9 december 2018

Redaktionen

alt
Rutger Arnhult och Christofer Carlsson satsar nu på att bygga mellan 600-1.000 bostäder i Veddesta för priser mellan 199.000 kr till 595.000 kr för brf-lägenheter mellan 25 och 50 kvm.

 

I det samägda bolaget OXN Holding har Rutger Arnhult och Christofer Carlsson genom vardera ett häftenägande mellan M2 och WELL Fastigheter avtalat om att förvärva en byggrätt 300 meter från nya t-banan i Veddesta.

 

– Vi planerar här 600-1.000 yteffektiva bostäder, mellan 25 och 50 kvm, i storlekar om 1-3 rok, Alla ska ha råd med en yteffektiv bostad. Säljstarten kommer ske inom kort, säger Christofer Carlsson, vd och grundare på WELL Fastigheter.

 

Priserna kommer att ligga från 199.000 kr och en avgift om 5.495 kr för de minsta lägenheterna och upp till 595.000 och en avgift på 11.995kr för 3 rum och kök.

­­

 

– Vi tror att framtiden är kraften i delningsekonomi, och BRF 2.0 är beviset på det. Vi säljer idag utan någon satsning på marknadsföring 2 bostäder om dagen. Vi ska få upp den siffran till 20 per dag. Vi har över 11 Mdr kr i potentiell orderstock på ritbordet och det ska säljas över 3.000 BRF 2.0 bostäder under de närmaste tre åren om vi får som vi vill, avslutar Christofer Carlsson.

 

Med BRF 2.0 betalar köparen en mycket lägre insats än i vanliga, nybyggda bostadsrätter. Priset är lägre eftersom föreningen tar den största delen av lånen. Det innebär att månadsavgiften blir högre än i vanlig nyproduktion. Föreningens lån amorteras successivt av vilket gör att månadsavgiften sjunker succesivt. Köparen äger sin egen bostad, precis som i andra bostadsrättsföreningar.

alt
Ulrika Hallengren, vd för Wihlborgs.

 

Efter en översyn av koncernens ränteriskhantering har Wihlborgs omstrukturerat sin portfölj av räntederivat. Befintliga räntederivat har stängts och nya räntederivat har ingåtts. Undervärden om cirka 940 Mkr har därmed realiserats. Den genomsnittliga räntebindningstiden är efter transaktionerna 3,5 år. Den genomsnittliga räntan i låneportföljen inklusive effekt av räntederivat uppgår nu till 1,39 procent jämfört med 2,35 procent vid utgången av september 2018. Genomsnittlig kapitalbindning uppgår till 6,0 år.

 

Wihlborgs totala låneportfölj uppgår till cirka 22,9 Mdr kr och ränterisken har under senare år hanterats genom en räntederivatportfölj med ett nominellt värde om 9,5 Mdr kr. Derivatportföljen har omfattat såväl vanliga ränteswappar som strukturerade instrument. Som en del av omstruktureringen har samtliga befintliga räntederivat stängts. Nya derivatpositioner till ett nominellt värde om 9,4 Mdr kr har ingåtts och dessa omfattar endast vanliga ränteswappar, och inga strukturerade derivat är del av portföljen idag.

alt
Pembrokes Hästen 21, som ligger i korsningen mellan Mäster Samuelsgatan och Regeringsgatan, har fått en godkänd detaljplan om totalt 40.000 kvm.

 

Den 5 december meddelade Stockholms stad att den godkänt Pembrokes detaljerade utvecklingsplan för Hästen 21, i en blandad utveckling av kvarteret om totalt 40.000 kvm, beläget i hjärtat av Stockholm. Den nya detaljplanen är ett viktigt inslag i Pembrokes långsiktiga vision "Project Access", som syftar till att förbättra tillgängligheten och öka den totala attraktiviteten för hela stadskvarteret.

 

Kärnan i ”Project Access” är ombyggnaden av Hästen 21, som ligger i korsningen mellan Mäster Samuelsgatan och Regeringsgatan. Pembroke vill skapa en byggnad som för 2.000 anställda, samt 27 bostäder och cirka 20 butiker.

 

Pembrokes nya kvarter omfattar även Mästerhuset, PK-huset, med kontor och handel om 35.000 kvm uthyrningsbar yta i direkt anslutning till NK och Smålandstorget, som blir ett nytt offentligt torg. Genom att sammankoppla Hästen 21, PK-huset och Mästerhuset vill Pembroke skapa nya gångstråk genom kvarteret och för att bidra till ett säkrare och mer livfullt gaturum dygnet runt.

 

Pembrokes planer motsvarar visionerna 2030 och 2040 för stadsutveckling i Stockholm. Det är efter ett nära samarbete mellan Stockholms stad och Pembroke under de senaste fyra åren som har resulterat i en slutgiltig detaljplan för Hästen 21, som stadsbyggnadsnämnden godkände den 22 november.

 

Akira Shimizu, Vice President, Head of Nordics på Pembroke, säger:

– Vi är stolta över att staden har antagit detaljplanen för Hästen 21. Det är en viktig milstolpe för projektet, som syftar till att ge nytt liv för hela kvarteret

alt

                                                                                                                        
Bonnier Fastigheter har köpt två större fastigheter i Uppsala under året och har planer på fortsatt expansion på denna markand. Med anledning av detta har Lars Skoglund (bilden) anställts som marknadsområdeschef med uppdrag att bygga upp en lokal förvaltningsorganisation i Uppsala.
    

Lars Skoglund är uppvuxen i Uppsala och har examen i fastighetsekonomi från KTH. Han kommer närmast från AMF Fastigheter där han haft tjänsten som fastighetschef, dessförinnan har han varit anställd som fastighetsförvaltare på Svenska Kyrkan i utlandet och tidigare biträdande fastighetschef på Vasakronan.
    

– Vi ser fram mot etableringen av ett kontor i Uppsala. Vår satsning är långsiktig och vår ambition är att utvecklas till ett av de ledande fastighetsbolagen i Uppsala. Att knyta Lars Skoglund till oss med hans breda kompetens och lokala förankring känns riktigt bra säger, Rikard Bäckman, Chef Fastighetsförvaltning på Bonnier Fastigheter.

fredag, 07 december 2018 13:03

Colliers etablerar padelcenter i Mölnlycke

alt
PDL Group gör sin tolfte etablering på Produktvägen 3 i Mölnlycke.


Colliers har förmedlat ytterligare en lokal till företaget PDL Group som driver padelcenter runt om i Sverige. Lokalen om cirka 2.500 kvm ligger på Produktvägen 3 i Mölnlycke och verksamheten öppnas lördagen den 8 december. Fastighetsägare är Aranea Förvaltnings AB.
    

– Vi är glada över att öppna upp vårt andra center i Göteborgsregionen i Mölnlycke. Centret är lätt att ta sig till, har bra skyltläge och hallen är i mitt tycke en av Sveriges finaste padelhallar, Henrik Söderberg, vd för och grundare av PDL Group.
    

Padelcentret i Mölnlycke är PDL Groups tolfte etablering i Sverige hittills.
    

Padel är en racketsport med rötter i Spanien och Latinamerika. Det är en enkel sport att spela och förklaras bäst som en blandning av tennis och squash. Sporten har blivit allt mer populär de senaste åren.
    

– Vi är nöjda med att ha hittat ytterligare en lokal lämpad för padel åt PDL Group. Utmaningen ligger hela tiden i att hitta lokaler med bra läge som har rätt storlek och med takhöjd lämpad för padel, säger Rozana Eriksson Yevno, Director Leasing på Colliers.

fredag, 07 december 2018 12:49

Atrium Ljungberg säljer för 437 Mkr

alt
Sedan 1955 har Atrium Ljungberg utvecklat Västberga Handel till en välfungerande regional handelsplats i södra Stockholm. Västberga Handel omfattar idag totalt cirka 18.200 kvm uthyrbar yta främst för handel och service. Fotograf: Erik Lefvander


Atrium Ljungberg har idag träffat avtal med Serena Properties om försäljning av fastigheten Arbetsstolen 3 i Stockholm, mer känd som Västberga Handel. Köpeskillingen baseras på ett underliggande fastighetsvärde om 437 Mkr. Serena Properties, som ägs av Balder (56 procent), finska pensionsförsäkringsbolaget Varma (43 procent) och Redito (1 procent), tillträder fastigheten den 20 december 2018.
    

Västberga Handel omfattar drygt 18.000 kvm och största hyresgäster är Coop, Systembolaget, Rusta och Jysk.
    

– Vårt fokus är att utveckla attraktiva stadsmiljöer med en blandning av kontor, handel, bostäder, service, kultur och utbildning. Vi bedömer att vi inte, inom överskådlig tid, kan utveckla platsen vid Västberga Handel på ett sätt som stödjer vår vision och affärsidé. Marknadsläget för avyttring är nu mycket starkt och vi väljer därför att sälja och istället fokusera och investera i våra andra platser där vi har större utvecklingsmöjligheter, säger Annica Ånäs, vd för Atrium Ljungberg.
    

För Atrium Ljungberg ger affären ger ett positivt resultat efter skatt med cirka 34 Mkr, varav 29 Mkr avser realiserad värdeförändring fastighet och 5 Mkr uppskjuten skatt. Resultatet kommer att redovisas i bokslutet för det fjärde kvartalet. Fastighetens hyresvärde är 32 Mkr.
    

– Vi är glada över att få möjligheten att göra vårt första förvärv i Stockholm. Västberga Handel passar väl in i Serenas investeringsstrategi och vi ser fram emot att fortsättautveckla fastigheten tillsammans med våra hyresgäster för att stärka platsen ytterligare, säger Marc von Melen, vd för Serena Properties.

alt
Fastigheten Dragarbrunn 16:6.


I tisdags tillträdde Castellum fastigheten Dragarbrunn 16:6 i Uppsala. Fastigheten, som såldes av Uppsala Akademiförvaltning, har en total uthyrningsbar yta om 4.300 kvm varav 3.000 kvm är kontor. Därutöver finns 30 garageplatser. Uthyrningsgraden är 91 procent.
    

– Vi är glada över att utöka vårt fastighetsbestånd med denna kontorsfastighet. Den är välbelägen i centrala Uppsala och passar väl in i vårt bestånd, säger Olle Högdahl, affärsområdeschef för Castellum Uppsala.

torsdag, 06 december 2018 17:48

Fastpartner köper för nära 2 Mdr i Solna

alt
Solna Port (Brahelund 2) byggdes 2001-2002 av Skanska och var företagets huvudkontor fram till 2013/2014.

 

Fastpartner har avtalat om att förvärva fastigheten Brahelund 2 – även känd som Solna Port – av Areim för en köpeskilling om 1.953,5 Mkr, efter avdrag för uppskjuten skatt. Fastigheten har en uthyrningsbar yta om cirka 41.000 kvm LOA samt 625 garageplatser och de årliga hyresintäkterna uppgår till cirka 123 Mkr.

 

Fastigheten ligger strategiskt vid E4:an med goda publika kommunikationer till Stockholm City och Arlanda. Den består till största del av kontor men inrymmer även en restaurang, ett gym, lager- och konferensytor samt garageplatser. Så sent som i våras genomförde Areim uthyrningar om cirka 8.000 kvm i fastigheten, bland annat till Verisure Sverige AB, Kriminalvården, Mäklarsamfundet, OBOS Sverige, Myresjöhus, Smålandsvillan och Kärnhem.

 

Solna Port är certifierad enligt Breeam In Use, very good, samt delvis finansierad genom emission av en grön obligation.

 

I och med förvärvet stärker Fastpartner sin position i Solna. Efter förvärvet kommer cirka 87 procent av bolagets hyresintäkter från Stockholmsområdet. Tillträde ska ske den 1 februari 2019.

 

– Fastpartner förstärker inte bara sin position som fastighetsaktör i Solna utan förvärvar även en fastighet av hög kvalitet med en stark helhetslösning för hyresgästerna. Fastigheten ger oss en produkt för framtiden som kan möta efterfrågan från hyresgäster som letar efter ett alternativ till Stockholms innerstad, säger Sven-Olof Johansson, vd för Fastpartner.

torsdag, 06 december 2018 15:31

HEBA köper projekt i Silverdal av Skanska

alt
HEBA köper ett projekt av Skanska Hyresbostäder som ligger inom kvarteret Murklan i Silverdal, Sollentuna, och omfattar 52 hyreslägenheter.

 

HEBA Fastighets AB förvärvar ett bostadsprojekt av Skanska Hyresbostäder. Fastigheten är belägen inom kvarteret Murklan i Silverdal, Sollentuna, och omfattar 52 hyreslägenheter. Totalt investerar HEBA 179 Mkr i projektet varav 173 Mkr avser avtalet med Skanska.

 

Bostadsprojektet omfattar 4.690 kvm BTA består av fyra huskroppar som är 2-plans lamellhus med den tredje våningen i etage till de större lägenheterna. I affären ingår även 26 parkeringsplatser. Affären genomförs som en bolagsaffär och HEBA tillträder aktierna och därmed indirekt fastigheten i samband med färdigställandet av projektet under det fjärde kvartalet 2020, då även inflyttning sker.

 

– Sollentuna är en kommun i tillväxt och HEBA är gärna med och växer där. Med detta fastighetsförvärv ökar vi vårt fastighetsbestånd i Sollentuna, där vi sedan tidigare har ett äldreboende, säger Patrik Emanuelsson, vd HEBA Fastighets AB.

alt
Finska VR Groups kontor på Helsingfors centralstation ska konverteras till ett Scandic Hotels.

 

NCC har fått i uppdrag att bygga om ett kontor till hotell på Helsingfors centralstation åt fastighetsinvestmentbolaget Exilion och Scandic Hotels. Ordern uppgår till 740 Mkr. Renoveringsarbetet påbörjas i dagarna och det nya hotellet kommer att vara klart vid årsskiftet 2020-2021.

 

– Det är hedrande för oss att få renovera denna byggnad, som har en stor historisk betydelse och ritades av den berömde arkitekten Eliel Saarinen 1909. I samarbete med Exilion och hotellkedjan Scandic Hotels, som det nya hotellet kommer att ingå i, kommer vi att omvandla den här byggnaden till ett landmärke i hjärtat av Helsingfors, säger Mika Soini, chef för NCC Building Finland.

 

Den aktuella byggnaden är en del av centralstationen och har ända sedan den byggdes 1909 inhyst VR Group som är det statliga finska järnvägs-, rese- och logistikbolaget. På grund av byggnadens historia kommer de viktigaste delarna såsom korridorer, trappor och originalinredning att bevaras under renoveringen. Projektteamet kommer också att ha ett nära samarbete med Museiverket och Helsingfors stad.

Sida 1 av 816