göteborgs Stads önskan om ökad stadsutveckling stämmer väl överens med både Regios och Alaskas intentioner för framtiden. Sisjön är ett av Sveriges hetaste handelsområden med ett mycket stort bostadsbyggande i dess absoluta närhet, säger Jörgen Persson, medgrundare till Alaska Fastigheter.

 

Regios rådgivare i samband med transaktionen var Vinge och PwC. Alaska Fastigheters rådgivare var Panreal och Werks Advokater.

alt
Nya Scandic Hotels uppförs i Kirunas nya stadskärna, cirka 3 km från nuvarande centrum. Illustration: SandellSandberg

 

Skanska utvecklar och bygger ett nytt hotell i centrala Kiruna med Scandic Hotels som operatör. Hotellet säljs för 500 Mkr till LKAB som tillträder i samband med färdigställande, hösten 2021. Scandic Hotels har tecknat ett 20-årigt hyresavtal för hotellet, som ska ligga i framkant vad gäller hållbarhet. För formgivningen svarar Sandellsandberg.

 

– Vi är glada över att vara med i utvecklingen av det nya Kiruna och att ha slutit avtal med en långsiktig ägare av fastigheten. Tillsammans med Scandic har vi nu utvecklat ett hotell som kommer att bli ett landmärke i staden, säger Bernt Lundstedt, affärsutvecklare, Skanska Sverige AB.

 

Byggkontraktet är värt cirka 400 Mkr, vilket inkluderas i orderingången för Skanska Sverige för det andra kvartalet 2019.    

 

Det nya hotellet byggs intill stadshuset vid torget i nya Kiruna centrum. Hotellet omfattar totalt 14.000 kvm fördelat på 13 våningar. Det får 231 rum, restaurang, konferenslokaler, gym och relaxavdelning samt en skybar. Avsikten är att miljöcertifiera byggnaden enligt LEED.

 

– Vi är mycket glada över att få vara delaktiga i att grunda och utveckla Kirunas nya centrum. Det nya hotellet kommer, precis som vårt nuvarande, att vara en mötesplats både för hitresta resenärer och lokala gäster. Vi kommer också kunna erbjuda något helt unikt med vår planerade skybar, det kommer verkligen att ge en hotellupplevelse utöver det vanliga, säger Peter Jangbratt, vd Scandic Hotels Sverige.
 

Byggstart är planerad till april 2019 och när det nya hotellet står klart i slutet på 2021 ersätter det Scandics befintliga verksamhet i nuvarande Scandic Ferrum.

 

– Vi är stolta över att vara med och säkra ett nytt stadshotell i Kiruna. Det här befäster LKAB:s starka framtidstro och att vi ersätter det gruvbrytningen påverkar. Vi är också glada över att Skanska väljer att etablera sig här, samt att Scandic delar vår framtidstro och väljer att expandera, säger Stefan Hämäläinen, direktör LKAB:s samhällsomvandlingar.

fredag, 09 november 2018 16:40

Peabs orderstock steg stort till 48 Mdr

alt
Jesper Göransson, vd för Peab.

 

En fortsatt gynnsam bygg- och anläggningsmarknad har haft en positiv påverkan på Peab i år. Under årets tre första kvartal ökade nettoomsättningen till 37,4 Mdr kr (35,5), medan rörelseresultatet steg till 1.710 Mkr (1.665), motsvarande en rörelsemarginal om 4,6 procent (4,7). Vinsten efter skatt ökade till 1.394 Mkr (1.387), motsvarande 4,73 kr (4,70) per aktie. Periodens orderingång steg till 40,6 Mdr kr (36,0) och den 30 september uppgick orderstock till 48,0 Mkr (40,2).

 

Under perioden fick Peab bland annat i uppdrag att bygga det nya Ikeavaruhuset i Kållered för 795 Mkr, om- och tillbyggnationer för Thon Property på Torp köpcenter i Uddevalla för 580 Mkr och om- och tillbyggnationer av för Riksdagsförvaltningen gällande ledamotshuset i Stockholm för 615 Mkr.

 

Igångsättningen av egenutvecklade bostäder minskade under perioden till 1.591 enheter (1.980), medan antalet sålda bostäder sjönk till 1.165 (1.797) och antal egenutvecklade bostäder i produktion uppgick till 6.105 (5.327). Andelen sålda bostäder i produktion minskade till 64 procent jämfört med 72 procent vid utgången av 2017 och antalet återköpta bostäder uppgick till 84 (50).

 

I balansomslutningen om 36,5 Mdr kr (32,1 vid årsskiftet) ingick förvaltningsfastigheter om 1,0 Mdr (0,9) och projekt- och exploateringsfastigheter om 9,0 Mdr (7,6).

 

Peabs räntebärande nettoskuld ökade under perioden till 4.441 Mkr (1.216) och den genomsnittliga räntan i låneportföljen inklusive räntederivat minskade till 1,7 procent (2,3). Den ökade skuldsättningen förklarades främsta av investeringar inom affärsområdena Projektutveckling och Industri samt ett ökat rörelsekapital.

 

Det egna kapitalet ökade till 10.733 Mkr (10.324) motsvarande en minskad soliditet till 29,4 procent (32,2).

 

På börsen blev Peab en kursvinnare med en uppgång på aktien med 6,64 procent till 85,25 kr som senast betalt. LE

fredag, 09 november 2018 16:18

Eurocommercial levererar starkt resultat

alt
Jeremy Lewis, vd för Eurocommercial Properties N.V.

 

Eurocommercial Properties levererade ett första kvartalsresultat för perioden 1 juli-30 september i linje med förväntningarna. Direktinvesteringsresultatet var i det närmast oförändrat 29,8 MEUR (29,9), motsvarande 0,60 euro (0,61) per ägarandel (depositary receipt). Detta trots den initialt låga avkastningen av förvärvet av köpcentrumet Woluwe i Bryssel och försäljningar av högre avkastande mindre fastigheter enligt Eurocommercials Asset Rotation Strategy. Vinsten efter skatt ökade till 39,2 MEUR (32,3), vilket motsvarade 0,79 euro (0,66) per ägarandel. I resultatet ingick värdeförändringar med 10,7 MEUR (4,3).
 

Eurocommercial, vars portföljvärde vid periodens slut omfattade 3,87 miljarder euro, nära 40 Mdr kr, redovisade fortsatt låg ekonomisk vakans på mindre än 1 procent. Något som enligt vd Jeremy Lewis till stor del förklaras av bolagets långa etablerade praxis att fastställa hyror på realistiska och hållbara nivåer som gör att återförsäljare kan förbli lönsamma.

 

– Vi fortsätter att se bra efterfrågan på butiksytor i våra köpcentrum – totalt under de senaste tolv månaderna har vi omförhandlat nästan 200 avtal med en genomsnittlig hyresökning på 11,7 procent. Två tredjedelar av dessa avtal var förnyelser med befintliga hyresgäster, säger Jeremy Lewis.

 

Under perioden tecknade Eurocommercial avtal om att sälja Les Allées de Cormeilles i nordvästra Paris och tecknade hyresavtal om 6.675 kvm med en större internationell återförsäljare i Fiordaliso söder om Milano.

 

I slutet av perioden öppnade Eurocommercial Properties köpcentrumet C4 om drygt 40.000 kvm i Kristianstad.

 

Bolaget rapporterar vidare goda försäljningssiffror för Hallarna i Halmstad som byggdes ut med 16.000 kvm i fjol och Eurocommercial planerar att expandera med nya byggnader i Bergvik utanför Karlstad samt i Valbo utanför Gävle. LE

fredag, 09 november 2018 11:47

Skanska investerar 1,8 Mdr i Warszawa

alt
Generation Park är Skanskas största kontorsutveckling i Central- och Östeuropa. Komplexet består av tre kontorsbyggnader med totalt uthyrningsområde på cirka 84.000 kvm.


Skanska investerar 1,8 Mdr kr (170 (MEUR) i tredje fasen av Generation Park, ett kontorsprojekt i Warszawa, Polen. Byggkontraktet värt cirka 850 Mkr gäller den tredje och högsta byggnaden i komplexet med en uthyrningsyta på cirka 47.000 kvm. Bygnaden blir 38 våningar hög och den första byggnad över 140 meter som levereras av Skanska i Polen. Totalt kommer Generation Park att omfatta cirka 84.000 kvm uthyrbar yta.
    

Projektet förväntas få LEED Platinum- och WELL-certifiering. Alla byggnader inom projektet kommer att vara oberoende certifierade som ”Byggnad utan hinder” för dess tillgängliga design, inklusive för personer med funktionshinder.
    

Arbetet med tredje fasen av Generation Park inleds nu i november och ska vara klart under första kvartalet 2021.

torsdag, 08 november 2018 17:07

Storvinst om 512 Mkr för HEBA

alt
Patrik Emanuelsson, vd för HEBA Fastighets AB.

 

HEBA har för året första nio månader gjort ett av sina bästa resultat någonsin! Resultatet, efter en skattebelastning om –40 Mkr (–36), steg till 511,6 Mkr (297,5). I resultatet ingick värdeförändringar för förvaltningsfastigheterna med 407,1 Mkr (264,0) samt med värdeförändringar av räntederivat med 2,6 Mkr (9,5).

 

Att HEBA går starkt konstaterar vd Patrik Emanuelsson i rapporten:

– HEBA:s förvaltningsresultat för de tre första kvartalen 2018 steg till 131,0 (104,8) Mkr, en ökning med 25 procent jämfört med motsvarande period föregående år. Det berodde huvudsakligen på att hyresintäkter steg till 283,8 (244,7) Mkr. HEBA:s fastighetsbestånd utökades under föregående år med fler nyproducerade bostads- och samhällsfastigheter samtidigt som HEBA:s ROT-program av befintliga fastigheter fortsätter.

 

Under perioden steg hyresintäkterna till 283,8 Mkr (244,7) med ett driftsöverskott som ökade till 190,9 Mkr (157,2). Det resulterade i att förvaltningsresultatet steg till 131,0 Mkr (104,8).

 

I balansen steg värdet på förvaltningsfastigheterna till 9.432,2 Mkr (8.453,3). De långfristiga räntebärande skulderna ökade till 2.416,0 Mkr (2.295,0) liksom de kortfristiga räntebärande skulderna, vilka steg till 1,025,1 Mkr (708,4).

 

Skulderna finansierades till en sänkt genomsnittlig sänkt ränta om 1,6 procent (1,8). Det innebar att det egna kapitalet stärktes till 4.730,5 Mkr (4.222,9), vilket i sin tur medförde att soliditeten ökade till 50,0 procent (49,7), med en räntetäckningsgrad som förbättrades till 4,1 gånger (3,9).

 

Efter periodens utgång har HEBA har upprättat ett företagscertifikatprogram med ett rambelopp om 2.000 Mkr. I samband med lösen av lån har hittills 400 Mkr emitterats.

 

För att sänka räntekostnaden har i oktober samtliga räntederivat om 994 Mkr med ett undervärde om 46 Mkr förtidslösts och nya räntederivat om totalt 650 Mkr har tecknats med löptider från 5 till 10 år. Per sista oktober har snitträntan sänkts från 1,6 procent till 1,3 procent.

 

I en kommentar till rapporten säger vd Patrik Emanuelsson att:

– På en orolig bostadsrättsmarknad, står HEBA starkt med ett bra resultat och stabil balansräkning. Efterfrågan på hyresrätter och hyresfastigheter är fortsatt mycket hög. Nu tar vi sats för att avsluta året med samma positiva utveckling som de tre första kvartalen.

 

I en prognos för helåret 2018 säger HEBA att förvaltningsresultatet för 2018 bedöms bli bättre jämfört med förvaltningsresultatet för 2017. SF

torsdag, 08 november 2018 16:37

Oscar invigde Stockholms högsta bostadshus

alt
Norra Tornen med totalt 320 bostäder.  Det första tornet, Innovationen om 120 m, närmar sig färdigställande och byggnationen av Helix om 110 m pågår. Arkitekt: Reinier de Graaf/OMA

 

alt

Den danske arkitekten Bjarke Ingels har skapat 79&Park – en böljande, terrasserad byggnad i glas och cederträ som väver samman bostadskvarteret med Nationalstadsparken. Byggnaden innehåller 169 bostäder. 

 

Idag invigde Oscar Properties två nya landmärken i Stockholm: Norra Tornen – Stockholms högsta bostadshus, 120 meter högt, med totalt 320 bostäder – ritat av holländska OMA, på gränsen mellan Vasastan och Hagastaden, samt 79&Park av danska BIG på Gärdet. Vid invigningen deltog arkitekterna och Stockholms finansborgarråd Anna König Jerlmyr, stadsarkitekt Torleif Falk och Oscar Engelbert, vd Oscar Properties.

 

– Vad jag vet så har det aldrig hänt tidigare att en storstad inviger två byggnader av två olika världsarkitekter under en och samma dag. Norra Tornen och 79&Park är beviset på att det går att förändra och förbättra Stockholms stadsbild, säger Oscar Engelbert, vd och grundare Oscar Properties.

torsdag, 08 november 2018 16:15

Halverad vinst i Skanska

alt
Anders Danielsson, koncernchef Skanska.

 

Trots att Skanskas intäkter ökade till 120,8 Mdr kr (117,2) för årets första nio månader, minskade rörelseresultatet med 50 procent till 2,4 Mdr kr (4,8). Resultatet per aktie sjönk med 52 procent till 5,07 (10,58) kronor. Det var dels rörelseresultatet i Byggverksamheten som minskade starkt till 0,2 Mdr kr (1,4), dels rörelseresultatet i Projektutveckling (Bostads-, Kommersiell fastighets- och Infrastrukturutveckling) som sjönk med 29 procent till 2,9 Mdr kr.

 

Dessa lägre rörelseresultat berodde på omstruktureringskostnader, projektnedskrivningar och nedskrivningar av goodwill.

 

Två större projekt med nedskrivningar var flygplatsbygget La Guardia i New York samt vägbygget I-4 Ultimate i Florida. Dessa projekt har ordervärden om 6 Mdr kr respektive 23 Mdr kr, och projekten ska färdigställas 2021-2022.

 

Orderingången i Byggverksamheten minskade under perioden med 13 procent till 102,6 Mdr kr (118,6). Orderstocken var 186,3 Mdr kr. (30 juni 2018; 197,6).

 

Avkastning på sysselsatt kapital i Projektutveckling sjönk till 13,9 (16,3) procent.

 

Koncernens egna kapital stärktes till 28,0 Mdr kr (25,3). Soliditeten ökade till 24,0 (23,6) procent och nettoskuldsättningsgraden sänktes till 0,1 (0,2).

 

Påverkan av omvärderingar av pensioner ökade till 421 (–782) Mkr, främst till följd av högre diskonteringsränta i Norge och Storbritannien.

 

De orealiserade övervärdena med avdrag för schablonmäsig skatt i Projektutveckling minskade till 13,2 Mdr kr (30 juni 2018; 14,2), varav 1,2 Mdr kr var realiserade enligt segmentsredovisning.

 

Inom Bostadsutveckling menar vd Anders Danielsson att Skanska bibehåller en stark lönsamhet även om resultatet påverkas väsentligt av vinster från försäljning av mark samt upplösning av reserver. Den svenska marknaden, särskilt Stockholm, fortsätter att vara avvaktande eftersom dagens överutbud måste absorberas samt kunders vilja att köpa bostad tidigt i byggfasen har minskat. Tack vare Skanskas diversifiering av marknader och segment kan nu bolaget anpassa sitt portföljutbud. Och Skanska har finansiell styrka samt kapacitet att fånga de möjligheter som uppstår i nuvarande marknadssituation. På lång sikt bedömer Skanska att efterfrågan på bostäder kommer att vara god på de flesta av bolagets marknader.

 

I en kommentar till rapporten säger vd Anders Danielsson:

– Under mina första nio månader som Skanskas vd har mycket tid ägnats åt att granska enheterna med låg lönsamhet inom vår Byggverksamhet. Jag är övertygad om att de förändringar och åtgärder som genomförs, vilket inkluderar reduceringar i vissa marknader samt en lägre riskprofil, kommer att leda till de lönsamhetsförbättringar som behövs och vi kommer att fortsätta genomföra de strategiska besluten. Tillsammans med alla fantastiska medarbetare inom Skanska är jag övertygad om att vi bygger ett starkare och mer lönsamt bygg- och projektutvecklingsföretag.

 

På börsen steg aktien med 0,17 procent, vilket kan tolkas som att Skanska, trots problemen med nedskrivningar, kommer även i fortsättning att vara ett världsledande och lönsamt byggföretag. SF

torsdag, 08 november 2018 14:38

Vasakronans vinst steg till 8,9 Mdr kr

alt
Fredrik Wirdenius, vd för Vasakronan.

 

För årets första nio månader gör Vasakronan åter ett starkt resultat om 8.902 Mkr (6.833). I resultatet ingick värdeförändringar på fastigheter med 6.692 Mkr (5.662), vilket motsvarar en värdeökning om 5,4 procent (4,9), främst till följd av stigande marknadshyror i Stockholm. Hög efterfrågan på kontorslokaler samt låga vakanser i centrala lägen resulterade i stigande hyror, vilket innebar att hyresintäkterna ökade totalt till 5.006 Mkr (4.836). Driftnettot i ett jämförbart bestånd ökade med sex procent. I ett jämförbart bestånd var ökningen 5 procent främst förklarat av en positiv effekt från nyuthyrningar och omförhandlingar av kontrakt Uthyrningsgraden uppgick till 92,8 procent (92,7) vid periodens utgång.

 

Fastighetskostnaderna uppgick totalt till –1.390 Mkr (–1.337). I ett jämförbart bestånd var ökningen 5 procent framförallt på grund av ökade kostnader för el och fjärrkyla. Driftnettot steg totalt till 3.616 Mkr (3 499). I ett jämförbart bestånd var ökningen 6 procent förklarat av ökade hyresintäkter.

 

Resultat före värdeförändringar och skatt ökade till 2.731 Mkr (2.554), vilket motsvarar en ökning om 7 procent.

 

Vasakronas fastighetsvärde ökade vid periodens utgång till 134.303 Mkr (122.999).

 

I balansen ökade de långfristiga skulderna till 65.510 Mkr (65.338), liksom de kortfristiga skulderna vilka steg till 18.680 Mkr (15.907). Lånen finansierades till en sänkt genomsnittliga ränta om 1,7 procent (1,8). Det innebar att det egna kapitalet steg till 56.279 Mkr (48.960). Soliditeten ökade till 40 procent, liksom räntetäckningsgraden vilken steg till 4,4 gånger (3,9).

 

Andelen miljöcertifierade fastigheter ökade till 85 procent (83) vid periodens utgång med en energiprestanda som uppgick till 104 (103) kWh/kvm.

 

Under kvartalet genomfördes nyuthyrningar motsvarande 26.000 kvm (27.000) med en årshyra om 69 Mkr (105). Dessutom genomfördes omförhandlingar eller förlängningar motsvarande 68.000 kvm (49.000) med en årshyra om 214 mkr (187), som resulterade i en ny utgående hyra som överstiger den tidigare med 11,9 procent (11,5).

 

Vasakronan har under perioden gett ut världens första gröna företagscertifikat, vilka noterats på Nasdaq Stockholms nya lista för gröna certifikat. Samtidigt har bolaget rankats som det mest hållbara fastighetsbolaget i Europa inom segmentet kontor och det nionde i världen av samtliga segment i den årliga undersökningen Global Real Estate Sustainability Benchmark (GRESB).

 

– GRESB-resultatet är ett kvitto på att vårt hållbarhetsarbete står sig väl i en internationell jämförelse. Vi ser också en generellt ökad efterfrågan på gröna finansieringsalternativ. Våra gröna obligationer har vi därför följt upp med gröna certifikat vilket mottagits väldigt positivt av marknaden, säger Fredrik Wirdenius, vd Vasakronan.

 

Efter periodens slut har Vasakronan etablerat ett så kallat Euro Medium Term Note-program (EMTN-program). Programmet ger Vasakronan möjlighet att emittera obligationer på flera marknader och i olika valutor, något som breddar finanseringsbasen ytterligare. Programmet har ett rambelopp på 6 miljarder EUR. SF