19 november 2019

Redaktionen

måndag, 18 november 2019 14:05

SPG köper central utvecklingsfastighet i Oslo

 

Största hyresgäst i Hedmarksgata 13 i centrala Oslo är SATS.


Scandinavian Property Group (SPG) har förvärvat Hedmarksgata 13-15 i Oslo. Fastigheten består i dag av en byggnad om totalt 8.800 kvm med kommersiell verksamhet där SATS är största hyresgäst. Tidigare i höst blev en ny detaljplan antagen som ger möjligheten att konvertera fastigheten till bostäder. Den antagna detaljplanen möjliggör tillskapandet av cirka 7.000 kvm BOA.

– Vi är väldigt nöjda med att ha köpt en fastighet med unik belägenhet mitt emellan Kampen och Vålerenga i Oslo, säger Knut Holte, Managing Partner på SPG.

– De senaste åren har det varit lite utveckling av nya bostäder i denna delen av stan. Med gångavstånd till centrum och Bjørvika, närhet till offentlig transport samt nya Jordal Amfi Arena, har denna fastigheten egenskaper som vi menar lämpar sig särskilt bra för bostadsutveckling, fortsätter han.

Säljare av Hedmarksgata 13 – 15 är Daimyo Eiendom AS.

SPG planerar att bygga 90 – 95 lägenheter på fastigheten. Bostäderna som skall erbjudas i projektet kommer utvecklas och anpassas till flera potentiella kundgrupper – från unga förstagångsköpare till aktiva vuxna. Projektet planeras för säljstart under hösten 2020.  

– Med sin själ och historia har Kampen och Vålerenga de senaste åren blivit mycket populära bostadsområden. Detta önskar vi bevara och ytterligare förädla i vårt planerade bostadsprojekt på Hedmarksgata,  avslutar Holte.

Scandinavian Property Group är ett fastighetsbolag som grundades 2004 och verkar på den skandinaviska marknaden.  Organisationen består av 20 anställda med kontor både i Oslo och Stockholm.

SPG är en industriell aktör inom tre specifika områden, bostäder, samhällsfastigheter, samt projektutveckling av kontor och handel.

SPG har sedan 2004 genomfört fastighetstransaktioner för över 60 Mdr kr.

måndag, 18 november 2019 12:53

Knut Pedersen slutar som vd för Catella

 


Knut Pedersen kommer att sluta som vd för Catella inom sex månader.


Catellas vd och koncernchef Knut Pedersen har meddelat styrelsen att han önskar sluta som vd. Han kommer att fortsätta i sin nuvarande roll under uppsägningstiden om maximalt 6 månader och han lämnar sitt uppdrag senast i samband med ordinarie årsstämma 2020.

Knut Pedersen har varit vd för Catella sedan 1 januari 2014.

– Knut Pedersen har under sina sex år som vd framgångsrikt utvecklat Catella till en pan-europeisk finansgrupp inom fastigheter och alternativa investeringar. Det är min övertygelse att Knut fortsättningsvis har mycket att tillföra Catella varför min önskan är att Knut väljs in i Catellas styrelse. Rekrytering av ny vd påbörjas omedelbart med ambitionen att hitta en vd som kan leda bolagets fortsatta tillväxtresa, säger Johan Claesson, styrelseordförande och huvudägare i Catella.

– Catella är ett fantastiskt företag som det har varit ett privilegium att leda och utveckla tillsammans med mina kollegor. Jag är stolt över det vi har åstadkommit under min tid på Catella. Catella är väl positionerat för framtida tillväxt samtidigt som bolaget står på en bred, affärsmässig och geografisk bas, säger Knut Pedersen, vd för Catella.

måndag, 18 november 2019 12:46

Marknaden för nyproduktion återhämtas

 


Henrik Lenander, affärsområdesansvarig för nyproduktion på Fastighetsbyrån.


I Mäklarpanelen från Fastighetsbyrån, Sveriges största mäklarföretag, ger företagets mäklare runt om i landet sin syn på läget på bostadsmarknaden. 179 mäklare som arbetar med nyproduktion har svarat på frågan ”För vilka är nyproduktionsmarknaden mest fördelaktig just nu” och snittet blev 3,74 på en skala mellan 0 (köparna) och 10 (säljarna). Det kan jämföras med 3,45 när samma fråga ställdes i augusti och 3,15 i april. Fördelen för köparna är alltså tydlig men trenden är att efterfrågan ökar och att säljarna stärker sin ställning.

– Det är fortfarande köparnas marknad men vår känsla är att spekulanter är mycket positivare till nyproduktion nu än för ett år sedan. Vi förmedlar fler nyproducerade bostäder än förra året och bostadsutvecklarna vågar fokusera på projekt i framtiden igen, säger Henrik Lenander, affärsområdesansvarig för nyproduktion på Fastighetsbyrån.


Stockholm svalast - Malmö hetast
Störst fördel för köparna är det i Stor-Stockholm men det är även där man kan se den största återhämtningen sedan augusti. Stor-Malmö är den enda region där säljarna har en fördel på nyproduktionsmarknaden men här ser man en marginell minskad fördel för säljarna.

– I Malmö och andra delar av södra Sverige är efterfrågan på nyproduktion fortsatt stark och i de andra storstäderna ser vi en återhämtning. Generellt fungerar det bäst att sälja nyproduktion i attraktiva lägen i befintliga områden med färdigutvecklad närservice och kommunikationer. Det är trögare i utvecklingsområden där mycket byggnation konkurrerar med varandra. Långa ledtider där kunderna skall binda sig till affär flera år innan tillträde är också utmanande för säljarna, säger Henrik Lenander.


Nya typer av nyproduktion behövs

Just nu utvecklas och testas flera nya typer av nyproduktionsprojekt och boendeformer. Många syftar till att göra trösklarna för unga att komma in på bostadsmarknaden lägre. Henrik Lenander välkomnar initiativen från byhggbolagen men önskar mer av politikerna.

– Det mesta som har byggts har vänt sig till samma typ av köpstarka målgrupp. När politikerna inte tar sitt ansvar så tvingas nu bostadsutvecklarna att tänka nytt och flera intressanta projekt utvecklas och testas runt om i landet. Det är jättebra att nyproduktionsmarknaden utvecklas och bostadsbyggarna tar sitt ansvar i det. Dock behöver politikerna också dra sitt strå till stacken. Vi behöver omfattande åtgärder för ökad rörlighet och möjlighet för fler att komma in på marknaden, fortsätter Henrik Lenander.
Resultat från Mäklarpanelen oktober 2019 med frågan:

För vilka är nyproduktionsmarknaden mest fördelaktig just nu, skala 0 (köparna) till 10 (säljarna)?

Nyproduktion     Okt     Aug     Juni     April

Riks                      3,71     3,45     3,28     3,15

Stockholm            2,98     2,15     2,65     2,17

Göteborg              3,83     3,4       2,87     2,75

Malmö                  5,12     5,18     4,4       4,38

Större ort              3,13     3,46     3,29     2,75

Mellanstor ort       4,41     3,82     3,77     4,06

 

Nya kv Lybeck kopplar samman Södra Värtan med Gärdet. Illustration: Strategisk ArkitekturPå uppdrag av CapMan utvecklar Strategisk Arkitektur kv Lybeck i Södra Värtan. Just nu pågår parallella arbeten för hyresgästanpassning och för att skapa nya byggrätter och en attraktiv plats i en livfull stadsdel i Stockholm.

Strategisk Arkitektur har en mångårig historik med att arbeta med fastigheten för tidigare fastighetsägare för att knyta nya hyresgäster till huset. I det pågående stora uppdraget samarbetar många discipliner på både hus- och inredningssidan för att skapa en attraktiv helhet i det nya området Södra Värtan.

Strategisk Arkitektur arbetar just nu med hyresgästanpassning av cirka 5.000 kvm för Rekryteringsmyndigheten, samt med programhandling och systemhandling för fastighetens vertikala system. Parallellt med detta projektleder Strategisk Arkitektur detaljplanearbetet för de nya byggrätterna. Till dagens befintliga byggnad om 30.000 kvm adderas lika mycket yta för kontor och eventuellt hotellverksamhet genom påbyggnad på befintlig fastighet, samt tillbyggnad av en ny högdel. Den nya byggnaden blir strax över 60.000 kvm!

 

Värtahamnen och Södra Värtan ska bli Stockholms nya entré från sjösidan med tät, funktionsblandad och livfullt stadsliv för 5.000 boende och lika många arbetande. Genomgående ska området utformas med en mycket hög arkitektonisk kvalitet och erbjuda ett stadsrum som är levande och tillgängligt för alla. Södra Värtan har stort miljöfokus och kommer att byggas energieffektivt och grönt. Kv Lybeck planeras som LEED Gold och ansluter till Stockholms Stads hållbarhetsprogram för stadsdelen.

Nya Kv Lybeck kopplar samman Södra Värtan med Gärdet. Genom en ny arkad med trottoar och lokaler i bottenvåningen mot nya Södra Hamnvägen vänds husets framsida mot nya Värtanområdet och skapar på så sätt tydligare koppling med stadsdelen och kommunikationer som Tvärbanan och tunnelbanan. I bottenvåningarna inryms lokaler med olika verksamheter och entréer till kontor, vilket bidrar till en levande stadsmiljö.

måndag, 18 november 2019 12:23

NCC:s nya huvudkontor invigs i Järva

 


NCC:s nya huvudkontor med plats för 800 medarbetare utgör knappt 17.000 kvm av ytan i kontorsprojektet K12 som har ritats av White arkiteter.

 

 

 

 

 


En spektakulär trappa i centrum för NCC:s nya huvudkontor. Foto: Joakim Kröger, NCC.

 

 

 


Perspektiv mot en lanternin.
– Stockholm växer och behovet av kontor och bostäder är stort. Vi utvecklar Järva Krog till en trygg, tillgänglig och trivsam blandstad som på sikt kommer att rymma cirka 450 bostäder, 1 800 arbetsplatser, restauranger, service, handel och en förskola. Här finns även vårt nya huvudkontor som tydligt visar vårt erbjudande inom kontorsutveckling, säger Joachim Holmberg, affärsområdeschef på NCC Property Development.

NCC:s nya huvudkontor med plats för 800 medarbetare utgör knappt 17.000 kvm av ytan i kontorsprojektet K12 som har ritats av White arkiteter. Vid utvecklingen av det nya huvudkontoret har NCC haft stort fokus på att skapa en effektiv arbetsmiljö som är anpassad till ett projektbaserat, digitalt arbetssätt över både organisations-, regions- och landsgränser. Även hälsa och ett hållbart arbetsliv står i centrum.

– Målet har varit att skapa en inspirerande och effektiv arbetsmiljö som stöttar medarbetarna i det dagliga arbetet för ett projektbaserat arbetssätt. Vi vill främja en god hälsa och stimulera till en aktiv och hälsosam livsstil för våra medarbetare. Här vill vi vara en förebild i branschen, säger Marie Reifeldt, HR-direktör på NCC.

Kontorsbyggnaden är framtidssäkrad. Den är enkel att justera och anpassa lokalerna för skiftande behov över tid. Genomgående har hållbara material använts, byggmaterial har återbrukats och solceller har byggts in i fasaden. I entréplan finns en träningsanläggning samt en stor inbjudande trappa i centrum som ska uppmuntra till rörelse.

–Entréplanet är öppet för allmänheten och har en visuell koppling upp i huset med öppningar i bjälklaget och rum med dubbel takhöjd. Genom huset sträcker sig två atrier, gestaltade i massivträ. Det första atriet är generöst och luftigt med en skulptural trappa som genererar rörelse och spontana möten. Det andra atriet är mer intimt med mindre mötesplatser och pausytor, säger Pi Ekblom, arkitekt på White.

Reform, tidigare Reflex Arkitekter, är inredningsarkitekt i NCC:s nya kontor. Inredningen ska bland annat underlätta för lagarbete och möta behovet av fokuserat arbete. Det skapas till exempel genom många gemensamhetsytor, projektstudios och en inspirerande och varierande arbetsmiljö.

måndag, 18 november 2019 12:14

Peab Center öppnar i Ulriksdal

 


Peab Center i Ulriksdal om totalt 12.500 kvm,  har även en stor restaurang öppen för externa besökare.

 

 

 

 

 


Stefan Danielsson, affärsområdeschef Bygg på Peab.


 

Nu slår Peab upp portarna till sitt nya kontor i Stockholm. Fastigheten ligger i expansiva Ulriksdal, en helt ny stadsdel där Peab planerar stor utveckling de kommande åren. Det 12.500 kvm stora kontoret rymmer drygt femhundra arbetsplatser och har en lunchrestaurang i bottenplan, öppen för externa besökare. För Peab startade expansionen av Ulriksdal med upprättandet av en första kontorsfastighet år 2016 och när utvecklingen av området är färdig beräknas det finnas totalt 15.000 arbetsplatser och 2.500 bostäder i stadsdelen.

Nästkommande stora projekt i området är att träningskedjan Actic flyttar sitt huvudkontor och öppnar gym- och träningsanläggning i Peabs nybyggda fastighet sommaren 2020. I samma hus kommer det att finnas ett parkeringsgarage på åtta våningar. Ytterligare en kontorsfastighet som är färdiguthyrd produktionsstartar inom en månad samtidigt som det just nu projekteras för den elva våningar höga kontorsfastigheten The Gardens.

– Vi är mycket glada och stolta över att vi idag flyttar in i vårt egenutvecklade Stockholmskontor. Peab Center Stockholm är ett riktigt bra bevis på hur vi med våra fyra samverkande affärsområden gemensamt kan producera en helhetslösning från markförvärv till färdig byggnad. Så långt det är möjligt tar vi vara på lokala resurser i form av egen personal, egna insatsvaror och underentreprenörer, det är det vi menar är ett närproducerat samhällsbygge, säger Stefan Danielsson, affärsområdeschef Bygg på Peab.

Peab Center Stockholm har ett stort fokus på hållbarhet, både för människa och miljö. Kontoret avser att BREEAM-certifieras på nivå Very Good och energiförbrukningen är beräknad till 40 kWh/m2 per år, vilket är hälften av BBRs krav (Boverkets byggregler).

Inuti kontorets stora atrium löper en fantastisk växtvägg med drygt 2500 plantor. Förutom att bidra till en bättre luftkvalitet visar forskningen att gröna element kan minska både stress och trötthet hos medarbetare.

Kontoret är även Kranmärkt, en nationell hållbarhetsmärkning för verksamheter som väljer kranvatten framför flaskvatten. Det betyder att hela kontoret inklusive externa möten är fria från flaskvatten.

måndag, 18 november 2019 12:07

Tornstaden bygger på kajen vid Rindö Hamn

 


Flygvy: Rindö Hamn Vaxholm. Rindö utanför Vaxholm är cirka 5 km lång och 1,2 km bred.


Tornstaden har erhållit startbesked från Vaxholms Stad för Brf Dykaren Rindö och påbörjar nu byggnationen vid kajkanten i Rindö Hamn. Denna vecka sätts markarbetena igång och första inflyttningen beräknas ske under sommaren år 2021.

 

I Stockholms mellersta skärgård, strax utanför Vaxholm, ligger den vackra ön Rindö med en spännande historia och unika miljöer. Med strålande havsutsikt ska Tornstaden nu börja bygga 85 lägenheter och 6 radhus med orangerie på taket. Försäljning pågår och mer information och möjlighet att anmäla intresse finns på projektets hemsida rindohamn.se.

Rindö har de senaste åren fått nytt liv då flera anrika kasernbyggnader varsamt byggts om till bostadsrätter. Andra lokaler har renoverats för att inrymma bl.a. restaurang, ostmakeri och bryggeri. Här finns även en skola för årskurs 1 till 6. Ön nås med vägfärja från både Vaxholm och Värmdö. Waxholmsbolaget kör även direktbåtar från Stockholms City till Rindö Hamn.

Bygg- och fastighetskoncernen Tornstaden satsar på att långsiktigt utveckla och förvalta fastigheter på Rindö.

– Vi är stolta och glada att vi nu kan påbörja byggnationen av vårt första projekt på Rindö och ser fram emot att fortsätta utveckla ön långsiktigt tillsammans med Rindöborna och Vaxholms kommun. Det här är en unik och historiskt viktig miljö som vi både vill bevara och förädla, säger Therese Kilenstam, vd för Tornstaden Projektutveckling.

 
Stendörren Fastigheter har utsett Erik Ranje (bilden) till ny vice verkställande direktör och CIO. Erik Ranje har en lång och gedigen erfarenhet inom finansbranschen och kommer närmast från en position som Head of Real Estate Investment Banking på Danske Bank, där han i drygt två år har arbetat med bank- och kapitalmarknadsfinansiering samt rådgivning i samband med fastighetstransaktioner. Dessförinnan arbetade han inom Structured Real Estate Finance och Corporate Finance på SEB i 20 år. Han har en Master of Science in Economics and Business Administration från Handelshögskolan i Stockholm.

– Det är med stor glädje jag välkomnar Erik till vår ledningsgrupp. Eriks breda erfarenhet och kompetens inom fastighetsfinansiering blir en värdefull förstärkning inför Stendörrens fortsatta utveckling och expansion,  säger Mikael Nicander, verkställande direktör.

– Det är mycket glädjande att vi kan hälsa Erik välkommen till Stendörren. Med sin gedigna erfarenhet inom finans och fastighetsrelaterade affärer kommer han att fortsätta att utveckla företaget, säger Seth Lieberman, styrelseordförande.

 

– Det känns fantastiskt roligt att få ansluta till ett så spännande företag med så stor potential. Jag ser fram mot att få vara med och bidra till företagets fortsatta utveckling och expansion, säger Erik Ranje.

 

Efter att ha fått se bilder på de tre olika planlösningarna fick paneldeltagarna i Bostadsförmedlingens undersökning rangordna dem och säga vilken de själva skulle välja och då valde 51 procent alternativet delvis öppen planlösning.

 


Delvis öppen planlösning mellan kök och vardagsrum visade sig vara överlägset mest populärt när Bostadsförmedlingen i Stockholm frågade sin kundpanel vilken planlösning de föredrar. Den placerade sig långt före de andra två alternativen, helt öppen planlösning och helt slutet kök.

 


Efter att ha fått se bilder på de tre olika planlösningarna fick paneldeltagarna rangordna dem och säga vilken de själva skulle välja då valde 51 procent alternativet delvis öppen planlösning.

Orsakerna till att vilja ha delvis öppen planlösning var bland annat att man får en känsla av rymd, men att det är bra med en avskiljare som döljer en del av oredan i köket när man sitter i vardagsrummet. Dessutom slipper man visst ljud och stök från köket, men det är ändå möjligt för den som lagar mat att umgås med personer i vardagsrummet. Yngre kvinnor var allra mest positiva till den halvöppna planlösningen.

När det gäller de övriga två alternativen var det 20 procent som föredrog öppen planlösning och 27 procent som valde helt slutet kök.

När man jämför med resultatet från en undersökning som gjordes 2014 var alternativet delvis öppen planlösning populärast även då, på ungefär samma nivå då som nu. Andelen som väljer helt öppen planlösning har dock ökat med fem procentenheter medan de som väljer helt slutet kök har minskat lika mycket.

Bostadsförmedlingens undersökningar

Bostadsförmedlingen i Stockholm har lång erfarenhet och djup kunskap om bostadsmarknaden. Kundpanelen är representativ för personerna i bostadskön. Syftet med panelen är att ta reda på preferenser och åsikter kring boendefrågor.

 

fredag, 15 november 2019 13:36

950 bostäder för etapp 2 i Stora Sköndal

 

I Stora Sköndal kommer det att finnas 4.500 nya bostäder och 1.500 nya arbetsplatser när stadsdelen står klar år 2035.

 

 

Under torsdagen godkände stadsbyggnadsnämnden i Stockholm stad ett start-PM för den andra etappen, 2A, för Framtidens Stora Sköndal, som innebär ett godkännande för cirka 950 bostäder. Enligt markägaren Stiftelsen Stora Sköndal ska nu en helt ny och socialt hållbar stadsdel fortsätta växa fram där människor med olika förutsättningar kan bo, leva och arbeta.

 

Beslutet om etappen som fattades av stadsbyggnadsnämnden i Stockholm stad under torsdagen innebär att Stiftelsen Stora Sköndal fått klartecken att bygga bland annat cirka 950 bostäder, en skola, förskolor samt en parklek. Vidare ingår i etappen även en gata som möjliggör att de befintliga infartsvägarna till Stora Sköndal byggs ihop till en slinga som kan trafikeras med buss. Etappen innebär även utvecklingen av ett M-hus, vilket ska bli en mötesplats med fokus på barn och unga.

 

Framtidens Stora Sköndal grundar sig på en idé om social hållbarhet med fokus på inkludering och mångfald. Stor vikt kommer därför att läggas vid att bygga promenadstråk, torg, parker och andra gemensamma ytor och mötesplatser som bidrar till en mer inkluderande och trygg miljö.

 

– Vi är väldigt glada över beslutet som innebär att vi får fortsätta arbetet att utveckla en hållbar stadsdel som är till för många och där människors olika behov tillgodoses, säger Åsa Andersson, vd för Stiftelsen Stora Sköndal.

 

I Stora Sköndal kommer det att finnas 4.500 nya bostäder och 1.500 nya arbetsplatser när stadsdelen står klar år 2035. Det kommer det finnas bostäder med blandade upplåtelseformer, lika delar bostadsrätter och hyresrätter, och i varierade storlekar. Därtill kommer det finnas lägenheter för olika behov och intressen. Ambitionen är att det ska finnas lägenheter som tar hänsyn till olika familje- och relationskonstellationer, har extra anpassning för varierande behov och med möjlighet till samutnyttjning av utrymmen för en mer social miljö.