22 oktober 2019

Redaktionen

 

Pål Ahlsén, vd för Akelius Residential Property AB.

 


För årets första nio månader ökade Akelius Residential Property hyresintäkterna var 373 MEUR, cirka 4,0 Mdr kr, en ökning med 5,1 procent för jämförbara fastigheter. Driftsöverskottet var 195 MEUR, en ökning med 3,3 procent för jämförbara fastigheter.

Fastigheterna hade en positiv värdeförändring om 365 MEUR, cirka 3.916 Mkr, motsvarande en värdeökning om 2,9 procent. Vid utgången av september uppgick fastighetsbeståndets värde till 12.177 MEUR, cirka 130,65 Mdr kr.

Soliditeten inklusive hybridkapital uppgick till 50 procent och belåningsgraden till 40 procent. Den säkerställda belåningsgraden var 16 procent. Likviditeten uppgick till 375 MEUR.

I en kommentar till rapporten säger vd Pål Ahlsén:
– Vakansgraden har sjunkit med 1,1 procentenheter.Vi har fått ordning på flaskhalsar inom bygg och därför kunnat leverera fler lägenheter till uthyrning. Sjunkande vakans tillsammans med uppgradering har gjort att hyresintäkterna ökade med 7,7 procent i jämförbart bestånd detta kvartal. Belåningsgraden är nere på 40 procent och den kommer sjunka ännu mer till årets slut. Anledningen är emission av D-aktier i början av oktober och avtalade fastighetsförsäljningar, vilket är steg i vår ambition att nå BBB+ rating.

 


Miljardtillväxten i Lindbäcks innebär att företaget förstärker sin ledningsfunktionen med att Stefan Lindbäck (bilden tv) kliver upp i rollen som vd för Lindbäcks Group. Ny vd för Lindbäcks Bygg blir Magnus Edin (bilden th), idag vd på SunPine AB.


– Vi är glada över att hälsa Magnus välkommen till Lindbäcks. Magnus har god erfarenhet och kunskap av att leda ett företag i tillväxt. Hans bakgrund som företagsledare i ett bolag som utvecklar och förvaltar förnybar energi och där hållbarhet är en hög prioritering känns också rätt, säger Anders Svensson, styrelseordförande i Lindbäcks Group.

Lindbäcks har investerat i en ny produktionsanläggning i Lindbäcks Bygg som inneburit ökad verksamhet i hela bolagskoncernen. Nu utvecklar företaget ledningsstrukturen.

Anders Svensson, styrelseordförande i Lindbäcks Group, tillägger:
– På kort tid har Lindbäcks Group vuxit med över en miljard, det ställer helt nya krav på ledningen. Därför sker nu en större förändring i ledningsorganisationen.Stefan Lindbäck lämnar rollen som vd för Lindbäcks Bygg och kliver upp som vd för Lindbäcks Group för att fokusera på affärsutveckling. Magnus Edin tar över som vd för Lindbäcks Bygg och kommer att fokusera på bolagets operativa lönsamhet.

Stefan Lindbäck, ny vd för Lindbäck Group, säger:
– Jag tar ett större ansvar för utvecklingen av helheten i koncernen som vd för Lindbäcks Group. Nu kan jag lägga fullt fokus på affärsutveckling, företagskultur och ledarskap. Jag kommer att ansvara för detta tillsammans med Linda Rosén som får fortsatt förtroende som koncernstrateg samt ägarna Anna Bergsten, digitaliseringschef och Annica Lindbäck, hållbarhetsansvarig, som nu också är aktiva i företaget tillsammans med mig och Hans Lindbäck, vd för Lindbäcks Fastigheter. Parallellt förstärker vi också vårt fokus på operativ lönsamhet med rekryteringen av Magnus Edin som vd för Lindbäcks Bygg. Tillsammans skapar vi en stark ledningsfunktion.

Magnus Edin ser fram emot att ta sig an utmaningen som vd för Lindbäcks Bygg. Han säger:
– Jag tycker att Lindbäcks Bygg är ett fantastiskt företag. Det är ett företag som har en expansiv resa som jag följt på nära håll och som gjort intryck på mig. Jag är glad, hedrad och ödmjuk inför uppdraget och ser fram emot att få bli en del av teamet som ska fortsätta utveckla Lindbäcks Bygg. Det känns inspirerande att ett så anrikt företag är redo att satsa offensivt och kontinuerligt utveckla sitt erbjudande.

Magnus Edin har varit vd på SunPine AB i snart sju år. Han tillägger:
– Nu är det viktigt för mig att avsluta mitt uppdrag för SunPine på ett bra sätt fram till den 14 januari. Med start 15 januari 2020 kommer jag att vara motiverad och ge hela mitt engagemang till Lindbäcks Bygg

måndag, 21 oktober 2019 13:16

ByggPartner bygger vidare med Danvikshem

 

Flygfoto över Danvikshem i Nacka innan ByggPartner uppförde projekten södra Slänten och övre Varis.

 


Nu är ombyggnationerna av A-huset och G-huset på Danvikshem i Nacka påbörjade. I oktober byggstartades projektet som vi pressmeddelande i slutet av 2017.  Projektet är att i partnering tillsammans med stiftelsen Danviks hospital där vi skall tillgänglighetsanpassa huskropparna A med 30 vårdboende och G med 58 vårdboende. Lägenheterna kommer att byggas om, nya installationer kommer att göras med ett nytt fläktsystem samt att ni planlösning är framtagen, mindre åverkan kommer också göras på den K märka fasaden. Delar av huskropparna kommer samtidigt att vara i drift under produktionen.

I september avslutades nybyggnadsprojekten på Danvikshem där vi uppfört 2 nya huskroppar, Södra slänten med 36 lägenheter som ligger i sluttningen mot söder och Övre Varis med 30 lägenheter i sluttningen mot norr.

ByggPartner är ett renodlat byggföretag som verkar i Stockholm/Mälardalen och Dalarna. Bolaget finns representerade i Borlänge, Avesta, Hedemora, Falun, Stockholm, Uppsala, Eskilstuna och Västerås. ByggPartner har cirka 440 medarbetare och omsatte drygt 1,6 Mdr kr år 2018. ByggPartner är noterade på Nasdaq First North Premier och aktien handlas med kortnamn BYGGP.

 

Karim Sahibzada och Tobias Emanuelsson, båda från Karlstad, grundade Randviken år 2017, ett bolag
med ägare som Carlbergssjön AB, Slättö, Andre Åkerlund AB samt Johan Eriksson, grundare av Estea.

 


Randviken Fastigheter genomför sitt hittills största förvärv genom att förvärva 42 fastigheter i centrala Karlstad från Klövern för cirka 2,61 Mdr kr.

 

Fastighetsbeståndet innefattar 42 fastigheter i Karlstad med en total uthyrningsbar area om cirka 200.000 kvm. Fastigheterna har en varierad användning där kontor utgör cirka 65 procent, lager/lätt industri
cirka 15 procent, handel och restaurang cirka 10 procent samt övrigt cirka 10 procent. Bland fastigheterna återfinns flertalet välkända byggnader i Karlstad där de största hyresgästerna inkluderar Karlstad kommun, ÅF Pöyry , Pensionsmyndigheten, Migrationsverket, Tieto och WSP.

Genom förvärvet kommer Randviken erbjuda Klöverns personal i Karlstad fortsatt anställning vilket säkrar en fortsatt lokal närvaro. Bland fastigheterna som ingår i förvärvet finns Pinassen 2, Barkassen 8 & 9, Skepparen 15, Kanoten 10, Björnen 7 & 13 med flera.

 

Transaktionsvolymen uppgår till cirka 2.610 Mkr och affären genomförs i bolagsform.

 

Randviken grundades 2017 med målsättning att inom tre år nå ett fastighetsbestånd om 5-6 Mdr kr med hög riskjusterad avkastning. Genom detta förvärv, som i stort sett dubblar bolagets balansomslutning, är detta delmål uppnått. Randviken har på kort tid lyckats bygga en stark organisation med egen förvaltning i Stockholm, Mälardalen, Karlstad och Malmö.

 

– Genom förvärvet har Randviken nått en viktig milstolpe. Vi har nu en stabil plattform som utgör en bra bas för fortsatt tillväxt och utveckling. Vi är glada och känner ett stort förtroende att få fortsätta förvalta denna välbalanserade och fina fastighetsportfölj som Klövern varsamt byggt upp och förvaltat under lång tid. Självklart är det även extra kul för mig och Karim då vi som grundare av Randviken Fastigheter båda härstammar från Karlstad,  säger Tobias Emanuelsson, vd & medgrundare Randviken Fastigheter.

– För oss på Klövern känns Randviken som rätt bolag att driva denna portfölj vidare, som vi ägt och förvaltat under lång tid. Det skall bli spännande att följa Randviken med dess ambitioner i framtiden, säger Rutger Arnhult, vd för Klövern.

Köparens rådgivare i transaktionen var Arctic Securities och Vinge Advokatbyrå.

Tillträde sker den 29 november 2019.

 


Rekryteringen av Mattias Lundgren (bilden) innebär att han blir ny vd och koncernchef för SSM Holding AB, en roll som han har haft på interimsbasis sedan juni 2019. Han har 20 års erfarenhet från branschen och han har har tidigare bland annat varit CFO för NCC och medlem av NCCs koncernledning, global affärsutvecklingschef och Sverigechef för Bonava samt interim CFO för det börsnoterade fastighetsbolaget Eastnine.

– Efter Mattias Lundgrens första fyra månader inom SSM hyser styrelsen ett stort förtroende för att Mattias, med sin strategiska förmåga, finansiella kompetens samt gedigna branscherfarenhet och börserfarenhet, har rätt förutsättningar för att skapa värde och lönsamhet för SSM framöver, säger Anders Janson, styrelseordförande SSM.

– SSM är unikt i att ha ett bostadskoncept som är helt i linje med efterfrågan på dagens bostadsmarknad och dessutom en projektportfölj som till 100 procent följer bostadskonceptet. Med ett mer balanserat risktagande, inte minst finansiellt, ser jag en positiv framtid för bolaget, säger Mattias Lundgren, vd och koncernchef för SSM.

Mattias Lundgrens tillträder sin anställning den 1 januari 2020.

 

Stefan Dalbo, vd,  har lämnat sin första bokslutsrapport för Fabege.

 


Det går fortsatt mycket bra för Fabege då bolaget för årets första nio månader ökade hyresintäkterna till 2.132 Mkr (1.864). I identiskt bestånd steg hyresintäkterna med drygt 14 procent.  Förvaltningsresultatet ökade med hela 27 procent till 1.138 Mkr (895).

 

Nettouthyrning uppgick ackumulerat till -92 Mkr (152). Hyresnivåerna i omförhandlade avtal ökade med i genomsnitt med 18 procent (30). Driftsöverskottet steg till 1.605 Mkr (1.389). I identiskt bestånd ökade driftsöverskottet med 17 procent med en överskottsgrad om 75 procent (75).

Under perioden uppgick investeringarna till 1.775 Mkr (2.354) i befintliga fastigheter och projekt, varav 1.023 Mkr (1.985) avsåg investeringar i projekt- och förädlingsfastigheter. Avkastningen på investerat kapital i projektportföljen var 104 procent.

På grund av att de realiserade och orealiserade värdeförändringar på fastigheter sjönk till 3.895 Mkr
(6.213), minskade även periodens resultat efter skatt till 3.504 Mkr (6 265), motsvarande 10,60 kr per aktie (18,94). Resultat före skatt blev 4.279 Mkr (7.253).


I balansen minskade de räntebärande skulderna till 26.001 Mkr (26.275), finansierade till en snittränta om 1,69 procent. Eget kapital vid periodens slut ökade till 37.582 (34.964) Mkr, vilket innebar att soliditeten blev oförändrat 51 procent. Det samlade marknadsvärdet på fastigheterna ökade vid periodens slut till 71,6 Mdkr (65,0).

– Vårt förvaltningsresultat, vilket speglar det löpande kassaflödet i verksamheten, ökade med hela 27 procent i jämförelse med samma period föregående år. Jag är också nöjd med att vi kunnat tillvarata möjligheter både till längre kapitalbindning och längre räntebindning, kommenterar vd Stefan Dahlbo.


Stefan Dahlbo ser framtida positiva marknadsutsikter för Fabeges tillväxt:
– Även om mycket talar för att konjunkturen bromsar in står Stockholm inför fortsatt tillväxt vilket gynnar vår affär.  Vi har en växande portfölj och stabila låga räntenivåer. Våra attraktiva byggrätter i bra lägen ger oss möjlighet till fortsatt värdeskapande projektutveckling.
SF

 

Skanska ska bygga Högsbo specialistsjukhus i Göteborg om totalt cirka 27.300 kvm samt ett tillhörande garage med 175 parkeringsplatser.

 


 

 

 Högsbo specialistsjukhus kommer att ersätta Frölunda specialistsjukhus och det kommer även överta annan dagkirurgisk verksamhet i Göteborg.

 


Skanska har tecknat avtal med Västra Götalandsregionen, Västfastigheter, om att bygga nya Högsbo specialistsjukhus i Göteborg. Kontraktet är värt cirka 1,1 Mdr kr, vilket kommer att inkluderas i orderingången för Sverige för det fjärde kvartalet 2019.

Projektet omfattar en ny sjukhusbyggnad och en försörjningsbyggnad om totalt cirka 27.300 kvm samt ett tillhörande garage med 175 parkeringsplatser. Sjukhusbyggnaden blir fem våningar hög och ska inrymma operationssalar, mottagning och resurser för bild- och provtagning för såväl vuxna som barn. Byggnaden ska certifieras enligt Miljöbyggnad, silvernivå.

Högsbo specialistsjukhus är ett regiongemensamt projekt som drivs av Västfastigheter, Sjukhusen i väster, Regionservice och VGR IT och byggs på samma tomt där nuvarande Högsbo sjukhus ligger. Det kommer att ersätta Frölunda specialistsjukhus och även överta annan dagkirurgisk verksamhet i Göteborg.

Byggstart sker omgående och sjukhuset ska stå klart att ta emot de första patienterna före utgången av 2023.


Skanska omsatte cirka 67 miljarder kronor i sin nordiska verksamhet och hade drygt 15.500 anställda under 2018.

måndag, 21 oktober 2019 10:08

Wilfast och NRP köper i Arlanda och Örebro

 

Mattias Wilson, vd för Wilfast.

 


 

 

 


Wilfast och NRP köper en logistikfastighet i Örebro om 10.000 kvm (bilden) och en logistikfastighet i Arlandastad om drygt 25.000 kvm, för totalt drygt 1 Mdr kr.


Fastighetsbolaget Wilfast har, tillsammans med det norska investmentbolaget Ness, Risan & Partners (NRP), förvärvat två logistikfastigheter om totalt cirka 25.000 kvm uthyrningsbar yta. Den ena fastigheten ligger i Arlanda Stad och är drygt 14.000 kvm  och den andra ligger i Örebro och är 10.000 kvm. Det betyder att Wilfast och Ness, Risan & Partners genomför fastighetstransaktioner överstigande 1 Mdr kr i Örebro och Arlandastad.

 

– De båda fastigheterna är i princip nybyggda och moderna logistikfastigheter med strategiskt bra lägen för att bedriva en rationell och effektiv verksamhet, säger Mattias Wilson, vd för Wilfast.

Wilfast har haft ett nära samarbete med Ness, Risan & Partners sedan år 2001 och sedan dess har parterna tillsammans genomfört fastighetsaffärer på närmare 30 Mdr kr.


– De båda köpen kännetecknas av Wilfast och NRPs affärsidé att förvärva och förvalta moderna logistikfastigheter med stora och starka hyresgäster med långa hyresavtal. Där vi tillsammans med våra hyresgäster fortsätter att utveckla fastigheterna för att skapa värden till nytta för alla inblandade parter, säger Mattias Wilson.

 

Förutom att vara medinvesterare i projekten har Wilfast även varit ansvarig för DD-processen inför de båda förvärven.

Samtidigt avyttras tre industrifastigheter i Nässjö om sammanlagt cirka 70.000 kvadratmeter till Swedish Logistic Property (SLP). Vidare har en större industrifastighet i Göteborg om cirka 25 000 kvadratmeter sålts till Arctic Securities. Även dessa projekt har genomförts tillsammans med Ness, Risan & Partners.

– Det är alla fastigheter som vi har förvaltat och utvecklat under många år, och det kändes som ett bra tillfälle att avyttra dessa till någon som ser nya möjligheter att utveckla fastigheterna ytterligare, säger Mattias Wilson.

De nyligen genomförda transaktionerna motsvarar ett sammanlagt värde som överstiger en miljard kronor. Wilfast och NRP befäster därmed sin ställning som en av de större och mer aktiva aktörerna på den skandinaviska transaktionsmarknaden för logistikfastigheter.

– Vi är aktiva och ser oss om efter nya intressanta affärsmöjligheter i vårt huvudsakliga affärsområde, det vill säga kommersiella fastigheter inom lager, logistik, industri i Norden. Innan jul hoppas jag att Wilfast och NRP kan offentliggöra ytterligare en stor fastighetsaffär, tillägger Mattias Wilson.

 

Från den 1 november är Per Uhlén tf vd för Rikshem.


Per Uhlén, idag styrelseledamot för Rikshem AB, har utsetts till tillförordnad vd för Rikshem AB från och med den 1 november 2019. Per Uhlén ersätter Rikshems nuvarande vd Sophia Mattsson-Linnala som enligt vad som tidigare meddelats kommer att lämna bolaget den 31 oktober 2019.

Per Uhlén är född 1948 och är civilingenjör från KTH i Stockholm och civilekonom från Stockholms universitet. Han har innehaft ett flertal ledande befattningar i bygg- och fastighetsbranschen, bland annat som divisionschef och vice vd på Skanska Sverige samt vd och koncernchef på Diligentia (numera Skandia Fastigheter). Per Uhlén har också lång erfarenhet från styrelsearbete genom tidigare styrelseuppdrag för exempelvis Vasakronan och Bonnier Fastigheter. Sedan 2017 är han styrelseledamot i Rikshem AB, ett uppdrag som han lämnar i samband med att han tillträder som tillförordnad vd den 1 november 2019.

– Jag är mycket glad att Per Uhlén blir Rikshems tillförordnade vd. Per har en gedigen erfarenhet från bygg- och fastighetsbranschen och dessutom god kunskap om Rikshem. Det gör det möjligt för bolaget att hålla uppe tempot samtidigt som man får stabilitet i den strategiska riktningen med fokus på ökad affärsutveckling men även arbetet med en mer proaktiv förvaltning och områdesutveckling, säger Bo Magnusson, styrelseordförande i Rikshem.

– Jag ser fram emot att under den närmsta tiden leda Rikshem med fokus på kontinuitet och fortsatt stark utveckling, säger Per Uhlén, tillträdande tillförordnad vd för Rikshem.

Processen för att rekrytera en permanent vd pågår.

Rikshems styrelse består från och med den 1 november 2019 av: Bo Magnusson (ordförande), Pernilla Arnrud Melin, Lena Boberg, Liselotte Hjorth, Andreas Jensen och Per-Gunnar Persson.

Rikshems ledningsgrupp består från och med den 1 november 2019 av: Per Uhlén, tillförordnad vd, Petter Jurdell, affärs- och hållbarhetsutvecklingschef, Anders Lilja, CFO, Carl Conradi, chefsjurist, Catharina Kandel, HR-chef, Jennie Wolmestad, kommunikationschef, Fredrik Edlund, regionchef Mälardalen och Anna-Karin Eriksson, regionchef norra Sverige.

 

Daniel Gorosch var vd för SBF Bostad, före detta Svenska Bostadsfonden, mindre än ett år.

 

 

Daniel Gorosch, född 1971, vd för SBF Bostad, lämnar i samband med styrelsens beslut samtliga uppdrag relaterat till Svenska Bostadsfonden som namnändändrades i april i år till SBF Bostad. Johan Grevelius har utsetts till tillförordnad verkställande direktör för SBF Bostad AB.

Johan Grevelius, född 1965, nuvarande styrelseledamot och kapitalmarknadschef, tillträder sin nya befattning omedelbart. Rekryteringsprocess av permanent vd inleds omgående.

Johan Grevelius är sedan 2012 kapitalmarknadschef i SBF Bostad ochf ör  hela koncernen. Han har tidigare haft befattningar som vd för Swedbank Robur kapitalförvaltning, vd och delägare i Redeye AB, aktiechef på Nordea Markets samt uppdrag inom Skandiakoncernen.

Styrelsen i SBF Management AB har kommit fram till att entlediga Daniel Gorosch. Vi behöver en ny ledare för att utveckla verksamheten framåt, säger Carl Adam Rosenblad, styrelseordförande i SBF Management AB.


– Vi har initierat en rekryteringsprocess för att hitta en ny permanent vd. Under en övergångsperiod kommer Johan Grevelius att driva verksamheten. Johan Grevelius har lång erfarenhet som kapitalmarknadschef för koncernen och har styrelsens förtroende att leda verksamheten under denna övergångsfas, avslutar Carl Adam Rosenblad.

För helåret 2018 omsatte SBF Bostad cirka 40 Mkr med ett resultat om cirka 6,1 Mkr. Tillgångarna var cirka 589 Mkr med en soliditet om 49,2 procent.

 

Daniel Gorosch har skickat ett e-brev till redaktionen där han vill tillägga:

”Det har varit oerhört spännande och en intensiv tid under det år jag varit ombord på SBF där vi har hunnit med väldigt mycket av det som stod på förändringsagendan. Ett par viktiga pusselbitar återstår dock och där är vi tyvärr inte helt överens om vad som behöver åstadkommas och då blev utkomsten att jag lämnar min befattning inom SBF.”

 

I en kommentar kan sägas att Daniel Gorosch var vd för SBF Bostad mindre än ett år, eftersom han blev vd för bolaget den 5 november 2018. Gorosch var verksam på JLL under cirka 10 år, varav som Managing Director mellan 2012 till 2018. SF

Sida 1 av 962