16 januari 2019

Redaktionen

onsdag, 09 januari 2019 14:19

Britt-Marie Nyman blir CFO i Eastnine

 


Britt-Marie Nyman.

 


Eastnine AB (tidigare East Capital Explorer) meddelar idag att Britt-Marie Nyman kommer att tillträda som vice vd och CFO i Eastnine, med start senast den 1 augusti 2019. Hon har mångårig erfarenhet från finans- och fastighetssektorn och kommer senast från Catella som Head of Capital Markets, Partner och Director, och tidigare vice vd, Head of Finance & Investor Relations på Klövern.

– Vi är mycket glada över att kunna välkomna Britt-Marie till Eastnine och jag är övertygad om att Britt-Marie med sin långa meritlista och tydliga målmedvetenhet kommer att tillföra värde under Eastnines uppbyggnad av ett baltiskt fastighetsbestånd, och fortsatta resa framöver, säger vd Kestutis Sasnauskas.

Eastnine, noterat på Nasdaq Stockholm, Mid Cap, är ett svenskt investmentbolag med ett substansvärde på 232,4 MEUR. Målet är att omvandla bolaget till ett renodlat fastighetsbolag innan utgången av 2020. Bolaget ska generera förutsägbara kassaflöden genom långsiktig förvaltning av förstklassiga kontorslokaler i de baltiska huvudstäderna.

onsdag, 09 januari 2019 12:25

Starkt växande orderbok för Skanska i USA

 


Croton-Harmon är en järnvägsstation i Croton-on-Hudson, New York. Stationen är en service- och underhållsanläggning för tunnelbanan och järnvägslinjerna Hudson Line och flera Amtrak linjer.

 

Under de två senaste dagarna rapporterar Skanska USA om fyra nya avtal om drygt 7 Mdr kr.

 

1. Det största av de nyligen tecknade fyra avtalen är att Skanska USA har tecknat avtal med Metropolitan Transportation Authority (MTA) i New York, USA, för att färdigställa den sista fasen av serviceanläggningen Croton-Harmon Shops and Yard. Kontraktet är värt USD 365 M, cirka 3,3 Mdr, vilka inkluderas i den amerikanska orderingången för det fjärde kvartalet 2018.

 

Croton-Harmon Shops and Yard, som omfattar cirka 40 hektar, byggdes i början av 1900-talet. Komplexet fungerar för närvarande som Metro-North’s primära service- och underhållsanläggning. Enligt avtalet ska Skanska riva två byggnader som idag används för tågunderhåll och sedan såväl designa som bygga en ersättningsbyggnad på 22.300 kvadratmeter.

 

Projektet påbörjas under det första kvartalet 2019 och fortsätter under hela 2020.

 

2. Igår meddelade Skanska om att bolaget tecknat avtal om att renovera och bygga ut Brookline High School i Massachusetts, USA. Kontraktet är värt USD 128 M, cirka 1,1 Mdr kr, vilka inkluderas i de amerikanska orderingångarna för fjärde kvartalet 2018.


3. Idag meddelade Skanska att bolaget har tecknat avtal att renovera och bygga ut Belmont High School i Massachusetts, USA. Kontraktet är värt USD 237 M, cirka 2,2 Mdr kr, vilka inkluderas i de amerikanska orderingångarna för fjärde kvartalet 2018.

Skanska ska renovera och bygga ut Belmont High School till en 42.000 kvm stor och fyra våningar hög byggnad för klasserna 7 till 12. Skanska ska också renovera skolans gymnastikbyggnad och simbassäng, liksom skolans exteriörer och park.

 

Projektet startade i november 2018 och ska vara klart under det tredje kvartalet 2023. Arkitekter är Perkins+Will.

 

4. Idag kom Skanska även med ett pressmeddelande om att bolaget har tecknat ett avtal med North Clackamas School District för att bygga en ny High School i Milwaukie, Oregon, USA. Kontraktet är värt USD 75 M, cirka 670 miljoner kronor, vilket kommer att inkluderas i den amerikanska orderingången för det fjärde kvartalet 2018.

 

Skolan på 12 000 kvadratmeter ska innehålla ett modernt akademiskt centrum, hälso- och hälsovårdscenter, ny gymnastiksal och ett scenkonstcenter. Projektet omfattar modernisering av 2.500 kvm, intilliggande idrottsanläggningar.

 

Byggandet inleddes i juni 2018, och projektet är planerat att vara färdigt augusti 2021.

 

Skanska är ett av de ledande bygg- och projektutvecklingsföretag i USA, specialiserat inom husbyggnad för företag, infrastrukturbyggande, tjänster inom offentlig-privat samverkan och kommersiell fastighetsutveckling i utvalda städer. Skanska USA omsatte 59 Mdr kr under år 2017 med cirka 9.500 anställda.

 

 

 

 

onsdag, 09 januari 2019 12:05

White i prestigefyllt uppdrag i London

 


Den nya byggnaden för Moorfields Eye Hospital och UCL Institute of Ophtalmology i London kommer att utformas med stort fokus på hälsa och hållbarhet, bland annat genom koldioxidneutrala lösningar. Beställarens vision uttrycker höga förväntningar på utmärkande arkitektur med stadsmässiga kvaliteter som länkas ihop med den uppmärksammade förnyelsen av King’s Cross. Bild: AECOM / Penoyre & Prasad / White Arkitekter

 


White arkitekter har tillsammans med AECOM och Penoyre & Prasad vunnit den prestigefulla internationella RIBA-tävlingen om att rita en ny byggnad för Moorfields Eye Hospital och UCL Institute of Ophtalmology i centrala London. Efter många års utredande kommer detta välrenommerade ögonsjukhus att samla vård, forskning och utbildning under ett tak i nya, moderna och flexibla miljöer.
Whites ansvar blir att utforma designstrategin för publika miljöer, såväl interiört som exteriört, utifrån en skandinavisk arkitekturtradition baserad på erfarenhet från kontorets praktikbaserade forskning inom hälsans arkitektur.

– Vi är överlyckliga och hedrade över att få utveckla det här fantastiska projektet tillsammans med beställaren och AECOM-teamet, vilket inkluderar Penoyre & Prasad och White. Nyfikenheten för Whites vårdbyggnadskompetens kopplad till skandinavisk arkitektur är påtaglig, vilket är extra glädjande. Detta uttrycks i vårt vinnande förslag som är väl integrerat i den nya stadsdelen, med miljöer som flödar i dagsljus och grönska. Det fina samspelet mellan konst, kulörer och taktila material främjar orienterbarheten vilket är extra viktigt i ett ögonsjukhus, säger Charlotte Ruben, arkitekt och partner på White.

Förslaget som har fått arbetsnamnet ”Project Oriel” fokuserar på de mänskliga behoven. Den röda tråden är upplevelsen hos dem som nyttjar byggnaden, oavsett om det är patienter, anhöriga, personal eller forskare. Upplevelsen inkluderar hela resan från det att man anländer till byggnaden till vistelsen och att man lämnar miljöerna. White har bidragit med multidisciplinär designkompetens inom husbyggnad, landskap, ljus och inredning.

– God akustik, bra ljusförhållanden och hälsosamma materialval är viktiga aspekter som utmärker skandinavisk arkitektur. Liksom att fånga den sociala potentialen i en byggnad, vilket vår utformning ger uttryck för. Speciellt genom den ellipsformade centrala volymen som är placerad mitt i atriet mellan de bågformade byggnaderna, insvept i en kontinuerlig balustrad av ljusa askribbor. I detta dynamiska nav kommer vi utforma trivsamma miljöer för samvaro som anpassas utifrån behov, säger Caroline Varnauskas, arkitekt och partner på White.

Projektet finansieras genom NHS (National Health Service) och bidrag från stiftelser/donationer och byggnaden beräknas vara klar för att tas i bruk 2025–2026.

 


Logicenters och Kilenkrysset planerar Stockholmsregionens största logistiknav i Bålsta.

 Efter flera gemensamma projekt storsatsar Logicenters och Kilenkrysset på en helt ny logistikpark utanför Bålsta i nordvästra Stockholmsregionen. Projekteringen av markområdet, som omfattar 312.400 kvm, är redan igång och de första fastighetsprojekten beräknas påbörjas innan sommaren. Marken är belägen i Håbo kommun och parken ska bli den största norr om Stockholm med möjlig byggnation om 150.000 kvm.

– Det är väldigt stort för oss att etablera en helt ny logistikpark. Området har stor potential att bli en logistisk knutpunkt framöver och tillsammans med Kilenkryssen och Håbo kommun gör vi det möjligt. Vi har goda relationer sedan tidigare och samarbetet har alltid fungerat bra. Därför ska bli spännande att utveckla området tillsammans från start. Nu planerar vi för att påbörja fastighetsutveckling på marken under andra kvartalet i år, säger Matthias Kettelhoit, Commercial Head på Logicenters.

Marken är belägen på en logistiskt strategisk plats, på adressen Håbo Lundby 2:8, strax utanför Bålsta. Med närhet till internationell flygplats, E18 och Stockholm är det ett attraktivt läge. Dessutom går stickspår från järnväg hela vägen in på markområdet, vilket underlättar för transporter framöver.

– För Kilenkryssets del är det vid större marketableringar och förädlingar en naturlig del att arbeta med partnerskap och där har Logicenters varit en av våra absolut största partners. Vi har redan påbörjat projekteringen av marken och är fyllda med tillförsikt inför etableringen. Logistikparken kommer att utvecklas på bra mark och ha ett optimalt läge där 3,5 miljon människor finns inom en timmes resa, säger Jens Persson, CEO på Kilenkrysset.

– Från Håbo kommuns håll är vi väldigt positiva till denna typ av etableringar. Det är roligt att Håbos strategiska läge är intressant för aktörer som Kilenkrysset och Logicenters att investera i, säger Tobias Arvidsson, kommundirektör på Håbo kommun.

 

onsdag, 09 januari 2019 11:23

Wihlborgs byter hyresgäster i Olympiaden

 


Fastigheten Olympiaden 8 i Helsingborg.

 


Efter ett snabbt skifte av hyresgäster är Wihlborgs fastighet Olympiaden 8 i södra Helsingborg med 5.300 kvm fortsatt fullt uthyrd. Vid årsskiftet lämnade Plantagen fastigheten och Wihlborgs har nu hyrt ut lokalerna till två hyresgäster som flyttar in direkt.

Vid årsskiftet flyttade Blomsterboda Försäljnings AB in på 3.400 kvm. Företaget hyr primärt lagerytor på ett femårigt kontrakt. Dessutom har Wihlborgs hyrt ut 1.900 kvm till transportföretaget Brinkman Trans-Holland AB med inflyttning 1 februari.

– Helsingborg har verkligen etablerat sig som en hubb för logistik och e-handel och vi ser en fortsatt stor efterfrågan på lager- och logistiklokaler här. Det är roligt att vi med kort framförhållning kunnat hjälpa Blomsterboda med lokaler i ett attraktivt kommunikationsläge och timingen är förstås helt rätt när vi hittar en lösning som gör att fastigheten inte står tom en enda dag, säger Ulrika Hallengren, vd för Wihlborgs Fastigheter.

 

 


Det hotell om 357 rum som Skanska bygger i Köpenhamn ska Scandic operera från år 2021.

 

Skanska har sålt ett hotell i Köpenhamn, Danmark, för 670 MDKR, cirka 920 Mkr. Köpare är City Danmark A/S – ett bolag grundat av Pareto Securities. Transaktionen kommer att bokföras av Kommersiell fastighetsutveckling Norden i det fjärde kvartalet 2018. Överlåtelsen av fastigheten planeras till det första kvartalet 2021.

 

Hotellet, som ska få 357 rum, ligger i Scanport, nära Köpenhamns internationella flygplats och Öresundsbron. Byggnaden blir 25.200 kvm, av vilka hotell- och konferensytor ska uppta 19.000 kvm, medan källare och garage kommer att omfatta 6.200 kvm. Hotellet ska drivas av Scandic, som har tecknat ett 20-årigt hyresavtal.

 

Projektet genomförs i samarbete med KPC København A/S och ska stå klart i december 2020.

 

 

tisdag, 08 januari 2019 16:01

Folksamgruppen säljer bolag med vindkraft

 


Folksamgruppen överlåter sin andel i vindkraftsbolaget PWP till EnBW, ett av Tysklands största energibolag.
Foto: Paul Gartner

 


 

Folksamgruppen, FAM och Proventus, överlåter vindkraftsbolaget PWP till EnBW, ett av Tysklands största energibolag. De tre säljarna ägde innan försäljningen en tredjedel var i PWP som in sin tur äger totalt 47 vindturbiner. Därutöver säljer Folksamgruppen ytterligare fyra vindturbiner till EnBW inom ramen för Gnosjö Energi.

 

– Vi ser EnBW som en naturlig och bra ägare till PWP och de fyra vindturbinerna inom Gnosjö Energi. De har goda förutsättningar att utveckla verksamheten vidare genom fortsatt expansion i Norden, säger Michael Kjeller, chef Kapitalförvaltning och hållbarhet, Folksamgruppen.


Sverige är, vid sidan av Frankrike, den europeiska marknad där EnBW vill växa inom landbaserad vindkraft under de närmaste åren.

 

— För några månader sedan etablerade vi oss i Falkenberg. Genom att slutföra vårt första stora förvärv, bekräftar vi nu vår selektiva internationalisering. Det visar också den betydande roll Sverige spelar för EnBW som tillväxtmarknad. Det är ett viktigt steg att växa här och att positionera oss som en pålitlig partner för vidare expansion inom förnybar energi, säger Torbjörn Sjölin, styrelseordförande för EnBW Sverige.

 

Tyska EnBW planerar att investera över fem miljarder euro i sin fortsatta expansion inom förnybar energi fram till 2025.AccorHotels första hotell med varumärket Orientexpressen invigs i höst i Bangkoks högsta byggnad om 314 meter.

 

AccorHotels öppnar sitt första Orientexpressen-hotell. Under hösten flyttar Orient Express Mahanakhon Bangkok in i Bangkoks högsta byggnad – King Power Mahanakhon Building. Ett av resevärldens mest ikoniska varumärken gör därmed hotellpremiär precis två år efter att AccorHotels köpte 50 procent av aktiekapitalet och tecknade ett partneravtal med det statliga järnvägsbolaget SNCF i Frankrike om att fortsätta utvecklingen av varumärket Orientexpressen.

 

– I nästan ett sekel var Orientexpressen en bro mellan två olika världar. En resa med tågen var en historisk och unik upplevelse av historia och modernitet. Denna nyfikenhet och mix av kulturer kommer också att känneteckna de nya Orientexpressen-hotellen där dagens moderna resenärer kan känna en anda av lyxigt äventyr, säger Sebastien Bazin, vd för AccorHotels.

 

Orient Express Mahanakhon Bangkok, 314 meter högt, kommer att ha 143 rum, 9 sviter och 2 lyxvåningar som designas av den erkände designern Tristan Auer – fyllda med alla möjliga lyxkantade bekvämligheter.

 

Gästerna kommer även ha tillgång till hotellets SkyWalk – en spektakulär takterrass högst upp i byggnaden – där de kan njuta av Bangkoks bästa utsikt.


Sven-Olof Johansson, vd för Fastpartner AB.

 

 

 

Fastpartner har ansökt om en notering av ett obligationslån om 1.000 Mkr på Sustainable Bond List vid Nasdaq Stockholm. Första dag för handel förväntas bli den 9 januari.

 

Fastpartner offentliggjorde den 23 november 2018 att bolaget emitterat ett icke säkerställt 3,5-årigt grönt obligationslån om 1.000 Mkr inom ett rambelopp om 1.500 MSEK och som löper med en rörlig ränta om STIBOR 3M + 2,85 procentenheter. I syfte att kunna notera obligationslånet har Fastpartner upprättat ett prospekt.

  

tisdag, 08 januari 2019 13:32

SKB: Klart för förtätning i BotkyrkaSkiss av hur de föreslagna punkthusen (de vita husen i mitten) kan placeras i förhållande till SKBs nuvarande kvarter. Bild: ZIN Arkitektur

 
Botkyrka kommun har tilldelat SKB (Stockholms Kooperativa Bostadsförening) ett nytt planbesked för bostäder på Eriksbergsåsen i Norsborg. Planbeskedet gör att SKB kan bygga fler kooperativa hyresrätter i Botkyrka.

Projektet omfattar upp till 100 lägenheter i varierande storlekar och ska placeras intill SKBs nuvarande kvarter Skarpbrunna, som omfattar 153 lägenheter och just nu genomgår en omfattande renovering av stammar och fasader. Lägenheterna ligger inom gångavstånd från tunnelbanestationen Hallunda. Byggstart är planerad till tidigast 2024.