20 januari 2018

Redaktionen

fredag, 19 januari 2018 17:18

NIRAS förvärvar Hydracon Sverige

alt
Torgny Westerberg, affärsområdeschef Arkitektur och Byggprojektledning Stockholm på NIRAS.

 

NIRAS stärker positionen inom byggprojektledning och växer i Mälardalen. NIRAS förvärvar Hydracon Sverige AB och stärker därigenom positionen som ett av Skandinaviens ledande konsultbolag inom bygg och fastigheter. Genom förvärvet och etableringen i Uppsala får NIRAS en större geografisk närvaro i Mälardalen och kan erbjuda våra uppdragsgivare en ännu större tillgänglighet. Samtidigt stärks NIRAS resursbas inom byggprojektledning och kompetenserna inom t.ex. miljöbyggnad och kalkylering samt utbildning inom flera fackområden fördjupas.


Hydracon startades 2004 och är idag 15 medarbetare. Precis som NIRAS arbetar Hydracon med processen genom hela byggprojektet och tar ett helhetsansvar i uppdragen. Hydracon har stor erfarenhet av att arbeta med kulturbyggnader, skolor, vårdboenden och bostäder.


– På NIRAS har vi sedan en tid haft ambitionen att etablera oss med en bättre närvaro i hela Mälardalen. Med Hydracon stärker vi nu vårt erbjudande och skapar ännu bättre förutsättningar för fortsatt tillväxt framöver, säger Torgny Westerberg, affärsområdeschef Arkitektur och Byggprojektledning Stockholm på NIRAS.


– Genom att bli en del av NIRAS ser vi stora möjligheter att erbjuda våra kunder både fler resurser och tjänster. För våra medarbetare innebär det omedelbart en tillgång till en gedigen skandinavisk resursbas, betydligt fler kollegor och helt nya möjligheter till utveckling. Det känns otroligt inspirerande att bli en del av en organisation som arbetar så integrerat över affärsområdes- och landgränser och med ett tydligt hållbarhetsfokus, säger Olof Uhlander, vd för Hydracon.

alt
Ångströmslaboratoriet i Uppsala byggs ut med 30.000 kvm.

 

NCC ska på uppdrag av Akademiska Hus genomföra en utbyggnad av Ångströmlaboratoriet vid Uppsala universitet. Ordervärdet uppgår till cirka 915 Mkr.

 

– Utbyggnaden av Ångströmlaboratoriet är en viktig satsning för Uppsala universitet. Vi är glada över att ha tecknat avtal med NCC och ser fram emot att ha med dem som partner i det här mycket spännande projektet, säger Hayar Gohary, projektdirektör på Akademiska Hus.

 

Det befintliga Ångströmlaboratoriet består idag av 72.000 kvm och dagligen vistas här cirka 5.000 forskare och studenter. Verksamheten är trångbodd och i stort behov av större lokaler. Totalt planeras ytterligare 30.000 kvm, fördelat på en ny flygel mot söder med främst undervisningslokaler och kontorsplatser samt en ny kubformad huvudbyggnad mot norr byggas där drygt 1.200 studenter och 400 anställda kommer att ha sin hemvist. I huvudbyggnaden ska Ångström-laboratoriets nya entré byggas samt reception, studentservice, mötesytor, café, bibliotek, ljusgård, och aula.

 

Byggstart för flygeln ska ske i vår med inflyttning hösten 2020, medan arbetet med huvudbyggnaden planeras påbörjas i höst med inflyttning våren 2022.

fredag, 19 januari 2018 17:02

Victoria Park köper i Skåne för 465 Mkr

alt
Peter Strand, vd för Victoria Park.

 

Victoria Park köper två bostadsbestånd om sex fastigheter med 327 centralt belagna lägenheter i Malmö och Trelleborg, varav 230 i Malmö, och med en total uthyrbar yta om drygt 26.000 kvm. Förvärvet sker till ett underliggande fastighetsvärde om 465 Mkr, motsvarande cirka 17.800 kr per kvm. Hyresvärdet uppgår till cirka 30 Mkr per år. Säljare är Steneken Holding och tillträde sker preliminärt den 15 maj.

 

– Vi har sedan tidigare drygt 1.700 lägenheter i Malmö med omnejd, och vill fortsätta att växa i regionen. Aktuell affär ska ses som en komplettering till vårt befintliga bestånd med bra belägna fastigheter och ger oss ytterligare synergier i förvaltningen, säger Peter Strand, vd för Victoria Park.

 

Beståndet är fullt uthyrt med en genomsnittlig hyra om cirka 1.100 kr per kvm och har en omsättningshastighet i paritet med Victoria Parks befintliga bestånd.

 

– Fastigheterna är centralt belägna och samtliga lägenheter är orenoverade, vilket passar vår affärsmodell med värdeskapande investeringar genom rullande ROT utmärkt, säger Peter Strand.

 

Förvärvet, som är villkorad av att säljaren kan fissionera nuvarande bolag, sker i bolagsform där köpeskilling för aktierna preliminärt uppgår till 357 Mkr. Finansiering sker med befintlig kassa samt genom upptagande av nya lån, i enlighet med bolagets policy.

fredag, 19 januari 2018 16:50

Diös tecknar nya avtal i Mora och i Umeå

alt
Swedbank får nya moderna lokaler hos Diös på Kyrkogatan i centrala Mora.

 

alt

– Vi har haft en bra dialog med Diös och ser fram emot möjligheten till kvällsöppet, säger Viktor Löfgren och Joakim Lundholm, ägare av Bistro Tonka Café.  

 

Den 1 maj flyttar Swedbank in i nya moderna lokaler på Kyrkogatan mitt i centrala Mora. Det är Diös som utvecklar kontoret med 25 flexibla arbetsplatser och attraktiva ytor för kundbesök och möten. Swedbanks flytt är också del av Diös utvecklingsplaner för Mora centrum. Swedbank är hyresgäst hos Diös i flera städer såsom Luleå, Skellefteå, Östersund och Falun.

 

– Det känns riktigt bra att kunna erbjuda Swedbank nya lokaler mitt i Mora. Vi har tillsammans med dem tagit fram en lösning för ett modernt kontor, som också är anpassat efter Swedbanks lokalprogram. Nu påbörjas arbetet med att färdigställa allt inför inflytt i början av maj, säger Bengt Eveby, affärsutvecklare på Diös.

 

I MVG-gallerian i centrala Umeå utökar Bistro Tonka sina lokaler och börjar med kvällsöppet. Bistro Tonka Café startade för två år sen i MVG-gallerian och erbjuder produkter gjorda av råvaror som till största delen är närodlade eller ekologiska.

 

– Det är jättekul att kunna erbjuda Bistro Tonka Café mer lokalyta i MVG och utökade öppettider genom egen entré. På så sätt skapar vi en ny mötesplats på kvällstid och bidrar till att fler vill röra sig i centrum. Nu ser vi fram emot nyinvigning i början av mars, säger Malin Edfors, förvaltare, Diös Umeå.

fredag, 19 januari 2018 13:11

Större andel kvinnliga chefer hos Colliers

alt
På bilden ovan syns fyra chefer inom Colliers. Från vänster: Rebecka Norberg, Affärsområdeschef Investment Services, Maria Lilliehöök, Marknads- och kommunikationschef, Rozana Yevno, Tf. Affärsområdeschef för Uthyrning samt Hanna Strand, Affärsområdeschef för Förvaltning.

 

Andelen kvinnliga chefer hos Colliers har ökat ytterligare i och med anställningen av Rebecka Norberg som Affärsområdeschef för Investment Services. Nu är fyra av sex chefer i bolaget kvinnor. Tre av dem är medlemmar i ledningsgruppen som består av 5 personer. Enligt Allbrights årliga rapport som släpptes i höstas har vi i fastighetsbranschen den jämnast könsfördelningen i Sverige, med 33 procent kvinnor i ledningen.

 

Dan Törnsten, vd för Colliers Sverige, säger i en kommentar:

– Vi strävar efter att vara ett jämställt företag på alla positioner och inom alla områden, där kvinnor och män har samma möjligheter och förutsättningar. Colliers Sverige har idag 33 anställda, varav 17 är kvinnor och 16 är män.

fredag, 19 januari 2018 12:11

Brunswick investerar stort i London

alt
Del av Brunswicks förvärv i Weybridge i sydvästra London – en fastighet som bedöms ha stora utvecklingsmöjligheter.

alt
Quadrant Business Centre, Queens Park i norra London.

 

alt
Lonsdale Road, Queens Park.


Brunswick Real Estate UK, Brunswick Real Estates nyligen etablerade investeringsverksamhet i Storbritannien, har köpt en fastighetsportfölj om sammanlagt 13 fastigheter i centrala London. Planen är att investera 150 miljoner pund (1,67 Mdr kr) i fastigheterna i ett femårigt kapitalförvaltningsprogram.
    

Den förvärvade fastighetsportföljen har varit i samma ägor sedan 1930-talet och omfattar framförallt tre fastigheter: Quadrant Courtyard, vilket är en fastighet med ombyggnadspotential i Weybridge samt Quadrant Business Center och Lonsdale Road, vilka är del av en design-hub i Queens Park i norra London. Här ser Brunswick möjligheter att ytterligare öka värdet genom bostadsomvandlingar, ompositionering av tillgångar och omförhandlingar av avtal.
  

– Portföljer av denna typ är ovanligt sällsynta och förvärvet speglar tydligt vår förmåga att identifiera intressanta möjligheter för vår investerare. Portföljen är välskött men det finns ytterligare potential att öka värdet genom proaktiv förvaltning i nära samarbete med våra hyresgäster och lokala intressenter, säger David Turner, Founding Partner Brunswick Real Estate UK.
    

Portföljen omfattar även mer än 100 bostäder, inklusive två hyresfastigheter (PRS – private rented sector) i Twickenham och Surbiton, vilket markerar Brunswicks inträde i PRS-sektorn i Storbritannien.
    

Transaktionen finansierades av Brunswick Real Estate Investment Management i samarbete med en internationell institutionell investerare. Skuldfinansiering erhölls av Investec Structured Property Finance.
    

– Det är precis denna typ av stora och unika investeringar som vi är intresserade av att göra, tillsammans med vår etablerade strategi, särskilt på den privata hyresmarknaden. Vi lyckades slutföra detta komplexa förvärv inom bara sex veckor. Genom Brunswick Real Estate och våra internationella partners har vi stor kapacitet, varvid vi avser att genomföra ytterligare intressanta förvärv under året, säger Will Amies, Founding Partner Brunswick Real Estate UK.

fredag, 19 januari 2018 10:59

Oscar i JV med Starwood för Primus I

alt
Planen för Lilla Essingen möjliggör cirka 600 nya bostäder, varav cirka 210 bostäder på stadens mark och 390 bostäder på privat mark. Cirka 110 bostäder, som planeras på stadens mark, planeras som hyresrätter. Bild: Stadsbyggnadskontoret, flygfoto över Primusområdet, Lilla Essingen

 

alt

På en av Lilla Essingens mälarstränder planerar Oscar Properties arkitektritade bostäder i en västvänd park med sjöutsikt invid strandpromenaden. I området planeras en strandnära restaurang, förskola, utegym samt reguljär båttrafik. Ett promenadstråk längs med vattenlinjen, badstrand, småbåtshamn och allmänna bryggor är andra positiva inslag i området. Planerad lansering av Primus är hösten 2018. Bild: Sweco

 

alt

I planerna för Lilla Essingen finns Stadsbyggnadskontoret, Exploateringskontoret, Oscar Properties, Vasakronan, Svenska Bostäder och Wästbygg Projektutveckling Stockholm AB. Planerna ska påbörjas under år 2019 och hela projektet planeras vara färdigställt år 2025. Arbeten som innefattas av vattenverksamhet planeras vara klara år 2022. Situationsplan: Sweco

 

Oscar Properties Holding AB har bildat ett joint venture med ett bolag inom Starwood Capital Group, som är en global privatägd investeringsfond, i syfte att utveckla kvarteret Primus på Lilla Essingen. Det gemensamma bolaget ägs till 30 procent av Oscar Properties och till 70 procent av Starwood Capital. Fastigheten tillträds under det första halvåret 2018.  I affären har Pangea varit rådgivare åt Oscar och Starwood.

 

I ett pressmeddelande säger Oscar att vid förvärvet av Primus aviserades strategin om samarbete med en finansiell partner, vilket nu sker genom att bilda joint venture med Starwood Capital. Tillsammans med höstens transaktioner står Oscar Properties stabilt på en bostadsmarknad i förändring. Denna position skapar handlingsfrihet att kunna gå in i nya affärsmöjligheter, som naturligt öppnas i denna typ av marknad.

 

– Starwood Capital delar vårt starka fokus på design och arkitektur och är en utmärkt partner för projektet. Arbetet med Primus skapar goda förutsättningar för ytterligare samarbete oss emellan, säger Oscar Engelbert, vd för Oscar Properties.

 

– Vi ser fram emot detta partnerskap och att samarbeta med Oscar Properties som är en av de mest erfarna bostadsutvecklarna med hög designgrad i Stockholm. Primus har ett attraktivt läge vid vattnet nära centrala Stockholm och vi är övertygade om att vi kommer att skapa en unik produkt tillsammans, säger Caleb Mercer, Vice President på Starwood Capital.

 

Oscar Properties förvärvade Primus 1 från Vasakronan i december 2014. Projektet kommer bestå av arkitektritade bostäder i parkmiljö med sjöutsikt invid strandpromenaden i kvarteret på Lilla Essingen. Byggstart beräknas under det andra kvartalet 2019.

 

I en kommentar kan sägas att Oscar var tvungen att finna en stark kapitalpartner för utvecklingen av Primus 1. I december skrev Fastighetsaktien: ”Hittills i år har Oscar sålt fastigheter för cirka 2,2 Mdr kr. Bolaget behöver ett starkare kassaflöde och större belopp med likvida medel.  Bolagets likvida medel uppgick den 30 september till 214 Mkr. Men det mest illavarslande var bolagets kassaflöde för den löpande verksamheten som under Q3 minskade till –991,8 Mkr (–199,7). Sedan är förvärvet av storprojektet Primus 1 på Lilla Essingen en tickande bomb. Oscar köpte Primus 1, omfattande 42.000 kvm av Vasakronan i december 2014 för 920 Mkr med villkoret att tillträda fastigheten då detaljplanen var klar. Nu har stadsbyggnadskontoret i Stockholm uppgivit att detaljplanen snart är klar, vilket innebär att Oscar måste betala 828 Mkr till Vasakronan, efter ett avdrag för en handpenning om 92 Mkr.”

alt

                                                                                                                                           

Karolina Cederhage (bilden) har utsetts till ny kommunikationsdirektör på Skanska AB. Hon har arbetat på Skanska sedan år 2011 och hon är för närvarande kommunikationschef. Hon har erfarenhet från flera affärsenheter och stora projekt och hon har arbetat med kommunikation inom multinationella företag i 17 år.

 

Karolina Cederhage tillträder idag och rapporterar till vd Anders Danielsson. Hon efterträder Katarina Grönwall som går till en ny tjänst på Handelsbanken.

 

– Jag vill välkomna Karolina i hennes nya roll. Hon har en bred erfarenhet av kommunikation och en god förståelse av företaget. Hon är en mycket kunnig, resultatorienterad och värderingsdriven kollega som jag ser fram emot att arbeta tillsammans. Jag vill också tacka Katarina och önska henne stort lycka till i sin nya roll, säger Anders Danielsson, vd och koncernchef för Skanska AB.

torsdag, 18 januari 2018 14:22

Bovieran byggstartar i Landskrona

alt
Bovieran i Landskrona med 54 lägenheter blir en del av den nya stadsdelen Norra Borstahusen.


Fredagen den 19 januari tar Bovieran första spadtaget för ett 55+boende i den nya stadsdelen Norra Borstahusen i Landskrona, där detaljplanerna bland annat innefattar planer på 1.100 nya bostäder. Bovierans projekt omfattar 54 lägenheter och det första spadtaget, som tas den 19 januari, kommer att tas av Landskronas kommunalråd Torkild Strandberg.
    

Idag finns Bovieran på nära 20 platser runt om i landet. I alla fastigheter är Bovierans lägenheter uppdelade mellan tre hus om vardera tre våningar som ramar in en inglasad vinterträdgård. Både miljön och temperaturen på Bovieran har utformats med franska rivieran som förebild.
    

Bovieran AB, med huvudkontor i Göteborg, grundades 2005 och ägs sedan 2015 av Fastighets AB Balder. För närvarande planerar företaget nya fastigheter i bland annat Höganäs, Svedala, Trelleborg, Ystad och Stenungssund. Samtidigt pågår försäljning av Bovierans bostadsrätter i Skövde, Karlstad, Växjö, Borgholm, Staffanstorp, Södertälje, Vänersborg, Eskilstuna och Kalmar.

alt
Under år 2015 förvärvade dotterbolaget Svenska Nyttobostäder två av ALM Equitys bostadsprojekt, Skalden och Poeten i Ingentingområdet. Skalden, omfattande 268 lägenheter, har planerat färdigställande 2019-2020. Bild: Brunnberg & Forshed arkitetkontor

 

alt

Poeten ska färdigställas 2019-2020 med 220 minilägenheter. Bild: Brunnberg & Forshed arkitetkontor

 

Genom ett avtal med ALM Equity och dess bolag Svenska Nyttobostäder ökar Företagsbostäder sitt utbud i Stockholmsområdet med 487 nybyggda lägenheter i projekten Skalden och Poeten i Ingentingområdet, Solna. Möblering och utrustning av dessa kommer att ske tidigt under 2019 och löpande och de sista lägenheterna kommer vara färdiga för incheckning i början av 2020.

 

– Vi har sedan 2010 arbetat målmedvetet med att göra Svenska Nyttobostäder till en stark aktör för lägenheter till företag och det känns extra roligt att få ett kvitto på det nedlagda arbetet med en så stark och bra hyresgäst som Företagsbostäder, säger Tommy Johansson, projektansvarig på ALM Equity.

 

De 487 nya lägenheterna, ettor, tvåor, treor och även några fyror, ligger med ett par minuters resa till Solna Centrum och med behändigt pendlingsavstånd till andra större företagskluster och Stockholms city.

 

– Det känns oerhört bra att kunna satsa ytterligare i Stockholm, en marknad där vi upplever en allt större efterfrågan och att därigenom också underlätta för våra kunder till att nyrekrytera och hyra in konsulter på tidsbestämda uppdrag. Positivt för företagen är också att kunna erbjuda sina nyanställda som kanske väntar på permanent bostad en tillfällig lösning, säger Charlotte Dellblad, vd på Företagsbostäder.

 

Företagsbostäder har funnits i 25 år och är den största förmedlaren av företagsboende i Sverige. Hyran löper dygns-, vecko- eller månadsvis. Företagsbostäder har idag drygt 1.400 möblerade och fullt utrustade lägenheter i Stockholm, Göteborg, Malmö, Linköping, Helsingborg och Lund.

 

I höstas blev Petter Stordalen genom bolaget Strawberry Living ny majoritetsägare i Företagsbostäder.

– Det här är en marknad som vi bara kommer se öka. Behovet av bra, flexibelt och tryggt boende växer och är helt avgörande för att näringslivet ska kunna växa och trygga sin kompetensförsörjning, säger han.

Sida 1 av 672