24 januari 2020

Redaktionen

måndag, 20 januari 2020 10:15

ALM Equity hyr ut 400 hotellrum i Häggvik

 

 

Förutom att operera 400 hotellrum planerar ALM Equity för cirka 1.500 bostäder fördelat på tio etapper inom ett kvarter i Södra Häggvik. Bild: ALM Equity

 


ALM Equitys affärsområde Förvaltning har tecknat hyresavtal för hotellfastigheten Sollentuna Städet 11 i Södra Häggvik, Sollentuna. Avtalet löper i 20 år och omfattar cirka 400 hotellrum samt en restauranglokal. Det årliga driftnettot beräknas till cirka 26 Mkr.

– Det känns väldigt bra att ytterligare kunna befästa den nya stadsdelen Södra Häggvik och dess plats på kartan med ett hotell. Hyresgästen har ett nytänkande och smart koncept som lirar bra med våra visioner och planer för området. Tillsammans skapar vi en plats för boende, besökare och företag. Läget mellan Stockholm City och Arlanda, samt den kommande förbifarten, ger goda förutsättningar för detta. Båda parterna är väldigt nöjda, säger Joakim Alm, vd för ALM Equity.

Parterna har sedan tidigare tecknat hyresavtal i Hesselby Slott, där 200 hotellrum hyrts ut för long stay-boende.

– I och med hyresavtalet har vi idag cirka 1.000 hotellrum i vår kommersiella fastighetsportfölj fördelat på fyra hotellfastigheter som ska uppföras till ett värde på cirka 1 Mdr kr, säger Tommy Johansson, affärsområdeschef för Förvaltning, ALM Equity.

Den 20 december 2019 vann ALM Equity även en markanvisning i Barkarby Centrum på 24.000 kvm där bolaget planerar att bygga ytterligare hotell, kontor och bostäder i anslutning till stationen som blir en framtida knutpunkt för regionen.

 

 

Ekerö centrum är ett av de fyra centrum som Stadsdelscentrum Sweden Group (ägt av NREP och Grandholm Gruppen) köper av Tristan Capital Partners, som även säljer Viksjö centrum, Näsby Park centrum och Rondellen i Upplands Väsby.

 


NREP har i ett nybildat joint venture-bolag tillsammans med Grandholm Gruppen förvärvat fyra närcentrum i Stockholms län. I portföljen som förvärvas från Tristan Capital Partners ingår Viksjö centrum, Ekerö centrum, Näsby Park centrum samt Rondellen i Upplands Väsby. Närcentrumen utgörs till största del av vårdcentraler, skolor, vårdboenden och starka dagligvaruaktörer. Ambitionen är att i framtiden utveckla fler bostäder i anslutande fastigheter till centrumen.

Den nordiska fastighetsinvesteraren NREP har som ambition att expandera sin satsning inom utveckling av stadsdelscentrum i växande kommuner i Stockholmsregionen tillsammans med Grandholm Gruppen genom det nyskapade bolaget Stadsdelscentrum Sweden Group AB.

De förvärvade stadscentrumen genomsyras av både kommunal service såsom vårdboenden, vårdcentraler, tandläkare och skolor men även av flertalet dagligvaruaktörer. Utöver detta har fastigheterna potential att inrymma fler bostäder, något som NREP och Grandholm Gruppen har för ambition att utveckla.

– Vi är mycket glada över att förvärva fyra närcentrum i växande kommuner i Stockholmsregionen och ser fram emot att fortsätta arbetet med att utveckla dem ytterligare. Detta förvärv är ett viktigt steg i vår satsning att skapa stadsdelscentrum som erbjuder kommunernas invånare allt från vård och skolor till dagligvaruhandel och attraktiva bostäder samlat i en levande, tillgänglig och trygg centrummiljö. Att dessutom få expandera tillsammans med Grandholm Gruppen är något vi ser på med stor tillförsikt, säger Marianne Hoffman, NREP.

Portföljen förvärvades från Tristan Capital Partners. NREP investerar i Stadsdelscentrum Sweden Group AB via Nordic Strategies Fund IV och Paliros AB har fått i uppdrag att förvalta Stadsdelscentrum Sweden Groups portfölj.

– Grandholm Gruppen delar NREPs syn på vikten av moderna och tillgängliga stadsdelscentrum i en växande region. Vi ser fram emot att tillsammans utveckla närcentrumen till än mer levande stadskärnor med ett brett utbud som fyller människors basbehov i en trygg och trevlig miljö, säger Anders Åström, Grandholm Gruppen.

fredag, 17 januari 2020 16:59

SBB ska sälja fastigheter för 11 Mdr kr

 

 

Från vänster: Ilija Batljan, vd för SBB och Jens Engwall, vd för Nyfosa, kommer att göra stora affärer. Nyfosa ska köpa, huvudsakligen kontorsfastigheter av SBB, för cirka 8 Mdr kr.

 


Samhällsbyggnadsbolaget i Norden, deltar för närvarande i förhandlingar om försäljningar av ett flertal fastigheter och fastighetsportföljer till ett sammanlagt värde om cirka 11 Mdr kr.

– SBB, med ett fastighetsvärde på över 70 Mdr kr, har attraktiva tillgångar vilket dessa försäljningar tydligt visar. Genom försäljningarna kommer vi att ha förberett SBB för en BBB+ rating, kommenterar Lars Thagesson, vice vd och COO på Samhällsbyggnadsbolaget i SBB.

Avsiktsförklaringar har ingåtts i två fall, varav en försäljning motsvarar en väsentlig del av det totala värdet om cirka 11 Mdr kr. Fastigheterna som säljs har ett stort inslag av kontor. Försäljningarna förväntas ske på en nivå som överstiger senaste värdering med 15 procent. Enligt gällande tidplaner är avsikten att ingå bindande avtal om förvärven under mars 2020.

Likviden från försäljningarna kommer att användas för att återbetala banklån.

SBB offentliggör avsikten att genomföra de aktuella försäljningarna med anledning av att avsiktsförklaringar omfattande totalt drygt 10 Mdr kr har ingåtts per dagens datum.

I ett pressmeddelande säger Nyfosa att bolaget Nyfosa har idag ingått en avsiktsförklaring med SBB i Norden AB (”SBB”) om förvärv av fastighetsportföljer med ett totalt fastighetsvärde om cirka 8 Mdr kr.


Fastigheterna utgörs huvudsakligen av kontor i Sverige. Enligt gällande tidsplan är avsikten att ingå bindande avtal om förvärv under mars 2020. Nyfosa avser att återkomma med ytterligare information om förvärvet och dess finansiering senast när villkoren för förvärvet är slutligt överenskomna.

Nyfosa väljer att offentliggöra avsikten att genomföra förvärvet med anledning av att avsiktsförklaringen offentliggjorts av SBB.

 

 

Kvarteret Måsholmen på Bredholmstorget i Skärholmen. Visionsbild: Söderberg Söderberg

 


Detaljplanen för Stockholmshems nyproduktion av nytt huvudkontor, lokaler för kulturverksamhet och 102 hyreslägenheter i centrala Skärholmen har vunnit laga kraft.

Huset byggs i 23 våningar, med 102 lägenheter i de 17 översta våningarna och Stockholmshems nya huvudkontor samt lokaler för kulturverksamhet i nedre delen av huset. Ett nytt landmärke som kommer synas både på nära och långt håll skapas i stadsdelen.

– Det här projektet är ett exempel på att stadens bolag och förvaltningar kan och bör flytta till ytterstaden. I en stad som växer behövs fler attraktiva bostäder men söderort behöver också fler arbetsplatser, säger Björn Ljung (L), ordförande i Stockholmshems styrelse.

Genom att bygga både bostäder och kommersiella lokaler i anslutning till Bredholmstorget är ambitionen att levandegöra centrum under en större del av dygnet.

Huset byggs i suterräng med entréer i samtliga väderstreck. Alla lägenheter får balkonger och stora fönsterpartier för maximalt ljusinsläpp. Det byggs även ett flertal terrasser för de som bor och jobbar i huset. Det planeras för grönska och växtlighet som kommer klättra längs fasaden. Den slutliga gestaltningen av huset beslutas i bygglovet.

– Det känns roligt att vi nu är ett steg närmare vår flytt till Skärholmen. Om några år ser jag framemot att få blicka ut över den fantastiska utsikten från någon av husets alla terrasser eller balkonger, säger Anette Sand, vd på Stockholmshem.

Fakta kvarteret Måsholmen 21, Skärholmen
Huset byggs vid Bredholmstorget och blir 23 våningar innehållande 102 lägenheter, 300 arbetsplatser för Stockholmshems nya huvudkontor samt ytor för kulturverksamhet. Byggstart planeras till sommaren 2020 och huset beräknas vara klart för inflyttning 2023 Lägenhetsfördelning: 51 lgh om 2 rok, 34 lgh om 3 rok och 17 lgh om 4 rok.

 

 

 

 

Rekryteringen av Helena Elfstadius (bilden) som ny projektutvecklingschef för Slättö innebär att hon ersätter Jens Lackmann som fortsätter inom bolaget i en mer rådgivande roll.

Elfstadius kommer närmast från rollen som Director of Development Nordics på Unibail-Rodamco-Westfield där hon ansvarat för projektutvecklingsorganisationen. Med lång erfarenhet inom både projekt- och fastighetsutveckling blir hon en viktig pusselbit i Slättös expansionsresa.

– Vi har finkammat marknaden för att hitta den bästa kandidaten och är mycket glada att Helena nu är en del av Slättö och vår framtida utveckling. De kommande åren står vi inför en stor expansion och Helena blir definitivt en nyckelperson för att vi ska nå framgång, säger Staffan Unge, affärsutvecklingschef och senior partner, Slättö.

– Jag ser verkligen fram emot att börja min anställning hos Slättö. Det är ett otroligt kompetent, drivet och kreativt team, vilket passar mig bra. Jag ser med spänning fram emot att få vara delaktig i att driva resan framåt, men allra mest att få träffa projektutvecklingsteamet som har gjort ett fantastiskt jobb, avslutar Helena Elfstadius.

Helena Elfstadius tillträder tjänsten som projektutvecklingschef i april 2020.


Slättö Invest AB, med vd Lars-Johan Karlsson, visade ett resultat om 256 Mkr (287) för år 2018 med tillgångar om 4,1 Mdr kr (4,3).
fredag, 17 januari 2020 13:34

Diös utvecklar Thulehuset i Umeå

 

 

Diös skapar ett nytt kvarter under namnet kvarteret Magne i Umeå. Projektet genomförs tillsammans med Nordic Choice Hotels och arkitekterna Krook & Tjäder. Kvarteret sträcker sig från, en av Umeås högsta byggnader, Thulehuset, till MVG-gallerian mitt i city.

 


I mars tar digitalbyrån Noor Digital Agency plats i nya utökade lokaler på Storgatan i centrala Umeå. Noor Digital Agency, som sedan tidigare är hyresgäst till fastighetsägaren Diös, flyttar nu sin verksamhet till Thulehuset och hamnar därmed mitt i det expansiva kvarteret Magne med det blivande Clarion-hotellet som närmsta granne. Diös utvecklar just nu lokalerna till ett öppet och modernt kontorskoncept.

Digitalbyrån Noor Digital Agency grundades 2015 och finns idag över hela Sverige med fyra kontor från Malmö i söder till Umeå i Norr. Digitalbyrån har totalt 19 anställda och erbjuder expertis inom SEO, webb och content marketing. Noor Digital Agency har varit hyresgäst till Diös i Umeå sedan 2015.

– Det känns riktigt roligt att få utveckla nya moderna lokaler och fortsätta samarbetet med Noor Digital Agency. Vi är glada över att kunna erbjuda dem större lokaler på ett centralt och spännande läge, säger David Nygren, uthyrare, Diös.

– Vi ser fram emot att flytta in i våra nya lokaler och att stärka vår position i Umeå. Med hjälp av Diös har vi hittat lokaler som verkligen uppfyller våra behov och ger oss möjlighet att fortsätta utvecklas och växa. Nu längtar vi till inflytt i mars, säger Shayan Salehi, vd, Noor Digital Agency.

 

 

Cederhusen blir de första flerbostadshusen i trä som byggs i Stockholms innerstan i modern tid.

 


Ett vardagsrum i Cederhusen som ska få lägenheter mellan 25-202 kvm.

 

 


Cederhusen, som blir 10-13 våningar höga och byggs ovanpå tunnlarna för E4/E20, kommer att få takterrasser.

 

 

 

Cederhusen kommer att bli Sveriges största bostadskvarter som är byggt i massivträ och den 19 januari påbörjas försäljningen av bostäderna. Projektet, ägt av Folkhem, ett bolag som ägs gemensamt av Rikshem och Veidekke, består av fyra unika bostadshus som byggs i den nya stadsdelen Hagastaden, mellan Solna och Vasastan i Stockholm. Intresset för de 234 lägenheterna har varit stort sedan start och hundratals personer har anmält intresse för att köpa en bostad i Cederhusen. Lägenheterna säljs från 2,25 Mkr för en etta och lägenheterna har en boyta om 25-202 kvm som fördelas på 1-8 rum och kök. Nu är det säljstart för 60 av de 234 bostadsrätterna. Beräknad inflyttning beräknas till kvartal 1 år 2022.

– Det är fantastiskt att se det stora intresset för Cederhusen. Det har överträffat alla våra förväntningar och det är ett viktigt erkännande för projektet som helhet. Det är många som har sett fram emot säljstarten av bostäderna i Cederhusen och det känns väldigt kul att vi nu påbörjar försäljningen, säger Cecilia Seavers, affärschef, Folkhem

Projektet är unikt på många sätt och Cederhusen blir de första flerbostadshusen i trä som byggs i Stockholms innerstan i modern tid. Husen är ritade av General Architecture och arkitekturen symboliserar en modern tolkning av den klassiska stenstadens detaljer men i detta fall utförda i trä. Cederhusen blir 10-13 våningar höga och de byggs ovanpå tunnlarna för E4/E20.

– Cederhusen kommer att bli ett nytt landmärke i Stockholm och vi är övertygade om att den vackra arkitekturen är något som många kommer att uppskatta. Det faktum att husen byggs i massivt trä gör det till något alldeles unikt. Vi ser verkligen fram emot att förverkliga projektet, säger Cecilia Seavers.

Cederhusen byggs vid korsningen Hälsingegatan och Hagaesplanaden, intill den nya Norra Stationsparken och den planerade nya tunnelbaneuppgången vid Hagaplan. De första lägenheterna i projektet beräknas vara färdigbyggda i slutet av 2021 och i samband med detta väntas även de första hushållen flytta in i sina nya bostäder.

– Det här är första gången i modern tid som man har möjligheten att välja en bostad i Stockholms innerstad som är uppförd helt i massivträ. De som väljer att köpa en lägenhet i Cederhusen bidrar direkt till att vår moderna stad byggs av naturliga material med ett kraftigt reducerat koldioxidavtryck, säger Anna Ervast Öberg, ansvarig för projektutveckling Cederhusen

fredag, 17 januari 2020 12:51

Peab bygger hotell i Örebro åt Klövern

 

 

Klöverns nya hotellfastighet i Örebro ska opereras av Scandic. Hotellet med 160 rum beräknas vara färdigställt i januari 2022.

 


Peab har fått uppdraget att bygga en ny fastighet centralt i Örebro åt Klövern. Hyresgästen i byggnaden blir Scandic Hotels. Det nya höghuset rymmer runt 160 rum. Kontraktssumman uppgår till cirka 218 Mkr.

Det nya hotellet, Scandic Örebro Central, kommer att ligga vid den norra infarten till Örebro centrum och är en del av Klöverns projekt Örebro Entré. Det blir en byggnad på 14 våningar om cirka 8.600 kvm. Byggnaden, som beräknas bli 48 meter hög, kommer att rymma ett hotell i nio plan inklusive lobby, restaurang och gym. Resterande våningsplan utgörs av kontor.

Uppdraget är en totalentreprenad med omgående byggstart och beräknas vara klart i januari 2022.

Vid det första symboliska spadtaget höll Nils Staffansson, regionchef Peab, Peter Jangbratt, chef Scandic Hotels Sverige och Rutger Arnhult, vd för Klövern, i en gemensam spade med tre skaft.

– Det här projektet ligger på ett attraktivt läge där vi förstått att det finns en efterfrågan av hotellrum, så det känns bra att kunna hjälpa till och bidra till Örebros stadsutveckling, säger Nils Staffansson, regionchef på Peab.

Projektet orderanmäls i första kvartalet 2020.
torsdag, 16 januari 2020 15:11

Rikard Nyhrén lämnar Hemsö för Newsec AM

 

 

 

 

Rekryteringen av Rikard Nyhrén (bilden) innebär att han blir Chief Operating Officer, COO, med ansvar för att förenkla arbetssätt och sprida best practice inom koncernen. Han kommer närmast från en roll som fastighetschef på Hemsö.

De senaste åren har Newsec Property Asset Management vuxit kraftigt i Norden genom framförallt förvärv och är nu Europas näst största fastighetsförvaltare. Tillväxtresan förväntas fortsätta och därför rekryteras

Rikard Nyhrén har en gedigen fastighetsbakgrund från ledande branschaktörer och erfarenhet av att driva förändringsarbete.

– Vi är på en väldigt spännande resa just nu, växer kraftigt och investerar i att bygga framtidens förvaltning med allt vad det innebär av digitaliserade processer och smarta arbetsmetoder. För att säkerställa att vi håller tempo och levererar enligt plan tar vi in Rikard som COO. Vi fastnade framförallt för Rikards gedigna branschkännedom och erfarenhet av att driva komplexa förändringsprojekt med många intressenter. Vi tror att Rikard kommer att hjälpa oss att fokusera på rätt saker. Sen är han också en utpräglad tävlingsmänniska vilket aldrig är fel, säger Björn Lindeborg, Head of Newsec Property Asset Management.

Rollen som COO täcker hela Newsecs förvaltningsverksamhet med omkring 1.600 medarbetare och 40 miljoner kvadratmeter under förvaltning fördelat över Norden och Baltikum.

– Jag ser fram emot att lära känna en ny organisation och tycker att det ska bli särskilt spännande att arbeta i en internationell roll. Jag hoppas kunna skapa mervärde genom att hjälpa till att säkra kvalitativa processer över landsgränser så att kunderna får en likvärdig Newsec-upplevelse oavsett land. Jag har fått ett positivt intryck av Newsec, både vad gäller den fas man befinner sig i rent affärsmässigt och den varma inkluderande kultur som jag upplever att man står för, säger Rikard Nyhrén.

Rikard Nyhrén kommer att ingå i den nordiska ledningsgruppen för Newsec Property Asset Management och rapportera till Björn Lindeborg men ha ett nära samarbete med landscheferna och deras organisationer.

– Det här kommer att bli ett bra stöd för oss i den dagliga verksamheten. Vi kommer nu att få hjälp att sätta rätt tryck i pågående projekt och dela med oss av de bra initiativ som genomförs på olika håll i organisationen. säger Mattias Johansson, Head of Newsec Property Asset Management in Sweden.

Rikard Nyhrén kommer att tillträda den nya tjänsten under våren 2020.
torsdag, 16 januari 2020 13:48

Catellafond avkastade 11,3 procent år 2019

 

 

Catella Residential Investment Management GmbH (CRIM) har köpt en fastighet vid Leopold Ungar Platz i Wien om 11-våningar med 313 bostäder för studenter och affärsresenärer, för cirka 42 miljoner euro, cirka 444 Mkr. Med mer än 195.000 studenter är Wien den största studentstaden i de tysktalande länderna.

 


Catella Residential Investment Management GmbH (CRIM) med säte i Berlin,  uppnådde en total avkastning om 11,3 procnet för 2019 för sin specialinriktade öppna fond European Student Housing Fund (CESHF). Den starka investeringsavkastningen förra året genererades genom en aktiv portföljhanteringsstrategi. Det inkluderade en försäljning av en fastighet i Dresden med en betydande realisationsvinst och förvärv av en tillgång i Wien, vilket medförde ett innehav i ett sjätte land för fondens internationella portfölj.

CESHF, lanserades 2013 som den  första paneuropeiska investeringsfonden för studentboende, som uppnådde en genomsnittlig avkastning på 7,1 procent per år i slutet av 2019.

I december 2019 sålde CRIM en studentbostadsfastighet i Strehlen-distriktet i Dresden för fonden och denna fastighet genererade en genomsnittlig årlig totalavkastning på 10,9 procent under den cirka femåriga innehavstiden.

På grund av den kraftiga nedgången i bostadsräntorna i vissa stora tyska städer utvidgade CRIM sin regionala tilldelning till Österrike för att ytterligare optimera portföljen. I Wien förvärvade CESHF ’SMARTments Heiligenstadt’ i distriktet Döbling, en 11-våningsutveckling bestående av 313 enheter för studenter och affärsresenärer, för cirka 42 miljoner euro. Med mer än 195.000 studenter är Wien den största studentstaden i de tysktalande länderna.

Solvejg Rosenbaum, fondförvaltare på CESHF, säger:
– Vårt europeiska nätverk och den breda investeringsaktiviteten i alla Catella-fonder gör det möjligt för oss att hantera även mycket diversifierade portföljer effektivt och framgångsrikt. Förvärvet av SMARTments Heiligenstad i Wien är ett bra exempel på flexibiliteten i vår investeringsstrategi, eftersom vi kunde flytta vårt fokus från några prisvärda tyska städer till Österrike, det sjätte europeiska landet för vår studentbostadsfond, där marknaden erbjöd bättre värde.

SMARTments Heiligenstadt består av lägenheter för studenter och praktikanter med en bostadsyta på cirka 17 till 23 kvm, medan affärslägenheterna erbjuder 19 till 31 kvm. Utvecklingen är planerad att slutföras i slutet av 2021. Fastigheten hyrs ut till SMARTments Ges.m.b.h., ett dotterbolag till GBI, på lång sikt. Säljaren är ett joint venture mellan GBI och STRABAG Real Estate.

Platsen för SMARTments är idealisk för båda användargrupperna och har utmärkta transportförbindelser. Flera universitet ligger i närheten, inklusive University of Natural. Alla lägenheter är fullt möblerade och har ett pentry, luftkonditionering och ett arbetsområde.

AIFM-plattformen för CESHF tillhandahålls av Institutional Investment Partners GmbH (2IP) i Frankfurt.